Кафедра банківської справи Курач Валерій Петрович «Інвестування» Гр. Еп-08-1,2 Не відбулися заняття (лекції): 09. 11 Тема Інвестиції в засоби виробництва ПланСкачати 60.67 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір60.67 Kb.
Кафедра банківської справи

Курач Валерій Петрович

«Інвестування»

Гр. ЕП-08-1,2

Не відбулися заняття (лекції): 09.11


Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва
План:

1.Реальні інвестиції.

2.Склад та структура реальних інвестицій.

3.Форми реальних інвестицій.

4.Джерела формування реальних інвестицій.

5.Оцінка вартості підприємств та його основних фондів.
1.Склад і структура реальних інвестицій
На відміну від фінансових реальні інвестиції направляються в створення й збільшення основних, оборотних і нематеріальних активів. Види реальних інвестицій:
1.Інвестиції відновлення, проводяться за рахунок фондів відновлення (амортизаційного фонду).
2.Інвестиції розширення (чисті інвестиції), проводяться за рахунок частини національного доходу або чистого прибутку підприємства.
3.Валові інвестиції – сума двох перших.

В економічній теорії життєвий цикл підприємства складає 20-25 років, після чого воно або обновляється, або ліквідується, ділиться на 6 стадій: народження, дитинство, юність, рання зрілість, кінцева зрілість і старіння.

На перших трьох стадіях переважають реальні інвестиції, потім - фінансові. До 70% реальних інвестицій за кордоном - приватні.

Реальні інвестиції переважають в індивідуальних інвесторів, в інституціональних - фінансові.Переваги реальних інвестицій:

-темпи росту цін на об'єкти реальних інвестицій вищі, ніж рівень інфляції;

-прибутковість реальних інвестицій вища, ніж фінансових;

-імідж реального інвестора і його кредитоспроможність вищі, ніж у фінансового.


2.Форми реальних інвестицій у матеріальні активи
До них відносяться:

1.Нове будівництво – інвестиційна операція, обумовлена будівництвом підприємства, його філії або черги, будинку, спорудження на новому або тому ж будівельному майданчику з нуля або замість ліквідованих.
2.Розширення – будівництво другої й наступної черг, додаткових виробничих, допоміжних і обслуговуючих підрозділів, збільшення пропускної здатності ділянок і цехів.
3.Реконструкція – збільшення виробничих потужностей, розширення номенклатури, поліпшення якості продукції з одночасним поліпшенням умов праці й охорони навколишнього середовища без збільшення кількості персоналу й розширення. Припускає переустаткування й перепланування будинків.
4.Технічне переозброєння – впровадження сучасних технологій, техніки, механізації, заміна морально застарілого обладнання без перепланування й переустаткування.
5.Капітальний ремонт і модернізація – удосконалення активної частини основних фондів підприємства. Суми до 5% від балансової вартості ОФ відносяться на собівартість продукції, понад - на збільшення балансової вартості.
6.Приріст оборотних активів – збільшення обсягу сировини, матеріалів, напівфабрикатів, викликане розширенням виробництва.
7.Перепрофілювання – інвестування змін виробничого процесу й технологій для випуску нової продукції.
8.Санація – інвестування заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності підприємства й запобігання банкрутству : зміна номенклатури, зміна ринків збуту, постачальників, злиття, об'єднання підприємства з більш сильним.
9.Ліквідація – витрати на реалізацію активів підприємства, погашення його зобов'язань і розподіл залишків активів між співзасновниками.
Матеріальна частина реальних інвестицій називається капітальними вкладеннями.
Основні елементи капітальних вкладень – витрати на будівельно-монтажні роботи; на придбання устаткування, механізмів і інструментів; проектно-дослідницьку діяльність, утримування дирекції споруджуваного підприємства, підготовку й перепідготовку експлуатаційних кадрів і т.д.
Нематеріальна частина реальних інвестицій: придбаний досвід, освіта, професіоналізм, знання, навички, інформація, зразки, моделі, ноу-хау, патенти, ліцензії, гудвіл, права на торговельні марки й товарні знаки.
Ноу-хау – сукупність технічних, технологічних, комерційних і інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, але не запатентованої й такої, що складає таємницю.
Патент – документ, що видається винахідникові й засвідчує його виключне право на використання свого винаходу в певний період часу.

Придбання ноу-хау й патенту провадиться на ліцензійній основі.Проста ліцензія припускає, що ліцензіар залишає за собою право на використання й подальшу реалізацію ліцензії іншим особам.

Виняткова – тільки на використання у своїх цілях.

Франчайзинг – договір про тиражування підприємства.

Гудвіл – імідж, репутація фірми.
3.Оцінка вартості підприємства і його основних фондів

Всі капітальні вкладення ведуть до збільшення активів підприємства й збільшенню його вартості.
Види вартості:

1.Балансова – витрати на будівництво або придбання ОФ.
А)первісна – на момент введення,
Б)відбудовна – вартість відбудови в сучасних умовах, тобто витрати на створення точної копії ОФ або підприємства (ті ж матеріали, конструкції, рішення, якість) сьогодні.
В)залишкова – з врахуванням зносу.

У процесі експлуатації ОПФ піддаються фізичному й моральному зношуванню.

Відтворення ОФ виконується за допомогою амортизації у вигляді амортизаційних відрахувань.

Не нараховуються амортвідрахування на бібліотечний фонд, спорудження міського благоустрою, автодороги, фонди на реконструкції й консервації, фонди бюджетних організацій.
Методи нарахування амортвідрахувань:

1.Зменшуваного залишку:

АТ пл кВ = З оф пл кВ х Н а кВ : 100%, грн.

З оф пл кВ = З оф ф кВ - АТ ф кВ + З оф вв пл кВ - З оф выв пл кВ, грн

2.Лінійний:

А О г = З оф пер х Н а г : 100%, грн.

Застосовується при наявності дозволу рівномірно по роках з розбивкою щомісячно.
3.По кількості виробленої продукції (при наявності дозволу):

АТ мес i = ВП мес i х Н а ед , грн.

Н а ед = З оф пер : (Т сл х ВП г) , грн. /ед.

ВП г = П пасп х Т эф, ед.


4.По сумі років терміну служби (при наявності дозволу):

АТ г t = З оф пер х Н а t : 100 %, грн.

Н а t = 2( Т сл - t + 1) : Т сл ( Т сл + 1 ) х 100%, %
5.Прискорений: до 01.01.2009 р. для суб'єктів космічної діяльності ОФ гр. 3.

Амортизація провадиться до досягнення об'єктом залишкової вартості в 100 неоподатковуваних мінімумів - для 1-1- гр. і 0-го значення - для гр. 2 - 4.

Вартість ОФ щорічно індексується якщо індекс інфляції більше 10%.
2.Вартість заміщення – витрати на створення ОФ або підприємства еквівалентної корисності, але із застосуванням сучасних матеріалів, архітектурних і інших рішень.

3.Ліквідаційна – вартість при змушеному продажі ( у короткий термін).

4.Станова вартість (по ринковій для іпотечного кредитування) – занижена.

5.Ринкова – найбільш імовірна ціна відчуження об'єкта на відкритому ринку в умовах конкуренції, якщо сторони діють розумно, маючи необхідну інформацію й на величині угоди не відображаються які-небудь надзвичайні обставини (сторони не зобов'язані один одному, діють у своїх інтересах, оферта публічна, платіж грошовий).

6.Інвестиційна вартість – є верхньою межею ціни, яку варто заплатити інвесторові за придбання об'єкта, щоб забезпечити ріст капіталу.

Рекомендуються три методи попередньої оцінки інвестиційної вартості об'єкта:1.Витратний метод – за вартістю заміщення (дивися вище).

2.Метод аналогій -на основі інформації з покупки подібних об'єктів на ринку останнім часом (у сфері житлової нерухомості – основний).

3.Метод оцінки «по бізнесу», тобто з врахуванням прибутку, що прогнозується одержати внаслідок придбання об'єкта.

При оцінці доцільності інвестицій у придбання або будівництво підприємства виникають питання, на які необхідно дати відповідь:

- чи раціональне нове придбання з погляду синергетики?

-наскільки об'єктивна оцінка вартості об'єкта продавцем?- чи існують більш доцільні можливості використання капіталу (альтернативи)?


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка