Кафедра української мови “затверджуюСкачати 402.33 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації22.02.2017
Розмір402.33 Kb.
1   2

Словники загальні


 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Перун, 2003. – 1440 с. + CD

 2. Новий тлумачний словник української мови: В 4-х томах / Укл. В.В. Яременко, О. Сліпушко. – В 3-х т. – К.: Аконіт, 2004.

 3. Полюга Л.М. Словник українських синонімів і антонімів / НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. — К. : Довіра, 2007. — 575 с.

 4. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів :Фенікс,1996. – 224с.

 5. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. — К. : Освіта, 2008. — 320 с.

 6. Фразеологічний словник української мови / Укл. В.М. Білоноженко, В.О. Винник, І.С. Гнатюк та ін. – К.: Наук, думка, 1999. – Т.І. – 528 с.; Т. ІІ. – 984 с.

 7. Нові слова та значення: словник / Ін-т укр. мови НАН України; уклали: Л.В. Туровська, Л.М. Василькова. – К.: Довіра, 2009. – 271 с.

 8. Українсько-російський словник наукової термінології: Близько 100 000 термінів і термінів-словосполучень / НАН України; Інститут української мови. Комітет наукової термінології / Л.О. Симоненко (заг.ред.), М.П. Годована (уклад.). — К. ; Ірпінь : Перун, 2004. — 403 с.

 9. Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 слів і словосполучень / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк; За ред. Л.І.Шевченко – К.: Арій, 2008. – 672 с.

 10. Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: понад 300000 слів. – К.: Криниця, 1999. – 524 с.

 11. Лозова Н.Є. Дзвона чи дзвону? або –а (-я) чи –у (-ю) в родовому відмінку: Словник-довідник / Н.Є. Лозова, В.Б. Фридрак. – К.: Наук. думка, 2007. – 168 с.

 12. Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / Уклад.: М.М. Пещак, В.М. Русанівський, Н.М. Сологуб, В.В. Чумак, Г.М. Ярун. – К.: Довіра, 2001.

 13. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3 тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 367 с.

 14. Полюга Л.М. Словник українських морфем: понад 45 000. / Л.М.Полюга. – Вид. 3 є, допов. і випр. – К.: Довіра, 2009. – 554 с.

 15. Лучик А.А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова. – К.: Довіра, 2004. – 495 с.

Словники

з української мови за професійним спрямуванням


 1. Дубічинський В.В., Кримець О.М., Чернявська С.М. Словник-мінімум термінів ділової української мови / Національний технічний ун-т “Харківський політехнічний ін-т”. — Х.: НТУ “ХПІ”, 2002. — 60 с.

 2. Євтушенко Л.І., Гнатюк І.М., Міхненко Н.Ф., Шевченко Н.О., Шпак Н.А. Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Людмила Іванівна Євтушенко (заг. ред.). — 2 вид., доп. — К. : Фірма “ІНКОС”, 2009. — 392 с.

 3. Олійник О.Б. Словник ділової людини (Російсько-український) / Академія наук вищої школи України. — К. : Слов’янський клуб, 1996. — 448 с.

 4. Російсько-український словник ділової мови / Уклад. О. Мокровольський, О. Шокало. – 3 тє вид., випр. і доп. – К.: Редакція журналу “Український світ”, 1992. – 302 с.

 5. Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини” / Уклад. О.М.Коренга та ін. – К.: Основи, 1995. – 320 с.

 6. Складні випадки перекладу: Словник-довідник для студентів, які вивчають курс “Ділове українське мовлення” / Державна академія легкої промисловості України / О.Ф. Пінчук (упоряд.), І.Я. Дзира (упоряд.). — К., 1996. — 32 с.

 7. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини: Короткий словник бізнесмена. — К.: Криниця, 1999. — 199 с.

 8. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004. – 367 с.

 9. Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування) = Русско-украинский словарь (сфера делового общения) / А.А.Тараненко, В.М.Брицын / Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. 2 вид., випр. і доп. — К. : Основа, 1999. — 398 с.

 10. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15 000 слів. / Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу / П.Г. Зеленський (уклад.), О.П. Зеленська (уклад.). — 1 вид. — К., 1998. — 560 с.

 11. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи / С.В.Шевчук. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Вища школа, 2008. — 487 с.


Термінологічні мистецтвознавчі словники

 1. Антонович Є.А., Василишин Я.В., Фольта О.В. Російсько-український словник з нарисної геометрії та креслення. – Івано-Франківськ: ПрУ, 1993. – 79 с.

 2. Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак В.А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник / Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1995. — 316 с.

 3. Ванін В.В., Герасимчук В.А. Російсько-український словник. Нарисна та прикладна геометрія. Загальне машинобудування. Комп’ютерна графіка. – К.: Либідь, 1994. – 216 с.

 4. Вовк А. Англійсько-український словник назв кольорів і кольорознавства. – Нью-Йорк, Торонто, 1998.

 5. Герасимчук Л. ArtLex. Англійсько-український мистецтвознавчий словник: Понад 5 000 слів і понять. — К. : Криниця, 2004. — 96 с.

 6. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник у 2-х томах / за ред. Л.П. Запаско. – Т.1. – Львів: Наука. – 2000. – 363 с.

 7. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник у 2-х томах / за ред. Л.П. Запаско. – Т.2. – Львів: Наука. – 2000. – 372 с.

 8. Дизайн. Илюстрованный словарь-справочник. – М.: Архитектура – С., 2004. – 282 с.

 9. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну. – К.: Наукова думка, 2005. – 448 с.

 10. Матейко К.І. Український народний одяг. – К., 1996.

 11. Нелюба А.М. Словник образотворчого мистецтва. — Х., 1996. — 167 с.

 12. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: Наука, 1994. – 334 с.

 13. Ничкало С.А. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. — К.: Либідь, 1999. — 207 с.

 14. Пошивайло О.М. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина)”. – К., 1993.

 15. Російсько-український практичний словник реставратора / Національний науково-дослідний реставраційний центр України / Н.Є. Лозова (ред.). — К. : УАІД “Рада”, 2004. — 264 с.

 16. Словник термінів з реклами / За ред. Іванченко Н.В. – К.: Наукова думка, 1998. – 202 с.

 17. Словник українського сакрального мистецтва / наук. ред. М.Станкевич. – Львів, 2006. – 287 с.

 18. Шведков Е.Л., Кущенок Т.Г. Англо-російсько-український словник з матеріалознавства: у 3-х кн. – К.: Либідь, 1995.

 19. Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С. Російсько-український словник художніх термінів: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К.: Каравела, 2004. — 317с.

 20. Шевченко Є.І. Народна деревообробка в Україні: Словник народної термінології. — К. : Артанія, 1997. — 262 с.


15. Інформаційні ресурси

Сайти зі словниками on-line:

портал української мови та культури http://www.slovnyk.net;

український лінгвістичний портал: словники України on-line http://www/ulif.org.ua;

російсько-українські словники http://www.r2u.org.ua;

словники http://www.slovnik.com.ua; http://www.slovnyk.lutsk.ua;

вільну енциклопедію Вікіпедію http://uk.wikipedia.org;

українські словники on-line на сайті rozum.org.ua: http://www.rozum.org.ua;

перекладні українсько-іншомовні, іншомовно-українські словники, а також перекладні термінологічні словники на сайті GigaDict: http://gigadict.com;

українські словники на лінгвістичному порталі mova.info: http://www.mova.info;

українські словники на сайті Словопедія: http://slovopedia.org.ua.
Електронні адреси бібліотек:

http://www.nbuv.gov.ua

http://www.anthropos.org.ua

http://www.lnu.edu.ua

http://litopys.org.ua

http://mova.dn.ua

http://www.inst-ukr.lviv.ua


1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка