Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра медичної біології з курсом медичної генетики Методичні матеріали для забезпеченняСторінка1/3
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної біології з курсом медичної генетики
Методичні матеріали для забезпечення

навчального процесу на курсі

(медичний факультет)

2009 р.

Міністерство охорони здоров’я УкраїниІвано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО”

Проректор з навчальної роботи
_____________проф. Глушко Л.В.

«____» _____________ 2009 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

Медична генетика
Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа»

Факультет медичний

Курс медичної генетики


Структура дисципліни «Медична генетика»

Кількість годин, з них

Рік нав-чан-ня

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

45

10

20

15

5
Кредитів ЕСТS

1,5
Модуль 1:

Змістових модулів 9

45 год. / 1,5 кредит ЕСТS

10

20

15
Поточний та підсумковий (стандартизований)

В тому числі, підсумковий контроль засвоєння модуля

4,5 год./0,15

кредитів ЕСТS
2

2,5
_”_

Робочу програму склала: доц. Бондаренко М.В.

Івано-Франківськ – 2009

Робоча програма складена на основі типової програми з медичної генетики для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженої МОЗ України 2009 року.


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри „ „ 2009 р. протокол № .
Завідувач кафедри __________проф. Ковальчук Л.Є.

Завідувач курсу ____________ доц. Бондаренко М.В.

ПРОГРАМУ УХВАЛЕНО на засіданні циклов методичної комісієї (протокол №_____ «____» _______________ 2009)

Голова циклової комісії ___________ проф. ______________

З М І С Т
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичні плани лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної роботи студентів

1.3. Засоби проведення контролю зань стедентів

1.3.1. Засоб проведення поточного контролю і кінцевого

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна література

1.4.2. Додаткова література
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загально-методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння які набувають студенти

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Текст лекцій

2.2.2. Методичні матеріали для проведення практичних занять

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні рекомендації до практичних занять2.3.2. Тематика індивідуальних завдань та їх форма


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Структура дисципліни «Медична генетика»

Кількість годин, з них

Рік нав-чан-ня

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

45

10

20

15

5
Кредитів ЕСТS

1,5
Модуль 1:

Змістових модулів 9

45 год. / 1,5 кредит ЕСТS

10

20

15
Поточний та підсумковий (стандартизований)

В тому числі, підсумковий контроль засвоєння модуля

4,5 год./0,15

кредитів ЕСТS
2

2,5
_”_


1.2. Тематичні плани
1.2.1. Тематичний план лекцій


з.п.

ТЕМА

Кількість годинПредмет і завдання медичної генетики. Роль спадковості в патології людини.

2Загальна характеристика моногенної патології. Клініка і генетика окремих форм моногенних хвороб.

2Загальна характеристика хромосомних хвороб. Клініка основних форм хромосомних хвороб.

2Загальна характеристика мітохондріальної патології. Клініка, діагностика, лікування.

2Рівні та шляхи проведення профілактики спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування. Пренатальна діагностика. Скринуючі програми.

2
РАЗОМ

10
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка