Календарно-тематичне плануванняСкачати 363.8 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір363.8 Kb.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Навчальний. рік_____________ Семестр___1_____ Вчитель________________________________ Клас__________ Підручник: Success Upper Intermediate


Дата/

уроки


Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції


Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції


Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє
завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика
Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння
Тема:

Дозвілля і спорт
Unit 1

ст.6-7


Описувати людину, вступати в дискусію

Соціальні аспекти зовнішності

Прикметники: зовнішність, одяг, особистість

Граматика (далі Гр.)Теперішні і минулі часи

Читання (далі Ч,) впр.2 зміна стилю, А. впр.7,8

Говоріння (далі Г.) впр.1,9 обговорення зміни стилю


Ст..8-9


Вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника

Ефектно співпрацювати під час групової роботи

Типи особистості

Гр. Теперішні часи. Наказовий спосіб дієслова

Ч. впр.2-7 реклама, впр.8 короткий опис людини, А. впр.9,10

Г. впр.1, 11 дискусіяСт.10-11


Аналізувати явища суспільно-політичного, економічного, культурного життя країни

Еміграція

Назви країн

Гр. Артиклі

Ч. впр.1 вікторина, А.впр.2,5 історія родини

Г. впр.1,9 дискусіяСт.12-13

Отримувати та надавати інформацію про умови роботи

Соціальні правила поведінки

Фразові дієслова, Словосполучення, вирази зі словом start, типові фрази телефонної розмови

Гр. Would, could у ввічливих питаннях

А. впр.3 с.12 (vocab) впр.2-4 с.13 телефонні розмови

Г. впр.8 (vocab), впр.1,парусний спорт, впр.5,6 рольова гра – формальна телефонна розмоваСт. 14-15

Тест. Тематична атестація
Писати резюме

Повсякденне життя. Влаштування на роботу

Словосполучення: робота, резюме

Гр. Еліптичні речення

Ч. впр.2,3 вакансія інструктора з фіт несу, впр.4-6,8 резюме

Г. впр.1,7 П. впр.9,10 резюмеТема:

Шкільне життя
Unit 2

Ст.16-18


Обговорювати перспективи

Повсякденне життя. Проблеми в школі

Шкільне життя

Гр. Майбутні часи, Future Perfect та Future Continuous

А.впр.2,3 с.16 зміни в Англійській мові


Г.впр.1 с.16, впр.10,11 с.18 Україна, прогнозиСт. 18-19

Коментувати та надавати оцінку факторам, що впливають на сучасне життя

Еволюція мови

Грамотність

Гр. Майбутні часи, Future Perfect та Future Continuous
А. впр.2-6 діалоги

Г. впр.1,7 Україна, рідна мова
Success Upper Intermediate (продовження)
Дата/

уроки


Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції


Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції


Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє
завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика
Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння
Ст. 20-23

Описувати явища, виявляти їх причини

Особливості невербального спілкування

Мова тіла; фразові дієслова с.22, префікси с.23

Гр. Порівняльні структури The (more)…the (more)
Ч. впр.4-9 с.20-23 стаття

Г. впр.1-3 с.20, впр.10 с.22 Дискусія, впр.1 с.23 цитатиСт.24-25

Підтримувати дискусію, уточнюючи та вносячи корективи у висловлювання співрозмовника

Ввічливе роз’яснення

Формальні вирази в листах с.25

Гр. Питальні речення
А. впр.1-3 с.24 розмови Ч. впр.2,3 с.25 формальний лист,

Г.впр.4,5 роз’яснення, впр.1 с.25, П. впр.4,5 с.25 формальний листПовторення

Units 1-2

ст.26-27
Тест.

Тематична атестація
Описувати проблеми

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Словосполучення, фразові дієслова, префікси

Гр. Теперішні і минулі часи, артиклі, майбутні часи, Future Perfect та Future Continuous, Фонетика (далі Ф.). інтонація ввічливого прохання
А.с.27, Ч. с.27

Г. впр.1,2 с.27Тема:

Я, моя сім’я, друзі
Unit 3

Ст.28-30


Аналізувати взаємостосунки між людьми, висловлюючи своє ставлення до них

Британська родина

Словосполучення: звички с.30

Гр. Звички зараз і у минулому, Present/Past Continuous, will, would, used to
Ч. впр.1,2 с.29 Розповіді про сім’ю та друзів, А. впр.7 с.29 розповідь про брата

Г. впр.8-11 с.30 звички та близькі людиСт. 30-31

Вступати в дискусію

Роль чоловіка та жінки у сучасному суспільстві

Типові фрази для висловлювання згоди, незгоди впр.3 с.30

Гр. should
А. впр.2-4 розмови, впр.5,6. радіо дискусія

Г. впр.1,7 згода, незгодаСт..32-33


Аналізувати взаємостосунки між людьми, висловлюючи своє ставлення до них

Міжособистісні стосунки

Типи особистості, риси характеру; словосполучення

Гр. Складносурядні речення
Ч. впр.2-5 стаття, А. впр.6 розмова

Г. впр.1, П. впр.7 порадаСт. 34-35

Коментувати та надавати оцінку, висловлювати свої преференції

Активно застосовувати мову, що вивчається

Антоніми с.34

Гр.’d prefer та ’d rather
А. впр.2,4 с.24 діалоги, впр.8 с.35 пісня

Г. впр.3,5,6 с.34, діалоги, впр.1,2 с.35Ст..36-37


Писати листа

Вплив політики на міжособистісні стосунки

Сполучні фрази с.37

Гр. Пунктуація сполучних фраз
Ч.впр.2,3,5,6,8 Листи до редакції

Г. впр.1 дискусія про політику, П впр.4,7,9. організація ідейSuccess Upper Intermediate (продовження)
Дата/

уроки


Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції


Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції


Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє
завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика
Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння
Culture Shock 1

Ст. 138-139

Тест.

Тематична атестаціяАналізувати явища культурного життя

Здатність привести до спільного знаменника різні культури

Мода

Гр. Минулі часи
Ч. впр.3, А.впр.4

Г. впр.2,5

Україна, мода

Тема:

Мистецтво
Unit 4

Ст.38-40


Описувати спосіб життя, ідеали, мрії

Видатні люди

Лексика до тексту с.38-39

Гр. Минулі часи. Past Perfect Continuous. Речення з дієприкметниками (Participle 1, Perfect participle)
Ч. впр.2,3 с.38 стаття

Г. впр.1 с.38, впр.16 с.40 презентація – людина, що вражаєСт. 40-41

Підтримувати дискусію

Слухати і розуміти звуковий потік

Словосполучення зі словом brain с.41

Гр. Минулі часи
А. впр.5-7 с.41 радіопрограма

П.впр.3, Г. впр.4,8 дискусія - геніїСт. 42-43

Говорити про спосіб життя

Здатність використовувати різні стратегії для контакту

Типи інтелекту. Суфікси

Гр. Present Simple
Ч. впр.1,3 Психологічний тест

Г. впр.2,7 інтелектСт. 44-45

Робити презентацію, привертаючи увагу співрозмовників

Норми поведінки під час презентації

Типові фрази для залучення уваги аудиторії

Гр. Складнопідрядні речення
А. впр1,2,4,5 презентація про відомого співака
Ч. впр.6, інформація про зірок

Г. впр.6 презентація, залучення аудиторіїСт. 46-47

Писати розповіді, що запам’ятовуються

Активно застосовувати мову, що вивчається

Прикметники, прислівники, драматичні дієслова

Гр. Дієприкметник Participle 2
Ч. впр.1-4 розповіді

П. впр.5-12 Як зробити розповідь більш яскравоюПовторення

Units 3-4

ст.48-49
Тест.

Тематична атестація
Робити презентацію, привертаючи увагу співрозмовників

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Словосполучення: звички, риси характеру, антоніми, словосполучення зі словом brain словосполучення с.32

Гр. Звички зараз і у минулому, Present/Past Continuous, will, would, used to, ’d prefer та ’d rather, Минулі часи. Past Perfect Continuous. Речення з дієприкметниками, Ф. скорочення
Ч. с.49

Г.впр.1,2 с.49Тема:

Харчування
Unit 5

Ст.50-53


Говорити на основі наочного матеріалу (підготовка до іспиту)

Повсякденне життя, міфи про здоров’я та їжу

Здорове харчування

Гр. Герундій та інфінітив с.50-52
Ч. впр.2 с.50 міфи і факти, впр.1 с.53, А. впр.2-5 с.53, розповідь на основі наочного матеріалу

Г. впр.1 с.50, впр.8 с.52, впр.1,6 с.53 наочний матеріал, як не мовчати, П.впр.11 с.52Ст.54-56

Аналізувати явища суспільного життя

Соціальні правила поведінки

Залежність: слова та фрази с.54-55

Гр. Герундій
Ч. впр.3,4 с.54 мозаїчне читання, А. впр.7,8 розповідьс.56

Г. впр.2 с.54, впр.3,4 с.54, впр.9 с.56 дискусія про різні форми залежностіSuccess Upper Intermediate (продовження)
Дата/

уроки


Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції


Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції


Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє
завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика
Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння
Ст.57

Описувати спосіб життя

Відношення до дієт

Дієслова з герундієм та інфінітивом

Гр. Різниця між герундієм та інфінітивом після деяких дієслів
А. впр.1-4 дієти

Г. впр.7 парна роботаСт. 58-59

Тест.


Тематична атестація


Описувати проблеми, виявляти їхні причини та наслідки

Стрес як соціальна проблема

Фразові дієслова с.58

Гр. Додаток після фразових дієслів
Ч. впр.1 с.58, впр.2,3 с.59 інформаційна листівка,

Г. впр.1 с.58, впр.1,4 с.59 стрес та спілкування з людьми, П. впр.4 с.58 інформаційна листівкаТема:

Людина і довкілля
Unit 6

Ст.60-62


Описувати проблему

Використання тварин для потреб людей

Тварини

Гр. Модальні дієслова та дієслова зі значенням модальності (to be bound to, to be allowed to, to be supposed to, to be likely to)
Ч.впр.1,3 с.60 стаття, А.впр.7 с.62

Г. впр.2 с.60, впр10,11 с.62 обговорення карикатуриСт. 63

Робити презентацію

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Узагальнення

Гр. Пасив
А. впр.2-5 радіопрограма, впр.6 презентація

Г. впр.1,7 Узагальнення в презентаціяхСт. 64-67

Обговорювати перспективи

Активно застосовувати мову, що вивчається

Слова з тексту с.64, фразові дієслова та ідіоми, словосполучення з look та see с.67

Гр. Займенники. Еліптичні речення
Ч. впр.3-5 с.64, впр.6,7 с.66 уривок з роману

Г. впр.1,2 с.64, впр.10 с.66 презентація темиСт. 68-69

Писати рецензію

Використовувати адекватні матеріали для самостійного навчання

Типи книжок, словосполучення з прикметниками та прислівниками

Гр. Прислівники
Ч. впр.3-7 рецензія, біографія

Г. впр.1,2 П. впр.9,10 рецензія на книгуПовторення

Units 5-6

ст.70-71


Обговорювати статистичні данні, говорити на основі наочного матеріалу

Уважно стежити за презентованою інформацією

Фразові дієслова, залежність: слова та фрази с.54-55

Гр. Герундій та інфінітив, дієслова з герундієм та інфінітивом. Модальні дієслова та дієслова зі значенням модальності. Ф. фразовий наголос
А.с.71

Г.впр.1,2 с.71Culture Shock 2

Ст.140-141


Семестровий Тест.

Тематична атестація
Порівнювати британську та українську кухні

Здатність привести до спільного знаменника різні культури

Традиційна британська їжа

Гр. Participles 1&2
Ч.впр.2, опис їжі, А. впр.4,5 радіопрограма

Г впр.7

Україна, їжаКАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Навчальний. рік_____________________ Семестр_____2___ Вчитель_____________________________________ Клас______________Success Upper IntermediateДата/

уроки


Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції


Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції


Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє
завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика
Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння
Тема:

Живопис
Unit 7

Ст.72-73


Коментувати та надавати оцінку твердженням інших

Цитати відомих людей

Прикметники

Гр. Непряма мова
Ч. впр.1-3 вебсайт, А. впр.9,10 уривки розповідей

Г. впр.11 обговорення цитатСт.74-77

Говорити про різні види мистецтва

Танці

Мистецтво с.74, слова з тексту с.76-77, прикметники, що описують музику с.75

Гр. Минулі і теперішні часи
Ч. впр.1,2 с.74, впр.3,4 с.75 мозаїчне читання, А. впр.7 с.74, впр.6,7 с.75 розмови про мистецтво

Г. впр.8 с.74, впр.8, с.75, дискусіяСт.78-79

Переказувати історії

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Слова з тексту с.78

Гр. Моделі з дієсловами, що передають непряму мову
Ч. впр.1,2 уривок статті

Г. впр.9 групова роботаСт. 80-81
Тест.

Тематична атестація
Аналізувати явища суспільно-політичного та культурного життя, писати японський вірш -хайку

Цензура, хайку – форма японської поезії

Типові фрази для обґрунтування власної точки зору

Гр. Складносурядні речення
А. впр.3-6 с.80 радіопрограма, впр.3,4 с.81поради для написання хайку; Ч. впр2 с.81

Г. впр.2,7,8 с.80 Україна, цензура, права підлітків, впр.1 с.81, П.впр.5 с.81 хайку по картиніТема:

Наука і технічний прогрес (засоби комунікації)
Unit 8

Ст.82-84


Описувати винаходи

Активно застосовувати мову, що вивчається

Слова з аудіо-тексту впр.3 с.82

Гр. Пасивний стан дієслова, пасивний інфінітив та герундій. Моделі з дієсловами, що передають непряму мову.
А.впр.3 с.82 новини, винаходи Ч. впр.9 с.84 наукова стаття,

Г. впр.1,2 с.82, П. впр.11,12 с.84 парна роботаСт. 85

Коментувати статистичні дані

Умови життя, використання побутової техніки

Таблиці та графіки

Гр. Кількісні та дробові числівники
А. впр.2,3 розмова про графік і таблицю

Г. впр.1,4,5 розповідь на основі наочного матеріалуСт. 86-89

Обговорювати вплив технічного прогресу на культуру

Здатність привести до спільного знаменника різні культури

Слова з тексту с.87, словосполучення та складні слова (compounds) с.89

Гр. Іменники у функції означення
Ч. впр.1 с.86, впр.3-5 с.87, впр.6 с.88, впр.1 с.89; А. впр.8 с.88 інтерв’ю

Г.впр.2 с.86, впр.9 с.88 дискусія – зіткнення культурСт. 90-91

Аргументувати свою точку зору

Умови життя, мобільні телефони, Інтернет

Сполучники, сполучні слова

Гр. Сполучні слова с.91
Ч. впр.2,3 твір

Г. впр.1,8 дискусія - Інтернет чати, П.впр.9 твір «за і проти»
Success Upper Intermediate (продовження)
Дата/

уроки


Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції


Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції


Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє
завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика
Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння
Повторення

Units 7-8

ст. 92-93
Тест.

Тематична атестація
Коментувати статистичні дані, говорити про роль мистецтва та прогресу

Уважно стежити за презентованою інформацією

Прикметники. Мистецтво.

Гр. Пасивний стан дієслова, пасивний інфінітив та герундій. Ф. наголос у складних словах
Ч.с.93

Г. впр.1,2 с.93Тема:

Природа і погода
Unit 9

Ст. 94-95Описувати спосіб життя, ідеали, мрії, бажання

Повсякденне життя

Лотерея


Слова з аудіо-тексту впр.8 с.95

Гр. I wish/if only, I should’ve/couldve/should/’d better
А. впр.8 телефонна розмова

Г. впр.1,9,10 парна роботаСт. 96-97

Висловлювати ставлення до дій інших

Грошові справи

Фразові дієслова та вирази: гроші, бізнес, банки с.97

Гр. It’s about time you didYoud better (not) do
А. впр.2-5 с.96 телефонні розмови, впр.5 с.97 опитування

Г. впр.1,6 с.96 Критика, впр.6 с.96 парна роботаСт.98-99

Описувати проблеми, виявляти їх причини та наслідки

Ризиковані ситуації

Слова з тексту впр.2 с.98

Гр. Conditionals 0,1,2,3 Умовний спосіб дієслова у минулому, теперішньому і минулому та змішані конструкції
Ч. впр.2 опитування

Г. впр.1,8 нереальні умови у минуломуСт. 100-103


Підтримувати дискусію

Передавати головні думки тексту

Злочин с.100; слова з тексту с.102-103

Гр. Минулі часи
Ч. впр.4 с.100, 5-8-101 стаття

Г. впр.3, с.100, впр.12 с.101 дискусія; П. стислий переказ змісту тексту впр.9-11 с.101Culture Shock 3

Ст.142-143

Тест.

Тематична атестація
Обговорювати явища культурного життя

Фестивалі

Відпочинок, фестивалі

Гр. Теперішні часи
Ч. впр.2, А. впр.3,5

Г. впр.1,4,6 Україна, свята, фестиваліТема:

Україна у світі

Моя оселя
Unit 10

Ст.104-106Описувати будівлі

Незвичні та цікаві будинки

Слова з тексту впр.2 с.104

Гр. Складнопідрядні речення. Defining and non-defining clauses
Ч. впр.2 с.104

Г. впр.1 с.104, впр.13 с.106, П. впр.13 с.106
Success Upper Intermediate (продовження)
Дата/

уроки


Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції


Соціокультурні /

Загальнонавчальнікомпетенції

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє
завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика
Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння
Ст.106-107

Аналізувати взаємостосунки

Слухати і розуміти звуковий потік і сприймати його як осмислений ряд фонетичних елементів

Житло тварин та прикметники, що його описують с.106; прикметники, що описують ставлення до чогось с.107

Ф. інтонація та ставлення до чогось впр.5 ст.107
А. впр.2 с.106, впр.5 с.107 монологи тварин, впр.7,8 розмова кролів

Г.впр.1 с.106 обговоренняСт.108-109

Описувати спосіб життя

Умови життя. Життя поза батьківським домом

Слова і фрази з тексту впр.2 с.109

Гр. Теперішні часи
Ч. впр.2,3 стаття, А. впр.8 пісня

Г. впр.1,7 домашні правила, життєві навичкиСт. 110-111

Обговорювати проблеми пов’язані з житлом

Умови життя. Домівка

Дома та будівлі с.110, типові фрази для пом’якшення поради

Гр. Складносурядні речення
Ч.впр.1,2 с.110, А. впр.3,4 с.110 опис кімнати, впр.2-5 с.111 опис квартири

Г. впр.5,6 с.110, впр.1,6 с.111 рольова граСт. 112-113

Описувати будівлю або місцевість

Житло у минулому

Повсякденні справи у минулому с.112, словосполучення с.113

Гр. Означальні складнопідрядні речення
Ч. впр.2-7 опис місця

Г. впр.1; П впр.10. опис місця, що запам’яталосяПовторення

Units 9-10

ст. 114-115
Тест.

Тематична атестація
Аналізувати явища суспільно-політичного життя

Знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

Фразові дієслова та вирази: гроші, бізнес, банки; Житло тварин та прикметники, що його описують; дома та будівлі

Гр. Conditionals 0,1,2,3; Defining and non-defining clauses;

Ф. інтонація емоційно забарвлених висловлювань


А.с.115

Г.впр.1,2 с.115
Тема:

Наука і технічний прогрес (розвиток науки і техніки)
Unit 11

Ст.116-117Робити припущення щодо минулого

Загадки

Слова з тексту – загадки с.116 та аудіо-текста впр.3 с.116

Гр. Must/cant/couldnt + have been,

Might/may/could + have been
Ч. впр.2 с.116, А. впр.3,5,6,10 загадки

Г. впр.1,9,11,12 загадкиСт.118-121

Коментувати спосіб життя та ідеали людей

Моральні аспекти наукового прогресу

Слова та словосполучення з тексту с.119-120; будова слова с.120, фразові дієслова та ідіоми: live та die с.121


Гр. Складні речення
Ч.впр.2 с.118, впр.3-7 с.119, Уривок з роману, А.впр.2 с.121

Г. впр.1 с.118, впр.10 с.120 дискусія, впр.1,6 с.121Ст. 122-123

Коментувати фактори, що впливають на сучасне життя


Використання наукових відкриттів

Слова з тексту с.122

Гр. Безособові структури для передачі непрямої мови
Ч. впр.2 стаття, А. впр.7 новини

Г. впр.1,8 дискусія - ДНК
Success Upper Intermediate (продовження)
Дата/

уроки


Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції


Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції


Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє
завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика
Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння
Ст.124-125

Тест.


Тематична атестація


Вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Прикметники, що описують особистість с.124, типові фрази для вирішення задач

Гр. Синтаксис назв газетних статей

А. впр.3,4,6 с.124 вирішення задач, Ч. впр.1-5 с.125 новини,

Г. впр.1,2,5,7 с.124 вирішення задач, впр.7 с.125; П. впр.5,6 с.125 коротка статтяТема:

Кіно, театр, телебачення
Unit 12

Ст.126-128Обговорювати думки інших

Активно застосовувати мову, що вивчається

Слова з аудіо-тексту впр.3 с.126

Гр. Вирази кількості
А. впр.2-4 с.126-127 інтерв’ю, впр.8 с.127

Г. впр.1 с.126 обговорення цитатСт.128-129

Робити презентації

Привертати увагу співрозмовника

Емфатичні слова

Гр. Емфатичні конструкції WhatisItsthat…
А. впр.2-4 презентації

Г. впр.1,7,8 навички презентації, емфазаСт. 130-133

Обговорювати фільми

Помилки в кіно

Іменники с.130, фільми; слова з тексту с.132-133

Інверсія впр.8 с.131
Ч. впр.1 с.130, впр.3,4 с.131 стаття

Г. впр.2,9 с.131 обговорення – помилки в кіноСт. 134-135

Робити нотатки лекції, писати доповідь

Знаменитості

Доповіді: типові слова та фрази с.135

Гр. Порядок слів у стверджувальних реченнях
А. впр.2,6 с.134 лекція, Ч. впр.1-4 с.135 доповідь

Г. впр.1,7 с.134 дискусія – знаменитість, впр.1,5,6 ЗМІ; П. впр.6 доповідьПовторення

Units 11-12

Ст.136-137


Аналізувати явища суспільно-політичного життя

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Будова слова, іменники

Гр. Безособові структури для передачі непрямої мови; інверсія; вирази кількості. Ф. фразовий наголос
Ч. с.137

Г. впр.1,2 с.137Culture shock 4

Ст. 144-145


Семестровий тест

Тематична атестація


Розповідати цікаві факти про свою країну

Здатність привести до спільного знаменника різні культури

Культура

Гр. Порядок слів у питальних реченнях
Ч. впр.1-3, А. впр.4

Г. впр.5

Україна


визначні місця

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка