Конспект лекцій-практикум з навчальної дисципліни „ 1-сбухгалтерія для студентів, які навчаються за спеціальністюСторінка13/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір2.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

3. Переглянете Журнал операцій, натиснувши на кнопці у вікні Виписка банку.Задача 3: Створіть Вимогу-накладну на переміщення у виробництво всіх закуплених у задачі № 1 матеріалів. Вимогу-накладну ввести на підставі документа Надходження товарів і послуг. Проаналізувати проведення, які формує цей документ.
Задача 4: Створіть документ Звіт виробництва за зміну, оприбуткувавши на склад 8 шт. футболок чоловічих (записати в довідник Номенклатура - Продукція). Проаналізуйте проведення, сформовані документом.
Задача 5: Створіть документи Інвентаризація незавершеного виробництва та Закриття місяця. Проаналізуйте проведення, сформовані цими документами.
Задача 6: Закриття місяця

Виконайте перепроведення документа «Закриття місяця» від 31.04.201_р.

Сформуйте новий документ «Закриття місяця» від 30.05.201_р.
Задача 7: Визначення фінансових результатів підприємства

Для визначення фінансових результатів підприємства скористайтесь регламентованим документом «Визначення фінансових результатів» з пункту меню ОпераціїРегламентовані операції (рис.1)

Даний документ потрібно створити для кожного місяця роботи підприємства.

Проаналізуйте фінансові результати по рахунках 7, 8 і 9 класів за допомогою оборотно-сальдової відомості.


Задача 8: Формування Звіту «Головна книга»

Для створення звіту «Головна книга» скористайтесь пунктом меню Звіти.

Натисніть на кнопку «Настроювання» і укажіть період відображення даних по місяцях за весь час роботи підприємства.

Звіт «Головна книга» дозволяє сформувати узагальнений регістр, у якому для всіх синтетичних рахунків за обраний період приводиться розшифровка оборотів по дебету в розрізі кореспондуючих рахунків, оборот по кредиту і сальдо по рахунку на кінець.

Зі звіту “Головна книга” можна перейти в режим перегляду звіту “Обороти рахунку” (для показників, що відбивають обороти й залишки) або звіту “Звіт по проводках” (для показників, що відбивають обороти). Для цього варто виділити відповідний показник і двічі клацнути лівою кнопкою миші.
Задача 9: Проведення аналізу стану бухгалтерського обліку

Сформуйте звіт «Аналіз стану бухгалтерського обліку» за час роботи підприємства. Для цього оберіть у пункті меню Звіти  Аналіз стану бухгалтерського обліку, укажіть період «Січень – Травень» та натисніть на кнопку «Сформувати».

Звіт призначений для:


 • аналізу плану рахунків в частині складу рахунків (субрахунків) і структури аналітичного обліку з метою виявлення можливих помилок формування звітності;

 • виявлення технічних бухгалтерських помилок

Основна мета звіту - допомогти виявити помилки, які впливають на формування бухгалтерської звітності. Помилки, які будуть виявлені звітом, вимагають перевірки бухгалтерською службою підприємства. В деяких випадках звіт видає розгорнутий опис ситуації
Задача 10: Складання регламентованої звітності

Форма «Регламентована й фінансова звітність» призначена для роботи з регламентованою звітністю (бухгалтерською, податковою, статистичною та іншими).

Форма складається з двох основних частин

В лівій частині форми розташований список видів звітів

В правій частині форми розташований журнал звітів і журнал вивантаження форм звітності в електронному вигляді. Перемикання між журналами виконується вибором відповідної закладки

Введення нового звіту можна виконати одним з наступних способів:

1) двічі клацнути мишею найменування виду звіту в списку або виділити найменування й нажати кнопку "Новий" у командній панелі списку звітів

Якщо в журналі звітів (з урахуванням встановлених відборів) немає ще жодного звіту обраного виду, буде відразу відкрита стартова форма звіту.

Якщо звіти обраного виду вже присутні в журналі (з урахуванням встановлених відборів), тоді буде відкрита форма списку таких раніше створених звітів. Для введення нового звіту натиснути кнопку  ("Новий") у нижній командній панелі списку

2) натиснути кнопку   ("Новий") в командній панелі журналу звітів

В результаті цих дій буде відкрита форма вибору виду звіту, в якій необхідно вказати необхідний вид регламентованого звіту.

Оберіть звіт Бухгалтерський баланс (НП(С)БО 1).

Створений звіт відкривається порожнім для додаткового налагодження: вибір одиниці виміру (у тисячах гривень, у гривнях) та дати підпису. Для заповнення документу сумами натисніть кнопку «Заповнити».

Огляньте друковану форму Бухгалтерського балансу. Виконайте аналіз документу.Питання для самоперевірки:


 1. Розкрийте основні нюанси відображення виробничої діяльності в «1 С Підприємство 8».

 2. Які настройки програми впливають на облік виробничої діяльності?

 3. Якими документами оформлюється надходження матеріалів і передача у виробництво у «1 С Підприємство 8»?

 4. Які операції з випуску готової продукції оформляються документом «Звіт виробництва за зміну»?

 5. Для чого необхідні процедури закриття періоду?

 6. Які регламентні процедури закриття періоду?

 7. Який документ має бути останнім за місяць в Журналі операцій?

 8. Який набір регламентованих звітів входить до складу «1 С:Бухгалтерії»?

 9. Як формується регламентова звітність у «1 С Підприємство 8»?


Список рекомендованої літератури


 1. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підручник / Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т. В. Давидюк, Т. В. Шахрайчук. – Житомир : Рута, 2002. – 544 c.

 2. Гартвич А. В. 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони – Издательство „1С-Паблишинг”, 2008. – 236 с.

 3. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. посіб. / Гужва В. М. – К. : КНЕУ, 2001. – 400 с.

 4. Дубій О. Посібник користувача персонального комп'ютера : [4-те оновлене і доповнене видання] / Дубій О. – Львів : БаК, 2007. — 248 с.

 5. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку і аудиту : навч. посіб. / Івахненков С. В. – К. : Знання-Прес, 2003. – 349 с.

 6. Інформаційні системи і технології в економіці : навчальний посібник; за ред. В. С. Пономаренка. – К. : Академія, 2002, – 544 с.

 7. Рогач І. Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах : навч.-метод. посіб. / І. Ф. Рогач, М. А. Сендзюк, В. А. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2001. – 239 с.

 8. Самарина Е. В. Секреты профессиональной работы с „1С:Бухгалтерией 8”. Учет производственных операцій / Е. В. Самарина, С. А. Харитонов, Д. В. Чистов. – 1С-Паблишинг, 2009.

 9. Сараєва Г. 1С: Бухгалтерія 8.2. : повний практичний посібник / Г. Сараєва, Л. Власенко. – Фактор, 2012. – 704 с.

 10. Чистов Д. В. Хозяйственные операции в „1С:Бухгалтерии 8” (редакция 2.0). Задачи, решения, результаты / Д. В. Чистов, С. А. Харитонов. – 1С-Паблишинг, 2011. – 460 с.

 11. 1С : Предприятие 8.1. Конфигурация „Бухгалтерский учет” для Украины. Руководство по ведению учета. – Москва : Фирма „1С”, 2009. – 307 с.

 12. 1С : Бухгалтерия 8.1. Базовая версия. Руководство пользователя. – Москва : Фирма „1С”, 2008. – 403 с.

 13. 1С : Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. – Москва, Фирма „1С”, 2013. – 516 с.

 14. Радченко М.Г. 1С Предприятие 8.1. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы – Питер : 1С-Паблишинг, 2008. – 512 с.

 15. Харитонов С. А.1С:Бухгалтерия 8 для начинающих – „Питер” 2009. – 384 с.

 16. Кацуба Ольга : Бухгалтерия 8.0. Практический самоучитель : Пособие / Кацуба Ольга : Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.e-reading.ws/book.php?book=130968.

 17. Радченко М. Р. 1С:Підприємство 8.2. Практичний посібник розробника. Приклади і типові прийоми / М.Р. Радченко, О. Ю. Хрустальова : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knigoteka.org/category2/book1762-down.html.

 18. Шеремет О. „Ізюминки» нової 1С:Бухгалтерії” : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bk.factor.ua/download/ukr/41-53.pdf.

 19. „1С:Бухгалтерия 8” : перевірка відповідності господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліках : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/.

 20. 1С:Бухгалтерія. Посібник для початківця : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531.

 21. http://aleanza.com.ua/1c_enterprise-8/1c_accounting-8/

 22. http://php-functions.ho.ua/ukr/1c/rphp1.html

 23. http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html

 24. http://www.voloshyn.com.ua/pages/programs/1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка