Конспект лекцій Донецьк 2004 ббк 71. 0Сторінка1/21
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

К. мист. О.М. Ізваріна

КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Конспект лекцій

Донецьк 2004


ББК 71.0

Рекомендовано до видання
методичною радою ДІТБ


(протокол № 6 від 28.04.2004 р.)

К 90


Рецензент
В.В. Разумний, к.і.н.

(Донецький інститут туристичного бізнесу)К 90 Культурологія: Конспект лекцій / Автор-укладач О.М. Ізваріна / Донецьк. ін-т турист. бізнесу. – Донецьк, 2004. – 126 с.

Запропонований конспект лекцій з дисципліни “Культурологія” містить матеріали з теорії культури, висвітлює процеси класифікації та періодизації культур, філософські питання культурології.

В конспекті розглядаються також проблеми спадкоємності, традицій та новаторства в культурі, співставляються феномени “культура” та “цивілізація”, розглядається культура як зв’язуюча ланка між людиною і природою.

Висвітлюються також важливі питання: культура як соціальне явище, компаративний аналіз культур, генотипологія Заходу та Сходу, загальні риси сучасної культури, історичні етапи розвитку української культури
ББК 71.0
© О.М. Ізваріна, 2004

© Донецький інститут

туристичного бізнесу, 2004

Зміст


Тема 1. Культура як соціальне вище. Діяльнісний підхід
у культурології 6

1.1. Культурологія як наука про культуру.


Предмет і завдання культурології 6

1.2. Культурологія в системі сучасного знання 9

1.3. Традиції в культурі. Спадкоємність як закономірність
розвитку культури 12

1.4. Методологічні засади культурології та підходи в дослідженні


феномена культури. Діяльність як головне джерело культури 14

1.5. Структура і основні функції культури 18

1.6. Культурологія як форма самореалізації людини 22

1.7. Розвиток уявлень про культуру в філософській думці


від античності до сьогодення 24

Література до теми 1 36

Питання до самоконтролю 37

Тема 2. Культура та природа. Культура та цивілізація 38

2.1. Людина як продукт біологічного та культурного розвитку 38

2.2. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч
між людиною і природою 39

2.3. Співставлення феноменів “культура” і “цивілізація” 41

2.4. Теорії культурно-історичних типів та локальних цивілізацій 43

2.5. Глобальні проблеми сучасної цивілізації 47

Література до теми 2 52

Питання до самоконтролю 53Тема 3. Методологія вивчення культурних явищ.
Типологія культур 54

3.1. Методологічні особливості культурології в системі наук 54

3.2. Методологічні принципи культурології як самостійної науки 55

3.3. Проблема типології культур 55

Література до теми 3 58

Питання до самоконтролю 59Тема 4. Компаративний аналіз культур 60

4.1. Проблема історичної типології культури 60

4.2. Сутність і характерні особливості регіонального підходу до типології світової культури. Класифікація культурних регіонів та їх типові риси 61

4.3. Релігійний тип культури 68

Література до теми 4 70

Питання до самоконтролю 71Тема 5. Еволюція культури. Ідея “прогресу”.
Генотипологія культур Заходу і Сходу 72

5.1. Принципи класифікації культурної еволюції.


Основні етапи еволюції культури 72

5.2. Культура і соціальний прогрес. Культурний прогрес


як самореалізація людини 73

5.3. Особливості культур Заходу і Сходу.


Діалог культур Заходу і Сходу 74

Література до теми 5 78

Питання до самоконтролю 79

Тема 6. Загальні риси сучасної культури 80

6.1. Основні тенденції розвитку культури XX ст.


Масова та елітарна культура 80

6.2. Глобальна криза культури XX ст. як результат зміни типів культури та альтернативні шляхи розвитку світової цивілізації 83

Література до теми 6 88

Питання до самоконтролю 89Тема 7. Історичні етапи розвитку української
культури 90

7.1. Український культурний внесок у скарбницю світової культури 90

7.2. Первісна культура на терені сучасної України 91

7.3. Культура Київської Русі 99

7.4. Культура козацької доби та українського бароко 103

7.5. Культура України XIX ст. 114

7.6. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст. 120

7.7. Світова велич української культури і протиріччя


культури сьогодення 125

Література до теми 7 128

Питання до самоконтролю 129Шановне панство!
Менеджеру туристичного бізнесу у його роботі потрібно повсякчасно заявляти про себе як про людину культурну. І тут мова йде не тільки про культуру загальної поведінки, культуру мови, спілкування, специфічну культуру ділової людини, а насамперед про фаховий культурний рівень, який дозволить поважати в Вас спеціаліста сфери туристичної діяльності.

Спеціальні знання про сутність культури як форми людської діяльності, її різновиди та історико-типологічні ознаки, роль у формуванні особистості та розвитку суспільства дозволять майбутньому менеджеру впевнено почувати себе на будь-якому щаблі його ділової кар’єри.

Цій меті сприятиме опрацювання лекційного матеріалу, який висвітлює питання культури як соціального явища, культури та природи, культури та цивілізації, компаративного аналізу культур. Ви ознайомитесь з проблемами періодизації культури та методології вивчення культурних явищ, еволюції культури, загальних рис сучасної культури, історичних етапів розвитку української культури.

Наявний конспект лекцій є однією з перших спроб створення підручника з нової навчальної дисципліни “Культурологія” за змістовними модулями освітньо-професійної програми галузевих стандартів вищої освіти.

Автор-укладач прагнув відбити у конспекті лекцій всі вимоги наданих змістовних модулів.

Конспект лекцій містить 7 тем. До кожної теми додані списки літератури та питання до самоконтролю, що сприятиме планомірній самостійній роботі студентів. Поглибленню та кращому засвоєнню знань сприятиме і наведений в тексті ілюстративний матеріал.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка