Кабінет хімії Матеріально-технічне забезпечення кабінету хіміїСторінка1/5
Дата конвертації02.01.2017
Розмір1 Mb.
  1   2   3   4   5

Кабінет хімії

Кабінет хімії
Матеріально-технічне забезпечення кабінету хімії
Кабінет хімії має лабораторне приміщення, яке повинно мати вихід до кабінету та окремий вихід у коридор чи на подвір'я школи.

У кабінеті хімії встановлюються спеціальні двомісні лабораторні столи, прикріплені до підлоги (трьох розмірів за 4,5,6 ростовими групами).

Робоче місце вчителя хімії монтується на підвищенні, обладнується демонстраційним столом з препараторською частиною – висотою 75 см. Тумби стола оснащують спеціальними пристроями (ящиками) для зберігання інструментів, хімічного посуду, приладів, що використовуються для проведення дослідів. До демонстраційної частини стола, (висотою 90 см) підводять електричний струм, воду і каналізацію. Робочі площі столів повинні бути покриті спеціальними матеріалами, стійкими до механічних та термічних пошкоджень, хімічних реактивів. У кабінеті необхідно обладнати демонстраційний стіл ви­тяжною шафою (розміром 64x85x250 см) під кутом 45°, додатковим місцевим освітленням, підведенням гарячої та холодної проточної води відповідно до вимог ДСанПін 5.5.2.008-01.

У кабінеті розміщується класна (аудиторна) дошка на п'ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді.

Одна з робочих площ може мати магнітну основу з кріпленнями для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо). Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольо­ром для нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів.

Лабораторне приміщення обладнується витяжною шафою, секційними шафами для збереження приладів та лабораторного посуду, металевою шафою або сейфом для збереження хімічних реактивів, рукомийником, столом для підготовки дослідів, приладів і навчально-наочних посібників для занять, однотумбовим столом для роботи вчителя та лаборанта, столом із пристроями для зберігання матеріалів та інструментів для ремонту приладів, пристроями для миття і сушіння посуду та дистилятором, які монтуються на стіні.

Хімічний посуд зберігається у лабораторних приміщеннях, розташовується окремо у залежності від розміру, виду і матеріалу (пластмаса, скло, метал), з якого він виготовлений.

Посуд для збереження реактивів повинен мати етикетки з чітким і яскравим написом їх назви. Усі шафи для зберігання хімічних реа­ктивів повинні замикатися.

Хімічні реактиви зберігаються та розміщуються залежно від їх властивостей – по групам (Додаток).

На посуді з отруйними речовинами має бути етикетка з написом "Отрута", з горючими – етикетка з написом червоного кольору та знаком оклику – "Вогненебезпечної".

Місця зберігання засобів навчання нумеруються і позначаються назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги.

Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентар­ній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою.

Матеріальні об’єкти (предмети) і матеріали, що витрачаються в процесі роботи (хім. реактиви, посуд, міндобрива тощо) заносяться до матеріальної книги.

Кабінет має бути забезпечений аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги (Додаток); первинними засобами пожежегасіння відповідно до Правил пожеж­ної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.


Навчально-методичне забезпечення кабінету хімії

 1. Навчально-методичне забезпечення кабінету складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників (не менше одного примірника кожної назви) з хімії, обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.

 2. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм за розділами, темами і класами відповідно до класифікаційних груп, у кабіне­ті, лабораторних приміщеннях по секціях меблів спеціального призначення.

 3. У кабінеті створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.

 4. У кабінеті має бути інструкція і журнали вхідного та періодичного інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки.

 5. Додатково кабінет може бути оснащений:

 • підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;

 • фаховими журналами;

 • інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України;

 • бібліотечкою науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;

 • матеріалами перспективного педагогічного досвіду;

 • розробками відкритих уроків та виховних заходів;

 • інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень, практикуму тощо;

 • краєзнавчими матеріалами;

 • інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення са­моробних засобів навчання.

Оформлення кабінету хімії
На вхідних дверях повинна бути табличка з написом « Кабінет хімії».

Постійні експозиції кабінету: • державна символіка;

 • інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;

 • портрети видатних учених-хіміків;

 • таблиці сталих величин, основних формул;

 • таблиця періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва;

 • елект­рохімічний ряд напруг металів;

 • таблиця розчинності солей, основ і кислот;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії.

Експозиції змінного характеру:

  • виставка кращих робіт учнів;

  • матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання темати­чного оцінювання, державної атестації;

  • додаткова інформація відповідно до навчальної програми;

  • стенд з профорієнтації;

  • матеріали краєзнавчого характеру;

  • результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;

  • завдання та результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.

У секційних шафах кабінетів демонструються прилади, колекції, муляжі тощо.Кабінет має бути забезпечений настінними термометрами або психрометрами.
Базовий перелік засобів навчання

та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів хімії загальноосвітніх навчальних закладів

Об'єкти натуральні. КолекціїАлюміній

1 компл.
Волокна

1 компл.
Кам'яне вугілля й продукти його переробки

1 компл.
Каучуки

1 компл.
Метали і сплави

1 компл.
Нафта і продукти її переробки

1 компл.
Скло і вироби зі скла

1 компл.
Пластмаси

1 компл.
Мінерали і гірські породи

15 компл.
Паливо

1 компл.
Чавун і сталь

1 компл.
Добрива

1 компл.
Сировина і найважливіші продукти хімічних виробництв

1 компл.
Естери

1 компл.
Амінокислоти

1 компл.
Карбонові кислоти

1 компл
Неорганічні кислоти

1 компл.
Оксиди

1 компл.Основи


1 компл.
Солі

1 компл.
Шкала твердості

1 компл.
Моделі


Кристалічні ґратки:

Алмазу

Графіту


Карбон(ІУ)оксиду

Заліза


Магнію

Міді


Натрій хлориду

Йоду


Льоду

1 компл.
Заводські апарати хімічних виробництв і металургії:

Сульфатної кислоти

Синтезу амоніаку

Виробництва алюмінію

Конвертора

Доменної печі

Переробки нафти


1 компл.
Моделі атомів зі стержнями для складання моделей молекул

15 наб.
Моделі атомів для складання об'ємних моделей молекул

1 наб.
Будова атомів і молекул

1 наб.
Моделі-аплікаціїМоделі атомів

1 наб.
Прилади та пристосуванняАпарат для дистиляції води

1 шт.
Баня комбінована лабораторна

1 шт.
Терези технічні з важками (або терези електронні)

1 шт.
Терези навчальні з різновагами

15 шт.
Випрямляч струму

1 шт.
Ареометри навчальні (20 шт. зі шкалами різних параметрів)

2 наб.
Прилад для перегонки (на шліфах)

Прилад для вивчення електрохімічного ряду напруг металів

Прилад для демонстрації ефекту Тіндаля


3 шт.

1 шт.


1 шт.
Холодильники

1 наб.
Насос водоструминний лабораторний (Ветцеля)

1 шт.
Термометри лабораторні

1 наб.
Термометр електронний

1 шт.
Мікроскоп

15 шт.
Комплект електропостачання для кабінету хімії з розетками на 42В і 220В

1 компл.

Нагрівачі:

Електронагрівач

Спиртівка

Пальник універсальний з термостійкого скла1 наб. 15 шт. 15 шт.

1 шт.

Шафа сушильна

1 шт.
Піч муфельна

2 шт.
Центрифуга

3 шт.
Апарат для добування газів (Кіппа)

1шт.
Апарат для проведення хімічних реакцій

1 шт.
Газометр, 5 л

1 шт.
Джерело струму п'єзоелектричне

1 шт.
Прилад для добування розчинних речовин у твердому вигляді

1 шт.
Прилад для добування галогеналканів і естерів

15 шт.
Колонка адсорбційна

2 шт.
Хроматограф газовий навчальний

1 шт.
Перетворювач високовольтний з комплектом приладів

1 компл.
Прилад для ілюстрації залежності швидкості хімічної реакції від умов

1 шт.
Прилад для окиснення спирту над мідним каталізатором

1 шт.
Прилад для визначення складу повітря

1 шт.
Прилади для добування газів:

для добування і збирання газів (витисненням повітря)

для добування і збирання газів (над водою)

15 наб. 15 каб.


ПриладдяДошка для сушіння посуду

1 шт.
Штатив хімічний лабораторний

4 шт.
Штатив для демонстраційних пробірок

2 шт.
Штатив для Пробірок

15 шт.
Столик підйомний

2 шт.
Екран фоновий

15 наб.
Екран захисний

2 шт.
Таган-триніжок

15 шт.
Трикутник для тигля

2 шт.
Трикутник для тигля №1

15 шт.
Приладдя для роботи з малими кількостями речовин (мікролабораторія)

15 наб.
Тримач для пробірок

15 шт.
Гумове приладдя:

пробки різних розмірів з отворами і без них

шланги різних діаметрів

груші


балони для помпування повітря

1 наб.
Пробки гумові:

з тримачем № 14,5

з тримачем № 19

15 шт. 2 шт.


Затискачі комбіновані:

гвинтовий

пружинний


1 наб.

5 шт.


5 шт.
Трубки пластикові

1 наб.
Підставка для переливання реактивів

2 шт.
Спіраль мідна з Держаком (тримачем)

20 шт.Петля ніхромова з тримачем

20 шт.
Рукавички гумові медичні

Рукавички гумові хімічно стійкі300 пар 2 пари
Окуляри захисні

32 пари
Сітки вогнетривкі

1 наб.
Скельце синє

15 шт.
Паличка скляна

60 шт.
Промивалка пластмасова:

250 мл


500 мл

15 шт.


2 шт.
Йоржики для миття посуду

1 наб.
Вузли, деталі, приладдя для монтажу приладів і установок . Ложементи (укладки) для демонстраційного хімічного посуду Ложементи (укладки) реактивів і обладнання для учнівських дослідів

1 наб.

1 наб.


1 наб.
Етикетки-самоклейки до склянок і матеріальних байок: для демонстраційних дослідів для лабораторних дослідів для зберігання реактивів

1 наб.
Халат лабораторний бавовняний

34 шт.
ІнструментиШпатель №2

2 шт.
Шпатель №3

2 шт.
Щипці тигельні

17 шт.
Ножиці шкільні із заокругленими кінцями

17 шт.
Ложка №1-дозатор

15 шт.
Ложка №2

2 шт.
Ложка №3

2 шт.
Металева ложка для спалювання речовин

20 шт.
Ніж для скла

2 шт.
Посуд лабораторнийСклянки з дозатором для зберігання розчинів, реактивів:

з напівбілого скла (або пластмаси), 30-50 мл

з напівбілого скла, 250мл

з темного скла, 30-50 мл

з темного скла, 250 мл

з нижнім тубусом, 1500 мл1 компл. 400 шт. 70 шт.

60 шт.


5 шт.

25 шт.

Матеріальна банка з дозатором для кристалічних реактивів (250мл)

20 шт.
Бюретки:

з краном, 50 мл

пряма, 25 мл


1 компл.

2 шт.
І5 шт.


Крапельниця для одноразового дозування розчинів:

з притертого піпеткою (Тернера)

з носиком (Шустера)


1 компл.

5 шт.


5 шт.
Пробірки:

ПХ-14


ПХ-16

ПХ-21


пробірка градуйована

пробірка конічна центрифужна без поділок1 компл. 700 шт. 250 шт. 90 шт.

15 шт. 100 шт.


Дзвони скляні:

з тубусом зверху

з ґудзиком і рантом


1 компл. 1 шт.

1 шт.

Лійка конусоподібна:

проста конусоподібна, діаметр 56 мм

проста конусоподібна з коротким стеблом, діаметр 75 мм проста конусоподібна з коротким стеблом, діаметр 100 мм проста № 2 для порошків


1 компл. 15 шт.

5 шт.


3 шт.

1 шт.

Лійка циліндрична:

ділильна циліндрична,'100 мл

ділильна циліндрична, 250 мл

крапельна, 50 мл1 компл.

 1. шт.

2 шт.

5 шт.

Колба конічна:

КН-50-14,5

КН-100-18,8

КН-250-29

КН.-500-29

КН-1000-291 компл.
15 шт.
15 шт.

2 шт.
2 шт.

2 шт.

Колба круглодонна:

КК-50-14,5

КК-250

КК-500-29для перегонки круглодонна ПКВ-250

для перегонки круглодонна ПКВ-5001 компл.
15 шт.

2 шт.


2 шт.

2 шт. 2 шт.


Колба плоскодонна:

П-50-14,5

П-250

П -500-34П-1000-34

1 компл.
15 шт.

5 шт.


5 шт.

2 шт.

Мензурка:

50, мл


250, мл

500, мл


1000, мл

1 компл.

15 шт.


1 шт

1 шт.


1 шт.
Промивна склянка:

двогорба С-2Г 500

для промивання газу (Тищенка)

з насадкою СН-200 (Дрекселя)1 комп.

2 шт.


1 шт.

1 шт.

Стакани:

високий ВН-50 мл

високий ВН-150 мл

високий ВН-600 мл

високий з носиком, 400 мл

високий з носиком, 1000 мл

високий з плечиками для зважування.(бюкс)

стакан низький НН-2501 компл.
15 шт.
15 шт.

5 шт.


5 шт.

2 шт.
5 шт.

5 шт.

Циліндри мірні: .

з носиком, 50 мл

з носиком, 100 мл

з носиком, 250 мл

з носиком, 500 мл

з носиком, 1000 мл1 компл.
15 шт.
15 шт.

2 шт.
2 шт.


1шт.
Ексикатор без крана

1 шт.
Алонж зігнутий

2 шт.
Чаша кристалізаційна:

конічна з обручем ЧКО, 125 мм

конічна з обручем ЧКО, 190 мм кристалізаційна, 310 м


1 компл. 15 шт.

1 шт.


1 шт.
Пластина для крапельного аналізу

30 шт.
Фарфоровий і фаянсовий посуд:

Чашка випарювальна

Чашка випарювальна №1

Ступка з товкачиком

Ложка для набирання речовин

Прокладка керамічна

Тигель з кришкою

Тигель №1 з кришкою1 наб.

2 шт.
15 шт.


2 шт.

3 шт.


2 шт.

2 шт.


2 шт.
Каструля фарфорова

Кухоль фарфоровий

Лійка Бюхнера


15 шт.

5 шт.


5 наб.
Мірний посуд різного призначення

15 компл.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка