Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Луцьк рвв луцького нту 2017Сторінка6/14
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ЛЕКЦІЯ 5. «Витратний підхід до оцінки вартості підприємства»


Анотація

5.1. Суть витратного підходу до оцінки вартості підприємства.

5.2. Метод вартості чистих активів.

5.3. Оцінка ринкової вартості машин та обладнання.

5.4. Оцінка нематеріальних активів.

.5. Оцінка фінансових вкладень.

5.6. Оцінка дебіторської заборгованості.

5.7. Оцінка кредиторської заборгованості.

5.8. Оцінка виробничих запасів та витрат майбутніх періодів.

5.9. Метод ліквідаційної вартості.
5.1. Суть витратного підходу до оцінки вартості підприємства


Витратний (майновий) підхід в оцінці бізнесу розглядає вартість підприємства з точки зору понесених витрат.

Алгоритм:

  1. проводиться оцінка ринкової вартості кожного активу балансу окремо,

  2. визначається поточна вартість зобов'язань,

  3. з ринкової вартості суми активів підприємства віднімається поточна вартість всіх його зобов'язань.

Результат показує оцінну вартість власного капіталу підприємства.

Власний капітал = Активи  — Зобов'язання
Даний підхід представлений двома основними методами:

- методом вартості чистих активів;

- методом ліквідаційної вартості.

5.2. Метод вартості чистих активів


Розрахунок методом вартості чистих активів включає декілька етапів:

1. Оцінюється нерухоме майно підприємства по ринковій вартості.

2. Визначається ринкова вартість машин і устаткування.

3. Виявляються і оцінюються нематеріальні активи.

4. Визначається ринкова вартість фінансових вкладень (довгострокових, короткострокових).

5. Товарно-матеріальні запаси переводяться в поточну вартість.

6. Оцінюється дебіторська заборгованість.

7. Оцінюються витрати майбутніх періодів.

8. Зобов'язання підприємства переводяться в поточну вартість.

9. Визначається вартість власного капіталу шляхом віднімання з обґрунтованої ринкової вартості суми активів поточної вартості всіх зобов'язань.


Визначення ринкової вартості нерухомого майна підприємства


Для оцінки нерухомості (землі і будівель, споруд) можливе використання трьох підходів: прибуткового, порівняльного (ринкового) і витратного.

В процесі оцінки будівель і споруд визначаються повна відновна вартість об'єктів нерухомості і їхня залишкова (з урахуванням всіх видів зносу) вартість.

Оцінка окремих об'єктів нерухомості, що впливає на вартість діючого підприємства, полягає у визначенні їхньої споживацької вартості, або внеску, який вносять ці об'єкти як основні компоненти діючого підприємства. Визначальна умова оцінки – використання об’єкту конкретним користувачем на дату оцінки.

Якщо об'єкт оцінки як частину діючого підприємства вносить певний внесок в загальну прибутковість даної фірми, то про нього можна сказати, що він володіє споживацькою вартістю. Величина споживацької вартості визначається за допомогою суб'єктивних тестів, вживаних власниками підприємства або оцінювачами, достатньо компетентними в даній галузі бізнесу.

Обмеження застосування доходного підходу оцінки майна підприємства:

по-перше, можна чітко виділити конкретний потік доходу, який приносить майно самостійної господарської одиниці,

по-друге, ця господарська одиниця має історію господарської діяльності і доходів, з урахуванням якої можна будувати прогноз на майбутнє.

Застосування затратного підходу для визначення ринкової вартості нерухомого майна підприємства.


Витратний підхід застосовують переважно при оцінці об’єкту малої приватизації, мало ліквідних та унікальних об’єктів, що потребують оцінки по заміщенню та для визначення страхової вартості.

При визначенні вартості за витратним підходом використовують концепцію відновної ва­ртості, яка передбачає два основних способи оцінки: оцінка вартості відтворення і оцінка вар­тості заміщення.Отримана в результаті розрахунків відновна вартість корегується на величину фізичного зносу.

Визначення фізичного зносу нерухомого майна

Фізичний знос нерухомості визначається згідно «Правил оцінки фізичного зносу будинків (КДП-2041-1-12 Україна 226-93) та «Методики статистичного узагальнювання показників стану будіве­льних конструкцій», розробленої Харківським Промстройпроектом Держбуду СРСР.

Фізичний знос в цілому визначений, як сума фізичного зносу окремих конструктивних елементів об'єкту, їх питому вагу в складі будівлі.

Величина фізичного зносу будівлі визначається за формулою:


,
де Фб – величина фізичного зносу будівлі, %;

Феі – величина фізичного зносу окремої конструкції, технічного пристрою, %;

lі – питома вага елементів у відновній вартості будівлі, %;

n – число окремих елементів в будівлі.Коефіцієнт фізичного зносу визначається за формулою:
Кф = 1 – Фб /100,
де Кф – коефіцієнт фізичного зносу будівлі;

Фб – величина фізичного зносу будівлі, %.

Визначення функціонального зносу нерухомого майна

Визначається виходячи з втрати споживацьких якостей які вимагає ринок від аналогічних об’єктів (застаріле планування та забудова об’єкту, що не дозволяє в повній мірі ефективно використовувати корисну площу).

Коефіцієнт функціонального зносу будівлі визначається за формулою:
КСУ = 1 – Ффу /100,
де КСУ – коефіцієнт функціонального зносу будівлі;

Ффу – величина функціонального зносу будівлі.

Визначення зносу зовнішнього середовища нерухомого майна

Визначається виходячи з несприятливого характеру ринкового середовища.

Коефіцієнт зносу зовнішнього середовища будівлі визначається за формулою:
Кз = 1 – Фз /100,
де Кз – коефіцієнт зносу зовнішнього середовища будівлі;

Фз – величина зносу зовнішнього середовища будівлі.

Визначення залишкової вартості нерухомого майна

Оціночна вартість об'єкту оцінки визначається за формулою:


С = Св * Кф * КСУ * Кз,
де С – залишкова вартість, грн.;

Св – відновна вартість, грн.;

Кф – коефіцієнт фізичного зносу будівлі;

КСУ – коефіцієнт функціонального зносу будівлі;

Кз – коефіцієнт зносу зовнішнього середовища будівлі.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка