Код(и) обов’язкових модулів, які необхідно скласти до прослуховування цього модуляСкачати 51.08 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір51.08 Kb.

Код(и) обов’язкових модулів, які необхідно скласти до прослуховування цього модуля:

Кількість кредитів:

2


Код модуля:Назва дисципліни:
Масова інформація та комунікація

Назва модуля:
Теорія масової комунікаціїАвтор модуля: проф.. Різун В. В.Опис модуля: Цей модуль є основним розділом академічної фундамент­таль­ної дисципліни “Масова інформація і комунікація” (7 кредитів) і має обсяг 2 кредити, викладається у першому семестрі для всіх спеціальностей напряму 0302. Завершується іспитом (40 балів). Модуль складається з 9 лекцій (18 год.) та 9 семінарських занять (18 год.). На самостійну роботу відводиться 36 годин.
Модульний контроль здійснюється за компонентами модуля (змістовими модулями). Їх п’ять: ЗМ1 — презентація власної моделі масової комунікації (10 балів); ЗМ2 — конспектування літератури (15 балів); ЗМ3 — виступ на семінарі (один) (5 балів); ЗМ4 — експрес-опитування на семінарах письмові (10 опитувань по 2 бали кожне) (20 балів); ЗМ5 — підсумковий тест (10 балів).
Цей модуль закладає філософські, методологічні й теоретичні основи розуміння природи масового спілкування, тих явищ, які функціонують у середовищі масової комунікації, зокрема журналістики, масовокому­нікаційної діяльності і того впливу, який чинить середовище масового спілкування на журналістів, рекламістів, фахівців із піару, видавців, редакторів, владу і т. д.

Мета модуля: Метою модуля є ознайомити студентів з основами теорії масового спілкування, сформувати уявлення про масову комунікацію як середовище, в якому працюють різні фахівці (професійні комуніканти) за законами цього середовища.Результати навчання:

Після завершення цього модуля студент знатиме: • Що таке масова комунікація.

 • Хто є учасниками масового спілкування.

 • Хто такі маси.

 • Яку роль виконують журналісти в середовищі масового спілкування поряд із іншими учасниками цього процесу.

 • Засоби і методи впливу на маси.

 • Вплив та його результати (ефекти). Ефективність впливу на маси.

 • Теорії масової комунікації.

Після завершення цього модуля студент умітиме: • Робити зіставний аналіз теорій масової комунікації.

 • Розрізняти учасників масового спілкування за функціями, завданнями, методами,засобами праці тощо.

 • Відсторонюватися від виконання невластивих своїй професії, але властивих іншим учасникам масового спілкування функцій.

 • Коректно працювати зі своєю аудиторією як виявом маси.

 • Відстоювати свою професійну точку зору щодо місця і ролі своєї професії в структурі масового спілкування.

 • Правильно організовувати свою працю, користуватися відповідною своїй професії технологією праці.Методи навчання і викладання: лекції, семінарські заняття, ділова гра, самостійна робота.
1. Лекція. Вступ до курсу.

2. Семінар. Знайомство. Презентація розповіді про свого знайомого (по групі) у двох форматах.

3. Лекція. Природа масової комунікації як явища. Визначення. Ознаки. Фактори.

4. Семінар. Природа масової комунікації як явища. Визначення. Ознаки. Фактори.

5. Лекція. Природа масової комунікації як явища. Моделі масової комунікації.

6. Семінар. Природа масової комунікації як явища. Моделі масової комунікації.

7. Лекція. Маси як основний фактор масової комунікації. Визначення. Ознаки. Види.

8. Семінар. Маси як основний фактор масової комунікації. Визначення. Ознаки. Види.

9. Лекція. Маси як основний фактор масової комунікації. Свідомість, поведінка, настрої і думки.

10. Семінар. Маси як основний фактор масової комунікації. Свідомість, поведінка, настрої і думки.

11. Лекція. Комуніканти як визначальний фактор масової кому­ні­ка­ції. Визначення. Типи.

12. Семінар. Комуніканти як визначальний фактор масової кому­ні­ка­ції. Визначення. Типи.

13. Лекція. Комуніканти як визначальний фактор масової кому­ні­ка­ції. Роль комунікантів в управлінні масовокомунікаційними про­цесами.

14. Семінар. Комуніканти як визначальний фактор масової кому­ні­ка­ції. Роль комунікантів в управлінні масовокомунікаційними про­цесами.

15. Лекція. Масовий вплив як комунікативний процес.

16. Семінар. Масовий вплив як комунікативний процес.

17. Лекція. Теорії масової комунікації і їх зіставний аналіз.

18. Семінар. Теорії масової комунікації і їх зіставний аналіз.

19. Підсумковий тест.Зміст модуля:
Самостійна робота.

Підготовка до семінарських занять (по дві години — 18)

Презентація власної моделі масової комунікації (8 годин).

Конспектування літератури (10 годин):

Опрацювання й конспектування монографії Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнарод­ні відносини.— К.: Освіта, 1999:

Розділ 1 “Історія та міждисциплінарний характер вивчення масової комунікації” (стор. 18—42);

Розділ 3 “Зміни державної політики в галузі масової комунікації та медіа-імперії” (стор. 86—144);

Розділ 4 “Вплив глобальних медіа-імперій на політичну комунікацію” (стор. 145—151, 171—189).

Оцінка модуля.


Протягом семестру студент має змогу набрати 60 балів, які є сумою таких виконаних робіт:

ЗМ1 — презентація власної моделі масової комунікації (10 балів) — до 30 жовтня;

ЗМ2 — конспектування літератури (15 балів) — до 15 листопада;

ЗМ3 — виступ на семінарі (один) (5 балів) — до 20 грудня;

ЗМ4 — експрес-опитування на семінарах письмові (10 опитувань по 2 бали кожне) (20 балів) — до 20 грудня;

ЗМ5 — підсумковий тест (10 балів) — на останньому семінарському занятті.


Екзамен — 40 балів — за графіком.

Основна література:


Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини.— К.: Освіта, 1999.— 351 с.

Редакційні настанови Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм // www.bbc.co.ukРізун В. В. Маси.— К.: Видавничий центр “Київський уні­вер­ситет”, 2003.— 118 с.


Додаткова література:

Брайант Дженнингз, Томпсон Сузан. Основы воздействия СМИ.— М.; С.-П.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2004.

Еко, Умберто. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів.— Львів: Літопис, 2004.

Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун.— К.: Либідь, 1997.— 216 с.Почепцов Г. Г. Теория коммуникации.— К.; М.: Рефл-бук; Ваклер, 2003.

Goban-Klas T. Media i komunikowanie masove. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.— Warszawa—Kraków: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999.— 336 s.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка