Кафедри національного технічного університету УкраїниСкачати 30.79 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір30.79 Kb.
Висновок

кафедри ………………………………………………………..

Національного технічного університету України

„Київський політехнічний інститут”

щодо присвоєння кандидату (доктору) технічних наук

………………………………………………… вченого звання доцента

(професора)Затверджено на засіданні кафедри …………………………………………….

Протокол № … від …………………. р.

Кандидат (доктор) технічних наук ……………………………… закінчив(ла) у ………… р. ……………………………………… за спеціальністю …..

(назва вищого навчального закладу)

………………………………..

У 2002…2005 роках навчався(лася) в аспірантурі Національного технічного університету України „КПІ”.
У …….. році на спеціалізованій раді НТУУ «КПІ» …………………….захистив(ла) кандидатську дисертацію за спеціальністю ……………………… , тема дисертації ……………………………………………..
У ……………році на спеціалізованій раді НТУУ «КПІ» …………………….

захистив(ла) докторську дисертацію за спеціальністю …………………………………… , тема дисертації……………………. .

Працює в НТУУ „КПІ” більше ніж … років: з ……….. р. – доцент кафедри……………………………………….., з ……….. професор. Загальний стаж педагогічної роботи на …………….р. складає……. років…… місяців.

Навчальна робота.

Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисциплін професійної та практичної підготовки …………………………. .Керує курсовими та дипломними роботами студентів.

Середній обсяг педагогічного навантаження складає ……. годин, з них ….. – лекційні години.

…………………… року прочитав(ла) відкриту лекцію для студентів …. курсу спеціальності ……………………з дисципліни …………………..у групах……………… на тему ………………………….. . На лекції були присутні: к.т.н., доц. ……………….., д.т.н., проф. ………………………….., к.т.н., доц. …………………….. .

Методична комісія факультету визнала високий науково-методичний та професійний рівень викладання матеріалу, тісний контакт лектора з аудиторією, зосередження уваги студентів на головних положеннях, широку ерудицію

лектора.


Лекція обговорена на засіданні кафедри (протокол № … від …………. р.) та отримала позитивну оцінку.
Наукова робота.

Основні напрями наукових досліджень: ……………………………………..

Проявив(ла) себе як обізнаний спеціаліст у галузі ……………. .Результати науково-методичної, дослідницької і освітньої роботи опубліковані у ….. працях. Підготував(ла) …..навчально-методичних посібників. Після захисту кандидатської (докторської) дисертації опубліковано ……. праць, з них … статей у фахових виданнях та ……..методичного характеру.

Методична робота.

Активний учасник навчально-методичного та наукового семінару кафедри. Підготував навчальні й робочі програми з дисциплін «………….», «……………………».

На кафедрі виконує обов’язки заступника завідувача кафедри із методичної роботи. Розроблює навчальні та робочі навчальні плани для підготовки бакалаврів за напрямом „………………..”.

З метою методичного забезпечення навчального процесу підготовлено курс лекцій в електронному вигляді та навчально-методичні вказівки до лабораторних робіт із дисциплін «……………», «………………………..».

Кафедра …………………… вважає, що ……………….. за своєю кваліфікацією, науково-методичною підготовкою та педагогічним досвідом відповідає необхідним вимогам і рекомендує вченій раді факультету (інституту) представити кандидата …………… наук ………………………… до присвоєння вченого звання доцента (професора).

Результати голосування кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів по затвердженню даного висновку:

були присутні 15 осіб:

„за” – 14,

„проти” – немає,

„утрималося” – немає.Завідувач кафедри ……………………. (Прізвище, ініціали)
Учений секретар кафедри (Прізвище, ініціали)

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка