Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностейСторінка1/10
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
М
іністерство освіти і науки України

Харківська державна академія

міського господарства
Н.І.Гордієнко
Біржова і банківська справа
(Конспект лекцій

для студентів економічних спеціальностей )ХАРКІВ – 2002

Біржова і банківська справа: конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Укл. Гордієнко Н.І.- Харків: ХДАМГ, 2002.- 192 с.

Укладач: Н.І. Гордієнко
Рецензент: Скоков Б.Г.

Рекомендовано кафедрою БОА,

протокол № 9 від 23.01.2002р.

© Гордієнко Н.І., ХДАМГ, 2002
РОБОЧА ПРОГРАМА
дисципліни “Біржова і банківська справа"
Мета і завдання курсу.

Біржова і банківська справа - одна з базових дисциплін, що забезпечує рівень підготовки студентів із спеціальності «Бухгалтерський облік і аудит».

Мета дисципліни - формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок в області біржової і банківської справи.

Основними завданнями дисципліни є:

- оволодіння теоретичними й методичними основами організації біржової і банківської справи;

- оволодіння методами й прийомами банківської роботи;

ознайомлення з нормативними й законодавчими документами в області біржової і банківської справи;

Дисципліна «Біржова і банківська справа» вивчається на базі засвоєння студентами таких дисциплін навчального плану:

- щодо теорії - макро і мікроекономіка;

відносно методичної економіки - теорія бухгалтерського обліку;

стосовно результатів діяльності підприємства - загальна теорія статистики, фінанси підприємства, аналіз господарської діяльності, економічний аналіз.

Дисципліна розрахована на 36 годин лекцій і 18 годин практичних занять для студентів денної форми навчання. Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу.
Найменування тем і їх зміст
Біржова справа

 1. Товарні біржі. Еволюція форм оптової торгівлі і поява товарних бірж. Біржові операції з реальним товаром.

 2. Ф'ючерсні контракти і ф'ючерсні операції. Концепція форвардних цін і форвардний контракт. Основні характеристики ф'ючерсного контракту. Хеджування і спекуляція ф’ючерсами.

 3. Опціони і ф’ючерси. Опціон можливість зниження ризику. Вартість опціону.

 4. Товарні біржі України. Правове становище товарних бірж і основні принципи її діяльності. Порядок створення і реєстрації товарних бірж. Умови членства в товарній біржі. Управління товарною біржею і її майном. Біржові операції і правила біржової торгівлі.

 5. Цінні папери і фондові біржі України. Цінні папери. Реєстрація і обіг цінних паперів. Діяльність по випуску в обіг цінних паперів. Фондові біржі.

Банківська справа

 1. Банківська система України. Національний банк України. Комерційні банки. Здійснення ощадної справи.

 2. Організація і операції комерційного банку Порядок ліцензування банківської діяльності. Операції комерційних банків. Порядок реєстрації комерційних банків.

 3. Формування капіталу комерційного банку. Формування ресурсів комерційного банку. Формування депозитних ресурсів комерційного банку.

 4. Операції щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Платіжні системи. Ведення рахунків клієнтів. Міжбанківські розрахунки.

 5. Системи кредитування і основи фінансування капітальних вкладень. Принципи і умови кредитування. Ціна банківського кредиту. Етапи процесу кредитування. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

 6. Дотримання економічних нормативів. Прибутки і витрати комерційних банків.

 7. Фінансування капітальних вкладень. Основи фінансування капітальних вкладень. Довгострокове кредитування підприємств.

 8. Нагляд за діяльністю комерційних банків.


Частина 1.
1. ТОВАРНІ БІРЖІ
1.1. Еволюція форм оптової торгівлі і поява
товарних бірж

Сучасні товарні біржі - результат тривалої еволюції різних форм оптової торгівлі і одночасно один з видів організованого товарного ринку.

Історично первинною формою оптової торгівлі можна вважати караванну торгівлю. Її відрізняли епізодичність, нерегулярність проведення, відсутність певного місця торгівлі і правил здійснення.

На зміну їй прийшла ярмаркова торгівля. У Середні віки стали виникати як невеликі, так і досить великі ярмарки, час і місце проведення яких були точно визначені і про проведення яких учасники заздалегідь оповіщалися. Саме значення слова "ярмарок", у перекладі з німецького означає "щорічний ринок" і свідчить про регулярність і організованість цієї форми торгівлі.

На ярмарках в Європі в ХП-Х1П вв. проводилися операції з наявним товаром як з негайною оплатою, так і з відстрочкою платежу. На деяких ярмарках були розроблені стандартні вимоги до якості різної продукції, а потім введена практика торгівлі за зразками, а не тільки конкретними партіями за внутрішніми правилами.

На ярмарках існував свій спосіб розв'язання спірних питань і конфліктних ситуацій ярмарковий суд. Він був прообразом сучасного арбітражу.

І все ж на певному етапі ярмарковий спосіб організації торгівлі перестав влаштовувати його учасників. До XVI в. бурхливий розвиток торгівлі у зв'язку з відкриттям Америки і зміцненням капіталізму в Європі привів до появи постійних, а не періодичних місць торгівлі, виникли спеціалізовані торгові центри, в своєму роді оптові магазини, іншими словами з'явилися біржі.

Розглядаючи розвиток оптової торгівлі, можна помітити не просто зміну місць організації торгівлі і правил їх проведення, а істотні зміни в самому способі ведення торгового процесу. Будь-яка сама проста торгова операція це об'єднання попиту і пропозиції на певний товар, а метод, що здійснює це з'єднання, свідчить про міру розвиненості ринкових відносин.

У караванній торгівлі ми можемо спостерігати найпростішу форму ринку - базар. Торговий процес організований самим елементарним чином: сидячі продавці чекають покупців. За таких умов попит (покупець) шукає пропозицію, а якщо пригадати епізодичність і неорганізованість караванної торгівлі, то цей пошук може тривати досить довго.

Ярмарковий тип торгівлі відрізняється наявністю торгових рядів, часто спеціалізованих на певних товарах. Тут пропозиція повинна уловлювати попит, а спеціалізація продавців - сприяти прискоренню пошуку. Як тільки обсяги операцій зростають, ярмарок починає переростати в біржу.

Біржу відрізняють:

• миттєвість зустрічі попиту і пропозиції;

• змінність ролей;

• різке прискорення процесу висновку операції.

Біржа є одним з видів організованого ринку. Організованим товарним ринком називається місце, де збираються покупці і продавці для здійснення торгових операцій за певними правилами. Усім видам таких ринків властиві ряд риси:

• строгі правила проведення торгів;

• відкритість у здійсненні операцій;

• наявність обладнаних торгових місць, складських і офісних приміщень;

• система зв'язку та інформації.

Елементи організованого ринку можна було спостерігати ще у давнині. Так, у Древньому Римі в певний час проводилися збори торговців, які називалися "колегія меркаторум". Проходили вони у певних місцях на ринках, які були центрами розподілу товарів, що надходили з усіх кінців Римської імперії. Переважали на них бартерні операції, але укладалися і операції з грошовою оплатою. Іноді укладалися договори з відстроченням остаточного розрахунку. Цю практику можна тепер спостерігати і на сучасних біржах.

Отже, біржа виникла в Європі в період первинного накопичення капіталу. І коли не враховувати об'єднання грошово - обмінювальних контор, то першими біржами були товарні. За деяким даними, перші біржі з'явилися в Італії (Венеція, Генуя, Флоренція).

До числа перших бірж відносять біржу, що виникла в 1531 р. біржу в Антверпені. Її можна вважати і першою міжнародною, оскільки в торгах на ній брали участь купці і товари з багатьох країн Європи.

У 1549 р. виникають біржі в Ліоні і Тулузі (Франція), а потім біржа в Лондоні (1556 р.). В Японії біржа з торгівлі рисом з'явилася в 1790 р., а в США перша біржа виникла в 1848 р. у Чикаго.

В історії бірж велике значення мала Амстердамська товарна біржа, що виникла в 1608 р. На Амстердамській біржі уперше була введена торгівля за зразками і пробами товарів, а надалі були встановлені середні якісні норми для товарів, що дозволило вести торгівлю без подання самої продукції на біржу.

Амстердамська біржа була першою біржею, на якій почали проводитися операції з цінними паперами. Торгівля велася облігаціями державних позик Голландії, Англії, Португалії, акціями Голландської і Британської Ост-Індської, а пізніше за Вест-Індської торгових компаній. Усього на цій біржі котирувалися цінні папери 44 найменувань.

Приблизно з 1720 р. на цій біржі почали розповсюджуватися спекулятивні операції з цінними паперами. І тільки потім ця гра перекинулася на товарні операції. На початку XVIII в. Амстердамську біржу відвідав Петро I.

І все ж розвиток бірж в XVIII в. відбувався досить повільно, в основному вони розташовувалися в портах, через які йшли потоки міжнародної торгівлі.

Біржі початкового періоду були біржами реального товару, що обслуговували потреби торгівлі. У XIX в. таких бірж стало багато у всіх великих країнах Європи, а також Північній Америці та Японії.

Різний підхід в країнах до питання про учасників біржового торгу дав у процесі розвитку бірж два її різновиди: відкриту і закриту біржу.

На відкритій біржі торгівля велася безпосередньо самими учасниками господарських відносин, тобто продавцями і покупцями реальних товарів, кожний з яких мав доступ на торги. Однак по мірі збільшення обсягу операцій з'явилася необхідність у залученні спеціалізованих учасників-посередників, що дозволяло самим продавцям і покупцям не гаяти часу на здійснення операцій.

У перехідний період у багатьох країнах існувала відкрита біржа змішаного типу, на якій діяли як самі продавці і покупці, так і посередники. Одна з груп посередників спеціалізувалася на операціях для клієнтів, а інша - вела операції від свого імені і за свій рахунок.

На закритій біржі торгівля здійснювалася тільки спеціалізованими учасниками, усім іншим особам доступ до залу для торгівлі був заборонений. Поява біржі закритого типу привела до істотних змін в організації біржових операцій, оскільки слід було створити систему збору і обробки замовлень на здійснення операцій від клієнтів. У результаті найбільші біржі стали створювати свої служби за межами головної будівлі біржі, що наблизило торгівлю до клієнтів.

Існування бірж відкритого і закритого типів було пов'язане не тільки з певними етапами у розвитку самих бірж, але і багато в чому визначалося роллю держави в цьому процесі. Так, в Англії і Америці держава не втручалася в діяльність бірж, вони мали характер корпорації або приватної установи і були закритими організаціями. У той же час в Німеччині держава сама засновувала їх і всебічно регулювала їх діяльність. Ці біржі називалися публічними і були відкритого характеру.

Цікаве дослідження історії бірж провів російський учений А.Філіппов, який вивчав товарні біржі початку XX в. Він виділив чотири основних типи бірж залежно від поєднання двох чинників:

• міра втручання держави у сферу біржового обороту;

• форми організації бірж як відкритих або закритих ринків.

Як вказував А. Філіппов, біржі першого типу - це доступні для всіх збори. Такі біржі або взагалі не мали якихось законодавчих норм, регулюючих їх діяльність, або це регулювання було обмеженим. Уряд брав на себе функцію тільки загального нагляду за порядком на біржах. Будь-який бажаючий міг стати учасником біржового торгу, а біржове приміщення надавалося або урядом, або якоюсь компанією. Біржі такого типу існували в Голландії, Бельгії і Франції.Другий тип бірж - це збори, що регламентуються державою. Біржова торгівля регулюється законодавством і знаходиться під суворим контролем адміністрації. Відвідувачі і учасники біржі не організовані в корпорації, сама біржа являє собою відкриті збори, а члени біржового комітету призначаються не біржею, а відповідною державною інстанцією. До такого типу відносилася більшість німецьких бірж.

Третій тип бірж - біржа, закритого типу, що всебічно регламентується державою. У цьому випадку учасники біржової торгівлі об'єднані в корпорацію і біржовий комітет обирається з їх числа. Цей комітет строго підпорядкований урядовому органу. Як і в другому випадку, діяльність бірж регламентується законом і знаходиться під адміністративним контролем. У багатьох випадках, крім членів біржових корпорацій, на торг допускаються сторонні особи, але, як правило, за особливим дозволом і з обмеженими правами. Такий тип бірж зустрічався в Австро-Угорщині і Росії.

І, нарешті, четвертий тип біржі - це вільна корпорація або приватна установа. У цьому випадку біржа створюється без втручання держави і являє собою приватну компанію, що ототожнюється з біржею (так відбувалося в США і в деяких випадках у Великобританії), або ця компанія однією з своїх цілей ставить утримання і завідування біржею (Великобританія). Спеціального біржового законодавства в цьому випадку може не бути, або воно обмежене. Керівництво біржею здійснює біржовий комітет, який наділений широкими повноваженнями і обирається загальними зборами членів біржі. Такий тип біржі є закритим.

Розвиток бірж і біржової торгівлі позначався і на об'єктах торгівлі, тобто біржових товарах. Уже на тому етапі, коли була введена торгівля за зразками; до товарів, що продаються на біржі, ставилися такі вимоги, як масовість, однорідність, подільність. Згодом додається і така необхідна ознака, як можливість встановлення фіксованої якості (стандарту). Очевидно, що ці ознаки властиві передусім сільськогосподарській продукції і сировинним товарам, які і являють собою основну масу товарів, що обертається на товарній біржі.

До середини XIX в. товарні біржі були біржами реального товару, головна функція яких велика оптова торгівля. У своїй вищій формі біржа реального товару мала такі риси:

• торгівля відбувається на основі опису якості і при відсутності самого товару;

• партії товару, що продаються, стандартизовані, однорідні і взаємозамінювані;

• операції, що проводяться на біржі, можуть мати як виробничо-споживчу, так і спекулятивну спрямованість;

• торгівля ведеться за суворо встановленими самою біржею правилами при активній взаємодії, як продавців, так і покупців.

У другій половині XIX в. виникають нові види бірж - ф'ючерсні біржі, або біржі термінових контрактів. У цей період зменшилося значення бірж реального товару у зв'язку з розвитком прямої торгівлі і монополізацією виробництва, але різко збільшилося її нове значення - як центру ціноутворення і страхування ризиків.

Найбільші міжнародні товарні біржі представлені, головним чином біржами США і Великобританії.

Найвідомішою товарною біржею світу є американська Чикагська торгова біржа, де здійснюються ф'ючерсні і опціонні операції із зерновими (пшениця, кукурудза, овес, соя - боби), олійними (соєве масло ), дорогоцінними металами (золото і срібло), казначейськими квитками і облігаціями США, муніципальними облігаціями, індексами акцій та облігацій.

Друга за величиною - Чиказька товарна біржа, але на ній продається не так багато товарів. Предмети операцій - велика рогата худоба, свині і пиломатеріали. Основна кількість операцій припадала на казначейські папери США, валюту (австралійські долари, канадські долари, французькі і швейцарські франки, німецькі марки, фунти стерлінгів, японські ієни),євро, долари, індекси акцій та ін.Нью-Йоркська товарна біржа є третьою за кількістю укладених операцій. Предмети операцій на цій біржі - паливна і сира нафта, пропан і бензин, а також платина і паладій.

Біржа “Комекс” в Нью-Йорку в останні роки дещо зменшила обсяги операцій. Ведуться операції з міддю, алюмінієм, золотом, сріблом і індексами акцій.

На Нью-Йоркській біржі кави, цукру і какао проходить торгівля відповідними товарами різних сортів.

На Нью-Йоркській біржі бавовни і цитрусових укладаються контракти з бавовною, концентратом апельсинового соку, пропаном. Ведуться також операції з індексом долара, ЕКЮ, казначейськими квитками США.Середньоамериканська біржа торгує зерновими (пшениця, кукурудза, овес, соя - боби), олійними (соєвий шрот), великою рогатою худобою і свинями, дорогоцінними металами (золото, срібло, платина), казначейськими квитками США, валютою (канадські долари, швейцарські франки, німецькі марки, фунти стерлінгів, японські ієни).

Найбільша біржа Великобританії - Лондонська міжнародна фінансова ф'ючерсна біржа, що здійснює торгівлю фінансовими інструментами (державними цінними паперами, валютою, індексами акцій).

На Лондонській біржі металів ведуться операції з алюмінієм, міддю, нікелем, оловом, свинцем і цинком. До 1988 р. здійснювалася також торгівля сріблом, але була припинена.

Лондонська ф'ючерсна і опціонна біржа ФОКС веде торгівлю какао-бобами, кавою і цукром.

На Міжнародній Лондонській нафтовій біржі здійснюються операції з дизельним паливом, мазутом, північноморською нафтою.

У Великобританії знаходиться також "Болтік ф'ючерс екс-чейндж, " на якій ведуться невеликі операції із зерновими, свининою, картоплею, соєвим шротом.

В Японії найбільша Токійська товарна біржа. Ведуться операції з цінними металами (золото, срібло, платина).

Досить великою за об'ємом операцій є Сіднейська ф'ючерсна біржа. Однак товарних операцій (вовна і велика рогата худоба) небагато, а інші операції припадають на банківські векселі, державні цінні папери та індекси акцій.

У Франції одна з найбільших Паризька біржа “МАТИФ”. Основна частка операцій - державні облігації, а товарні операції (цукор, картопля і какао-боби) мають незначний обсяг.

Серед найбільших товарних бірж у наш час можна виділити два типи: універсальні й спеціалізовані.

До універсальних відносяться: Чикагська торгова біржа і Чикагська товарна біржа (США), "Болтік эксчейндж" (Великобританія), Токійська товарна біржа (Японія), Сіднейська ф'ючерсна біржа (Австралія), Сінгапурська міжнародна валютна біржа (дизельне паливо, золото, валюта, індекси акцій) і товарна біржа в Паулу (агропродукція, золото, індекси акцій).

Спеціалізовані біржі можуть бути широкого або вузького профілю. Біржі з торгівлі металами в Лондоні і Нью-Йорку, енергоносіями в Нью-Йорку, Лондоні, біржа “МАТИФ” у Парижі, лондонські біржі “ФОКС” і Міжнародна нафтова та багато інших - це біржі широкого профілю.

Вузькоспеціалізованими є, наприклад, біржа пшениці "Канзас сіті борд оф трейд" (США), японські біржі цукру, каучуку, текстильної сировини і зернобобових. Але подібних бірж стає все менше, багато з них зливається з іншими або розширює коло своїх товарів.

Залежно від своєї ролі в торгівлі товаром можна виділити біржі міжнародного значення, регіональні й національні біржі. Міжнародний характер товарних бірж визначається декількома критеріями.

Передусім, це повинні бути центри, обслуговуючі потреби всього світового ринку відповідним товаром, ціни на яких відображають коливання попиту і пропозиції. При цьому сам товар має бути предметом активної торгівлі.

Невеликий обсяг операцій і обмеженість учасників позбавляють біржі міжнародного статусу. Наприклад ринок зернових на біржі "Болтік ексчейндж" або ринки кави і какао-бобів на біржі “МАТИФ”.

Міжнародний статус біржі передбачає також вільний валютний, торговий і податковий режими, що сприяє участі в біржовій торгівлі іноземних учасників, вільному перекладу прибутку по біржових операціях з іншими ринками.

Регіональні біржі орієнтовані на операції з більш вузьким колом учасників. Такі біржі обслуговують ринки декількох країн. Як приклад можна назвати "Болтік ексчейндж" у Лондоні, операції із зерновими на якій проводяться в рамках ЕЄС, Сіднейську, Сінгапурську біржі і ряд інших.

Національними вважаються японські, бразильські біржі і навіть деякі американські. Вони проводять операції, орієнтовані на внутрішній ринок, при цьому часто мають обмеження у торговому і податковому режимах, що не дає можливості участі іноземних осіб в операціях і проведенні арбітражних операцій.
1.2. Біржові операції з реальним товаром

Операції з реальним товаром на біржі відігравали основну роль у той період, коли самі біржі були центрами міжнародної товарної торгівлі. У процесі розвитку біржової торгівлі склалися два види біржових операцій:

• операції на реальний товар з негайним постачанням;

• операції на реальний товар з постачанням у майбутньому.Операції на реальний товар з негайним постачанням. У біржовій термінології такі операції називаються спот або кеш, а також фізичними операціями.

Укладання таких операцій відбувалося на біржі без попереднього огляду товару на основі стандартної якості. При укладанні операцій спот товар звичайно вже знаходився на одному із складів біржі, і покупець міг отримати його негайно.

Продавець реального товару, здавши його на склад біржі, отримував складське посвідчення (варант), що засвідчує кількість і якість товару. Уклавши операцію, продавець передавав це посвідчення покупцеві, отримуючи в обмін платіжний засіб (чек покупця).

Таким чином, можна зазначити, що біржа в цьому випадку є лише місцем здійснення операцій, а всі подальші відносини з приводу контракту сторони регулюють один з одним. Операцію гарантувала не біржа, а самі учасники. Інша особливість цієї операції - обсяги операції, а також умови постачання обговорювалися покупцем і продавцем, тобто контракт мав індивідуальний характер.

Мета таких операцій - реальна закупівля товару для покупців і реальна негайна його реалізація для продавців. За умовами платежу такі операції не дозволяли будь яких змін ціни.

Постійні коливання цін на основні біржові товари і передусім на сільськогосподарську продукцію, змушували учасників біржових операцій шукати нові форми операцій.

Так з'явилися операції на реальний товар з його постачанням у певний термін.. Цей вид операцій на багатьох біржах з'явився вже в перші роки їх функціонування і отримав назву форвард або шипмент.

Вважається, що перша така операція була проведена в Японії в 1730 р. на рисовій біржі "Дояма" і називалася "завчасна контрактація".Форвардний контракт являє собою торгову угоду, згідно з якою продавець постачає конкретну продукцію покупцеві до певного терміну. На момент укладання контракту сторони домовляються про обсяг постачання і якість товару (беручи за основу біржовий стандарт), час і місце постачання, а також відповідну ціну. Продавець товару постачає його у термін на один із складів біржі, де проводиться його перевірка і видається складське посвідчення. Документ передається продавцем покупцеві проти грошових документів (чека).

У форвардних операціях купівля-продаж товару здійснювався заздалегідь, до постачання товару, а, можливо, і до його виробництва. Ці операції у багатьох випадках були переважали, над операціями спот, оскільки дозволяли учасникам планувати свій прибуток на майбутнє. Для продавця реального товару форвардні операції дозволяли заздалегідь зафіксувати ціну і покрити свої витрати, а покупець був гарантований від ризику підвищення цін і, крім того, економив витрати на оренду складських приміщень.

Однак форвардні операції мають і ряд негативних моментів. Так, форвардні контракти не були стандартизовані. Такі умови, як обсяг постачання, якість товару, терміни постачання, ціна товару узгоджувалися безпосередньо продавцем і покупцем. На більшості товарних бірж форвардні операції могли укладатися на будь-який сорт товару і на будь-яких умовах постачання, а їх тривалість була до 24 місяців.

Форвардні операції мають на увазі також певний ризик, оскільки не існує гаранту операції. Одна із сторін може порушити взяті зобов'язання або якісь події у подальшому можуть перешкодити сторонам виконати контракт.

Ризик форвардних контрактів зріс з використанням кредитних коштів. Згодом, операції на термін з реальним товаром став супроводжуватися виставленням векселів. При цьому векселі виписувалися не стільки тому, що був куплений товар, оскільки купували товар, щоб мати можливість виписати вексель, який можна було б обрахувати, перетворивши в гроші. Таким чином, обидва - покупець і продавець, мали в своєму розпорядженні фонди на багато місяців раніше, ніж дійсно сплатять товари, і часто векселі ці після закінчення терміну платежу поновлювалися під тим приводом, що при такій тривалій операції необхідно дати час на її реалізацію.

Ціни форвардних операцій враховують не тільки рівень, що склався на момент укладання контракту, але і перспективи зміни попиту і пропозиції за час дії контракту. Однак передбачити всі кон'юнктурні моменти неможливо, тому форвардні операції можуть дати певний виграш (або збиток) для тієї чи іншої сторони.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка