Кафедра медичної радіофізикиСторінка1/13
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


КНУ ім. Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Кафедра медичної радіофізики
Шпора на МКР#1

з дисципліни

«Педагогіка та психологія вищої школи»

МРФ – THE BEST!


КНУ. РЕКС. МРФ. Маг. КУРС 1. РФФ 2014.

www.radfiz.org.ua

Викладач: Постоюк Наталія Валентинівна
КиЇВ 2014

##перелік ЗАПИТАНЬ модульної контрольної роботи


1. Визначте сутність поняття методології педагогіки. Рівні методологічного знання в педагогіці вищої школи. 4

2. Дайте характеристику методам та етапам науково-педагогічного дослідження. 7

3. Визначте місце педагогіки вищої школи в структурі педагогічних наук. Об’єкт і предмет педагогіки вищої школи. 9

4. Визначте закони, закономірності, принципи вищої освіти. 13

5. Охарактеризуйте моделі вищої освіти. 18

6. Модернізація системи вищої освіти України і Європейський освітній процес. 22

7. Висвітліть форми навчання та форми організації навчання у вищій школі. 24

8. Підготовка та проведення лекцій. 28

9. Визначте місце практичних та семінарських занять в організації процесу навчання. 31

10. Самостійна робота студентів. Курсові, дипломні, магістерські роботи. Науково-дослідна робота студентів. Практична підготовка студентів. 35

11. Охарактеризуйте методи навчання, особливості використання методів навчання у вищій школі. 43

12. Охарактеризуйте засоби навчання, особливості використання у вищій школі. 49

13. Визначте поняття діагностики знань і умінь, її структурні компоненти. 50

14. Функції контролю та педагогічні вимоги до контролю успішності студентів. 51

15. Види контролю результатів навчальної діяльності студентів. 53

16. Форми організації і методи контролю. 55

17. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система оцінювання. 59

18. Забезпечення якості вищої освіти. 62

19. Системний підхід до організації виховання у вищому навчальному закладі. Особливості виховання у вищій школі. 66

20. Принципи виховання, напрями і методи виховання у вищій школі. 70

21. Структура та зміст роботи куратора студентської академічної групи. 73

22. Студентський колектив у системі виховання студентської молоді. 77

23. Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі. 791.Визначте сутність поняття методології педагогіки. Рівні методологічного знання в педагогіці вищої школи.


Методологія в педагогічній науці — це вчення про принципи, методи, форми і процеси пізнання і перетворення педагогічної дійсності.

Методологія науки дає характеристику компонентів дослідження: об'єкта і предмета аналізу, завдань дослідження, сукупності дослідницьких методів і засобів, необхідних для їх вирішення, а також формує уявлення про етапи, послідовність руху в процесі вирішення дослідницьких завдань.

У науці визнано існування ієрархії методологій. У структурі методологічного знання виокремлюють чотири рівні: філософський, загаль-нонауковий, конкретнонауковий і технологічний.Гуманістична педагогіка передбачає особистісно центрований процес, орієнтований перш за все на допомогу в особистісному зростанні. Гуманістична концепція, як відомо, возвеличує людину. її представники схильні розглядати людину як єство активне, здатне до позитивного росту, самоствердження. Найважливіший атрибут сутності людини — її свобода як здатність бути відповідальним суб'єктом власного життя

Представники: Роджерз, маслоу, Бернз.

Беручи за основу філософські вчення, визначаються положення принципи для організації педагогічного процесу:


 1. Принцип особистісної орієнтації, який передбачає опору на особистісні якості: спрямованість, ціннісні орієнтації, особистісний сенс, життєві плани, сформовані установки, домінуючі мотиви діяльності і поведінки. 1. Принцип педагогічного оптимізму, що спирається на позитивне в людині: в будь-якій w людині є позитивна, здорова складова, її розвиток багато в чому визначається мірою прийняття іншими значущими людьми 1. Принцип орієнтації на ціннісні відносини. Розвиток особистісних цінностей як соціально, так і індивідуально значущих ідей, образів, понять вважається, без сумніву, однією з пріоритетних основ виховання.

Загальнонауковий рівень методології представлений історичним, логічним, синергетичним, системним та іншими підходами.

  1. Системний підхід орієнтує дослідника і практика підходити до явищ життя як до систем, що мають певну побудову і свої закони функціонування. Сутність системного підходу полягає в тому, що відносно самостійні компоненти розглядаються не ізольовано, а у взаємозв'язку, в розвитку, русі

  2. Історичний підхід вимагає єдності генетичних структурних зв'язків у розвитку теорії науки, єдності історії та теорії науки і практики, єдності історичних і сучасних методів наукового дослідження.  1. Синергетичний підхід передбачає дослідження процесів переходу складних систем, що мають невпоряд-кований стан, у впорядкований і розкриття таких зв'язків між елементами цієї системи,за якими їх сумарна дія в рамках системи перевищує за своїм ефектом просту суму функцій дії елементів, взятих окремо  1. Діалогічний підхід виходить з того, що сутність людини значно багатша, різноманітніша і складніша за її діяльність. Діалогічний підхід заснований на вірі в позитивний потенціал людини, в її необмежені творчі здібності до постійного розвитку і самовдосконалення  1. Аксіологічний (від грец. axios — цінність), або ціннісний, підхід виходить з того, що цінностями є не тільки явища і їх властивості, предмети, необхідні людям певного суспільства для задоволення їх потреб, а й ідеї, спонукання у вигляді норм та ідеалів. Ціннісні орієнтації особистості є однією з головних характеристик особистості, а їх розвиток — основним завданням виховання.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка