Іван Франко і театр назва дисципліниСкачати 43.49 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір43.49 Kb.

Іван Франко і театр

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова___________________ Семестр: _8____

(вибіркова, нормативна )Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - ____60__ (кредитів ЄКТС - _2__);

аудиторні години - _30____

(лекції - _16__ , практичні - _14__ , семінарські - _,

лабораторні - _ )

Лектор: __Рой Уляна Володимирівна____(ел.адреса _l.antrakt@gmail.com_) ,
Результати навчання:

 • знати:

театрознавчі праці Івана Франка

Іван Франко як історик театру

Іван Франко як драматург

Іван Франко як театральний критик


 • вміти:

охарактеризувати ставлення Івана Франка до театрального процесу, його вплив на розвиток театру товариства «Руська Бесіда» та розвиток театрознавства в Україні загалом.
Анотація навчальної дисципліни:

Ознайомити студентів із діяльністю Івана Франка як історика театру, що вивчав витоки та джерела формування українського вертепу, впливи зарубіжних театрів на становлення українського театру; що сформулював основні засади народного театру; що першим дав зразки професійної театральної рецензії. Вивчення театрально-критичної, історико-дослідницької та драматургічної спадщини І. Франка буде корисне для кращого розуміння сучасного стану театру та театральної критики в Україні.
Рекомендована література: 

 1. Бобошко. Ю.Іван Франко – основоположник українського наукового театрознавства//Театральна культура. – К., 1966. – Т.2. – С.39 –53.

 2. Бобошко Ю. Франко і театр//Український драматичний театр: У 2т. – Т.1. – К., 1967. – С. 317-329.

 3. Білоштан Я. Іван Франко і театр// Жовтень. – 1956. - №9. – С.62-70.

 4. Білоштан Я. Іван Франко і театр. – К., –1967. –160с.

 5. Бернштейн М. Основні текстологічні принципи зібрання творів Івана Франка у 50 томах // Іван Франко. Питання текстології. – К.: Наук. Думка, 1983.

 6. Брюховецька Л. Адаптація чи штурм літературного Евересту? Твори Івана Франка в кіно / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2006. – № 6. Режим доступу до журналу: www.ktm.ukma.kiev.ua.

 7. Возняк М. Про принципи видання творів Івана Франка // Вісник Академії Наук Української Радянської Соціалістичної республіки. – Окремий відбиток №7. – Київ, 1951.

 8. Горак Я. Листи сергія Єфремова до Івана Франка // Науковий вісник музею Івана Франка у Львові: Вип. 3 / Редкол.: Р. Гром’як, І. Денисюк, М. Ільницький та ін. – Львів: Каменяр, 2003.

 9. Горак Р. Гнатів Я. Іван Франко. – 6 Кн. – Львів.

 10. Гриньків К., Завадка Б. Місія папи Климента очима Івана Франка. – Львів, 2001.

 11. Гром‘як Р. Історія української літературної критики (від початків до ХІХ століття). – Тернопіль,1999.

 12. Дашкевич Я. Дипломна робота “Іван Франко – театральний критик” – Львів, 1949. – Наукова бібліотека ім.В.Стефаника – відділ рукописів.

 13. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 14. Єфремов С. Співець боротьби і контрастів. – К.: Рада, 1913.

 15. Каменяр на сцені. – К.. 1966.

 16. Кам’яна душа. Драма в Індії . – Львів, 1895.

 17. Клековкін О. Ю. Театр при столику. Методологія театрознавства: Подорожній щоденник / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 432 с.

 18. Лужницький Г. Український театр. Наукові статті: В 2-х т. – Львів, 2004. – Т.1.

 19. Матеріали до української бібліографії. Видає бібліографічна комісія Наукового Товариства імени Шевченка. Спис творів Івана Франказ додатком статей про нього і рецензій на його писання / Уложив Володимир Дорошенко. – Вип. 1 (ч. 1-2004) – Львів, 1918.

 20. Маланюк Є. Франко незнаний // Маланюк Є. Книга спостережень. – К.: Дніпро, 1997.

 21. Мороз М. Бібліографія творів І.Франка 1874-1964. – К., 1966.

 22. Моцар Т. Грань таланта: Иван Франко – театральный критик// Театр. – 1971. - №2. – С.73-76.

 23. Р.П.[Р.Я.Пилипчук]. Франко Иван Яковлєвич // Театральная енцыклопедия – 1968. – Т.5. – С.503-506.

 24. Пилипчук Р.“Становлення української театрально-естетичної думки і театральною критики в Галичині й на Буковині у 60-х роках ХІХ століття”// Записки НТШ Т. праці театрознавчої комісії. – Т. CCXLV – Львів, 2003.

 25. Пилипчук Р. Ранні театральні зацікавлення Івана Франка // Вісник Львівського університету. – Вип. №6. – Львів, 2006. – С. 3-39.

 26. Рудницький М. Франко у театрі// Рудницький М. В наймах у Мельпомени. – К., 1963. – С.130-137.

 27. Рудницький М. Світове значення творчості Івана Франка // Іван франко. Статті і матеріали.

 28. Свербилова Т. Іван Франко і театр// Український театр. – Київ, 1986. - №4. – С.24.

 29. Саксаганський П.К. Думки про театр. – К.,1955.

 30. Франкознавчі студії. Збірник наукових праць. – В 3Т. - Дрогобич, 2001-2005.

 31. Франкознавство у Львівському університеті. Хронологічний покажчик літератури /1945-1981/ / Львівський держ. Ун-тет ім. І. Франка, кафедра української літератури, Наук. Бібліотека; Укладачі М.Л. Бутрин, М.Г. Гордій, Г.М. Доьбровська. – Львів, 1984.

 32. Іван Франко – критик і теоретик літератури. Міжвузівська наукова конференція. – К., 1966.

 33. Іван Франко і франкіана на Заході. Статті і матеріли / За ред. Я. Рудницького – Вініпег: фундація ім. Шевченка, 1957.

 34. Франко І. Акорди: Антологія української лірики від смерти Шевченка / Упоряд. Іван Франко – К.: Веселка, 1902.

 35. Франко І. Інтермедія єврея з русином (з XVIII т. Збірника Харківського історично-філологічного товариства виданого в пошану проф. М. Сулимова) , 1908.

 36. Франко Іван. Про театр та драматургію: Вибрані статті, рецензії та висловлювання / упор.Нечиталюк М. – К., 1957.

 37. Франко І. Зібр.творів: У 50т. – Київ, 1976-1986.

 38. Франко І. Мозаїка./ Упор. Франко З., Василенко М. – Львів, 2001.

 39. Франко. Перезавантаження / упорядники: Богдан Тихолоз, Андрій Беницький. – Дрогобич: Коло, 2013. – 276 с.

 40. Шуст Я. Псевдоніми та криптоніми Івана Франка// Статті і матеріали: Зб. Львів.ун-ту. – Зб.7. – К., 1960. – С.451.


Форми та методи навчання: _______ лекції, практичні, самостійна робота ________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:___________ залік ________________________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Спеціальність (спеціалізація): ):  Театральне мистецтво ( театрознавство)
Розглянуто на засіданні кафедри «9» грудня 2015 р. Протокол 4/150
Завідувач кафедри театрознавства

та акторської майстерності ____________ проф. Козак Б.М.(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «»______ 2015 р. Протокол № ___


В.о. декана факультету

культури і мистецтв ________________ доц. Крохмальний Р.О.(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка