Книжкова палата україниСторінка1/10
Дата конвертації06.12.2016
Розмір2.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

24

2006

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний покажчик України

№ 24

Грудень 2006(19287—20266)

Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року

Київ • 2006

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION

"IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE"

National


Bibliography of Ukraine

THE NEWSPAPER

ARTICLES CHRONICLE

State Bibliographic Index of

Ukraine

№ 24


December, 2006

(19287—20266)


Appears twice a month

Published from 1937

Kyiv • 2006


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.

Укладачі: В.В. Гладун, І.М. Кічкін,

О.А. Рудь, Ю.Г. Щербак

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура В.Д.Одрини

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 20.12.2006. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 5,35. Обл.-вид. арк. 6,24.

Тираж 171 пр. Зам. № 154.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27

Тел. 292-82-69

З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94

Ó Книжкова палата України, 2006ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5


  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

050 Серіальні видання 5

06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 6

070 Газети. Преса. Журналістика 6

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 7

1 Філософські науки. Психологія 7

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 7

3 Суспільні науки 7

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 7


  1. Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція. 7

316 Соціологія 8

32 Політика. Політологія 8

33 Економіка. Економічні науки 16

34 Право. Юриспруденція 23

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 26

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 30

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 31


  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 34

  1. Математика та природничі науки. Загальні питання

фізико-математичних, природничих та хімічних наук 35

51 Математика 36

55 Геологія. Науки про Землю 36

57 Біологічні науки 37

59 Зоологія 37

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка ..37

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 37

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 40

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 42

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 44

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 44

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені

галузі 46

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 46

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 46

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 46

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 64

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови. Переклади. Культура мови 64

82 Художня література. Літературознавство 64

9 Географія. Біографії. Історія 69

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 69

908 Краєзнавство 69


  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 70

929 Біографічні та подібні дослідження 70

93/94 Історія 70

Іменний покажчик 73

Географічний покажчик 84

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 24 88

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" у 2006 році 90

___________________________________

У номері зареєстровано матеріали з газет за серпень, вересень, жовтень 2006 року.

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

19287. Згуровський М. Дослідницькі університети: шанс для Європи / Михайло Згуровський // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 14.

Див. 19315, 19698, 19808, 20181

006 Стандартизація та стандарти

19288. А починалося з палатки…: [Про Держ. п-во "Харківстандартметрологія"] / Підгот. Василь Медвідь // Слобід. край. — 2006. — 10 жовт. (№ 113). — С. 2.

19289. Кардош Й.Ю. Аби вітчизняні товари і послуги могли у світі конкурувати, треба стандарти стосовно їх якості з вимогами ЄС гармонізувати: [Бесіда із заст. дир. Закарпат. регіон. центру стандартизації, метрології та сертифікації Йосипом Юрійовичем Кардошем / Записав Богдан Дубовий] // Новини Закарпаття. — 2006. — 10 жовт. (№ 125). — С. 4.

Див. 19800

007 Діяльність і організація: загальна теорія інформації, комунікацій та управління (кібернетика)

19290. Некрасова Л. Зустрічі із супер комп'ютером, або Шлях вітчизняної кібер-нетики за 55 років / Леоніна Некрасова // Молодь України. — 2006. — 28 верес.—4 жовт. (№ 38). — С. 13.

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

19291. Бойко А. Всесвіт, який називається бібліотекою: [Про кн. Людмили Де­ниско "Бібліотека Київської духовної академії (1819—1919)"] / Алла Бойко // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 верес.—6 жовт. (№ 37). — С. 15.

19292. Дадалко Л.В. У Париж — до бібліотеки: [Про б-ки Польщі, Німеччини, Франції: Бесіда з бібліотекарем Світлогор. централіз. бібл. системи (Білорусь) Людмилою Да­далко / Записав Ізяслав Котляров] // Житомирщина. — 2006. — 30 верес. (№ 108). — С. 5.

19293. Димчук В. Право на вічність: [Про регіон. наук.-практ. конф. "Бібл. Житомирщина: історія і сучасність"] / Володимир Димчук // Житомирщина. — 2006. — 30 верес. (№ 108). — С. 5.

19294. Лісовенко М. Сходинка до храму пізнання: [Про Всеукр. наук.-практ. конф. "Сучасна б-ка для дітей — центр інформації, духов. розв. та орг. дозвілля", Донеч­чина] / Микола Лісовенко // Уряд. кур'єр. — 2006. — 30 верес. (№ 183). — С. 7.

19295. Нагірняк О. Приватні бібліотеки в Україні XVII—XVIII ст.: 30 верес. — Всеукр. день б-к / Остап Нагірняк // Слово Просвіти. — 2006. — 5—11 жовт. (Чис. 40). — С. 11.050 Серіальні видання

19296. Іваненко Н. Науково-популярний журнал ["Світогляд"] для ... пенсіо­нерів? / Наталія Іваненко, Пилип Рожен // Україна молода. — 2006. — 17 жовт. (№ 191). — С. 9.

19297. Тисячна Н. Журнал ["Хобі"] про диваків і для диваків / Надія Тисячна // День. — 2006. — 19 жовт. (№ 179). — С. 2.

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

19298. Довгань М. Центр Європейської інформації в Чернівцях / Марія Довгань // Буковин. віче. — 2006. — 27 верес.

19299. Логвиненко Л. "Взяв би я бандуру та й заграв, що знав": [Про вист. унік. старовин. муз. інструм., Харків] / Леонід Логвиненко // Слобід. край. — 2006. — 21 жовт. (№ 118). — С. 3.

19300. Мироненко Д.В. Друге призначення: [Бесіда з головою правл. Всеукр. громад. орг. "Друге призначення" Дмитром Володимировичем Мироненком / Записав Георгій Долженко] // Уряд. кур'єр. — 2006. — 27 верес. (№ 180). — С. 7.

19301. Петрова С. Шукайте порозуміння: [Про об-ня співвласників багатоквар-тир. будинків (ОСББ): За матеріалами бесіди з магістром права Сергієм Скіцем] / Світ­лана Петрова // Хрещатик. — 2006. — 26 жовт. (№ 158). — С. 13.

Див. 19293, 19387, 19470, 19498, 19502, 19666, 19729,19807, 19843, 19896-97, 19910, 19913-17, 19919, 19923-24, 19926-29, 19933-37, 19942-43, 19947-48, 19950, 19952, 19954, 20213069 Музеї

19302. Нестеров В. Музей гетьманства [у Києві]: хто в домі господар? / В'ячес­лав Нестеров // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 18.

Див. 19845, 19889, 20258

070 Газети. Преса. Журналістика

19303. Антологія резонансних ініціатив: Так називають експерти нову кн. "Мої університети" із сер. "Бібліотека газети "День": [Висловлювання] / Підгот. Надія Тисяч­на // День. — 2006. — 20 жовт. (№ 180). — С. 18—19. — Авт.: Ігор Пасічник, Петро Кралюк, Володимир Різун та ін.

19304. Биков Д. "Вигідне лише безкорисливе, чудове лише самоцільове": [Бесіда із ж-стом, письм., ред. Дмитром Биковим] // День. — 2006. — 18 жовт. (№ 178). — С. 6.

19305. Зінченко Н. Сто років тому народилася газета "Рада" / Наталія Зінченко // Хрещатик. — 2006. — 17 жовт. (№ 152). — С. 13.

19306. Коптева Е. Опыт с доставкой: [Об укр.-чеш. проекте "Мест. мас-медиа: пропаганда или мониторинг действий властей?", Луган. обл.] / Елена Коптева // Наша газ. — 2006. — 21 окт. (№ 119). — С. 6.

19307. Наливайко І. Журналіст, письменник, друг [Володимир Шевченко] / Іван Наливайко // Зоря Полтавщини. — 2006. — 4 жовт.

19308. Смирнова Н. От Николаева до Миколаек: [О XIV Междунар. форуме ме­диа, Польша] / Наталия Смирнова // Юж. правда. — 2006. — 17 окт.

Див. 19340, 19359, 1936409 Рукописи. Раритети і рідкісні книги

19309. Кралюк П. Родовід слов'янської Книги Книг: Попередники Острозької Біблії / Петро Кралюк // День. — 2006. — 14 жовт. (№ 176). — С. 7.

19310. Кульова В. Давньослов'янський раритет: [Про презентацію кн. Бориса Івановича Яценка "Слово о полку Ігоревім — як історичне джерело"] / Віра Кульова // Хрещатик. — 2006. — 31 жовт. (№ 160). — С. 15.

Див. 20245, 20255

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

19311. Кузьмук О. Батьківщина: [Щодо формув. нац. світогляду] / Олексій Кузьмук // День. — 2006. — 7 жовт. (№ 171). — С. 8.

159.9 Психологія

19312. Долішня Н. І Купідон, буває, "в яблучко" не влучає: [Про причини шлюб. розлучень: Бесіда з психотерапевтом Надією Долішньою та психологом Катериною Балінською / Записала Тетяна Козирєва] // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 22.

19313. Халін А. І тоді прийшов психолог: [Про Всеукр. громад. орг. "Психо­культура": Бесіда з кер. харк. філ. Андрієм Халіним / Записав Віталій Стегній] // Демокр. Україна. — 2006. — 11 жовт. (№ 187). — С. 6.

Див. 19675, 19682

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

19314. Волкова О. Церква і молодь — хід назустріч / Олена Волкова, Дар'я Швая // День. — 2006. — 13 жовт. (№ 175). — С. 17.

19315. Вчені науково обґрунтовують існування Бога // Хрещатик. — 2006. — 13 жовт. (№ 151). — С. 11.

19316. Гудзик К. Vive La France!: [Про кн. фр. вчен. Жана-Поля Віллема "Європа та релігія. Ставки XXI століття"] / Клара Гудзик // День. — 2006. — 27 жовт. (№ 185). — С. 20.

19317. Гудзик К. Повага до віри: [Про румун. історика релігій Мірчу Еліаде (1907—1986)] / Клара Гудзик // День. — 2006. — 13 жовт. (№ 175). — С. 8.

19318. Гудзик К. Церква наших сусідів [румунів] / Клара Гудзик // День. — 2006. — 6 жовт. (№ 170). — С. 8.

19319. Іваннікова Л. Свята Мати Покровонька: [З історії реліг. свята] / Люд­мила Іваннікова // Слово Просвіти. — 2006. — 12—18 жовт. (Чис. 41). — С. 6.

19320. Паславський І. Митрополит галицький [Антоній Ангелович], всеук­раїнський / Іван Паславський // Україна молода. — 2006. — 25 жовт. (№ 197). — С. 8.

19321. Путкарадзе Л. Господь управит: [О Свято-Успен. соборе г. Рубежного Луган. обл.: По материалам беседы с настоятелем собора отцом Евгением] / Лайсман Путкарадзе // Наша газ. — 2006. — 5 окт. (№ 112). — С. 12.

19322. Речовий доказ: Експерти-криміналісти [з Росії] дослідили обставини остан. днів життя і страти [Ісуса] Христа // Хрещатик. — 2006. — 13 жовт. (№ 151). — С. 11.

Див. 19692, 19699, 19887, 19892, 20207

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

Див. 19499, 19501, 19505, 19507, 19513-14, 19540-41, 19563-64, 19791, 19831

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

19323. Покотило О. Чоловіків — у Червону книгу!: Представників силн. статі в Україні меншає / Ольга Покотило // День. — 2006. — 12 жовт. (№ 174). — С. 1—2.

19324. Суржик Л. "Слов'янський хрест": [Про наук. прогноз демогр. розв. Украї­ни в першій половині ХХІ ст. — до 2050 р.: З публ. стат. даних] / Лідія Суржик // Дзер­кало тижня. — 2006. — 30 верес.—6 жовт. (№ 37). — С. 1, 14.

316 Соціологія

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система. Соціальні процеси

19325. Їльге В. Вільфрід Їльге: "Нам є чого повчитися в України": [Про II "Київ. діалог" — нім.-укр. конф. "Молодь змінює сусп-во", Київ: Бесіда з наук. працівником Лейпциз. центру гуманіт. наук, історії і культури Сх. і Серед. Європи / Записала Елла Шиндлер] // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 20.

19326. Мірошникова Л. Зупинити домашніх агресорів: [Про запобігання родин. конфліктам: Про громад. слухання за участю голови Київ. міськдержадмін. Леоніда Чер­новецького] / Ліна Мірошникова // Хрещатик. — 2006. — 11 жовт. (№ 149). — С. 7.

19327. Шевченко І. Молодіжна політика: проблеми реалізації: [Про прес-конф. начальника упр. у справах сім'ї, молоді і спорту облдержадмін. Марії Власенко для журналістів обл. ЗМІ] / Ірина Шевченко // Житомирщина. — 2006. — 14 жовт. (№ 114). — С. 3.

19328. Шелупець І. Від відчаю до свободи: [Про орг. акції "Київ. сім'я — без наркот. залежності"] / Ірина Шелупець // Хрещатик. — 2006. — 4 жовт. (№ 145). — С. 9.

Див. 19311, 19314316.6 Соціальна психологія

19329. Бадрак В. Жіноче обличчя успіху має чіткі чоловічі риси / Валентин Бад­рак // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 верес.—6 жовт. (№ 37). — С. 19.

19330. Карелина Л. Разочаровался тот, кто был очарован: О людях, политиках с позиции "каждый народ достоин своего правителя": [Беседа с членом координац. совета творч. об-ния "Интеллект Украины" при Европ. акад. проблем Людмилой Карелиной / Записала Татьяна Олийнык] // Правда Украины. — 2006. — 28 сент.—4 окт. (№ 39). — С. 10.

19331. Колесниченко Т. Чи чує наша Україна своїх дітей?: Маленькі українці про ставлення держави: [Висловлювання] / Тетяна Колесниченко // День. — 2006. — 6 жовт. (№ 170). — С. 1, 23. — Авт.: Володимир Фаворський, Анастасія Алексюк, Станіслав Грин­кевич та ін.

32 Політика. Політологія

323 Внутрішня політика. Національні питання. Національні та етнічні меншини

19332. Каспрук В. Україна в пошуку свого демократичного майбутнього: [Щодо модернізації політ. системи] / Віктор Каспрук // День. — 2006. — 12 жовт. (№ 174). — С. 4.

19333. Крамаренко О. Коли віз попереду коня: [Про становище в. укр. сусп-ві: Відгук на ст. Ольги Федорової "Коли звільнемося від чужої неволі, то треба найбільше берегтися, щоб не знищила нас своя укр. темнота", в газ. "День", 2006, 23 верес.] / Олек­сандр Крамаренко // День. — 2006. — 7 жовт. (№ 171). — С. 4.

19334. Левітас І. Ілля Левітас: "На державному рівні антисемітизму у нас немає": [Бесіда з президентом Євр. ради України та Фонду "Пам'ять Бабиного Яру" / Записала Алла Котляр] // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 20.

19335. Лосєв І. Ще один прожект неукраїнської України : [Відгук на ст. Ольги Федорової "Коли звільнимося від чужої неволі, то треба найбільше берегтися, щоб не знищила нас своя укр. темнота" в газ. "День", 2006, 22 верес.] / Ігор Лосєв // День. — 2006. — 13 жовт. (№ 175). — С. 4—5.323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

19336. Болгари пройшли повз урни...: На президент. виборах, які у першому турі не виявили переможця, лідирує нині діюч. глава держави Георгій Пирванов // Хрещатик. — 2006. — 25 жовт. (№ 157). — С. 11.

19337. Гудзик К. Українці в Румунії / Клара Гудзик // День. — 2006. — 6 жовт. (№ 170). — С. 20.

19338. Даниленко Д. Китай: боротьба з корупцією чи суперниками? / Данило Даниленко // Демокр. Україна. — 2006. — 7 жовт. (№ 185). — С. 4.

19339. Друзенко Г. Сто на сто по-чеськи: [Про політ. ситуацію у Чехії] / Ген­надій Друзенко // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 5.

19340. Ізмайлов В. Боялися — тому й убили: [Про рос. ж-стку Ганну Політковсь­ку] / В'ячеслав Ізмайлов // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 2.

19341. "Її розслідування могло бути незручним для багатьох...": Слідчі шукають у вбивстві відомої рос. ж-стки Анни Політковської "чечен. слід" // Хрещатик. — 2006. — 11 жовт. (№ 149). — С. 10.

19342. Каспрук В. Мушарраф виходить "на лінію вогню": [Про біогр. нову кн. пакистан. лідера Первеза Мушаррафа "На лінії вогню"] / Віктор Каспрук // День. — 2006. — 3 жовт. (№ 167). — С. 7.

19343. Каспрук В. Норвегія не живе сьогоднішнім днем / Віктор Каспрук // День. — 2006. — 14 жовт. (№ 176). — С. 3.

19344. Логвиненко Л. Слідами українців Сибіру: [Нарис] / Леонід Логвиненко // Слобід. край. — 2006. — 14 жовт. (№ 115). — С. 21.

19345. Мартинов А. "Велика коаліція" віч-на-віч з внутрішніми протиріччями: [Про внутр. політику Німеччини] / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2006. — 4 жовт. (№ 184). — С. 4.

19346. Мартинов А. Конституційний референдум загострив проблему Косова / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2006. — 31 жовт. (№ 201). — С. 5.

19347. Мартинов А. Тоні Блер надто молодий для пенсії?: [Про лейборист. прем'єр-міністра Велик. Британії Тоні Блера] / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2006. — 14 жовт. (№ 190). — С. 4.

19348. Мартинов А. Франція: чотири мушкетери і жінка: [Щодо визначення фаворитів президент. перегонів у Франції] / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2006. — 10 жовт. (№ 186). — С. 5.

19349. Петренко Є. Бразилія: Лула [Луіс Ігнесіо да Сілва] втрачає підтримку: [Про президент. вибори у Бразилії] / Євген Петренко // Демокр. Україна. — 2006. — 12 жовт. (№ 188). — С. 5.

19350. Петренко Є. Загадковий Бутан — королівство цивілізоване / Євген Пет­ренко // Демокр. Україна. — 2006. — 14 жовт. (№ 190). — С. 4.

19351. Петренко Є. Іспанія: чи варто "витягати скелет з шафи"?..: [Щодо реабі­літації жертв громадян. війни 1936 — 1939 рр. та жертв репресій за часів диктатури Франко в 1939 — 1975-х урядом Іспанії] / Євген Петренко // Демокр. Україна. — 2006. — 5 жовт. (№ 183). — С. 4.

19352. Петренко Є. Переможний "коктейль" від [міністра внутрішніх справ Франції] Ніколя Саркозі / Євген Петренко // Демокр. Україна. — 2006. — 7 жовт. (№ 185). — С. 4.

19353. Петренко Є. Польща перед вибором меншого зла: [Про політ. ситуацію в Польщі] / Євген Петренко // Демокр. Україна. — 2006. — 14 жовт. (№ 190). — С. 5.

19354. Петренко Є. Суперник Уго Чавеса: [Про президент. виборчу кампанію у Венесуелі] / Євген Петренко // Демокр. Україна. — 2006. — 5 жовт. (№ 183). — С. 5.

19355. Петрів П. Наступникові Блера аплодували 41 раз: [Про внутр. політику Великої Британії] / Петро Петрів // Демокр. Україна. — 2006. — 5 жовт. (№ 183). — С. 4.

19356. Пшегодська О. Ритуали для спадкоємця японського імператора / Олена Пшегодська // День. — 2006. — 3 жовт. (№ 167). — С. 3.

19357. Росія: за крок до виборів / Підгот. Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2006. — 10 жовт. (№ 186). — С. 4.

19358. Сенсації від Герхарда Шредера: [Про мемуари колиш. канцлера Німеччи­ни Герхарда Шредера] // Хрещатик. — 2006. — 25 жовт. (№ 157). — С. 11.

19359 Сірук М. Світ шокований убивством російської журналістики: [Висловлю­вання] / Микола Сірук; Комент. Ірини Хакамади, Ольги Герасим'юк, Володимира Рижо­ва та ін. // День. — 2006. — 10 жовт. (№ 172). — С. 1, 7. — Авт.: Георгій Сатаров, Ан­дрій Солдатов, Микола Сванідзе.

19360. У провінціях Угорщини перемогла опозиція: Причиною поразки правляч. коаліції на чолі з прем'єром Ференцем Дюрчанем стало стрімке зростання цін... // Хре­щатик. — 2006. — 4 жовт. (№ 145). — С. 11.

19361. Угорщина відзначила піввіковий ювілей антирадянського повстання // Хрещатик. — 2006. — 25 жовт. (№ 157). — С. 10.

19362. Ференц Дюрчань таки втримав владу?: Парламент Угорщини висловив главі уряду, який очолює соціаліст. партію, вотум довіри, а в країні й далі тривають мітинги протесту // Хрещатик. — 2006. — 11 жовт. (№ 149). — С. 11.

19363. ХАМАС під загрозою: [Про політ. ситуацію у Палест. Автономії] // Хре­щатик. — 2006. — 11 жовт. (№ 149). — С. 11.

19364. Хрущова Н. Убивство [журналістки Анни Політковської] в Москві / Ніна Хрущова // День. — 2006. — 11 жовт. (№ 173). — С. 3.

19365. Чаморро К. Дев'ять життів Даніеля Ортеги: [Про внутр. політику Ніка­рагуа] / Карлос Чаморро // День. — 2006. — 31 жовт. (№ 187). — С. 3.

Див. 19421, 19425, 19430, 19442, 19533, 19571, 19779323(477) Внутрішня політика України

19366. Бабій О. Без мови рідної — манкурти ми: [Про держ. політику щодо мов. питання] / Ольга Бабій // Галичина. — 2006. — 19—25 жовт. (№ 159—160). — С. 15.

19367. Бест О. Верховна Рада не відпустить міністрів-нашоукраїнців?: Представ­ники правляч. коаліції вважають, що блок "НУ" і дотепер остаточ. не визначився зі своєю подальшою роллю / Ольга Бест // Хрещатик. — 2006. — 26 жовт. (№ 158). — С. 4.

19368. Галата Я. "Броунівський" рух: [Щодо призначення Олександра Зінченка радником Президента України] / Ярослав Галата // Демокр. Україна. — 2006. — 11 жовт. (№ 187). — С. 2.

19369. Галата Я. Мандрівки "блудного сина": "Наша Україна" відмовляється від участі у "широкій" коаліції / Ярослав Галата // Демокр. Україна. — 2006. — 6 жовт. (№ 184). — С. 2.

19370. Гальчинський А. Початок нового раунду небезпечних політичних проти­стоянь [в Україні] / Анатолій Гальчинський // День. — 2006. — 11 жовт. (№ 173). — С. 1—2.

19371. Герасимюк О. Ольга Герасим'юк: "Простіше за все — все кинути і кри­чати на всю країну: ненавиджу": [Бесіда з нар. депутатом України / Записала Олена Яхно] // День. — 2006. — 21 жовт. (№ 181). — С. 2.

19372. Гриненко Л. Фальшиві голуби добросусідства: [Про укр. держ. мов. по-літику] / Лука Гриненко // День. — 2006. — 6 жовт. (№ 170). — С. 5.

19373. Гриненко Л. "Як робити не треба": [Щодо формув. парлам. коаліції в Ук­раїні: За матеріалами бесіди з екс-секр. РНБО України Євгеном Кириловичем Марчу­ком] / Лука Гриненко // День. — 2006. — 3 жовт. (№ 167). — С. 1.

19374. Громов О. Які цінності нам потрібні: [Про політ. та соц. процеси в Ук­раїні] / Олександр Громов // День. — 2006. — 7 жовт. (№ 171). — С. 1—2.

19375. Десятников В. Что ли партию создать?: [О полит. ситуации в Украине] / Виктор Десятников // Правда Украины. — 2006. — 12—18 окт. (№ 41). — С. 5.

19376. Дроздовський Д. "Мости спалено?": [Про внутр. політику України] / Дмитро Дроздовський // Слово Просвіти. — 2006. — 12—18 жовт. (Чис. 41). — С. 3.

19377. Каспрук В. У задзеркаллі українського двовладдя все чіткіше проглядається примара диктатури / Віктор Каспрук // День. — 2006. — 28 жовт. (№ 186). — С. 4.

19378. Касьяненко М. Мовна лихоманка: [Щодо мов. питання в Криму] / Ми­кита Касьяненко // День. — 2006. — 21 жовт. (№ 181). — С. 4.

19379. Касьяненко М. Севастопольський форум: "Півд. політ. столиця" стає інтелект. майданчиком для пошуку моделей розв. Причорномор. регіону / Микита Касья­ненко // День. — 2006. — 31 жовт. (№ 187). — С. 4.

19380. Керц О. Віталій Шевченко: "Для регіональних мовників повинно бути 100 відсотків українського мовлення": [Про брифінг в Нац. раді України з питань те­лебачення і радіомовлення] / Ольга Керц // День. — 2006. — 6 жовт. (№ 170). — С. 9.

19381. Князевич Р. Руслан Князевич: Відновлення переговорів про "широку" коаліцію для "Нашої України" було б колективним самогубством: [Бесіда з нар. депута­том / Записала Леся Шовкун] // Україна молода. — 2006. — 20 жовт. (№ 194). — С. 4—5.

19382. Кононов І. Культурне розмаїття — наше багатство: [Про Концеп. держ. мов. політики в Україні: Бесда із зав. каф. філософії та соціол. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка Іллею Кононовим / Записала Зоя Путренко] // Наша газ. — 2006. — 14 окт. (№ 116). — С. 5. — Закінч. Початок: № 115.

19383. Кульбіда І. Чи є в Україні національна політика?: [Відгук на ст. В. Януко­вича "Подзвін Бабиного Яру", у газ. "День", 2006, 27 верес.] / Іван Кульбіда // День. — 2006. — 7 жовт. (№ 171). — С. 8.

19384. Летич О. Як відновити "спалені мости"?: [Про внутр. політику України] / Олекса Летич // Молодь України. — 2006. — 12—18 жовт. (№ 40). — С. 4.

19385. Литвин В. Володимир Литвин: "У нас немає політичної еліти, в нас є правлячий політичний клас": [Бесіда з головою Нар. партії / Записала Наталя Ромашова] // День. — 2006. — 19 жовт. (№ 179). — С. 4.

19386. Мостова Ю. Стратегія самознищення: [Про внутр. політику України] / Юлія Мостова // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 1, 4.

19387. Олійник М.В. Українську мову вигнали практично з усіх сфер життя [До-нецького] регіону...: [Бесіда з очільником Донец. обл. від-ня орг. "Просвіта" та політ. партії "Конгрес укр. націоналістів" Марією Василівною Олійник / Записала Ганна Хри­пункова] // День. — 2006. — 24 жовт. (№ 182). — С. 1, 4.

19388. Пахолок Т. З когорти незламних: [Про громад., держ., політ. діяча Євгена Пронюка] / Тамара Пахолок // Уряд. кур'єр. — 2006. — 26 верес. (№ 179). — С. 7.

19389. "Політреформа внесла в наше життя політичний хаос": Наслідки, ризики, перспективи: [Висловлювання] // День. — 2006. — 11 жовт. (№ 173). — С. 4. — Авт.: Ігор Буркут, Сергій Гармаш, Володимир Коробов та ін.

19390. Рахманін С. Поза законом: [Про внутр. політику України] / Сергій Рахма­нін // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 верес.—6 жовт. (№ 37). — С. 1, 3.

19391. Ромашова Н. Кажуть, "Наша Україна" пішла в опозицію. Остаточно? / Наталя Ромашова // День. — 2006. — 6 жовт. (№ 170). — С. 4.

19392. Ромашова Н. Стоп, кадри!: Уряд ініціює ліквідацію губернатор. посад / Наталія Ромашова // День. — 2006. — 4 жовт. (№ 168). — С. 1—2.

19393. Ромашова Н. Ціна парламентаризму / Наталя Ромашова // День. — 2006. — 26 жовт. (№ 184). — С. 1—2.

19394. Савченко С. Мультикультурність, мовна толерантність, україноненавис­ництво?: [Про гуманіт. політику в Криму] / Сергій Савченко // Слово Просвіти. — 2006. — 26 жовт.—1 листоп. (Чис. 43). — С. 5.

19395. Семків В. "УПА визнають. Тільки, може, нас уже не буде..." / Володимир Семків // Україна молода. — 2006. — 13 жовт. (№ 189). — С. 8.

19396. Скоробагатько С. Берег лівий, берег правий...: Різні політ. сили по-різ­ному відзначили 64-ту річницю утворення УПА / Сергій Скоробагатько // Сіл. вісті. — 2006. — 17 жовт.

19397. Стадільна Я. Проблеми мови є. У чиновників / Яна Стадільна // Голос України. — 2006. — 29 верес. (№ 181). — С. 1—5.

19398. Тичина А. Пригноблені, або партії безвладдя: [Про внутр. політику Украї­ни] / Андрій Тичина // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 3.

19399. Ткаленко І.І. Уряд і парламент: кроки до конструктивної співпраці: [Бесіда з міністром у зв'язках з Верховною Радою України та інш. органами держ. влади Іваном Івановичем Ткаленком / Записала Ірина Мамчур] // Уряд. кур'єр. — 2006. — 27 верес. (№ 180). — С. 6.

19400. Трипільський С. Баста: [Про внутр. політику України] / Станіслав Три­пільський // Сіл. Час. — 2006. — 13 жовт. (№ 38). — С. 4.

19401. Шевченко О. Основні політичні проекти в Україні та перспектива їх взаємодії / Олексій Шевченко // День. — 2006. — 20 жовт. (№ 180). — С. 4—5.

19402. Шлемко Д. Дмитро Шлемко: "Регіонали" здійснюють стратегію повного захоплення влади: [Бесіда з нар. депутатом України / Записав Богдан Вівчар] // Га­личина. — 2006. — 17 жовт. (№ 158). — С. 4.

19403. Шпак Б. Мова не винна: [Про мов. політику в Україні] / Борис Шпак // Сіл. вісті. — 2006. — 20 жовт. (№ 122). — С. 2.

19404. Яворівський В. Володимир Яворівський: "Витоки душевного стану сьогоднішнього українця — в минулому п'ятнадцятиріччі" // Слово Просвіти. — 2006. — 5—11 жовт. (Чис. 40). — С. 3. — Закінч. Початок: Чис. 37.

19405. Янукович В. Суспільство замовляє — влада виконує: Виступ Прем'єр-міністра України Віктора Януковича на засід. Кабінету Міністрів 28 верес. 2006 р. // Уряд. кур'єр. — 2006. — 29 верес. (№ 182). — С. 2.

19406. Янукович В.Ф. У виконавчій владі всі повинні відповідати перед українським народом за результати своєї праці: Заключ. сл. Прем'єр-міністра України В.Ф.Януковича на засід. уряду 28 верес. 2006 р. // Уряд. кур'єр. — 2006. — 30 верес. (№ 183). — С. 2, 4.

19407. Яхно О. Героїзм з відчаю: [Щодо призупинення переговор. процесу зі створення коаліції нац. єдності] / Олена Яхно // День. — 2006. — 10 жовт. (№ 172). — С. 2.

19408. Яхно О. "Наша Україна" дистанціюється від [Президента] Ющенка? / Оле-на Яхно // День. — 2006. — 7 жовт. (№ 171). — С. 2.

19409. Яхно О. Скільки буде тіньових урядів [в Україні]? / Олена Яхно // День. — 2006. — 14 жовт. (№ 176). — С. 2.

Див. 19325, 19333, 19453, 19456, 19534, 19545, 19573, 19621, 19630, 19706

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

19410. Адлер О. Новий "союз трьох імператорів": [Щодо нової тристорон. зуст­річі лідерів Франції, Німеччини і Росії] / Олександр Адлер // День. — 2006. — 3 жовт. (№ 167). — С. 7.

19411. Бєлогорцев В. Україна і НАТО: "за" — направо, "проти" — наліво / Вік­тор Бєлогорцев // День. — 2006. — 21 жовт. (№ 181). — С. 8.

19412. Бришамбо М.де. Марк де Бришамбо: Референдум по Придністров'ю можливий, але після політичного рішення: [Бесіда з ген. секретарем Орг. з безпеки і спів­праці в Європі (ОБСЄ) / Записав Микола Сірук] // День. — 2006. — 25 жовт. (№ 183). — С. 3.

19413. Везіан Ж.-П. Жан-Поль Везіан: Україна сама визначатиме розвиток своїх відносин з ЄС: [Бесіда з Надзв. і Повнов. Послом Франції в Україні / Записав Микола Сірук] // День. — 2006. — 17 жовт. (№ 177). — С. 1, 3.

19414. Волович О. Регіональне лідерство України: міф чи реальний шанс?: [Про місце України в сусп.-політ. та соц.-екон. розв. Центр.-Сх. Європи] / Олексій Волович // День. — 2006. — 3 жовт. (№ 167). — С. 1, 7.

19415. Джексон Б.П. Проблема [політичного розвитку] європейського сходу / Брюс П. Джексон // День. — 2006. — 11 жовт. (№ 173). — С. 3.

19416. Згуровський О. Війни глобалізації: [З публ. стат. даних] / Олександр Згу­ровський // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 верес.—6 жовт. (№ 37). — С. 6.

19417. Каспрук В. Ахмадінеджад [президент Ірану] знову пророкує знищення Ізраїлю / Віктор Каспрук // День. — 2006. — 24 жовт. (№ 182). — С. 7.

19418. Каспрук В. Війна з тероризмом: можливо, її правила потребують змін? / Віктор Каспрук // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 верес.—6 жовт. (№ 37). — С. 5.

19419. Каспрук В. Ядерний блеф Північної Кореї: Чи зможе вона отримати від цього дивіденди? / Віктор Каспрук // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 1, 5.

19420. Катамадзе Г. Григол Катамадзе: Тиск Росії не розколе грузинське суспільство: [Бесіда з Надзв. і Повнов. послом Грузії в Україні / Записав Микола Сірук] // День. — 2006. — 10 жовт. (№ 172). — С. 1, 3.

19421. Книга розбрату: Відомий амер. ж-ст Боб Вудворт розкритикував дії Білого дому в Іраку: [Про нову кн. Боба Вудворта "Стан заперечення"] // Хрещатик. — 2006. — 4 жовт. (№ 145). — С. 10.

19422. Кравченко В. Грузія: перегруз гру: [Про рос.-груз. відносини] / Во­лодимир Кравченко // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 верес.—6 жовт. (№ 37). — С. 4.

19423. Кравченко В. Реадмісійний армрестлінг: [Щодо спрощення віз. режиму між Україною та ЄС] / Володимир Кравченко // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 5.

19424. Крок назад, а два вперед?: Пхеньян готовий відмовитися від ядер. випробувань... // Хрещатик. — 2006. — 25 жовт. (№ 157). — С. 10.

19425. Мартинов А. Війна з тероризмом на терезах виборчої кампанії [до Конгресу США] / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2006. — 7 жовт. (№ 185). — С. 4.

19426. Мартинов А. "Вісь зла" приносить прибутки політикам: [Щодо іран. та північно­корейс. ядер. прогр.] / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2006. — 11 жовт. (№ 187). — С. 4.

19427. Путкарадзе Л. Кристиан Феслер: "Потенциал надо развивать": [О рабо-чем визите в Луган. обл. делегации посольства Швейцар. Конфедерации в Украине : По материалам беседы с Чрезв. и Полномоч. послом Швейцарии Кристианом Феслером] / Лайсман Путкарадзе // Наша газ. — 2006. — 7 окт. (№ 113). — С. 1, 3.

19428. Сагайдачний І. Куди поведе ООН людина з "залізними руками в окса-митових рукавицях"?: [Про призначення міністра закордон. справ Республіки Корея Пан Гі Муна ген. секр. ООН] / Іван Сагайдачний // Дзеркало тижня. — 2006. — 14—20 жовт. (№ 39). — С. 5.

19429. Сагайдачний І. Обережно: двері зачиняються: Після Румунії та Болгарії ЄС тимчасово призупинить прийом нових членів / Іван Сагайдачний // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 верес.—6 жовт. (№ 37). — С. 5.

19430. Сірук М. Знаки уваги: Москва й Тирасполь розігрують результати рефе­рендуму [у Придністров'ї] / Микола Сірук; Комент. Оазу Нантойя, Федора Лук'янова // День. — 2006. — 14 жовт. (№ 176). — С. 3.

19431. Сірук М. Новий вимір: В угоді між Україною і ЄС не буде перспективи членства / Микола Сірук // День. — 2006. — 17 жовт. (№ 177). — С. 3.

19432. Сірук М. Подвійна порція: Росія завдяки газу зміцнює партнерство з Ні­меччиною / Микола Сірук // День. — 2006. — 13 жовт. (№ 175). — С. 3.

19433. Сірук М. Подвійні стандарти: Україна вимагає від ЄС рос. варіанту реадмісії / Микола Сірук; Комент. Василя Філіпчука, Валерія Чалого // День. — 2006. — 6 жовт. (№ 170). — С. 3.

19434. Сірук М. Реадмісійний компроміс: Україна отримає спрощ. віз. режим з ЄС / Микола Сірук // День. — 2006. — 26 жовт. (№ 184). — С. 3.

19435. Сірук М. "Шовіністична істерія": Михайло Касьянов заступився за грузи­нів: [Щодо загострення рос.-груз. взаємин] / Микола Сірук; Комент. Сергія Михеєва, Автандила Джохадзе // День. — 2006. — 7 жовт. (№ 171). — С. 3.

19436. Словаччина уважно спостерігає за подіями в Україні...: [Про темат. зуст-річ укр. і словац. експертів, яка відбулась у рамках прогр. Jour-Fixe в Пряшів. від-ні до­слідн. центру Словац. асоц. зовніш. політики] // Новини Закарпаття. — 2006. — 10 жовт. (№ 125). — С. 6.

19437. "Це не була вендета проти Росії...": Тбілісі видало Москві чотирьох рос. військовослужбовців, яких звинувачували у шпигунстві // Хрещатик. — 2006. — 4 жовт. (№ 145). — С. 10.

19438. Чемпіон М. Москва бере гору над Заходом у битві за вплив у колишніх радянських республіках / Марк Чемпіон, Гай Чейзан: [З вид. The Wall Street Journal] // День. — 2006. — 7 жовт. (№ 171). — С. 3.

19439. Чи захистить Захід Грузію та Україну?: [Політ. комент.] // Вісті. — 2006. — 12 жовт. (№ 750). — С. 6.

19440. Шимановський О. Містер Пан: [Про Ген. Секр. ООН корейс. дипломата Пан Гі Муна] / Олександр Шимановський // Україна молода. — 2006. — 14 жовт. (№ 190). — С. 5.

Див. 19342, 19358, 19363, 19557, 19864

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка