Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатикиСкачати 214.16 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір214.16 Kb.

Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики

ЗАТВЕРДЖЕНО” КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧний ПЛАН

Проректор з навчальної лекцій по курсу ”Медична інформатика”

роботи ВНМУ для студентів ІI курсу медичногопроф. Гумінський Ю.Й. (спеціальності: 7.12010001 “лікувальна справа” та

7.12010002 “педіатрія”) та стоматологічного

(спеціальність 7. 12010005 ”стоматологія”) факультетів

“___”__________ 2014 р. на 2014/2015 н.р.
п\п

Потік / дата

ТЕМА ЛЕКЦІЇ

Кільк. годин

ЛЕКТОР

1.

15.09-26.09

Основні поняття медичної інформатики.

2

Проф.

Кулик А.Я.2.

13.10-24.10

Основи статистичних методів обробки медико-біологічних даних.

2

Проф.

Кулик А.Я.3.

10.11-21.11

Системи підтримки прийняття рішень у медицині. Експертні системи.

2

Проф.

Кулик А.Я.4.

08.12-19.12

Моделювання в біології та медицині.

2

Проф.

Кулик А.Я.
Склав проф. Кулик А.Я.
Завідувач кафедри БФМА та І проф. Кулик А.Я.
Голова Методичної Ради ЗОД доц. Король А.П.
Затверджено на засіданні кафедри БФМА та І 17 червня 2014 року, протокол №12

Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики

ЗАТВЕРДЖЕНО” КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧний ПЛАН

Проректор з навчальної практичних занять по курсу ”Медична інформатика”

роботи ВНМУ для студентів ІI курсу медичного факультетупроф. Гумінський Ю.Й. (спеціальність: 7.12010001 “лікувальна справа”)

(скорочена форма навчання – потік К)

на 2014/2015 н.р.

“___”__________ 2014 р.№ з/п

Дата заняття

Теми занять та їх зміст


Кіль-кість годин

1.

26.01.15-30.01.15

Тема 1. Техніка безпеки. Вхідний контроль. Вступ та структура медичної інформатики.

2

2.

02.02-06.02

Тема 10. Формалізація та алгоритмізація медичних задач.

2

3.

09.02-13.02

Тема 11. Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та профілактики захворювань.

2

4.

16.02-20.02

Тема 12. Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних знань.

2

5.

23.02-27.02

Тема 13. Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. Моделювання системи підтримки прийняття рішень.

2

6.

02.03-06.03

Тема 14. Експертні системи.

2

7.

09.03-13.03

Тема 15. Експертні системи.

2

8.

16.03-20.03

Тема 16. Доказова медицина.

2

9.

23.03-27.03

Тема 18. Типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи та їх розвиток.

2

10.

30.03-03.04

Тема 19. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток.

2

11.

06.04-10.04

Тема 20. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток.

2

12.

13.04-17.04

Тема 21. Моделювання медико-біологічних процесів.

2

13.

20.04-24.04

Тема 22. Моделювання медико-біологічних процесів. Медичний симулятор СКІФ.

2

14.

27.04-01.05

Тема 23. Моделювання медико-біологічних процесів. Медичний симулятор СКІФ.

2

15.

04.05-08.05

Тема 24. Етичні та правові принципи управління інформацією в системі охорони здоров’я. Перевірка виконання та оцінювання розрахунково-графічної роботи.

2

16.

11.05.15-15.05.15

Тема 26. Контроль засвоєння модуля 2. Диференційний залік.

2


Склав ст. викл. Коваль Б.Ф.
Завідувач кафедри БФМА та І проф. Кулик А.Я.
Голова Методичної Ради ЗОД доц. Король А.П.
Затверджено на засіданні кафедри БФМА та І 17 червня 2014 року, протокол №12

Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики

ЗАТВЕРДЖЕНО” КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧний ПЛАН

Проректор з навчальної практичних занять по курсу ”Медична інформатика”

роботи ВНМУ для студентів ІI курсу медичного факультету №1проф. Гумінський Ю.Й. (спеціальність: 7.12010001 “лікувальна справа”, потоки А, Б, В)

на 2014/2015 н.р.

“___”__________ 2014 р.п/п

Дата заняття

Теми занять та їх зміст


Кіль-кість годин

1.

01.09- 12.09

Тема 1. Техніка безпеки. Вхідний контроль. Вступ та структура медичної інформатики.

2

2.

15.09-26.09

Тема 2. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. Технології обробки текстової інформації. Текстовий редактор Word.

2

3.

29.09-10.10

Тема 3. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. Технології обробки даних за допомогою електронних таблиць. Табличний процесор excel.

2

4.

13.10-24.10

Тема 4. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. Системи управління базами даних (СУБД). СУБД Access. Бази даних в медицині.

2

5.

27.10-07.11

Тема 5. Передача інформації. Мережеві технології. Основи телемедицини.

2

6.

10.11-21.11

Тема 6. Методи біостатистики.

2

7.

24.11-05.12

Тема 7. Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів.

2

8.

08.12-19.12

Тема 8. Візуалізація медико-біологічних даних. Обробка та аналіз медичних зображень.

2

9.

22.12.14-02.01.15

Тема 9. Кодування та класифікація медико-біологічних даних.

2

10.

02.02-06.02

Тема 10. Формалізація та алгоритмізація медичних задач.

2

11.

09.02-13.02

Тема 11. Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та профілактики захворювань.

2

12.

16.02-20.02

Тема 12. Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних знань.

2

13.

23.02-27.02

Тема 13. Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. Моделювання системи підтримки прийняття рішень.

2

14.

02.03-06.03

Тема 14. Експертні системи.

2

15.

09.03-13.03

Тема 15. Експертні системи.

2

16.

16.03-20.03

Тема 16. Доказова медицина.

2

17.

23.03-27.03

Тема 17. Контроль виконання індивідуального завдання (розрахунково-графічної роботи). 1-й етап.

2

18.

30.03-03.04

Тема 18. Типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи та їх розвиток.

2

19.

06.04-10.04

Тема 19. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток.

2

20.

13.04-17.04

Тема 20. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток.

2

21.

20.04-24.04

Тема 21. Моделювання медико-біологічних процесів.

2

22.

27.04-01.05

Тема 22. Моделювання медико-біологічних процесів. Медичний симулятор СКІФ.

2

23.

04.05-08.05

Тема 23. Моделювання медико-біологічних процесів. Медичний симулятор СКІФ.

2

24.

11.05-15.05

Тема 24. Етичні та правові принципи управління інформацією в системі охорони здоров’я.

2

25.

18.05-22.05

Тема 25. Перевірка виконання та оцінювання розрахунково-графічної роботи. 2-й етап.

2

26.

25.05.15-29.05.15

Тема 26. Підсумковий модульний контроль. Диференційний залік.

2


Склав ст. викл. Коваль Б.Ф.
Завідувач кафедри БФМА та І проф. Кулик А.Я.
Голова Методичної Ради ЗОД доц. Король А.П.
Затверджено на засіданні кафедри БФМА та І 17 червня 2014 року, протокол №12

Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики

ЗАТВЕРДЖЕНО” КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧний ПЛАН

Проректор з навчальної практичних занять по курсу ”Медична інформатика”

роботи ВНМУ для студентів ІI курсу медичного факультетупроф. Гумінський Ю.Й. (спеціальності: 7.12010001 “лікувальна справа” (іноз. ф-т);

7.12010002 “педіатрія”; 7.12010001 “лікувальна справа”, потік Г)

2014/2015 н.р.

“___”__________ 2014 р.
п/п

Дата заняття

Теми занять та їх зміст


Кіль-кість годин

1.

01.09- 05.09

Тема 1. Техніка безпеки. Вхідний контроль. Вступ та структура медичної інформатики.

2

2.

08.09-12.09

Тема 2. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. Технології обробки текстової інформації. Текстовий редактор Word.

2

3.

15.09-19.09

Тема 3. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. Технології обробки даних за допомогою електронних таблиць. Табличний процесор excel.

2

4.

22.09-26.09

Тема 4. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. Системи управління базами даних (СУБД). СУБД Access. Бази даних в медицині.

2

5.

29.09-03.10

Тема 5. Передача інформації. Мережеві технології. Основи телемедицини.

2

6.

06.10-10.10

Тема 6. Методи біостатистики.

2

7.

13.10-17.10

Тема 7. Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів.

2

8.

20.10-24.10

Тема 8. Візуалізація медико-біологічних даних. Обробка та аналіз медичних зображень.

2

9.

27.10-31.10

Тема 9. Кодування та класифікація медико-біологічних даних.

2

10.

03.11-07.11

Тема 10. Формалізація та алгоритмізація медичних задач.

2

11.

10.11-14.11

Тема 11. Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та профілактики захворювань.

2

12.

17.11-21.11

Тема 12. Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних знань.

2

13.

24.11-28.11

Тема 13. Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. Моделювання системи підтримки прийняття рішень.

2

14.

01.12-05.12

Тема 14. Експертні системи.

2

15.

08.12-12.12

Тема 15. Експертні системи.

2

16.

15.12-19.12

Тема 16. Доказова медицина.

2

17.

22.12-26.12

Тема 17. Контроль виконання індивідуального завдання (розрахунково-графічної роботи). 1-й етап.

2

18.

29.12-02.01.15

Тема 18. Типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи та їх розвиток.

2

19.

02.02.15-13.02

Тема 19. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток.

2

20.

16.02-27.02

Тема 20. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток.

2

21.

02.03-13.03

Тема 21. Моделювання медико-біологічних процесів.

2

22.

16.03-27.03

Тема 22. Моделювання медико-біологічних процесів. Медичний симулятор СКІФ.

2

23.

30.03-10.04

Тема 23. Моделювання медико-біологічних процесів. Медичний симулятор СКІФ.

2

24.

13.04-24.04

Тема 24. Етичні та правові принципи управління інформацією в системі охорони здоров’я.

2

25.

27.04-08.05

Тема 25. Перевірка виконання та оцінювання розрахунково-графічної роботи. 2-й етап.

2

26.

11.05.15-22.05.15

Тема 26. Підсумковий модульний контроль. Диференційний залік.

2Склав ст. викл. Коваль Б.Ф.
Завідувач кафедри БФМА та І проф. Кулик А.Я.
Голова Методичної Ради ЗОД доц. Король А.П.
Затверджено на засіданні кафедри БФМА та І 17 червня 2014 року, протокол №12

Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики

ЗАТВЕРДЖЕНО” КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧний ПЛАН

Проректор з навчальної практичних занять по курсу ”Медична інформатика”

роботи ВНМУ для студентів ІI курсу стоматологічного факультетупроф. Гумінський Ю.Й. (спеціальність: 7.12010005 “стоматологія”)

на 2014/2015 н.р.

“___”__________ 2014 р.п/п

Дата заняття

Теми занять та їх зміст


Кіль-кість годин

1.

01.09- 05.09

Тема 1. Техніка безпеки. Вхідний контроль. Вступ та структура медичної інформатики.

2

2.

08.09-12.09

Тема 2. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. Технології обробки текстової інформації. Текстовий редактор Word.

2

3.

15.09-19.09

Тема 3. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. Технології обробки даних за допомогою електронних таблиць. Табличний процесор excel.

2

4.

22.09-26.09

Тема 4. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. Системи управління базами даних (СУБД). СУБД Access. Бази даних в медицині.

2

5.

29.09-03.10

Тема 5. Передача інформації. Мережеві технології. Основи телемедицини.

2

6.

06.10-10.10

Тема 6. Методи біостатистики.

2

7.

13.10-17.10

Тема 7. Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів.

2

8.

20.10-24.10

Тема 8. Візуалізація медико-біологічних даних. Обробка та аналіз медичних зображень.

2

9.

27.10-31.10

Тема 9. Кодування та класифікація медико-біологічних даних.

2

10.

03.11-07.11

Тема 10. Формалізація та алгоритмізація медичних задач.

2

11.

10.11-14.11

Тема 11. Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та профілактики захворювань.

2

12.

17.11-21.11

Тема 12. Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних знань.

2

13.

24.11-28.11

Тема 13. Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. Моделювання системи підтримки прийняття рішень.

2

14.

01.12-05.12

Тема 14. Експертні системи.

2

15.

08.12-12.12

Тема 15. Експертні системи.

2

16.

15.12-19.12

Тема 16. Доказова медицина.

2

17.

22.12-26.12

Тема 17. Контроль виконання індивідуального завдання (розрахунково-графічної роботи). 1-й етап.

2

18.

29.12-02.01.15

Тема 18. Типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи та їх розвиток.

2

19.

26.01.15-06.02

Тема 19. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток.

2

20.

09.02-20.02

Тема 20. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток.

2

21.

23.02-06.03

Тема 21. Моделювання медико-біологічних процесів.

2

22.

09.03-20.03

Тема 22. Моделювання медико-біологічних процесів. Медичний симулятор СКІФ.

2

23.

23.03-03.04

Тема 23. Моделювання медико-біологічних процесів. Медичний симулятор СКІФ.

2

24.

06.04-17.04

Тема 24. Етичні та правові принципи управління інформацією в системі охорони здоров’я.

2

25.

20.04-01.05

Тема 25. Перевірка виконання та оцінювання розрахунково-графічної роботи. 2-й етап.

2

26.

04.05.15-15.05.15

Тема 26. Підсумковий модульний контроль. Диференційний залік.

2


Склав ст. викл. Коваль Б.Ф.
Завідувач кафедри БФМА та І проф. Кулик А.Я.
Голова Методичної Ради ЗОД доц. Король А.П.
Затверджено на засіданні кафедри БФМА та І 17 червня 2014 року, протокол №12

Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики

ЗАТВЕРДЖЕНО” ТЕМАТИЧний ПЛАН

Проректор з лікувальної практичних занять по курсу ”Медична інформатика”

роботи ВНМУ для лікарів-інтернів I року навчанняпроф. Погорілий В.В. на 2014/2015 н.р.

“___”__________ 2014 р.заняття

Теми занять та їх зміст


Кількість годин

1.

Техніка безпеки. Поняття математичного моделювання. Математичні моделі. Медичні симулятори. Система комп’ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів та систем організму СКІФ. Вивчення головного меню та інструментальних методів системи СКІФ.

2

2.

Вивчення режимів роботи системи СКІФ: параметри органів, гемодинаміка, віртуальне серце, кардіоміоцити, коронарна система, дихальна система, газообмін.

2

3.

Вивчення режимів роботи системи СКІФ: загальна біохімія організму, процеси метаболізму в окремих органах, видільна система та водно-соляний обмін, шлунково-кишковий тракт.

2

4.

Вивчення режимів роботи системи СКІФ: зовнішні впливи (лікарські препарати, введення розчинів, прийом їжі). Вивчення принципів організації сценаріїв. Робота зі сценарієм ”Шлуночкова пароксизмальна тахікардія”.

2


Склав ст. викл. Коваль Б.Ф.
Завідувач кафедри БФМА та І проф. Кулик А.Я.
Голова Методичної Ради ЗОД доц. Король А.П.
Затверджено на засіданні кафедри БФМА та І 17 червня 2014 року, протокол №12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка