Календарно-тематичний план лекцій з клінічної біохіміїСкачати 269.72 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір269.72 Kb.
“Затверджую”

проректор з наукової роботи Львівського національного

медичного університету

імені Данила Галицького

_________проф. Луцик О.Д.

“____”____________ 2013 р.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

ДЛЯ КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ

№ п/п

ТЕМА

ЛЕКТОР

ДАТА

1.

Сучасні біохімічні методи досліджень. Використання їх у медичній практиці. Інформативність біохімічних показників біологічних рідин. Помилки при визначення та оцінюванні клініко-біохімічних показників.

Ас. Мазур О.Є

06.09.13

2.

Сучасна клінічна ензимологія: ензимопатологія, ензимодіагностика, ензимотерапія.

Ас. Гринчишин Н.М.

12.09.13

3

Сучасна вітамінологія. Біохімічні основи дії харчових добавок. Біохімічна роль макро- та мікроелементів. Патохімічна дія на живі організми солей важких металів.

Ас. Білецька Л.П.

12.09.13

4

Загальна характеристика порушень ліпідного обміну. Перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантні системи, окисна модифікація білків. Їх механізми і роль у нормі та при патології.

Доц. Кобилінська Л.І.

19.09.13

5

Клініко-біохімічна характеристика сполучної тканини в нормі та при патології.

Доц. Кобилінська Л.І.

19.09.13

6

Механізм дії месенджерів і медіаторів. Сучасні біохімічні погляди на механізми перенесення інформації в клітинах.

Доц. Бондарчук Т.І.

26.09.13

7

Клініко-біохімічна характеристика захворювань головного мозку та нервової системи.

Доц. Бондарчук Т.І.

26.09.13

8

Оксид азоту – регулююча система. Біологічні ефекти оксиду азоту в нормі та при патології.

Ас. Федевич Ю.М.

03.10.13

9

Механізми міжклітинної регуляції в нормі та при патології

Ас. Хаврона О.П.

03.10.13

10

Біохімічна та клінічна роль циклооксигеназ та простагландинів

Проф. Скляров О.Я.

10.10.13

11

Патохімія захворювань шлунка та підшлункової залози та шляхи їх корекції.

Ас. Насадюк Х.М.

10.10.13

12

Сучасні біохімічні погляди на процеси апоптозу і некрозу.

Доц. Фоменко І.С.

17.10.13

13

Сучасні біохімічні погляди на механізми злоякісного росту. Участь факторів росту у розвитку онкологічних захворювань.

Ас. Панасюк Н.Б.

17.10.13

14

Гліком. Сучасні погляди на біохімію вуглеводів та перспективи прикладної біохімії.

Доц. Макаренко Т.М.

24.10.13

15

Детоксикаційні процеси за умов норми та патології. Біохімічні основи звикання та побічної дії ліків. Взаємозв’язок детоксикаційної та імунної систем.

Ас. Климишин Д.О.

24.10.13
Разом
30 год

План лекцій обговорено і затверджено на засіданні кафедри від 30.08.2013 р.

Кількість годин - 30

Початок занять – 06.09.2013, закінчення – 24.10.2013 р.

Заняття проводяться по четвергах на кафедрі біохімії

Відповідальний викладач доцент, к.б.н. Макаренко Т.М.

Завідувач кафедрою біохіміі ЛНМУ

професор д.м.н. Скляров О.Я.

“Затверджую”

проректор з наукової роботи Львівського національного

медичного університету

імені Данила Галицького

_________проф. Луцик О.Д.

“____”____________ 2012 р.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

ДЛЯ КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ

№ п/п

ТЕМА

ЛЕКТОР

ДАТА

1.

Сучасні біохімічні методи досліджень. Використання їх у медичній практиці. Інформативність біохімічних показників біологічних рідин. Помилки при визначення та оцінюванні клініко-біохімічних показників.

Ас. Мазур О.Є

06.09.12

2.

Сучасна клінічна ензимологія: ензимопатологія, ензимодіагностика, ензимотерапія.

Ас. Гринчишин Н.М.

13.09.12

3

Загальна характеристика порушень ліпідного обміну. Перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантні системи, окисна модифікація білків. Їх механізми і роль у нормі та при патології.

Доц. Кобилінська Л.І.

20.09.12

4

Клініко-біохімічна характеристика сполучної тканини в нормі та при патології.

Доц. Кобилінська Л.І.

20.09.12

5

Механізм дії месенджерів і медіаторів. Сучасні біохімічні погляди на механізми перенесення інформації в клітинах.

Доц. Бондарчук Т.І.

27.09.12

6

Клініко-біохімічна характеристика захворювань головного мозку та нервової системи.

Доц. Бондарчук Т.І.

27.09.12

7

Сучасні біохімічні погляди на процеси апоптозу і некрозу.

Доц. Фоменко І.С.

27.09.12

8

Оксид азоту – регулююча система. Біологічні ефекти оксиду азоту в нормі та при патології.

Ас. Федевич Ю.М.

04.10.12

9

Механізми міжклітинної регуляції в нормі та при патології

Ас. Хаврона О.П.

04.10.12

10

Біохімічна та клінічна роль циклооксигеназ та простагландинів

Проф. Скляров О.Я.

11.10.12

11

Патохімія захворювань шлунка та підшлункової залози та шляхи їх корекції.

Ас. Насадюк Х.М.

11.10.12

12

Сучасні біохімічні погляди на механізми злоякісного росту. Участь факторів росту у розвитку онкологічних захворювань.

Ас. Панасюк Н.Б.

18.10.12

13

Сучасна вітамінологія. Біохімічні основи дії харчових добавок. Біохімічна роль макро- та мікроелементів. Патохімічна дія на живі організми солей важких металів.

Ас. Білецька Л.П.

18.10.12

14

Гліком. Сучасні погляди на біохімію вуглеводів та перспективи прикладної біохімії.

Доц. Макаренко Т.М.

25.10.12

15

Детоксикаційні процеси за умов норми та патології. Біохімічні основи звикання та побічної дії ліків. Взаємозв’язок детоксикаційної та імунної систем.

Доц. Макаренко Т.М.

25.10.12

План лекцій обговорено і затверджено на засіданні кафедри від 31.08.2012 р.

Кількість годин - 30

Початок занять – 06.09.2012, закінчення – 25.10.2012 р.

Заняття проводяться по четвергах на кафедрі біохімії

Відповідальний доцент Макаренко Т.М.


Завідувач кафедрою біохіміі ЛНМУ

професор д.м.н. Скляров О.Я.

“Затверджую”

проректор з наукової роботи Львівського національного

медичного університету

імені Данила Галицького

_________проф. Луцик О.Д.

“____”____________ 2008 р.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

ДЛЯ КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ

№ п/п

ТЕМА

ЛЕКТОР

ДАТА

1

Сучасна клінічна ензимологія: ензимопатологія, ензимодіагностика, ензимотерапія.

Доц. Фартушок Н.В.

04.09.08

2

Гліком. Сучасні погляди на біохімію вуглеводів та перспективи прикладної біохімії.

Доц. Макаренко Т.М.

11.09.08

3

Детоксикаційні процеси за умов норми та патології. Біохімічні основи звикання та побічної дії ліків. Взаємозв’язок детоксикаційної та імунної систем.

Доц. Макаренко Т.М.

18.09.08

4

Загальна характеристика порушень ліпідного обміну. Перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантні системи, окисна модифікація білків. Їх механізми і роль у нормі та при патології.

Доц. Кобилінська Л.І.

25.09.08

5

Сучасна вітамінологія. Біохімічні основи дії харчових добавок.

Ас. Федевич Ю.М.

25.09.08

5

Механізм дії месенджерів і медіаторів. Сучасні біохімічні погляди на механізми перенесення інформації в клітинах.

Доц. Бондарчук Т.І.

02.10.08

6

Оксид азоту – регулююча система. Біологічні ефекти оксиду азоту в нормі та при патології.

Доц. Фартушок Н.В.

02.10.08

8

Механізми міжклітинної регуляції в нормі та при патології

Ас. Хаврона О.П.

09.10.08

9

Сучасні біохімічні погляди на процеси апоптозу і некрозу.

Ас. Фоменко І.С.

09.10.08


10

Патохімія захворювань шлунка та підшлункової залози та шляхи їх корекції.

Проф. Скляров О.Я.

16.10.08

11

Сучасні біохімічні погляди щодо впливу алкоголю та наркотичних речовин на організм людини.

Проф. Скляров О.Я.

16.10.08

12

Клініко-біохімічна характеристика захворювань головного мозку та нервової системи.

Доц. Бондарчук Т.І.

23.10.08

13

Клініко-біохімічна характеристика сполучної тканини в нормі та при патології.

Доц. Кобилінська Л.І.

23.10.08

14

Сучасні біохімічні погляди на механізми злоякісного росту. Участь факторів росту у розвитку онкологічних захворювань.

Ас. Федевич Ю.М.

30.10.08

15

Сучасні біохімічні методи досліджень. Використання їх у медичній практиці.

Ас. Мазур О.Є.

30.10.08

План лекцій обговорено і затверджено на засіданні кафедри від 29.08.2007 р.

Кількість годин - 30

Початок занять – 04.09.2008, кінець – 30.10.2008 р.

Заняття проводяться по четвергах на кафедрі біохімії

Відповідальний доцент Макаренко Т.М.


Завідувач кафедрою біохіміі ЛНМУ

професор д.м.н. Скляров О.Я.


“ Затверджую”

проректор з наукової роботи

Львівського національного

медичного університету

імені Данила Галицького

_________проф. Луцик О.Д.

“____”____________ 2005 р.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З БІОХІМІЇ

ДЛЯ КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ

№ п/п

ТЕМА

ЛЕКТОР
1

Сучасні біохімічні методи досліджень. Використання їх у медичній практиці.

Доц.

Федорович І.П.08.09.04

2

Загальна характеристика порушень ліпідного обміну. Перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантні системи, окисна модифікація білків. Їх механізми і роль у нормі та при патології.

Доц.

Макаренко Т.М.15.09.04

3

Гліком. Сучасні погляди на біохімію вуглеводів та перспективи прикладної біохімії.

Доц.

Макаренко Т.М.15.09.05

4

Основні принципи генної інженерії. Перспективи розвитку технологій клонування та трансгенних культур. Стволові клітини.

Ас.

Томашевська М.Ф.22.09.05

5

Сучасна вітамінологія. Біохімічні основи дії харчових добавок.

Ас.

Федевич Ю.М.22.09.05

6

Механізм дії месенджерів і медіаторів. Сучасні біохімічні погляди на механізми перенесення інформації в клітинах.

Ас.

Бондарчук Т.І.29.09.05

7

Оксид азоту – регулююча система. Біологічні ефекти оксиду азоту в нормі та при патології.

Доц.

Фартушок Н.В.29.09.05

8

Механізми міжклітинної регуляції в нормі та при патології

Ас. Хаврона О.П.

06.10.05

9

Сучасні біохімічні погляди на механізми злоякісного росту. Участь факторів росту у розвитку онкологічних захворювань.

Ас.

Іванків О.Л.06.10.05

10

Сучасні біохімічні погляди на процеси апоптозу і некрозу.

Ас. Фоменко І.С.

13.10.05

11

Патохімія захворювань шлунка та підшлункової залози та шляхи їх корекції.

Проф.

Скляров О.Я.13.10.05

12

Детоксикаційні процеси за умов норми та патології. Біохімічні основи звикання та побічної дії ліків. Взаємозв’язок детоксикаційної та імунної систем.

Доц.

Макаренко Т.М.20.10.05

13

Сучасні біохімічні погляди щодо впливу алкоголю та наркотичних речовин на організм людини.

Проф.

Скляров О.Я.20.10.05

14

Біохімічні основи екстремальних станів: голодування, переохолодження, стрес. Шаперони, шапероніни, білки теплового шоку.

Ас.

Коник У.В.27.10.05

15

Біохімічні основи інтеграції метаболізму в нормі та при патології.

Доц..

Бойків Д.П.27.10.05

План лекцій обговорено і затверджено на методичній нараді кафедри від 09.09.2005 р.

Кількість годин - 30

Початок занять – 08.09.2005, кінець – 27.10.2005

Заняття проводяться по четвергах на кафедрі біохімії о 16.00.

Відповідальний доцент Макаренко Т.М.


Завідувач кафедрою

професор д.м.н. Скляров О.Я.

“ Затверджую”

проректор з наукової роботи

Львівського національного

медичного університету

імені Данила Галицького

_________проф. Луцик О.Д.“____”____________ 2005 р.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З БІОХІМІЇ

ДЛЯ КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ

№ п/п

ТЕМА

ЛЕКТОР

1

Сучасні біохімічні методи досліджень. Використання їх у медичній практиці.

Доц. Федорович І.П.

2

Загальна характеристика порушень ліпідного обміну. Перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантні системи, окисна модифікація білків. Їх механізми і роль у нормі та при патології.

Доц. Макаренко Т.М.

3

Гліком. Сучасні погляди на біохімію вуглеводів та перспективи прикладної біохімії.

Доц. Макаренко Т.М.

4

Основні принципи генної інженерії. Перспективи розвитку технологій клонування та трансгенних культур. Стволові клітини.

Ас. Томашевська М.Ф.

5

Сучасна вітамінологія. Біохімічні основи дії харчових добавок.

Ас. Федевич Ю.М.

6

Механізм дії месенджерів і медіаторів. Сучасні біохімічні погляди на механізми перенесення інформації в клітинах.

Ас. Бондарчук Т.І.

7

Оксид азоту – регулююча система. Біологічні ефекти оксиду азоту в нормі та при патології.

Доц. Фартушок Н.В.

8

Механізми міжклітинної регуляції в нормі та при патології

Ас. Хаврона О.П.

9

Сучасні біохімічні погляди на механізми злоякісного росту. Участь факторів росту у розвитку онкологічних захворювань.

Ас. Іванків О.Л.

10

Сучасні біохімічні погляди на процеси апоптозу і некрозу.

Ас. Фоменко І.С.

11

Патохімія захворювань шлунка та підшлункової залози та шляхи їх корекції.

Проф. Скляров О.Я.

12

Детоксикаційні процеси за умов норми та патології. Біохімічні основи звикання та побічної дії ліків. Взаємозв’язок детоксикаційної та імунної систем.

Доц. Макаренко Т.М.

13

Сучасні біохімічні погляди щодо впливу алкоголю та наркотичних речовин на організм людини.

Проф. Скляров О.Я.

14

Біохімічні основи екстремальних станів: голодування, переохолодження, стрес. Шаперони, шапероніни, білки теплового шоку.

Ас. Коник У.В.

15

Біохімічні основи інтеграції метаболізму в нормі та при патології.

Доц. Бойків Д.П.

План лекцій обговорено і затверджено на методичній нараді кафедри від 09.09.2005 р.

Кількість годин - 30

Початок занять – 09.09.2005.

Заняття проводяться по четвергах на кафедрі біохімії об 11.30.

Відповідальний доцент Макаренко Т.М.


Завідувач кафедрою ЛНМУ

професор д.м.н. Скляров О.Я.


“ Затверджую”

проректор з наукової роботи

Львівського національного

медичного університету

імені Данила Галицького

_________проф. Луцик О.Д.

“____”____________ 2005 р.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З БІОХІМІЇ

ДЛЯ КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ

№ п/п

ТЕМА

ЛЕКТОР
1

Сучасні біохімічні методи досліджень. Використання їх у медичній практиці.

Доц.

Федорович І.П.08.09.04

2

Загальна характеристика порушень ліпідного обміну. Перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантні системи, окисна модифікація білків. Їх механізми і роль у нормі та при патології.

Доц.

Макаренко Т.М.15.09.04

3

Гліком. Сучасні погляди на біохімію вуглеводів та перспективи прикладної біохімії.

Доц.

Макаренко Т.М.15.09.05

4

Основні принципи генної інженерії. Перспективи розвитку технологій клонування та трансгенних культур. Стволові клітини.

Ас.

Томашевська М.Ф.22.09.05

5

Сучасна вітамінологія. Біохімічні основи дії харчових добавок.

Ас.

Федевич Ю.М.22.09.05

6

Механізм дії месенджерів і медіаторів. Сучасні біохімічні погляди на механізми перенесення інформації в клітинах.

Ас.

Бондарчук Т.І.29.09.05

7

Оксид азоту – регулююча система. Біологічні ефекти оксиду азоту в нормі та при патології.

Доц.

Фартушок Н.В.29.09.05

8

Механізми міжклітинної регуляції в нормі та при патології

Ас. Хаврона О.П.

06.10.05

9

Сучасні біохімічні погляди на механізми злоякісного росту. Участь факторів росту у розвитку онкологічних захворювань.

Ас.

Іванків О.Л.06.10.05

10

Сучасні біохімічні погляди на процеси апоптозу і некрозу.

Ас. Фоменко І.С.

13.10.05

11

Патохімія захворювань шлунка та підшлункової залози та шляхи їх корекції.

Проф.

Скляров О.Я.13.10.05

12

Детоксикаційні процеси за умов норми та патології. Біохімічні основи звикання та побічної дії ліків. Взаємозв’язок детоксикаційної та імунної систем.

Доц.

Макаренко Т.М.20.10.05

13

Сучасні біохімічні погляди щодо впливу алкоголю та наркотичних речовин на організм людини.

Проф.

Скляров О.Я.20.10.05

14

Біохімічні основи екстремальних станів: голодування, переохолодження, стрес. Шаперони, шапероніни, білки теплового шоку.

Ас.

Коник У.В.27.10.05

15

Біохімічні основи інтеграції метаболізму в нормі та при патології.

Доц..

Бойків Д.П.27.10.05

План лекцій обговорено і затверджено на методичній нараді кафедри від 09.09.2005 р.

Кількість годин - 30

Початок занять – 08.09.2005, кінець – 27.10.2005

Заняття проводяться по четвергах на кафедрі біохімії о 16.00.

Відповідальний доцент Макаренко Т.М.


Завідувач кафедрою

професор д.м.н. Скляров О.Я.


“ Затверджую”

проректор з наукової роботи

Львівського національного

медичного університету

імені Данила Галицького

_________проф. Луцик О.Д.“____”____________ 2003 р.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З БІОХІМІЇ

ДЛЯ КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ

№ п/п

ТЕМА

ЛЕКТОР

1

Сучасні біохімічні методи досліджень. Використання їх у медичній практиці.

Доц. Федорович І.П.

2

Загальна характеристика порушень ліпідного обміну. Сучасні погляди на розвиток атеросклерозу. Перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантні системи, їх роль у нормі та при патології.

Ас. Кобилінська Л.І.

3

Гліком. Сучасні погляди на біохімію вуглеводів та перспективи прикладної біохімії.

Доц. Макаренко Т.М.

4

Основні принципи генної інженерії. Перспективи розвитку технологій клонування та трансгенних культур.

Ас. Томашевська М.Ф.

5

Сучасна вітамінологія. Біохімічні основи дії харчових добавок.

Ас. Федевич Ю.М.

6

Механізм дії месенджерів. Сучасні біохімічні погляди на механізми перенесення інформації в клітинах.

Ас. Бондарчук Т.І.

7

Оксид азоту – регулююча система. Біологічні ефекти оксиду азоту в нормі та при патології.

Доц. Фартушок Н.В.

8

Цитомедини. Цитокінінова сітка. Кейлони. Фактори росту.

Доц. Макаренко Т.М.

9

Сучасні біохімічні погляди на механізми злоякісного росту. Участь факторів росту у розвитку онкологічних захворювань.

Ас. Іванків О.Л.

10

Сучасні біохімічні погляди на процеси апоптозу і некрозу.

Ас. Фоменко І.С.

11

Патохімія захворювань шлунка та підшлункової залози та шляхи їх корекції.

Проф. Скляров О.Я.

12

Детоксикаційні процеси за умов норми та патології. Біохімічні основи звикання та побічної дії ліків. Взаємозв’язок детоксикаційної та імунної систем.

Доц. Макаренко Т.М.

13

Сучасні біохімічні погляди щодо впливу алкоголю, куріння, токсинів та наркотичних речовин на організм людини.

Проф. Скляров О.Я.

14

Біохімічні основи екстремальних станів: голодування, переохолодження, стрес. Шаперони, шапероніни, білки теплового шоку.

Ас. Коник У.В.

15

Біохімічні основи інтеграції метаболізму в нормі та при патології.

Доц. Бойків Д.П.

План лекцій обговорено і затверджено на методичній нараді кафедри від 09.09.2003 р.

Кількість годин - 30

Початок занять – 11.09.2003.

Заняття проводяться по четвергах на кафедрі біохімії о 14.00.

Відповідальний доцент Макаренко Т.М.


Завідувач кафедрою

професор д.м.н. Скляров О.Я.

“ Затверджую”

проректор з наукової роботи

Львівського національного

медичного університету

імені Данила Галицького

_________проф. Луцик О.Д.“____”____________ 2003 р.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З БІОХІМІЇ

ДЛЯ КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ

№ п/п

ТЕМА

ЛЕКТОР

1

Сучасні біохімічні методи досліджень. Використання їх у медичній практиці.

Доц. Федорович І.П.

2

Загальна характеристика порушень ліпідного обміну. Сучасні погляди на розвиток атеросклерозу. Перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантні системи, їх роль у нормі та при патології.

Ас. Кобилінська Л.І.

3

Гліком. Сучасні погляди на біохімію вуглеводів та перспективи прикладної біохімії.

Доц. Макаренко Т.М.

4

Основні принципи генної інженерії. Перспективи розвитку технологій клонування та трансгенних культур.

Ас. Томашевська М.Ф.

5

Сучасна вітамінологія. Біохімічні основи дії харчових добавок.

Ас. Федевич Ю.М.

6

Механізм дії месенджерів. Сучасні біохімічні погляди на механізми перенесення інформації в клітинах.

Ас. Бондарчук Т.І.

7

Оксид азоту – регулююча система. Біологічні ефекти оксиду азоту в нормі та при патології.

Доц. Фартушок Н.В.

8

Цитомедини. Цитокінінова сітка. Кейлони. Фактори росту.

Доц. Макаренко Т.М.

9

Сучасні біохімічні погляди на механізми злоякісного росту. Участь факторів росту у розвитку онкологічних захворювань.

Ас. Іванків О.Л.

10

Сучасні біохімічні погляди на процеси апоптозу і некрозу.

Ас. Фоменко І.С.

11

Патохімія захворювань шлунка та підшлункової залози та шляхи їх корекції.

Проф. Скляров О.Я.

12

Детоксикаційні процеси за умов норми та патології. Біохімічні основи звикання та побічної дії ліків. Взаємозв’язок детоксикаційної та імунної систем.

Доц. Макаренко Т.М.

13

Сучасні біохімічні погляди щодо впливу алкоголю, куріння, токсинів та наркотичних речовин на організм людини.

Проф. Скляров О.Я.

14

Біохімічні основи екстремальних станів: голодування, переохолодження, стрес. Шаперони, шапероніни, білки теплового шоку.

Ас. Коник У.В.

15

Біохімічні основи інтеграції метаболізму в нормі та при патології.

Доц. Бойків Д.П.

План лекцій обговорено і затверджено на методичній нараді кафедри від 09.09.2003 р.

Кількість годин - 30

Початок занять – 11.09.2003.

Заняття проводяться по четвергах на кафедрі біохімії о 14.00.

Відповідальний доцент Макаренко Т.М.


Завідувач кафедрою

професор д.м.н. Скляров О.Я.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка