Кафедра шкірних та венеричних хворобСкачати 65.97 Kb.
Дата конвертації16.11.2016
Розмір65.97 Kb.
ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

МОЗ УКРАЇНИ»


Кафедра терапії інтернів та сімейної медицини ФПО

Кафедра шкірних та венеричних хвороб

Автор: Горбунцов В. В.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ
Принципи лікування дерматологічних хворих
З «ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ»

ДЛЯ ЛІКАРІВ-КУРСАНТІВ (ІНТЕРНІВ) ЦИКЛУ

«ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ»

НА КАФЕДРІ ШКІРНИХ ТА ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ


ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

МОЗ УКРАЇНИ»

Дніпропетровськ 2012

«Затверджую»


Зав. кафедрою _______________

“____” ________________ 2012 р.Методична розробка лекції з «Загальної практики-сімейної медицини» для лікарів-курсантів (інтернів) циклу «Первинна спеціалізація» на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Відповідно «Навчальному плану та уніфікованій програмі циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»» МОЗ України Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Харьківської академії післядипломної освіти, Донецького національного медичного університету імені М. Горького, затверджених МОЗ України 12.04.2012 р.Тема: Принципи лікування дерматологічних хворих
Навчальний предмет: дерматовенерологія.
Кількість навчальних годин: 2
Актуальність теми: Лікування шкірних захворювань має особливості проти принципів та методів лікування у інших галузях медицини. Багато з методів та методик, що традиційно застосовуються у клініці шкірних хвороб можна вважати перспективними до впровадження у практику лікування хворих із іншими за шкірні захворювання. Теж саме може бути віднесено і до деяких медичних засобів та груп засобів, застосування яких у лікуванні хворих досконало розроблено у дерматології. Лікарі всіх спеціальностей, а особливо, – лікарі сімейної медицини, - повинні добре знати дерматологію і вміти своєчасно та грамотно призначити та провести лікування хворих із дерматозами.
Мета лекції:

 • ознайомити лікарів-інтернів загальної практики та сімейної медицини із обов’язками лікаря щодо своєчасного та повного лікування захворювань, які мають симптоми на шкірі та видимих слизових і проведення курації таких хворих;

 • систематизувати наданні при попередньому навчанні знання щодо організації дерматологічної допомоги населенню України та принципів їхнього лікування, лікарсько-трудової та соціальної експертизи в дерматовенерології;

 • визначити тенденції розвитку та зміни про: основні види та напрямки терапії та реабілітації хворих у сучасній дерматології;

 • показати шляхи оволодіння лікарями-інтернами загальної практики та сімейної медицини необхідного для практичної роботи рівня знань та вмінь.


Обсяг повторної інформації:

 • визначення, предмет та методи дерматології;

 • епідеміологія захворювань шкіри;

 • організація охорони здоров’я та організація дерматологічної допомоги населенню України;

 • головні принципи та методи діагностики та лікування захворювань шкіри

 • семіотика захворювань шкіри;

 • принципи обстеження та курації дерматологічних хворих;

 • лікарсько-трудова експертиза дерматологічних хворих;

 • санітарно-протиепідемічна робота у дерматовенерології.

Обсяг нової інформації:

 • сучасні вимоги МОЗ України щодо надання лікувальної дерматологічної допомоги населенню лікарями загальної практики і сімейної медицини, лікарями-дерматологами та лікарями інших спеціальностей;

 • правові, нормативні і директивні акти громадянського законодавства та МОЗ України стосовно охорони здоров’я та надання дерматологічної допомоги населенню. Їхнє місце у практичній роботі лікаря загальної практики та сімейної медицини;

 • принципи лікування захворювань шкіри;

 • сучасні методи та методики консервативної терапії та хірургічного лікування дерматологічної патології;

 • сучасні методи та методики системної та місцевої терапії захворювань шкіри медикаментозними засобами, засобами фізіотерапії та психокорекції;

 • сучасні методи та методики реабілітації пацієнтів з захворюваннями шкіри; санаторно-курортне лікування пацієнтів з дерматоллогічною патологією;

 • особливості соціально-медичної та медико-профілактичной роботи лікарів загальної практики та сімейної медицини, лікарів-дерматологів та лікарів інших спеціальностей при лікуванні захворювань шкіри у сучасних умовах.

План лекції


  1. Тема, мета та задачі лекції

  2. Актуальність проблем лікування дерматологічної патології.

  3. Загальні принципи лікування хворих на дерматози.

  4. Місце лікування дерматологічної патології у сучасній клінічній практиці, взаємний зв’язок лікування дерматологічної патології з лікуванням інших хвороб.

  5. Особливості лікування захворювань шкіри.

  6. Значення оцінки проявів дерматологічної патології, інших хвороб та станів для вибору методів та призначення лікування у клінічній практиці лікаря загальної практики та сімейної медицини.

  7. Лікувальні та реабілітаційні аспекти організації дерматологічної допомоги населенню України лікарями загальної практики та сімейної медицини.

  8. Сучасні вимоги МОЗ України щодо лікування дерматологічної патології лікарями загальної практики і сімейної медицини, лікарями-дерматологами та лікарями інших спеціальностей.

  9. Правові, нормативні і директивні акти громадянського законодавства та МОЗ України стосовно охорони здоров’я та надання дерматологічної допомоги населенню. Їхнє місце у практичній роботі лікаря загальної практики та сімейної медицини.

  10. Головні методи, методики напрямки та засоби лікування захворювань шкіри.

  11. Консервативна терапія та місце хірургічного лікування у лікування дерматологічної патології у хворих.

  12. Методи, методики, напрямки та засоби медикаментозної терапії дерматологічних хворих.

  13. Роль, місце, принципи, методи, методики та засоби локальної терапії.

  14. Форми лікарських препаратів для зовнішнього лікування.

  15. Методи, методики, напрямки та засоби фізіотерапевтичного лікування дерматологічних хворих.

  16. Місце, методи, методики, напрямки та засоби психотерапії у лікуванні дерматологічної патології.

  17. Сучасні методи та методики санаторно-курортного захворювань шкіри.

  18. Принципи та стандарти реабілітації дерматологічних хворих.

  19. Тенденції розвитку і перспективи терапії хвороб шкіри.

  20. Лікарсько-трудова експертиза при лікуванні дерматологічних хворих.

  21. Значення санітарно-протиепідемічної роботи у лікуванні дерматовенерологічних хворих.

  22. Сучасні методи та методики профілактики захворювань шкіри.

  23. Особливості соціально-медичної та медико-профілактичной роботи лікарів загальної практики та сімейної медицини, лікарів-дерматологів та лікарів інших спеціальностей при лікуванні захворювань шкіри у сучасних умовах.

Підсумок. Рекомендації до самостійної підготовки.
Допоміжна література

 1. Нормативні і директивні акти Міністерства охорони здоров’я України

 2. Дерматовенерологія. Навчальний посібник для лікарів і лікарів-інтернів. За редакцією В.П. Федотова, А.Д. Дюдюна, В.І. Степаненка. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с. (Рекомендований ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти з фаху «Загальна практика - сімейна медицина») [Вид. 2-е. доповнене та перероблене: Дерматовенерология. Учебное пособие / Под редакцией В. П. Федотова, А. Д. Дюдюна, В. И. Степаненко. Изд-е 2. рус.– Днепропетровск–Киев: изд-во «Свидлер А.Л.», 2011. – 652 с.];

 3. Дерматологія, венерологія. Підручник /За редакцією В.І. Степаненка. - К.: КІМ, 2012. – 904 с.

 4. Методи дослідження в дерматовенерології та оформлення історії хвороби. Дерматовенерологічна термінологія. Навчальний посібник для студентів медичного факультету і лікарів-інтернів. За ред. А.Д. Дюдюна, С.В. Захарова, В.В. Горбунцова. – Днепропетровск: ЧП Федоренко В.В., 2009. – 135 с.

 5. Дерматологія. Венерологія. Косметологія. Навчальний посібник / За редакцією А. Д. Дюдюна, С. В. Захарова, О. І. Макарчука, В. К. Захарова. – Дніпропетровськ, 2012. – 106 с. (Рекоменд. ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів зі спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-пофілактична справа», «фармація», «клінічна фармація», лікарів-інтернів дерматовенерологів).

 6. Айзятулов Р. Ф. Клиническая дерматология – Донецк: Донеччина, 2002. - 432 с.

 7. Дерматология. Атлас-справочник / Фитцпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К. и др.- М.: Практика, 1999.- 1044 с.

 8. Дифференциальная диагностика кожных болезней / Б. А. Беренбейн, А. А. Студницин и др.; Под ред. Б. А. Беренбейна, А. А. Студницина. – М.: Медицина, 1989. – 672 с.

 9. Кожные и венерические болезни: Руковод. для врачей. - В 2-х т. / Под ред. Скрипкина Ю.К., Мордовцева В.Н. - М.: Медицина, 1999. –Т. 2. – 880 с.

 10. Ошибки в дерматологии: Руководство для врачей / О. К. Шапошников, А. Я. Браиловский, И. М. Разнатовский, В. И. Самцов. – Л.: Медицина, 1987. – 208 с.

 11. Савчак В. І., Галникіна С. О. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом: Підручник. – Тернопіль: Уктмедкнига, 2001. – 508 с.

 12. Фитцпатрик Дж. Е., Элинг Дж. Л. Секреты дерматологии. - С.-Петербург: Невский диалект, 1999.- 512 с.

 13. Сергеев А.Ю. Грибковые инфекции. Руководство для врачей / А. Ю. Сергеев, Ю. В. Сергеев. 2-е изд.: М.:«Бином-Пресс», 2008. - 480 с.

Підпис автора методичної розробки ______________________


Дата складання “22” травня 2012 р.
Затверджено на методичній нараді кафедри

Протокол № датаПротокол № дата

Протокол № дата


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка