Кафедра математикиСторінка1/11
Дата конвертації01.05.2017
Розмір2.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 • Кафедра математики


 • МОСКАЛЕНКО О.А., ЧЕРКАСЬКА Л.П. 1. ШКІЛЬНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ
 2. І МЕТОДИКА ЙОГО ВИКЛАДАННЯ


Програмно-дидактичне забезпечення

модульного підходу до вивчення дисципліни

VII – VIIІ семестри

Полтава


2006


 1. УДК 51(072.2):371.27–057.875

ББК 74.580.2я73+74.580.211

М 82


Рецензенти:

Л.О.Флегантов, завідувач кафедри вищої математики Полтавської державної аграрної академії, доцент, кандидат фізико-математичних наук;

К. С. Макаренко, доцент кафедри загальної фізики ПДПУ імені В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук

Друкується згідно з рішенням вченої ради Полтавського

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

(Протокол 5 від 26.10.2006 р.)

М 82 Москаленко О.А., Черкаська Л.П.

Шкільний курс математики і методика його викладання: Програмно-дидактичне забезпечення модульного підходу до вивчення дисципліни. VII–VIII семестри: Навчально-методичний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2006. – 68 c.


У посібнику реалізовано один із можливих варіантів запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу щодо фахово орієнтованої дисципліни педагогічних університетів „Шкільний курс математики і методика його викладання”. Структура і дидактична складова посібника спрямовані на забезпечення системності в організації аудиторної та самостійної роботи студентів, посилення систематичності й об’єктивності контролю навчальних досягнень студентів.

Зміст даного посібника охоплює ту частину навчальної дисципліни, яка вивчається студентами протягом VII–VIII семестрів, що є логічним продовженням системи організації навчального процесу в V–VI семестрах, поданої в аналогічному посібнику [ІІІ: 30].

Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів спеціальності „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика” та викладачів.

© Москаленко О. А., Черкаська Л.П., 2006


 1. © ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2006ПЕРЕДМОВА
Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору об’єктивно вимагає від української вищої школи адекватної реакції на процеси реформування у навчальних закладах провідних країн світу.

Одним із актуальних завдань вищої школи є запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, й у зв’язку з цим програмне та дидактико-методичне забезпечення фахово орієнтованих дисциплін педагогічних університетів, зокрема дисципліни „Шкільний курс математики і методика його викладання”.Мета вивчення дисципліни „Шкільний курс математики і методика його викладання” – сформувати і розвинути в студентів професійні знання, навички та вміння, які забезпечуватимуть реконструктивно-варіативний рівень і становитимуть основу творчого рівня виконання майбутніми фахівцями основних виробничих функцій та відповідних до типових задач діяльності вчителя математики загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема:

 • розкрити важливе значення математики для загальної та професійної освіти людини, шляхи практичного застосування математики у різних галузях знань, вплив математики на розвиток логічного мислення, просторової уяви й уявлень, наукового світогляду;

 • показати взаємозв’язок методики навчання математики з математикою як наукою та іншими дисциплінами;

 • розкрити мету і завдання навчання математики в школі, особливості організації процесу навчання математики в загальноосвітніх школах, зміст, способи і засоби підвищення якості математичної освіти школярів;

 • ознайомити студентів з передовим досвідом найкращих учителів математики України, зі змінами у формах, методах та засобах навчання на сучасному етапі;

 • розвивати науковий світогляд студентів;

 • удосконалювати математичну підготовку студентів у галузі елементарної математики.

В основі структурування навчального змісту дисципліни покладалися ідеї певної автономності, логічної повноти й завершеності, внутрішньої цілісності інформаційного блоку, що реалізує конкретну комплексну дидактичну мету (поділ матеріалу за семестрами – згідно з розподілом навчального часу у відповідних навчальних планах і робочих програмах [I: 15], [I: 18]).

Результатом такого структурування з урахуванням видів навчальної діяльності студентів та типів занять стало виділення змістових модулів і подання програми у двох формах: у вигляді розгорнутих робочих програм-планів проведення різних типів занять відповідно до їх чітко обумовленої послідовності та у вигляді структурно-технологічних двовхідних карт (посеместрово). Виходячи із кількості навчальних годин (див. табл.1), зокрема, в VІІ і VІІІ семестрах було виділено відповідно три та два змістових модулі (див. табл. 2).


 1. Таблиця 1

 2. Розподіл годин з дисципліни „Шкільний курс математики
 3. і методика його викладання” за навчальним планом

КурсСемес-

триЛекції

(год)Прак-

тичні заняття

(год)Лабора-торні заняття

(год)Самос-

тійна


робота

(год)Усього


 1. годин за семестрПідсумковий контроль ІІІV26321460132ЕкзаменVI32381640126ЗалікIVVII1678838140ЗалікVIII12324488Екзамен Усього годин на дисципліну 8618038182486

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка