Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завданняСкачати 395.64 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір395.64 Kb.
Прошу розмістити на сайті ДНУ у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали:

ФАКУЛЬТЕТ

ФУІФМ

КАФЕДРА

Української мови

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Правознавство, політологія

КУРС

1

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

Українська мова за професійним спрямуванням

ПРІЗВИЩЕ ВИКЛАДАЧА

Старший викладач Н.Г.Майборода

ВИД МАТЕРІАЛУ

Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання

ОБСЯГ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ( у МБ)

176 КВ

П.І.Б. ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ

завідувач кафедри української мови, к.ф.н., доцент Микола Савелійович Ковальчук


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Роль мови у професійній діяльності людини.

 1. Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Наведіть приклади
  літературних норм.

 1. До якого стилю належить поданий нижче текст? Чому?

Особа - це людина, з одного боку, як істота біологічна, як індивід з його природними благами (життя, фізичне і психічне здоров'я, воля, честь та гідність), а з другого - як найвища соціальна цінність, як носій суспільних відносин, як виробник матеріальних цінностей, як громадянин у відносинах з державою.

Під правами та свободами громадян слід розуміти ті, які закріплені в Конституції України (економічні, політичні, соціальні, культурні, релігійні та особисті), а також ті, які передбачені в інших законах України (право на приватну власність та її недоторканість, на підприємницьку діяльність, на страйки, на екологічно безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище, на свободу думки, свободу переконання, свободу совісті, свободу листування і вибір місця проживання) (Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України).
Особливості усного ділового спілкування в юридичній сфері.
1. Наведіть приклади стійких (трафаретних) сполучень, що найчастіше вживаються в діловодстві.

2. Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов'язкові?


Особливості писемного ділового спілкування. Лексичні засоби в юридичних текстах.


 1. Поясніть відмінність у значенні слів, поданих парами. Введіть їх у речення.

Виборний - виборчий, виключно - винятково, покажчик - показник, монополістичний - монопольний.

2. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення.Дипломат - дипломант - дипломник, додержувати - додержуватися, згодний, згоден - згідний.

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення.Суспільний - громадський, тепер - зараз - нині - сьогодні, замісник -заступник.

4. До кожного російського фразеологізму доберіть український відповідник.Принимать участие. Бросаться в глаза. Из ума вон. Разбить в пух и прах. С глазу на глаз. Видно птицу по полёту. Сбить с толку. Держать ухо востро. Глуп как пробка. Лясы точить. Бить баклуши. Задирать нос. Терпенье лопнуло. Уничтожить до последнего. Бойкий на язык. Было, да сплыло. Обратить в шутку. Иметь в виду. Нанести удар. Быть на виду.

Довідка. Завдати удару. Бути на очах (перед очима). Мати на увазі. Було, та за водою пішло. Пошитися в дурні. Віч-на-віч. Пліч-о-пліч. Збити з пантелику. З голови вилетіло. І сліду не лишилось. Тягнути лямку. Видно пана по халявах. Кирпу гнути. Гав не ловити. Дурний, аж крутиться. Теревені правити. Точити ляси. Байдики бити. Увірвався терпець. Знищити до ноги. Знищити дощенту. Було, та загуло. Повернути на жарт. Брати участь. Спритний на слові. Впасти в око.
Словотвірні норми як основа мовної стабільності та мовного розвитку.

1. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів  ськ ,  ств .Черемош, Дрогобич, Прага, француз, убогий, Воронеж, таджик, Волинь, Черкаси, киргиз, Козелець, Владивосток, товариш, Бахмач, Золотоноша, Рига, Гамбург, Кременчук, Кривий Ріг, тюрк, гігант, боягуз, чуваш, Полісся, латиш, декабрист, студент, казах, ткач, Случ, багач, Балхаш, Прилуки, інтелігент, Іртиш, матрос, Гаага, волох, чех, Галич, Санкт-Петербург.

2. Вставте пропущені букви, виділіть префікси.Пр..глухий – пр..глушений, пр..малий – пр..меншений, пр..добрий – пр..добрити, пр..білий – пр..білити, пр..тихий – пр..тихлий, пр..хороший – пр..хорошити, пр..гіркий – пр..гірклий, пр..мудрий – пр..мудритись, пр..світлий – пр..світити.

3. Замість крапок поставити потрібні букви, виділити суфікси.Марш..вий, ковш..вий, зразк..вий, перц..вий, песц..вий, алич..вий, сурчуг..вий, марганц..вий, діагонал..вий, емал..вий, со..вий, каракул..вий, лосос..вий, берез..вий, шовк..вий, пальт..вий, алюміні..вий, трав..чка, сестр..чка, крап..чка, ящір..чка, бат..чко, вод..чка, пал..чка, кус..чок, лож..чка, марин..ваний, консерв..ваний, вихов..ваний, спис..ваний, викон..ваний, закресл..ваний, аналіз..ваний, за програм..ваний, пропол..ваний, вирощ..ваний

4. До наведених слів додайте префікси від  , за , ви , на , поясніть, якого значення надають слову ці префікси.Крити, нести, мовити, скочити, ходити, бігати, лізти, гнати, кинути, котити, літати.

5. Поясніть значення префіксів у наведених словах. Поповніть ряди аналогічними прикладами. Поставте наголос.Пере  :

Переїхати, перейти, перебігти...; перечитувати, переробляти, перекладати...; перезнайомитись, пересваритись...; перезимувати, перебути, переночувати... .

Ви  :

Вискочити, вилізти, вибігти...; вирішити, вивчити, виліпити...; виходити, вибігати...

За  :

Заговорити, закричати, зашуміти...; заснути, закінчити, зашити...; засидітись, заговоритись, запізнитись

6. Згрупуйте слова з однозвучними суфіксами за їх значенням.

 К  :

а) опредмечена дія, наслідок; б) зменшеність; в) особа жіночої статі; г) конкретний предмет; д) назва істот; е) назва місця дії.

Осичка, гірка, перевірка, школярка, полянка, доріжка, примовка, знахідка, чутка, соломинка, вушко, рибка, голубка, оранка, пересилка, доставка, вирубка, перевозка, Варка, Оришка, циганка, громадянка, друкарка, бійка, моторка, очеретянка, мідянка, начинка, замазка, зупинка, оперативка, побілка, виручка, закупка, поправка, переписка, розробка, Жучка.

 Ець  ( єць ) :1 Назви людей: а) за характером діяльності; б) за їх належністю до партії чи організації; в) за місцем народження чи проживання, за національністю; г) за зовнішніми чи внутрішніми ознаками, якостями. 2 Назви конкретних предметів. 3 Здрібнілість, пестливість.

Продавець, партієць, швець, жнець, промовець, співець, полтавець, українець, борець, англієць, купець, кубанець, краєзнавець, молодець, старець, канадець, удівець, рум’янець, мудрець, чужинець, поганець, посланець, папірець, палець, промовець, армієць, злочинець, промінець, хутірець, гонець, стрілець, творець, замовець, урядовець.
Вимоги до вибору граматичних форм слова в діловому мовленні.

1. Перепишіть речення розкриваючи дужки.1. Сестра вибігла назустріч (вона). 2. На (він) немодний капелюх. 3. Завдяки (вона) вечір пройшов весело, у (вона), справді талант організатора. 4. За допомогою (вони) ми швидко просапали город. 5. Заради (вони) я приїду. 6. Я знаю плани брата, але повинен всупереч (вони) залишитися тут. 7. По відношенню до (він) ви несправедливі. 8. У (вона) скоро ювілей. 9. На честь (він) ми влаштуємо вечірку. 10. За рогом цього будинку ви побачите взуттєвий магазин, а навпроти (він) розташована потрібна вам майстерня. 11. Думаю, що краще піти назустріч (вона). 12. З (вони) я почуваю себе впевненіше.
2. Відредагуйте речення. Поясніть характер помилок.

1. Сьогодні ми бачимо роботи не лише на сучасні або історичні мотиви, а й традиційне хатнє начиння (з г а з.). 2. Він цікавиться не тільки книгами, а й займається спортом. 3. Зважаючи на те, що сьогодні погана погода, надягни шарф і капелюх. 4. Повідомляємо, що не можемо скористатися Вашою пропозицією, так як зазначена Вами ціна вища, чим у наявних у нас пропозиціях інших фірм. 5. Представники 28 країн світу взяли участь не лише у відкритті фестивалю, а й виступали на багатьох підприємствах, в навчальних закладах (з газ.), 6. У поході особливо сподобалось те, що ми не тільки пливли на байдарках, а й плотах. 7. Внаслідок того, що ти отримав двійку, гуляти сього­дні не будеш. 8. Директор має право приймати будь-які рішення, окрім тих, що належать до виняткової компетенції загальних зборів працівників (документ).9.Конструктор повинен займатися не тільки розробкою штампів, але й контролювати їх виготовлення у цеху.10. Головний бухгалтер зобов'язаний вести бухгалтерський облік у такий спосіб, аби не створювати обмежень для високоприбуткової діяльності підприємства

3. Замініть словосполучення синонімічними, використовуючи слова з дужок. З'ясуйте значення паронімів.Ремонт з гарантією — (гарантійний, гарантований), родина гірника — (гірнича, гірницька), прикраси з гранату — (гранатні, гранатові), зал для демонстрацій — (демонстративний, демонстраційний), внески акціонерів — (акціонерні, акціонерські), шафа в аптеці — (аптечна, аптекарська), олія з бавовни — (бавовняна, бавовникова, бавовницька), працівник банку — (банковий, банківський), знайомий батька — (батьків, батьківський), матеріал для будування — (будівельний, будівний, будівничий), майстерність виконавця — (виконавча, виконавська), корми з вітамінами — (вітамінні, вітамінові, вітамінозні), ранок з вітром — (вітровий, вітряний), деталь з дефектом — (дефективна, дефектна), диплом інженера — (інженерний, інженерський), виставка книжок — (книжна, книжкова), театр на периферії — (периферійний, периферичний), лист з рекомендацією — (рекомендований, рекомендаційний), майстерня для реставрації — (реставраторська, реставраційна), пояс для рятування — (рятувальний, рятівний, рятівничий), лікування у санаторії — (санаторне, санаторське), людина з тактом — (тактовна, тактична), екран телевізора — (телевізійний, телевізорний), будівля з цегли — (цегельна, цегляна, цегляста).
4. Замість крапок поставте потрібні літери. Мотивуйте вибір закінчення.

1. Після останнього ремонту кабінет-вітальня ста… дуже затишн… . 2. На руці в нього груб… перстень-печатка, від як… рука ще важча (М. Коцюбинський). 3. З сутіні неподалік шляху виринає прадавн… курган-могила з тригонометричним знаком… (О. Гончар). 4. До вашої куртки ц… замок-блискавка не підійде. 5. Кулик-сорока поширен… переважно по берегах великих річок і морів. 6. Це бу… не просто концерт-презентація, присвячен… 180-річчю від дня народження Т.Шевченка. Це було свято (з газ.). 7. Вчора у виставочному залі музею П. Тичини відкри… розгорнут… тут великодн… витсавка-продаж декоративно-ужиткових виробів, малярства та графіки українських художників (з газ.). 8. База-відповідач не захоті… прийняти від заводу позивача 133 бракованих електронасоси «Дніпро». 9. Кияни і гості міста зможуть побувати на вечорі поетичного слова в меморіальн… квартирі-музеї П. Тичини… (з газ.). 10. Для тебе на столі залишено склянку насічен… махорки-самосаду і замість попільнички – велику щербату тарілку… (О.Гончар). 11. При електронн… бета-розпаді заряд ядра збільшується на 1 (з енц.). 12. Нам потрібн… експрес-інформація про цей винахід.
5. . Перепишіть речення, вживаючи складні слова з дужок у потрібній формі.

1. Заряд акумуляторів звичайно виражається в (ампер-година). 2. Сюди ж, у розкриті обійми дерев, опускаються з небес змарнілі після тисячокілометрових (марш-кидок) пташині зграйки… (з газ.). 3. Кожні десять секунд у небо піднімається літак, оснащений двигунами «Снекми», - розповіли нам у (штаб-квартира) фірми (з газ.). 4. Дослідження (гамма-астрономія) сприяють з’ясуванню природи пульсарів, квазарів тощо (з енц.). 5. У Спілці письменників України відбулася презентація (роман-есе) Валентина Черемиса «Президент» (з газ.). 6. У деяких європейських країнах для (кілограм-сила) прийнята назва кілопонд. 7. Офіціантка на мить оторопіла. Вочевидь, цього напою з красивою і загадковою назвою за її пам’яті ніхто з відвідувачів (вагон-ресторан) не замовляв (О. Чорногуз). 8. Нині місто над морем учетверте приймає учасників і гостей цього (бізнес-форум) (з газ.). Літня українська ніч оп’янювала їх, Дніпро розказував казки забутих днів, шуміли ліси на другому боці, а від широких степів пахощі (сон-зілля) повівали (Б.Лепкий). 10. В одеському військовому окрузі під керівництвом командуючого округом (генерал-лейтенант) Володимира Шкідченка проводиться командно-штабне навчання (з газ.). 11. Форум «Будапештська весна» цього року проводився в рамках Європейського місячника культури під патронажем (прем’єр-міністр) Угорщини. 12. Центральне місце в розробці (ракета-носій) «Супутник» займав вибір принципу відкидання блоків першого ступеня (з жур.). 13. Поїзд зупинився, і до їхнього вагона кинулась зграйка дівчат в українських національних костюмах з квітами, рушниками та (хліб-сіль) (О. Чорногуз). 14. В одному з бічних провулків Андрій побачив бронетранспортер з обслугою, в іншому, вже біля міськкому, - плямистий , наче його накрили (плащ-накидка), танк з повернутим назад гарматним стволом (М. Олійник). 15. Розрідження у (вакуум-ківш) створюється вакуумним насосом (з енц.).
Особливості синтаксису ділових текстів.

1. Складіть речення із поданими словосполученнями. В яких документах їх можна використати?Відповідно до постанови міністерства; відчуваючи гостру потребу; нагадуємо Вам; комісія для складання резолюції; після закінчення строку повноважень; з багатьох причин; наказ по університету; як виняток.

2. Перекладіть українською мовою.В любом случае; визирование документа; загодя побеспокоиться; лицевой счёт; отпуск по болезни; приняться за работу; исполнительный документ; предпринимательская деятельность; доход с оборота; законодательство о труде; безналичный расчёт; вакантная должность; введение закона; вступительный взнос; ввиду вышеизложенного; ввиду того что; больничный лист.

3. Складіть речення, використовуючи певні конструкції.

Вжити заходів; притягти до відповідальності; порушити кримінальну справу; особа, яка скоїла злочин; фабула обвинувачення.

4. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Действующий аппарат, действующее законодательство, действующее расписание, действующее лицо.

Содержание в заключении, пожизненное содержание, содержание приговора.

Супружеская связь, связь между людьми, личная связь.
Аналіз документації, пов'язаної з фаховою діяльністю.
1. Наведені слова і словосполучення перекладіть українською мовою. Поясніть вживання розділових знаків уреченні.

а) вызов в суд, государственное преступление, гражданский процесс, донос, доследование, инспектор по делам несовершеннолетних, оперуполномоченный розыска, судья, участковый инспектор;

б) предпринимательство, расчетный счет, руководство, служебная телеграмма, трудовое соглашение, устав, запланированное мероприятие, за отсутствием доказательств, обыск по месту жительства, ходатайство о помиловании;

в) Широкое общественно-политическое мировоззрение, богатый жизненный и профессиональный опыт народных защитников, представителей предприятий, учреждений и организаций способствуют полному, всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела, принятию законных и справедливых решений суда, охране прав и законных интересов граждан и организаций, повышению авторитета суда и воспитательного влияния судебных процессов.
Особливості перекладу з російської мови на українську.
1. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть особливості вживання дієприкметників та прийменникових конструкцій в російській та українській мовах.

Представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления несовершеннолетними, является процес­суальной формой, в которую облекается решение следователя о доведении этих обстоятельств до сведения соответствующих должностных лиц и организаций и внесении предложений по их уст­ранению.

Представление, как и все другие решения следователя, облекаемые в процессуальную форму, должно состоять из трёх частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. Все три части представления должны быть тесно связаны между собой и взаимно обусловлены. Во вводной части представления должны содержаться следующие данные: наименование этого документа, по какому уголовному делу он составлен, дата, место составления, наименование органа и кому адресуется представление.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
Методи навчання: творчі завдання, переклад професійної лексики;

Методи оцінювання: поточне тестування, модульна контрольна робота.

ЛІТЕРАТУРА

Навчальна та довідкова

 1. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: Навч. посіб. – К.: Міжнар. агенція «BeeZone», 2004. – 336 с.

 2. Ділова українська мова: Навч. посіб. для вузів / За ред. О.Д.Горбула. – К., «Знання». – 2007.

 3. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування: Підруч. для вузів. – К., 2007.

 4. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник для вузів / З.О.Манюк, Н.Станкевич. – К.: Каравела, - 2005. - 352 с.

 5. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб. для вузів. – К.: Професіонал. - 2005. – 496 с.

 6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: Навч. посіб. для вузів / В.І.Мозговий. – 2-ге вид. – К.: Центр навч. літ-ри, 2006. – 592 с.

 7. Андерш І. та ін. Словник юридичних термінів (російсько-український).— К., 1994.

 8. Енциклопедичний юридичний словник. — К., 1998. — Т.1—3.

 9. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

 10. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К., 1984.

Нормативна та інструктивна

1. Бибик С.П., Сюта Г.М. Ділові документи та правові папери: Листи. Протоколи. Заяви. Договори. Угоди. – Харків: Фоліо, 2005. – 493 с.

2. Нелюба Анатолій. Професійна мова юриста. – Харків: Прапор, 2002. – 208 с.

3. Кожевников Г. Закони слід ретельніше редагувати // Право України. - 1993. - № 5-6.Методична

 1. Акастьолова О.Г., Тупиця О.С. Українська мова за професійним спрямуванням (навчально-методичний посібник). – Дніпропетровськ, РВВ ДНУ.- 2008.

 2. Тупиця О.С., Майборода Н.Г. Ділова українська мова. – Дніпропетровськ, РВВ ДНУ. – 2002. – 194 с.ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ЗАНЯТТЯ 1

1. Перекладіть словосполучення українською мовою. Два — три словосполучення введіть у речення.

а) виновный в совершении преступления, исполнение приговора, личность преступника, обнаружение вещественных доказательств, повреждение, правонарушитель, приостанавливать следствие, регулировщик, следы преступления, уличающие обстоятельства;

б) ведомственный, вести переписку, вызов, вышестоящая организация, служебная документация, обсуждение вопроса, оформление документов, реквизит, тайное голосование, личный состав;

2. Запишіть десять іменників третьої відміни із суфіксом -ість. Утворіть форму родового відмінка.

Зразок: підступність підступності3. Доберіть заголовки до текстів та перекладіть їх українською мовою.

а) Преступные посягательства на индивидуальную собственность граждан опасны прежде всего тем, что причиняют значительный материальный ущерб, зачастую сопряжены с посягательством на жизнь и здоровье граждан, способствуют незаконному обогащению преступников. Кроме того, они занимают самую большую долю в структуре всей преступности и ежегодно имеют тенденцию к росту. Поэтому совершенствование деятельности по предупреждению преступлений против индивидуальной собственности граждан в прямой зависимости от того, насколько полно проводится криминологическое изучение указанных преступлений и лиц, их совершивших.(А.Казарина)

б) Милиция уважает достоинство личности и проявляет к ней гуманное отношение, защищает права человека независимо от его социального происхождения, имущественного и другого положения, расовой и национальной принадлежности, гражданства, воз­раста, языка и образования, отношения к религии, пола, политических и иных убеждений.(Закон Украины "О милиции")

4. Запишіть по десять слів з префіксами: а) пре-, б) при-.

Зразок: а) презирство, б) причетність.ЗАНЯТТЯ 2

1. Запишіть по десять прикладів дієслів із префіксами: а) с-, б) з.

Зразок: а) схопити, б) згвалтувати.2. Подайте паронімічну пару і запишіть. Поясніть різницю у значенні слів-паронімів.

Зразок: Контакт контракт.

Радник, прощання, абонемент, складний, сусідній, прописка, текст, дружній, корисний, особовий, ефект, затверджувати, формувати, звертання, звичаєвий.

3. Дані слова та словосполучення перекладіть українською мовою. Два — три слова введіть у речення.

а) взломщик, встречное обвинение, меры административного принуждения, мотив преступления, потерпевший, расследование, судья, уголовное дело, улика, итог;

б) вексель, верительная грамота, восстановление на работе, дать взаймы, по возможности, поручение, решающий голос, сопроводительное письмо;

4. Доберіть до текстів заголовки та перекладіть українською мовою.

а) Многие криминологические исследования свидетельствуют о том, что некоторая часть рецидивистов продолжает заниматься преступной деятельностью, со временем начинает совершать однородные преступления и переходит в группу специальных рецидивистов. Отсюда следует, что правоохранительные органы должны обращать особое внимание на первичных преступников и общих рецидивистов, имеющих две или три судимости, чтобы не допустить повторного совершения ими преступлений и соответственно перерастания общего рецидива в специальный, который является типичным для рецидивной преступности.(С. Бузынова)

б) Деятельность милиции является гласной. Милиция информирует органы власти и управления, трудовые коллективы, общественные организации, население и средства массовой информации о своей деятельности, состоянии общественного порядка и мерах по его укреплению. По согласованию с милицией средства массовой информации могут аккредитовать своих журналистов при её органах.


ЗАНЯТТЯ 3

1. До іншомовних слів доберіть українські відповідники.

Бізнес, юрисконсульт, трансформатор, аналіз, ксерокс, резерв, реєстр, нотаріус, кримінал, критерій, кар'єризм, емпіризм, депутат, депозит.2. Від поданих іменників утворіть форми називного та родового відмінків множини.

Зразок: Ціль — цілі — цілей.

Суддя, надія, громадянин, підпис, розпорядження, стаття, суд, око, радість, солдат, курсант, друг, слухач, обличчя, сторіччя, назва, вулиця, розбіжність, гривня, галузь.

3. Дані слова і словосполучення перекладіть українською мовою.
Два — три
і них введіть у речення.

а) административный надзор, высшая мера наказания, дознание, законность, лишение гражданства, маньяк, место совершения преступления, накладывать арест, отчётная ведомость, поощрение, раскрытие преступления, условное наказание;4. Перекладіть текста українською мовою, доберіть до них заголовки.

а) Преступная организация, как правило, создаётся для систематической преступной деятельности. Поэтому члены обязаны соблюдать правила конспирации, чтобы не привлекать внимания правоохранительных органов, иметь место работы, не злоупотреблять спиртными напитками и внешне вести законопослушный образ жизни. Законспирированность группы обеспечивается тщательной подготовленностью к совершению преступления, вплоть до рекогносцировки места преступления и хронометрирования планируемых действий соучастников, отработки логических алиби и линии поведения на следствии в случае ареста кого-нибудь из них..Дашков)

б) Милиция обеспечивает право на юридическую защиту и другие права задержанных и взятых под стражу лиц, не позднее, чем через 24 часа, сообщает об их местопребывании близким родственникам, администратору по месту работы или учёбы и в случае необходимости принимает меры к незамедлительному оказанию медицинской и другой помощи.(Закон Украины "О милиции")
ЗАНЯТТЯ 4

1. Утворіть від поданих іменників другої відміни чоловічого роду форму родового відмінка однини.

Зразок: абітурієнта

Вальс, взвод, відсоток, день, жовтень, журнал, іменник, факультет, іспит, Крим, курс, листопад, люд, мороз, музей, плац, ніж, острів, поверх, приклад, Сибір, Мороз, стіл, термін, хокей, четвер.

2. Запишіть правильно складні слова.

Блакитно(синій), важко(атлет), нижче(підписаний), п'яти(томний), віце(президент), генерал(лейтенант), двох(ярусний), екс(чемпіон), електронно(обчислювальний), контр(адмірал), право(бережний), пів(години), пів(Києва), романо(германський), східно(слов'янський), фахівець(правник), фото(репортер).3. Перекладіть словосполучення і речення українською мовою. Словосполучення введіть у речення.

 1. Временно исполняя обязанности следователя,...

 2. Интересуясь проблемами уголовного права,...

 3. Исполняющий обязанности командира взвода...

 4. Всегда поступай, обдумывая свои действия.

 5. Студент, сдавший экзамен.

 6. Слушатель, старательно конспектирующий все лекции,...

 7. Читая книгу, не замечаешь, как быстро летит время.

4. Перекладіть текст українською мовою.

Судебное красноречие как наука

Судебное красноречие как наука представляет собой определённую систему идей, положений, взглядов на мастерство судоговорения и закономерности профессионального языка представителей правосудия. Существует также соответствующая учебная дисциплина.

Судебное красноречие как наука и учебная дисциплина возникло на стыке двух различных наук — ораторского искусства и судебного (уголовного) процесса.

Судебное красноречие является одним из важнейших аспектов правосудия, судопроизводства, важным видом общественной деятельности.

Как элемент профессиональной культуры, судебное красноречие является одним из видов ораторского искусства, которое выполняет идеологические функции. Вместе с тем судебное красноречие является составной частью культуры судопроизводства и подчиняется общим правилам судебной этики.

Судебное красноречие представляет собой сложное понятие. Оно охватывает разные виды и формы судоговорения. В соответствии с основными видами судопроизводства — уголовным и гражданским — различают и виды судебного красноречия: уголовное и гражданское.

(Н. Ивакина)
ЗАНЯТТЯ 5

1. Утворіть від поданих іменників другої відміни чоловічого роду
форму родового відмінка однини.

Біг, біль, відгук, вітер, гараж, градус, директор, дощ, запис, зошит, колектив, курсант, лейтенант, Луганськ, майор, палац, понеділок, сектор, січень, слухач, стрілець, танець, термін, трикутник, факультет, Харків.2. Запишіть правильно, розкривши дужки.

Великий(великий), вище(згаданий), віце(президент), давньо (руський), жовто(гарячий), історико(культурний), лікар(еколог), міні(футбол), народно(поетичний), пів(дюжини), пів(Європи), прем'єр(міністр), темно (зелений), чотири(місячний), штабс(капітан), шум(фактор).3. Перекладіть словосполучення і речення українською мовою.

 1. Абитуриент, прибывший на вступительные экзамены,...

 2. Завершив обучение на первом курсе, курсанты поехали...

 3. Исполняющий обязанности начальника факультета...

 4. Интересуясь достижениями науки в области юриспруденции...

 1. Курс "Риторика", прочитанный слушателям...

 2. Сдан ещё один вступительный екзамен.

 3. Курсант, изучающий английский язык. ...

 4. Юрист, интересующийся проблемами гражданского права...

4. Перекладіть текст українською мовою.

Судебное красноречие

Судебное красноречие возникло с появлением государства, су­дов и законов. Оно явление классовое и историческое. Развиваясь и совершенствуясь, судебное красноречие переживало периоды расцвета и упадка. Яркую страницу в истории и теории судебного красноречия вписал известный политический деятель Древнего Рима Марк Туллий Цицерон.

В истории судебного красноречия дореволюционной России заметный след оставили такие прогрессивные юристы, как Кони, Андриевский, Плевако, Карабчевский, Пороховщиков, Спасович.

Славные страницы в истории судебного красноречия первых десятилетий нашего столетня вписал Н. Крыленко. Прекрасный политический оратор, он был и талантливым обвинителем в суде, великолепно проводил судебное разбирательство и давал глубо­кий анализ материалов дела.

Теория судебного красноречия развивается преимущественно как наука об обвинительной и защитной речах.

Что же представляет собой судебное красноречие?

Судебное красноречие —- это искусство речи на суде. Сущность его состоит в умении, способности умело говорить по содержанию и мастерски по форме. Это касается как участников судебного про­цесса, так и представителей правосудия.(Я. Ивакина)
ЗАНЯТТЯ 6

1. Утворіть від поданих іменників другої відміни чоловічого роду форму родового відмінка однини.

Блок, брат, виробіток, вівторок, відмінок, внесок, господар, завод, звук, Іван, кандидат, кисень, народ, округ, папір, період,

план, пленум, полковник, прапор, прогул, ректор, розвиток, кви­ток, снігопад, сучасник, успіх, фініш, центр, Юрій.

2. Запишіть правильно, розкривши дужки.

Авто(машина), багряно(червоний), бюджетно(фінансовий), військово (зобов'язаний), давньо(український), життєво(необхідний), крово(обіг), науково(дослідний), право(дослідний), проти (пожежний), близько(споріднений), видо(зміна), давним(давно), дво(поверховий), народно(визвольний), прем'єр(міністр), хто(небудь), жовто(гарячий).3. Перекладіть словосполучення і речення українською мовою.

1. Готовясь к поступлению в Национальную академию внутренних дел...

2. Интересуясь вопросами судебной медицины,...


 1. Консультация, назначенная на четверг,...

 2. Праздничный концерт, посвящённый Дню милиции...

 3. Приказ, подписанный ректором академии,...

 4. Работающим на практике курсантам созданы все условия.

 5. Слушатель, хорошо знающий гражданское право,...

4. Перекладіть текст українською мовою.

Судебное красноречие как наука

Судебное красноречие как наука представляет собой определённую систему идей, положений, взглядов на мастерство судоговорения и закономерности профессионального языка представителей правосудия.

Судебное красноречие является одним из важнейших аспектов правосудия, судопроизводства, важным видом общественной деятельности.

Судебное красноречие представляет собой сложное понятие. Оно охватывает разные виды и формы судоговорения. В соответствии с основными видами судопроизводства — уголовным и гражданским — различают и виды судебного красноречия: уголовное и гражданское.

Основными формами судебного красноречия в уголовном судопроизводстве вообще и в судебных дебатах в частности являются речи и реплики прокурора, защитника и других участников процесса.

Основными особенностями судебной речи по сравнению с другими видами ораторского искусства являются официальный характер речи, полемичность, направленность (к суду), предварительная обусловленность содержания (дело, которое слушает суд), итоговый характер судебной речи.

(Н. Ивакина)
ЗАНЯТТЯ 7

1. Утворіть від поданих іменників другої відміни форму родового відмінка однини.

Настрій, берег, володар, гість, грім, декан, диктор, загін, Іва-сюк, сад, інтер'єр, календар, керівник, ключ, Кобзар, колегіум, комітет, лауреат, майстер, маршрут, метр, мільйон, міськком, Олексій, розшук, сторож, ступінь, характер, холод, четвер, шофер, ювіляр.2. Запишіть правильно слова, розкривши дужки.

Архі(складний), військово(службовець), воєнно(промисловпй), давно (минулий), коротко(зорість), національно(культурний), прес(брифінг), рівномірно(розподілений), світло(захисний), щастя(доля), блідо(рожевий), всесвітньо(історичний), штабс(капітан), генерал(майор), життє(пис), крає(знавчий), пасажиро(кілометр), пів(дороги), само(повага), світо(гляд).3. Перекладіть словосполучення і речення українською мовою. Словосполучення введіть у речення.

 1. Изучая технику стрельбы из автомата,...

 2. Курсант, интересующийся вопросами криминалистики,...

 3. Курсант, хорошо владеющий стрельбой из пистолета,...

 4. Слушатели, выполнившие приказ командира,

 5. Навыки, приобретённые курсантом на практике,...

 1. Отзыв, написанный на книгу,...

 2. Поступая в юридический вуз,...

 1. Слушатель, читающий конспект предыдущей лекции,...


ЗАНЯТТЯ 8

1. Утворіть від іменників другої відміни форму родового відмінка однини.

Тиждень, вечір, Віктор, голос, господар, грам, день, департамент, директор, документ, долар, Донець, зброяр, касир, кілограм, кінець, комісар, коридор, лікар, олівець, оркестр, приятель, проректор, простір, рік, спеціаліст, туман, Ужгород, хабар.2. Запишіть правильно складні слова, розкривши дужки.

Велико(думний), вище(згаданнй), експерт(криміналіст), народно (розмовний), національно(специфічний), пів(аркуша), право (знавець), системно(структурний), словник(довідник), що(сили), вельми(шановний), військово(полонений), житло(будівництво), ніжно(білий), пів(Одеси), прес(центр), суспільно(необхідний), що (місячний).З. Перекладіть словосполучення і речення українською мовою.

 1. Войдя в аудиторию...

 2. Вооружённый огнестрельным оружием,...

3. Зачёт по курсу "Совершенствование языковой подготовки" сдан слушателями успешно.

 1. Курсанты, стоящие на плацу,...

 2. Проработав два года в райотделе милиции...

 3. Прочитав статью 85 Уголовного кодекса Украины,...

 4. Слушатель, отсутствующий на занятиях,...

 5. Характеристика, данная курсанту,...

4. Перекладіть текст українською мовою.

Общенаучные методы, используемые в криминалистике

Сравнение очень широко применяется в криминалистической идентификации. Явно неоспоримые, резко различающиеся предметы и явления, как и их характерные признаки, легко дифференцировать визуальным способом. Задачи же идентификации объектов высокой степени сходства не могут быть решены только путём визуального наблюдения. Здесь нужны ещё и научно-технические средства.

Использование различных оптических приборов, специальных сравнительных микроскопов, фотографических, хроматографических, электронно-оптических, спектрофотометрических и иных способов выявления и усиления контраста значительно повышает эффективность метода сравнения.

Приемы сравнения могут быть различными: сопоставление (визуальное и с помощью приборов); совмещение и наложение, например, так называемая фотоаппликация в фотопортретной экспертизе).

(И. Пантелеев)
ЗАНЯТТЯ 9


 1. Складіть і запишіть речення з даними словами: безсмертя, життєвий, роззброєння, уподібнення, припинення, покликання.

 2. До іншомовних слів доберіть власне українські: вербальний, пріоритет, фіксація, експеримент, альтернатива, вакансія, конфіскація, журі, конфіденційний, імпічмент, номінація.

 3. Запишіть з фахової галузі десять пар антонімів.

Зразок: захисник обвинувач

4. Дані словосполучення і слова перекладіть українською мовою. Два — три перекладені слова введіть у речення.

а) безопасность, в качестве обвиняемого, иждивение, истец, карманник, коррумпированный, налоговая инспекция, похищение имущества, преступность, угрожать огнестрельным оружием;

б) выписка из протокола, выступить с докладом, извещать, лишить слова, обходной лист, объяснительная записка, принимать во внимание, снять своё предложение, совещание отменяется;

5. Перекладіть тексти українською мовою і доберіть до них заголовки.

а) С развитием науки и техники в языке научной и технической литературы выявляется общая закономерность — расширение возможностей имени и сужение возможностей глагола. Преобладают относительно длинные предложения (почти в два раза длиннее, чем в художественной литературе), определения. Это обусловлено особенностями научного изложения. Всякое научное произведение является по сути развёрнутым определением. Именной характер изложения определяет специфику использования в научной прозе морфологических и синтаксических средств языка.(А. Демидова)

б) Личный состав милиции состоит из работников, проходящих государственную службу в подразделениях милиции, которым в соответствии с действующим законодательством присвоены спе­циальные звания милиции.

Работники милиции имеют единую форменную одежду, образцы которой утверждаются Кабинетом Министров Украины, выдаваемую бесплатно, и отличия. Работникам милиции выдаётся служебное удостоверение.

(Закон Украины "О милиции")
ЗАНЯТТЯ 10

1. До іншомовних слів доберіть українські відповідники.

Візит, диктофон, селектор, фіксатор, шантаж, маршал, рапорт, комп'ютер, бар'єр, автограф, катаклізм, симптом, факт, факультет.2. Запишіть слова відповідно до правопису.

Адміністративно/управлінський, близько/споріднений, в/середині, вище/зазначений, далеко/глядний, далеко/далеко, земле/власник, зовнішньо/політичний, культурно/освітній, навіки/вічні, ні/ кого, офіційно/діловий, по/людськи, рік/у/рік, по/перше, суспільно/небезпечний, хліб/сіль, кілька/мільйонний, стоп/кран, юрист/ почеркознавець, напів/автомат. 1. Утворіть форму кличного відмінка від 10 чоловічих і 10 жіночих імен по батькові.

 2. Провідміняйте своє прізвище, ім'я по батькові.

5. Перекладіть текст українською мовою.

Основные преступные квалификации

К одной из воровских специальностей, пожалуй, самой распространённой, за последние 20 лет, относятся кражи личного имущества с проникновением в жилище. Среди квартирных воров отмечается высокий профессионализм, хотя "домоушников" в дореволюционной России считали серой массой и к профессионалам относили лишь небольшую часть взломщиков.

Постоянные навыки и специализация в способах преступлений наблюдались у половины обследованных квартирных воров, при этом свыше 25 из них совершали кражи тождественным способом, вплоть до деталей.

К основным криминальным специальностям квартирных воров относятся кражи, совершаемые с помощью воровского инструмента; с подбором ключей; путём взлома Либо выбивания дверей и дверных коробок; через форточку; под видом посещения квартиры должностным лицом, оказания помощи и т.п.; использованием виктимологического фактора (открытых окон, дверей).

(И.Пантелеев)
6. Запишіть п'ять народних прислів'їв, усно розкрийте їх значення.

ЗАНЯТТЯ 11
1. Чи правильно ми говоримо?

Прийняти участь, повістка дня, моральний облік, підписка газет, іти назустріч, я вважаю, листата справу, через пару днів, дебошир, угон автомобіля, вимагательство, обеззброїти злочинця, п'янка, вести себе добре, міроприємство.2. З даними паронімами утворіть словосполучення

Зразок: виборний виборчий Виборна посада — виборча дільниця

Виголошувати — оголошувати — проголошувати, виділяти — приділяти, генеральний — генеральський, депресія — репресія, еміграція — імміграція — міграція; замітка — помітка — примітка; зумовлений — обумовлений; кваліфікаційний — кваліфікований; керівництво — керування.

3. Утворіть від поданих географічних назв назви жителів у двох формах: чоловічий рід однини і множини.

Зразок: Полтава — полтавчанин, полтавчани

Дрогобич, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград, Кривий Ріг, Рівне, Світловодськ, Тернопіль, Харків, Суми, Черкаси, Вінниця, Львів.

4. Перекладіть дані слова та словосполучення українською мовою.

а) арест имущества, арестованный, банда уголовных преступников, беззаконный, блюститель порядка, введение в убыток, взятие под стражу, вооружённый грабёж, международный бандитизм,

б) внештатный сотрудник, директивный документ, доверенность, должностное лицо, должность, доход, заверение копии документа, заверитель, расписка, служебная записка;

5. Даний текст перекладіть українською мовою.

Выборочные криминологические исследования и статистические данные свидетельствуют о том, что среди преступников значительно больше мужчин, чем женщин. Однако в некоторых видах преступлений доля женщин выше, чем в преступности в целом, например, среди виновных в спекуляции, хищениях государственного и общественного имущества путём присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением и некоторых других. Расхитительниц-женщин сравнительно больше среди работавших в системе торговли и общественного питания, лёгкой и пищевой промышленности.

Возрастная характеристика позволяет делать выводы о криминогенной активности и особенностях преступного поведения пре­подавателей различных возрастных групп.

(Ю. Антонян)
ЗАНЯТТЯ 12

1. З даними паронімами утворіть словосполучення.

Зразок: виголошувати оголошувати

Виголошувати промову — оголошувати порядок денний.

Відпуск — відпустка, корисний — корисливий, особовий — особистий, реальний — реалістичний, громадський — громадянський, вид — вигляд, виділяти — приділяти, приписка прописка, населення — поселення.2. Запишіть слова відповідно до правопису.

Без/сумніву,блакитно/синій, будь/про/кого, важко/хворий, воєнно/ стратегічний, кілька/мільйонний, на/весні, напів/автомат, нижче/підписаний, ново/утворений, по/людськи, по/четверте, право/бережний, стоп/кран, юрист/почеркознавець, в/міру, далеко/ глядний.3. Запишіть 20 слів з подвоєними буквами на позначення подовження приголосних звуків та збігу кінцевих і початкових приголосних різних частин слова.

Зразок: життя, обеззброєний, безвинний4. Утворіть від десяти назв областей України іменники на позначення території.

Зразок: Київ — Київщина5. Перекладіть текст українською мовою.

Понятие о культуре речи

В терминологическом словосочетании культура речи можно выделить три основных значения.

1. Культура речи — это владение литературными нормами на всех языковых уровнях, в устной и письменной формах речи, умение пользоваться языково-стилистическими средствами и приёмами с учётом условий и целей коммуникации.

Каждый культурный человек должен обладать прочным знанием литературных норм и правил в области орфоэпии, словообразования и словоупотребления, грамматики и правописания, уметь применять эти нормы и правила в своей речевой практике в зависимости от цели высказывания, от речевой ситуации, от особенностей устной и письменной форм речи, уметь давать правильную языково-стилистическую оценку речевым фактам.


 1. Культура речи — это упорядоченная совокупность нормативных речевых средств, выработанных практикой человеческого общения, оптимально выражающих содержание речи и удовлетворяющих условиям и целям общения.

 2. Культурой речи называют в настоящее время самостоятельную лингвистическую науку. Эта наука зародилась ещё в античные времена в Древней Греции и Древнем Риме.

(М.Ильяш)

ЗАНЯТТЯ 13
1. Запишіть українські відповідники до слів іншомовного походження.

Зразок: адвокат(у суді) захисник, оборонець Адекватний, дебют, ефект, домінанта, ідентичний, катаклізми, компенсація, приватизація, репрезентація, дегустація.2. Запишіть п'ять народних прислів'їв, усно розкрийте їх значення.

Наприклад: Нема лиха без добра, а добра без лиха нема.3. Утворіть від поданих географічних назв назви жителів у двох формах: чоловічий рід однини і множини.

Зразок: Полтава полтавчани, полтавчанин

Дрогобич, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград, Житомир, Одеса, Крим, Черкаси, Чернівці, Москва, Донецьк, Херсон, Севастополь.

4. Дані слова та словосполучення перекладіть українською мовою.

а) арест имущества, арестованный, банда уголовных преступников, беззаконный, блюститель порядка, введение в убыток, взятие под стражу, вооруженный грабёж, международный бандитизм, судебное дело;

б) внештатный сотрудник, директивный документ, доверенность, должностное лицо, должность, доход, заверение копии документа, заверитель, расписка, служебная записка;

5. Даний текст перекладіть українською мовою і доберіть заголовок.

Виктимология в основном изучает личность жертвы. Но не менее полезна и виктимологическая характеристика преступника и прежде всего в таком аспекте: роль личности и поведение жертвы в развитии преступления; отношения, возникающие между преступником и потерпевшим до, во время и после совершения преступления: их взаимодействие и взаимовлияние в создании криминогенной и виктимогенной ситуации. Выяснение взаимоотношений между жертвой и преступником позволяет преодолеть традиционное противопоставление их друг другу.

Ключевым в виктимологии является "жертва", "виктимность, "виктимизация", "виктимная обстановка".(А.Джужа, Е. Моисеев)

ЗАНЯТТЯ 14

1. З даними паронімами утворіть словосполучення.

Зразок: виборний виборчий Виборна посада — виборча дільниця.

Вивільняти — визволяти — звільняти; вид — вигляд; гарантійний — гарантований; адресат — адресант; демонстративний — демонстраційний; економіка — економія; замір — намір; змушувати — примушувати; ізоляторний — ізоляційний; кампанія — компанія.

2. Утворіть від десяти назв областей України іменники на позначення території.

Наприклад: Донецька область Донеччина 1. Запишіть десять антонімічних пар слів різних частин мови. Зразок: щедрий скупий, бадьорий втомлений

 2. З даними словосполученнями складіть речення.

Порушення кримінальної справи, почуття власної гідності, надзвичайна ситуація, клопотання про помилування, затвердження законопроекту, зміцнення дисципліни, виконання вироку.

5. Даний текст та словосполучення перекладіть українською мовою.

а) Закон — важнейший элемент правовой системы любого государства. Обычно в юридической литературе он определяется как нормативный акт высшего органа государственной власти. Точное соблюдение и исполнение законов — основа правопорядка в любой стране. Закон, понимаемый как юридический акт, не идентичен закону в философском смысле. Первое — дело рук людей, выражение воли народа пли социального класса. Второе — объективная связь явлений, не зависящая от познающего ее субъекта. И вместе с тем между обеими категориями есть глубокая внутренняя связь. Эту взаимосвязь должна вскрыть и проанализировать юридическая наука, внося свои рекомендации по разработке и дальнейшему совершенствованию законодательства в интересах общественной практики.

б) Больничный лист, введение в действие закона, ввиду противоречия показаний, вводить в заблуждение, взыскать с ответчика, вниманию сотрудников, вовлекать в преступную деятельность, в связи с указанием, в совещании принимали участие, вызвать сомнение, до выяснения обстоятельств.
ЗАНЯТТЯ 15
1. До даних слів доберіть антонімічний відповідник.

Антипатія, аргументування, багатолюдний, бадьорий, будувати, вада, ввічливість, одномовний, чужина, буденний, ув'язнення.2. Запишіть 10 пар лексичних синонімів із сфери фахової термінології.

Зразок: правознавство юриспруденція, невдача поразка3. Дані слова та словосполучення перекладіть українською мовою.

а) иждивенец, адвокатская защита, беглец, осужденный, заявитель, злодеяние, лишение свободы, оперативный работник, преступная бездеятельность, свидетель;

б) бессрочный договор, должность, засвидетельствовать подпись, заявление, нести ответственность, номенклатура дел, объяснительная записка, примечание, приносить благодарность;

4. Запишіть іменники в кличному відмінку.

Світлана Петрівна, курсант, ректор, слухач, Віталій, Петро, викладач, Ірина Євгеніївна, командир, лейтенант, полковник, Семен Валер'янович, комісія, начальник, депутат.5. Даний текст перекладіть українською мовою.

Глубокие преобразования, происходящие в независимой Украине, обострили социально-экономические проблемы, что, в свою очередь, вызвало рост уголовной преступности, снижение уровня общественной нравственности. В этих условиях остро встает вопрос о принятии решительных мер по борьбе с наркоманией, токсикоманией и наркобизнесом.

Термины наркомания, наркотизация, наркобизнес по смысловому значению далеко не однозначны. Они, как правило, несут не только специальный профессиональный критерий, но и юридический. Многие медицинские термины входят в тексты законодательных актов и не могут произвольно использоваться исходя только из медицинских критериев. Это приобретает особое значение в случаях, когда термины относятся к лекарственным средствам, и чрезвычайно важно, когда они связаны проблемами наркологии, так как здесь существует связь не только с национальным, но и международным правом.
ЗАНЯТТЯ 16

1. До іншомовних слів доберіть українські відповідники.

Зразок: документ — діловий папір

Аплодисменти, аргумент, журі, ін'єкція, нюанс, фіаско, адвокат, дефініція, адекватний, аварія, дебати, дебют, шлюб, депресія.

2. Запишіть слова відповідно до правопису.

Крає/знавець, багато/тиражка, боє/припаси, член/кореспондент, сто/шістдесяти/річчя, 50/річчя, пів/Європи, пів/острів, тисячо/ліття, науково/технічний, віце/адміральський, військово/повітряний, торгово/економічний, віце/адміральський, військово/повітряний, суспільно/корисний вище/зазначений, мало/досліджений, лічильно/ обчислювальний, патрульно/ постовий.3. Запишіть п'ять народних прислів'їв.

Наприклад: Не смійся з другого, аби тобі не було того.4. Запишіть прізвища українською мовою.

Мещанинов, Андреев, Немчинов, Тютчев, Орехов, Радищев, Менделеев, Ноздрев, Приморская, Вяземский, Помяловский, Голицин, Крамарь, Репин, Зверев, Глуховец, Фёдоров, Сперанский, Огарёв, Ильин.5. Наведені слова і словосполучення перекладіть українською мовою.

а) вызов в суд, государственное преступление, гражданский процесс, донос, доследование, инспектор по делам несовершеннолетних, оперуполномоченный розыска, судья, участковый инспектор;

б) предпринимательство, расчетный счет, руководство, служебная телеграмма, трудовое соглашение, устав, запланированное мероприятие, за отсутствием доказательств, обыск по месту жительства, ходатайство о помиловании;

Широкое общественно-политическое мировоззрение, богатый жизненный и профессиональный опыт народных защитников, представителей предприятий, учреждений и организаций способствуют полному, всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела, принятию законных и справедливых решений суда, охране прав и законных интересов граждан и организаций, повышению авторитета суда и воспитательного влияния судебных процессов.(Уголовный процесс)
ЗАНЯТТЯ 17

1. Запишіть 20 складних іменників двома групами згідно з написанням: а) разом; б) через дефіс.

Зразок: а) легкоатлет, б) де-факто2. До даних слів доберіть антонімічний відповідник.

Зразок: внутрішній зовнішній

Вольовий, далекоглядний, егоїст, експорт, завершувати, ідеаліст, карати, максимум, наявність, захисник, довгочасний, заборона, колективний, купівля, напад, попередник.

3. До даних слів доберіть пару (паронім), утворіть з ними словосполучення.

Зразок: батьків портрет батьківська любов

Припис, афект, викривати, дистанція, питання, факт, настанова, контакт, допускати, переконаний, реальний.

4. Перекладіть текст українською мовою.

Предупреждение преступности — это специальный вид деятельности государства и общества, уполномоченных формирований, направленный на определение путей, методов, иных возможностей эффективного воздействия на преступность в целях ее постепенного вытеснения из жизни общества.

Предупреждение преступности предполагает эффективную систему двоякого рода мер:

систему мер общей профилактики как совокупность социально-экономических, идеологических, культурно-воспитательных, организационно — управленческих и других мероприятий;

систему мер индивидуальной профилактики как совокупности мер убеждения относительно конкретной личности.

(А.Джужа, Е. Моисеев)

Законные требования работников милиции обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами. Работник милиции при исполнении возложенных на него обязанностей руководствуется только законом, действует в его рамках и подчиняется своим непосредственному и прямому начальникам. Никто иной, за исключением уполномоченных должностных лиц, в предусмотренных законом случаях не вправе вмешиваться в законную деятельность работника милиции.(Закон Украины "О милиции").


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка