Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,Сторінка8/9
Дата конвертації03.04.2017
Розмір1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рисунок 5.1. Внутрішнє облаштування сховищ

План сховища:1 — приміщення для укриваємих;

2 — пункт управління;

3 — медичний пункт;

4 — фільтровентиляційна камера;

5 — приміщення для дизель-електростанції;

6 — санітарний вузол;

7 — приміщення для ПММ та електрощитова;

8 — приміщення для продуктів;

9 — вхід у тамбур;

10 — аварійний вихід з тамбура.

До основних відносять: приміщення для тих, хто ховається, пункт управління та медичний пункт (санпост).

До допоміжних - фільтровентиляційне приміщення, приміщення для дизельної електростанції (ДЕС), приміщення для зберігання продуктів, тамбур-шлюз, санітарний вузол та інші.

Приміщення для тих, хто ховається, будується з розрахунку, щоб на одну людину було 0,5м2 площі підлоги при двоярусному та 0,4м2 – при трьохярусному розміщення нар. Внутрішній об'єм приміщень (герметичних) повинен бути не меншим 1,5м3 на одну людину.

Висота приміщень повинна бути не менша 2,15м при двоярусному та не менша 2,9м при трьохярусному розташуванні нар.

Пункт управління (ПУ) передбачається тільки на підприємствах з числом робітників в найбільшій зміні 600 осіб і більше.

В сховищах на кожні 500 людей необхідно мати один санітарний пост 2м2, але не менше одного поста на сховище. В сховищах місткістю 900-1200 людей крім санпоста повинен бути медичний пункт площею 9м2.

Тамбур-шлюз обладнується в сховищах місткістю 300 людей і більше. В сховищах місткістю 600 людей ставлять двокамерний тамбур-шлюз.

Приміщення для збереження продуктів площею 5м2 оснащується на 150 людей. На кожні наступні - 150 людей - збільшується на 3м2 .

Входи (виходи) в сховища розташовуються з протилежних сторін сховища.Системи життєзабезпечення

Сховища обладнуються наступними системами життєзабезпечення: • повітропостачання (вентиляції);

 • електропостачання;

 • водопостачання;

 • ;каналізації;опалення;

 • зв'язку.

Система повітропостачання повинна забезпечувати очищення зовнішнього повітря, що надходить, а також підтримувати потрібний газовий та температурний режим всередині приміщення.
Режими роботи та умови вмикання системи повітропостачання

Режим І - «чистої вентиляції» - вмикається після заповнення і закриття сховища. Зовнішнє повітря очищується на проти пильних фільтрах. Захищає від проникнення радіаційного пилу під час радіаційного зараження місцевості.

Норма подачі повітря – (8 - 13) /год. на 1 особу в залежності від кліматичної зони.

Примітка: Кліматична зона визначається середньою температурою повітря в найжаркіший місяць року.

I. зона - 8 на 1 особу

II. зона = (20 ... 25) – 10 на 1 особу

III. зона = (25 ... 30) - 11 на 1 особу

IV. зона 30 - 13 на 1 особу

Режим II - «фільтровентиляції» - вмикається під час загрози хімічного зараження місцевості. Зовнішнє повітря очищується на проти пильних фільтрах і фільтрах – поглиначах отруйних речовин. Захищає від радіаційного пилу і отруйних речовин, аерозолів та бактеріальних засобів.

Норма подачі повітря - 2 на 1 особу. В III і IV кліматичній зоні в сховищах передбачено установлювати охолоджувальні пристрої; якщо таких пристроїв немає, то норма збільшується до 10 на 1 особу.

Режим III - «повної ізоляції з регенерацією внутрішнього повітря» - вмикається при наявності в зовнішньому повітрі чадного газу, аміаку а також інших СДОР у великих концентраціях. Повітря з приміщення очищується від вуглекислого газу, збагачується киснем, охолоджується і знову подається у приміщення. Наявність обладнання для забезпечення роботи системи повітропостачання у III режимі передбачається в сховищах, розміщених в районах можливого сильного задимлення або загазованості СДОР (з великою концентрацією).

Норма регенерації повітря:

 • поглинається вуглекислого газу - 25 л/год. на 1 особу;

 • постачається кисню – 20 л/год. на одну особу.

Рішення про вмикання певного режиму приймає штаб управління ЦЗ

Для забезпечення очищення зовнішнього повітря в сховищах місткістю до 600 чол. застосовуються фільтровентиляційні комплекти ФВК-1 та ФВК-2.ФВК-1 включає:

 • два проти пильних фільтра ПФ-1000;

 • три фільтра-поглинача - ФПУ-200 (для очищення 300 м3/год повітря) (рис. 5.2.);

 • два електроручні вентилятора ЕРВ-600/300 (рис. 5.3.).

До складу ФВК-2, крім елементів ФВК-1, додатково входить;

 • фільтр-поглинач оксиду вуглецю ФГ-70 (для очищення 70 м3/год повітря) (рис. 5.4.);

 • регенеративна установка РУ-150/6 - в складі якої 6 регенеративних патронів для регенерації повітря по кисню та вуглекислому газу (рис. 5.5.).

Продуктивність одного ФВК-1 складає:

 • у режимі І - 1200 м3/год;

 • у режимі II - 300 м3/год.Рисунок 5.2. Рисунок 5.3.

Фільтри-поглиначи Електро-ручний

отруйних речовин. вентилятор
Рисунок 5.4. Рисунок 5.5.

ФГ-70 РУ-150/6


Система водопостачання сховища передбачає:

 • живлення від зовнішньої водопровідної мережі;

 • створення аварійного запасу питної води із розрахунку 3 л на добу на одну людину.

Система електропостачання постійна - від міської мережі окремим кабелем та резервна - від ДЕС. В сховищах ємністю до 600 чол. ДЕС не встановлюється.

Система опалення сховища здійснюється від загальної отеплювальної мережі підприємства.

Система каналізації у сховищах - в зовнішню каналізаційну мережу самопливом або шляхом перекачування.

Система зв'язку включає телефону лінію та радіо лінію оповіщення.
Протирадіаційні укриття

Протирадіаційними укриттями (ПРУ) називаються негерметичні захисні споруди, що забезпечують захист людей від радіоактивного та світлового випромінювання та частково від ударної хвилі. Характеризуються ПРУ коефіцієнтом ослаблення радіації (), залежно від якого поділяються на групи, які наведено в таблиці 5.2:
Таблиця 5.2.

Групи ПРУ

Клас

Параметр


П-1

П-2

п-з

П-4

П-5

Косл

200

200

100

100

50

, кПа

20

-

20

-

-

ПРУ створюються в зоні можливих слабких руйнувань та в заміській зоні. Під ПРУ можуть бути пристосовані підвали будівель, споруд господарського призначення (льох, овочесховище, підпілля) та звичайні житлові будівлі.

Місткість ПРУ у нових забудовах повинна бути не менше ніж на 50 чол.
Планувальні та конструктивні рішення ПРУ

До основних приміщень ПРУ відносять: приміщення для людей, до допоміжних - санітарні вузли, вентиляційні та ін. Приміщення для людей розраховується виходячи з норми площі на одну людину 0,4 - 0,5 м2. Висота приміщень не менше 1,7-1,9 м від підлоги. Обладнання таке ж, що й у сховищах.

У ПРУ місткістю більше 300 чол. передбачається вентиляційне приміщення, при місткості менше 300 чол. вентиляційне обладнання розміщується в приміщеннях для людей.

Для зберігання зараженого одягу передбачається спеціальне місце. Воно відокремлюється від основних приміщень незгораємими перегородками.

Повітропостачання ПРУ (до 50 чол.) може здійснюватися природним рухом повітря крізь приточні та витяжні короби. У приточному коробі встановлюється протипиловий фільтр. В сховищах ємністю більше 50 чол. встановлюють найпростіше фільтровентиляційне обладнання: вентилятори з ручним або електроприводом.

Водопостачання здійснюється від водопровідної системи або за рахунок запасів питної води, що зберігається в ємностях із рахунку 2 л на добу на одну людину.

Каналізація - відводом стічних вод із санвузла у зовнішню каналізаційну мережу.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів
Затверджую

Керівник підприємства

___________ ___________________

Особистий Ініціали, прізвище

підпис

_______________________________Дата Печатка
Паспорт

Потенційно небезпечного об'єкта

______________________________________________

(назва підприємства)

____________________ Галузі промисловості України

Паспорт |

Потенційно небезпечного об'єкта

1 Довідкові дані______________________________________________________________

1.1. Підприємство ____________________________________________________________

1.2. Код підприємства за ЄДРПО України ________________________________________

1.3. Галузь промисловості _____________________________________________________

1.4. Відомча належність _______________________________________________________

1.5. Форма власності __________________________________________________________

1.6. Адреса __________________________________________________________________

1.7. Телефон, факс ____________________________________________________________

1.8. Керівник підприємства _____________________________________________________
2 Природні умови

2.1. Геологічно небезпечні явища ________________________________________________

2.2. Гідрогеологічно небезпечні явища ____________________________________________

2.3. Морські гідрологічно небезпечні явища _______________________________________

2.4. |Метеорологічно небезпечні явища ___________________________________________

2.5. Пожежі __________________________________________________________________

3 Загальні дані

3.1. Площа підприємства, тис. м2 ________________________________________________

3.2. Вартість основних фондів |підприємства, млн. грн. ______________________________

3.3. Загальна чисельність працівників ______________________ _____________________

проектна фактична

3.4. Найбільша зміна ___________________________________________________________

3.5. Рік уведення до експлуатації _________________________________________________

3.6. Санітарно-захисна зона підприємства, м _______________________________________

3.7. Категорія з ЦО _____________________________________________________________

3.8. Ступінь хімічної небезпеки __________________________________________________

3.9. Нормативне значення показника безпечності підприємства _______________________

п/п Номенклатура основної продукції Потужність підприємства |______________________ _____________________

проектна фактична

4. Основна сировина, продукція, допоміжні матеріали

п/пНайменування

Шкідливість

Небезпечність

Кількість

Клас

СДОР,

токсичністьВибухо-пожежна

Радіаційна

Інша

Максимальна

Порогова (нормативні документи)

1.

1.1


1.2

Продукція


2.

2.1


2.2

Сировина


3.

3.1


3.2

Допоміжні матеріали
5. Небезпечні технологічні процеси виробництвап/п


Найменування технологічного процесу

Вид небезпеки

Невідповідність вимогам безпеки

Стан технологічного обладнання6. Основні виробничі будови і спорудип/п
Найменування будов, споруд

Категорія вибухопожежо-небезпеки

Ступінь вогнестійкості

Технічний стан споруди

Наявність проектно-конструкторської документації

Утримувач документації

Ступінь зносу основного обладнання
7. Основні технологічні трубопроводи та інженерні мережіп/пНайменування, діаметр, довжина

Небезпечні

параметриСтан трубопроводу

Невідповідність вимогам експлуатації

Тиск, атм.

Градуси, С


8. Склади небезпечних речовинп/п


Найменування складу, перелік речовин

Клас небезпеки речовини

Кількість

Невідповідність умовам зберігання

м3

т9. Ємкості з небезпечними речовинами№ п/п

Найменування речовини

Найменування ємкості

Місткість однієї

Кількість ємностей, шт.

Параметри зберігання

Клас небезпеки речовини

Невідповідність вимогам зберігання

м3

т

Тиск, атм.

Град., С


10. Гідротехнічні спорудип/п


Найменування споруди

Стан споруди

Речовина заповнення

Обсяг речовини

Клас небезпеки речовини


11. Очисні споруди№ п/п

Найменування споруди та метод очищення

Пропускна здатність, м3, т/рік

Ефективність очищення

Проектна

Фактична

Найменування інгредієнта

Середня концентрація

За проектом мг/л

Фактично мг/л

12. Речовини з токсичними продуктами згорянняНайменування речовини

Кількість речовини

Найменування продуктів згорання

Клас небезпеки продуктів згорання

Кількість продуктів згорання13. Небезпечні сполукиРечовини, які при взаємодії з водою, киснем, повітрям, іншими речовинами здатні вибухати або горіти

Речовини, які при взаємодії утворюють нові небезпечні або шкідливі сполуки

Назва взаємодійних речовин

Дія (В-вибух, Г-горіння)

компоненти

сполуки

Назва

Кількість

Назва

Кількість

Клас небезпеки


14. Технологічні викиди шкідливих речовин

№ п/п

Найменування шкідливої речовини

Клас небезпеки

Викинуто фактично, т/рік

Дозволений викид, т/рік (посилання на нормативні документи)

В атмосферу

У водоймища

В атмосферу

У водоймища

15. Відходи виробництва№ п/п


Найменування шкідливих відходів

Клас небезпеки

Фізико-хімічна характеристика

Використано або знищено, т/рік

Складується

На об’єкті

На полігоні

Фактична кількість

Допустима кількість

Фактична

кількістьДопустима кількість16. Характеристика основних джерел небезпеки підприємства№ п/пНайменування джерела небезпеки

Вид небезпеки (хімічна, вибухопожежна, радіаційна, гідродинамічна, біологічна)

Рівень можливих НС (об’єктовий, місцевий, регіональний, загально-державний)

Максимально можливе територіальне поширення НС, км, м2

Розмір очікуваних

Матеріальних збитків, тис. грн.

Людських жертв, осіб

17. Реципієнти НС (заповнюється для НС максимально високого рівня)№ п/п

Найменування реципієнтів

Показник, одиниця виміру

Кількість

1.

Матеріальні об’єкти: об’єкти інфраструктури промисловості; транспорту; житлово-комунального господарства

Питома вага зруйнованих основних фондів, % від загального обсягу основних фондів
2.

Населення: персонал підприємства; мешканці житлових будинків; пасажири транспортних засобів

Кількість постраждалих осіб
3.

Водойми

Назва водоймища та обсяг забруднення, % від забруднення водного об’єму
4.

Сільське господарство

Вилучення території із сільськогосподарського обороту, га
5.

Лісове господарство

Вилучення ділянок з лісогосподарського обороту, га
6.

Об’єкти особливого природоохоронного значення. Рекреаційні заповідні території

Площа пошкодження, % від загальної площі18. Аварії, що мали місце на підприємстві№ п/п

Дата аварії

Характер аварії

Причини аварії

Кількість постраждалих

Обсяг викидів (зливів) шкідливих речовин, м3, т, хімічний склад

Матеріальні збитки

З тяжкими пошкодженнями

Загинуло

Разом
19. Сили та засоби ліквідації аварій та їх наслідків

1.
2.20. Захисні споруди цивільної оборони, їх характеристика1.
2.21. Додаткова інформація1.
2.22. Відповідальні особиПосада

Прізвище, ім'я та по батькові

Підпис

Дата


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка