Київський національний університетСкачати 289.11 Kb.
Дата конвертації18.11.2016
Розмір289.11 Kb.

Київський національний університет


імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

кафедра міжнародних відносин

та зовнішньої політикиКУРС З ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ
Навчальна програма дисципліни

Затверджено на засіданні кафедри

міжнародних відносин та зовнішньої

політики, протокол №1

від 30 серпня 2011року

Київ – 2011 р.

Вступ.

Предмет та цілі спецкурсу. Поняття експортного контролю. Значення проблеми експортного контролю та контролю над озброєннями у міжнародних відносинах. Огляд головних джерел та документів.Тема 1. Роль експортного контролю в системі міжнародної безпеки.
Поняття та структура міжнародної безпеки. Сучасний стан міжнародної безпеки. Загрози міжнародній безпеці у 21-му столітті. Трансформація загроз міжнародній безпеці в умовах багатополярності. Розповсюдження озброєнь як дестабілізуючий чинник міжнародної безпеки.

Система забезпечення міжнародної безпеки та її структура. Поняття міжнародного режиму в сфері міжнародної безпеки. Режими з контролю над озброєннями та їх роль в забезпеченні міжнародної безпеки.

Міжнародний експортний контроль. Поняття цілі та завдання. Етапи становлення. Експортний контроль як міжнародний режим. Ключові принципи та міжнародно-правова база режиму експортного контрою.

Роль міжнародних організацій у становленні та зміцненні режиму з експортного контролю. Проблеми впровадження міжнародного режиму з експортного контролю.Тема 2. Експортний контроль в режимах контролю над озброєннями.
Сутність та зміст міжнародних режимів експортного контролю: Вассенаарська Домовленість, Режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних постачальників, Комітет Цангера та Австралійська Група.

Вимоги режиму нерозповсюдження зброї масового знищення до експортного контролю. Експортний контроль та Договір ДНЯЗ. Вимоги Конвенції про заборону хімічної зброї та про її знищення і Конвенції про заборону бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї до експортного контрою.

Експортний контроль та режими контролю над звичайними озброєннями. Експортний контроль в реалізації Договору про звичайні збройні сили в Європі. Експортний контроль та Конференція з роззброєння. Експортний контроль та заходи воєнної довіри. Регістр ООН зі звичайних озброєнь. Перспективи підписання Договору про торгівлю озброєннями.

Міжнародний режим експортного контролю та національна система експортного контролю. Участь України у зміцненні міжнародних режимів експортного контролю.

Чинники, актори та загрози, що впливають на стан міжнародних режимів експортного контролю. Проблеми функціонування міжнародних режимів експортного контролю.

Тема 3. Історія становлення та розвитку режиму експортного контролю.
Програма "Атом заради миру". Наслідки розповсюдження ядерних матеріалів та технологій у 1950-60-х роках.  Створення МАГАТЕ та підписання ДНЯЗ. Створення Комітету Цангера (КЦ). Підписання меморандумів "А" та "Б".

Досягнення Домовленості  про обмін інформацією стосовно фактичного експорту через систему конфіденційних звітів. Недоліки КЦ та лондонські переговори. Створення Групи ядерних постачальників(ГЯП) та її значення.  Ухвалення керівних принципів для ядерного експорту.

Еволюція ГЯП. Варшавська зустріч ГЯП та подальше вдосконалення експортного контролю. Входження України до ГЯП. Створення Австралійської групи та її значення для експортного контролю.

Загроза розповсюдження ракетних технологій. Заснування Режиму контролю над ракетними технологіями(РКРТ) та його розвиток. Приєднання України до РКРТ. 

Координаційний комітет  з експортного контролю(КОКОМ) та Вассенаарські домовленості про експортний контроль над звичайними озброєннями, товарами та технологіями подвійного використання(ВД). Загроза тероризму із застосуванням ЗМЗ та роль ЕК у боротьбі з нею.
Тема 4. Міжнародно-організаційні аспекти експортного контролю
Роль ООН у режимі експортного контролю. Перший комітет та Рада Безпеки. Реєстр звичайних озброєнь ООН. Конференція із роззброєння. ДНЯЗ та Статут МАГАТЕ як правові підвалини міжнародної системи експортного контролю. Роль режиму РКРТ у стримуванні розповсюдження ракетних технологій.

Консолідація ГЯП після Варшавської зустрічі. Керівні принципи та додатки до них. Вассенаарські домовленості щодо товарів і технологій, які не охоплені іншими режимами. Проблема нелегальних трансферів та боротьба із ними. Регіональні та національні режими експортного контролю як складові міжнародного режиму нерозповсюдження ЗМЗ. Спроби побудови регіональних режимів ЕК в ЄС, Азії, Африці та Латинській Америці.

Конвенція про заборону виробництва протипіхотних мін та інші спроби заборонити зброю невибіркової дії і осилити контроль за торгівлею стрілецькою зброєю.

Роль і місце України у торгівлі звичайними озброєннями та товарами подвійного призначення. Ініціатива глобального партнерства та участь у ній України щодо торгівлі озброєннями.Тема 5. Правові засади експортного контролю.
Загальне поняття про галузь експортного контролю. Етапи розвитку законодавства в галузі експортного контролю. Правові засади державного експортного контролю та ієрархічна структура законодавства в галузі державного експортного контролю.

Зміст базових актів законодавства у галузі експортного контролю за рівнями ієрархії та вплив цих актів на здійснення процедур державного експортного контролю. Конституція України, міжнародні договори України, закони України про експортний контроль.

Укази Президента України, що мають відношення до галузі державного експортного контролю. акти Кабінету Міністрів України, що стосуються галузі державного експортного контролю. Акти „загальнодержавної” дії, якими здійснюється деталізація конкретних процедур, що застосовуються у системі державного експортного контролю.

Структура та базові положення Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання ”


Тема 6. Основи організації та здійснення державного експортного контролю.
Завдання та структура системи експортного контролю України. Показники прийняття рішень в системі експортного контролю. Рівні прийняття рішень в системі експортного контролю.

Загальні моделі прийняття рішень в системі державного експортного контролю та ризики, що виникають під час прийняття таких рішень. Модель прийняття рішень за власною інформацією Держекспортконтролю. Модель прийняття рішень з урахуванням інформації, яка є у розпорядженні інших державних органів.

Основи здійснення державного експортного контролю. Базові поняття з термінології експортного контролю. Базові процедури здійснення державного експортного контролю, у тому числі загальні процедури, процедури складання списків товарів та зміст списків, процедури класифікації та ідентифікації товарів, процедури встановлення порядків державного експортного контролю.

Поняття та зміст експертизи в галузі державного експортного контролю. Принципи реєстрації суб’єктів в Держекспортконтролі, особливості укладання зовнішньоекономічних договорів. Врахування вимог державного експортного контролю у зовнішньоекономічних договорах Процедури, що пов’язані із здійсненням міжнародних передач товарів

Поняття та зміст повноважень на експорт/імпорт окремих товарів. Поняття дозвільних документів та їх типи.

Тема 7. Державний експортний контроль за діяльністю, пов’язаною з міжнародними передачами товарів.
Поняття державного експортного контролю. Загальні процедури здійснення державного експортного контролю та етапи їх застосування. Етапи застосування процедур державного експортного контролю. Державний контроль на етапі планування та підготовки міжнародної передачі товарів. Повноваження Держекспортконтролю.

Встановлення порядків здійснення державного контролю. Попередня експертиза та контроль ідентифікації товарів. Реєстрація суб'єктів у Держекспортконтролі. Державний експортний контроль за проведенням переговорів.

Контроль гарантій щодо кінцевого використання товарів. Документи про гарантії.. Міжнародний імпортний сертифікат. Сертифікат підтвердження доставки. Сертифікат кінцевого споживача. Контроль наявності та достатності гарантії

Контроль під час надання дозвільних документів. Етап загального розгляду документів. Етап експертиз щодо дотримання міжнародних зобов’язань. Етап „загальних” експертиз у галузі державного експортного контролю.

Державний контроль, що здійснюється під час постачання та після постачання товарів. Контроль звітності про використання дозвільних документів та про фактичне використання товарів. Контроль доставки товарів. Фізичний” контроль доставки. Документи про підтвердження доставки товарів іноземному споживачу.

Контроль використання товарів у заявлених цілях. Державний контроль за виконанням кінцевими споживачами в Україні зобов'язань за гарантіями щодо використання імпортованих товарів у заявлених цілях.

Організація перевірок використання кінцевими споживачами в Україні товарів, які були імпортовані з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях, за участю іноземних партнерів. Перевірки використання іноземними кінцевими споживачами товарів, які були імпортовані з України з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях


Особливості державного експортного контролю при здійсненні міжнародних передач товарів у рамках міжнародних договорів України. „Всеохоплюючий контроль”. Контроль товарів, не внесених до списків, у випадках ембарго. Митний контроль.

Тема 8. Запобігання правопорушенням та відповідальність у галузі державного експортного контролю.
Загальний підхід до правозастосування у галузі державного експортного контролю. Формалізовані моделі застосування санкції до суб’єктів, що порушили правила експортного контролю. Процедури правозастосування у галузі державного експортного контролю. Основні та додаткові санкції до „порушників ”. Накладання штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю. Сплата штрафів. Оскарження штрафів. Повноваження Держекспортконтролю та інших державних органів щодо застосування додаткових санкцій. Повноваження інших державних органів щодо застосування додаткових санкцій.

Відповідальність за збитки, яки суб’єкти зазнають в наслідок застосування додаткових санкції. Адміністративна відповідальність громадян та посадових осіб за порушення законодавства у галузі державного експортного контролю.

Загальні питання адміністративного правозастосування у галузі державного експортного контролю. Процедура розгляду справ про адміністративні правопорушення. Процедура розгляду справ про адміністративні правопорушення

Загальні питання кримінальної відповідальності у галузі державного експортного контролю. Кримінальна відповідальність фізичних осіб за порушення законодавства у галузі державного експортного контролю. Особливості визначення кримінальної відповідальності у галузі державного експортного контролю.Тема 9. Європейські стандарти в експортному контролі.
Національні системи експортного контролю держав-членів Європейського Союзу. Структури систем експортного контролю деяких держав ЄС ( Франція, Сполучене Королівство, Німеччина, Польща).

Процедури експортного контролю ЄС відносно товарів військового призначення. Правова база „військового ” контролю. Загальний підхід до контролю „військових ” товарів. Спільні критерії прийняття рішень щодо експорту „військових ” товарів. Поведінка щодо відмов.

Процедури експортного контролю ЄС відносно товарів подвійного використання. Правова база контролю „подвійних ” товарів. Загальний підхід до контролю „подвійних ” товарів. Базова термінологія держав ЄС стосовно „подвійних ” товарів. Процедури контролю „подвійних ” товарів. Експорт „подвійних ” товарів внесених до Списку товарів подвійного використання ЄС. Експорт „подвійних ” товарів не внесених до Списку товарів подвійного використання ЄС. Надання посередницьких послуг відносно „подвійних ” товарів. Транзит „подвійних ” товарів територією ЄС. Отримання дозволів. Контроль передач „подвійних ” товарів. Врахування інтересів безпеки. Поведінка щодо відмов. Заборони транзиту.

Контрольний список товарів подвійного використання ЄС. Структура єдиного контрольного списку товарів подвійного використання держав ЄС. Структура національних списків товарів подвійного використання. Оновлення списків товарів подвійного використання.

Митні процедури. Заходи правозастосування.

Тема 10.Системи внутрішньофірмового експортного контролю підприємств.
Мета впровадження внутришньофірмових систем експортного контролю на підприємствах та нормативно-правове підґрунтя створення на підприємствах таких систем. Правила для підприємства в галузі експортного контролю. Урахування специфіки підприємства. Організаційні засади створення системи внутрішньофірмового експортного контролю. Створення служби внутрішньофірмового експортного контролю підприємства, її функції, права, обов'язки та відповідальність. Організація взаємодії підрозділів підприємства з метою належного виконання вимог експортного контролю.

Функціонування системи внутрішньофірмового експортного контролю підприємства (складення плану процесу: Хто? – Коли? – Як?; інструкції; система оброблення даних). Застосування експортного контролю на ранніх стадіях.Практичні заходи, що передують поданню заявки на отримання дозвільного документу. Подання заявки щодо отримання дозвільного документу. Відвантаження і відправлення товарів. Ведення облікової документації. Звітування про використання отриманих підприємством дозвільних документів.

Система перевірок замовників та споживачів товарів. “Червоні прапорці” ризику правопорушень у галузі експортного контролю. Обізнаність в компанії. З’ясування спроб незаконного придбання товарів. Внутрішні програми підприємств щодо перевірок (ревізій) дотримання встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів. Професійна підготовка та навчання. База нормативних документів.
ЛІТЕРАТУРА


а)основна


 1. Закон України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” №549 від 20.02.2003 року.

 2. Коментар до Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” / Під ред.. О.С.Легейди, А.І.Дмитрієва, О.М.Гришуткіна – Київ, КИТ, 2005 - 1039 с.

 3. Експортний контроль України, збірник у двох томах / Під ред.. О.С.Легейди – Київ, КИТ, 2003 - 603 с.

 4. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

 5. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення

 6. Галака С.П., Чумак В.М. Проблеми роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї К.: ІМВ, 2001.

 7. Галака С.П. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах. К., 2002.

 8. Галака С.П. Проблема ядерного тероризму/Нові міжнародні реалії: виклик глобалього тероризму. Матеріали круглого столу. - К.:ІМВ КНУ, НІПМБ, 2002.С.33-36.

 9. Ядерное нераспространение. Краткая энциклопедия. М.: Росспэн, 2009. www.carnegie.ru/publications.


б)додаткова


 1. Господарський кодекс України

 2. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”

 3. Закон України „Про основи національної безпеки України”

 4. Закон України „Про міжнародні договори України”

 5. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань

 6. Положення про державну службу експортного контролю України, затверджене Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 448.

 7. Указ Президента України від 20.03.2002 № 276 „Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами”.

 8. Указ Президента України від 15.07.1999 № 861 „Про порядок встановлення (скасування) ембарго на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України”.

 9. Указ Президента України від 24.12.2002 № 1207 „Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва” (Витяг).

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 „Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 „Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 125 „Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання”.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 „Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю”.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 „Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 838 „Про затвердження Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”

 16. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення

 17. Митний кодекс України

 18. Кримінальний кодекс України

 19. Кодекс України про адміністративні правопорушення

 20. Закон України „Про державну таємницю”

 21. Конвенція про заборону розробки, виробництва та нагромадження запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про її знищення

 22. Єдиний Військовий список ЄС : http://www.consilium.europa.eu/exportcontrols

 23. Спільна Позиція Ради ЄС 2008.../CFSP яка визначає загальні правила експортного щодо контролю за експортом військових технологій та обладнання

 24. Регламент Ради Європейського Союзу № 428/2009 від 5 травня 2009, яким засновується комунітарний режим контролю за експортом, передачею, посередницькою діяльністю та транзитом, пов’язаними з товарами подвійного використання

 25. Резолюція Ради безпеки ООН від 28 квітня 2004 р. №1540.

 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1080 ”Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів”.

 27. Inventory of International Nonproliferations and Regimes. 1995-2007. Editions.Monterey, CA. CNS, MIIS.

 28. Potter, William C. Nuclear Power and Nonproliferation: An Interdisciplinary Perspective. – Cambridge, Mass.: Oelgeslager, Gunn and Hair, 1982.

 29. Western Europe and the Future of Nuclear Non-Proliferation Treaty / Ed. Peter Lomas and Harald Muller. – Brussels: Center for European Policy Studies, 1999.

Київський національний університет


імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

кафедра міжнародних відносин

та зовнішньої політикиКУРС З ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ
Робоча навчальна програма дисципліни

Затверджено на засіданні кафедри

міжнародних відносин та зовнішньої

політики, протокол №1

від 30 серпня 2011року

Київ – 2011 р.

ВСТУП

Навчальний курс з експортного контролю є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” зі спеціальності 6.030401 – “міжнародні відносини”, напряму 0304 – “міжнародні відносини”.


Мета та завдання дисципліни – ознайомлення з міжнародним та національним режимом експортного контролю, визначення місця та ролі означеної проблематики в системі міжнародних відносин, вивчення міжнародно-правових механізмів та договірно-правової бази функціонування сучасного міжнародного та національного режимів експортного контролю, з’ясування передумов становлення та закономірностей їхнього розвитку, засвоєння сутності та змісту режиму експортного контролю як одного з важливих напрямків зміцнення міжнародної та національної безпеки, а також зовнішньополітичної діяльності країни, набуття навичок роботи в сфері експортного контрою у вітчизняних відомствах та міжнародних організаціях.
Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин

Навчальний курс з експортного контролю вивчається студентами на V курсі протягом 9 семестру (лекцій 20 годин, практичних занять - 14 годин, самостійної роботи - 12 годин).


Звязок з іншими дисциплінами

Навчальний курс з експортного контролю пов'язана із дисциплінами “Проблеми роззброєння та контролю над озброєннями” “Політологія”, “Теорія міжнародних відносин”, “Ядерний фактор в міжнародних відносинах”, “Міжнародні конфлікти”, “Сучасні конфлікти та їх врегулювання”, “Асиметричні конфлікти та стратегії”, “Проблеми нерозповсюдження зброї масового знищення ”.Інформаційні джерела

Базові підручники, навчальні посібники (“основна література”), підручники, монографії, словники, енциклопедії, наукові статті (“додаткова література”).


Контроль знань

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:


 • поточний – до 52 балів загалом за роботу на практичних заняттях та самостійну роботу;

 • модульний – до 30 балів за результатами тестування;


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Кількість годин:
Лекції – 20 годин;

Семінари – 14 годин.Назви тем

Лекції

Семінари


Самос-тійна робота

1

Роль експортного контролю в системі міжнародної безпеки.

22

Експортний контроль в режимах контролю над озброєннями.

2

2

2

3

Історія становлення та розвитку режиму експортного контролю.

2

2

2

4

Міжнародно-організаційні аспекти експортного контролю.

2

2

2

5

Правові засади експортного контролю.

2

2

2

6

Основи організації та здійснення державного експортного контролю.

2
2

7

Державний експортний контроль за діяльністю, пов’язаною з міжнародними передачами товарів.

2

2

2

8

Запобігання правопорушенням та відповідальність у галузі державного експортного контролю.

29

Європейські стандарти в експортному контролі.

2

2

2

10

Системи внутрішньофірмового експортного контролю підприємств.

2

2

2

ВСЬОГО


20

14

16ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Лекція 1. Роль експортного контролю в системі міжнародної безпеки. (2 години).
Питання:

1. Режими з контролю над озброєннями та їх роль в забезпеченні міжнародної безпеки.

2. Експортний контроль як міжнародний режим.

3.Ключові принципи та міжнародно-правова база режиму експортного контролю.
Лекція 2. Експортний контроль в режимах контролю над озброєннями. (2 години).

Питання:

1. Сутність та зміст міжнародних режимів експортного контролю.

2. Вимоги режиму нерозповсюдження зброї масового знищення до експортного контролю.

3. Експортний контроль та режими контролю над звичайними озброєннями.

4. Україна в міжнародному режимі з експортного контролю.

Семінар 1. Особливості контролю за експортом ракетних технологій – підходи ВД та РКРТ як міжнародний інструмент запобігання дестабілізуючому накопиченню зброї (2 години).
Питання:

1. Основні положення Режиму контролю за розповсюдженням ракетних технологій та Вассенаарської Домовленісті.

2. Проблеми і перспективи розширення сфери дії режимів ВД та РКРТ .

3. Вимоги режимів ВД та РКРТ до експортного контролю

4. Участь України у режимах Вассенаарської Домовленності та РКРТ.

Завдання для самостійного аналізу:

1. Розкрийте зміст положень Режиму контролю за розповсюдженням ракетних технологій.

2. Охарактеризуйте проблемні питання у розширення сфери дії режимів ВД та РКРТ .

3. Оцініть рівень дотримання Україною вимог режимів Вассенаарської Домовленості та РКРТ.


Література: 3, 40, 47, 48.

Лекція 3. Історія становлення та розвитку режиму експортного контролю. (2 години).

Питання:

1.Розповсюдження ядерних технологій. МАГАТЕ і ДНЯЗ у створенні Комітету Цангера та становленні режиму експортного контролю.

2. Створення Групи ядерних постачальників(ГЯП) та її значення.  

3.Заснування Австралійської групи і РКРТ та її значення для експортного контролю.

4.Історія формування КОКОМ і Вассенаарських домовленостей та їх роль у розвитку режиму експортного контролю.

5.Роль експортного контролю у боротьбі з тероризмом із застосуванням ЗМЗ.Семінар 2. Міжнародний тероризм – ризики та запобігання використанню зброї масового знищення. (2 години).

Питання:
1.Виникнення загрози ядерного та радіаційного тероризму.
2.Види ядерного тероризму.
3.Різновиди радіаційного тероризму.
4.Правова база та методи протидії загрозі ядерного та радіаційного тероризму.


Завдання для самостійного аналізу:

1.Дати (письмово) визначення ядерного та радіаційного тероризму.


2.Оцінити вірогідність реалізації різних сценаріїв загроз ядерного та радіаційного тероризму.

Література: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45.

Лекція 4. Міжнародно-організаційні аспекти експортного контролю(2 години).

Питання:

1.Роль ООН у режимі експортного контролю.

2.Спроби побудови регіональних режимів експортного контролю

3.Ініціатива глобального партнерства та інші новітні спроби посилення експортного контролю


Семінар 3. Регістр ООН зі звичайних озброєнь як міжнародний інструмент запобігання дестабілізуючому накопиченню зброї

(2 години).

Питання:

1. . Поняття та етапи становлення міжнародного режиму з експортного контрою.

2. Роль ООН у зміцненні режиму з експортного контролю.

3. Регістр ООН зі звичайних озброєнь та його основні функції.

4. Механізм подачі даних та функціонування Регістру ООН зі звичайних озброєнь

Завдання для самостійного аналізу:

1. Охарактеризувати роль ООН у зміцненні режиму з експортного контролю.

2. Розкрити основні функції та зміст Регістру ООН зі звичайних озброєнь

3. Проаналізувати участь України в Регістрі ООН зі звичайних озброєнь.


Література: 40, 42, 47, 48.

Лекція 5. Правові засади експортного контролю(2 години).

Питання:

1. Загальне поняття про галузь експортного контролю

2. Етапи розвитку законодавства в галузі експортного контролю

3. Правові засади державного експортного контролю та ієрархічна структура законодавства в галузі державного експортного контролю

4.Зміст базових актів законодавства у галузі експортного контролю за рівнями ієрархії та вплив цих актів на здійснення процедур державного експортного контролю.
Семінар 4. Міжнародні та національні ембарго на поставки зброї – види, порядок впровадження, контроль за дотриманням та скасування (2 години).

Питання:


 1. Види міжнародних і національних ембарго на поставки зброї та підстави для їх впровадження.

 2. Порядок впровадження, контроль за дотриманням та скасування міжнародних і національних ембарго на поставки зброї.

 3. Практика та ефективність запровадження міжнародних і національних ембарго на поставки зброї.


Завдання для самостійного аналізу:

1. Які міжнародні організації та національні органи мають право про запровадження ембарго на поставки зброї?

2. За якими критеріями, принципами запроваджується ембарго на поставки зброї?

3. Назвіть основні цілі запровадження ембарго

4. Перелічіть випадки запровадження міжнародного ембарго на поставки зброї за останні 10 років та оцініть їх ефективність.
Література: 13, 14, 15, 39, 40, 41.

Лекція 6. Основи організації та здійснення державного експортного контролю (2 години).

Питання:

1. Основи організації системи державного експортного контролю.

2.Основи здійснення державного експортного контролю.

3.Поняття та зміст експертизи в галузі державного експортного контролю.


Лекція 7. Державний експортний контроль за діяльністю, пов’язаною з міжнародними передачами товарів (2 години).

Питання:

.

1.Загальні процедури здійснення державного експортного контролю.

2.Етапи застосування процедур державного експортного контролю

3.Особливості державного експортного контролю при здійсненні міжнародних передач товарів у рамках міжнародних договорів України
Семінар 5. Національні контрольні списки на прикладі Сполученого королівства, Німеччини та України

(2 години.)Питання:

 1. Підходи до створення національних контрольних списків Сполученого королівства, Німеччини та України.

 2. Структури „військових” списків Сполученого королівства, Німеччини та України та їх порівняльний аналіз.

 3. Правова база „військового” експортного контролю Сполученого королівства, Німеччини та України.

 4. Структури списків товарів подвійного використання Сполученого королівства, Німеччини та України.

 5. Правова база експортного контролю товарів подвійного використання Сполученого королівства, Німеччини та України.Завдання для самостійного аналізу:

 1. Охарактеризувати підходи до створення „військових” списків Сполученого королівства, Німеччини та України.

 2. Розкрити структурне наповнення „військових” списків Сполученого королівства, Німеччини та України та їх відмінності.

 3. Охарактеризувати підходи до створення списків товарів подвійного використання Сполученого королівства, Німеччини та України.

 4. Розкрити відмінності у структурах списків товарів подвійного використання Сполученого королівства, Німеччини та України.


Література: 1, 2, 15, 16, 27, 29.

Лекція 8. Запобігання правопорушенням та відповідальність у галузі державного експортного контролю (2 години).

Питання:

1.Загальний підхід до правозастосування у галузі державного експортного контролю

2.Процедури правозастосування у галузі державного експортного контролю

3.Відповідальність за збитки, яки суб’єкти зазнають в наслідок застосування додаткових санкції..
Лекція 9. Європейські стандарти в експортному контролі (2 години).

Питання:

1.Національні системи експортного контролю держав-членів Європейського Союзу

2.Процедури експортного контролю ЄС відносно товарів військового призначення.

3.Процедури експортного контролю ЄС відносно товарів подвійного використання.

4.Контрольний список товарів подвійного використання ЄС.

Семінар 6. Порядок та процедури внесення змін до контрольних списків багатосторонніх режимів експортного контролю та

Єдиного списку виробів подвійного використання ЄС

(2 години.)


Питання:

1.Огляд контрольних списків багатосторонніх режимів експортного контролю.

2. Огляд Єдиного списку товарів подвійного використання ЄС.

3. Порядок та процедури прийняття рішень про внесення змін до контрольних списків багатосторонніх режимів експортного контролю.

4. Порядок та процедури внесення змін до Єдиного списку товарів подвійного використання ЄС.

Завдання для самостійного аналізу:

1. Охарактеризувати структури контрольних списків багатосторонніх режимів експортного контролю „Вассенаарська домовленість ” (подвійний список) та група ядерних постачальників ”.

2. Охарактеризувати структури контрольних списків багатосторонніх режимів експортного контролю „Режим контролю ракетних технологій ” та „Австралійська група ”.

3. Охарактеризувати структуру Єдиного списку товарів подвійного використання ЄС.

4. Розкрити відмінності у процедурах внесення змін до контрольних списків багатосторонніх режимів експортного контролю та Єдиного списку товарів подвійного використання ЄС.
Література: 2, 3, 27, 29.

Лекція 10.Системи внутрішньофірмового експортного контролю підприємств (2 години).

Питання:

1.Правила для підприємства в галузі експортного контролю

2.Функціонування системи внутрішньофірмового експортного контролю підприємства

3.Система перевірок замовників та споживачів товарів.
Семінар 7. Верифікація заявленого кінцевого користувача/використання виробів, що підлягають державному експортному контролю

(2 години.)Питання:

 1. Підходи до системи перевірок замовників та споживачів товарів.

 2. Верифікація та легалізація документів про гарантій.

 3. З’ясування спроб незаконного придбання товарів.

 4. Контроль доставки товарів.

 5. Контроль використання товарів у заявлених цілях.Завдання для самостійного аналізу:

1. Охарактеризувати підходи до системи перевірок замовників та споживачів товарів.

2. Розкрити зміст процедур верифікації та легалізації документів про гарантії.

3. Розкрити основні напрямки за якими з’ясовуються спроби незаконного придбання товарів.4.Охарактеризувати підходи до контролю доставки товарів та контролю використання товарів у заявлених цілях
Література: 1, 2, 15, 16, 18.

Список літератури


 1. Закон України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” №549 від 20.02.2003 року.

 2. Коментар до Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” / Під ред.. О.С.Легейди, А.І.Дмитрієва, О.М.Гришуткіна – Київ, КИТ, 2005 - 1039 с.

 3. Експортний контроль України, збірник у двох томах / Під ред.. О.С.Легейди – Київ, КИТ, 2003 - 603 с.

 4. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

 5. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення.

 6. Господарський кодекс України

 7. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”

 8. Закон України „Про основи національної безпеки України”

 9. Закон України „Про міжнародні договори України”

 10. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань

 11. Положення про державну службу експортного контролю України, затверджене Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 448.

 12. Указ Президента України від 20.03.2002 № 276 „Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами”.

 13. Указ Президента України від 15.07.1999 № 861 „Про порядок встановлення (скасування) ембарго на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України”

 14. Указ Президента України від 24.12.2002 № 1207 „Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва” (Витяг)

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 „Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”

 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 „Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 125 „Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання”

 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 „Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю”

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 „Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 838 „Про затвердження Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”

 21. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення

 22. Митний кодекс України

 23. Кримінальний кодекс України

 24. Кодекс України про адміністративні правопорушення

 25. Закон України „Про державну таємницю”

 26. Конвенція про заборону розробки, виробництва та нагромадження запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про її знищення

 27. Єдиний Військовий список ЄС : http://www.consilium.europa.eu/exportcontrols

 28. Спільна Позиція Ради ЄС 2008.../CFSP яка визначає загальні правила експортного щодо контролю за експортом військових технологій та обладнання

 29. Регламент Ради Європейського Союзу № 428/2009 від 5 травня 2009, яким засновується комунітарний режим контролю за експортом, передачею, посередницькою діяльністю та транзитом, пов’язаними з товарами подвійного використання

 30. Резолюція Ради безпеки ООН від 28 квітня 2004 р. №1540

 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1080 ”Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів”.

 32. Галака С.П., Чумак В.М. Проблеми роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї К.: ІМВ, 2001.

 33. Галака С.П. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах. К., 2002.

 34. Галака С.П. Проблема ядерного тероризму/Нові міжнародні реалії: виклик глобалього тероризму. Матеріали круглого столу. - К.:ІМВ КНУ, НІПМБ, 2002.С.33-36.

 35. 2.Супертерроризм: новый вызов нового века / Под общ. ред.А.В.Фёдорова. - М.:ПИР-Центр, 2002. С.60-63

 36. 3.Ferguson Charles D.,Роtter William C. The Four Faces of Nuclear Terrorism, Monterey: CNPS, Nuclear Threat initiative, 2004

 37. .Колдобский А.Б. Радиационный терроризм: между физикой и политикой // Бюллетень по атомной энергии. - 2002. - №4. - С.63-67

 38. Ядерное нераспространение. Краткая энциклопедия. М.: Росспэн, 2009. www.carnegie.ru/publications.

 1. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. За ред. д.е.н., проф. І.I. Дахна
  . - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с.

 2. Щорічник СІПРІ: 2010. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. - Київ: Стокгольмський інститут дослідження миру, УЦЕПД, 2005.

 3. Василенко В. А. Міжнародно-правові санкції. — Київ: «Вища школа», 1982. — С. 229. — ISBN 12707000000

 4. Hawes John. Arms Control: A New Style for New Agenda. – CISSM Papers 2. – College Park, Md.: University of Maryland at College Park, 1993.

 5. Roberts Brad. Arms Control and the End of the Cold War // The Washington Quarterly. – Vol.15. - №4. – Autumn 1992. – P.39-56.

 6. Inventory of International Nonproliferations and Regimes. 1995-2007. Editions.Monterey, CA. CNS, MIIS.

 7. Potter, William C. Nuclear Power and Nonproliferation: An Interdisciplinary Perspective. – Cambridge, Mass.: Oelgeslager, Gunn and Hair, 1982.

 8. Western Europe and the Future of Nuclear Non-Proliferation Treaty / Ed. Peter Lomas and Harald Muller. – Brussels: Center for European Policy Studies, 1999.

 9. The UN Register of Conventional Arms. http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/

 10. Register of Conventional Arms Transfers/ http://www.armscontrol.ru/atmtc/Register.htm


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка