К 63 Укладачі : Цок Л. В., Горбак Г. Б., Шпирун Л.І. Відповідальна за випуск: Пилип Я. АСкачати 76.59 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір76.59 Kb.


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Науково-технічна бібліотека


КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОСТІ
Каталог книжкової виставки


Івано-Франківськ

2012
УДК 016 : 004.7

К 63

У к л а д а ч і : Цок Л.В., Горбак Г.Б., Шпирун Л.І.
Відповідальна за випуск: Пилип Я.А.
Комп’ютерна верстка: Кобітович Ю.В.

Комп’ютерні мережі – невід’ємна частина сучасності :

кат. книжк. виставки / уклад. : Л.В. Цок, Г.Б. Горбак,

Л.І. Шпирун ; Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ.

– Івано-Франківськ, 2012. – 10 с.

Каталог книжкової виставки охоплює друковані джерела з фондів Науково-технічної  бібліотеки  ІФНТУНГ з питань новітніх інформаційних технологій, зокрема світових комп’ютерних мереж.


Документи розміщені в двох розділах, в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.
Видання розраховано  на викладачів та студентів, які вивчають  дану  дисципліну,  на  всіх  користувачів,  хто цікавиться  комп’ютерними технологіями.  

Науково-технічна бібліотека

ІФНТУНГ, 2012

ПЕРЕДМОВА

У XXI столітті залишиться тільки

два види бізнесу: ті, хто розвиває

свій бізнес через Інтернет, і ті,

хто не в бізнесі.

Білл Гейтс

Інформація стає найважливішим ресурсом суспільства і визначальним чинником в економічній, технічній і науковій сферах діяльності людини.

Інформаційні технології дедалі більше впливають на різні сторони нашого життя. В розвинених країнах одночасно відбуваються дві революції: в інформаційних технологіях і в бізнесі, взаємно допомагаючи одна одній. Революція в комп’ютерних технологіях породила могутні мережі зв’язку, які організації можуть використовувати для доступу до великих баз інформації в усьому світі, координувати дії поза залежністю від місця і часу.

Розвиток сучасних засобів телекомунікацій зумовив необхідність користування ними спеціалістів різних галузей. Комп’ютерні мережі як складова телекомунікацій стають невід’ємною частиною усіх сфер суспільства.

Такий єдиний інформаційний простір для багатьох користувачів забезпечується сучасними мережевими технологіями.

Ознайомитися з основними поняттями і положеннями мережевих технологій, принципами роботи і функціонування мереж, застосуванням та їхнім використанням можна з друкованих видань, представлених на книжковій виставці «Комп’ютерні мережі – невід’ємна частина сучасності».

Мета виставки – допомогти користувачам сформувати цілісний образ сучасних інформаційних технологій, який дасть змогу зорієнтуватися у взаємозалежностях та зв’язках, сферах використання окремих технологій, закласти фундамент, на якому у разі потреби можна набувати детальнішої спеціалізації, не втрачаючи бачення та розуміння цілісного комплексу інформаційних технологій.

Література представлена в двох розділах: «Встановлення та розвиток комп’ютерних мереж» і «Глобальні та локальні комп’ютерні мережі». В останньому особлива увага акцентується на виданнях про Інтернет – найбільш популярну загальнодоступну глобальну мережу, яку справедливо вважають мережею мереж. На виставці представлена в основному навчальна література вітчизняних та зарубіжних авторів, частково – наукова та довідкова.


Встановлення та розвиток комп’ютерних мереж
Боллапрагада, В. Структура операционной системы Cisco IOS. / В. Боллапрагада, К. Мэрфи, Р. Уайт ; пер.с англ. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2002. – 208 с. : ил. 
Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учеб. / В. Л. Бройдо. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2004. – 703 с. : ил. 
Буров, Є. Комп'ютерні мережі / Є. Буров ; Пасічник В., ред. – Львів : Бак, 1999. – 468 с. 
Буров, Є. Комп'ютерні мережі / Є. Буров ; Пасічник В., ред. – 2-ге оновл. і доп. вид. – Львів : Бак, 2003. – 584 с. : іл. 
Вишневский, В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. : монография / В. М. Вишневский. – М. : Техносфера, 2003. – 512 с. 
Камер, Д. Э. Сети ТСР/IP. Т.3 : Разработка приложений типа клиент/сервер для Linux/POSIX. / Д. Э. Камер, Д. Л. Стивенс ; пер.с англ. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2002. – 592 c. – Бібліогр.: с.567-575. 
Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы. : учеб. пособие / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб : Питер, 2003. – 539 с. : ил. – Бібліогр.: с.525-526. 


Руководство по технологиям объединных сетей / Полонская Е.Л., ред. ; пер.с англ. – 3-е изд. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2002. – 1040 с. : ил. 


Столлингс, В. Компьютерные системы передачи данных / В. Столлингс ; пер.с англ. – 6-е изд. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2002. – 928 с. : ил. – Бібліогр.: с.891-900. 
Столлингс, В. Современные компьютерные сети / В. Столлингс. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2003. – 783 с. : ил. – Бібліогр.: с.754-766. 
Глобальні та локальні комп’ютерні мережі
Бандура, В. В. Глобальні комп'ютерні мережі : конспект лекцій / В. В. Бандура, Є. В. Рогозянський, В. М. Юрчишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 107 с. – (Каф. прикладної математики). – Бібліогр.: с.106-107.
Брокмайер, Д. Маршрутизация в Linux / Д. Брокмайер, Д. Лебланк, Р. У. Маккарти ; пер.с англ. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2002. – 240 с. : ил. 
Валецька, Т. М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби. : навч. посіб. / Т. М. Валецька. – К. : ЦУЛ, 2004. – 208 с. – Бібліогр.: с.204-205. 
Вилдермьюс, Ш. Практическое использование ADO.NET. Доступ к даным в Internet / Ш. Вилдермьюс ; пер.с англ. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2003. – 288 с. : ил. 
Глинський, Я. М. Інтернет: Мережі, НТМL і телекомунікації : навч. посіб. / Я. М. Глинський, В. А. Ряжська. – 4-те доп. вид. – Львів : СПД Глинський, 2007. – 224 с. – Бібліогр.: с.221-222. 
Гук, М. Аппаратные средства локальных сетей : энцикл. / М. Гук. – СПб. : Питер, 2004. – 573 с. 
Долженков, В. Visual Basic NET : учеб. курс / В. Долженков, М. Мозговой. – СПб : Питер, 2003. – 464 с. : ил. 
Жуков, І. А. Комп'ютерні мережі та технології : навч. посіб. / І. А. Жуков, В. О. Гуменюк, І. Є. Альтман. – К. : НАУ, 2004. – 276 с. : іл. – Бібліогр.: с.272-273. 

Зайченко, Ю. П. Комп'ютерні мережі. : навч. посіб. / Ю. П. Зайченко. – К. : Слово, 2003. – 256 с. : іл. – Бібліогр.: с.281-283. 
Знайомство з Internet. – Львів : СП"БаК", 1997. – 124 с. 
Камер, Д. Э. Компьютерные сети и Internet. Разработка приложений для Internet / Д. Э. Камер ; пер.с англ. – 3-е изд. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2002. – 640 с. : ил. + Компакт-диск. – Бібліогр. : с.619-625. 
Комер, Д. Принципы функционирования Интернета : учеб. курс / Д. Комер. – СПб : Питер, 2002. – 384 с. : ил. 
Лозікова, Г. М. Комп'ютерні мережі : навч.-метод. посіб. / Г. М. Лозікова. – К. : ЦУЛ, 2004. – 128 с. – Бібліогр.: с.123. 
Матвієнко, О. В. Internet - технології: проектування Web-сторінки : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, І. Л. Бородкіна. – 2-ге вид., дороб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2004. – 154 с. – Бібліогр.: с.137-138. 
Медведев, Н. Г. Аспекты информационной безопасности виртуальных частных сетей : учеб. пособие / Н. Г. Медведев, Д. В. Москалик. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 95 с. – Бібліогр.: с.95. 
Назаров, С. В. Администрирование локальных сетей Windows NT : учеб.пособие / С. В. Назаров. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 336 с. 


Назаров, С. В. Администрирование локальных сетей Windows NT/2000/ NET : учеб. пособие / С. В. Назаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 480 с. : ил.
Никифоров, С. В. Введение в сетевые технологии: Элементы применения и администрирования сетей. : учеб. пособие / С. В. Никифоров. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 224 с. : ил. – Бібліогр.: с.213-214. 
Попов, В. Практикум по Интернет-технологиям: учеб. курс / В. Попов. – СПб : Питер, 2002. – 480 с. 
Самсонов, В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. посіб. / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х. : СМІТ, 2008. – 264 с. – Бібліогр. : с.260-261. 
Смит, Р. В. Сетевые средства Linux / Р. В. Смит ; пер.с англ. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2003. – 672 с. : ил. 
Всі, хто вивчає або цікавиться проблематикою даної теми, мають можливість скористатися фондами Науково-технічної бібліотеки. Матеріали даної виставки допоможуть користувачам бібліотеки у досконалому вивченні цієї актуальної теми.

ДО ТЕМИ…
ВИСЛОВИ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ
Головною причиною, чому люди будуть купувати собі додому комп’ютер, стане можливість бути пов’язаними з національною комунікаційною мережею. Ми зараз на самому початку цього етапу, але це буде справжній прорив. Приблизно як телефон. (1985 рік).

Стів Джобс
Саме те, як ви збираєте, організуєте і використовуєте інформацію, визначає, переможете ви чи програєте.

Білл Гейтс

Немає сенсу наймати тямущих людей, а потім вказувати їм що робити. Ми наймаємо людей, щоб вони говорили нам що робити.Стів Джобс

Кожен дурень може написати код, зрозумілий комп’ютеру. Хороші програмісти пишуть код, зрозумілий людям.Мартін Фаулер

Комп’ютери — це як велосипед. Тільки для нашої свідомості.Стів Джобс

Хороший програміст — це той, хто дивиться в обидва боки, переходячи дорогу з одностороннім рухом.Даг Ліндер

Ніколи не довіряйте комп’ютеру, який ви не в змозі викинути у вікно.Стів Возняк

Я нарешті зрозумів, що таке «зворотна сумісність». Це значить ми повинні зберегти всі старі помилки.Денні ван Тассель

Почніть займатися тим, що вам подобається, і вам не доведеться працювати жодного дня в житті.Конфуцій

Робіть, що любите і вмієте. Якщо вмієте, але не любите — краще навчіться тому, що любите і робіть. Якщо любите, але не вмієте — з часом навчитеся.Стронґовський

Найважча робота та, яку ми не наважуємося почати: вона стає кошмаром.Шарль Бодлер

Питання про те, чи вміють комп’ютери думати, схоже на питання — чи вміють плавати підводні човни.Едсгер Дейкстра
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка