Журналістика, реклама, прСкачати 73.56 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір73.56 Kb.
Журналістика, реклама, ПР

h
ttp://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
– Навчальні посібники з журналістики: паблік рилейшнз, посібники газетного дизайнера, основи журналістики, бесіди про журналістику, методи пропаганди, телебачення, інтерв’ю…

http://www.jobportal.com.ua/articles/business_and_ecommerce/22.html – Керівництво з написання прес-релізів. Одним з найбільш "революційних" відкриттів початкуючих рекламних менеджерів компаній, а часом і деяких керівників, є ідея про те, що пряма реклама у наш час є не дуже ефективною, і що набагато корисно розмістити в газеті статтю про свій товар або про свої послуги.
PR технології

Про чорний піар

Автор: Вуйма А.

Ця книга є плодом тривалого вивчення інформаційних явищ і тих наслідків, які вони залишають в масовій свідомості. Близько одинадцяти років я займаюся практичним Public Relations . Причому як білим так і чорним. За цей час встиг зіткнутися з самими різними замовниками, PR -проектами, умовами роботи і російською специфікою PR . А також в 23 роки захистити кандидатську дисертацію по цій темі.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/vuima/intro.php
Журналістське розслідування: навчальний посібник для початківців

О.С. Хоменок, О.О. Бурмагін, К.Б. Іванова, Є.М. Рибка, С.А. Томіленко. Журналістське розслідування: навчальний посібник для початківців / За заг.ред. О.Хоменка. - Мелітополь, 2008.- 182 с.

Посібник з проведення журналістських розслідувань складається з 8 розділів та додатків, які розкривають механізми проведення розслідувань, схеми їх проведення, надають практичні поради, наводять приклади щодо особливостей роботи з джерелами інформації, а також містять інформацію щодо етичних та законодавчих норм, що регулюють роботу розслідувачів. Особливістю даного посібника є використання багатьох прикладів вітчизняних журналістських розслідувань. Диск, що додається до посібника, містить електронну версію посібника, а також приклади друкованих та телевізійних розслідувань, здійснених українськими журналістами у 2003-2007 роках.

Цей посібник рекомендовано для журналістів та студентів факультетів журналістики.

Це видання стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Корпорацію „Виклики тисячоліття" (MCC) та Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI). Зміст цього видання є виключно відповідальністю ГО „Інститут розвитку регіональної преси" та необов'язково відображає погляди USAID, MCC, MSI та уряду США.

http://irrp.org.ua/tutorials/119-zhurnalistske-rozsliduvannya-navchalnij-posibnik.html
Журналістське розслідування як метод збору інформації

Автор: Віталій Маргалик. Наука. 7 февраля 2006 23:27:33

У науковій практиці поняття журналістське розслідування” розглядається в двох аспектах: як жанр та як метод. Журналістське розслідування як жанр, або ж класичне журналістське розслідування, представлене на телебаченні такими програмами, як: „Кримінал” (телеканал „Інтер”), „Подвійний доказ”, „Без табу” („1+1”) та багатьма іншими. Програма „Ключовий момент” визначається як розважальна програма. Основне її завдання – допомогти людям, що, як правило, загубили одне одного, подолати певний психологічний бар’єр. Проте без елементів журналістського розслідування передача обійтися аж ніяк не може. Тому в даному контексті ми розглядатимемо журналістське розслідування саме як метод, а не як жанр. Використання цього методу в процесі підготовки передачі продемонструємо на прикладі історії, яку підготував автор цієї роботи. Історія має назву „Лист із прокльоном”.

http://h.ua/story/7626/
Іміджелогія. Як подобатися людям

В.М. Шепель – автор концепції, упорядник, науковий редактор.

М.: Народное образование, 2002.

Ця книжка – навчальний посібник по іміджелогії – адресована викладачам шкіл, ліцеїв, коледжів і технікумів, вищих учбових закладів, іміджмейкерам, менеджерам сервісного бізнесу, фахівцям «Паблік рилейшнз» і по роботі з персоналом. У ній представлені відомості, що мають відношення до загальної культури і правилам хорошого тону.

Навчальний посібник можуть використовувати в самостійній роботі над собою все ті, хто професійно займається діяльністю, пов'язаною із спілкуванням.

http://vlasnasprava.pp.ua/growth/6296-skachati-knigu-shepel-vm-imidzhelogiya-kak-nravitsya-lyudyam.html
140 правил інтернет-журналіста

Олександр Амзіна

"Новинна інтернет-журналістика", що лежить у мене на комп'ютері, до кінця 2010 року нараховувала цілих 300 тисяч знаків. Досить об'ємисте твір, багато літер. Час на те, щоб його прочитати, є не у всіх. Усвідомлюючи це, я вирішив оформити книжку в модному нині мікроблогерського форматі. Нижче ви знайдете 140 коротких порад, які, сподіваюся, стануть в нагоді як інтернет-журналістів, так і звичайним.

http://adindex.ru/blogs/ru/57766.phtml
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві

Автор - Бебик В. M. Моногр.— К.: МАУП, 2005. — 440 с.: іл. — Бібліогр.: с. 432-437.

У цій праці особливе значення приділяється менеджменту масових комунікацій, менеджменту прес-служб і рекламному медіа-менеджменту, які розглядаються через призму таких ключових понять, як паблік рилейшнз і реклама.

У монографії використано унікальні практичні напрацювання автора як результат практичної діяльності не тільки на ниві державної служби, а й під час роботи ректором найбільшого недержавного ВНЗ України, досліджено проблематику інформаційно-комунікаційних зв'язків у суспільстві, що глобалізується, в контексті здійснення психологічних впливів на суспільну свідомість.

Ґрунтуючись на творчому вивченні й аналізі теоретичних засад комунікації, відштовхуючись від свого практичного досвіду, автор виходить на власне розуміння поняття, змісту і методів здійснення інформаційно-комунікаційного менеджменту в умовах бурхливого зростання нових інформаційно-комунікаційних і політико-психологічних технологій.

Для фахівців з паблік рилейшнз, психології, політології, соціології, державного управління, масових комунікацій і журналістики.http://studentbooks.com.ua/content/view/1028/42/
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Аркадій ЖИВОТКО - Літературні пам'ятки України - Рекомендовано Міністерством освіти України - Навчальний посібник для студентів факультетів журналістики вищих закладів освіти.

Сучасна українська журналістика, мережа якої на нинішньому непростому етапі державотворення все ще перебуває в стадії становлення, має давні й потужні витоки. Останніми роками завдяки ряду перевидань заборонених раніше праць з історії вітчизняної культури, а також праць сучасних учених-журналістикознавців і наші студенти, і журналісти-практики мають все більше можливостей глибше пізнавати ці витоки, гідно поціновувати їх і спрямовувати їхній добротворчий потенціал у практику своїх засобів масової інформації.http://chtyvo.org.ua/authors/Zhyvotko/Istoria_ukrainskoi_presy/
Реклама і Pablic relations

Автор: Вікентьєв І.Л.,

ПРИЕМЫ РЕКЛАМЫ и PUBLIC RELATIONS, Часть I, СПб, Издательство ТОО «ТРИЗ-ШАНС», 1995 г. 228 с. I8ВN 5-88912-002-6

У виданні викладена випробувана в Росії і Білорусі методика створення реклами і акцій PUBLIC RELATIONS: від постановки завдання до прийняття її рішення. Окрім теоретичних відомостей, у виданні наводиться 215 прикладів, 130 учбових завдань, 15 Практичних застосувань і 30 малюнків для повсякденної роботи рекламіста, журналіста, бізнесмена.http://vlasnasprava.pp.ua/marketing/2999-skachati-knigu-priemy-reklamy-i-public-relations.html
Теорія і практика масових комунікацій

Збірник книжок про журналістику – одним файлом:
Основи журналістики. Л.Ф. Чигиринська
Професійна етика журналіста. Основи творчої діяльності журналіста. Лазутина Г.
Основи паблік рилейшнз. Валентин Королько

Учбовий курс "Основи журналістики" передбачає вивірену, добре обґрунтовану теорію, яка відображає сутнісні властивості об'єкту, що відрізняють його від інших об'єктів; теорію, яка оперує знаннями законів функціонування об'єкту, а також включає поняття, орієнтуючі на змістовний аналіз процесів і явищ, представлених як наочна область досліджень. Проте всі відомі варіанти теорій журналістики свідчать про те, що вони не мають в собі своєї власної підстави і обґрунтування.


Друга найдавніша. Бесіди про журналістику.

Валерий Аграновский. Видавництво ВАГРИУС. Обсяг: 416 стр. Москва. 12.1999


Реклама

Автор: Френк Джефкінс

Це перше видання українською мовою одного з найпопулярніших британських посібників з реклами. Він витримав чотири видання й успішно використовується тисячами читачів» які займаються практичною рекламною діяльністю або навчаються цій справі. У посібнику подається інформація про те, як ефективно організувати рекламу, знайти ринки збуту продукції, як привернути увагу до цієї продукції, як забезпечити її просування на ринку і провести рекламну кампанію тощо. Розглядається багато практичних ситуацій, наводяться численні приклади, ілюстрації.

Для керівників підприємств, підприємців, зацікавлених в організації рекламної діяльності, студентів, які вивчають рекламні технології.http://pidruchniki.com.ua/00000000/marketing/reklama_-_dzhefkins_f
Універсальний журналіст. Девід Рендалл

У 1992 році мене запросили на місяць до Москви — читати лекції про західну журналістику молодим російським журналістам. Не минуло й трьох днів з початку мого візиту, як мене стало опановувати відчуття якоїсь незручності. Через тиждень я зрозумів, в чому справа: теми, яку мене попросили освітити, не існувало. Немає такого явища, як західна журналістика.

Так само не існує російської журналістики, польської журналістики, болгарської журналістики, французької, нігерійської, голландської, тайської, фінської, ісландської, бірманської, латвійської журналістики або журналістики Саудівської Аравії. Є лише хороша і погана журналістика.

Також не може бути ліберальної журналістики, республіканської журналістики, націоналістичної, атеїстичної, сепаратистської, федералістської, фемініста або марксистської журналістики реформіста. У тому випадку, коли журналісти своєю роботою служать цим або будь-яким іншим цілям, вони — зовсім не журналісти, а пропагандисти. Є лише хороша і погана я журналістика.Так само не існує елітарної і масової журналістики, журналістики серйозних видань і бульварних газет. Не існує комерційна журналістика або журналістика андеграунду, журналістика державна або антидержавна. Є лише хороша і погана журналістика.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/lazut2/index.php


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка