Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»Скачати 446.92 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір446.92 Kb.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА»


Інформаційно-бібліографічний

відділ
___________________________________________________________________

СІМЕЙНА МЕДИЦИНААнотований бібліографічний покажчикВипуск 4

м. Херсон, 2011


1. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ
1. Актуальні питання розвитку сімейної медицини у Вінницькій області [Текст] / В. М. Чорнобровий [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С. 109-110.
2. Апчел, О. С. Реформування системи медичного обслуговування на базі закладів сімейної медицини [Текст] / О. С. Апчел // Сімейна медицина. - 2009. - N 4. - С. 84-87.
У статті описано практичне впровадження моделі первинної медико-санітарної допомоги на селі на прикладі Миколо-Гулаківської сімейної лабораторії.

3. Бакалюк, О. Й. Приватний медичний бізнес, страхова і сімейна медицина в Україні: проблеми, перспективи подальшого розвитку [Текст] / О. Й. Бакалюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2009. - N 3. - С. 61-66.
4. Білецький, С. В. Етапи й попередні результати впровадження сімейної медицини в поліклініці №3 м.Чернівців [Текст] / С. В. Білецький, В. В. Бойко, Л. Г. Крикливець // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 25-26.
У роботі аналізується 10-річний досвід впровадження сімейної медицини в поліклініці №3 м. Чернівці.
5. Голик, Л. А. Досвід реформування ПМСД на засадах сімейної медицини в збройних силах України (на прикладі Клініки амбулаторної допомоги Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військово-клінічний госпіталь") [Текст] / Л. А. Голик, Т. А. Бібік, Ю. А. Романюк // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 7-11.
В статті проаналізовано 14-річний досвід реформування ПМСД на засадах сімейної медицини в збройних силах України на прикладі Клініки амбулаторної допомоги Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ». Визначені переваги реформування, проблемні питання та подальший розвиток.
6. Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи та переходу до практики сімейного обслуговування населення [Текст] / О. М. Гиріна [та ін.] // Сімейна медицина. - 2010. - N 3. - С. 8-10.
7. Жиліна, Ю. В. Забезпечення доступності ПМСД на засадах загальної практики - сімейної медицини для населення сільських районів [Текст] / Ю. В. Жиліна // Сімейна медицина. - 2010. - N 1. - С. 58-60.
За результатами комплексного медико-статистичного дослідження із застосуванням структурно-функціонального аналізу наведено динаміку основних показників доступності первинної медико-санітарної допомоги сільських районів за період упровадження загальної практики - сімейної медицини, визначено фактори, що впливають на її рівень та шляхи її вдосконалення.
8. Жиліна, Ю. В. Першочергові завдання вдосконалення діяльності закладів загальної практики - сімейної медицини (за результатами структурно-функціонального аналізу) [Текст] / Ю. В. Жиліна // Сімейна медицина. - 2010. - N 3. - С. 11-14.

За результатами комплексного медико-статистичного дослідження з застосуванням структурно-функціонального аналізу розглянуто функції закладів загальної практики - сімейної медицини, викладено пропозиції щодо їх оптимізації та розвитку.


9. Кризина, Н. П. Ситуаційний аналіз розвитку сімейної медицини в Україні […2008-2009 рр.] / за ред. Г.О. Слабкого, Н.П. Кризина, Н.Ю. Кондратюк // Главный врач. - 2010. - N12. - С. 44-62.
10. Латишєв, Є. Організація сімейної медицини в Україні: нормативні передумови [Текст] / Є. Латишєв // Управління закладом охорони здоров'я. - 2011. - N 9. - С. 55-59.
11. Матюха, Л. Ф. Механізми управління системою ПМСД на засадах сімейної медицини з урахуванням існуючих ризиків [Текст] / Л. Ф. Матюха // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 19-24.
Визначено вплив різних ризиків на процес управління системою первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, обґрунтовано регулюючі механізми управління системою для зменшення впливу ризиків.
12. Одринський, В. А. Оцінка процесу реформування первинної медико-санітарної допомоги окремого району [Текст] / В. А. Одринський // Сімейна медицина. - 2010. - N 1. - С. 53-57.
У статті описана розробка системи оцінки ступеня розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини окремого району з позицій наближення її до міжнародних стандартів. Застосування запропонованої шкали дозволить оцінювати ступінь розвитку сімейної медицини окремого району, порівнювати між собою окремі райони в їх просуванні до ефективніших систем охорони здоров’я, а також визначати рівень керованості процесів реформування.
13. Поцелуєв, В. І. Сільське населення про зміни в організації та якості медичної допомоги внаслідок упровадження сімейної медицини [Текст] / В. І. Поцелуєв // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 27-28.
За результатами соціологічного дослідження серед сільського населення Сумської області наведено оцінку стану медичної допомоги за період упровадження сімейної медицини, проведено аналіз позитивних змін і недоліків в організації і якості медичного обслуговування, визначено шляхи подальшого його покращання.
14. Сімейна медицина на Буковині: досягнення та перспективи [Текст] / С. В. Білецький [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С. 115-118.
15. Сімейна медицина Прикарпаття: динаміка розвитку, проблеми та перспективи [Текст] / Л. В. Глушко [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С. 113-115.
16. Слабкий, В. Г. Моделі організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини [Текст] / В. Г. Слабкий // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 3. - С. 15-29.

17. Толстанов, О. К. Впровадження загальної лікарської практики/сімейної медицини в систему охорони здоров'я сільського населення Житомирської області [Текст] / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - N 1. - С. 68-73.
Проаналізовано стан впровадження сімейної медицини в Житомирській області на рівні сільськогосподарських районів у 2005-2009 рр.
18. Чухрієнко, Н. Д. Стан розвитку сімейної медицини в Дніпропетровській області [Текст] / Н. Д. Чухрієнко, Н. В. Пучкова, О. І. Гайдук // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С. 110-113.

19. Шишова, Т. Н. Опыт внедрения семейной медицины в АРК на примере 3-го городского поликлинического объединения г.Симферополя [Текст] / Т. Н. Шишова, З. Р. Макхамова // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С. 118-119.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ1. Дорофеев, С. Б. Возможные пути повышения эффективности работы участковой службы (опыт, проблемы, перспективы) [Текст] / С. Б. Дорофеев, Е. В. Зеленева // Головна медична сестра. - 2010. - N 8. - С. 29-30.
По материалам ІІІ Всероссийского съезда средних медицинских работников, Екатеринбург, 2009 р.
2. Кабачна, А. В. Упровадження формулярної системи в практику роботи центрів первинної медико-санітарної допомоги [Текст] / А. В. Кабачна, О. Г. Кабачний, Е. В. Шелкова // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 12-14.
3. Князевич, В. М. Щодо готовності сімейних лікарів надавати невідкладну медичну допомогу [Текст] / В.М. Князевич, Г.О. Слабкий // Сімейна медицина. - 2009. - N1. - С. 8-10.
У статті наведені результати дослідження щодо готовності сімейних лікарів надавати, за потреби, невідкладну медичну допомогу населенню.
4. Латишев, Є. Медична документація закладу загальної практики - сімейної медицини [Текст] / Є. Латишев // Управління закладом охорони здоров'я. - 2011. - N 12. - С. 61-69.
5. 614.2:316.356.2 Методичні рекомендації по організації моніторингу стану здоров'я населення у діяльності сімейного лікаря та розробки комп'ютерного паспорту здоров'я [Текст]. - К.: Укрмедпатентінформ, 2008. - 31 с.

6. Покращання ефективності підготовки лікарів первинної ланки охорони здоров'я - наріжне питання сучасної медицини [Текст] // Мистецтво лікування. - 2011. - N 1. - С. 68-69.
7. Самоходський, В. М. До методики визначення вартості працезатрат сімейного лікаря при виконанні профілактичних оглядів [Текст] / В. М. Самоходський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - N 1. - С. 73-78.

У статті обґрунтовується доцільність використання методики, що дозволяє визначити працезатрати і їх вартість як чинників мотивації більш інтенсивної і якісної роботи сімейних лікарів в процесі виконання профілактичних оглядів населення.


8. Системный анализ затрат рабочего времени семейного врача в амбулаториях общей практики - семейной медицины Харьковской области [Текст] / Н. М. Коренев [и др.] // Сімейна медицина. - 2010. - N 3. - С. 15-19.
В статье представлены результаты статистической обработки данных аутохронометражного исследования работы семейного врача и удовлетворенности населения медицинским обслуживанием детского населения.
9. Слабкий, В. Г. Перерозподіл видів надання медичної допомоги між лікарями загальної практики - сімейної медицини та лікарями-спеціалістами [Текст] / В. Г. Слабкий // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 5. - С. 23-33; N 7. - С. 19-24.
10. Слабкий, Г. О. Посадова інструкція лікаря загальної практики - сімейної медицини (код КП 2221.2) [Текст] / Г. О. Слабкий // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 10. - С. 37-48.
11. Слабкий, В. Г. Умови і порядок направлення лікарем загальної практики - сімейної медицини пацієнтів до закладів охорони здоров'я різних рівнів надання медичної допомоги [Текст] / В. Г. Слабкий // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 10. - С. 18-31.
12. Швецова, Р. С. Семейная медицина глазами семейного врача [Текст] / Р. С. Швецова, М. П. Рубанова, Т. П. Швецова // Вестник семейной медицины.- 2008. - N 7. - С. 282-284.


3. СІМЕЙНА МЕДИЦИНА ЗА КОРДОНОМ1. Досягнення цілей тисячоліття: внесок сімейної медицини [Текст] / Л. В. Хіміон [та ін.] // Сімейна медицина. - 2010. - N 3. - С. 5-7.
У статті наведено короткий огляд основних тематик 19-ої Всесвітньої конференції сімейних лікарів, яка відбулась у м.Канкун (Мексика) 19-23 травня 2010 року.
2. Лисенко, Г. І. Міжнародний Молодіжний Рух сімейних лікарів Васко да Гама [Текст] / Г. І. Лисенко, В І. Ткаченко // Сімейна медицина. - 2010. - N 1. - С. 51-52.

В статті наведено інформацію про Міжнародний Молодіжний Рух сімейних лікарів Васко да Гама, про його цілі та основні напрямки роботи.


3. Лисенко, Г. І. Сімейна медицина в Європі: проблема та перспективи (за результатами проведення 15-ої Регіональної Європейської Конференції з Сімейної медицини WONCA Europe 2009) [Текст] / Г. І. Лисенко, В. І. Ткаченко // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С. 82—83.
4. Никберг, И. И. Врач общей практики в структуре здравоохранения Австралии: [семейная медицина] [Текст] / И. И. Никберг // Новости медицины и фармации. - 2011. - N 15. - С. 22-24.

5. Ткаченко, В. І. Досвід організації роботи амбулаторії сімейної медицини у Великій Британії [Текст] / В. І. Ткаченко // Сімейна медицина. - 2010.- N 1. - С. 48-50.
В статті наведена інформація про досвід організації роботи амбулаторії сімейного лікаря в м.Аннан (Велика Британія) за результатами участі у програмі обміну досвідом Міжнародного Руху сімейних лікарів Васко да Гама.
6. Ткаченко, В. І. Особливості професійного навчання й роботи сімейних лікарів у Нідерландах [Текст] / В. І. Ткаченко // Сімейна медицина. - 2011. - N 1. - С. 3-6.
4. ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
1. Лашкул, З. В. Роль врача общей практики в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний [Текст] / З. В. Лашкул // Сучасні медичні технології. - 2010. - N 3. - С. 123-126.
В статье рассмотрены вопросы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в деятельности врача общей практики. Приведен опыт систем здравоохранения зарубежных стран в решении данной проблемы.
3. Мажак, І. М. Сімейна медицина як оптимальна форма підтримки сім'ї у здоров'ї та хворобі [Текст] / І. М. Мажак // Главный врач. - 2008. - N 12. - С. 48-50.
4. Слабкий, Г. О. Формування у населення здорового способу життя в умовах упровадження сімейної медицини [Текст] / Г. О. Слабкий // Управління закладом охорони здоров'я . - 2010. - N 12. - С. 21-30.

5. МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ
1. Анализ информированности медицинских сестер общей (семейной) практики по вопросам репродуктивного здоровья и контрацептивной технологии [Текст] / Н. А. Рахматова // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 252-253.
2. 614.253.52:316.356.2(075.32) Антропова, Т. О. Медсестринство в сімейній медицині [Текст]: підручник / Т. О. Антропова. - 2-ге вид., стереотип. – К.: "Медицина", 2010. - 486 с. - ISBN 978-966-8144-71-4.

У підручнику розглянуто питання організації первинної медико-санітарної допомоги, етико-правові проблеми в роботі сімейної медсестри. Подано облікову і звітну документацію на дільниці сімейної медицини.

Проаналізовано роль сімейної медсестри у формуванні здорового способу життя пацієнтів, профілактиці захворювань у дітей. Описано сучасні аспекти догляду за пацієнтами з ВІЛ і хворими на СНІД, організацію допомоги безнадійним пацієнтам.
3. Васильєва, І. Роль сімейної медсестри в профілактиці остеопорозу [Текст] / І. Васильєва // Медична сестра. - 2008. - N 5. - С. 37.
4. Діяльність медичної сестри загальнолікарської практики/сімейної медицини [Текст] // Головна медична сестра. - 2010. - N 6. - С. 50-60.
В дайджест-огляді розглядаються такі питання: первинна медико-санітарна допомога, якою вона повинна бути?; співпраця сімейного лікаря та медичної сестри в умовах реформування первинної медико-санітарної допомоги; стан і перспективи розвитку медсестринства в сімейній медицині; роль сімейної медсестри у формуванні здорового способу життя населення.
5. Иванцова, Е. А. Новые методы в работе участковой медицинской сестры [Текст] / Е. А. Иванцова // Головна медична сестра. - 2010. - N 8. - С. 34.
По материалам ІІІ Всероссийского съезда средних медицинских работников, Екатеринбург, 2009 р.
6. Матеріали для медичної сестри загальної практики-сімейної медицини [Текст] // Медична сестра. - 2008. - N 6. - С. 3-8; N 7. - С. 3-8.
7. Мороз, Г. З. Методологічний підхід при залученні медичних сестер до моніторингу пацієнтів з артеріальною гіпертензією [Текст] / Г. З. Мороз, Т. С. Ласиця // Сімейна медицина. - 2011. - N 2. - С. 66-68.

У роботі висвітлені питання розвитку підходів до післядипломної освіти молодших спеціалістів із медичною освітою. Обговорюються інструменти оцінки партнерства пацієнтів, медичних сестер і лікарів у питаннях медико-соціального моніторингу артеріальної гіпертензії.


8. 616-083:614.253.52(02) Мостицкая, Р. М. Медсестра врача общей (семейной) практики [Текст] / Р. М. Мостицкая. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону: "Феникс", 2008. - 477 с. - ISBN 978-5-222-13009-4.
В пособии представлены аспекты сестринского дела первичной медико-санитарной помощи, работы среднего медицинского персонала, рассмотрены проблемы болезни и семьи, а также проблемы семьи, имеющих детей и подростков, а также умирающих.
9. Пулькіна, В. П. Робота медичних сестер загальної практики в реабілітації хворих гіпертонічною хворобою в умовах акушерсько-терапевтично-педіатричного комплексу [Текст] / В. П. Пулькіна // Медична сестра. - 2008. - N 5. - С. 40-46.
10. Системный анализ оценки работы медицинской сестры в амбулаториях семейной медицины Харьковского региона [Текст] / Н. М. Коренев [и др.] // Сімейна медицина. - 2009. - N 4. - С. 88-91.
11. Юбрина, И. В. Медсестра общей практики: оптимизация профилактической и диспансерной работы [Текст] / И. В. Юбрина, Л. В. Босова // Медицинская сестра. - 2010. - N 1. - С. 15-16.
Приведены факторы, препятствующие участию медсестры общей практики в профилактической и диспансерной работе. Показаны меры, способствующие оптимизации этой деятельности.
12. Якість надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та сестринська справа [Текст] / Н. Б. Метелиця [та ін.] // Практична медицина. - 2008. - Том 14, N 4. - С. 32-36.

6. ВЕДЕННЯ ХВОРИХ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ в1. Антохіна, Г. А. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти в практиці сімейного лікаря [Текст] / Г. А. Антохіна // Здоров'я України ХХІ сторіччя : медична газета. - 2009. - N 17. - С. 37.
2. Багрий, А. Э. Место диуретиков в клинической практике: (вопросы-ответы) [Текст] / А. Э. Багрий // Сімейна медицина. - 2011. - N 2. - С. 14-21.

В статье обсуждаются подходы к использованию диуретиков в лечении артериальных гипертензий, хронической сердечной недостаточности, в лечении больных с асцитом при циррозе печени, с нефротическим синдромом, с острым повреждением почек и хронической почечной недостаточностью. При изложении материала используется форма ответов на вопросы, которые могли бы возникнуть в ходе дискуссии по поводу использования диуретиков.


3. Добрянський, Д. В. Можливості застосування препаратів женьшеню в практиці сімейного лікаря [Текст] / Д. В. Добрянський // Сімейна медицина. - 2010. - N 3. - С. 104-105.
В статті проаналізовано перспективи та можливості використання фітопрепаратів женьшеню в практиці сімейного лікаря.
4. Журавльова, Л. В. Метформін та альфа-ліпоєва кислота - комбінація для тривалої терапії метаболічного синдрому [Текст] / Л. В. Журавльова, Т. А. Моїсеєнко // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 49-53.
У статті наведено результати визначення впливу тривалої терапії метформіном і ліпоєвою кислотою (Діаліпон) на гормонально-метаболічні показники у хворих на цукровий діабет 2 типу та ожиріння чоловіків середнього віку із ознаками метаболічного синдрому.
5. Захворюваність населення сільських районів і виявляємість патології в закладах загальної практики - сімейної медицини [Текст] / О. М. Хвисюк [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С. 78-80.
За результатами комплексного медико-статистичного дослідження із застосуванням структурно-функціонального аналізу та інших методів наведено динаміку захворюваності населення сільських районів та виявляємості патології в закладах загальної практики - сімейної медицини за 2002-2008 рр. у Харківській області, проаналізовано фактори, які впливають на рівень та зміни цих показників.
6. Катеренчук, І. П. Побічні ефекти нестероїдних протизапальних препаратів і вибір оптимального засобу у практиці сімейного лікаря [Текст] / І. П. Катеренчук // Здоров'я України ХХІ сторіччя : медична газета. - 2010. - Дод. №1 березень: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія. - С. 52-54.
7. Катеренчук, І. П. Побічні ефекти нестероїдних протизапальних засобів та їх оптимальний вибір у практиці сімейного лікаря [Текст] / І. П. Катеренчук // Сімейна медицина. - 2010. - N 1. - С. 19-28.
Проведено аналіз побічних ефектів, обумовлених прийомом нестероїдних протизапальних засобів. Обґрунтовано переваги та доцільність призначення мелоксикаму при проведенні тривалої терапії.
8. Кривенок, В. І. Особливості обстеження хворих похилого віку у практиці сімейного лікаря [Текст] / В. І. Кривенок // Медична сестра. - 2009. - N 5/6. - С. 6-12.
9. Лаптева, Г. Ф. Надежность распознавания болезней почек в общей врачебной практике: значимость различных методов и пути оптимизации [Текст] / Г. Ф. Лаптева, В. Ю. Казьмина // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 232-233.
10. Лисенко, Г. І. Застосування інфузійних розчинів в загальнолікарській практиці [Текст] / Г. І. Лисенко, О. Б. Ященко // Мистецтво лікування. - 2011. - N 5/6. - С. 47-50. - Библиогр.: с. 50
11. Мороз, Г. З. Нестероїдні протизапальні препарати: безпечне використання в амбулаторній практиці (лекція) [Текст] / Г. З. Мороз // Сімейна медицина. - 2009. - N 2. - С. 93-97.
У роботі наведені характеристики, дозування та особливості безпечного застосування в практичній роботі сімейного лікаря нестероїдних протизапальних препаратів.
12. Принципи аюрведичної медицини в практиці сімейного лікаря [Текст] / Т. В. Кулемзіна, О. Ю. Колєсніченко, М. В. Борисов [та ін.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 4. - С. 78-80.
13. Рудіченко, В. М. Гіперурікемія, подагра та хронічні ниркові захворювання - актуальні питання в діяльності лікаря загальної практики (сімейної медицини) [Текст] / В. М. Рудіченко // Український журнал нефрології та діалізу. - 2011. - N 2. - С. 60-71.
14. 614.25(075.8) Семейная медицина [Текст]: учебное пособие / А.Г. Обрезан, А.А. Стрельников, О.Б. Крысюк, Л.В. Кочорова. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2010. - 463 с. - ISBN 978-5-299-00406.
В пособии уделено внимание изложению вопросов организации деятельности врача и проведению профилактических мероприятий в рамках семейной медицины.

Книга раскрывает специфику семиотики, диагностики основных состояний, встречающихся в практике врача. Изложенные сведения помогут специалисту оценить симптомы, синдромы, правильно сформулировать диагноз, определить перечень дифференцируемых заболеваний, спланировать характер проводимой терапии.


15. 616.1/.9(075.8) Середюк, Н. М. Внутрішня медицина [Текст]: підручник / Н. М. Середюк; за ред. Є.М. Нейка. – К.: "Медицина", 2009. - 1102 с. - ISBN 978-966-10-0067-3.
У підручнику викладено сучасні відомості щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів.

Усі розділи наведено з позицій фізіологічного підходу до клінічних проблем. Більшість способів і методів фармакотерапії найважливіших терапевтичних захворювань викладено з урахуванням завдань та головних принципів клінічної фармакології. Поєднано ідеї класичної госпітальної терапевтичної клініки із сучасними діагностичними та лікувальними технологіями доказової медицини.

Для студентів старших курсів медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики/сімейної медицини, терапевтів.

16. Синдром професійного "вигорання" в сімейній медицині: шляхи діагностики та профілактики [Текст] / М. М. Островський [та ін.] // Практична медицина. - 2008. - Том 14, N 4. - С. 13-19.

17. 616.1/.9(031) Сімейна медицина: у п'яти томах. Т.3: Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування [Текст] / О.О. Біляєва, Є.Х. Заремба, Т.В. Кулемзіна [та ін.]; за ред. В.Г. Передерія, Є.Х. Заремби. - К.: "Здоров'я", 2009. - 703 с. - ISBN 978-966-463-030-9.
У 3-му томі викладено відомості про етіологію, патогенез, клініку, діагностику й лікування хірургічних хвороб (зокрема, захворювань шлунка й дванадцятипалої кишки, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози та ін.), ортопедичної патології та травматичних ушкоджень органа опорно-рухового апарату, а також найпоширеніших уражень нервової системи (черепно-мозкової травми, пухлин головного й спинного мозку, епілепсії та ін.).

У розділі з нетрадиційних методів лікування надана інформація про теоретичні аспекти застосування фітотерапії, гомеопатії, антигомотоксичної терапії, рефлексотерапії, гірудотерапії. Висвітлено можливості поєднаного використання зазначених методів.18. Скробала, В. Е. Лабораторна діагностика в сімейній медицині [Текст] / В. Е. Скробала, О. І. Слобода // Практична медицина. - 2008. - Том 14, N 4. - С. 29-31.
19. Туйнов, В. А. Лабиальный и генитальный герпес в практике семейного врача: (клиническая лекция) [Текст] / В. А. Туйнов, Е. А. Чебалина // Сучасні інфекції. - 2010. - N 1. - С. 89-96; Здоровье женщины. - 2011. - N 2. - С. 83-89.
В статье отражен анализ литературы и результаты личного опыта относительно современных аспектов эпидемиологии, патогенеза, диагностики основных клинических форм и профилактики лабиального и генитального герпеса и его последствий.

20. Фармакоекономічний аналіз медикаментозної терапії в практиці сімейного лікаря [Текст] / Л. П. Купраш, Л. Ф. Матюха, А. Ю. Петриченко [та ін.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 4. - С. 71-73.
21. Чегаева, Т. В. Роль семейного врача в системе профилактики заболеваний почек [Текст] / Т. В. Чегаева // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 233-235.
22. Що повинен знати сімейний лікар про синдром діабетичної стопи? (конспект) [Текст] / В. С. Заремба [ та ін.] // Сімейна медицина. - 2011. - N 2. - С.71-74.

6.1 ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
1. Алгоритм выявления тревожно-депрессивных расстройств у больных ишемической болезнью сердца в общетерапевтической практике [Текст] / С. Н. Козлова [и др.] // Терапевтический архив. - 2011. - Том 83, N 1. - С. 17-21. - Библиогр.: с. 20-21.
2. Апанасенко, Г. Л. Первичная профилактика ишемической болезни сердца в практике семейного врача [Текст] / Г. Л. Апанасенко // Сімейна медицина. - 2008. - N 4. - С. 53-59.
3. Атеросклероз і серцево-судинна патологія: сучасний стан проблеми (огляд) [Текст] / Є. Х. Заремба [та ін.] // Сімейна медицина. - 2011. -N2. - С.63-65.

Наведено результати дослідження застосування вітчизняного аторвастатину (Ліпікс) при захворюваннях серцево-судинної системи.


4. Баклыкова, О. Б. Фармакологические основы применения экстрактов боярышника у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в общей врачебной практике [Текст] / О. Б. Баклыкова, Е. В. Ших, Ж. М. Сизова // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 203-204.
5. Багрий, А. Э. Место диуретиков в клинической практике: (вопросы-ответы) [Текст] / А. Э. Багрий // Сімейна медицина. - 2011. - N 2. - С. 14-21.

В статье обсуждаются подходы к использованию диуретиков в лечении артериальных гипертензий, включая гипертензивные кризы; хронической сердечной недостаточности, в т.ч. при декомпенсации; в лечении больных с асцитом при циррозе печени, с нефротическим синдромом, с острым повреждением почек и хронической почечной недостаточностью. При изложении материала используется форма ответов на вопросы, которые могли бы возникнуть в ходе дискуссии по поводу использования диуретиков.


6. Венгер, І. К. Синдром хронічної венозної недостатності в практиці сімейного лікаря [Текст] / І. К. Венгер, С. Я. Костів // Здоровье женщины. - 2010. - N 10. - С. 76-78.
У даній роботі наведені класифікація та фармакологічна терапія хронічної венозної недостатності.
7. Жарінов, О. Й. Аритмії серця: роль лікаря загальної практики [Текст] / О. Й. Жарінов // Сімейна медицина. - 2009. - N 4. - С. 3-7.
У статті розглядаються аспекти діагностики та лікування порушень ритму серця, які входять до компетенції лікаря загальної практики.
8. Кардіопротективний спосіб життя в структурі профілактичної роботи сімейного лікаря [Текст] / О.А. Каштелян, В.В. Ключникова, О.С. Столярчук [та ін.] // Сімейна медицина. - 2009. - N1. - С. 71-73.
Розроблено алгоритм визначення та експрес-оцінювання ризик-факторів серцево-судинних захворювань в умовах поліклінічного прийому. Представлено схему консультування пацієнтів із метою залучення до кардіопротективного способу життя.
9. Комбінація ацетилсаліцилової кислоти та клопідогрелю в роботі лікаря загальної практики [Текст] // Мистецтво лікування. - 2011. - N 3. - С. 67-69. - Библиогр.: с. 69
10. Лисенко, Г. І. Ендотеліальна дисфункція та способи її корекції в практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини [Текст] / Г. І. Лисенко, О. Б. Ященко // Мистецтво лікування. - 2011. - N 8. - С. 15-20. - Библиогр.: с. 20.

11. Молсидомин в практике терапевта / В. Ю. Приходько, И. Р. Микропуло, Н. А. Масленникова, Е. А. Кононенко // Therapia. Український медичний вісник. - 2011. - N 9. - С. 120-124.
В статье проанализированы особенности действия и эффективность молсидомина (Сиднофарм) и представлен собственный опыт его применения при хронических формах ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.
12. Осовська, Н. Ю. Застосування амлодипіну в кардіологічній практиці (огляд) [Текст] / Н. Ю. Осовська // Сімейна медицина. - 2011. - N 2. - С. 37-40.13. Радченко, О. М. Діастолічна дисфункція чи бронхообструктивна патологія: проблема діагностики (лекція) [Текст] / О. М. Радченко // Сімейна медицина.–2011.-N2.-С.33-36.

14. Сіренко, Ю. М. Можливості контролю артеріального тиску в пацієнтів із цукровим діабетом лікарями загальної практики в Україні (Програма "МЕКАТ - Можливості ефективного контролю артеріального тиску за допомогою кардіологічних препаратів національної компанії ФАРМ АК") [Текст] / Ю. М. Сіренко, Г. Д. Радченко, І. М. Марцовенко // Сімейна медицина. - 2010. - N 1. - С. 118-127.
15. Сіренко, Ю. М. Результати 3-місячного спостереження за лікуванням пацієнтів з артеріальною гіпертензією лікарями загальної практики в Україні (Програма "МЕКАТ - Можливості ефективного контролю артеріального тиску за допомогою комбінованого лікування препаратами українського виробника") [Текст] / Ю. М. Сіренко, Г. Д. Радченко, І. М. Марцовенко // Сімейна медицина. - 2009. - N 4. - С. 66-74.
16. Топчий, Н. В. Алгоритм диагностики портальной гипертензии в работе врача общей практики [Текст] / Н. В. Топчий, А. С. Топорков // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 230-231.
17. Хіміон, Л. В. Переваги та перспективи широкого використання статинів у загальнолікарській практиці [Текст] / Л. В. Хіміон // Мистецтво лікування. - 2011. - N 2. - С. 38-46. - Библиогр.: с. 46.

6.2 ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
1. Волосовец, А. П. Инфекции дыхательных путей в практике семейного врача, педиатра, терапевта: рациональная антимикробная терапия. По итогам междисциплинарного круглого стола [Текст] / А. П. Волосовец, С. П. Кривопустов, А. Э. Багрий // Новости медицины и фармации. - 2011. - N 6. - С. 8-9.
2. Журавльова, Л. В. Бронхіальна астма: погляд на проблему з позицій практикуючого лікаря [Текст] / Л. В. Журавльова, О. М. Кривоносова // Сімейна медицина. - 2011. - N 1. - С. 7-13
У статті з позицій практикуючого лікаря наведено етіологію та патогенез БА, її клініку, діагностику й лікування та алгоритм невідкладної допомоги при астматичному статусі.
3. Корж, А. Н. Роль семейного врача в диагностике и лечении хронического обструктивного заболевания легких (лекция) [Текст] / А. Н. Корж // Сімейна медицина. - 2011. - N 1. - С. 34-40.


4. Корж, А. Н. Роль семейного врача в диагностике и лечении хронического обструктивного заболевания легких [Текст] / А. Н. Корж // Consilium medicum Ukraina. - 2010. - Том 4, N 16. - С. 14-18.
5. Лукачук, О. М. Лікування гострих верхньощелепових бактеріальних синуситів методом активного переміщення рідин за Proetz […в практиці сімейного лікаря]: [Текст] / О. М. Лукачук, І. І. Вус, І. І. Возний // Практична медицина. - 2008. - Том 14, N 4. - С. 27-28.
6. Мельник, В. М. Сучасне уявлення про туберкульозне запалення: (огляд літератури)[Текст] / В. М. Мельник, І. О. Новожилова // Сімейна медицина. - 2008. - N 4. - С. 11-16.
В статті проаналізовано інформацію, яка може бути використана лікарями різного профілю в діагностиці туберкульозу.
7. Пузич, Я. І. Роль сімейного лікаря у виявленні туберкульозу легень [Текст] / Я. І. Пузич // Сімейна медицина. - 2008. - N 4. - С. 17-18.
Наведено алгоритм ведення хворого на первинному рівні при підозрі на туберкульоз та визначено роль сімейного лікаря у виявленні цієї патології.
8. Радченко, О. М. Діастолічна дисфункція чи бронхообструктивна патологія: проблема діагностики (лекція) [Текст] / О. М. Радченко // Сімейна медицина. - 2011. - N 2. - С. 33-36.
9. Рациональная антибиотикотерапия внебольничной пневмонии в практике семейного врача [Текст] / И. С. Корольчук, В. В. Колесников, О. М. Трошкова // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 256-257.


6.3 ЗАХВОРЮВАННЯ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ1. Аникин, К. С. Функциональная диспепсия - от патогенеза к лечению: преимущества комбинированных препаратов / К. С. Аникин // Therapia. Український медичний вісник. - 2011. - N 9. - С. 126-129.
Представлен опыт применения препарата Омез.
2. Беловол, А. Н. Диспепсия в практике терапевта [Текст] / А. Н. Беловол, И. И. Князькова // Мистецтво лікування. - 2011. - N 2. - С. 11-18.- Библиогр.: с. 17-18.
В статье представлены алгоритм ведения и терапия пациентов с диспепсией.
3. Бенца, Т. М. Применение урсолизина в лечении неалкогольного стеатогепатита, индуцированного нестероидными противовоспалительными препаратами [Текст] / Т. М. Бенца // Сімейна медицина. - 2009. - N 2. - С. 18-23. - Библиогр.: с. 22-23
4. Білько, І. П. Методи діагностики дисбактеріозів у людини: (лекція) [Текст] / І. П. Білько // Сімейна медицина. - 2008. - N 4. - С. 27-31.
У лекції наведені класифікація, ступені компенсації та сучасні методи діагностики дисбактеріозів у людини.
5. Дуда, О. К. Постінфекційний синдром подразненого кишечника: питання діагностики та лікування [Текст]: (огляд) / О. К. Дуда, Р. О. Колесник // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 71-75.
У статті наведені дані щодо поширення, клінічних ознак і принципів лабораторної та інструментальної діагностики постінфекційного синдрому подразненого кишечника. Обґрунтовані рекомендації щодо терапії цієї нозологічної форми захворювання.
6. Ефективність застосування магнітотерапії в лікуванні уражень шлунково-кишкового тракту при метаболічному синдромі [Текст] // Сімейна медицина. - 2009. - N 2. - С. 35-38. - Библиогр.: с. 38.
В статті висвітлені результати дослідження, в якому використовувалась дія змінного магнітного поля на організм хворих із метаболічним синдромом у комплексному лікуванні шлунково-кишкових розладів.
7. Журавлева, Л. В. Современные представления о проблеме целиакии: диагностика и лечебная тактика (лекция) [Текст] / Л. В. Журавлева, О. В. Лахно, О. И. Цивенко // Сімейна медицина. - 2009. - N 2. - С. 8-11. - Библиогр.: с. 10-11.
8. Казмирук, О. В. Роль семейного врача в выявлении болезней органов пищеварения [Текст] / О. В. Казмирук, Н. Н. Рязанцева // Международный медицинский журнал. - 2008. - Том 14, N 4. - С. 122-124.
Показаны распространенность Нр-инфекции и факторы, влияющие на формирование вегетативной дисфункции при хронической гастродуоденальной патологии в возрастном аспекте. Обоснована необходимость семейного подхода к диагностике заболеваний органов пищеварения.
9. Козловский, В. А. Терапия при кишечных инфекциях: фокус на неинвазивные эфферентные методы [Текст]: (обзор) / В. А. Козловский, В. И. Шмалий // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 37-40.
10. Лисенко, Г. І. Актуальні проблеми сучасної гастроентерології в практиці сімейного лікаря [Текст] / Г. І. Лисенко, І. М. Скрипник // Сімейна медицина. - 2009. - N 2. - С. 3-5. - Библиогр.: с. 5
Наведено матеріали про поширеність, тенденції перебігу та лікування захворювань органів травлення, у т.ч. гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, синдрому подразненого кишечника, алкогольно-вірусних уражень печінки тощо.
11. Павлов, А. А. Сахарный диабет типа 2 в общей врачебной практике [Текст] / А. А. Павлов, А. А. Стремоухов // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 226-227.
В статье представлена диетотерапия, терапия, профилактика осложнений сахарного диабета 2 типа.
12. Приходько, В. Ю. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: что следует знать о ней терапевту и семейному врачу? [Текст] / В. Ю. Приходько // Мистецтво лікування. - 2011. - N 2. - С. 4-7. - Библиогр.: с. 7.

Представлены классификация рефлюкс-эзофагита и клинические проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.


13. Радченко, О. М. Хронічний ентерит та абдомінальний ішемічний синдром у практиці сімейного лікаря: проблема диференційної діагностики [Текст] / О. М. Радченко // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 31-36.
14. Скрыпник, И. Н. Силимаринсодержащие гепатопротекторы в современной терапии хронических диффузных заболеваний печени [Текст]: (обзор) / И. Н. Скрыпник, А. С. Маслова // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 65-70.
15. Ткаченко, В. І. Цукровий діабет у загальнолікарській практиці відповідно до сучасних міжнародних рекомендацій (частина 1) [Текст] / В. І.Ткаченко // Мистецтво лікування. - 2011. - N 4. - С. 42-45. - Библиогр.: с. 45.
У статті представлені первинна та вторинна профілактика, методи лікування ЦД і його ускладнень.
16. Ткаченко, В. І. Цукровий діабет у загальнолікарській практиці відповідно до сучасних міжнародних рекомендацій (частина 2) [Текст] / В. І. Ткаченко // Мистецтво лікування. - 2011. - N 5/6. - С. 40-43.
У статті наведено алгоритм медикаментозного лікування пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та лікування ускладнень цукрового діабету.
17. Фактори ризику та профілактика цукрового діабету в практиці сімейного лікаря [Текст] / Г. І. Лисенко [и др.] // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С. 12-15. - Библиогр.: с.15.
18. Фейса, С. В. Оцінка впливу антигомотоксичного препарату мукоза композитум на стан слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний гастрит [Текст] / С. В. Фейса, А. М. Братасюк // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 41-44.
19. Чубенко, С. С. Оптимизация лечения больных с изжогой [Текст] / С. С. Чубенко, И. Р. Имамова, Д. С. Чубенко // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 59-64.
В статье представлено применение препарата Гавискон форте в лечении изжоги, возможности его комбинации с другими препаратами.
20. Щербинина, М. Б. Функциональная диспепсия: возможности применения препарата Омез Д [Текст]: (обзор) / М. Б. Щербинина // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 54-56.
6.4 ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
1. Артемьева, Е. Г. Озонотерапия в комплексном лечении ревматоидного артрита в условиях семейной медицины [Текст] / Е. Г. Артемьева, А. Н. Овечкина // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 221-222.
2. Бурба, Л. В. Деформирующий гонартрит: возможности диагностики и лечения в общей врачебной практике [Текст] / Л. В. Бурба // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 240-241.
3. Орлова, Е. В. Новые перспективы терапии суставного синдрома в общей врачебной практике [Текст] / Е. В. Орлова // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 238-239.
Применение низкоинтенсивного лазерного излучения и препарата Артрофоон в комплексной терапии больных с суставным синдромом.
4. Триполка, С. А. Дифференциальная диагностика суставного синдрома в практике семейного врача [Текст] / С. А. Триполка, А. В. Благовещенская // Український терапевтичний журнал. - 2011. - N 2. - С. 73-78.

6.5 НЕВРОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
1. Гиріна, О. М. Синдром хронічної втомленості: актуальні аспекти в діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини - етіологія, патогенез (повідомлення 1) [Текст] / О. М. Гиріна, А. М. Пілецький, В. М. Рудіченко // Сімейна медицина. - 2010. - N 1. - С. 107-111.
2. Гиріна, О. М. Синдром хронічної втомленості: актуальні аспекти в діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини: критерії, діагностика, клінічне ведення (повідомлення 2) [Текст] / О. М. Гиріна, A. M. Пілецький, В. М. Рудіченко // Сімейна медицина. - 2010. - N 2. - С. 107-111.
У роботі наведені діагностичні критерії синдрому хронічної втомленості (СВХ). Наводиться систематизований перелік діагнозів для полегшення диференціальної діагностики. Рекомендується низка запитань для вивчення медичного анамнезу пацієнта, який може включати депресивні симптоми та прояви участі гіпоталамічних структур у розвитку СВХ . На думку більшості дослідників терапія даного захворювання повинна бути комплексною та строго індивідуальною.
3. Головокружение в общей врачебной практике: алгоритм диагностики и лечения [Текст] / М. Н. Дадашева, Т. И. Вишнякова, И. А. Шахматов // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 223-224.
5. Дадашева, М. Н. Алгоритм терапии дисциркуляторной энцефалопатии у больных с артериальной гипертензией в общей врачебной практике [Текст] / М. Н. Дадашева // Сімейна медицина. - 2011. - N 1. - С. 81-86.
В статье предложена схема назначения препарата Кавинтон, которая позволяет рекомендовать его в качестве нейропротективной терапии в комплексном лечении и профилактики больных с артериальной гипертензией.
6. Когнітивні порушення в практиці сімейного лікаря [Текст] / Т. П. Токарєва [та ін.] // Практична медицина. - 2008. - Том 14, N 4. - С. 9-13.
У статті розглянуті питання діагностики, лікування когнітивних порушень та реабілітація хворих в практиці сімейного лікаря.
7. Левада, О. А. Судинна деменція у практиці сімейного лікаря: підходи до діагностики та лікування [Текст] / О. А. Левада // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2010. - Дод. №1 березень: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія. - С. 20-23.
8. Минко, А. И. Проблемы в связи с употреблением алкоголя (в практике семейного врача) [Текст] / А. И. Минко, И. В. Линский // Новости медицины и фармации. - 2010. - N 15. - С. 8-10.
9. Никотиновая зависимость в практике семейного врача [Текст] / Г. С. Попик [и др.] // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 123-127.
10. Приходько, В. Ю. Депрессия: что о ней нужно знать врачу общей практики [Текст] / В.Ю. Приходько, И. Р. Микропуло // Мистецтво лікування. - 2011. - N 1. - С. 5-10. - Библиогр.: с. 10.
11. 616.1/.9(031) Сімейна медицина: у п'яти томах. Т.3: Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування [Текст] / О.О. Біляєва, Є.Х. Заремба, Т.В. Кулемзіна [та ін.]; за ред. В.Г. Передерія, Є.Х. Заремби. - К.: "Здоров'я", 2009. - 703 с. - ISBN 978-966-463-030-9.

У 3-му томі викладено відомості про етіологію, патогенез, клініку, діагностику й лікування найпоширеніших уражень нервової системи (черепно-мозкової травми, травми хребта й спинного мозку, пухлин головного й спинного мозку, епілепсії, остеохондрозу хребта та ін.).

У розділі з нетрадиційних методів лікування надана інформація про теоретичні аспекти застосування фітотерапії, гомеопатії, антигомотоксичної терапії, рефлексотерапії, гірудотерапії. Висвітлено можливості поєднаного використання зазначених методів.
12. 616.899-053.9-07-08 Судинна деменція в практиці сімейного лікаря: сучасні підходи до діагностики та лікування [Текст]: (методичні рекомендації). – К.: Укрмедпатентінформ, 2010. - 27 с.
13. Терещенко, Л. П. Применение гинкго билоба в практике семейного врача [Текст] / Л. П. Терещенко // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2011. - N 5. - С. 83.
14. 616.89-084 Функціонально-організаційна модель профілактики порушень психіки і поведінки у сільського населення та надання медичної допомоги пацієнтам при впровадженні сімейної медицини [Текст]: методичні рекомендації. – К.: ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", 2010. - 18 с.

15. Чуприна, Г. М. Комплексний підхід до лікування мігрені на тлі астенічного синдрому з використанням методів рефлексотерапії [Текст] / Г.М. Чуприна, Є.Л. Мачерет, О.Є. Коваленко // Сімейна медицина. - 2009. - N1. - С. 19-22.
16. Швец, Н. И. Нейроциркуляторная дистония: диагностика и лечение (лекция) [Текст] / Н.И. Швец, Т.М. Бенца, Л.А. Дидух // Сімейна медицина. - 2009. - N1. - С. 23-28.
6.6 ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

1. Индукторы интерферона в практике семейного врача [Текст] / Ф. И. Ершов, М. Г. Романцов, Т. В. Сологуб // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 7. - С. 242-244.

2. Крамарєв, С. О. Кір: (клінічна лекція) [Текст] / С. О. Крамарєв // Сімейна медицина. - 2008. - N 4. - С. 41-43.
У лекції наведена діагностика, лікування та профілактика кору.
3. Крамарєв, С. О. Краснуха: (клінічна лекція) [Текст] / С. О. Крамарєв // Сімейна медицина. - 2008. - N 4. - С. 23-26.
У лекції наведена сучасна діагностика, лікування та профілактика краснухи.
4. Курдина, М. И. Болезнь Лайма в практике семейного врача [Текст] / М. И. Курдина, Л. А. Макаренко // Вестник семейной медицины. - 2008. - N 8. - С. 38-43.
В статье приведены диагностика, лечение и профилактика болезни Лайма.
5. 616.1/.9(031) Сімейна медицина: у 5-ти т. Т.2. Дитячі хвороби. Інфекційні хвороби. Основні принципи лікування хворих [Текст] / за ред. В.Г. Передерія, Є.Х. Заремби. – К.: Здоров'я, 2008. - 735 с. - ISBN 5-311-01400-8.

У 2-му томі викладено відомості з педіатрії (зокрема, розглянуто тактику ведення хворих дітей на амбулаторному етапі, роль і участь сімейного лікаря у проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації дітей). Наведено інформацію про інфекційні захворювання. Розглянуто лікувальну тактику під час критичних станів, які найчастіше виникають у хворих з інфекційною патологією.Подано характеристику лікарських засобів, рекомендації з дієтичного харчування, застосування ЛФК, фізіотерапевтичних процедур і санаторно-курортного лікування.
6. Чорбинская, С. Неспецифическая профилактика ОРВИ в практике врача семейной медицины: препараты эхинацеи [Текст] / С. Чорбинская, А. Девяткин, А. Васильев // Врач. - 2009. - N 10. - С. 38-41.
7. Шпита, О. О. Готовність до надання лікарями загальної практики/сімейної медицини медичної допомоги пацієнтам з інфекційними та паразитарними захворюваннями [Текст] / О. О. Шпита, В. М. Якимець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2009. - N 3. - С. 39-45.
Вивчалася думка сімейних лікарів щодо розподілу видів надання медичної допомоги хворим на інфекційні та паразитарні хвороби між сімейним лікарем і лікарем-інфекціоністом.

8. Шпита, О. О. До питання надання медичної допомоги лікарями загальної практики/сімейної медицини пацієнтам з інфекційними та паразитарними хворобами [Текст] / О. О. Шпита // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2009. - N 2. - С. 82-85.
Наведено дані експертного розподілу видів надання медичної допомоги хворим на інфекційні та паразитарні хвороби між сімейним лікарем і лікарем-інфекціоністом.
7. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
1. Бурлачук, В. Т. Офтальмотонометрия в общей врачебной практике (семейной медицине) [Текст] / В. Т. Бурлачук, Е. В. Гандалян, Н. А. Крысенкова // Поликлиника. - 2008. - N 5. - С. 94-96.
Представлен опыт применения транспальпебрального индикатора внутриглазного давления ИГД-02 diathera.
2. Дегтярева, Л. Н. Применение транспальпебральной тонометрии внутриглазного давления в общей врачебной практике [Текст] / Л. Н. Дегтярева // Поликлиника. - 2008. - N 6/1. - С. 68-69.
В статье представлена схема измерения ВГД с помощью индикатора ИГД-02 diathera.
3. Первичная (открытоугольная) глаукома в практике семейного врача [Текст] // Поликлиника . - 2009. - N 6. - С. 63-65.
В статье приведена классификация глауком, ранняя диагностика.
4. Топчий, Н. В. Индикатор внутриглазного давления ИГД-02 diathera в практике семейного врача: [тонометрия в ранней диагностике глаукомы] [Текст] / Н. В. Топчий // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2011. - N 17. - С. 85.
8. АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
1. Гойда, Н. Г. Роль сімейного лікаря в збереженні репродуктивного здоров’я нації [Текст] / Н. Г. Гойда, О. Ю. Бісярин // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 119-122.
2. Корпан, Р. Б. Роль сімейних лікарів у формуванні, збереженні та зміцненні репродуктивного здоров'я [Текст] / Р. Б. Корпан // Практична медицина. - 2008. - Том 14, N 4. - С. 24-27.
3. Матюха, Л. Ф. Репродуктивна медицина - один з пріоритетів підготовки лікарів загальної практики - сімейних лікарів [Текст] / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда // Здоровье женщины. - 2011. - N 6. - С. 163-165.
У статті висвітлено один з компонентів, що входить до компетенції сімейного лікаря – сприяння збереженню репродуктивного здоров’я жінки. Проаналізовано рівень знань сімейних лікарів з питань репродуктивного здоров’я та запропоновані медичні послуги, які цей лікар зобов’язаний надати при ведені фізіологічної вагітності після отримання ним відповідних знань та практичних навичок.
4. 618.33-06 Організаційні технології профілактики перинатальних чинників ризику ускладнень вагітності та пологів у практиці сімейного лікаря [Текст]: (методичні рекомендації). – К.: Укрмедпатентінформ, 2008. - 18 с.
5. Туйнов, В. А. Лабиальный и генитальный герпес в практике семейного врача: (клиническая лекция) [Текст] / В. А. Туйнов, Е. А. Чебалина // Сучасні інфекції. - 2010. - N 1. - С. 89-96; Здоровье женщины. - 2011. - N 2. - С. 83-89.

В статье отражен анализ литературы и результаты личного опыта относительно современных аспектов эпидемиологии, патогенеза, диагностики основных клинических форм и профилактики лабиального и генитального герпеса и его последствий.9. ДИТЯЧІ ХВОРОБИ
1. Больбот, Ю. К. Вплив інфекції Helicobacter pylori на перебіг бронхіальної астми в дітей [Текст] / Ю. К. Больбот, М. В. Калічевська // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 45-48.
2. Волосовец, А. П. Инфекции дыхательных путей в практике семейного врача, педиатра, терапевта: рациональная антимикробная терапия. По итогам междисциплинарного круглого стола [Текст] / А. П. Волосовец, С. П. Кривопустов, А. Э. Багрий // Новости медицины и фармации. - 2011. - N 6. - С. 8-9.
3. Левенець, С. О. Роль лікаря загальної практики - сімейної медицини у виявленні розладів функції статевої системи та їх профілактика в дівчаток і дівчат-підлітків [Текст] / С. О. Левенець, В. В. Перевозчиков // Сімейна медицина. - 2011. - N 2. - С. 97-99.
Наводяться дані про поширеність клінічних проявів порушень функції статевої системи серед дівчаток, вказані основні чинники ризику виникнення цієї патології. Даються рекомендації щодо формування груп ризику та особливостей диспансерного спостереження за цим контингентом.
4. Литвин, Л. Б. Депрессии у детей: особенности клинической картины и возможности лечения (обзор) [Текст] / Л. Б. Литвин // Сімейна медицина. - 2011. - N 2. - С. 79-80.
5. Олексюк, О. Б. Система запобіжної госпіталізації в педіатрії в умовах впровадження сімейної медицини [Текст] / О. Б. Олексюк, В. Г. Слабкий // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - N 2. - С. 20-24.
Запропонована система запобіжної госпіталізації у педіатрії, в основі якої стало визнання лікаря загальної практики/ сімейної медицини головною фігурою в організації медичної допомоги дітям, з пріоритетом надання медичної допомоги на первинному рівні, активної профілактичної роботи та використання стаціонарозамінних форм лікування. Одночасно запроваджується система безперервного підвищення якості медичної допомоги та професійної майстерності медичних працівників первинної ланки із залученням батьків до збереження здоров’я дітей.

6. Острый средний отит у детей [… в практике семейного врача] / Ю. К. Больбот [и др.] // Сімейна медицина. - 2011. - N 3. - С. 112-115.
7. 616-053.2(075.8) Педіатрія в практиці сімейного лікаря [Текст]: навчальний посібник / Н.В. Банадига, Л.М. Слободян, В.Ф. Лобода, Є.Ф. Бузько та ін.; за ред. Н.В. Банадиги. - Тернопіль : "Укрмедкнига", 2008. - 338 с. - ISBN 978-966-673-110-7 : 128 грн.60к.

Посібник містить основні розділи педіатрії, починаючи з періоду новонародженості, раннього віку, а закінчуючи до- та шкільним періодом розвитку дитини. Висвітлені питання провідної патології внутрішніх органів, системи крові, а також значна увага приділена фізіології та патології новонароджених, дітей раннього віку. Сформульовані діагностичні критерії становлення діагнозу та діагностично-лікувальної тактики сімейного лікаря.

Посібник рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів з фаху «Педіатрія», «Загальна практика - сімейна медицина».
8. Резолюция участников "круглого стола" "Профилактическое и лечебное применение мультипробиотиков в педиатрии и семейной медицине" [Текст] // Современная педиатрия. - 2011. - N 3. - С. 19-21.
Данная резолюция носит рекомендательный характер и посвящена вопросам оптимизации профилактического и лечебного применения пробиотиков у детей различного возраста.

9. Савво, В. М. Кожно-васкулярный синдром при ревматических заболеваниях у детей в практике педиатра и семейного врача [Текст] / В. М. Савво, Л. П. Киселева, В. В. Кутовая // Дерматологія та венерологія. - 2010. - N 2. - С. 43-48.
Дано подробное описание клинических проявлений кожно-васкулярного синдрома при аутоиммунных воспалительных ревматических заболеваниях у детей. Выделены общие и отличительные признаки поражения кожи, характера высыпаний у больных ювенильным ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, ювенильным дерматомиозитом.
10. 616.1/.9(031) Сімейна медицина: у 5-ти т. Т.2. Дитячі хвороби. Інфекційні хвороби. Основні принципи лікування хворих [Текст] / за ред. В.Г. Передерія, Є.Х. Заремби. – К.: Здоров'я, 2008. - 735 с. - ISBN 5-311-01400-8.

У 2-му томі викладено відомості з педіатрії (зокрема, розглянуто тактику ведення хворих дітей на амбулаторному етапі, роль і участь сімейного лікаря у проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації дітей). Наведено інформацію про інфекційні захворювання. Розглянуто лікувальну тактику під час критичних станів, які найчастіше виникають у хворих з інфекційною патологією.

Подано характеристику лікарських засобів, рекомендації з дієтичного харчування, застосування ЛФК, фізіотерапевтичних процедур і санаторно-курортного лікування.
11. Соломин, В. Консервативное лечение плоскостопия у детей и подростков [Текст] / В. Соломин, В. Федотов, И. Викторова // Врач. - 2009. - N 2. - С. 67-68.
В статье представлена лечебная гимнастика и аппаратная реабилитация.
12. Фримонт, В. Альтернативы обучению врачей общей практики основам детской психиатрии не существует [Текст] / В. Фримонт // НейроNEWS: психоневрология и нейропсихиатрия. - 2011. - N 3. - С. 7-13.
ЗМІСТ

1.


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ2


2.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

4

3.

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА ЗА КОРДОНОМ

5

4.

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

6

5

МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ


6

6.
ВЕДЕННЯ ХВОРИХ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ в
8

6.1.

ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ


10

6.2.

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ


12

6.3.

ЗАХВОРЮВАННЯ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ

13

6.4

ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ

15

6.5

НЕВРОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

16

6.6

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

17

7.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

19

8.

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ


19

9.

ДИТЯЧІ ХВОРОБИ


19

Укладач: Боріскіна О.В.Відповідальний за випуск: Діжур Т.А.

Тираж: 10 прим.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка