Конспект лекцій-практикум з навчальної дисципліни „ 1-сбухгалтерія для студентів, які навчаються за спеціальністюСторінка11/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір2.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Питання для самоперевірки:


 1. Яким чином здійснюється облік розрахунків з контрагентами з використанням «1С: Підприємство 8»?

 2. Як визначити стан взаєморозрахунків?

 3. Яким документи оформляються в «1С Підприємство 8» по прийманню нових працівників на підприємство, переведенню співробітника до іншого підрозділу, зміни посади, зміни табельного номера, відрядження, звільнення працівника?

 4. Як нарахувати заробітну плату працівнику?

 5. Які види утримань є з заробітної плати?

 6. Який алгоритм нарахування заробітної плати в 1С?

 7. Яким чином здійснюються розрахунки з підзвітними особами в 1С?


Практичне заняття № 11, 12.

Тема 9. Автоматизація обліку необоротних активів.Мета: засвоїти практичні навички обліку необоротних активів із використанням «1 С: Підприємство 8»
Облік операцій з основними засобами

Придбання та складування

Надходження ОЗ на підприємство в «1С: Підприємство 8» оформляється документом «Надходження товарів і послуг», а введення в експлуатацію – документом «Введення в експлуатацію ОЗ».

Найпростіше операції надходження основних фондів на підприємство та їх оприбуткування проілюструвати на прикладі, а як приклад ми розглянемо персональний комп'ютер. Це тим більш зручно, що ПК можна обліковувати як єдиний об'єкт (комплекс предметів) або як декілька окремих предметів (наприклад, системний блок і монітор, причому частина складників може обліковуватися як МНМА). До того ж необхідно пам'ятати, що за час використання комп'ютер зазвичай не раз піддається модернізації.

Якщо прийнято рішення обліковувати ПК як єдиний об'єкт, але у прибутковій накладній, що отримана від постачальника, він розписаний як монітор і системний блок, то для правильного відображення операцій у програмі використовується така послідовність проведення документів (див. таблицю 8.1).З
Таблиця 8.1

Проведення документів

з/п

Операція

Документ

Кореспондуючі рахунки


бухгалтерський облік

податковий облік


Дт

Кт

Дт

Кт

1

Оприбуткування ОЗ, що потребують монтажу

«Надходження товарів і послуг» з видом операції «Устаткування»

1521 6442

631

631

ОБ «Устатку-вання»
2

Складування ОЗ

«Передача обладнання в монтаж»

1522

1521

СОБ «Об’єкти будівництва ОЗ»

ОБ «Устатку-вання»

3

Введення в експлуатацію ОЗ

«Введення в експлуатацію ОЗ»

104

1522

ОСГ «Основні засоби облік по групам»

СОБ «Об’єкти будівництва ОЗ»
аходимо
в меню «ОЗ» → «Передача обладнання в монтаж» і створюємо новий документ.
Рисунок 8.1. Передача обладнання в монтаж
У реквізиті «Об’єкти будівництва» з однойменного довідника вибираємо об'єкт необоротних активів, до первісної вартості якого необхідно включити вартість обладнання та комплектуючих. Якщо потрібного об'єкта в довіднику немає, створимо його, натиснувши на кнопку «Додати» (див. рисунок 8.1.). Оскільки ми в прикладі оприбутковуємо складові частини одного комп'ютера, то в довіднику «Об’єкти будівництва» доречно створити елемент з назвою комп'ютера, що комплектується.

У реквізиті «Стаття витрат» зазначається стаття обліку витрат на монтаж об'єкта основних засобів з довідника «Статті витрат». А табличну частину документа заповнюємо комплектуючими деталями (з довідника «Номенклатура»), переданими в монтаж, і зазначаємо їх кількість.

Що ж до значення поля «Бухгалтерський облік», то в документі за умовчанням підставляється субрахунок 1522 «Виготовлення та модернізація основних засобів».

Натиснувши на кнопку «Друк», можна сформувати друковану форму «Акт приймання-передача обладнання в монтаж» за типовою міжгалузевою формою № М-15а. При записі документ відобразить операції як у бухгалтерському, так і в податковому обліку, уключивши у витрати, що формують первісну вартість об'єктів ОЗ, вартість зазначених комплектуючих.
Введення в експлуатацію

Для введення ОЗ в експлуатацію призначено документ «Введення в експлуатацію ОЗ» (меню «ОЗ»).

Перша вкладка «Основні засоби» (рисунок 8.2). На ній ми з довідника «Об’єкти будівництва» вибираємо складений об'єкт будівництва (поле «Об’єкт») і натискаємо на кнопку «Розрахувати суми», У результаті буде розраховано суми первісної вартості за податковим і бухгалтерським обліком для 03, що вводиться в експлуатацію.

Зверніть увагу: під час заповнення табличної частини закладки основному засобу присвоюється інвентарний номер, що дорівнює коду цього ОЗ у довіднику «Основні засоби». Значення інвентарного номера можна змінити.

На закладці «Загальні відомості» зазначаємо подію, що відбувається з ОЗ (зараз це «Введення в експлуатацію»), з довідника «Події з основними засобами». У довіднику зберігається список подій з основними засобами, які потрібно відстежувати та враховувати. Ці дані надалі використовуватимуться для складання звітності, друкованих форм документів, виступатимуть як аналітика в звітах. А також задається спосіб відображення витрат щодо амортизації з однойменного довідника.

Рисунок 8.2. Введення в експлуатацію ОЗ
Наступна закладка «Бухгалтерський облік» (рисунок 8.3.). На ній зазначимо загальні параметри ОЗ, до яких серед іншого належить і рахунок обліку ОЗ, у нашому випадку це субрахунок 104 «Машини та обладнання», а також параметри для нарахування амортизації на ОЗ у бухгалтерському обліку.


Рисунок 8.3. Введення в експлуатацію ОЗ
Коротко зупинимося на цих параметрах. Перш за все переконаємося, що навпроти ознаки «Нараховувати амортизацію» стоїть прапорець. Потім оберемо спосіб нарахування амортизації та зазначимо строк корисного використання ОЗ.

Якщо вибрано виробничий спосіб нарахування амортизації, то зовнішній вигляд закладки зазнає певних змін (рисунок 8.4.). Так з'являться поля «Параметр виробітка» та «Передбачуваний об’єм вироблення».Рисунок 8.4. Нарахування амортизації
Значення поля «Графік амортизації по року» (рисунок 7.3) можна залишити порожнім. Заповнюють його, як правило, у тих випадках, коли хочуть розподілити частку річної амортизації для ОЗ за місяцями в різних пропорціях. Такий розподіл характерний, коли використання ОЗ має сезонний характер.

На закладці «Податковий облік» зазначаємо, що об'єкт, який уводиться, слід обліковувати як виробничі основні засоби, рахунок обліку в податковому обліку – ОЗГ («Основні засоби, облік по групам»), податкове призначення («Госп. діяльність, амортизується»), вибираємо податкову групу. На обох закладках установлено прапорці, що показують необхідність нараховувати амортизацію.


Амортизація ОЗ

Згідно з П(С)БО 7 нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

У конфігурації «1С: Бухгалтерія 8 для України» амортизація нараховується шляхом проведення документа «Закриття місяця» (меню «Операції» → «Регламентні операції»). Цей документ проводить більшу частину регламентних операцій за бухгалтерським і податковим обліком і складається з переліку операцій у порядку їх закриття. Майте на увазі: кожну регламентну операцію має бути виконано не більше одного разу на місяць у бухгалтерському обліку і не більше одного разу на квартал – у податковому.

При проведенні документа прапорцями зазначаємо, які саме операції ми хочемо провести. Під час проведення документа зі встановленим прапорцем «Нарахування амортизації ОЗ» (рисунок 8.5.) буде розраховано амортизацію основних засобів щодо зазначених видів обліку, за винятком тих, за якими амортизацію вже було нараховано протягом звітного періоду, наприклад, документом «Передача ОЗ».Рисунок 8.5. Закриття місяця
Якщо було обрано виробничий спосіб амортизації, для того, щоб при закритті місяця амортизацію ОЗ було розраховано з урахуванням місячного виробітку, її необхідно зафіксувати в програмі за допомогою документа «Виробіток ОЗ» (меню «ОЗ» → «Параметри амортизації») (рисунок 8.6.), зазначивши в табличній частині документа ОЗ, щодо якого фіксується виробіток, параметри виробітку та його обсяг.

Рисунокунок 8.6. Виробіток ОЗ
Програма аналізує сумарний виробіток за місяць, тому кількість документів за місяць не має значення, допустимо вводити обсяги виробітку як одним документом, так і декількома.


Інвентаризація ОЗ

Швидко сформувати залишки ОЗ на певну дату згідно з даними бухгалтерського обліку допоможе документ «Інвентаризація ОЗ».

Мета інвентаризації ОЗ полягає у виявленні їх фактичної наявності та перевірці відповідності даних бухгалтерського обліку за кількістю та вартістю ОЗ фактичній наявності таких об'єктів у кількісному та вартісному виразі, а також у подальшому відображенні в обліку прийняття виявлених об'єктів і вибуття невиявлених.

Заповнюючи документ, у реквізиті «Підрозділ» не забудьте зазначити відділ (підрозділ) підприємства, в якому проводиться інвентаризація. За допомогою кнопки «Заповнити» у командній панелі табличної частини закладки «Основні засоби» документ буде автоматично заповнено даними про об'єкти ОЗ у бухгалтерському обліку. Фактична вартість основних засобів, що значаться в обліку (тобто ті ОЗ, в яких заповнено графи «Вартість за даними обліку» та «Наявність за даними обліку»), вважається однаковою з обліковою і редагувати її не можна.

Виявлені під час інвентаризації об'єкти ОЗ можна додати в табличну частину за допомогою кнопки «Додати» у командній панелі та зазначити їх фактичну вартість (графа «Фактична вартість»).

На рисунку 8.7. наведено приклад заповненого документа інвентаризації.

Рисунок 8.7. Інвентарізація ОЗ
Переміщення ОЗ

Документ «Переміщення ОЗ» призначено для зміни матеріально відповідальної особи та підрозділу, в якому перебуває об'єкт ОЗ. У шапці документа в реквізиті «Підрозділ» зазначаємо підрозділ, в якому значитиметься основний засіб у бухгалтерському обліку.Рисунок 8.8. Переміщення ОЗ
У реквізиті «МВО» вибираємо матеріально відповідальну особу зі списку працівників організації. При цьому відкривається форма для вибору працівників, яких на момент оформлення документа прийнято на роботу в організацію. Якщо реквізит «Підрозділ» заповнено, то у формі вибору працівника показується список працівників вибраного підрозділу організації. При проведенні документа проводки за бухгалтерським обліком не формуються, а нові дані записуються до регістру відомостей «Місцезнаходження ОЗ (бухгалтерський облік)».
Вибуття

Якщо з будь-яких причин об'єкт основних засобів не відповідає ознакам активу, то приймається рішення про його списання.

Списання ОЗ у «1С:Бухгалтерії 8» оформляють однойменним документом (меню «ОЗ»). Заповнюючи його, крім причини списання, у табличній частині на закладці «Основні засоби» (рисунок 8.9.) для кожного об'єкта зазначається поточна балансова вартість, сума накопиченої на початок місяця амортизації, розрахункова сума амортизації, яку має бути донараховано за поточний місяць. Заповнюючи табличну частину, не забувайте про кнопки «Подбор» и «Заполнить» – вони значно полегшать унесення переліку ОЗ, що списуються, та облікової інформації до табличної форми.

Рисунок 8.9. Списання ОЗ
На закладці «Додатково» як рахунок обліку витрат при списанні основних засобів у бухгалтерському обліку за умовчанням вибрано субрахунок 976 «Списання необоротних активів» і субконто до нього «Списання ОЗ».

При списанні основного засобу необхідно оформити акт про списання об'єкта основних засобів.

Документ «Списання ОЗ» має друковану форму № ОЗ-3 «Акт на списання основних засобів».


Облік операцій з нематеріальними активами

Надходження

Придбання НМА в «1С:Бухгалтерії 8 для України» оформляється документом «Надходження НМА» (рисунок 8.10.). Оскільки в ролі НМА на більшості підприємств виступають бухгалтерські програми, то ми розглянемо заповнення документа на прикладі придбання програми «1С:Підприємство 8».

Рисунок 8.10. Надходження НМА
Отже, заходимо в меню «НМА» → «Надходження НМА» і у вікні, що відкрилося, створюємо новий документ. У шапці документа зазначимо контрагента, договір та документ розрахунків (якщо розрахунки ведуться за документами).

У табличній частині закладки «Нематеріальні активи» зазначаємо НМА, що оприбутковується, його вартість, до реквізиту «Рахунок обліку (БУ)» за умовчанням підставляється субрахунок 1541.

На закладці «Рахунки розрахунків» перелічені рахунки взаєморозрахунків з контрагентами. Вони заповнюються відповідно до заданих у регістрі відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами» значеннями за умовчанням для кожного контрагента. За необхідності ви можете змінити кореспонденцію рахунків.

На закладці «Додатково» можна зазначити вхідний номер отриманої від постачальника прибуткової накладної та дату її виписки.

Після проведення документа в бухгалтерському обліку формуються проводки, наведені на рисунку 8.11., а в податковому – у дебет рахунка НАН «Неприйняті до обліку НМА». Також відбувається запис інформації про НМА у регістри відомостей, наприклад, у регістрі «Стани НМА організацій» зазначається, що НМА надійшов до організації «Добро».


Рисунок 8.11. Результат проведення дркумента
Прийняття до обліку

Документ «Прийняття до обліку НМА» оформляє три операції – «Нематеріальні активи», «Об’єкти будівництва» та «Введення початкових залишків».

Для створення нового документа скористаємося введенням на підставі. Увівши документ «Прийняття до обліку НМА» на підставі документа «Надходження НМА», бачимо, що частину реквізитів нового документа вже заповнено. Отже, на закладці «Нематеріальний актив» нам залишиться зазначити тільки спосіб відображення витрат щодо амортизації.

На закладці «Бухгалтерський облік» зазначаємо, чи потрібно нараховувати амортизацію (прапорець навпроти «Нараховувати амортизацію»). Якщо поставити прапорець, то в екранній формі документа з'явиться розділ «Параметри амортизації», де слід буде вибрати один із п'яти способів нарахування амортизації, строк корисного використання та ліквідаційну вартість об'єкта (якщо необхідно).

На цій же закладці зазначають первісну вартість НМА. Її можна ввести вручну або ж розрахувати автоматично. Оскільки документ ми створили за допомогою механізму введення на підставі, початкову суму НМА взято з документа підстави («Надходження НМА») і вона дорівнює 2500,00 грн. Але ж у нас були й додаткові витрати, пов'язані з настроюванням програми. Щоб ці витрати було враховано в первісній вартості НМА, натискаємо кнопку «Розрахувати суму», і на запитання «Перерахувати бухгалтерську вартість нематеріального активу?» відповідаємо «Так».

Рисунок 8.12. Прийняття до обліку НМА
Провівши документ у бухгалтерському обліку, ми отримаємо такі проводки: Дт 127 - Кт 1541.

Дебет рахунка в податковому обліку залежить від того, як обліковується НМА в податковому обліку. Якщо на закладці «Податковий облік» у підрозділі «Параметри амортизації» поставити прапорець навпроти «Враховується як ОЗ (ПО)», то в проводках за дебетом стоятиме рахунок «ОСГ».

Крім формування проводок, документ здійснює записи до деяких регістрів відомостей, таких як «Початкові відомості про НМА (бухгалтерський облік)», «Способи відображення витрат по амортизації НМА (бухгалтерський обліік)» тощо.


Вибуття

Вартість НМА, використання яких припинено з метою виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг або для управлінських потреб організації, підлягає списанню. Це може мати місце у зв'язку з припиненням строку дії патенту, свідоцтва, інших охоронних документів або, як у нашому випадку, – у зв'язку з моральним зносом програми та придбанням нової.
Рисунок 8.13. Списання НМА
Списання НМА у зв'язку з припиненням його використання оформляється однойменним документом (меню «НМА» → «Списання НМА»). У табличній частині зазначають НМА, що списуються, з довідника «Нематеріальні активи». Після формування в табличній частині списку НМА, що готуються до списання, слід скористатися кнопкою «Заповнити». У результаті для кожного об'єкта визначаються його первісна вартість, сума нарахованої амортизації, сума накопиченої на початок місяця амортизації, розрахункова сума амортизації, яку має бути донараховано за поточний місяць, і залишкова вартість НМА (рисунок 7.13).

У реквізитах «Рахунок (БУ)» на закладці «Додатково» за умовчанням підставляється субрахунок 976 «Списання необоротних активів», а реквізит «Субконто 1» слід буде вибрати з довідника «Статті неопераційних витрат», який користувачі заповнюють самостійно.

Під час списання кожного з перелічених у табличній частині НМА в бухгалтерському обліку формуються проводки:


 • Дт 92 – Кт 831

 • Дт 831 – Кт 133 – за донарахуванням амортизації, якщо це необхідно;

 • Дт 133 – Кт 127 – за списанням амортизаційних нарахувань і балансової вартості;

 • Дт 976 – Кт 127 – за списанням залишкової вартості НМА на зазначений у формі рахунок обліку витрат.

 • Дт 09 – накопичення амортизаційних відрахувань.


Передання НМА

Передання прав власності на НМА оформляється документом «Передача НМА» (рисунок 8.14). У реквізитах шапки документа зазначимо контрагента – покупця НМА і договір з контрагентом (має бути встановлено вид договору – «З покупцем»). Також у шапці документа виберемо статті валових витрат і доходів. У табличній частині встановлюємо перелік НМА, що продаються, при цьому для кожного НМА має бути встановлено ціну продажу (реквізит «Сума»), суму ПДВ та ставку ПДВ. До того ж у табличній частині для бухгалтерського (позначка БУ) і податкового обліку (ПО) заповнюються графи:«Вартість»вартість НА на момент продажу;

«Амортизація» «« амортизація, нарахована за весь період експлуатації НА;

«Залишкова вартість» – різниця між вартістю та нарахованою амортизацією;

«Амортизація за місяць» – сума амортизації, яку має бути нараховано за місяць, в якому відображається операція продажу.

Усі вартісні показники (у тому числі й амортизація за місяць) можуть бути розраховані автоматично натисканням на кнопку «Заповнити».
Рисунок 8.14. Передача НМА
Облік операцій з малоцінними активами

Надходження та введення в експлуатацію

Надходження МШП на склад оформляється документом «Надходження товарів і послуг» з видом операції «Покупка, комісія» або з видом операції «Устаткування». У цьому випадку записи вносяться до табличної частини «Товари». Надходження МНМА (малоцінні необоротні матеріальні активи) оформляється документом «Надходження товарів» з видом операції «Устаткування», для формування операцій надходження в податковому обліку поставте прапорець навпроти «Відобразити в податк. обліку» (рисунок 8.15.).

Рисунок 7.15. Надходження товарів та послуг

Увести в експлуатацію як МШП, так і МНМА, за якими не ведеться пооб'єктний облік, допоможе документ «Передача малоцінних активів в експлуатацію» (меню «ОЗ» → «Малоцінні активи», рисунок 8.16.). Цей документ призначено для відображення в обліку операцій передання в експлуатацію МШП, малоцінних необоротних активів та бібліотечних фондів. Під час уведення документа в шапці необхідно заповнити такі обов'язкові реквізити, як «Склад», місце зберігання, з якого передається малоцінка, і «Підрозділ» – виробничий підрозділ організації, до якого передається в експлуатацію малоцінка.

У табличній частині зазначаємо список малоцінних активів, їх призначення використання та кількість (може бути заповнено автоматично при виборі призначення використання активу), що списується зі складу.

Рисунок 8.16. Передача малоцінних активів в експлуатацію
Переміщення

Переміщення малоцінки, що перебуває в експлуатації, від одного працівника іншому оформлюється документом «Переміщення малоцінних активів в експлуатації» (рисунок 8.17.). Його заповнення значно спрощується, якщо скористатися механізмом «Ввести на підставі» і ввести документ на підставі документа «Передача малоцінних активів в експлуатацію». У результаті залишиться тільки в реквізиті «Кому» зазначити працівника з довідника «Фізична особа», якому передається малоцінка. Табличну частину буде автоматично заповнено списком активів, що переміщуються, та їх кількістю.
Рисунок 8.17. Переміщення малоцінних активів в експлуатації
Під час створення нового документа табличну частину можна наповнити даними, скориставшись кнопкою «Заповнити». Натисканням на кнопку заповнення відкривається форма відбору залишків, у якій можна задати необхідні умови для заповнення табличної частини документа (рисунок 8.18.).

При встановленому прапорці «Вказувати партію» заповнення здійснюється в розрізі партій малоцінки в експлуатації.Рисунок 8.18. Відбір для заповнення матеріалів по залишкам
Після проведення документа в бухгалтерському обліку буде сформовано проводки щодо переміщення на рахунку МЦ.

Списання з експлуатації

Для списання малоцінки з експлуатації призначено документ «Списання малоцінних активів з експлуатації» (меню «ОЗ» → «Малоцінні активи»). Його можна створити шляхом введення на підставі (документом-підставою є «Передача малоцінних активів в експлуатацію») або створивши новий документ (рисунок 8.19.). Заповнюючи форму документа, у шапці обов'язково зазначаємо підрозділ підприємства, з якого списуватимемо малоцінний актив.Рисунок 8.19. Списання малоцінних активів з експлуатації
Заповнивши документ, проводимо його та отримуємо проводки щодо списання з рахунку МЦ та щодо закриття амортизації (якщо вид малоцінки, що списується, не МШП).
Оприбуткування МШП з експлуатації

Операцію оприбуткування МШП з експлуатації на склад в інформаційній базі можна відобразити, послідовно оформивши документи «Списання малоцінних активів з експлуатації» та «Оприбуткування товарів». Документ списання сформує проводку за закриттям рахунка МЦ, як було описано вище. Після чого вводимо документ «Оприбуткування товарів». Табличну частину, на закладці «Товари», заповнюємо переліком МШП, що оприбутковуються, кількістю та ціною, а також зазначаємо субрахунок обліку 221. На закладці «Рахунки» вводимо субрахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності». У рядку «Статті доходів» відкриється довідник «Статті доходів» та вводимо позицію «Повернення МШП з експлуатації».


Завдання до виконання на практичному занятті
Задача 1: Відповідно до установчого договору №1, кожний учасник повинен внести на рахунок підприємства свої частки у вигляді основних засобів. 01 березня засновники внесли свої частки відповідно до таблиці 1.

Об'єктам присвоєні інвентарні номери. Основні засоби прийняті на баланс нашого підприємства від 02 березня з нарахуванням амортизації.Таблиця 8.1

Інформація про основні засоби підприємства

Засновник

Об’єкт основних засобів

Кіл-сть (шт.)

МВО

Інв. номер

Погоджена вартість (20% ПДВ у т.ч.)

Метод амортизації

Термін корис-ноговикор-ня

Ліквідаційна вартість

Петров С.Г.

В’язальна машина ЕК-237

1

Комарова С.В.

№ 2

20000

Прямо-лінійний

5 років

2000

Сидоров С.М.

Оверлок Jene

1

Комарова С.В.

№ 3

18000

Прямо-лінійний

5 років

1800

ТОВ «Весна»

Комп’ютер AMD 2024 (б/у)

2

Іванов І.І.

№ 4


7000

Зменшення залишку

3 роки

700

банк «Кредит»

Автобус

1

Фролов П.П.

№ 5

32000

Приско-реного зменшення залишку

10 років

3000

Всього

770007500


1. Доповніть довідник Номенклатура новою групою Устаткування (об’єкти ОЗ) та новими елементами з обговоренням одиниці виміру (шт.) та ставки ПДВ (20%):

 • внесіть товари в’язальна машина, оверлок, комп’ютер;

 • створіть групу Транспортні засоби і внесіть автобус.


2. Внесення на рахунок підприємства частки статутного капіталу засновниками у вигляді основних засобів виконується на рахунках Д46 ↔ Кт40. Для цього в меню Операції оберіть Операції введені вручну і створіть нову операцію на проведення суми основних засобів, що передають до статутного капіталу. В операції буде сформовано чотири проводки на загальну суму 77 тис.грн.

3. Оформіть прибуткову накладну за фактом оприбуткування на склад устаткування, для цього скористайтесь документом «Надходження товарів і послуг». Вид операції «Устаткування».

Заповніть документ необхідними реквізитами: • дату документа;

 • контрагент – засновник який передає устаткування в статутний фонд;

 • знімаємо відмітку відображення в податковому обліку;

 • склад – Основний склад;

 • договір для всіх засновників – «Установчий договір №1» від 17 лютого, вид договору з постачальником, тип ціни - закупівельна;

 • на вкладці Устаткування – оберіть необхідне устаткування з номенклатури, %ПДВ – 20% ПДВ (у т.ч.), Рахунок - 1521;

 • на вкладці Рахунки розрахунків – встановіть рахунок розрахунків з контрагентом 46 «Неоплачений капітал».

4. Огляньте Картку рахунку 152 за період роботи підприємства.

5. Уведення в експлуатацію основних засобів проводиться документом «Уведення в експлуатацію ОЗ» з пункту меню Основні засоби. Вид операції «Устаткування». Заповніть документ даними:

 1. Знімаємо відмітку відображення в податковому обліку. Відповідальний – головний бухгалтер.

 2. На вкладці Основні засоби вказуємо устаткування, що будемо використовувати.

Рахунок інвестицій – 1521 (рахунок, на якому значиться устаткування).

В табличній частині обираємо найменування основного засобу з відповідного довідника «Основні засоби», який заповнюється згідно паспорту устаткування. 1. На вкладці Загальні відомості заповнюємо:

- подію основного засобу – «Введення в експлуатацію» (її потрібно буде створити);

- способи відображення витрат по амортизації – додайте новий спосіб відображення витрат по амортизації (погашення вартості), в якому указано адрес накопичення витрат по амор­тизації, тобто рахунок обліку витрат – 92 «Адміністративні витрати» 1. на вкладці Бухгалтерський облік потрібно вказати:

 • підрозділ,у який передається основний засіб – оверлок і в’язальна машина до цеху №1, комп’ютер і автобус прикріплюється до офісу;

 • матеріально відповідальну особу за якою закріплено устаткування;

 • рахунок обліку на якому буде враховуватися основний засіб – 103 «Будівлі і споруди», 104 «Машини й устаткування», 105 «Транспортні засоби» та ін.

 • рахунок нарахування амортизації – 131, поставте відмітку Нараховувати амортизацію; спосіб нарахування амортизації – згідно якого буде розраховуватись сума амортизації (прямолінійний, виробничий і ін..); строк корисного використання; ліквідаційну вартість.

Запишіть документ - кнопка Записати. Огляньте друковану форму документа натиснув на кнопку Форма ОЗ-1, в результаті бачимо готовий документ «Акт приймання-передачі основних засобів».

Проведіть документ і закрийте форму – кнопка OK.6. Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку виконується щомісячно. Сам процес нарахування амортизації виконується при проведенні документа «Закриття місяця»з пункту меню Операції Регламентні операції.

Відмітьте виконувану дію Нарахування амортизації і встановіть дату 30 квітня (рис. 5), виконайте проведення документа.7. Переглянете Журнал операцій. Документ «Закриття місяця» складається з п’ятьох проведень з дебетовим рахунком 92 і кредитовим 131 та одного проведення по кредитовому за балансовому рахунку 09 «Амортизаційні відрахування».
Інвентарний облік необоротних активів

Система 1С:Бухгалтерія дає змогу отримати інформацію про наявність основних засобів в розрізі підрозділів та матеріально-відповідальних особ за допомогою документа «Відомість амортизації ОЗ за період (бух.обл.)» з пункту меню Основні засоби.За допомогою документа «Інвентарна книга ОЗ» можна отримати перелік об’єктів підприємства або вибраного підрозділу і/або МВО з відображенням основних облікових даних про об’єкт (рис.).
Покупка основних засобів

Задача 2: Зареєструйте 26 лютого надходження устаткування «Швейна машина П 14» на основний склад, згідно оплаченого платіжного доручення від 23.02.20__, з заводу «Фрейзер» на суму 12 тис.грн.

Введіть дане устаткування в експлуатацію від 27 лютого у Цех №1 на ім’я Комарова С.В. з інвентарним номером 1. Налагодьте нарахування амортизації по прямолінійному методу, на 6 років використання та ліквідаційною вартістю 800 грн.1. Перегляньте в журналі операцій створене раніше оплачене платіжне доручення від 23.02.20__для заводу «Фрейзер» на суму 12 тис.грн. Огляньте заповнені реквізити документу.

2. Створіть прибуткову накладну за фактом купівлі у заводу «Фрейзер» устаткування «Швейна машина П-14», для цього скористайтесь документом «Надходження товарів і послуг». Вид операції «Устаткування».

В ході заповнення реквізитів документу самостійно доповніть необхідні довідники даними (рис.). При заповненні полів «Рахунки обліку ПДВ» встановіть рахунки Д152 ↔ Кт63.


3. Введіть устаткування «Швейна машина П-14» в експлуатацію.

4. Огляньте звітну інформацію, щодо нарахованої амортизації на устаткування «Швейна машина П-14».
Переміщення основних засобів

Задача 3: Виконайте внутрішнє переміщення транспортного засобу Автобусвід 04.03.20__ до Цеху №1 із зміною матеріально відповідальної особи на Луконіна С.М.

1. Для переміщення основних засобів інший підрозділ використовують документ «Переміщення ОЗ» з пункту меню ОЗ.

Заповніть реквізити нового документа: • дата переміщення;

 • подія – створіть нову подію з відповідним видом (рис.);

 • підрозділ до якого відбувається переміщення;

 • МВО на яку перекладаються матеріальні зобов’язання;

 • в табличній частині укажіть основний засіб, що передається.

Запишіть документ і огляньте його друковану форму. Натисніть на кнопку ОК.

2. Огляньте відомості про основний засіб, обравши відповідний документ в пункті меню ОЗ. Зверніть увагу на місцезнаходження транспортного засобу Автобус та його МВО.

3. Відкрийте Оборотно-сальдову відомість. Виконайте аналіз рахунків 10, 15, 40, 46, 92; огляньте картки їх субконто.
Ліквідація основних засобів

Задача 4: 01.05.20__ виконайте ліквідацію згорілого комп’ютера (інв. номер 4, з початковою вартістю 3500 грн.), що прийшов в непридатний стан в результаті замикання з невстановленої причини.

Питання для самоперевірки:

 1. Яким чином здійснюється облік операцій з основними засобами у «1С: Підприємство 8»?

 2. Яким документом оформляється надходження основних засобів на підприємство в «1С: Підприємство 8»?

 3. Як сформувати документ, який призначено для введення основних засобів в експлуатацію?

 4. Яким шляхом нараховується амортизація у конфігурації «1С: Підприємство 8»?

 5. Визначити специфіку обліку операцій з нематеріальними активами у «1С: Підприємство 8»?

 6. Яким чином здійснюється облік операцій з малоцінними активами у «1С: Підприємство 8»?

Практичне заняття № 13, 14.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка