Журавков В. В. Від давніх часів до Революції гідностіСкачати 18.57 Mb.
Сторінка1/142
Дата конвертації28.12.2016
Розмір18.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   142


Інформаційний огляд джерел Інтернету

СЕРІЯ «ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ»


Валерій Журавков

Від давніх часів до Революції гідності

Е л е к т р о н н а в е р с і я

Київ 2015

УДК 94(477)
Журавков В.В. Від давніх часів до Революції гідності. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ - Електронна версія. - Київ, 2015. – 658 с. – 100 додатків.
Подано реферативно-аналітичний огляд-конспект широкого кола вибраних першоджерел з історії державності України та її сьогодення. Жанр книги - науково-популярна публіцистика. Мета роботи: сприяння самостійному вивченню читачами загальної теми та окремих питань

Книга розрахована на наукових, науково -педагогічних працівників, аспірантів, студентів, вчителів, учнів старших класів, усіх, кому не байдужа доля України.


УДК 94(477)
Журавков В.В. От давних времен к Революции достоинства. Информационный обзор источников Интернета. – Серия: ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ УКРАИНЫ: ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕЕ. - Электронная версия. - Киев, 2015. - 658 с. – 100 приложений
Представлен реферативно-аналитический обзор-конспект широкого круга выбранных первоисточников из истории государственности Украины и ее настоящего. Жанр книги - научно-популярная публицистика. Цель работы: содействие самостоятельному изучению читателями общей темы и отдельных вопросов.

Книга рассчитана на научных, научно - педагогических работников, аспирантов, студентов, учителей, учеников старших классов, всех, кому не безразлична судьба Украины.


UDC 94 (477)
Zhuravkov V.V. From ancient times to the Revolution of dignity. Informative review of sources of the Internet.- Serial: Statehood of Ukraine: history and present time. - Electronic version.:. - Kyiv, 2015. - 658 pp. - 100 additions
The abstractly-analytical review-compendium of wide range original sources from history of the statehood of Ukraine and her present time is presented. The genre of this book is scietifiic-popular publisizm. The objective point of this work: assistance to the independent study by readers of general theme and separate questions.

Books are counted on scientists, graduate students, students of higher forms, teachers, pupils, all, to whom not indifferent to fate of Ukraine.


ЗМІСТ
Передмова оглядача 8
Розділ 1. Українська національна ідея 17
1.1. Напрямки формування 17

1.2. Шляхи легітимації державотворення 18Розділ 2. Державні утворення на території сучасної України 21


2.1. Античні часи 21

2.2. Середньовіччя 21

2.3. Нова доба 23

2.4 XX століття 23

2.5. Державні утворення на українській території з 800 по 1991 рр 25

Розділ 3. Факти і міфи про походження назв Русь, Україна і Росія

(за М.Довколою) 25

3.1. Трансформація та запозичення (крадіжка) державних найменувань 25


3.2. Факти і міфи 26


3.3. Приниження українського етносу 28

3.4. Син Юрія Долгорукого 29

3.5. Трансформація мови 29

3.6. Московський патріархат – руський чи російський? 30

3.7. Звідки взявся у Росії прапор 31

3.8. Кольори українського прапора 32

3.9. Надписи до малюнків розділу 32
Розділ 4. Історія України-Русі (коротка версія за М.Маранчаком) 33

Розділ 5. Переяславська угода 1654 року (за матеріалами НІСД) 38

5.1.Вступні зауваження 38

5.2. Історіографічні концепції та політичні інтерпретації 39

5.3. Причини укладання Переяславської угоди та її міжнародно-правовий зміст 40

5.4. Початок російської експансії 44

5.5. Імперська політика денаціоналізації українського народу 45

5.6. Висновки 48
Розділ 6. Україна – це Русь (за М. Маранчаком) 49
Вступ 49

6.1. Про джерела 50

6.2. Русь 51

6.3. Руська земля 52

6.4. Новгород 52

6.5. Ростово-Суздальська земля 53

6.6. Володимир Залеський 53

6.7. Довгору́кий Ю́рій I Володи́мирович - засновник Москви

Протистояння Юрія Долгорукого та Ізяслава – князя Київського 54

6.8. Мстислав Ізяславович 56

6.9. Куліковська битва 57

6.10. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське 58

6.11. Третій Рим 58

6.12. Кордон Великоросії і Русі 59

6.13. Нездійснені амбіції 60

6.14. Руський король 60

6.15. Запорізька Січ 61

Розділ 7. Основні ідеї української політичної думки ХІХ століття 62

Вступ 62


7.1. Тарас Шевченко 63

7.2. Микола Костомаров 65

7.3. Михайло Драгоманов 66

7.4. Леся Українка 66

7.5. Іван Франко 69

7.6. Микола Міхновський 70

7.7. Дмитро Донцов 73
Розділ 8. Витоки російської імперської історіографії 75
8. 1. История государства Российского. Карамзин Н.М. 75

8. 2. Пушкін О.С. 78


Розділ 9. Історіографія України на початку ХХ століття 80
9.1. Історіографія та етнографія епохи романтизму на зламі ХІХ століття 80

9.2. Михайло Грушевський 83

9.3. Наталія Полонська-Василенко 84

Розділ 10. Росiйська iсторична наука пiсля більшовицької революцiї 86


Розділ 11. Сучасна українська історична наука 93

11.1. Білінський В. «Країна Моксель, або Московія» 93

11.2. Діяк І. «Україна – Росія (Історія і сучасність)» 95


11.3. Куліш А «Книга Памяти українців» 96

11.4. Наконечний Є. «Украдене ім’я: чому русини стали українцями» 99


Розділ 12. Роль окремих державних діячів в історії України 101
12.1. Богда́н Хмельни́цький 101

12.2. Петро́ Сагайда́чний 103

12.3. Іва́н Виго́вський 103

12.4. Іва́н Мазе́па 104

12.5. Петро I 106

12.6. Катерина II 106

12.7. Володимир Ленін 107

12.8. Симон Петлюра 109

12.9. Степан Бандера 111
Розділ 13. Сталінізм та його наслідки 114

13.1. Геноцид проти украінського народу 114

13.2. Голодомо́р 1932–1933 років. (Микола Михник) 115

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   142


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка