Книжкова культура Галичини назва вибіркової дисципліниСкачати 34.85 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір34.85 Kb.

Книжкова культура Галичини

назва вибіркової дисципліни

Семестр: __6___ Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - _72_ (кредитів ЄКТС - _2_); аудиторні години - __34_ (лекції - _18__ , практичні - __ , семінарські - _16_, лабораторні -)


Лектор: ____О. В. Седляр_________________(ел. адреса ___sedlyar__@__rambler.ru___ ) ,
Результати навчання:
знати:

  • характерні особливості книжкової культури Галичини, основні етапи її розвитку (рукописна книга, стародрукована книга, книга ХІХ–ХХ ст.);

  • розвиток технологій виготовлення, оформлення та оздоблення книги;

  • місце та значення книговидання та книгорозповсюдження (передовсім українського) в культурному житті Галичини; місце книги в приватному житті людей різних часів;

  • розвиток культури читання в Галичині;

  • зв’язок між розвитком книжкової культури та громадського й інтелектуального життя Галичини.


вміти:

  • визначати і характеризувати тенденції розвитку книжкової культури у Галичині в різний час;

  • оцінювати місце, роль і значення книги та читання у житті галичан;

  • визначати вплив на розвиток книжкової культури Галичини різних історичних подій;

  • використовувати здобуті історичні знання в науковій та практичній діяльності.


Анотація навчальної дисципліни:
“Книжкова культура Галичини” – навчальна дисципліна, мета якої: ознайомити студентів з розвитком книжкової культури (книговидання, у т. ч. й оформлення книги, книгорозповсюдження, читання та сприйняття книги) на території Галичини від часів Галицько-Волинської держави до середини ХХ ст.; охарактеризувати роль, місце і значення книги в житті галичан (передовсім українців) із різним соціальним статусом у різні історичні періоди; сформувати розуміння основних причинно-наслідкових зв’язків, які стосуються взаємних впливів книговидання та книгорозповсюдження і читання і розвитку передовсім культурного (національно-культурного) та інтелектуального життя населення Галичини.
Рекомендована література: 
Вушко І. Еволюція читацьких інтересів львів’ян у другій половині ХІХ ст. // Україна модерна. – Київ; Львів, 2003. – Ч. 8. – С. 127–142.

Генсьорський А. І. Галицько-Волинський літопис (процес складання, редакції і редактори). – Київ, 1958.

Голик Р. Книжна культура, читання й етносоціальні уявлення галичан кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 98–108.

Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. – Львів, 1995.

Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. – Львів, 2000.

Зуляк І. С. Діяльність “Просвіти” у Західній Україні в міжвоєнний період (1919–1939). – Тернопіль, 2005.

Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів, 2002.

Котлобулатова І. Книгарі та книгарні в минулому Львова. – Львів, 2005.

Люзняк М. Українська науково-популярна книга кінця ХІХ – початку ХХ ст. як соціокультурний феномен: з історії виникнення та становлення – Львів, 2000.

Нестеренко П. Історія українського екслібриса. – Київ, 2010.

Овдієнко О. Книжкове мистецтво на Україні (1917–1974). – Львів, 1974.

Овчінніков В. Історія книги: Становлення сучасного книгодрукарського мистецтва. – Львів, 2010.

Нестеренко П. Історія українського екслібриса. – Київ, 2010.

Овдієнко О. Книжкове мистецтво на Україні (1917–1974). – Львів, 1974.

Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні. – Львів, 2003.

Якимович Б. З. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти. Львів, 2006.Форми та методи навчання: ___лекції, семінарські заняття, самостійна робота______

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:________________екзамен__________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська

Розглянуто на засіданні кафедри «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Завідувач кафедри ________________________ _____________________

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Декан ________________________ ___________________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка