Кіровоградська областьСторінка1/3
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3

____________________________Кіровоградська область___________________________

Л.М. Хлань

А. М. МельникББК -


Рекомендовано до друку Вченою радою Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Рецензенти:

Домаранський А.О. – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та геоекології Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Голодюк Л.С. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Хлань Л.М., Мельник А.М.

Фізична географія Кіровоградської області. / Посібник для вчителів і студентів.

Розробки уроків.

8-9 клас.


В пропонованому посібнику узагальнений досвід роботи переможця обласного конкурсу «Вчитель року» в номінації «Географія». Посібник можна використовувати під час вивчення курсу «Фізична географія України» у 8 класі, розділу «Географія своєї області», «Економічна і соціальна географія України» у 9 класі та факультативного курсу «Фізична географія Кіровоградської області».

Видання містить календарне планування курсу, розробки уроків, довідковий матеріал.

Для вчителів географії, методистів, викладачів і студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів, та ін.

Відповідальна за випуск: Корецька Л.В. директор Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Від автора

Найромантичнішою з усіх наук є географія. Саме вона розкриває перед нами безмежну красу, велич та багатство природи, складність господарської діяльності людей. При вивчені курсу «Фізична географія України» учні познайомились з особливостями природи, закономірностями причинно-наслідкових зв’язків, взаємозалежністю компонентів та явищ нашої країни. При вивченні теми «Фізична географія своєї області» учні розвивають та доповнюють ці знання на місцевих прикладах.

Мета створення методичного посібника – надати допомогу вчителю, щодо активізації роботи учнів з краєзнавчим матеріалом на уроках географії шляхом оновлення і урізноманітнення форм і методів навчання, прийомів і засобів, що цьому сприяють. Об’єктом вивчення є природно - територіальні комплекси області.

Використання краєзнавчих матеріалів у процесі поглиблення знань учнів з географії допомагає їм зрозуміти загальні закономірності географічної оболонки, місце людини в навколишньому середовищі, здобути інтерес до розширення знань, привчити їх до самостійної дослідницької роботи. Цей інтерес необхідно закріпити і підсилити захоплюючим викладанням нового матеріалу, цікавими формами роботи, позитивним емоційним фоном. Сподіваємось, що запропонований посібник, до якого включені нестандартні уроки допоможе виконати ці завдання.

Перша тема у формі уроку – експедиції присвячена вивченню особливостей географічного положення Кіровоградської області, геологічній будові, рельєфу та корисним копалинам. На уроці – презентації вивчаються кліматичні та гідрологічні умови нашої області. Урок – казка допоможе зрозуміти як природні умови сприяли формуванню рослинного і тваринного світу та появу антропогенних ландшафтів. Несприятливі природні процеси пропонується вивчити на уроці – дослідженні. Урок - конференція буде підсумковим уроком у вивченні фізико - географічних особливостей Кіровоградської області.

Збагнути красу свого рідного краю допоможуть фотоматеріали та тематичні карти області. До посібника включені календарне планування, розробки уроків, словник, фотоматеріали. До кожного уроку зазначені тип, мета, використовуване обладнання, рекомендована література. До того ж для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці запропоновано різні форми роботи з послідуючими підсумками та узагальненнями.

Ми сподіваємось, що кожен вчитель знайде в посібнику щось нове для себе, і буде використовувати в своїй педагогічній практиці.Календарно – тематичне планування
Дата

Тема уроку

Мета

Унаочнення

Вимоги до знань та вмінь

Різнорівневі домашні завдання

1
Географічне положення Кіровоградської області. Геологічна будова, рельєф та корисні копалини.

Сформувати уяву учнів про особливості географічного положення Кіровоградщини та своєї місцевості на карті України, Європи; геологічну будову, рельєф та корисні копалини. Розвивати навички роботи в групах із статистичним матеріалом та різними джерелами інформації краєзнавчого значення.

Фізична карта України та області, словники-довідники геологічних термінів, маршрутні картки-завдання, ілюстративні матеріали.

Давати оцінку географічного положення Кіровоградської області та свого населеного пункту; називати крайні точки та сусідське оточення області; розміри території; аналізувати відповідність геологічної будови та рельєфу в межах області; робити висновки про значення Кіровоградщини у природно-ресурсному потенціалі України.

Підготувати повідомлення за заповненими на уроці схемами; відшукати в матеріалах періодики інформацію, що доповнить вивчену на уроці тему; систематизувати у вигляді опорної схеми матеріали про географічне положення, рельєф та корисні копалини свого населеного пункту.

2
Кліматичні та гідрологічні умови Кіровоградської області

Сформувати поняття про розподіл температури, опадів, вітрів по території Кіровоградської області, вчити встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та проектувати перспективні зміни клімату; пов’язати залежність зволоження і наявністю розподілу внутрішніх вод, розкрити їх особливості у вигляді комп’ютерної презентації.

Кліматична карта України та Кіровоградської області; комп’ютерна презентація «Річки Кіровоградщини»; картосхема.

Пояснити як розподіляються температура повітря, опади, та втри по території області; розкрити причини і наслідки такого розподілу; передбачати зміни клімату, використовуючи місцеві прикмети; застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; пов’язати залежність кліматичних умов та внутрішніх вод; сформувати почуття особистої відповідальності за долю річок краю.

Давати оцінку кліматичним умовам Кіровоградської області, свого населеного пункту; характеризувати поверхневі води; розкрити особливості життя і роботи річок Кіровоградщини, показавши залежність від кліматичних умов; підготувати повідомлення про поверхневі води своєї місцевості за типовим планом.

3
Ґрунти. Рослинний і тваринний світ Кіровоградщини. Сучасні ландшафти.

Розширити знання учнів про картину природи своєї області, формувати вміння та навички аналізу, порівняння, узагальнення, встановлення причин; виховувати екологічну культура особистості, почуття відповідальності, любові до рідного краю.

Тематичні карти ґрунтів, рослинного та тваринного світу; таблиця «Представники тваринного світу Кіровоградської області», фотографії представників тваринного світу області у вигляді комп’ютерних слайдів.

Зможуть пояснювати процеси грунтоутвореня в нашій області; називати найпоширеніші типи ґрунтів; прослідковувати зв'язок ґрунтового покриву, рослинного і тваринного світу на певних територіях; знати представників зникаючих та рідкісних видів; визначати процеси та характер видового складу флори та фауни на території свого населеного пункту.

Скласти ребус або кросворд до вивченої теми; підготувати інформаційний бюлетень «Ґрунти, рослини та тварини мого населеного пункту».

4
Несприятливі природні процеси на території Кіровоградської області

Познайомити учнів з природою несприятливих фізико- географічних процесів на території Кіровоградської області та системою боротьби з цими явищами, вказати заходи, які приймаються місцевою владою та окремими спеціалістами окремих господарств, виховувати відповідальне ставлення до оточуючої природи.

Тематичні карти Кіровоградської області, ілюстративний матеріал щодо несприятливих процесів на території області, схема «Несприятливі явища та процеси».

Зможуть критично оцінювати природні умови на території області; аналізувати причини екстремальних змін у природі; передбачати можливість несприятливих природних процесів; вказувати шляхи запобігання можливостям їх виникнення; оцінювати можливість таких процесів на території свого населеного пункту; спілкуватися зі спеціалістами з проблем попередження несприятливих процесів у нашій місцевості.

Опрацювати згадані на уроці терміни, підготувати повідомлення на тему «Несприятливі природні процеси на території свого населеного пункту»

5
Проблеми раціонального природокористування. Природоохоронні території. Орнітологічний заказник місцевого значення «Аджамський».

Узагальнити роботу учнів над вивченням фізико-географічних особливостей Кіровоградської області та своєї місцевості, познайомити з геоекологічною ситуацією та головними джерелами забруднення навколишнього середовища; спонукати до критичної оцінки та накреслення шляхів оздоровлення екологічної ситуації; формувати в учнів відповідальне ставлення до оточуючого довкілля.

Кари України та Кіровоградської області; творчі роботи учнів, тесові завдання.

Оцінювати стан зміни природних комплексів в результаті господарської діяльності людини; знати територіальне розміщення шкідливих виробництв; уявляти систему природоохоронної роботи в області та своїй місцевості; співпереживати за небажані зміни ПК, розумно розв’язувати критичні ситуації, що стають відомими через певні порушення екологічних правил господарювання.

Давати оцінку проблемам охорони природи області; підготувати повідомлення про один з природоохоронних об’єктів області; дослідити географію та особливості рослини, яку ви пропонуєте внести до списку рідкісних або зникаючих.Урок-експедиція

Тема: Географічне положення Кіровоградської області.

Геологічна будова, рельєф та корисні копалини.

Мета: Сформувати уяву учнів про особливості географічного положення

Кіровоградщини та своєї місцевості на карті України, Європи; геологічну

будову, рельєф та корисні копалини.

Розвивати навички роботи в групах із статистичними матеріалами та різними

джерелами географічної інформації краєзнавчого значення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи навчання: частково-пошуковий, дослідницький.

Список літературних джерел:

Б.М.Кузик, В.В.Білошапка. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України:

В 2 т.- Д.: АРТ-ПРЕС, 2005.

Т.Л.Андрієнко. Заповідні куточки Кіровоградської землі. – К.: Арктур-А, 1999.

О.М. Маринич .Географічна енциклопедія України: В 3-х т. Т. 2 .- К.: «Українська

Радянська Енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1990.Обладнання: Фізичні карти України та Кіровоградської області, словники-довідники геологічних термінів маршрутні карти- завдання, «Кіровоградщина. Історія та сучасність центру України» І та ІІ томи, супутникова фотографія села Аджамки та карта села, ілюстративні матеріали.

Структура уроку:

 1. Мотивація навчальної діяльності. Працює довідкове бюро.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Вивчення нового матеріалу

  • робота в групах – працюють «маршрутні експедиції»;

  • звіти про результати досліджень.

 4. Підсумкове узагальнення.

 5. Диференційоване домашнє завдання.

Очікувані результати:

Учні зможуть: • давати оцінку географічного положення Кіровоградської області та свого села;

 • називати крайні точки та сусідське оточення області, району та села;

 • розміри території області, району, села;

 • аналізувати відповідність геологічної будови та рельєфу в межах області;

 • називати басейни та родовища корисних копалин в межах області;

 • робити висновки про значення Кіровоградщини у природно-ресурсному потенціалі України.

Хід уроку


І. Мотивація навчальної діяльності

Вчитель:


В світі є краї багаті,

Та дорожчий той, де в хаті

Слухав ти пісні матусі,

Де живуть твої всі друзі,

Де спинався ти на ноги,

І куди тебе дорогиЗнов ведуть, немов до Риму,

Де душа твоя незримо

Вже давно перебуває, -

Кращих бо країв немає ...


Для одних – то сиві гори,

Для онаких - синє море,

А для нас, синів козацьких,

Спів степів Кіровоградських!

Безумовно, ви здогадалися, нашу роботу ми присвятимо вивченню своєї рідної Кіровоградщини – «степової перлини» України, тих куточків планети, де все надзвичайно знайоме, рідне і близьке кожному з нас. Ми оглянемося довкола і ще раз переконаємося, що рідна домівка, вулиця, село, район – це те, без чого не існує Батьківщина.

А щоб краще зрозуміти значення свого краю, звернемося до його історії.


Історична довідка: Тепер уже далекого 1939 року на карті України з‘явилася Кіровоградська область. Вона стала спадщиною південної Київщини та північної Херсонщини, східного Поділля та західної Катеринославщини, та ще й невеличкої частинки Полтавщини. Край став місцем, де виплавлялися славетні долі, нині відомі всьому світу. Досить згадати Івана Карпенка-Карого і Василя Сухомлинського, Юрія Яновського і Георгія Флоровського, Володимира Винниченка і Григорія Зінов‘єва, Марка Кропивницького і Юрія Олешу, ...
ІІ. Актуалізація опорних знань

Для того, щоб дізнатися якнайбільше про Кіровоградську область, згадаємо вже знайомий вам матеріал, який і допоможе нам в роботі. • За яким планом оцінюють географічне положення певної території?

 • Що таке «географічні координати»? В яких широтах та довготах простягається Україна?

 • Скільки геологічних ер та періодів пройшла у своєму розвитку Земля? Які сліди цього розвитку залишилися в центральній частині України?

 • Що таке «рельєф»? Які типи рельєфу переважають в центральній частині України?

 • Як класифікують корисні копалини за способом утворення та за господарським

використанням?

А тепер ці знання використаємо для оцінки географічного положення, особливостей геологічної будови, рельєфу та корисних копалин нашої області.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Вивчення будь-якої території найдостовірніше, якщо його проводять безпосередньо на місцевості. Ми матимемо таку можливість при вивченні свого рідного села. А познайомитися з усією областю ми спробуємо відправившись сьогодні у заочну експедицію. І, оскільки, ми спробуємо одночасно досліджувати всю територію, то створимо в класі 3 групи. Кожна отримає маршрутний лист-завдання. Через 10 хвилин ви проінформуєте інші групи про результати ваших досліджень.

Розпочнемо ж нашу експедицію спільним засіданням груп, на якому ми маємо визначити особливості географічного положення області, Кіровоградського району та села Аджамки.

Маршрутний лист №1


 1. Визначіть положення Кіровоградської області та свого села на карті Європи та України.

 2. Знайдіть на карті та запишіть крайні точки області

 3. Яку протяжність має область з заходу на схід, з півночі на південь. Якою є ця відстань від нашого населеного пункту?

 4. З якими областями межує Кіровоградщина? З якими районами межує Кіровоградський район?

 5. Оцініть положення області щодо водних об‘єктів.

 6. Зробіть висновок про значення географічного положення області, району та свого села.

(Учні працюють з картами України та Кіровоградської області. Відповідають на питання, які записані на першому маршрутному листі та наносять крайні точки, сусідні області, географічний центр України на картосхеми Кіровоградської області)


Очікувана інформація:

Кіровоградська область займає площу 24,6 тис кв. км. Це -4,07% території України або 11-е місце. Розташована Кіровоградщина в центральній частині України, у межиріччі Дніпра та Південного Бугу. На півночі межує з Черкаською, на північному-сході – з Полтавською, на сході й південному сході – з Дніпропетровською, на півдні – з Миколаївською, на південному заході – з Одеською, на заході – з Вінницькою областями. В Добровеличківському районі за 105 км на захід від обласного центру розташований географічний центр України – смт Добровеличківка (48 21‘ пн ш та 31 10‘ сх д). Протяжність області зі сходу на захід – понад 300 км, а з півночі на південь – майже 150 км. Крайні точки Кіровоградщини розташовані поблизу таких населених пунктів:

північна – смт Власівка, південна – с.Юр‘ївка Веселівської сільської ради Бобринецького району, західна – с.Котовка Гайворонського району, східна – с.Куцеволівка Онуфрієвського району. Відстань від Кіровограда до Києва залізницею – 392 км, шосейними дорогами – 317 км. Сприятливими факторами географічного розташування області є безпосереднє сусідство з розвинутим в промисловому відношенні Придніпров‘ям, наявність густої мережі транзитних залізниць та автомагістралей,газопроводів та нафтопроводів, вихід до Дніпра. Кіровоградщина лежить в межах двох природних зон – лісостепової та степової.Агрокліматичні та агрогрунтові умови сприятливі для розвитку сільського господарства.

Кіровоградський район розташований в центральній частині області і є приміським районом обласного міста Кіровограда. Межує на північному сході із Знам‘янським, на півночі – з Олександрівським, на північному заході – з Новомиргородським, на півдні – з Компаніївським, на сході – з Новгородківським районами. Крайні точки району: північна - с. Оситняжка, південна – с.Федорівка, західна – с.Олено-Косогорівка, східна – с.Медерово. Загальна площа району – 1,6 тис кв км.

Наше село знаходиться в східній частині району на відстані 27 км від обласного центру. (Див.супутникрву фотографію села)


Підсумок роботи:

Поглянь на карту України,

Там в центрі видна із даля

Багата, щедра, моя рідна

Кіровоградщини земля!

Що в центрі України – правда щира,

Добровеличківка це підтвердила.

Стоїть поважно камінь при дорозі

Серед степів у верболозі.


Проїдеш з заходу на схід –

Залишиш в триста кілометрів слід.

А з Власівки до Юр‘ївки пройдеш,

То в половину менше ти знайдеш.

Черкащина – північний наш сусід,

А Полтавщина та Дніпропетровщина – на схід.

Одеська й Миколаївська до моря простяглися,

А гайворонці з вінничанами зустрілися.
На сході області Дніпро тече

І виручає нас його «плече».

Немов артерії від серця, водоводи

Несуть з Дніпра на правий берег води.


До моря з області далеко.

Вона – «перлина степова».

Їй ніжну і хвилясту пісню

Зелене море заспіва.


На придніпровських сивих кручах

Та на долинах річкових

Лежить і мріє наша область,

Чекає подвигів нових.


А тепер до роботи приступають експедиції.
І експедиція дослідить особливості геологічної будови.

Маршрутний лист №2 1. Робота з картами атласу.

За геологічною картою визначіть:

- які тектонічні структури лежать в основі території Кіровоградської області;

- породи якого віку найпоширеніші на території області;

- які породи приурочені до основних тектонічних структур.

2. Перегляньте фотографії відслонень. Проаналізуйте характер їх залягання. Як

пояснити таку будову?

3. Що ви спостерігали у відслоненнях та піщаному кар‘єрі на території нашого села?


 1. Використайте джерела додаткової інформації ( Борис Кузик, Василь Білошапка

«Кіровоградщина. Історія та сучасність центру України», І том, ст. 14; М.Бажан

«Географічна енциклопедія України» ІІ том) та підготуйте дані про потужність

осадкових відкладів, будову кристалічного фундаменту.


 1. Поясніть геологічні терміни: «денудаційна поверхня».

«процеси вивітрювання»

«лесові породи»

«алювій»


 1. Зробіть висновок про унакальність та господарське значення геологічних відкладів.

Очікувана інформація:

У геоструктурному відношенні Кіровоградська область лежить у межах центральної частини Українського кристалічного щита – Кіровоградського тектонічного блоку і Білоцерківсько-Одеського тектонічного блоку. Кристалічний фундамент утворений протерозойськими метаморфізованими породами (гранітами, гнейсами, сланцями), зібраними в лінійні складки, та їхніми продуктами вивітрювання. Відслонюються ці породи лише в річкових долинах. Осадочний чохол потужністю від кількох до 150 м

залягає на денудаційній поверхні фундаменту. На всій території в його будові беруть участь кайнозойські, лише на крайньому північному заході – також мезозойські відклади. Палеоген представлений пісками, бурим вугіллям, глинами, мергелями, неоген – піщано-глинистими відкладами полтавської і балтської свит. Повсюдно поширені нижньо антропогенові червоно-бурі глини. Антропогенові відклади на плато представлені лесами, у річкових долинах – давнім і сучасним алювієм.

Кіровоградський район розмістився нга потужному шарі порід докембрійського походження, вкритий товщами осадкових порід від 5 до 50 метрів. Виходи кристалічних порід зустрічаються в долинах річок, на схилах балок та ярів. На території нашого села на південній його околиці є унікальна геологічна пам‘ятка – значний вихід докембрійських порід на поверхню в долині р.Аджамки.
ІІ експедиція дослідить особливості рельєфу.

Маршрутний лист №3 1. Робота з атласами:

 • визначіть положення області щодо крупних одиниць рельєфу;

 • оцініть абсолютні висоти в різних частинах області, знайдіть точку з максимальною та мінімальною висотами;

 • чим пояснити наявність балкового рельєфу, покажіть його на карті;

 • чи спостерігається вплив річок на формування рельєфу області.

 1. Перегляньте фотографії різних куточків Кіровоградщини. Що ви можете сказати

про особливості рельєфу?

 1. Які особливі риси має рельєф Кіровоградського району та нашого села?

 2. Поясніть географічні терміни: «абсолютна висота»

«відносна висота»

«карстові форми рельєфу»

«акумуляція»

5.Зробіть висновок про особливості та значення рельєфу Кіровоградщини, свого

району та села.Краєвиди Кіровоградщини
Очікувана інформація:

Область лежить в межах Придніпровської височини. Поверхня її – хвиляста рівнина заввишки 150-250 м (найвища точка – 269 м – у верхів‘ї р.Чорний Ташлик, мінімальна- 39 м – у заплаві Інгулу). Характерне чергування вододільних плато з глибоко врізаними долинами річок. Розвинута яружно-балкова сітка. Найбільше розчленована північно-східна частина області (Дніпровсько-Інгулецьке межиріччя), де густота ярів і балок досягає 1км на 1 кв км. У цій частині області поширені також водно-льодовикові форми рельєфу у вигляді прохідних долин. Льодовик вкривав північну частину Кіровоградщини, його південна межа проходила приблизно по лінії Верхівка (Черкаська область) – Бірки – Омельгород – Триліси – Федорівка – Іванівці – Федірки – Янів – Миронівка – Талова Балка – Іванівка – Лозуватка (Онуфріївський район). Річкові долини та балки добре вироблені. У місцях , де на поверхню виходять кристалічні породи Українського щита, вони мають скельні круті схили, спостерігається чергування розширених ділянок (2-3 км) та вузьких каньйоно- подібних. У річищах трапляються перекати і пороги.

На території Кіровоградського району розміщена хвиляста лесова рівнина. Найвища точка над рівнем моря – могила Шрейтилева (217 м). Вона знаходиться на північний захід від с.Федорівки.

Село Аджамка лежить в долині р.Аджамки та р.Чорної на висотах 150-160 м над рівнем моря.
ІІІ експедиція дослідить мінерально-сировинну базу

Маршрутний лист № 3 1. Робота з атласами:

- які види корисних копалин поширені по території Кіровоградщини;

- в якій частині переважають осадкові, які, чому;

- де розміщені рудні, які, чому;

- родовища яких корисних копалин розробляються в нашому районі.

2. Проаналізуйте таблицю «Мінерально-сировинна база Кіровоградщини».

Визначіть кількість родовищ по окремих видах корисних копалин, що

розробляються на сьогоднішній день, їх балансові запаси та об‘єми видобутку.


 1. Уточніть місце нашого району у загальному видобутку мінеральної сировини.

 2. Поясніть терміни: «консервування родовиш», «стратегічна сировина»

«експорт», «перспективні родовища»

Нікелево-цинкові руди Побужжя Вуглерозріз «Костянтинівський»


Очікувана інформація:

Надра Кіровоградщини багаті на корисні копалини. Тут залягають значні поклади бурого вугілля (частина Дніпровського буровугільного басейну), ровідано понад 30 родовищ. Є родовища горючих сланців (Бовтиське родовище), торфу. На сході області – поклади залізної руди, в тому числі залізистих кварцитів (Криворізький залізорудний басейн), на Побужжі – нікелево-хромові руди, а також графіт (Заваллівське родовище).Є золотоносні породи. Поширені різні будівельні матеріали (сірий і рожевий граніт, габро, лабрадорит, кварцит, мергель, вогнетривкі й цегельно-черепичні глини, каолін, пісковики, будівельні і склянні піски тощо), трепел, амфіболіти.

В межах Кіровоградського району утворилися великі родовища вторинного каоліну, урану, граніту, золотої руди та інших рідкісних металів. Вторинний каолін видобувається з 1930 року. Гранітні блоки та пиляні плити Крупського родовища користуються великим попитом не тільки на території України, а й за кордоном. Крім них на території району залягають крейда, вогнетривкі глини, будівельні піски.
(Після виконання поставлених завдань члени експедицій звітуються про результати досліджень. Інші учні заповнюють почуті дані у свої картки)

ІУ. Підсумкове узагальнення.

Перегляньте ще раз виконані вами завдання.

Скажіть: чи можемо ми сьогодні з гордістю запевнити, що зручне розташування та

природні ресурси – це та основа для Кіровоградщини, яка сприятиме швидкому

піднесенню її економічного процвітання? Доведіть свою думку.
Вчитель підводить підсумок.

Багаті матеріали до нашої теми зібрані в обласному краєзнавчому музеї. Його виставки та експозиції узагальнюють роботи видатних вчених-краєзнавців, містять колекції унікальних знахідок геологів, палеонтологів, грунтознавців, біологів, зоологів, ...


Ми обов‘язково познайомимося з ними і тоді ви ще раз переконаєтеся в особливості, неповторності та значних багатствах нашої рідної Кіровоградщини.

У світі є краї багаті В світі є краї багаті ,

Природою щедро наділені.

Та землі Кіровоградщини

Також ресурсами не обділені.


І з гордістю ми говоримо,

А в серці надію плекаємо,

Що будем найкращою областю

В слов‘янському щедрому краї.У. Домашнє завдання.

- Підготувати повідомлення за заповненими на уроці схемами.

- Відшукати в матеріалах періодики інформацію, що доповнить вивчену на уроці тему.

- Систематизувати у вигляді опорної схеми матеріали про положення, рельєф та корисні

копалини свого села.Урок - презентація

Тема : Кліматичні та гідрологічні умови Кіровоградської області.

Мета: узагальнювати і систематизувати знання учнів про погоду; ознайомити з

головними чинниками, що зумовлюють зміни клімату на Україні та

Кіровоградській області; вчити встановлювати причинно-наслідкові зв‘язки та

проектувати перспективні зміни в результаті глобальної зміни клімату; виховувати

пізнавальний інтерес до місцевих ознак погоди.

Пов‘язати залежність зволоження і наявність внутрішніх вод. Розкрити їх

особливості у вигляді комп‘ютерної презентації.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи навчання:частково-пошуковий, дослідницький з використанням комп‘ютера.

Список літературних джерел:

П.Г.Шищенко, Н.В.Муніч. Фізична географія України: Підр. Для 8 кл.- К.: Зодіак-

ЕКО, 2005.

Б.М.Кузик, В.В.Білошапка. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України:

В 2 т.- Д.: АРТ-ПРЕС, 2005.

Ю.М. Матівос. Течуть річки: гідроніміка Кіровоградського краю: газета

«Кіровоградська правда» № 44 (20052) від 16.04.1998 р.

Обладнання: Карти «Клімат України», «Клімат Кіровоградської області», «Фізична карта України», комп‘ютерна презентація «Річки Кіровоградщини», картосхеми Кіровоградської області.

Структура уроку:


 1. Організаційний момент. Оголошення теми і мети.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Актуалізація опорних знань. Робота «Гідрометеоцентру».

 4. Вивчення нового матеріалу:

 • спільна «нарада метеорологів»;

 • працюють «секції метеорологів»;

 • презентації виконаної роботи;

 • хвилинка відпочинку (релаксація);

 • осмислення одержаних знань);

 • комп‘ютерна презентація «Річки області»;

 • підсумок роботи.

 1. Підсумок уроку. Коментоване виставлення оцінок.

 2. Диференційоване домашнє завдання.

Очікувані результати:

Учні зможуть пояснити: • як розподіляються температура повітря, опади та вітри по території області;

 • розкрити причини і наслідки такого розподілу;

 • передбачати зміни клімату, використовуючи місцеві прикмети;

 • застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань;

 • пов‘язати залежність кліматичних умов та внутріщніх вод;

 • сформувати почуття особистої відповідальності за долю річок краю.


Хід уроку

І. Організаційний момент

Оголошення теми й мети уроку


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Якщо зимою сніг січе,

Улітку сонечко пече,

Весною скрізь все оживає,

А восени відпочиває,

Наводить це на думку нас –

Погода в нас – ну просто клас.

А щоб детальніше узнати –

Слід добре зараз працювати.

Рясні дощі – в річках вода,

Росте травичка молода.

Озера повняться водою...

І так нам хочеться з тобою

В красу природи потонути,

Зайти у тихі верболози,

Відчути трепет джерельця

І річку-стрічку без кінця.


Подивіться на карту України та нашої області, вони вкриті густою сіткою річок та озер, водосховищ та боліт. Їх кількість та багатство прямопропорційно залежать від кліматичних умов території. Тож почнемо нашу роботу з вивчення особливостей саме клімату. Пропоную вам ділову гру «Гідрометеоценр».
ІІІ. Актуалізація опорних знань

Щоб змогли працівники «Гідрометеоцентру» правильно дати характеристику клімату та передбачити погоду на найближчий період, необхідно згадати головні елементи клімату та чинники, від яких він залежить.

- Назвіть елементи погоди. Дайте їх визначення.

- Чим відрізняються поняття «погода» і «клімат»?

- Які метеоприлади дозволяють спостерігати за станом атмосфери?

- Чи можна без спеціальних приладів передбачати зміни в природі?

- Назвіть кліматичні чинники, що визначають погоду певної території.

- Як прослідковується залежність між кліматом та станом поверхневих вод?

(Додаток 1)
ІV. Вивчення нового матеріалу

(На протязі останнього місяця кожен учень вів календар погоди для своєї місцевості.

Останні два дні дані про стан погоди занотовувалися кожні три години).

Тепер ми опрацюємо зібрані дані і зробимо висновок про особливості клімату та чинники, які його визначають.
Нарада метеорологів - робота з кліматичною картою області:

 • В якому кліматичному поясі лежить наша область?

 • Назвіть середні зимові та літні температури. Що впливає на температурний режим у відповідні пори року?

(Учні моделюють на настінній карті та своїх картосхемах систему літніх та зимових температур, напрямів вітрів)

 • Яка кількість опадів випадає на території Кіровоградщини? Чи випадання їх

рівномірне?

 • Пов‘яжіть свою відповідь з проходженням через нашу область вісі Воєйкова.

(нанести її на картосхеми)

 • Чим особливий клімат кожної з пір року в нашій області.


Очікувана інформація:

Клімат Кіровоградської області помірно-континентальний. Територією області з південного заходу на північний схід проходить смуга високого атмосферного тиску (вісь Воєйкова), на півночі від якої переважають вологі повітряні маси, що їх приносять західні вітри з Атлантичного океану, на півдні – континентальні повітряні маси.

Зима м‘яка, з частими відлигами. Літо тепле, сухе. Середньорічна температура повітря в області становить 7,7-8,4 градусів тепла. Найхолоднішими були 1985 та 1987 роки з середньою температурою повітря 5,6- 6,4 градусів, а найтеплішими 1967, 1975 та 1989 – 9,6 – 10,3 градусів.

Найхолодніший місяць року – січень (5-6 градусів). Абсолютна мінімальна температура повітря відмічалася у 1935 році і становила 34-35 градусів морозу.

Найтепліший місяць року – липень, коли середньомісячна температура повітря досягає +21 +22 градуси. Абсолютний максимум зареєстрований у 1909 та 1929 роках і складав +40 градусів.

Річна амплітуда коливання температури повітря сягає 70-75 градусів. Безморозний період – 170 днів. Середньорічна кількість опадів становить – 499- 582 мм. Максимальна їх кількість випадає у теплий період року ( близько 70%). Сніговий покрив установлюється у третій декаді листопада, а сходить у другій декаді березня. Найбільшої висоти сніговий покрив досягає в третій декаді січня (8- 14 см). Максимальна висота снігового покриву в полі сягала 51 см. Максимальне промерзання грунту – 98- 144 см.

На територіїобласті переважають північно-східні та північно-західні вітри, у травні – східні. Середня дата переходу середньодобової температури повітря через 0 навесні – 13-18 березня, восени – 25-29 листопада; через +15 градусів 16- 17 травня, а восени - 14-18 вересня.Після дощу в степу

Кіровоградщини


Працюють секції метеорологів(робота в малих групах):

( учні опрацьовують дані власних спостережень)


І група – дані температурного режиму:

- Накресліть графік зміни температури повітря протягом місяця

- Визначіть середні добові температури останніх двох днів та їх амплітуду

- Зробіть висновок про особливості температурного режиму.
ІІ група – дані про види та кількість опадів:

 • Намалюйте стовпчикову діаграму кількості дощових та бездощових днів.

 • Накресліть графік випадання (по днях) та кількості опадів

 • Зробіть виснок про закономірності випадання опадів за період спостережень


ІІІ група – дані про напрями вітрів:

 • Намалюйте розу вітрів за даними своїх спостережень

 • Накресліть графік зміни сили вітру за період спостережень

 • Зробіть висновок про напрям та силу переважаючих вітрів
ІV група – дані про атмосферний тиск:

 • Накресліть графік зміни атмосферного тиску протягом періоду спостереження

 • Визначіть тенденції зміни тиску протягом останніх двох днів. Зробіть висновок.

 • Зробіть висновок про вплив атмосферного тиску на погоду.


Презентації виконаної роботи.
Хвилинка відпочинку між презентаціями груп

Коли метеорологи відпочивають, вони продовжують говорити про погоду.

Пропоную вам розслабитися і згадати:


 • Місцеві прикмети зміни погоди.

 • Прислів‘я про погоду.

 • Загадати загадку про погоду.


Осмислення знань:

Поміркуйте: А чи змінюється погода в часі?

Що є головними причинами цієї зміни?

Яким, на вашу думку, може стати клімат Кіровоградщини через кілька

десятків років?
Презентація внутрішніх вод області.

А чи вплине така зміна на внутрішні води області?

Тому другою частиною нашої роботи на уроці буде вивчення поверхневих вод.

Погляньте на схему і спробуйте пояснити їх залежність від клімату та інших компонентів природи. Що при цьому є визначальним?

Життя всіх водних об‘єктів прекрасне й неповторне. Кожен з них має свою історію, характер, обличчя. Та перед нашою подорожжю згадаємо базові поняття.
 • Що таке річка (озеро, болото, льодовик, підземні води)?

 • Що таке басейн річки?

 • Що таке «річкова система»?

 • Назвіть і покажіть елементи річкової системи?

 • Які за походженням є озера? А за живленням?

На території нашої області протікає 438 річок загальною довжиною 5558 км, у тому числі довжиною понад 10 км - 120, понад 25 км – 45. Всі річки належать до басейнів Дніпра та Південного Бугу. Річки рівнинного типу з широкими долинами, ставками та водосховищами.Комп‘ютерна презентація

(види річок з коментування учнів):


ДНІПРО.

На південних схилах Валдайської височини на висоті близько 300 м біля села Клецове Смоленської області з невеличкого лісового болота – Аксенінський мох – і починається Дніпро. Загальна його довжина – 2201 км, в межах України – 981 км , а в межах нашої області - 50 км. Його основні притоки – Цибульник та Інгулець. А ще на Дніпрі в межах Кіровоградщини розташована частина Кременчуцького та Дніпродзержинського водосховищ..

ПІВДЕННИЙ БУГ

Бере річка початок із маленького джерельця на Хмельниччині й протікає територією п‘яти областей, перетинаючи лісостепову й степову природні зони. Його довжина 792 км. Захоплені величчю ріки, наші предки назвали її Богом. У ХІХ столітті це була найчистіша річка Європи.У ній водилося 20 видів риб. Однак, у наш час, вона забруднена технічними викидами , що призвело до зменшення рибних запасів і, навіть, до зникнення деяких її видів. Південний Буг є найкращим місцем відпочинку.

ТЯСМИН
Протікає по територіях Черкаської та Кіровоградської областей. Належить до басейну Дніпра. Довжина – 161 км, площа басейну – 4540 кв км. Багато сторінок Визвольної війниукраїнського народу 1648 – 1654 рр. пов‘язано з Тясмином. Був він і кордоном між Польщею та Росією. Після будівництва Кременчуцького водосховища його « вкоротили», порушили водний баланс , пошкодили довкілля.
СИНЮХА

Є притокою Південного Бугу. Довжина річки – 111км. Площа водозабору- 16725 кв км. Річний стік – 28,5 м/сек. Утворюється злиттям річок Велика Вись і Тікич. Це одна з найчистіших річок нашого краю.
ЯТРАНЬ

В‘ється Ятрань землями Черкащини, де починається біля Томашівки Уманського району, та Кіровоградщини. Вона –права притока Синюхи.Береги лісисті, між деревами багато маків, які немов горять, палають на фоні зелених гаїв. Довжина її – 104 км, площа басейну – 2170 кв км.


ІНГУЛЕЦЬ

Витоки її знаходяться біля села Топила Трепівської сільської ради. Є притокою Дніпра.

Є найдовшою річкою Кіровоградської області (170 км) та займає п‘яте місце за довжиною серед річок України ( 550 км).ІНГУЛ

Є лівою притокою Південного Бугу. На узліссі невеликої діброви біля села Родниківки Новомиргородського району з правого берега ставу стоїть табличка «Ріка Інгул (витік). Довжина ріки – 354 км, в тому числі по території Кіровоградської області – 175 км.).

ГРОМОКЛІЯ
Відноситься до великих річок, бо має довжину 102 км. Починається в с.Іванівці Бобринецького району, впадає в Інгул на території Миколаївської області. Річка рівнинна та в окремих місцях має кам‘яні пороги., шумить, гуркоче між гранітними валунами.

Звідси і назва – Громоклія.
Немає на Кіровоградщині жодної річки, на якій не був би споруджений ставок чи водосховище. Так лише на річці Аджамці створена система ставків рибтресту, що об‘єднує 12 водних дзеркал різної площі. А у Новомиргородському районі їх 88 і займають площу 754 га.ЧОРНЕ ОЗЕРО
Його розташування в Чорному лісі Знам‘янського району досить цікаве та загадкове, пов‘язане з легендами та важливими науковими дослідженнями. Довгий час вважали його бездонним, оскільки має безпосередній зв‘язок з підземними водами, дно рихле. Багато рідкісних реліктових рослин та риб. За легендою, з нього підземною річкою татари переправляли золото на південь.

Підсумкове слово вчителя. Ось такі цікаві, важливі та прекрасні поверхневі води Кіровоградщини.

Проте діяльність людини вносить в розмірений, віками створений стиль життя великі та небажані зміни. Міліють річки. Заростають очеретами. Або просто зникають.

Як зберегти їх первинну красу? Як поліпшити екологічний стан? Ці питання залишаться відкритими і після закінчення нашого уроку. Вони повинні завжди турбувати вас, не залишати байдужими ні на хвилину.
Звучить пісня композитора та автора слів А.Максименка «Річечко Аджамко, край свій збережи!»
V. Підсумки уроку. Коментування оцінок.

Кіровоградщина багата різними видами поверхневих вод. А як прослідковується їх залежність від кліматичних умов?


VI. Домашнє завдання

 • давати оцінку кліматичним умовам Кіровоградської області, свого населеного пункту; коротко характеризувати поверхневі води;

 • розкрити особливості життя і роботи річок Кіровоградщини, показавши залежність від кліматичних умов;

 • підготувати повідомлення про поверхневі води своєї місцевості;

охарактеризувати річку Аджамку за типовим планом.

(рекомендована література:

- Географічна енциклопедія України: У 3 т. – К.: Укр. Енцикл. ім. М.П. Бажана,

1989-1993.

- Кіровоградська правда, обл.газета, № 99 від 05 вересня 2002 року

- Кіровоградська правда, обл.газета , № 44 від 16 квітня 1998 року)
Лози верб понад берегом слухають спів Ти, Аджамко, - перлина степів!

І шепочуть про щось загадкове Ти для мене єдина, казкова!


Урок-казка

«Як потоваришували рослини і тварини Кіровоградщини»

до теми «Грунти. Рослинний і тваринний світ Кіровоградщини.Сучасні ландшафти»
Мета: Розширити знання учнів про наукову картину природи своєї області, формувати

вміння та навички аналізу, порівняння, узагальнення, установлення причин;

виховувати екологічну культуру особистості, почуття відповідальності, любові

до рідної природи.Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи навчання: частково-пошуковий, дослідницький.

Використана література:

Б.М.Кузик, В.В.Білошапка. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України:

в 2 т.- Д.: АРТ_ПРЕС, 2005.

В.М. Мирза – Сіденко. Флора і рослинність Південного Правобережного Лісостепу

на межиріччі Дніпра – Синюхи. Монографія. Кіровоград: РВВ КДПУ ім.

В.Винниченка, 2006. – 132с.

Н.Ф.Яришева. Основи природознавства:Природа України: Навч. Посібник.- К.:

Вища шк., 1995.

І.В.Грущинська. Сторінками Червоної книги України: Зникаючі рослини: Довідн.

Учня.-К.: Освіта, 2004.Обладнання: Тематичні карти грунтів та рослинного світу, таблиця «Представники тваринного світу Кіровоградської області», таблиця « Типи грунтів», фотографії представників тваринного світу області у вигляді комп‘ютерних слайдів.

Структура уроку:

 1. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 2. Актуалізація опорних знань учнів.

 3. Вивчення нового матеріалу:

- інтелектуальна гра «Чарівна тростинка»;

 • робота в міні-групах;

 • робота в парах;

 • аукціон (в перервах – «цікавинки з торбинки» );

 • захист власної думки;

 • «Акваріум» у поєднанні з роботою з підручником;

 • робота з термінами.

 1. Підсумок уроку. Коментування оцінок.

 2. Диференційоване домашнє завдання.

Очікувані результати:

Після закінчення уроку учні зможуть: • пояснювати процеси грунтоутворення в нашій області;

 • називати найпоширеніші типи грунтів;

 • прослідковувати зв‘язок грунтового покриву, рослинного і тваринного світу на певних територіях;

 • знати представників зникаючих та рідкісних видів;

 • визначати процеси та характер видового складу флори та фауни на території свого населеного пункту.

Хід уроку:

І. Мотивація навчально- пізнавальної діяльності


Є багато країн на Землі,

В них озера, річки і долини.

Є країни великі й малі.

Та найкраща завжди Батьківщина!

Є багато квіток запашних,

Кожна квітка красу свою має.

Та гарніші завжди поміж них

Ті, що квітнуть у рідному краї.

Безмежна блакить неба, золотавий цвіт соняшників... Це – наша Кіровоградська земля, її самий мальовничий куточок – моє рідне село Аджамка. Любов до Батьківщини починається з любові до природи. А як можна любити те, чого не знаєш!? Тож сьогоднішній урок присвятимо вивченню самого прекрасного компоненту географічної оболонки – рослинному і тваринному світу.

Так у світі ведеться, що сила завжди на боці добра, краси і розуму. Про це ви переконувалися ще з дитинства, коли мами та бабусі розповідали вам казки.

Я теж пропоную вам завітати в казку і не просто її послухати, а перетворитися у казкарів та казкових героїв, щоб знайти ту чарівну стежину, яка приведе до щасливого життя всіх живих істот.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Спливло вже багато часу з тих пір, як довелося тваринам і рослинам шукати собі надійний куточок. Жили-були вони тоді всі разом в далекій теплій та дощовій країні. Раділи сонечку, умивалися ранковою росою та теплим літнім дощем. Та прийшла біда велика. Почалися холода суворі. Все перетворювалося в крижини, гинуло. І зібралися живі істоти на велику раду. Рішали як врятуватися самим і своїх діток врятувати. Згадала мудра сова про карту, яку зберігала в дуплі старого дерева.Ось ця карта. Та не на мові рослин і тварин вона написана. «От би чарівників на допомогу», - подумали старійшини.1. Давайте допоможемо ми тваринам і рослинам. Розглянемо уважно карту і , ставши для них чарівниками, дамо поради.

(Вчитель пропонує учням попрацювати з картами грунтів)

- Що таке «грунт»? Чим він відрізняється від материнської породи?

- Які чинники грунтоутворення вам відомі? Як вони проявляються на Україні?


- Які головні типи грунтів поширені на Україні? А в Кіровоградській області?

- Що таке «родючість грунту»? А які грунти мають найвищу родючість?

- Чи існує зв‘язок між грунтами, рослинним і тваринним світом?ІІІ Вивчення нового матеріалу:

Отже, які поради ми можемо дати рослинам та тваринам, що чекають нашої допомоги?

(Передаючи «чарівну тростинку» з рук в руки , учні називають різні типи грунтів, які є на Кіровоградщині, і дають їм коротку характеристику з порадами, яким рослинам краще на них поселитися)
Інформаційна довідка

У грунтовому покриві Кіровоградщини переважають чорноземи, в північній частині поширені глибокі та опідзолені, а в південній частині – звичайні середньогумусні й малогумусні чорноземи. Є також сірі лісові, болотні та інші грунти.

Кіровоградщина розташована в межах центральнолісостепової підвищеної агрогрунтової провінції та Дністровсько-Дніпровської північностепової агрогрунтової провінції. У лісостеповій частині області переважають чорноземи типові середньо- і малогумусні, чорноземи опідзолені (95% площі), ясно-сірі та сірі лісові грунти; у степовій – чорноземи звичайні середньо- і малогумусні (95% площі). У долинах багатьох річок поширені чорноземно-лучні й лучно-болотні грунти; є ділянки слабо закріплених пісків. Еродованість земель становить : у південно-східній частині – 53%, у західній – 43%.

Ваші поради були добрими. Але скажіть, будь-ласка, чи існують грунтові проблеми на Кіровоградщині? З чим вони пов‘язані?

Порадьтеся між собою (робота в міні – групах – 4 чол) і скажіть свою думку.

А ще я хочу, щоб ви підбадьорили рослин та тварин, згадавши прислів‘я про грунти.

- Орачеві земля – мати, а ледарю – мачуха.

- Хто буде землю орати, той багатство довіку буде мати.

- Не той господар землі, хто по ній бродить, а той – хто за плугом ходить.

- І піч панує, як плуг годує.

- Добро там діє, де два оре, а третій сіє.

- Земля не належить нам, це миналежимо землі.

2. Зраділи рослини та тварини, що карта Мудрої Сови та поради восьмикласників допомогли їм дізнатися, де ж є такі умови, при яких зможуть вони жити щасливо, як і раніше. Відтоді і склалися на Кіровоградщині особливі природні угрупування.

Вивчіть уважно карту рослинності області і скажіть, які це угрупування.

(Учні працюють у парах (2 чол.).

Називають рослинні угрупування і співставляють географію їх поширення за картою грунтів.


А зараз ми з вами запрошені на аукціон. Скориставшись своїми знаннями, зможемо вибрати та купити із довгого списку, ті рослини, про які знаємо найбільше інформації.

Отже, на аукціон запропоновані :


ЛОТ - дуб, клен, липа, осина, сосна, ЛОТ – вишня, яблуня, слива, груша,

акація, граб, ясен. шовковиця, абрикоса.

ЛОТ – калина, смородина, барбарис, ЛОТ – пирій, осот, ковила, типчак,

шипшина, бузина. кульбаба, берізка, амброзія.


ЛОТ – конвалія, ромашка, васильки,

крокуси, мати-й-мачуха.


(Вчитель пропонує, по-черзі, рослини з ЛОТів. Учні розповідають інформацію про них і, в разі відсутності доповнень інших учнів, купують рослину).


Інформаційна довідка:

Кіровоградщина лежить у межах Східноєвропейської лісостепової та степової геоботанічної провінції. Природна рослинність збереглася лише на крутих схилах річкових долин та балок. Лісами (граб, дуб, ясен, клен, липа, сосна) і чагарниками вкрито 144,6 тис га. Ліси та лісонасадження становлять 6,8% території. Північна частина Кіровоградщини характеризується переважанням лукостепових розчленованих й терасових, південна – північностепових підвищених та схилових природно-територіальних комплексів.

У лісостеповій зоні є значні лісові масиви на вододілах (Чорний ліс, Нерубайський, Голочанський та ін.), у степовій – невеликі байрачні ліси, степові чагарники. Основні лісоутворюючі породи – дуб, ясен, берест, в‘яз, клен, липа, граб, у підліску – ліщина, бруслина, калина, глід, терен, жостір, шипшина, дереза, бузина, ожина, тощо.

Понад 76% степової і понад 70% лісостепової частин області займають орні землі. Природна степова рослинність (типчак, тимофіївка степова, зрідка ковила, тонконіг лучний, тонконіг вузьколистий, пирій повзучий, стоколос, а також волошка, молочай, ромашка, конюшина, гвоздика, шавлія, сокирки, цикорій, тощо) збереглася на невеликих ділянках по схилах річкових долин та балок, на узліссях. У заплавах річок поширена лучна і болотна рослинність (очерет, рогіз, осока, жовтець, щавель кінський, подорожник, тощо).
(У перервах між ЛОТами учням пропоную цікавинки про рослинний світ Кіровоградщини):

- Загадки:

- У вінку зеленолистім, у червоному намисті, видивляється у воду на свою хорошу

вроду. (Калина) • Шишок безліч, та маленькі, і не довгі, а кругленькі. (Сосна)

 • Кожен мій листок різьбляний осінь пензлем восени в колір жовтий і багряний розмальовує мені. (Клен)

 • На дереві родився в кожусі, кожух розірвався і я на землю впав. (Каштан)

 • Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. (Кульбаба)

 • Не вогонь, а обпікаю. (Кропива)

 • Влітку рясним цвітом покриваюсь я, пахощі солодкі чути вже здаля. (Липа)

 • Хто на зиму роздягається, а на літо одягається? (Дерево)

 • Відгадайте, що за квітка, бо не стане мене влітку? (Пролісок)3. Кіровоградщина багата легендами та історичними подіями, пов‘язаними з рослинами.

А калина та верба – невід‘єна символіка кіровоградських традицій.

Яку б рослину нашої місцевості ви б додатково запропонували як символ села?

(Захист власної думки)


4. А тепер ще одне завдання – яким тваринам ми можемо запропонувати для проживання Кіровоградщину?

Використаємо для цього виду роботи метод «Акваріум»


Використайте матеріали книги Б.Кузика та В.Білошапки «Кіровоградщина.Історія та сучасність центру України» та підручник П.Г Шишченка та Н.М.Мунич «Фізична географія України»
Інформаційна довідка:

Видовий склад тваринного світу Кіровоградської області


Ссавці

Птахи

Риби

Земноводні

Плазуни

64 види

280 видів

59 видів

11 видів

13 видів

Миша польова, заєць-русак, лисиця руда, кабан дикий, козуля, тхір, куниця, вовк,...

Степові орли, жайворонки, синички, одуди, горобці, шпаки, горлиці, дятли, очеретянки, ...

Карась, короп, краснопірка, бички, в‘юни, товстолоб, окунь, лящ, плітка, ...

Тритони, кумки, часничниця, ропуха сіра, жаба зелена,...

Гадюка степова ящірки, вужі, болотні черепахи, ...


5. Отже, ви змогли допомогти і рослинам, і тваринам. А тому на території області виникли певні природні ландшафти.

(Робота з термінами:Ландшафт – це територіальна чи авкальна система, що складається з природних або

природних і антропогенних компонентів, які перебувають у взаємозв‘язку

і взаємодії.

Природні ландшафти утворюють породи, повітря, вода, грунти, рослинність, процесів

тваринний світ, що взаємодіють між собою і формуються під впливом

природних процесів.


Антропогенний ландшафт утворюють природні та змінені людиною компоненти, що

також взаємодіють між собою.

Попрацюйте з картами «Ландшафти» та «Фізико-географічне районування» і зробіть висновки про ландшафти нашої області та конкретно свого населеного пункту..
IV. Підсумок уроку

У природі всі компоненти взаємопов‘язані і втручання людини може привести до як позитивних, так і небажаних наслідків.

Стаття 66 Конституції України говорить: «Кожен зобов‘язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані їм збитки».

Оцініть свою роботу на уроці. Якщо ви зрозуміли особливості природи свого краю, рідної Кіровоградщини, зможете відшукати взаємозв‘язки між грунтом та живою природою, то то ви сьогодні стали «справжніми чарівниками».


І тепер вікторина для чарівників:

- До назв яких жуків входять слова-прикметники, утворені від назв місяців?

(Це жуки-хрущі: травневий і червневий)

- З якою швидкістю жаби поїдають їжу? (4000 ковтальних рухів з хвилину, це не помітно

для людського ока)

- Які птахи не сідають на землю? (Стрижі, бо якби сів на землю, то не зміг би злетіти

через довгі крила)

- Чи мостять наші перелітні птахи гнізда на півдні? (Ні)

- Чиї пташенята не знають своєї матері? (Зозулі)

- Який птах літає найшвидше? (Орел – понад 200км/ год)

- Яка середня температура тіла птахів? (42 градуси)

- Чим живиться новонароджене маля летючої миші? (Молоком)

- Куди зайцеві легше бігти – нагору чи з гори? (На гору)

- Яку тварину людина приручила першою? (Собаку)

- Про кого можна сказати, що двічі народжується і раз помирає. (Про птаха)
V. Домашнє завдання:

- Повторити матеріал підручника географії для 8-го класу , теми 12 та 13.

- Скласти ребус або кросворд до вивченої теми.

- Підготувати інформаційний бюлетень «Грунти. Рослини та тварини території мого села»Підсніжники Сон – трава
Урок-дослідження

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка