Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»Скачати 483.09 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації12.12.2016
Розмір483.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА»

Відділ наукової медичної інформації та бібліографії
Первинна

медико-санітарна

допомога

Анотований бібліографічний покажчик

м. Херсон2015

1. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ1. Грицко, Р. Управління якістю медичної допомоги та критерії її оцінки у закладах родинної медицини [Текст] / Р. Грицко // Главный врач. - 2013. - N 8. - С. 53-56. - Библиогр.: с. 56.
2. Здобутки і проблеми розвитку сімейної медицини на Прикарпатті [Текст] / Л. В. Глушко [та ін.] // Сімейна медицина. - 2014. - N 4. - С. 142-144.
Наведено проблеми та здобутки реформування системи ПМСД на засадах сімейної медицини в Івано-Франківській області.
3. Корнійчук, О. П. Вибір послуг первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості за умов бідності [Текст] / О. П. Корнійчук // Сімейна медицина. - 2013. - N 5. - С. 129-132.
У статті проведено порівняльний аналіз доступності для мешканців сіл і міст послуг сімейних лікарів і якості інфраструктури ПМСД та визначені показники для соціального регулювання урядом умов з реального розширення можливостей вибору медичних послуг у сільській місцевості та подолання бідності.
4. Кривдік, Л. О. Реформа в дії [Текст] / Л. О. Кривдік // Участковый врач. - 2014. - N 1. - С. 18-19.
Представлено досвід роботи Центра первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Луцьк.
5. Лемішко, Б. Б. Розвиток інтегративної сімейної медицини в Україні [Текст] / Б.Б. Лемішко, І.О. Мартинюк // Сімейна медицина. - 2014. - N 3. - С.12-14.
У статті наведені дані щодо інтегративної ролі фахівців сімейної медицини в сучасній системі охорони здоров’я України з метою надання комплексної якісної та ефективної медичної допомоги на всіх її рівнях.
6. Лисенко, Г. І. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики - сімейної медицини в Україні [Текст] / Г. І. Лисенко, Г. О. Слабкий, С.О. Закревська // Сімейна медицина. - 2013. - N 2.- С. 18-21.
7. Матюха, Л. Ф. Стан модернізації первинної медичної допомоги в Україні [Текст] / Л.Ф Матюха, К.О. Надутий, Н.Ю. Кондратюк // Україна. Здоров'я нації. - 2013. - N2. - С. 76-83.
Проаналізовано дані моніторингу модернізації медико-санітарної допомоги в Україні за формами, затвердженими наказом МОЗ України №866 «Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги». Визначено основні проблемні питання.
8. Одринський, В. А. Впровадження скринінгових програм на рівні первинної медико-санітарної допомоги [Текст] / В.А. Одринський // Україна. Здоров'я нації. - 2013. - N4. - С. 156-157.
Тези науково-практичної конференції «Медико-соціальні питання у реформуванні сфери охорони здоров’я», присвяченої пам’яті професора В.М. Пономаренка (м. Київ, 24-25 жовтня 2013 р.)
9. Поцелуєв, В. І. Динаміка доступності первинної медико-санітарної допомоги як показник її розвитку [Текст] / В. І. Поцелуєв // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2013. - N 1. - С. 24-27.
Наведено дослідження доступності первинної медико-санітарної допомоги населенню сільських районів Харківської та Сумської областей. Встановлено, що розвиток мережі закладів загальної практики – сімейної медицини сприяє збільшенню показників доступності медичної та зростанню обсягів профілактичної допомоги сільському населенню.
10. Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги [Текст]: наказ МОЗ України // Сімейна медицина. - 2013. - N 1. - С. 23-26.
11. Сірик, В. О. Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування населення [Текст] / В. О. Сірик // Сімейна медицина. - 2014. - N 3. - С. 22-24.
У статті відображені сучасні уявлення про первинну медико-соціальну допомогу, доведена доцільність переходу від дільнично-територіального надання медичної допомоги до сімейної медицини.
12. Слабкий, Г. О. Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини [Текст] / Г. О. Слабкий, І. С. Зозуля, А. І. Зозуля // Сімейна медицина. - 2014. - N 3. - С. 25-27.
У роботі представлені заходи (у тому числі закони, розпорядження, постанови) з оптимізації підвищення доступності надання первинної медичної допомоги населенню на засадах сімейної медицини шляхом розмежування первинного і вторинного рівнів надання медичної допомоги і створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги та їхнього кадрового забезпечення.
13. Ткаченко, В. І. Аналіз стану первинної медичної допомоги в Киівській області за 2002-2014 рр. [Текст] / В. І. Ткаченко, О. І. Ременник, К. С. Голосай // Український медичний часопис. - 2015. - N 2. - С. 81-85.
14. Толстанов, О. К. Позиція Міністерства охорони здоров'я стосовно деяких проблемних питань реформування первинної медичної допомоги, що виникають у регіонах [Текст] / О. К. Толстанов, К. О. Надутий, Л. Ф. Матюха // Сімейна медицина. - 2013. - N 4. - С. 159-160.


2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ

  1. Августінович, Я. І. Якість в первинній медико-санітарній допомозі [Текст] / Я. І. Августінович // Главный врач. - 2014. - N 11. - С. 55-56.
  1. Гавриленко, Л. Оплата праці працівників центрів ПМСД [Текст]: (у запитаннях і відповідях) / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. - 2014. - N 10. - С. 76-77.
  1. Клименко, О. Посадова інструкція лікаря загальної практики - сімейного лікаря [Текст] / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. - 2012. - N 6. - С. 88-92.
  1. Курдиль, Н. В. Государственно-частное партнерство в первичной медико-санитарной помощи: предоставление услуг на основе контрактирования [Текст] / Н. В. Курдиль, А. Г. Луценко // Сімейна медицина. - 2014. - N 3. - С. 15-18.

В статье рассматриваются международные рекомендации по вопросам внедрения механизмов государственно-частного партнерства в первичную медико-санитарную помощь. Предлагается разъяснение термина «государственно-частное партнерство». Приводится современный опыт различных стран Европы и мира в вопросах реорганизации деятельности первичной медико-санитарной помощи на основе контрактирования медицинских услуг. Анализируются модели партнерства и принципы выбора индикаторов эффективности бизнес-проектов. Авторами оцениваются перспективы внедрения государственно-частного партнерства в систему предоставления услуг первичной медико-санитарной помощи в Украине с учетом сегодняшних национальных особенностей и приоритетов системы здравоохранения.
  1. Морєва, О. Зміни у штатних нормативах центру первинної медико-санітарної допомоги та його структурних підрозділів [Текст] / О. Морєва // Практика управління медичним закладом. - 2015. - N 1. - С. 78-85.
  1. Організація надання невідкладної медичної допомоги у центрі первинної медико-санітарної допомоги [Текст]: (методичні рекомендації) // Семейная медицина = Сімейна медицина. - 2012. - N 5. - С. 39-42.

Наведена нормативно-правова регламентація, принципи організації невідкладної медичної допомоги у центрі первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості та в місті.
  1. Сапа, Ю. С. Досвід використання функціонального підходу для оцінки менеджменту в закладі охорони здоров'я первинного рівня [Текст] / Ю. С. Сапа // Глав. врач. - 2014. - N 5. - С. 47-52.

У статті викладається досвід оцінки менеджменту в центрі первинної медико-санітарної допомоги за функціональною методикою. Дослідження показало, що у закладі високий рівень менеджменту (7,15 балів з 100 можливих), рівномірний профіль розподілу функцій управління. Рівень коефіцієнтів згоди у колективі ще не досяг оптимального рівня, однак працівники закладу адекватно сприймають і виконують управлінські рішення. Пріоритетним напрямком для удосконалення управління визнане планування.
  1. 616.1/.9(031) Сімейна медицина: у 5-ти т. Т.5. Державне управління сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб [Текст] / за ред. В. Г. Передерія, Є. Х. Заремби. - Київ: Здоров'я, 2012. - 703 с. - ISBN 978-966-463-040-4.

У 5-му томі енциклопедичного видання розглянуто методологічні та економічні аспекти управління сімейною медициною, етапи розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

Для лікарів загальної практики–сімейних лікарів, терапевтів, офтальмологів, дерматологів, фахівців з організації сімейної медицини.


  1. Характеристика організаційної моделі кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги [Текст] / Л. Я. Ковальчук [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2013. - N 3. - С. 4-10.

У статті наведено організаційну модель кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги, яка ґрунтується на залученні до надання медичної допомоги сімейного лікаря-фондотримача. Також запропоновано використовувати у наданні первинної медичної допомоги комунальні некомерційні неприбуткові підприємства.  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка