Конспект лекцій-практикум з навчальної дисципліни „ 1-сбухгалтерія для студентів, які навчаються за спеціальністюСторінка1/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
Кафедра обліку і аудиту

Опорний конспект лекцій-практикум
з навчальної дисципліни 1-СБухгалтерія

для студентів, які навчаються за спеціальністю

071 Облік і оподаткування

освітнього ступеня „магістр” та

освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”

(всіх форм навчання)


Львів 2016

Опорний конспект лекцій-практикум з навчальної дисципліни «1-С Бухгалтерія» : / Д. В. Долбнєва. – Львів : ФУФБ, 2016. – с. 152.
Розробник: Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ФУФБ ЛНУ ім. І. Франка

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка (протокол № 2 від 07.09.2016 р.) як методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „1-С Бухгалтерія” спеціальності 071 „Облік і оподаткування”, освітнього ступеня „магістр” та освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” (денна і заочна форми навчання).


ЗМІСТ


Всптуп
Практичне заняття № 1.

Тема 1. Основи роботи з програмою «1-С Бухгалтерія».

Тема 2. Робота з довідниками.
Практичне заняття № 2.

Тема 3. Відображення господарських операцій.


Практичне заняття № 3.

Тема 4. Механізм типових операцій.


Практичне заняття № 4.

Тема 5. Робота з документами.


Практичне заняття № 5, 6.

Тема 6. Автоматизація обліку грошових коштів.


Практичне заняття № 7, 8.

Тема 7. Автоматизація обліку товарно-матеріальних цінностей.


Практичне заняття № 9, 10.

Тема 8. Автоматизація обліку праці та заробітної плати.


Практичне заняття № 11, 12.

Тема 9. Автоматизація обліку необоротних активів.


Практичне заняття № 13, 14.

Тема 10. Автоматизація обліку витрат на виробництво та фінансово-розрахункових операцій.


Список рекомендованої літератури


3
5


16

25

30

32

43

76

102

121


153


ВСТУП

Сучасне суспільство живе в період, що характеризується помітним збільшенням інформаційних потоків. Це стосується як економіки, так і соціальної сфери. Найбільший ріст обсягу інформації спостерігається в промисловості, торгівлі, фінансово-банківській сфері. У промисловості ріст обсягу інформації зумовлений зростанням номенклатури матеріалів, які використовуються, збільшенням обсягу виробництва, ускладненням продукції, що випускається, технологічного обладнання, розширенням внутрішніх і зовнішніх зв’язків економічних об’єктів.

Ринкові відносини ставлять високі вимоги до вчасності, достовірності, повноти інформації, без якої неможлива ефективна маркетингова, фінансово-кредитна, інвестиційна діяльність. Роль інформації в суспільному житті дуже змінюється. Інформація стає одним із визначальних факторів, охоплює всі сторони суспільного життя: від матеріального виробництва до соціально-побутової сфери.

Зросла потреба в достовірних, сучасних, повних, представлених у доступній для користувача формі, повідомлень. Інформація пронизує всі сторони діяльності суб’єктів економіки і виробництва, надає безвідмовний механізм управління за умови правильної постановки завдань і вибору їх технологічного рішення.

Автоматизація бухгалтерського обліку, точність і оперативність інформації є вирішальними факторами успішного розвитку економіки України. Автоматизація не лише підвищує якість обліку, а й бізнесу підприємства.

На ринку комп’ютерних програм в Україні виставлено широкий спектр варіантів бухгалтерських програм, призначених для різних підприємств, фірм, організацій. Основою класифікації функціональних пакетів бухгалтерського обліку може бути їх орієнтація на мале, середнє та велике підприємство. Багато фірм випускають програми у локальному та мережевому варіантах. Слід зауважити, що мережеві варіанти набагато складніші й дорожчі, потребують нової технології «клієнт-сервер», спеціального обладнання, а також спеціалістів для обслуговування обчислювальної мережі.Мета практичних занять – закріплення студентами теоретичних знань та здобуття практичних навичок роботи з програмою автоматизації бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерія».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:а) знати:

- суть фундаментальних теоретичних понять;

- основи організації автоматизованої обробки економічної інформації;

- працювати з програмою в різних режимах підключення до неї інформаційної бази.б) уміти:

- формувати практичні навички застосування новітніх інформаційних систем і технологій для рішення задач управління та ведення бухгалтерського обліку.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1


Тема 1. Основи роботи з програмою «1С:Бухгалтерія».

Тема 2. Робота з довідниками.
Мета: ознайомитися з інтерфейсом системи «1С: Підприємство 8» і закріпити навички введення початкових даних про підприємство.
Запуск програми

Після того, як програма встановлена на персональний комп’ютер, на робочому столі в меню кнопки «Пуск» → «Програми» автоматично з’являється нове підменю «1С: Підприємство 8».  • Цікаво знати: Чому «1С» так називається? На початку 90-х років маленька, нікому не відома фірма розробляла програму для пошуку даних. Головною вимогою до цієї програми було те, що вона мала давати відповідь за 1 секунду. Ця програма і дала назву фірмі «1С», яка продовжила шлях автоматизації…

Зайдемо в програму, натиснувши, Пуск→Програми→1С:Підприємство 8→1С: Підприємство. З’явилося вікно запуску програми:Рисунок 1.1. Запуск програми

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка