Конспект лекцій-практикум з навчальної дисципліни „ 1-сбухгалтерія для студентів, які навчаються за спеціальністюСторінка6/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Мета: засвоїти практичні навички ручного введення типових операцій.
Типові операції

Типова операція являє собою шаблон (типовий сценарій) уведення даних про господарську операцію та формування проводок бухгалтерського і податкового обліку.

Готові шаблони типових операцій зберігаються в довіднику «Типові операції» (рисунок 3.1.). Цей довідник заздалегідь заповнено, але його елементи можна змінювати й додавати нові.

Рисунок 3.1. Довідник «Типові операції»
При введенні операції вручну (за допомогою документа «Операція (бухгалтерський і податковий облік») необхідно в полі «Типова операція» з відповідного довідника вибрати одну з операцій, наприклад «Надходження оплати від покупця в касу», потім натиснувши на кнопку «Заповнити», в діалоговому вікні, що відкрилося, необхідно зазначити параметри типової операції (рисунок 3.2.).


Рисунок 3.2. Зазначення параметрів типової операції
Після того, як усю необхідну інформацію було зазначено, натискаємо на кнопку «ОК». У результаті в табличній частині документа на закладці «Бухгалтерський облік» буде сформовано проводки (рисунок 3.3.).


Рисунок 3.3. Формування проведень

Як видно з рисунка, у довіднику завчасно заповнено операції, що фактично повторюють можливості документів. Основними цілями внесення цих операцій до довідника є демонстрування можливостей механізму типових операцій та можливість швидкої зміни стандартної операції для нестандартних ситуацій.

Скопіювавши одну з уже наявних у довіднику операцій, використовуємо її як шаблон для створення нової операції. Форму операції поділено на дві частини. Нижня частина «Параметри, запитувані при введені типової операції» – у ній зазначають дані, які необхідно буде заповнити. Ці параметри запитуватимуться системою при використанні типової операції.

Верхня частина форми операції складається з 4-х закладок (рисунок 3.4.). На закладці «Операція» потрібно зазначити нове найменування типової операції; зміст операції (формула); суму операції (формула) та опис-коментар до типової операції. На закладці «Бухгалтерський облік» відображається таблична частина, що містить набір шаблонів для автоматичного формування проводок бухгалтерського обліку (рисунок 3.5.). Тут зазначають рахунки дебету і кредиту, аналітику по них та формулу розрахунку суми. Кожен запис у табличній частині відповідає проводці, що автоматично формується.У полі «Спосіб заповнення» для кожного реквізиту проводки вибирається спосіб автоматичного заповнення (зазначати при введенні, заповнюється значенням, указаним у шаблоні, або обчислюється за формулою). Кнопка «Новий параметр» допоможе задати значення субконто для рахунка, зазначеного в полі «Дт».

Рисунок 3.4. Шаблон типової операції


Рисунок 3.5. Шаблон типової операції
Закладка «Податковий облік» містить шаблони для формування проводок податкового обліку (рисунок 3.6.). На закладці «Алгоритми» відображаються записи алгоритмів типової операції.

Рисунок 3.6. Формування проводок податкового обліку
У найпростішому випадку типова операція містить лише заповнений шаблон проводок.

Завдання до виконання на практичному занятті
Задача 1. Створіть бухгалтерську операцію з обліку статутного капіталу одного з засновників, наприклад Петров С.Г. – 34 тис.грн.. Для цього відкрийте вікно введення операцій - меню ОпераціїЖурнал операцій.

Вікно Журнал операцій поділено на дві області: • В верхній частині вікна операція та її реквізити;

 • У нижній частині показуються проводки, включені у виділену операцію. Проводки бухгалтерського обліку відбиваються на закладці Бухгалтерський облік, проводки податкового

обліку — на закладці Податковий облік.

При додаванні нової операції відкриється вікно в яке потрібно ввести відповідні реквізити. Для введення проводки на вкладці Бухгалтерський облік внесіть реквізити за допомогою кнопки вибору    : • номер дебетового рахунку – 46;

 • «Субконто Дебет» – заповнюється методом вибору з довідника «Контрагенти»;

 • рахунок кредиту – 40;

 • графа “Субконто Кредит” не знадобиться, тому що дебетуємий рахунок 46 – аналітичний, а рахунок 40 таким не є;

 • у графу «Сума» варто ввести суму, що відбиває частку обраного засновника;

 • у поле «Зміст» вводиться короткий опис змісту операції;

 • у поле «№ журналу» введіть – ЗС (засновники).

Примітка! Створену проводку можна скопіювати, натиснувши на кнопку (Додати копіюванням), після чого вставлену проводку виправляють.

Задача 2. Перегляньте створені проводки в Журналі проводок пункту меню Операції.

Сформуйте Оборотно–сальдову відомість (через меню Звіти) та виконайте її аналіз.

Інформація з рахунку 46 «Неоплачений капітал» свідчить про утворення дебіторської заборгованості засновників у розмірі 263 тис. грн. Дебетовий оберт рахунку дорівнює сальдо на кінець періоду, що свідчить про те, що сума заборгованості по внесках у статутний капітал ще не внесена в повному обсязі.

На рахунку 40 «Статутний капітал» утворилося кредитове сальдо в 263 тис. грн.

Сформуйте Оборотно-сальдову відомість по рахунку 46, для цього оберіть відповідний пункт в меню Звіти.

Із цієї відомості ми бачимо, як дебіторська заборгованість на рахунку 46 «Неоплачений капітал» у сумі 263000 грн. розподілена по конкретних засновниках.

Не виходячи з вікна оборотно-сальдової відомості одержіть звіт Картка рахунку 46 (рис.6). Для цього наведіть курсор на конкретного засновника або суму, після чого курсор перетвориться на лупу, та двічі натисніть.

Це дає змогу виконати швидкий перехід до інших аналітичних форм, що розшифровують утворення тієї суми, що перебуває в даній клітці й у такий спосіб одержати додаткову уточнюючу інформацію.Задача 3 Визначите заборгованість, що залишилася, кожного засновника перед підприємством по внесках у статутний капітал на основі відомості Аналіз субконто.

Оберіть в меню Звіти пункт Аналіз субконто, вкажіть інтервал виводу інформації (за потребою), номер рахунку і субконто, та натисніть на кнопку Сформувати.

Не виходячи з вікна Аналіз субконто одержіть звіт Картка рахунку 4 за сумою 263000,00.
Питання для самоперевірки:


 1. Яким чином формуються проводки за операціями у програмі?

 2. Як ввести нову операцію вручну?

 3. Що таке типова операція, її призначення?

 4. Які основні журнали існують в системі «1 С: Підприємство 8»?

Практичне заняття № 4.

Тема 5. Робота з документами.
Завдання до виконання на практичному занятті
1. Виконайте операцію по внеску оплати статутного капіталу засновниками в загальній сумі 111 тис. грн. шляхом перерахування коштів на банківський рахунок фірми, що підтверджено виписками з розрахункового рахунку за трьома різними датами (табл 4.1).
Таблиця 4.1

Інформація про внесення коштів засновниками підприємства

Засновник

Сума, грн.

Дата

Документ

Петров С.Г.

12 400

08.10.20_

Виписка з р/р №2561

Сидоров С.М.

21 000

08.10.20_

Виписка з р/р №2577

ТОВ «Весна»

14 600

09.10.20_

Виписка з р/р №2565

Іваненко В.Ф.

17 000

09.10.20_

Виписка з р/р №2584

банк «Кредит»

46 000

11.10.20_

Виписка з р/р №2586

Всього

111 000


Відповідно до установчого договору кожний учасник АТ повинен внести на рахунок підприємства не менш 50% своєї частки в статутному капіталі у вигляді грошового внеску на розрахунковий рахунок підприємства або в касу, а частину, що залишилася, оплатити в будь-якій формі протягом першого року функціонування підприємства.

2. Відобразіть в Журналі операцій факт оплати засновниками частини статутного капіталу на розрахунковому рахунку.

Підставою для уведення операцій по розрахунковому рахунку служить банківська виписка з розрахункового рахунку – документ, у якому відображається один факт приходу (видатку) коштів. До банківської виписки прикладаються копії документів, на підставі яких зроблене зарахування на рахунок або списання з рахунку позначеної суми.

Оплачена сума відноситься в дебет рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» і кредит рахунку 46 «Неоплачений капітал».

Відбиття даних господарських операцій виконайте у вигляді проведень «вручну», для цього відкрийте вікно Журнал операцій і додайте нову операцію.

Розглянемо додавання операції оплати засновника Петрова С.Г. на суму 12400 грн., що підтверджено випискою з розрахункового рахунку №2561 від 08.10.20_:

- У поле Зміст – Оплата статутного капіталу;

- На вкладці Бухгалтерський облік заповніть поля Рахунок Дт, Субконто Дт, Рахунок Кт, Сума, Зміст, № журналу, Коментар.
3. Аналогічно створіть операції по кожному засновнику. Можна після уведення однієї операції скористатися інструментом копіювання.

4. Перейдіть в Журнал проводок і подивіться виконані проводки в результаті яких на суму 111 тис. грн. дебетується (збільшується) активний рахунок 31, що відображає стан банківського рахунку організації, і кредитується (зменшується) інший активний рахунок - 46, що відображає заборгованість засновників фірмі (їхня заборгованість стає менше).

5. Виконайте операцію з часткової оплати статутного капіталу засновником Іваненко В.Ф. на суму 10 тис. грн. від 12.02.2013, шляхом внесення коштів у касу підприємства. Факт оплати статутного капіталу потрібно відобразити з використанням документа «Прибутковий касовий ордер».

1) Відкрийте документ «Прибутковий касовий ордер» одним із способів:

- Каса  Касові документи  кнопка Додати  Прибутковий касовий ордер;

- Операції  Документи  Прибутковий касовий ордер  кнопка Додати;

У вікні Вибір виду операції документа оберіть Інший прибуток коштів.

2) У вікно, що відкрилось введіть: • дату документу,

 • рахунок (гроші в касу надходять у рахунок погашення заборгованості засновників, таким чином, як кореспондуючий рахунок необхідно вибрати рахунок 46 «Розрахунки із засновниками по внесках у статутний капітал»);

 • поле «податк. обліку» не заповнюється - галочку потрібно зняти, оскільки дана сума не включає податок на додану вартість (ПДВ);

 • суму, що отримана від засновника;

 • контрагентів;

 • підстава – Внесок в статутний капітал;

 • у полі «Додаток» пере­раховуються документи, прикла­дені до прибуткового касового ордера: виписка з установчого договору;

 • огляньте друковану форму документа натиснув на кнопку «Записати», а потім на кнопку «Прибутковий касовий ордер»;

 • Натисніть кнопку Ok.

Для запису документа призначена кнопка Записати; для проведення документа кнопка Провести в командній панелі; кнопка Ok призначена для запису, проведення й закриття форми документа.


3) Перейдіть в Журнал проводок і подивіться виконану проводку.
Практичне заняття № 5, 6.

Тема 6. Автоматизація обліку грошових коштів.
Мета: засвоїти практичні навички роботи з документами, навчитися виконувати операції обліку грошових коштів з використанням «1С: Підприємство 8».
Готівкові розрахунки

У «1С:Бухгалтерії 8 для України» для відображення руху грошових коштів у касі підприємства призначено документи «Видатковий касовий ордер» і «Прибутковий касовий ордер» (головне меню «Каса»). Прибутковий і видатковий касові ордери є документами, а касова книга – спеціальним звітом.
Прибутковий касовий ордер

Усі прибуткові касові ордери зберігаються в однойменному журналі, потрапити до якого можна з меню «Каса» – «Прибутковий касовий ордер». Щоб створити новий документ, скористаймося кнопкою «Додати» або ж натиснемо на клавішу Insert на клавіатурі (рисунок 5.1.). У вікні, що з’явилося виберемо, яку саме операцію оформлятимемо цим документом, натиснувши кнопку «Операція»:Рисунок 5.1. Журнал «Прибутковий касовий ордер»
У касових ордерах, як і в багатьох інших документах, зовнішній вигляд форми документа і його реквізити можуть змінюватися залежно від того, який вид операції обрано. Незмінними реквізитами є номер, дата і організація, від імені якої створюємо документ, та рахунок обліку, – всі ці значення підставляються автоматично. Залежно від того, який буде вибрано рахунок у реквізиті «Рахунок», визначається валюта операції. Таким чином, якщо вибрано субрахунок 302, операція стане валютною, і у формі документа з'явиться ще один реквізит «Валюта», в якому потрібно вибрати валюту операції.

У документа «Прибутковий касовий ордер» є два реквізити з номером (рисунок 5.2.). Перший реквізит «Номер» поряд з датою є номером документа цього виду, зареєстрованим в ІБ з початку року. Він призначається автоматично. Другий реквізит – «Номер ордера» - це номер «паперового» прибуткового касового ордера.
Рисунок 5.2. Реквізит «Номер»


Зверніть увагу на реквізит «Відобразити в податковому обліку». Якщо навпроти нього стоїть прапорець, операцію буде відображено в податковому обліку.

У реквізиті «Призначення ГК» з довідника «Призначення готівкових коштів» вибираємо використання грошових коштів.

Довідник «Призначення готівкових коштів» (рисунок 5.3.) призначений для формування спеціальної звітності за напрямами використання готівкових грошових коштів. З його допомогою надалі будується звіт «Касова книга».

Рисунок 5.3. Призначення готівкових коштів


На закладці «Друк» уводиться інформація, необхідна для коректного роздрукування касового ордера. Проведений документ формує проводки не тільки в бухгалтерському, а й у податковому обліку (якщо стоїть прапорець навпроти параметра «Відобразити в податковому обліку»).

Решта реквізитів залежать від виду операції, що оформляється документом.


Видатковий касовий ордер

Документ «Видатковий касовий ордер» (ВКО) призначений для обліку виплати готівкових грошових коштів. Зовні форма цього документа схожа на форму ПКО. Документом оформляється частина операцій, обернених операціям, переліченим вище, наприклад «Оплата постачальникові», «Повернення коштів покупцеві» тощо. Але існує декілька специфічних операцій. Це «Інкасація коштів» і «Виплата заробітної плати по відомості».

У разі оформлення видаткового касового ордера з видом операції «Інкасація коштів» для реквізиту «Рахунок» з Плану рахунків допустимі тільки субрахунок 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» або 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» залежно від валюти операції.

Оформляючи видатковий ордер з видом операції «Виплата заробітної плати по відомості», необхідно поставити посилання на попередньо внесену до бази платіжну відомість.

У документ також уводиться необхідна інформація для правильного формування друкованої форми документа, а саме: інформація про того, кому видано готівкові грошові кошти (поле «Сума до виплати» у друкованій формі документа), а також підстава і додаток за документом.

Клацнувши по кнопці «Друк», ви отримаєте друковану форму видаткового касового ордера ф. № КО-2 з усіма заповненими реквізитами.
Журнал касових документів

У «Журналі касових документів» зберігається список усіх створених видаткових і прибуткових ордерів для всіх організацій, за якими ведеться облік в інформаційній базі. Крім того, створювати нові касові документи зручно саме з «Журналу касових документів», для цього достатньо просто натиснути на кнопку «Додати» і в діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати, який саме документ створюватиметься (рисунок 5.4.)


Т

Рисунок 5.4. Журнал касових документів


ут же на панелі інструментів можна за допомогою кнопки «Відбір по виду документа» переглянути тільки прибуткові або тільки видаткові ордери. А кнопка «Відбір і сортування» допоможе вибрати документи, відповідні заданим у настройках відбору параметрам.

Кнопки «Дт/Кт» на панелі інструментів відображають проводки, сформовані документом у бухгалтерському або податковому обліку. Безпосередньо з журналу можемо перейти до касової книги – для цього натиснемо на кнопку «Касова книга» на панелі інструментів.
Касова книга

Звіт «Касова книга» (рисунок 5.5.) можна викликати через головне меню програми – «Каса». Дані цього звіту можна використовувати для заповнення різних регламентованих форм: касова книга, журнал реєстрації прибуткових касових ордерів, журнал реєстрації видаткових касових ордерів, Книга обліку прийнятих і виданих грошей. Усі звіти формуються автоматично, потрібно тільки задати період, за який хочемо сформувати звіт, організацію та валюту.

Якщо каса формується не за день, а за період, звіт буде багатосторінковим. Звіт роздруковують у двох примірниках. Один примірник використовують для формування касової книги, другий – як звіт касира. Після роздрукування «Вкладного аркуша касової книги» і «Звіту касира» касир зобов'язаний перевірити правильність складання цих документів, підписати їх і передати «Звіт касира» разом з прибутковими та видатковими касовими документами до бухгалтерії під підпис у «Вкладному аркуші касової книги».

Рисунок 5.5. Звіт «Касова книга»
Безготівкові розрахунки

Господарські операції, пов'язані з банком та розрахунковими рахунками, в «1С:Бухгалтерії для України» оформляються документами, зібраними в головному меню «Банк» (рисунок 5.6.).Рисунок 5.6. Головне меню «Банк»
Для оформлення операцій, пов'язаних з рухом безготівкових грошових коштів, у програмі призначено такі документи:

 • «Платіжне доручення вхідне» – цим документом оформляються операції надходження оплати від покупця, повернення грошових коштів постачальнику, розрахунки за кредитами і позиками, інші розрахунки з контрагентами, інкасація грошових коштів, купівля-продаж валюти й інше надходження безготівкових грошових коштів;

 • «Платіжне доручення вихідне» – оформляються операції з оплати рахунків тощо.

Для оформлення операцій з банком за розрахунково-касове обслуговування та інші банківські послуги використовують такі документи:

 • «Платіжний ордер на надходження коштів»;

 • «Платіжний ордер на списання коштів».

Платіжні ордери також використовують при оформленні операцій надходження або списання грошових коштів, що здійснюються на підставі таких розрахункових документів, як вимога, вимога-доручення чи акредитив.


Платіжне доручення вхідне

Документ «Платіжне доручення вхідне», як і всі документи групи меню «Банк», не може бути початком ланцюжка взаєморозрахунків. Його можна ввести на підставі документів «Рахунок на оплату постачальника», «Звіт комісіонера», «Реалізація товарів і послуг» тощо. Сам документ може бути підставою для реєстрації податкової накладної.

Нове платіжне доручення можна ввести, зайшовши через меню «Банк -> Платіжне доручення вхідне» до однойменного журналу і створивши новий документ.

Екранна форма документа змінюється залежно від вибраної операції. Так, на рисунку 5.7. наведено зовнішню форму вхідного платіжного доручення при оформленні операцій «Інше надходження безготівкових коштів» і «Оплата від покупця». Першим документом було внесено до інформаційної бази залишки грошових коштів на рахунках у банку при початку ведення обліку в програмі. Про це свідчить зазначений у документі допоміжний субрахунок «00». Другим документом оформлено звичайне надходження на поточний рахунок підприємства грошових коштів від покупця.
Рисунок 5.7. Зовнішня форма вхідного платіжного доручення
При створенні нового документа у формі автоматично підставляються номер, присвоєний платіжному документу при реєстрації в інформаційній базі (реквізит «Реєстр. номер»), а також дата і основний поточний рахунок підприємства. Реквізит «Вх. номер» призначено для введення реального номера платіжного доручення платника і дати його виписування.

Операції, пов'язані з рухом грошових коштів, можна відображати у два етапи. Перший етап – це реєстрація самого документа у програмі, а другий – фактичний рух грошових коштів. На другому етапі у сформованих документах проставляємо позначку про оплату (прапорець навпроти «Сплачено») та перепроводимо документ, при цьому дата оплати може відрізнятися від дати формування документа. Цю можливість реалізовано тільки у платіжних дорученнях, оскільки для касових документів дата оплати збігається з датою оформлення документа.

При заповненні документів зверніть увагу: програма сама підказує, які реквізити документа обов'язкові для заповнення (вони підсвічуються червоною лінією). Зокрема, обов'язковими реквізитами, що підлягають заповненню, є: найменування платника, банківський рахунок організації, сума і договір. Якщо облік ведеться в розрізі розрахункових документів, у полі «Документ розрахунків» зазначаємо документ, на підставі якого відбулася оплата.

Розглянемо інші реквізити документа. Так, реквізит «Стаття руху грошових коштів» не є обов'язковим для заповнення. Але в документі «Платіжне доручення вихідне» його краще заповнити. Тому що надалі завдяки цьому реквізиту можна буде формувати звіти за статтями руху грошових коштів. Значення для підстановки до цього реквізиту зберігаються в довіднику «Статті руху грошових коштів». Довідник заповнюється користувачами самостійно.

Реквізит «Ставка ПДВ» заповниться автоматично після того, як будуть зазначені контрагент і договір.

Рахунки розрахунків з контрагентами, що використовуватимуться у проводках, указуються безпосередньо у формі платіжного доручення. При створенні нового документа рахунки підставляються автоматично з регістру відомостей «Рахунки обліку розрахунків з контрагентами», а після зазначення у формі документа контрагента і договору список рахунків зміниться відповідно до того, які рахунки розрахунків було зазначено для цього контрагента в договорі.

У документах реєстрації надходження безготівкових грошових коштів друкованих форм не передбачено.


Платіжне доручення вихідне

Платіжні доручення можна заповнювати і як самостійно створений документ, і через механізм «уведення на підставі». Документ «Платіжне доручення вихідне» вводиться на підставі документів «Надходження товарів і послуг», «Надходження дод. витрат», «Звіт комітенту про продажі товарів», «Повернення товарів від покупця».

Екранна форма документа (рисунок 5.8.) містить необхідні для оформлення бланка платіжного доручення реквізити, при цьому вона зовні видозмінюється залежно від виду операції, що оформляється. Більшість реквізитів у платіжних дорученнях заповнюється автоматично з довідників відразу після вибору контрагента і договору.


Рисунок 5.8. Документ «Платіжне доручення вихідне»


Друкування платіжних доручень

Якщо використання копіювального (самокопіювального) паперу неможливе, то на всіх тотожних примірниках розрахункового документа у правому верхньому куті має бути проставлено порядкові номери примірників (1, 2, 3 і т. д.). В «1С:Бухгалтерії» це передбачено. Після клацання по кнопці «Друк» відкриється діалогове вікно для введення кількості примірників. Яке число ви зазначите, стільки платіжок (рисунок 5.9.) і буде надруковано.
Я

Рисунок 5.9. Діалогове вікно для введення кількості примірників


к зазначалося вище, разом із платіжними дорученнями у програмі використовуються ордери, заповнення яких аналогічне розглянутому заповненню платіжних доручень.

У конфігурації реалізовано механізми групового введення та обробки платіжних документів: це обробка «Виписка банку», а також механізм обміну інформацією з програмами типу «Клієнт-банк». Ці обробки створюють чи коригують документи, які, у свою чергу, формують проводки.

Якщо в «1С:Бухгалтерії 7.7» проводки щодо руху безготівкових грошових коштів створювала тільки банківська виписка, то в «1С:Бухгалтерії 8 для України» все навпаки. Проводки формуються платіжними дорученнями, а банківська виписка – це лише обробка, що допомагає рознести отриману з банку виписку, при цьому вона не виконує жодних проводок.

Зайдемо до меню «Банк» і клацнемо на пункті «Виписка банку». У формі обробки, що відкрилася, зазначимо організацію, поточний рахунок, а також період, за який ми хочемо побачити виписки банків. У результаті у вікні обробки буде виведено перелік наявних у базі банківських виписок (рисунок 5.10.).
Рисунок 5.10. Заповнення ордерів
У формі обробки можна не лише побачити всі сформовані виписки по конкретному рахунку підприємства, а й зареєструвати платіжні документи згідно з отриманою з банку випискою. Для цього потрібно натиснути на кнопку «Додати». У вікні, що відкрилося, укажемо організацію, поточний рахунок і дату виписування.

Важливо! Уводити нову виписку потрібно датою паперового документа.

Щоб додати до виписки платіжні документи, натискаємо на кнопку «Додати», після чого у вікні, що відкрилося, вибираємо тип документа, а потім і вид операції (рисунок 5.11.).

Заповнюючи виписку банку, можна встановити ознаку оплати вихідним платіжним документам, уведеним раніше до інформаційної бази. Для цього призначено кнопку «Підібрати неоплачені» – в окремому вікні буде відібрано список усіх вихідних платіжних документів, оплату яких не було відображено раніше. У списку документів потрібно позначити прапорцями оплачені платіжні доручення і натиснути на кнопку «Провести позначені». У результаті для позначених платіжних документів автоматично буде встановлено ознаку оплати, документи сформують проводки перерахування грошових коштів.
Рисунок 5.11. Додання виписки банкуЗавдання до виконання на практичному занятті
1. Відкрийте та огляньте Касову книгу касира, сформуйте звіт касира за один день роботи.

У меню Каса оберіть Касова книга. У вікні що відкрилось вкажіть: • період часу – один день який перевіряємо;

 • оберіть вид звіту – касова книга звичайна;

 • натисніть на кнопку Сформувати.

Перегляньте книгу обліку касира за іншими видами звіту.

2. Зареєструйте в комп’ютерному обліку факт господарської діяльності:

За наказом №4, керівника підприємства, касиром проводиться здача наявних коштів, отриманих як внесок засновника, у розмірі 10 тис. грн. на розрахунковий рахунок у банк.

1) Для реєстрації даного факту господарської діяльності потрібно оформити видатковий касовий ордер з пункту меню Каса. У вікні Вибір виду операції документа оберіть Внесок готівкою в банк та внесіть необхідні реквізити: • дату документу,

 • суму, що буде передано в банк;

 • Банківський рахунок основний;

 • рахунок (оберіть кореспондуючий по кредиту з рахунком 301 «Каса» рахунок - у нашім випадку рахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті»);

 • поле «податк. обліку» не заповнюється - галочку потрібно зняти, оскільки дана сума не включає податок на додану вартість (ПДВ);

 • у полі «Додаток» – Наказ № 4 від (число) про перерахування внеску засновників на розрахунковий рахунок;

Огляньте друковану форму документа натиснув на кнопку «Видатковий касовий ордер». Натисніть кнопку Ok.
2) Перейдіть в Журнал проводок і подивіться виконану проводку.

3) Отримайте виписку банку (меню БанкВиписка банку). Укажіть період часу та рахунок у банку, після чого оберіть виписку від 12.02.2013 та натисніть на кнопку Відкрити.

Як бачите, бухгалтерові знадобилося ввести в екранну форму документ «Видатковий касовий ордер», всі інші дії по рознесенню записів по журналах система виконала автоматично.

3. Зареєструйте в комп’ютерному обліку факт господарської діяльності:

16 лютого підприємство за чеком зняло з рахунку в банку на господарські потреби суму 3350 грн. Прихід грошових коштів відображено у прибутковому касовому ордері №2.

У цей же день з каси видані під звіт співробітникам підприємства суми відповідно до таблиці 5.1.


Таблиця 5.1

Інформація про підзвітних осіб підприємства

ПІБ

Сума, грн.

Підстава

Документ

Луконіну С.М.

600,00

На покупку мастильних матеріалів для встаткування

Видатковий касовий ордер №2

Фролову П.П.

650,00

На покупку пакувальних матеріалів

Видатковий касовий ордер №3

Коваленко Ф.Н.

2100,00

У рахунок майбутніх відрядних видатків

Видатковий касовий ордер №4

1) Відкрийте документ «Прибутковий касовий ордер», у вікні Вибір виду операції документа оберіть Одержання готівкових коштів у банку: • заповніть поля дати документа, суму (що отримано у банку), основний банківський рахунок, рахунок;

 • поле «податок обліку» не заповнюється - галочку потрібно зняти, оскільки дана сума не включає податок на додану вартість (ПДВ);

 • огляньте друковану форму документа натиснув на кнопку «Прибутковий касовий ордер»;

 • Натисніть кнопку Ok для проведення документу.

2) Сформуємо Видатковий ордер, що відображає видачу грошей в сумі 600грн. під звіт співробітнику фірми Луконіну С.М. на покупку мастильних матеріалів для устаткування.

Відкрийте документ «Видатковий касовий ордер» у вікні Вибір виду операції документа оберіть Видача коштів підзвітній особі: • заповніть поля дата документу, сума, поле «податок обліку» не заповнюється - галочку потрібно зняти;

 • на вкладці «Реквізити платежу» вкажіть підзвітну особу обравши її з довідника «Фізичні особи» (якщо її немає в списку внесіть новий запис);

 • на вкладці «Друк» заповніть поля Підстава і Додаток;

 • вкажіть призначення ГК – Покупка товарів;

 • огляньте друковану форму документа натиснув на кнопку «Видатковий касовий ордер»;

 • Натисніть кнопку Ok.

3) Аналогічно створіть операції для кожної підзвітної особи.

4) Перейдіть в Журнал проводок і подивіться виконані проводки за рахунком 37.

5) Переглянете аркуш звіту касира в журналі Касова книга за один день.


Створення авансового звіту по відрядженню

18 лютого у бухгалтерію надійшов звіт про використання коштів, наданих на відрядження (3 дні - з 16 по 18 лютого) офісному працівнику Коваленко Ф.Н., з документами, що підтверджують видатки. Відповідно до звіту видатки склали 2042 грн.: проживання в готелі 1520 грн., добові 210 грн., проїзні доку­менти 312 грн. Залишок виданого авансу в сумі 58 грн. повернутий до каси.

1) Відкрийте «Авансовий звіт» з пункту меню Каса. Для оформлення авансового звіту по відрядженню на вкладці «Інше» заповніть реквізити: Найменування документа, що підтверджує зроблену витрату; Зміст; Сума; %ПДВ; Рахунок витрат; Аналітику.

Заповнення реквізиту «Аналітика» потребує указати підрозділ організації в якому співробітник працює та статтю витрат.

2) Оформіть повернення заборгованості в касу на суму 58 грн. за допомогою документа «Прибутковий касовий ордер» вид операції документу Повернення коштів підзвітною особою, внесіть необхідні реквізити.

3) Перейдіть в Журнал проводок і подивіться виконані проводки за рахунком 37.


Аналіз проведених операцій з підзвітними особами

1. Огляньте відомість «Картка рахунку», сформованої по рахунку 30, де в хроно­логічному порядку відображаються операції по касі, зроблені у звітний період.

Сума по операціях приходу відбито в графі «Дебет», суми по операціях видатку – у графі «Кредит». Поруч із сумами вказується номер кореспондуючого рахунку. У відомості видні також залишки по касі на початок і кінець періоду й, крім того, у графі «Поточне сальдо» видні залишки на момент після здійснення операції.

2. Сформуйте Оборотно–сальдову відомість по рахунку 372.

У відомості представлений дебетовий оборот на суму 3350 грн. і кредитовий оборот на суму 3190 грн. У результаті на кінець періоду зафіксоване дебетове сальдо в розмірі 160 грн. Це свідчить про наявність дебіторської заборгованості, тобто підзвітні особи повинні підприємству суму 160 грн.

Наявність інформації про обороти й залишки в розрізі аналітичних об'єктів (співробітників) дозволяє установити конкретні суми заборгованості. Так з відомості видно, що Фролов П.П. одержав від підприємства 650 грн., а віддав матеріальних коштів на суму 640 грн.

Відмітимо, що активно - пасивні рахунки, до яких відносять рахунок 37 і ін., обов'язково повинні вестися в аналітичному розрізі для виявлення розгорнутого сальдо, оскільки дебетова частина сальдо активно - пасивного рахунку відображається в активі балансу, а кредитова - у пасиві.

3. Оформіть повернення заборгованості в касу кожної підзвітної особи за допомогою документа «Прибутковий касовий ордер» вид операції документу Повернення коштів підзвітною особою, внесіть необхідні реквізити.

4. Перевірте чи немає заборгованості (сальдо на кінець періоду) за допомогою оборотно-сальдової відомості рахунку 372.

5. Оформіть операцію здачі наявних коштів у касі до банку. Огляньте відомість «Картка рахунку 30».Питання для самоперевірки:

 1. Який документи призначено для відображення руху грошових коштів у касі підприємства у «1С:Бухгалтерії 8 для України»

 2. Яке призначення журналу касових документів?

 3. Як сформувати звіт «Касова книга»?

 4. Які особливості реєстрації в «1С:Бухгалтерії 8 для України» безготівкових розрахунків у національній валюті – гривні?


Практичне заняття № 7, 8.

Тема 7. Автоматизація обліку товарно-матеріальних цінностей.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка