Конспект лекцій-практикум з навчальної дисципліни „ 1-сбухгалтерія для студентів, які навчаються за спеціальністюСторінка5/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Питання для самоперевірки:


 1. Як створити нову базу даних, зберегти діючу та відновити базу даних?

 2. По скількох підприємствах можна вести облік в одній базі даних?

3. Яким чином виставити мову інтерфейсу баз даних?

3. Які реквізити підприємства необхідно ввести для початку роботи з базою?Практичне заняття № 2.

Тема 3. Відображення господарських операцій.
Мета: закріпити навички по введенню початкових залишків, засвоїти практичні навички ручного введення господарських операцій в системі.

Введення початкових залишків

Якщо підприємство нове і господарські операції ще не проводились, то можна відразу починати вести облік. Якщо ж система впроваджується на діючому підприємстві, необхідно ввести залишки на початок звітного періоду.


Скористаємось документом Операція (бухгалтерський і податковий облік). Його можна відкрити за допомогою меню Операції. Панелі функцій.

Натискаємо кнопку Додати і заповнюємо документ, як показано на рисунку.


Пояснення:

Залишки по рахунках потрібно вводити на початок звітного періоду, наприклад кварталу. Внесемо залишки на початок 4-го кварталу, тобто у полі від: вкажемо дату 30.09.20хх (тобто, останній день 3-го кварталу).
Вибираємо організацію Наша організація, поле Сума операції не заповнюємо, воно заповниться автоматично після введення даних.

 • У полі Зміст пишемо «сальдо».


 • Спосіб заповнення – Вручну.

 • На панелі інструментів вкладки Бухгалтерський облік натискаємо кнопку Додати.

 • У полі Рахунок Дт набираємо на клавіатурі 301.

 • У полі Субконто Дт з’являється довідник Статті руху грошових коштів → кнопка Додати → вводимо найменування Каса гривня → Enter (назва занесена в довідник) → Enter (назва каси занесена в поле Субконто Дт).

 • У полі Рахунок Кт вибираємо допоміжний рахунок 00. Він не має субконто.

 • Допоміжний рахунок 00 використовується лише при введенні залишків по рахунках. Сальдо по 00 рахунку завжди дорівнює нулю. Якщо це не так, значить при введенні даних допущена помилка.Далі вводимо суму, зміст операції і номер журналу, як на рисунку нижче.

Після заповнення даних по першій операції знову натискаємо кнопку Додати і вводимо другу операцію, вибравши розрахунковий рахунок у довіднику Банківські рахунки (у полі Субконто Дт).


Третя операція:

У полі Субконто Дт 104 рахунка зявився довідник Основні засоби → кнопка Додати → вводимо назву Принтер НР 1600, заповнюємо інші поля → кнопка ОК (запис з’явився у довіднику Основні засоби) → Enter (принтер занесений в поле Субконто Дт).


Після вводу третьої проводку натиснемо кнопку Додати копіюванням. Замість принтера вводимо Комп’ютер АМД К6 і змінюємо суму на 1200.


Після введення всіх операцій натискаємо кнопку ОК.

Відображення господарських операцій

У програмі проводки за операціями можуть формуватися трьома способами: • вручну – використовують документ «Операція (бухгалтерський і податковий облік)», що дозволяє бухгалтеру вручну ввести до ІБ будь-які проводки. На практиці операції використовують для реєстрації рідкісних подій у господарській діяльності, документи для яких не розроблено. Якщо ж застосування операцій набуває масового характеру, варто замислитися про доопрацювання конфігурації під ваші потреби;


Рисунок 2.1. Введення залишків на початок звітного періоду • з використанням типових операцій – передбачає використання шаблону для набору проводок, що часто повторюється. Користувач, не переходячи в Конфігуратор, може настроїти шаблон типової операції так, щоб суми одних проводок розраховувалися автоматично (за формулами) на основі інформації, уведеної іншими проводками;

 • документами – автоматично формує операцію з потрібним набором проводок за введеною бухгалтером інформацією. Цим способом уводяться більшість операцій до інформаційної бази.


Введення операцій вручну

Увести нову операцію вручну можна, вибравши з головного меню команду «Операції → Операція (бухгалтерський і податковий облік)». У вікні, що відкрилося для додавання нової операції потрібно натиснути на кнопку «Додати» на панелі інструментів або на клавішу Insert на клавіатурі.

Проводки, що формуються в бухгалтерському обліку, відображаються на закладці «Бухгалтерський облік» (рисунок 2.2), а податкові – на закладці «Податковий облік».

Вікно операції складається із шапки і табличної частини. У шапці розташовано поля для реквізитів, що характеризують операцію в цілому: її номер, дата, сума та опис. Важливим є поле «Організація», де вказують підприємство, від імені якого вводиться проводка. Таблична частина використовується для введення проводок.

Заповнення реквізитів операції зазвичай починають із шапки. Перше поле застосовується для введення номера операції та заповнюється автоматично, воно недоступне для редагування. У полі «Дата» автоматично підставляється робоча дата введення операції.. Дату можна змінити, для чого зручно користуватися календарем. Кнопку виклику календаря розташовано у правій частині цього поля.

Рисунок 2.2. Відображення проводок, що формуються в бухгалтерському обліку
Наступне поле – «Сума операції» – застосовується для введення довідкової суми операції. Як правило, до цього поля вводять загальну суму за операцією (довідково).

Поле «Зміст» використовується для введення стислого коментаря. Наявність коментарів дозволить легше орієнтуватися у введеній до ІБ інформації.

Таблична частина форми застосовується для введення проводок. Умовно структуру проводки можна розділити на три складові – дебетову частину, кредитову частину і загальну частину, що характеризує проводку в цілому (рисунок 3.1). До дебетової частини віднесено рахунок дебету і три види субконто, які до нього підключено. До кредитової частини – відповідно рахунок кредиту і три види субконто, підключені до цього рахунка. До загальної частини проводки належать поля для введення валюти та її курсу на дату операції, кількості, суми у валюті та у гривнях.

При введенні нової проводки програма «вестиме» курсор від поля до поля. Навігація полями вже введеної проводки здійснюється за допомогою миші або клавішею зі стрілками. Перехід між сусідніми полями тієї самої проводки здійснюється за допомогою клавіш зі стрілками «→» і «←». Дійшовши до кінця проводки, курсор зупиниться. Натиснувши на клавіші «↓» або «↑», ви перейдете на однойменне поле наступної (або попередньої) проводки.


Журнали

Операції, уведені будь-яким із зазначених вище способів, відображаються в Журналі операцій. Вибравши з головного меню команду «Операції», побачимо список наявних журналів (рисунок 2.3.), їх не так уже й багато, це: • «Журнал операцій» – основний журнал, в якому відображаються всі документи, що формують проводки (у тому числі операції, уведені уручну, як особливий вид документа), і власне проводки, сформовані документами;

 • «Журнал проводок (бухгалтерський облік – список проводок бухгалтерського обліку (сформованих з використанням рахунків бухгалтерського обліку);

 • «Журнал проводок (податковий облік) – список проводок податкового обліку, сформованих з використанням рахунків податкового обліку.Рисунок 2.3. Список наявних журналів
У цьому меню наведено загальні журнали. У конфігурації також є індивідуальні журнали документів, що відкриваються при натисненні на відповідний пункт меню (наприклад, натиснувши в меню «Продаж» на пункт «Реалізація товарів і послуг», ми цим відкриємо Журнал документів реалізації (рис. 2.4.)). Усі журнали в «1С:Бухгалтерії 8 для України» мають вигляд таблиць, але склад їх колонок відрізняється.

Рисунок 2.4. Журнал документів реалізації
Журнал операцій

Журнал операцій (рис. 2.5.) відкриває доступ до всіх операцій, зареєстрованих в «1С:Бухгалтерії 8 для України», – як уведених уручну, так і створених різними документами. Вікно журналу операцій зображено на рисунку. У журналі може бути включено відбір за організацією. Для цього необхідно поставити прапорець напроти параметра «Організація» і в сусідньому полі вибрати організацію, щодо якої виводитимуться дані.

Вікно Журналу операцій складається з двох частин. У верхній половині Журналу показано операції, створені документами і користувачами (уручну). У нижній половні вікна виводяться проводки виділеної у верхній частині вікна операції. Причому проводки бухгалтерського обліку відображаються на закладці «Бухгалтерський облік», і проводки щодо податкового обліку – на закладці «Податковий облік».

Рисунок 2.5. Журнал операцій
Межу між верхньою та нижньою частинами вікна Журналу операцій можна пересунути мишею. Щоб цей Журнал виглядав компактнішим, нижнє вікно можна відключити. Для цього натисніть на верхній панелі інструментів на кнопку «Проводки».

Інформації в журналах виводиться дуже багато, тому дані в журналах можна фільтрувати, тобто обмежувати склад інформації, що виводиться, за будь-яким критерієм. Наприклад, за датою – кнопкою «Встановити інтервал дат». Первісно інтервал часу, за який виводяться проводки, установлено в значення «Без обмеження» (рис. 2.6.).
Рисунок 2.6. Обмежування складу інформації
Журнал можна відфільтрувати і за іншими критеріями. Наприклад, пошук документів певного виду чи операцій дуже полегшить відбір за колонкою. На рисунок 2.7. видно, що виділену операцію оформлено документом «Коригування боргу». Якщо клацнути мишкою по кнопці «Знайти документ у списку», відкриється журнал «Коригування боргу».

Рисунок 2.7. Журнал «Коригування боргу»
Кнопка «Пошук за номером» дозволяє відфільтрувати документи та операції з конкретним номером, достатньо просто задати в меню, що відкрилося, параметри пошуку.

Кнопкою «Відбір і сортування» можна створити досить складний фільтр за кількома критеріями. Можна, наприклад, вивести на екран усі операції, створені документами, контрагентом в яких було зазначено фірму «ZimaLeto».

«1С: Бухгалтерія 8 для України» запам’ятовує фільтри, що застосовувалися раніше. Щоб повторно накласти той самий фільтр, скористайтеся кнопкою «Історія відборів». Відкриється вікно зі списком фільтрів, що застосовувалися раніше (рисунок 2.8.).

Рисунок 2.8. Список фільтрів, що застосовувалися раніше
Для скасування фільтрації журналу використовується кнопка«Відключити відбір». Клацнувши по ній мишкою, ви відключите всі накладені раніше фільтри.

Призначення всіх кнопок панелі управління наведено в таблиці 2.1.Таблиця 2.1

Призначення кнопок панелі управління

з/п

Кнопка

Найменування

Поєднання клавіш

Призначення

1

2

3

4

5

1Додати (ins)

Insert

Відкриває вікно вибору виду документа для введення. У вікні в алфавітному порядку наведено всі наявні з конфігурації документи

2Додати копіюванням

F9

Якщо курсор указує на рядок операції, копіюється операція з усіма введеними даними, якщо на документ – копіюється документ

3Змінити поточний елемент

F2

Відкриває для редагування документ, на якому стоїть курсор

4Встановити позначку на вилучення

Del

Позначає операцію (документ) на видалення

5Встановити інтервал датУстановлює діапазон дат, за які можна буде побачити записи в журналі

6Пошук за номеромЗдійснює пошук за номером документа

7Знайти документ у спискуВідкриває журнал документів того виду, який було виділено

8ПровестиПроводить виділений документ

1

2

3

4

5

9Скасування проведенняСкасовує проведення виділеного документа

10Перемкнути активність проводок

F8

Означає «включити/виключити проводки» виділеної операції

11Відбір по виду документа

. –

Фільтрує Журнал операцій за вказаним користувачем видом документа

12Відбір і сортуванняДозволяє накласти на Журнал складний фільтр

13Відбір за значенням у поточній колонціФільтрує інформацію в Журналі за вибраною колонкою

14Історія відборівВідкриває вікно з призначеними раніше фільтрами відбору

15Відключити відбірВідключає всі фільтри

16Ввести на підставіДозволяє ввести на підставі виділеного документа інший документ

17Оновити поточний список

Cntrl + Shift + R

Здійснює оновлення списку записів у Журналі

18Результат проведення документаВідкриває вікно з проводками, сформованими за виділеною операцією

19Структура підпорядкованості документаВідкриває вікно структури підпорядкованості документа, в якому можна побачити, на підставі якого документа було проведено вибрану операцію


Журнал проводок

У Журналі операцій наведено операції та документи. Там же можна переглянути сформовані операцією чи документом проводки. Для наскрізного перегляду всіх проводок, уведених до інформаційної бази, застосовується Журнал проводок. В «1С:Бухгалтерії 8 для України» Журнал проводок поділено на Журнал проводок бухгалтерського обліку та Журнал проводок податкового обліку. Проводку безпосередньо в Журналі змінити не можна.

Для введення змін двічі клацніть по вибраній проводці лівою кнопкою миші або натисніть на клавішу Enter. Відкриється документ чи операція, що сформували цю проводку, там її можна буде виправити.

Вікно Журналу (рисунок 2.9.) можна відкрити командою «Операції → Журнал проводок бухгалтерський облік».

Субконто. тощо), містить колонки з даними, які в іншому списку чи журналі зазвичай відображаються як реквізити документів: Період (дата і час), № документа Документ (вид документа) та Організація. Проводки Журналу може бути відібрано щодо рахунка, організації чи реєстратора (документа, яким було оформлено операцію).

На відміну від Журналу операцій, до Журналу проводок навіть не можна ввести новий документ. Можна тільки відкрити наявний (подвійним клацанням).

Список проводок, крім звичайних реквізитів проводок (Рахунок Дт, Рахунок Кт, Кнопка «Перевірка проводок» перевіряє відповідність сформованих проводок унесеним до регістру «Коректних корреспонденцій рахунків бухгалтерського обліку» та за необхідності вносить до них нові.


Рисунок 2.9. Журнал проводок

Завдання до виконання на практичному занятті
Задача 1: Внесіть дані про засновників і їх внески до статутного капіталу. Додайте в довідник контрагенти групу засновників підприємства:

фізичних осіб – Петров Сергій Григорович, Сидоров Степан Миколайович, Іваненко Володимира Федоровича;

юридичних осіб – банк «Кредит», ТОВ «Весна».

Створіть операції по обліку статутного капіталу засновників:

Петров С.Г. – 34 тис.грн.,

Сидоров С.М. – 46 тис.грн.,

Іваненко В.Ф. – 54 тис.грн.,

банк «Кредит» - 78 тис.грн.,

ТОВ «Весна» - 51 тис.грн.

Перегляньте створені проводки в результаті оформлення операцій (Журнал проводок).

Проведіть аналіз стану й руху господарських коштів на основі звітних форм: оборотно-сальдова відомість і бухгалтерський баланс.

Задача 2. Визначте, у який довідник треба внести Засновників для ведення аналітичного обліку:


 1. Відкрити план рахунків, швидким пошуком перейдіть до рахунків класу 4;.

 2. Визначить, за якими видами субконто ведеться аналітика на рахунках 40 і 46;

2. Увійдіть в довідник Контрагенти одним із способів:

- Підприємство  Конрагенти;

- Операції  Довідники  Контрагенти;

Ознайомтесь з поняттям «Контрагенти» у довідці (натисніть на клавіатурі кнопку F1 або кнопку на панелі вікна ).3. Додайте в довідник «Контрагенти» нову групу – Засновники, для цього у меню Дії виберіть команду Нова група або відповідною кнопкою на панелі інструментів.

В групі Засновники створіть ще дві групи Фізичні особи і Юридичні особи.4. Внесіть у відповідні групи засновників організації:

фізичні особи – Петров Сергій Григорович, Сидоров Степан Миколайович, Іваненко Володимир Федорович;

юридичні особи – банк «Кредит», ТОВ «Весна».

Практичне заняття № 3.

Тема 4. Механізм типових операцій.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка