Кафедра шкірних та венеричних хворобСкачати 60.83 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір60.83 Kb.
ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

МОЗ УКРАЇНИ»


Кафедра терапії інтернів та сімейної медицини ФПО

Кафедра шкірних та венеричних хвороб

Автор: Горбунцов В. В.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ
Методи обстеження дерматологічних хворих
З «ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ»

ДЛЯ ЛІКАРІВ-КУРСАНТІВ (ІНТЕРНІВ) ЦИКЛУ

«ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ»

НА КАФЕДРІ ШКІРНИХ ТА ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ


ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

МОЗ УКРАЇНИ»

Дніпропетровськ 2012

«Затверджую»


Зав. кафедрою _______________

“____” ________________ 2012 р.Методична розробка лекції з «Загальної практики-сімейної медицини» для лікарів-курсантів (інтернів) циклу «Первинна спеціалізація» на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Відповідно «Навчальному плану та уніфікованій програмі циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»» МОЗ України Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Харьківської академії післядипломної освіти, Донецького національного медичного університету імені М. Горького, затверджених МОЗ України 12.04.2012 р.Тема: Методи обстеження дерматологічних хворих
Навчальний предмет: дерматовенерологія.
Кількість навчальних годин: 2
Актуальність теми: Розповсюдженість захворювань шкіри досягає 100 %-го рівня. Кількість нозологічних форм дерматозів у одного пацієнта в середньому складає більше 7. Прояви патології на шкірі часто є симптомами небезпечного для здоров’я самого пацієнта а його оточення захворювання. Лікарі всіх спеціальностей, а особливо, – лікарі сімейної медицини, - повинні добре знати дерматологію і вміти своєчасно виявити симптоми уражень шкіри та видимих слизових оболонок, грамотно провести курацію хворих із дерматозами.
Мета лекції:

 • ознайомити лікарів-інтернів загальної практики та сімейної медицини із обов’язками лікаря щодо своєчасної діагностики захворювань, які мають симптоми на шкірі та видимих слизових і проведення курації таких хворих;

 • систематизувати наданні при попередньому навчанні знання щодо організації дерматологічної допомоги населенню України, семіотики захворювань шкіри, обстеженні дерматологічних хворих, принципів їхньої курації, лікарсько-трудової та соціальної експертизи та санітарно-протиепідемічної роботи в дерматовенерології;

 • визначити тенденції розвитку та зміни у сучасній дерматології;

 • показати шляхи оволодіння лікарями-інтернами загальної практики та сімейної медицини необхідного для практичної роботи рівня знань та вмінь.


Обсяг повторної інформації:

 • визначення, предмет та методи дерматології;

 • епідеміологія захворювань шкіри;

 • організація охорони здоров’я та організація дерматологічної допомоги населенню України;

 • головні принципи та методи діагностики та лікування захворювань шкіри

 • семіотика захворювань шкіри;

 • принципи обстеження та курації дерматологічних хворих;

 • лікарсько-трудова експертиза;

 • санітарно-протиепідемічна робота у дерматовенерології.


Обсяг нової інформації:

 • місце дерматології у сучасній клінічній практиці, взаємний зв’язок дерматології з іншими розділами клінічної медицини;

 • сучасні вимоги МОЗ України щодо надання дерматологічної допомоги населенню лікарями загальної практики і сімейної медицини, лікарями-дерматологами та лікарями інших спеціальностей;

 • правові, нормативні і директивні акти громадянського законодавства та МОЗ України стосовно охорони здоров’я та надання дерматологічної допомоги населенню. Їхнє місце у практичній роботі лікаря загальної практики та сімейної медицини;

 • особливості сучасної епідеміології захворювань шкіри;

 • сучасні методи та методики діагностики захворювань шкіри;

 • сучасні методи та методики профілактики захворювань шкіри

 • особливості соціально-медичної та медико-профілактичной роботи лікарів загальної практики та сімейної медицини, лікарів-дерматологів та лікарів інших спеціальностей стосовно захворювань шкіри у сучасних умовахПлан лекції


  1. Тема, мета та задачі лекції

  2. Визначення, предмет та методи дерматології.

  3. Актуальність проблем дерматології.

  4. Місце дерматології у сучасній клінічній практиці, взаємний зв’язок дерматології з іншими розділами клінічної медицини.

  5. Сучасні аспекти епідеміології захворювань шкіри.

  6. Особливості епідеміології захворювань шкіри.

  7. Значення оцінки епідеміологічних аспектів для вивчення дерматології та місце цієї оцінки у клінічній практиці лікаря загальної практики та сімейної медицини.

  8. Організація охорони здоров’я та організація дерматологічної допомоги населенню України.

  9. Сучасні вимоги МОЗ України щодо надання дерматологічної допомоги населенню лікарями загальної практики і сімейної медицини, лікарями-дерматологами та лікарями інших спеціальностей.

  10. Правові, нормативні і директивні акти громадянського законодавства та МОЗ України стосовно охорони здоров’я та надання дерматологічної допомоги населенню. Їхнє місце у практичній роботі лікаря загальної практики та сімейної медицини.

  11. Головні принципи та методи діагностики захворювань шкіри.

  12. Семіотика захворювань шкіри.

  13. Принципи та стандарти обстеження дерматологічних хворих.

  14. Сучасні методи та методики діагностики захворювань шкіри.

  15. Принципи та стандарти курації дерматологічних хворих.

  16. Тенденції розвитку і перспективи діагностики хвороб шкіри.

  17. Лікарсько-трудова експертиза дерматологічних хворих..

  18. Санітарно-протиепідемічна робота у дерматовенерології.

  19. Сучасні методи та методики профілактики захворювань шкіри.

  20. Особливості соціально-медичної та медико-профілактичной роботи лікарів загальної практики та сімейної медицини, лікарів-дерматологів та лікарів інших спеціальностей стосовно захворювань шкіри у сучасних умовах.

Підсумок. Рекомендації до самостійної підготовки.
Допоміжна література

 1. Нормативні і директивні акти Міністерства охорони здоров’я України

 2. Дерматовенерологія. Навчальний посібник для лікарів і лікарів-інтернів. За редакцією В.П. Федотова, А.Д. Дюдюна, В.І. Степаненка. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с. (Рекомендований ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти з фаху «Загальна практика - сімейна медицина») [Вид. 2-е. доповнене та перероблене: Дерматовенерология. Учебное пособие / Под редакцией В. П. Федотова, А. Д. Дюдюна, В. И. Степаненко. Изд-е 2. рус.– Днепропетровск–Киев: изд-во «Свидлер А.Л.», 2011. – 652 с.];

 3. Дерматологія, венерологія. Підручник /За редакцією В.І. Степаненка. - К.: КІМ, 2012. – 904 с.

 4. Методи дослідження в дерматовенерології та оформлення історії хвороби. Дерматовенерологічна термінологія. Навчальний посібник для студентів медичного факультету і лікарів-інтернів. За ред. А.Д. Дюдюна, С.В. Захарова, В.В. Горбунцова. – Днепропетровск: ЧП Федоренко В.В., 2009. – 135 с.

 5. Дерматологія. Венерологія. Косметологія. Навчальний посібник / За редакцією А. Д. Дюдюна, С. В. Захарова, О. І. Макарчука, В. К. Захарова. – Дніпропетровськ, 2012. – 106 с. (Рекоменд. ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів зі спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-пофілактична справа», «фармація», «клінічна фармація», лікарів-інтернів дерматовенерологів).

 6. Айзятулов Р. Ф. Клиническая дерматология – Донецк: Донеччина, 2002. - 432 с.

 7. Дерматология. Атлас-справочник / Фитцпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К. и др.- М.: Практика, 1999.- 1044 с.

 8. Дифференциальная диагностика кожных болезней / Б. А. Беренбейн, А. А. Студницин и др.; Под ред. Б. А. Беренбейна, А. А. Студницина. – М.: Медицина, 1989. – 672 с.

 9. Кожные и венерические болезни: Руковод. для врачей. - В 2-х т. / Под ред. Скрипкина Ю.К., Мордовцева В.Н. - М.: Медицина, 1999. –Т. 2. – 880 с.

 10. Ошибки в дерматологии: Руководство для врачей / О. К. Шапошников, А. Я. Браиловский, И. М. Разнатовский, В. И. Самцов. – Л.: Медицина, 1987. – 208 с.

 11. Савчак В. І., Галникіна С. О. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом: Підручник. – Тернопіль: Уктмедкнига, 2001. – 508 с.

 12. Фитцпатрик Дж. Е., Элинг Дж. Л. Секреты дерматологии. - С.-Петербург: Невский диалект, 1999.- 512 с.

 13. Сергеев А.Ю. Грибковые инфекции. Руководство для врачей / А. Ю. Сергеев, Ю. В. Сергеев. 2-е изд.: М.:«Бином-Пресс», 2008. - 480 с.Підпис автора методичної розробки ______________________


Дата складання “22” травня 2012 р.
Затверджено на методичній нараді кафедри

Протокол № датаПротокол № дата

Протокол № дата


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка