Конспект лекцій-практикум з навчальної дисципліни „ 1-сбухгалтерія для студентів, які навчаються за спеціальністюСторінка10/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір2.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Реєстрація нових працівників

Приймання нових працівників на підприємство оформляється документом «Прийом на работу в організацію» (рисунок 7.2.). До інформаційної бази вносять дані щодо підрозділу і посади співробітника, дату прийняття, види оплати, віднесення витрат на заробітну плату (91, 92, 93, 94, 23 рахунки), види нарахувань і утримань.Рисунок 7.2. Прийом на работу в організацію
Друкована форма документа «П1» – це наказ про прийняття працівника в організацію. На підставі документа можна ввести дані про банківські картки співробітника (див. рисунок 7.3.).
Рисунок 7.3. Дані про банківські картки співробітника
Кадрове переміщення організацій

Д
окумент «Кадрове переміщення организацій» використовують для відображення переведення співробітника до іншого підрозділу, зміни посади, зміни табельного номера, зміни розміру нарахування зарплати і способів віднесення нарахувань на витрати. Кнопкою «Заповнити» можна заповнити автоматично весь список працівників організації і змінити їх параметри вручну або автоматично (рисунок 7.4.).Рисунок 7.4. Формування списку працівників
Заповнюючи документ, потрібно створити рядок і вказати дату, з якої настає зміна (рисунок 7.5.). Потім вибрати співробітника з довідника «Співробітники організації», дані про раніше призначений табельний номер, підрозділ, посаду будуть автоматично заповнені. Також автоматично на закладці «Нарахування» будуть заповнені записи про нарахування, які були зазначені під час приймання на роботу в документі «Прийом на роботу в організацію». Після цього змінюємо старий підрозділ, посаду на нові або вказуємо новий розмір окладу, після чого проводимо документ.


Рисунок 7.5. Кадрове переміщення організацій
Крім того, за допомогою цього документа можна:

 • задати інший спосіб відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку;

 • змінити (видалити або додати) раніше призначене значення розміру нарахувань на закладці «Нарахування»;

 • видалити або додати раніше призначений розмір утримань на закладці «Утримання»;

 • змінити значення на закладках «Внески» і «Внески на ФОП» (рисунок 7.6.).


Рисунок 7.6. Кадрове переміщення організацій
Документ має друковану форму розпорядження про переведення працівників (типова форма № П-5).
Відрядження співробітників

Документ «Відрядження організацій» (рисунок 7.7.) бухгалтерських проводок не формує, використовується для друку бланка посвідчення для відрядження.
Рисунок 7.7. Відрядження організацій
Звільнення з організації

Документ «Звільнення з організації» (рисунок 7.8.) реєструє звільнення працівників і припиняє розрахунки щодо співробітника, пов'язані з нарахуваннями та утриманнями.За результатом проведення документа можна сформувати друковану форму наказу на припинення трудового договору (контракту) за типовою формою.

Рисунок 7.8. Звільнення з організацій
Розрахунки зі співробітниками за заробітною платою

Підсистема дозволяє автоматично нараховувати зарплату співробітникам за годинною тарифною ставкою і проводити індексацію. Вручну можна додавати будь-які нові нарахування, але за ними необхідно вводити вже розраховані суми нарахувань (утримань). Алгоритм виплати зарплати дозволяє оформляти перерахування на банківські рахунки і проводити виплату через касу. У системі здійснюються настройки відображення нарахувань (утримань), відображення витрат на оплату праці, нарахувань внесків до соціальних фондів у бухгалтерському та податковому обліку, які розраховуються автоматично. Після закінчення звітного періоду можна автоматично сформувати регламентовані звіти щодо фізичних осіб, звіти до фондів, статистичну звітність.

У конфігурації для проведення процедури розрахунку заробітної плати введено поняття «План видів розрахунку». Типова конфігурація передбачає вже настроєні плани нарахувань, внесків до фондів і утримань.

Плани містять призначені види нарахувань, утримань і внесків до фондів, які користувач не може змінити (у разі зміни законодавства елементи доповнюються або змінюються черговими оновленнями конфігурації). За призначеними видами здійснюється автоматичний розрахунок. Можливе доповнення списків уручну – створення нових елементів, залежно від специфіки ведення обліку розрахунків за заробітною платою в організації. У конфігурації передбачені види планів розрахунків наведено на рисунку 7.9.Рисунок 7.9. Види планів розрахунків
Оформлення операцій з нарахування і виплати заробітної плати

До оформлення нарахування заробітної плати необхідно провести документ «Введення відомостей про планові нарахування працівників» (рисунок 7.10.), документ «Введення відомостей про індексований дохід» (для сумісників), а також у випадку, якщо працівник має право на податкову соціальну пільгу, документ «Заява на застосування пільги ПДФО».

Документ «Введення відомостей про планові нарахування працівників» дозволяє реєструвати необхідність нарахування, зміни або припинення постійних доплат і надбавок. Він не формує проводок у бухгалтерському обліку, але разом з документами «Прийом на роботу в організацію» і «Кадрове переміщення» формує рух по регістру відомостей «Планові нарахування працівників організацій». На підставі цих даних потім заповнюватиметься документ «Нарахування зарплати працівникам організації».
Рисунок 7.10. Введення відомостей про планові нарахування працівників

Документ «Заява на застосування пільги ПДФО» (рисунок 7.11.) не формує проводок, інформація тільки фіксується в регістрі відомостей «Пільги працівників організацій». Як правило, заява вводиться відразу на підставі «Прийому на роботу в організацію».Рисунок 7.11. Заява на застосування пільги ПДФО
Далі в таблиці 7.2 наведено перелік типових господарських операцій, пов'язаних із нарахуванням і виплатою заробітної плати співробітникам, а також документи, якими ці операції оформляються.
Таблиця 7.2

Господарські операції за розділом

Господарська операція

Документ

Уведення початкових залишків за зарплатою

Документ «Введення початкових залишків по зарплаті»

Нарахування зарплати

Документ «Нарахування зарплати співробітникам організацій»

Підготовка до виплати зарплати працівникам (через банк, касу)

Документ «Зарплата до виплати организації»

Оформлення виплати ЗП (через банк)

Документ «Платіжне доручення вихідне» (операція «перерахування заробітної плати»)

Уведення відомостей про банківські картки працівників

Документ «Введення відомостей про банківські картки працівників»

Автоматичне перерахування податків і внесків до фондів

Обробка «Формування платіжних документів по внескам у фонди» з видом операції «перерахування податків, внесків по заробітній платі»

Оформлення виплати ЗП (через касу)

«Видатковий касовий ордер» з операцією «Виплата заробітної плати по відомостях»

Автоматична виплата зарплати через касу

Обробка «Виплата зарплати видатковими ордерами»

Списання депонентів у доходи організацій

Документ «Списання депонентів у доходи организацій»

Уведення відомостей про планові нарахування працівників

Документ «Введення відомостей про планові нарахування працівників»

Уведення відомостей про індексований дохід

Документ «Введення відомостей про індексований дохід»

Довідки про доходи

Документ «Довідка про доходи»

Нарахування комунального податку

Документ «Нарахування комунального податку»

Роздивимось декілька з перелічених господарських операцій.


Нарахування заробітної плати

Документ «Нарахування зарплати співробітникам організацій» (рисунок 7.13.) є основним документом з нарахування зарплати, розрахунків внесків, ПДФО, внесків до ФОП і формування проводок. Клацанням по кнопці «Заповнити та розрахувати все» автоматично нараховується зарплата працівникам організації згідно з плановими показниками.

Види розрахунку розраховуються згідно з показниками, закладеними в «Планах видів розрахунку». Якщо результат потрібно встановити уручну, показник «Ознака авторозрахунку» знімається. Якщо потрібно, щоб проводки за цим видом розрахунку пішли за іншою схемою, треба в документі заповнити колонку «Спосіб відображення в бух. обліку».


Рисунок 7.13. Нарахування зарплати працівникам організацій


Внески розраховуються аналогічно (рисунок 7.14.).


Рисунок 7.14. Нарахування зарплати працівникам організацій
Для перерахунку ПДФО (рисунок 7.15.) потрібно поставити прапорець навпроти параметра «Перерахункок ПДФО». ПДФО розраховується згідно з видами доходу, зазначеними в «Основних планах видів доходу», а також пільгами, закладеними для кожного співробітника.


Рисунок 7.15. Перерахунок ПДФО


Після розрахунку можна перевірити в розрахунковому листку результати стосовно вибраного співробітника (рисунок 7.16.).

Рисунок 7.16. Нарахування зарплати працівникам організацій


Після проведення документ формує проводки у бухгалтерському і податковому обліку, наведені на рисунках 7.17., 7.18.Рисунок 7.17. Проведення документа


Рисунок 7.18. Проведення документа
Зарплата до виплати

Документ «Зарплата до виплати організації» (рисунок 7.19.) не формує проводок у бухгалтерському обліку. Проводки буде сформовано надалі документами, уведеними на підставі документа «Зарплата до виплати організації», а саме «Платіжним дорученням вихідним» або «Видатковим касовим ордером».

У табличній частині зазначаються планові виплати працівникам. За документом можна роздрукувати платіжну відомість або звіт про попередній розрахунок внесків і податок у разі виплати авансу або міжрозрахункової виплати.Рисунок 7.19. Зарплата до виплати організації


Після проведення кнопкою «Відомість» формується друкована форма, наведена на рисунку 7.20.Рисунок 7.20. Платіжна відомість
Також кнопкою «Друк» можна роздрукувати такі види друкованих форм (рисунок 7.21.).

Рисунок 7.21. Друковані форми
Розрахунки з підзвітними особами

У конфігурації ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Операції, які можна відобразити в системі: • отримання грошових коштів з каси або через рахунок банку підзвітною особою;

 • відображення використання грошових коштів за авансовими звітами: на закупівлю товарів, оплату послуг та на потреби на відрядження (з відображенням на витратних рахунках – 23, 91, 92, 93, 94).

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунках рахунка 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Аналітика за цими субрахунками ведеться в розрізі працівників організації (задіяний довідник «Співробітники організації»).

Приклад 1. Аксьонову Артуру Петровичу 10 грудня 2011 року з каси підприємства було видано 200 грн. на купівлю паперу. Співробітник купив 5 пачок паперу на 180 грн., про що і відзвітував в авансовому звіті.

Отримання підзвітною особою грошових коштів з каси організації оформляється документом «Видатковий касовий ордер» з видом операції «Видача коштів підзвітній особі» (рисунок 7.22.).Рисунок 7.22. Видатковий касовий ордер
Заповнюючи документ, необхідно в шапці документа вказати суму, що видається під звіт. На закладці «Реквізити платежу» вкажемо співробітника, якому видаємо гроші (поле «Підзвітна особа»), статтю руху грошових коштів і призначення грошових коштів (рисунок 9.22). Після проведення документ формує бухгалтерські проводки (рисунок 7.23.).

Рисунок 7.23. Проведення документа
Наступна операція – закупівля товару підзвітною особою у контрагента – оформляється документом «Авансовий звіт». Документ заповнюють у валюті видаткового ордера, яку визначено для співробітника під час видачі йому грошових коштів.

На закладці «Аванси» відображуються видані підзвітній особі аванси (рисунок 7.24.).Рисунок 7.24. Авансовий звіт
Важливо! Якщо грошові кошти підзвітною особою були отримані авансом, але в авансовому звіті не вибрано відповідний касовий ордер, то суму авансу буде видно в друкованій формі документа «Авансовий звіт» у реквізиті «Залишок попереднього авансу».

Перелік і вартість придбаних товарів зазначаються на закладці «Товари» (рисунок 7.25.). Обов'язково вкажіть контрагента і договір – це потрібно для реєстрації очікуваного ПДВ.

Рисунок 7.25. Авансовий звіт
Після проведення документ формує бухгалтерські проводки (рисунок 7.26).

Рисунок 7.26. Проведення документа «Авансовий звіт»

На підставі авансового звіту співробітника можна ввести вхідний податковий документ (рисунок 7.27.).Рисунок 7.27. Реєстрація вхідного податкового документа
Зразок друкованої форми документа «Авансовий звіт» наведено на рисунку 7.28.


Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

№ 1 від 10.12.2011 рокуРОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від Аксьонов А.П.
аванс.звіт № 1 від 10.12.2011 року
На суму 180,00 грн. Документів______. Підпис
 

Найменування податковогоагента

ТОВ «Добро»Звіт затверджено в сумі
Сто вісімдесят гривень 00 копійок


Код за ЄДРПОУ

8

7

0

0

9

9

4

3Відділ

Адміністрація
Посада

Бухгалтер
Цех

Професія

(прописом)


Керівник
(підпис)


П. І. Б.

Аксьонов Артур Петрович
«___»________________20___року


Податковий номер (або серія і номер паспорта*)

Звіт перевірено


7

7

1

2

0

7

1

5

1

5

180,00 грн10.12.2011 року


Призначення авансу

закупівля товарів

Бухгалтер

 

Сума
Дебет

Кредит

Сума


Залишок попереднього авансу281

3721

150

00


Перевитрата6442

3721

30

00


Одержано (від кого, № та дата документа)
1. Видатковий касовий ордер №1 від 10.12.2011

200,00

2. 
3. 
Всього отримано
200,00

Витрачено

180,00

Залишок

20,00

Перевитрата

Рисунок 7.28. Друкована форма документа «Авансовий звіт»
Невитрачена сума у розмірі 20 грн. оприбутковується в касу підприємства документом «Прибутковий касовий ордер» з видом операції «Повернення коштів підзвітною особою». Прибутковий ордер можна ввести на підставі документа «Авансовий звіт» (рисунок 7.29.), завдяки чому будуть заповнені реквізити ПКО і його залишиться просто провести.

Рисунок 7.29. Авансові звіти
Після проведення документ формує бухгалтерські проводки, наведені на рисунку 7.30.

Рисунок 7.30. Проведення з повернення коштів
Сформувавши звіт «Оборотно-сальдова відомість по рахунку» – 3721», можна переконатися, що розрахунки між організацією і працівником закрито (рисунок 7.31.).

Рисунок 7.31. Оборотно-сальдова відомість по рахунку

Приклад 2. Підзвітній особі з каси підприємства було видано грошові кошти на оплату послуг постачальника у розмірі 600 грн.

Видача підзвітнику грошових коштів з каси оформляється «Видатковим касовим ордером» з видом операції «Видача коштів підзвітній особі «Відображення витрат, здійснених підзвітною особою, оформляють все тим же документом «Авансовий звіт», але на цей раз нам знадобиться закладка «Оплата». «Авансовий звіт» можна ввести на підставі документа видачі грошових коштів.
Рисунок 7.32. Авансовий звіт
На закладці «Оплата» (рисунок 7.33.) потрібно вказати контрагента, якому було сплачено гроші, договір і документ, що підтверджує здійснені витрати (реквізити «Вид вх. документа», «Дата вхід. документа» і «Номер документа сторонньої організації»). Під час проведення авансового звіту автоматично коригується сума заборгованості перед постачальником.


Рисунок 7.33. Авансовий звіт

Після проведення документ формує бухгалтерські проводки (рисунок 7.34.).

Рисунок 7.34. Проведення документа
Побудувавши звіт «Оборотно-сальдова відомість по рахунку» і вибравши субрахунок 3721 «Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте», ми побачимо, що розрахунки між організацією і працівником закрито (рисунок 7.35.).

Рисунок 7.35. Оборотно-сальдова відомість по рахунку
Приклад 3. Працівнику через банк було перераховано грошові кошти на відрядження у розмірі 260 грн. Після повернення працівника було оформлено авансовий звіт. Перерахування грошових коштів працівнику оформляємо документом «Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Перерахунок грошових коштів підзвітній особі» (рисунок 7.36.).
Рисунок 7.36. Платіжне доручення вихідне
Звіт про відрядження оформляється документом «Авансовий звіт», при цьому всі відомості вносяться на закладці «Інше» (рисунок 7.37)

Рисунок 7.37. Авансовий звіт
Завдання до виконання на практичному занятті
Задача 1: Створіть документи «Наказ про прийом на роботу», де виконайте оформлення на роботу в організацію «Надія» всіх робітників згідно таблиці 7.3.
Таблиця 7.3

Інформація про працівників підприємства

Дата наказу

Таб. №

ПІБ

Посада

Підрозділ

Дата прийому

Сума окладу (грн.)

Примітка

07.02.20_

001

Ваше прізвище

головний бухгалтер

бухгалтерія

07 лютого

2500002

Фролов П.П.

комірник

цех №1

09 лютого

1560

пенсійне посв-ня
003

Омеляненко Г.М.

директор

офіс

07 лютого

5000004

Касиренко В. П.

касир

бухгалтерія

07 лютого

2000007

Іванов І.І.

системний адміністратор

офіс

09 лютого

1940

пенсійне посв-ня
005

Коваленко Ф. Н.

менеджер

офіс

07 лютого

2100
17.02.20_

006

Комарова С. В.

завідуюча господарством

цех №1

17 лютого

1500008

Луконін С.М.

водій

цех №1

21 лютого

1750
01.03.20_

009

Бухгорова В.К.

бухгалтер

бухгалтерія

03 березня

1800

донька 2010 р.
010

Назаров О.В.

сторож

цех №1

01 березня

1200

суміс­ництво


1.Додайте в довідник «Фізичні особи» нові групи Робітники, Пенсіонери, Діти (рис.).

Перемістіть вже існуючі записи в відповідні групи. За потребою створіть нових.

Доповніть існуючі елементи довідника основні відомості про кожного: дата народження, стать, місце народження, посвідчення, громадянство, номер страхо­вого свідоцтва (11 цифр), код за ДРФО (12 цифр).

Укажіть для осіб Фролов П.П. та Іванов І.І. відомості про пенсіонера: серія – 3 букви, номер – 6 цифр, дата видачі.

Укажіть для Бухгорової В.К. відомості про дочку Бухгорову Олену, 2010 року народження (рис.).

2. Сформуйте в довіднику«Співробітники організацій» (меню Кадри) нові групи з елементами фізичних осіб (рис.):


 • Допоміжний персонал – Луконін С.М., Назаров О.В.

 • Виробничий персонал – Фролов П.П., Комарова С. В.

 • Адміністрація – всі інші.

Для кожного встановіть табельний номер, відмітку актуальності, укажіть як основне місце роботи (окрім сторожа – сумісництво).

3. Створіть документ «Прийом на роботу в організацію» (меню Кадри). Введіть основні реквізити: дата наказу, організація, відповідальний.

За допомогою кнопки «Підбір» укажіть: • співробітників яких приймають на роботу,

 • підрозділ організації,

 • посаду (за потребою додайте нову),

 • дату прийому,

 • спосіб відображення в бух.обліку – Зарплата (Адмін. П.) або Зарплата (Вироб. П.), їх потрібно створити.

В табличній частині на вкладці «Нарахування» автоматично буде встановлено два види розрахунку для кожного робітника:

 • Оклад по днях - у поле Розмір укажіть суму щомісячного окладу;

 • Індексація зарплати – поставте в розмірі 1;

 • Спосіб відбиття в бух обліку – залиште порожнім.

На вкладках «Внески» та «Внески на ФОП» автоматично буде встановлено розмір внесків із заробітноїплати, огляньте їх.

Проведіть документ і закрийте форму – кнопка OK.4.Проаналізуйте інформацію про найманих робітників в підрозділи підприємства за допомогою звіту «Списки працівників організації» з пункту меню «Кадри».
Переміщення кадрів

Задача 2: Виконайте підвищення розміру окладу на 200 грн. для Луконіна С.М.від 25 березня.

1. Створіть документ «Кадрове переміщення» (меню Кадри). Введіть основні реквізити: дата наказу, організація, відповідальний, встановіть позначку індексації заробітку з коефіцієнтом 1.

За допомогою кнопки «Підбір» укажіть співробітникаобравши його з відповідного підрозділуорганізації. Укажіть дату від якої буде нараховуватись новий розмір окладу, спосіб відображення в бух.обліку. Підрозділ та посаду залиште не змінними.

В табличній частині на вкладниці «Нарахування» встановіть дію «Змінити» для розміру окладу по днях, внесіть нову суму окладу.

Огляньте вкладки «Внески» та «Внески на ФОП».

Запишіть документ і перегляньте друковану форму наказу про переведення. Проведіть документ і закрийте форму – кнопка OK.

2. Проаналізуйте виконані дії за допомогою «Особової картки» працівника(меню Кадри).
Звільнення з роботи

Задача 3: Підготуйте від 26 квітня «Наказ про припинення трудового договору» для співробітника Коваленко Ф. Н., якого буде звільнено30 квітня на підставі «Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство»

1. Створіть документ «Звільнення з організації» (меню Кадри). Введіть реквізити: дата наказу, організація, відповідальний, працівника якого звільняють, дату та підставу звільнення (її необхідно буде створити) (рис.).

Огляньте друковану форму документа.2. За допомогою журналу «Документи обліку кадрів організації» перевірте створені документи.

Кадрові документи не відображаються в журналі операцій, через те що не формують проводок по рахунках.


Нарахування заробітної плати

Задача 4: Виконайте нарахування заробітної плати всім робітникам організації «Надія» за роботу в лютому, березні та квітні.

1.Створіть документ «Нарахування зарплати» (меню Зарплата). Введіть основні реквізити:

 • дата наказу,

 • місяць нарахування   вкажіть дату - перше число місяця, за який нараховується зарплата,

 • у полі Норма днів за місяць заповніть відповідну кількість днів – 20 у лютому, 20 у березні, 22 у квітні.

Натисніть по кнопці Заповнити → по всіх працівниках в командній панелі документа заповніть табличну частину документа.

2. Внесіть зміни в кількості відпрацьованих днів у лютому:

07.02.20__ - 28.02.20__  16 днів

09.02.20__ - 28.02.20__   14 днів

17.02.20__ - 28.02.20__   9 днів

21.02.20__ - 28.02.20__   6 днів

3. Натисніть по кнопці Розрахувати → по всіх працівниках в командній панелі документа заповніть табличну частину документа.

4.Огляньте всі вкладки в документі. На вкладці «Проводки» ознайомтесь з рахунками обліку що використовуються.

5. Проведіть документ і закрийте форму – кнопка OK.

6. Аналогічно створіть документи «Нарахування зарплати» на березень та квітень.
Виплата заробітної плати

Задача 5: Виконайте виплату заробітної плати всім робітникам організації «Надія» від 2 числа кожного місяця (лютий, березень, квітень).

1. Створіть документ «Зарплата до виплати організацій» (меню Зарплата). Введіть:

- у полі Місяць нарахування вкажіть місяць, за який нарахована зарплата.

- заповніть табличну частину документа - кнопка ЗаповнитиЗа характером виплати.

Запишіть документ - кнопка Записати.

Сформуйте друковану форму платіжної відомості. Проведіть документ.

Аналогічно створіть документи «Виплата зарплати» на березень та квітень.2. На підставі документу «Зарплата до виплати організацій» створіть «Видатковий касовий ордер».

Огляньте друковану форму документа та проведіть його.


Задача 6: Перед виплатою зарплати працівникам, виконайте отримання грошей з банку в касу від 1 числа кожного місяця в розмірі загальної суми зарплати за місяць.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка