Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Луцьк рвв луцького нту 2017Сторінка9/14
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.39 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Витратний підхід до оцінки машин та обладнання


ґрунтується на принципі заміщення. Для визначення вартості відновлення або вартості заміщення необхідно розрахувати витрати, пов'язані із створенням, придбанням і установкою оцінюваного об’єкту.

Під вартістю відновлення оцінюваних машин і устаткування розуміється або вартість відтворювання їхньої повної копії в поточних цінах на дату оцінки, або вартість придбання нового об’єкту, повністю ідентичного даному по конструктивних, функціональним і іншим характеристикам також в поточних цінах. Залишкова вартість визначається як відновна вартість за вирахуванням сукупного зносу.

Під вартістю заміщення оцінюваної машини або устаткування розуміється мінімальна вартість придбання аналогічного нового об’єкту, максимально близького до оцінюваного по всіх функціональних, конструктивних і експлуатаційних характеристиках, в поточних цінах. Залишкова вартість заміщення визначається як вартість заміщення за вирахуванням зносу.

Фізичний знос машин і устаткування переважно вимірюється:  • методом терміну життя;

  • методом укрупняючої оцінки технічного стану.

Метод терміну життя. Відсоток фізичного зносу при застосуванні даного методу розраховується як відношення ефективного віку до терміну економічного життя.

Таблиця 5.2

Оцінна шкала для визначення фізичного зносу


Фізичний знос %

Оцінка технічного стану

Загальна характеристика технічного стану


0-20


Добре


Пошкоджень і деформацій немає. Є окремі несправності, що не впливають на експлуатацію елемента, і усуваються в період поточного ремонту

21-40


Задовільне


Елементи вцілому придатні для експлуатації, проте вимагають ремонту вже на даній стадії експлуатації

41-60


Незадовільне


Експлуатація елементів можлива лише за умови проведення ремонту

61-80


Аварійне


Стан елементів аварійний. Виконання елементами своїх функцій можливе лише при проведенні спеціальних охоронних робіт або повній заміні цих елементів

81-100


Непридатне

Елементи знаходяться в не придатному до експлуатації стані


Функціональний знос — втрата вартості, викликана або появою більш дешевих машин, устаткування, або виробництвом більш економічних і продуктивних аналогів.

Функціональний знос визначається експертно.Порівняльний підхід (ринковий) до оцінки вартості машин та обладнання

Представлений методом прямого порівняння. Об'єкт-аналог повинен мати те ж функціональне призначення, повну кваліфікаційну подібність і часткову конструкторсько-технологічну схожість.

Розрахунок методом прямого порівняння продажів здійснюється у декілька етапів.

1. Знаходження об’єкту-аналога.

2. Внесення коректувань в ціну аналога.

Коригування бувають двох видів:

- коефіцієнтні, вносяться множенням на коефіцієнт;

- поправочні, вносяться надбавкою або відніманням абсолютної поправки.

Таким чином, вартість машини або одиниці устаткування визначається по формулі:
V = Vан * К1 * К2 * К3 ....Кm ± Vдоп
де Vанціна об’єкту-аналога;

К1, К2, К3, Кm коректуючі коефіцієнти, що ураховують відмінності в значеннях параметрів оцінюваних об’єкту і аналога;

Vдоп – ціна додаткових пристроїв, наявністю яких відрізняється порівнюваний об'єкт.

Доходний підхід до оцінки вартості машин та обладнання


Для реалізації доходного підходу необхідно спрогнозувати очікуваний доход від оцінюваного об’єкту. Стосовно машин і устаткування вирішити цю задачу неможливо, оскільки доход створюється всім виробничо-майновим комплексом. При використанні доходного підходу пропонується поетапне рішення задачі:

1. Розраховується операційний доход від функціонування виробничої системи (або всього підприємства, або цеху або ділянки).

2. Методом залишку визначається та частина доходу, яку можна віднести до машинного парку цієї системи.

3. З допомогою методу дисконтування або методу капіталізації визначається вартість всього машинного парку.


5.4. Оцінка нематеріальних активів


Оцінка вартості об'єктів інтелектуальної власності проводиться за допомогою методів, що спираються на доходний або витратний підхід. Застосування порівняльного підходу ускладнене, оскільки ці об'єкти є оригінальними і часто не мають аналогів.

Доходний підхід


На доходний підхід спираються два найпоширеніші методи:

  • метод дисконтованих доходів,

  • метод прямої капіталізації.

Метод дисконтованих доходів передбачає перетворення за певними правилами майбутніх доходів, очікуваних інвестором, в поточну вартість оцінюваних нематеріальних активів.

Майбутні доходи включають:

- періодичний грошовий потік доходів від експлуатації нематеріальних активів протягом терміну володіння (чистий доход інвестора у вигляді дивідендів, орендної платні і т. д.);

- грошові надходження від продажу нематеріальних активів в кінці терміну володіння, тобто майбутня виручка від перепродажу нематеріальних активів.

Метод прямої капіталізації достатньо простий, проте статичний, прив'язаний до даних одного найхарактернішого року. Розрахунок поточної вартості нематеріальних активів даним методом виконується в три послідовні етапи:

1. Розрахунок щорічного чистого доходу.

2. Вибір коефіцієнта капіталізації (повинен бути пов'язаний з раніше вибраним показником доходу, що капіталізується).

3. Розрахунок поточної вартості нематеріальних активів.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка