Івано-франківський національний технічний університет нафти І газуСкачати 451.53 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір451.53 Kb.
  1   2   3

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ


НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


Календар знаменних і пам’ятних дат

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

на 2013 рік


Івано-Франківськ

2012


Укладач: зав. сектору інформації НТБ О. П. Розумна
Відповідальний за випуск: зав. довідково-бібліографічного відділу

Л. А. Жолобко
Комп’ютерна верстка: зав. відділу інформаційних технологій

Ю. В. Кобітович

Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу продовжує випуск «Календаря знаменних і пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». У запропонованому виданні на 2013 рік подані ювілейні дати викладачів та науковців університету, а також визначні дати, що стосуються підрозділів і кафедр університету.

Усі дати подані у хронологічній послідовності. До деяких з них додаються біографічні довідки та бібліографія.


1 січня – 65 років від дня народження

професора кафедри економіки підприємства

Витвицького Ярослава Степановича
Ярослав Степанович Витвицький народився 1 січня 1948 року в селищі Богородчани Івано-Франківської області. Закінчив Бит-ківську середню школу Надвірнянського району. В 1965-1970 рр.

навчався в Івано-Франківському інституті нафти і газу на геологорозвідувальному факультеті. Після закінчення працював у науково-дослідному секторі інституту молодшим науковим співробітником.

У 1972-1975 рр. – аспірант кафедри геофізичних досліджень свердловин ІФІНГу.

У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію.

З 1979 р. – доцент кафедри економіки паливно-енергетичного комплексу.

У 1984-1991рр.- завідує кафедрою організації і управління виробництвом.

В даний час Витвицький Я. С. – професор кафедри економіки підприємства ІФНТУНГ. Керує науковою працею аспірантів.

Вчений є автором багатьох наукових праць та науково-методичних розробок.

До основних публікацій слід віднести:
Зелінська, Г. О. Регіональні особливості формування, оцінювання та використання людського капіталу : монографія / Г. О. Зелінська, У. Я. Садова, Я. С. Витвицький ; ред. Данилюк М. О. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 124 с. 

Оцінка ефективності інвестицій у розвідку і розробку нафтових родовищ : монографія / Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька, І. М. Метошоп, І. Р. Михайлів ; ред. Витвицький Я. С. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 248 с. 


Витвицький, Я. С. Визначення ставок дисконту на етапах пошуку та розвідки нафтових і газових родовищ / Я. С. Витвицький // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2006. – № 1(13). – С. 112-122.
Витвицький, Я. С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній : монографія / Я. С. Витвицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 431 с. 
Витвицький, Я. С. Оцінка інвестиційних проектів освоєння нафтогазових ресурсів методом реальних опціонів / Я. С. Витвицький // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн.. ун-ту нафти і газу. – 2007. – № 2(16). – С. 126-130.
Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств : навч. посіб. / Я. С. Витвицький, І. В. Андрійчук, О. І. Лесюк [та ін.] ; ред. Данилюк М. О. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 364 с. 
Постіндустріальний реінжиніринг регіональних суспільних систем / М. В. Палійчук, Є. І. Крижанівський, Я. С. Витвицький, В. П. Петренко // Регіон. економіка. – 2009. – № 3. – С. 27-35.
Витвицький, Я. С. Методичні підходи до оцінки економічної інформації / Я. С. Витвицький, О. М. Витвицька // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 4(26). –

С. 113-119.


Степанюк, Г. С. Дореінжинірингова діагностика техногенно небезпечних нафтогазових підприємств / Г. С. Степанюк, Я. С. Витвицький // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 3(25). – С. 178-183.

10 січня – 80 років від дня народження

професора кафедри польової нафтогазової геофізики Степанюка Василя Петровича
Василь Петрович Степанюк народився 10 січня 1933 року на Волині у селянській сім’ї. Після закінчення середньої школи у м. Луцьку із золотою медаллю поступив у 1952 році до Львівського політехнічного інституту на геологорозвідувальний факультет. Закінчивши в 1957 р. інститут з відзнакою, виїхав за направленням у Таджицьке управління геології та охорони надр. Там пройшов школу виробничого гарту від інженера до куратора геофізичної служби Таджикистану.

У 1964 р. зарахований за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри геофізичних методів пошуку та розвідки геологорозвідувального факультету Івано-Франківського філіалу Львівського політехнічного інституту.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук. У 1972 р. йому присвоєно звання доцента кафедри геофізики, а в 1992 р. професора цієї ж кафедри.

За роки роботи в Івано-Франківському інституті нафти і газу, а згодом у національному університеті, обіймав посади декана заочного факультету, геологорозвідувального факультету, завідувача кафедри польової нафтогазової геофізики, проректора з навчально-методичної роботи, проректора із зовнішньоекономічних зв’язків.

Наукові інтереси В. П. Степанюка лежать у площині радіометричних методів та комплексної інтерпретації геолого-геофізичних даних. Ним підготовлені численні наукові праці, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки.

До основних публікацій слід віднести:


Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики) : підручник / М. І. Толстой, А. П. Гожик, М. В. Рева, В. П. Степанюк [та ін.]. – К. : Київ. ун-т, 2006. – 446 с. 
Степанюк, В. П. Радіоекологія : навч. посіб. / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 160 с. 
Анікеєв, С. Г. Геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів : навч. посіб. / С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 241с. 
Степанюк, В. П. Нафтогазопошукова геофізика : підручник / В. П. Степанюк, О. П. Петровський, С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 296 с. 
Степанюк, В. П. Ядерна геофізика і радіометрична розвідка : навч. посіб. / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 178 с. 
Геолого-гравітаційне моделювання структур у піднасуві Буковинських Карпат / Л. С. Мончак, С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк [та ін.] // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – №1(23). – С. 33-37.
Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат : монографія / Б. Й. Маєвський, С. Г. Анікеєв, Л. С. Мончак, В. П. Степанюк [та ін.] ; ред. Маєвський Б. Й. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 207 с. 
Перспективні на поклади вуглеводнів ділянки Покутсько-Буковинських Карпат за гравіметричними матеріалами / Л. С. Мончак, Г. О. Жученко, С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк // Наук. вісн. Івано-Франків. нац техн. ун-ту нафти і газу. – 2012. – № 1(31). – С. 7-13.


1 березня – 10 років від дня створення

кафедри природних ресурсів та туризму
У січні 2003 року сесія народних депутатів Івано-Франківської області затвердила «Програму розвитку туризму в Івано-Франківській області до 2010 року», а обласна держадміністрація розглядає розвиток туристичної галузі як першочергове завдання. Виходячи з цього, в межах Івано-Франківщини виникла нагальна потреба пошуку нових підходів до управління туристичною галуззю, а особливо – в інженерному обгрунтуванні та проектуванні нових туристичних маршрутів та рекреаційних зон. У цьому контексті особливо актуальною є підготовка фахівців, які здатні здійснювати інженерний аналіз та оцінку природно-територіальних ресурсів для туристично-рекреаційного освоєння територій, розробляти принципи організації рекреаційного господарства та основ рекреаційного природокористування.

Тому 1 березня 2003 р., внаслідок поділу кафедри екології інженерно-екологічного факультету, була створена кафедра природних ресурсів. У липні 2003 р. її перейменували на кафедру природних ресурсів та туризму.

У 2004 р. кафедра розпочала набір студентів за спеціальністю «туризм». Бакалавр з фаху «туризм» за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до економічного, управлінського, інженерно-технічного, обліково-контрольного, культурологічного напрямів суміжної професійної діяльності.

Підготовка фахівців з туризму окрім загальних спрямувань у менеджменті туризму, спрямована на інженерію туристичної галузі, починаючи від проектування і будівництва туристичних готельно-курортних комплексів до їх екологічно безпечної експлуатації. Тому, зі створенням факультету архітектури туристичних комплексів в ІФНТУНГ, кафедра була підпорядкована цьому факультету.

Кафедра співпрацює з вищими і середніми спеціальними навчальними закладами України та м. Івано-Франківська, є членом Туристичної асоціації Івано-Франківщини. ЇЇ викладачі беруть активну участь у науково-методичних конференціях різного рівня, наукових семінарах, «круглих столах».

До основних публікацій викладачів кафедри можна віднести:


Коробейникова, Я. С. Оцінка екологічного стану для планування рекреаційної галузі територій / Я. С. Коробейникова, Л. В. Плаксій // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2004. – № 3(9). – С.136-138.
Дрогомирецький, Я. М. Особливості організації туризму на природоохоронних територіях / Я. М. Дрогомирецький, Г. Є. Долгопола // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2008. – № 1(17). – С. 155-158.
Коробейникова, Я. С. Еколого-економічні аспекти розвитку збалансованого туризму в Україні / Я. С. Коробейникова, І. М. Довжинський // Наук. вісн. Івано-Франків. нац.. техн. ун-ту нафти і газу. – 2008. – № 1(17). – С. 171-174.
Пендерецький, О. В. Промисловий туризм в Україні: стан, перспективи / О. В. Пендерецький // Укр. геогр. журн. – 2010. –

№ 3. – С. 48-51.


Коробейникова, Я. С. Стратегія збалансованого туризму : конспект лекцій / Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 147 с. 
Олійник, Я. Наукові напрямки оптимізації процесу інвестування промислового туризму з урахуванням екологічних факторів / Я. Олійник, О. Пендерецький // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 58. – С. 48-50. 

Пендерецький, О. В. Природні об'єкти промислового туризму Українських Карпат / О. В. Пендерецький // Часопис картографії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. – Вип. 2. – С. 138-146. 


Пендерецкий, О. В. Промышленный туризм Украинских Карпат / О. В. Пендерецкий // Актуал. проблемы соврем. науки. – 2011. – № 3. – С. 186-191. 
Пендерецький, О. В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення : монографія / О. В. Пендерецький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 225 с. 

25 березня – 70 років від дня народження професора

кафедри загальної та прикладної фізики

Чернова Бориса Олександровича
Борис Олександрович Чернов народився 25 березня 1943 року в смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької обл.

В 1960 р. закінчив Вовковинецьку середню школу № 1. В

1961 р. поступив у Львівський державний університет на фізичний факультет, який закінчив у 1968 р. за спеціальністю «фізик-оптик». У 1962-1965 рр. проходив військову службу на Байконурі командиром відділення з підготовки даних запуску ракет.

Після закінчення університету працював на 18 підшипнико-вому заводі м. Вінниці майстром, старшим майстром, начальником цеху, головним конструктором заводу.

У 1971 р. почав працювати в Івано-Франківському інституті нафти і газу завідувачем лабораторією кафедри розвідувальної геофізики. Працюючи начальником відділу матеріально-технічного постачання, вніс великий вклад в розбудову навчальних корпусів і студмістечка теперішнього ІФНТУНГ.

У 1977 р. поступив до аспірантури при Московському науково-дослідному інституті бурової техніки, яку успішно закінчив захистом кандидатської дисертації в 1980 р.

Повернувся в ІФІНГ на посаду доцента кафедри. За час роботи на цій посаді проводив велику науково-дослідну роботу. Під його керівництвом підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій.

У 1999 р. захистив докторську дисертацію і отримав звання дійсного члена Української нафтогазової академії наук.

За безпосередньою участю професора Б. О. Чернова розроблено конструкції обважнених бурильних труб з замковим різьбовим з’єднанням підвищеної роботоздатності, конструкції обважнених бурильних труб змінної жорсткості. Запропоновано нові методи та технології зміцнення елементів бурильної колони. Проводяться роботи по інтенсифікації видобутку нафти і газу.

До основних публікацій слід віднести:


Збірник задач з фізики для вступників в ІФНТУНГ / Т. О. Кріцак, О. Є. Федоров, Б. О. Чернов, М. Є. Сімків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. – 219 с. 
Фізика. : зб. тест. завд. для абітурієнтів / Б. О. Чернов, Т. О. Кріцак, М. Є. Чернова, О. Є. Федоров. – 2-ге вид., відкорегов. і доповн. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 596 с. 
Сімків, М. Є. Підвищення експлуатаційних характеристик бурильної колони за рахунок використаних в КНБК ОБТ змінної жорсткості / М. Є. Сімків, Б. О. Чернов // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2009. – № 1(19). – С. 82-87.
Чернов, Б. О. Аналіз методів оперативної оцінки видобувних запасів та прогнозування видобутку за падінням дебіту / Б. О. Чернов, В. І. Коваль //  Нафтогаз. енергетика. – 2011. –

№ 1(14). – С. 5-10.


Дослідження геологічних і експлуатаційних характеристик Битків-Бабчинського родовища та застосування сучасних методів інтенсифікації / Б. О. Чернов, М. М. Западнюк, М. Є. Чернова, І. М. Ільків //  Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2011. –

№ 3(40). – С. 85-89.


Підвищення експлуатаційних характеристик обсадних колон шляхом удосконалення конструкцій різьбових з'єднань / Б. О. Чернов, В. Б. Чернов, М. Є. Чернова, В. Д. Яцишин // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2011. – № 1(38). –

С. 91-95.


Чернов, Б. О. Матеріальний баланс газоконденсатних покладів / Б. О. Чернов, В. І. Коваль // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 2(43). – С. 134-142.
Чернов, Б. О. Оцінка техніко-економічних показників сучасних методів підвищення проникності привибійної зони пласта та розробка технічних засобів інтенсифікації свердловин гідро-акустичним методом / Б. О. Чернов, М. М. Западнюк // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 1(42). – С. 46-56.

26 березня – 65 років від дня народження завідувача

кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики професора Едуарда Дмитровича Кузьменка
Едуард Дмитрович Кузьменко очолює кафедру геотехногенної безпеки та геоінформатики з 2004 року. Викладає екологічну геофізику те радіоекологію і теорію поля. Основні напрямки його наукових досліджень – прогнозування небезпечних геологічних процесів, геофізичні методи в інженерній геології та гідрогеології.

Указом Президента України від 20 травня 2011 р. Кузьменку Е. Д. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу «Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)».

Вчений є одним з авторів першого в історії Прикарпаття наукового відкриття, назва якого «Закономірний зв’язок між величинами ймовірності виникнення зсувів і зсувної небезпеки при комплексному впливі природно-техногенних факторів». Авторами цього відкриття є також ректор університету Є. І. Крижанівський, професор О. М. Карпенко, ст. викладач О. М. Журавель.

Під керівництвом професора Кузьменка Е. Д. науковці кафедри проводять фундаментальні та прикладні дослідження в галузях інженерної геофізики, гідрогеології, інженерної геології, прогнозування гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів, прогнозування надзвичайних ситуацій, пов’язаних з геологічними процесами та ін.

До основних публікацій професора Кузьменка Е. Д. слід віднести:
Сейфулін, Р. С. Електророзвідка : навч. посіб. / Р. С. Сейфулін, Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 218 с. 
Дослідження зсувних процесів геофізичними методами : монографія / Е. Д. Кузьменко, А. Ф. Безсмертний, О. П. Вдовина [та ін.] ; ред. Кузьменко Е. Д. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 417 с. 
Прогнозування екогідрогеохімічної ситуації при затопленні Домбровського кар'єру калійних руд / В. В. Долін, Є. О. Яковлев, Е. Д. Кузьменко, Б. Т. Бараненко // Екол. безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2010. – № 1. – С. 74-86.
Чепурна, Т. Б. Довгостроковий часовий прогноз селевої активності на території гірськокарпатського гідрогеологічного району / Т. Б. Чепурна, Е. Д. Кузьменко // Геодинаміка. – 2011. – № 1. – С. 38-46.
Давибіда, Л. І. Закономірності динаміки рівнів підземних вод і чинників їх формування у межах території Дніпропетровської області / Л. І. Давибіда, Е. Д. Кузьменко // Геодинаміка. – 2011. – № 1. – С. 83-93.
Прогнозування екзогенних геологічних процесів. Частина 1. Теоретичні передумови прогнозування екзогенних геологічних процесів. Закономірності активізації зсувів / Е. Д. Кузьменко, О. М. Журавель, Т. Б. Чепурна [та ін.] // Геоінформатика. – 2011. – № 3. – С. 61-74.
Прогнозування екзогенних геологічних процесів. Частина 2. Закономірності розвитку поверхневих проявів карсту та селів. Геоінформаційна система прогнозування екзогенних геологічних процесів / Е. Д. Кузьменко, О. М. Журавель, Т. Б. Чепурна [та ін.] // Геоінформатика. – 2011. – № 4. – С. 58-77.
Кузьменко, Е. Д. Довгострокове прогнозування провально-просадкових проявів карсту : монографія / Е. Д. Кузьменко, І. В. Чепурний, П. П. Чалий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 272 с. 

15 квітня – 75 років від дня народження завідувача кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології професора Семенцова Георгія Никифоровича
Георгій Никифорович Семенцов народився 15 квітня 1938 року у м. Іловайськ Донецької області. Вищу освіту отримав у Північно-Кавказькому гірничо-металургійному інституті в

м. Владикавказі, який закінчив у 1960 р. Згідно з державним розподілом на роботу, після закінчення інституту два роки працював у м. Карабаш Челябінської області на гірничо-металургійному комбінаті. У 1962 р. поступив в очну аспірантуру Свердловського гірничого інституту ім. В. В. Вахрушева на спеціальність «Автоматизація технологічних процесів» і в 1966 р. успішно захистив кандидатську дисертацію з проблем автоматичної стабілізації режимів роботи гірничих машин.

У 1967 р. за конкурсом був обраний на посаду доцента кафедри електротехніки і автоматики Івано-Франківського інституту нафти і газу. З 1977 р. працює завідувачем кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології.

У 1990 р. в Московському інституті нафти і газу ім.

І. М. Губкіна успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук. Тема дисертації «Оптимальне керування процесом буріння нафтових і газових свердловин». У 1991 р. Г. Н. Семенцов отримав звання професора.

У 1968 р. заснував наукову школу «Автоматизоване керування технологічними процесами на базі фазі-логіки і штучних нейромереж».

За матеріалами наукових досліджень Г. Н. Семенцова надруковано більше 400 наукових праць, створено 15 винаходів, вийшли з друку більше 40 навчальних посібників, підручник. Створено математичний опис технологічного процесу буріння нафтових і газових свердловин. Запропоновані методи оптимального управління технологічним процесом буріння свердловин дозволили розробити основні принципи побудови і створити систему оптимального управління в реальному часі для роторного і турбінного способів буріння, а також для буріння свердловин електробурами і за рахунок цього значно збільшити механічну швидкість проходки (до 30%).

До основних публікацій слід віднести:

Новітні засоби контролю і управління технологічними процесами : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 190 с. 
Автоматизація технологічних процесів у нафтовій та газовій промисловості : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, Я. В. Куровець, М. М. Дранчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 300 с. 
Штучні нейромережі та фазі-логіка в системах автоматизації : конспект лекцій / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Я. Р. Когуч, Л. Я. Чигур. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 132 с.
Автоматизація періодичних технологічних процесів : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк [та ін.]. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 175 с. 
Інтегровані та адаптивні системи керування : конспект лекцій / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 65 с. 
Моніторинг і вимірювальні спеціальні прилади : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. В. Шавранський, І. І. Чигур. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 95 с. 
Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, О. В. Гутак [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 808 с. 
Семенцов, Г. Н. Автоматизований контроль технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 145 с. 
Семенцов, Г. Н. Планування та обробка результатів експерименту : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. – Івано-Франківськ : Факел, 2010. – 198 с. 

Спеціальні вимірювальні прилади і системи : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук [та ін.]. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 103 с. 


Семенцов, Г. Н. Напрямки удосконалення систем автоматизованого управління газотранспортною системою / Г. Н. Семенцов, Є. С. Стрельцов // Нафтогаз. енергетика. – 2010. – № 2(13). – С. 101-104.
Семенцов, Г. Н. Структурно-параметрична оптимізація системи автоматичного антипомпажного регулювання відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату / Г. Н. Семенцов, С. Г. Гіренко, А. І. Лагойда // Нафтогаз. енергетика. – 2011. – № 3(16). – С. 86-95.


30 квітня – 70 років від дня народження

професора кафедри механіки машин

Вольченка Олександра Івановича
Олександр Іванович Вольченко народився 30 квітня 1943 року в м. Харкові. У 1950 р. сім’я Вольченків переїжджає на Станіславщину (Івано-Франківщину), де в 1959 р. Вольченко О. І. закінчує Пістинську середню школу Косівського району зі срібною медаллю і поступає на механіко-машинобудівний факультет Львівського політехнічного інституту на спеціальність «Автомобілі і трактори».

Після закінчення, в 1964 р., інституту направляється на роботу інженером з експлуатації в Надвірнянську автоколону «Головльвівбуду», де працює три роки і в 1967 р. поступає в очну аспірантуру Львівської політехніки.

У 1970 р., успішно завершивши навчання в аспірантурі, напраляється в Івано-Франківський інститут нафти і газу асистентом кафедри теплотехніки.

Саме цей період характеризується найвищою винахідницькою активністю, і Олександр Іванович разом з дружиною стає лауреатом Всесоюзної премії НТТМ, як кращі молоді винахідники області. Паралельно напрацьовує і збирає матеріал на першу монографію «Повышение эффективности действия тормозных устройств», що побачила світ в 1979 р. В цьому ж році успішно захищає кандидатську дисертацію в Львівському політехнічному інституті.

В 1980 р. переходить працювати асистентом на кафедру механіки машин.

В 1988 р. успішно захищає докторську дисертацію в Ленінградському політехнічному інституті, а в 1991 р., з отриманням атестату професора, відкриває аспірантуру і веде плідну роботу з молодими вченими.

Під його керівництвом підготовлено 8 кандидатів наук та за його участю 2 докторів наук.

Внесок професора О. Вольченка в розвиток вітчизняної науки характеризує актуальний науковий напрямок в галузі з дослідження і підвищення експлуатаційних параметрів гальмівних пристроїв при їх природному і різних видах примусового охолодження. Отриманий експериментально-теоретичний матеріал склав вихідну інформацію для створення банку даних і розробки основ теорії конструювання і розрахунку гальмівних пристроїв, на основі яких розроблені алгоритми і програми розрахунків експлуатаційних параметрів гальмівних пристроїв.

До основних публікацій слід віднести:
Іващенко, В. Т. Деталі машин. Збірник завдань з прикладами розв'язування. : навч. посіб. / В. Т. Іващенко, О. І. Вольченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 229 с. 
Стрічково-колодкові гальма: в 2 т. : монографія. Т. 2. / Є. І. Крижанівський, О. І. Вольченко, М. О. Вольченко [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 215 с. 

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка