Історія виникнення пресиСторінка8/22
Дата конвертації05.05.2017
Розмір2.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
Тема 1. Моральний тижневик як тип видання.

План

 1. Зміна культурних та філософських пріоритетів в епоху Просвітництва.

 2. Герой журналу. Дискусія про сатиру у европейській журналістиці 18 ст.

 3. Порівняльна характеристика моральних тижневиків Дж.Свіфта та Аддісона і Стіла.

 4. Типологічні особливості морального часопису як типу видання.

Література

Англия в памфлете. – М., 1987

Лабутина Т.Л. У истоков современной демократии: Политиче­ская мысль английского Просвещения (1989 —1714). –М., 1994.

Левин Ю.Д. Восприятие английской литературы в России. – Л., 1990.

Матвеев В.А. Империя Флит-стрит. – М., 1961.

Blak Jeremy. The English Press in the Eighteenth Centur.– London&Sydney, 1987. – 321р.

Пропонується наступний план порівнянь тематичних та жанрових особливостей видань: • Структура жірналів. Особливості побудови моральних часописів.

 • Політична тема в журналах. Роль політика у суспільстві.

 • Завдання морального тижневика. Форми виховання читацької аудиторії.

 • Герой журналу. Авторська позиція у виданнях. Принципи поліфонізму в композиції журналу “Глядач”.

 • Антигерой у журналі Дж. Свіфта.


Тема 2. Англійська преса та публіцистика епохи Просвітництва.

План

 1. Літературно-публіцистична та видавнича діяльність англійських просвітників (Дефо, Свіфт, Філдінг та ін.).

 2. Боротьба за висвітлення діяльності парламенту в газетах та виникнення політичної преси.

 3. Заснування газети «Таймс» і початок формування «якісної» преси.

Література

Від кременя до кремнію. Історія засобів масової інформації. Львів, 1987

Дубашинский И. Памфлеты Свифта. Рига, 1968.

Лабутина Т.Л. У истоков современной демократии: Политиче­ская мысль английского Просвещения (1989 —1714). М., 1994.

Левин Ю.Д. Восприятие английской литературы в России. Л., 1990.

Новомбергский Н. Освобождение печати во Франции, Германии,Англии и России.СПб , 1906.

Сатурин Д. Очерк периодической печати в Англии // Периодиче­ская печать на Западе. СПб., 1904. С. 101-166.

Урнов Д.М. Робинзон и Гулливер.- М.,1973.

Черняк Е.Б. Тайны Англи., Заговоры,интриги, мистификации.- М.,1996.

Аналізуючи публіцистику Дж. Свіфта та Д.Дефо, студентам пропонується згадати висновки дискусій на попередніх заняттях щодо типів сатири і проілюструвати їх прикладами із публіцистичного доробку англійських просвітників (зосереджуємо увагу перш завсе на памфлетах Д.Дефо «Найкоротший засіб розправи з дисидентами» (1702) та Дж.Свіфта «Листи сукнаря» (1724)). При порівняльній характеристиці пропонуємо орієнтовний план аналізу: • історичні події, що спровокували появу памфлетів;

 • роль героя-оповідача («удаваний автор») у жанрово-стильовій системі памфлетів;

 • засоби переконання читача («рівень впливовості тексту»), застосовані у памфлетах Дж.Свіфта та Д.Дефо;

 • результативність публікації.

Для опрацювання додаткової літератури та підготовки рефератів і виступів орієнтуємо студентів на наступні теми:

 1. Листа Юніуса та їх вплив на процес звільнення англійської преси від парламентських привілеїв.

 2. Видання Вудфолів та становлення традицій висвітлення парламентських дебатів.

 3. «Справа Уілкса» в історії англійської преси.

 4. Соціо-політичні аспекти формування податкової системи в Англії на прикладі «податків на знання».

 5. Двохсотрічна таємниця англійської журналістики: хто ховався за псевдонимом «Юніус».

Велика французька буржуазна революція та розвиток преси.

Тема 1. Революції та преса

План

 1. «Декларація прав людини та громадянина» про свободу преси і право на розповсюдження інформації.

 2. Типологія революційних видань.

 3. Розвиток політичної та партійної преси в Європі в ХVІІІ ст.

 4. Журналістика північноамериканських колоній періоду війни за незалежність.

Література

Вороненкова Г.Ф. Путь, длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества. М., 1999

Золотуха Л.Н. Возникновение и развитие журналистики в эпоху становления капитализма М., 1987.

Немецкие демократы ХУШ ст. М., 1979.

Новомбергский Н. Освобождение печати во Франции, Германии,Англии и России.СПб , 1906.

Попов Ю.В. Публицисты Великой французской революции. М., 1989.

Активна політизація європейського інформаційного простору зазвичай пов’язана із резонансними подіями у Франції в 1789-1794 рр. При проведенні практичних занять студентам слід звернути увагу на актуалізацію ідеологічної та пропагандистської функційї преси у революційну добу. Власне революційна преса і зумовила появу інституціональних характеристик засобів масової інформації.Студентам пропонуються для обговорення і написання рефератів наступні теми:

 1. ЗМІ і пропаганда: історія та хронологія взаємодії.

 2. Публіцистика періоду якобінської диктатури.

 3. Газети Великої французької буржуазної революції.

 4. Засоби революційної пропаганди.

 5. Типологічні універсалії революційної публіцистики.

 6. Роялістська преса та публіцистика під час революційних змін (порівняльна характеристика).

 7. «Персональний журналізм» в історії світової журналістики.

 8. Публіцистика англійської та французької революцій. Порівняльно-типологічні характеристики.

 9. Лідери думок, їх поведінка у часи політичних зрушень.

 10. Жанрова характеристика революційних газет.

 11. Журналістська діяльність К.Демулена.

 12. Журналістська та публіцистична діяльність Марешаля.

 13. Журналістська діяльність Жака Рене Ебера.


Тема 2. Персональний журналізм. Становлення лібертаріанської концепції преси.

План:

 1. Загальні характеристики шляхів розвитку журналістики у ХМІІ ст..

 2. Типологія преси епохи Просвітництва.

 3. Становлення різних концепцій преси.

Література

Вороненкова Г.Ф. Путь, длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества. М., 1999

Золотуха Л.Н. Возникновение и развитие журналистики в эпоху становления капитализма М., 1987.

Немецкие демократы ХУШ ст. М., 1979.

Новомбергский Н. Освобождение печати во Франции, Германии,Англии и России.СПб , 1906.

Попов Ю.В. Публицисты Великой французской революции. М., 1989.  1. ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 1. Слово “газета” та “журнал” у головних європейських мовах (еволюція термінологічного та сенсового значення).

 2. “Моральний” тижневик та його характерні риси.

 3. “Декларація прав людини та громадянина” та розвиток преси в період Французької буржуазної революції.

 4. Сутність “податку на знання” як важеля економічного тиску на англійську пресу ХУШ – першої половини ХІХ ст.

 5. “Вчений” просвітницький журнал у Германії.

 6. Пражурналістські комунікаційні процеси Середньовіччя.

 7. Книги, літописи, рукописи як інформаційні засоби.

 8. Епос, історія, література, театр як форма масовоінформаційної діяльності Античності.

 9. Роль університетів у розвитку комунікаційних процесів.

 10. Специфіка формування давньогрецької та давньоримської риторичної публіцистики.

 11. Газети Давнього Риму й Китаю. Порівняльна характеристика.

 12. Особливості функціонування неофіційних повідомлень і канали їх розповсюдження.

 13. Двоєдинство середньовічної культури. Соціокультурний контекст формування офіційної та народної культур.

 14. Релігійна та світська публіцистика середньовіччя.

 15. Форми розповсюдження масової інформації в ІХ – ХІІІ ст.

 16. «Міська» культура й поява інформаційних інституцій (листування, збір новин на замовлення, рукописна книжка та ін.).

 17. Національні особливості зародження преси в Германії.

 18. Виникнення масових видань та їх загальна характеристика.

 19. Передумови виникнення англійської друкованої газети.

 20. «Зоряна палата»: специфіка діяльності цензури в Англії ХУІ-ХУП століть.

 21. Типологія рукописних і друкованих видань на початку ХУП століття.

 22. Специфіка видавничої справи у Франції в ХУІ-ХУП століттях.

 23. Усні й писемні форми розповсюдження інформації у Франції періоду Відродження.

 24. “Газетт” Ренодо в історії становлення французької журналістики.

 25. Преса і влада у Франції 17 ст.

 26. Французька публіцистика. Вольтер. Дідро.Руссо.

 27. Народження гасла “свобода друку”.

 28. Біль про права та журналістика Англії 17-18 ст.

 29. Англійська концепція свободи друку: історія виникнення.

 30. Виникнення політичних партій у 18 ст та їх журналістика

 31. Політична боротьба і преса Франції часів Великої французької революції.

 32. М.Робесп”єр – журналіст.

 33. Вербальні й невербальні форми комунікації в давній історії.

 34. Формування риторичного типу публіцистики в Давній Греції.

 35. Діалог як форма філософської публіцистики в Давній Греції й Давньому Китаї. Історія становлення жанру.

 36. Офіційна преса Давнього Риму й Давнього Китаю. Порівняльна характеристика.

 37. Епістолярний жанр як засіб неофіційної комунікації в Давні часи.

 38. Вплив німецької публіцистики періоду Реформації (М.Лютер, І.Мюнцер) на політику Германії ХУІ ст.

 39. Публіцистична й громадська діяльність Ульріха фон Гуттена.

 40. Офіційні й масові комунікаційні шляхи в середньовічній Європі.

 41. Масова інформація в часи пізнього середньовіччя. Шляхи розповсюдження.

 42. Виникнення й розвиток цензури в Європі в ХVІ – ХVІІ ст.

 43. Західноєвропейські друковані й рукописні видання ХV–ХVІІст., особливості співіснування.

 44. Періодичні видання ХVІІ ст. і памфлети англійської буржуазної революції.

 45. Національні особливості памфлетної публіцистики в Англії в 1641-

 46. 1660-х рр.

 47. Еволюція гасла “свобода друку” в Англії в ХVІІ ст.

 48. Становлення німецької політичної преси в ХVІІІ ст. (на матеріалі публіцистики Шубарта, Віланда).

 49. Моральний тижневик як тип видання.

 50. Журнал “Глядач” у контексті часу.

 51. Редакторська й публіцистична діяльність Джона Мільтона.

 52. Журналістська й видавнича діяльність Б.Франкліна.

 53. Преса часів Французької буржуазної революції 1789–1794. Газетна типологія.

 54. Полеміка жирондистів і якобінців у пресі часів Французької буржуазної революції.

 55. “Подорож” як жанр американської публіцистики ХVІІІ століття.

 56. Специфіка конфлікту в сатиричній публіцистиці Джонатана Свіфта.

 57. Правове регулювання діяльності преси у ХVІІІ столітті. Спроба порівняльної характеристики.

 58. Оцінка як ідеологічна категорія в публіцистиці Марата.

 59. Д.Дефо – засновник англійської журналістики.


ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Зміст


контрольних завдань

Додруковий період

Дати визначення наступним термінам 1. Інкунабула

 2. Оперії

 3. Газетта

 4. Цензура

 5. Римські афіші

 6. Гомеродром

 7. Рукописні листи, фуггер-цайтунги, конарди.

Заповнити хронологічну таблицю

3300 р. до н.е.
59 р. до н.е.
Середина 15 ст.
17 століття

Прочитати текст Дж.Мільтона «Ареопагітика» (1644) (див. файл Текст), привести з роботи по 3 цитати проти цензури, звернені до аристократів, духовенства, буржуазії .

Приклад

Аудиторний принцип у памфлеті Д.Мільтона «Ареопагітика»

Стан

Теза

Цитата

Духовен-ство

Вбити книгу – скоїти гріх

«…убить хорошую книгу значит почти то же самое, что убить человека: кто убивает человека, убивает разумное существо, подобие Божие; тот же, кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум, убивает образ Божий как бы в зародыше»

Буржуазія

Тотальна заборона по-шириться на традиційні сфери прибутку і розваг

«Если мы хотим регулировать печать и таким способом улучшать нравы, то должны поступать так же и со всеми увеселениями и забавами – со всем, что доставляет человеку наслаждение. В таком случае нельзя слушать никакой музыки, нельзя сложить или пропеть никакой песни, кроме серьезной дорической».

Джентль-мени

Попередня цензура прини-жує науку і знання, адже сумнівається в їх необхідності

«В самом деле, если мы опять возвращаемся к инквизиции и цен-зуре, если мы до того относимся трусливо к самим себе и подо-зрительно ко всем прочим, что боимся каждой книги и шелеста каждого листа, даже еще не зная их содержания; если люди, которым недавно было почти запрещено проповедовать, теперь будут в состоянии запрещать нам всякое чтение, кроме угодного им, то в результате получится не что иное, как новая тирания над наукой»

Заповнити хронологічну таблицю


1609
1622
1633
1488-1641
18 століття. Епоха Просвітництва

Прочитати номери видання «Глядач», написати стилізацію за однією з тем: 1. Бував я…

 2. Знавав я…

 3. Жіноцтво як читацька аудиторія.

 4. Межі сатири.

Заповнити хронологічну таблицю

1709
1710-1711
1785


  1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ (4 СЕМЕСТР)

 1. Специфіка формування давньогрецької та давньоримської риторичної публіцистики.

 2. Газети Давнього Риму й Китаю. Порівняльна характеристика.

 3. Риторика – мистецтво переконувати.

 4. Порівняльна характеристика риторичних прийомів у промовах Демосфена і Цицерона.

 5. Особливості писемної комунікації Давнього Риму.

 6. Пам’ятки історіографії у Давню епоху.

 7. Логографи, операрії в історії Давнього Риму.

 8. Особливості функціонування неофіційних повідомлень і канали їх розповсюдження.

 9. Двуєдинство середньовічної культури. Соціокультурний контекст формування офіційної та народної культур.

 10. Релігійна та світська публіцистика середньовіччя.

 11. Форми розповсюдження масової інформації в ІХ – ХІІІ ст.

 12. «Міська» культура й поява інформаційних інституцій (листування, збір новин на замовлення, рукописна книжка та ін.).

 13. Національні особливості зародження преси в Германії.

 14. Національні особливості зародження преси в Англії.

 15. Національні особливості зародження преси в Франції.

 16. Національні особливості зародження преси в Італії.

 17. Виникнення масових видань та їх загальна характеристика.

 18. Передумови виникнення англійської друкованої газети.

 19. «Зоряна палата»: специфіка діяльності цензури в Англії ХУІ-ХУП століть.

 20. Типологія рукописних і друкованих видань на початку ХУП століття.

 21. Специфіка видавничої справи у Франції в ХУІ-ХУП століттях.

 22. Усні й писемні форми розповсюдження інформації у Франції періоду Відродження.

 23. “Газетт” Ренодо в історії становлення французької журналістики.

 24. Університети в історії преси.

 25. Роль особистостей в процесі поширення книгодрукування та перших прагазет.

 26. Дайте загальну характеристику перших американських видань.

 27. Охарактеризуйте моральний тижневик як тип періодичного видання.

 28. Про що зазвичай повідомляли римські афіши?

 29. Національна специфіка виникнення преси в Англії.

 30. Давні праобрази газет.

 31. Назвіть рукописні італійські газети ХУІ-ХУП ст.

 32. Форми розповсюдження інформації у Середньовіччі.

 33. Охарактеризуйте видання "Афінська газета".

 34. Роль преси у розповсюдженні просвітницьких ідей.

 35. Назвіть памфлети Лільберна та Уінстенлі.

 36. Про що зазвичай повідомляли перші французькі газети ?

 37. Роль цензури в історії преси ХVIII ст.

 38. Редакторська і публіцистична діяльність Д. Дефо.

 39. Тематика видання Ренодо “Газетт”.

 40. Моральний тижневик як тип видання.

 41. Роль усного слова в Давній Греції і Римі.

 42. Ранні форми існування жанру “памфлет“.

 43. Охарактеризуйте видання Шубарта “Німецькі хроніки”.

 44. Роль поштарської служби у виникненні і розповсюдженні газет.

 45. Публіцистика англійської буржуазної революції. Загальна характеристика.

 46. Типологія германських видань ХVIII ст.

 47. Яку “скромну пропозицію” висуває Д.Свіфт?

 48. Попередники газет в Давньому Китаї.

 49. Ідеологія Просвітництва і розвиток журналістики в ХУШ ст.

 50. Який найкоротший засіб боротьби з дисентерами запропонував Д.Дефо?

 51. Прокоментуйте наступний вислів і вкажіть його автора: «Необхідно, щоб в державі багаті допомагали бідним, оскільки порушується гармонія, коли одна частина жирує, а інша – атрофується».

 52. Становлення світової політичної журналістики у ХVIII ст. Загальна характеристика.

 53. Назвіть причину розповсюдження в Америці «ньюс леттерс».

 54. Хто видавав фуггер-цайтунги.

 55. Боротьба англійської журналістики за право інформувати про засідання парламенту.

 56. Охарактеризуйте видання Д.Свіфта "Дослідник".

 57. Яке відношення до преси мав автор наступного вислову: «Як тіло людське було б страхітливим, якби мало очі на всіх своїх частинах, так і держава була б подібна йому, якби усі піддані були освічені»?

 58. Університети в історії виникнення преси.

 59. Вкажіть причини виникнення та поширення рукописних видань в Італії.

 60. Ораторська майстерність та усна полеміка в масовому політичному спілкуванні Давньої Греції.

 61. Історія виникнення американських газет.

 62. Охарактеризуйте діггерство як політичний рух.

 63. Газети періоду Французької буржуазної революції.

 64. Чим зумовлена непристижність професії збирача новин у Давню епоху.

 65. Журналістика епохи Просвітництва. Загальна характеристика.

 66. Типологія рукописних германських видань ХVIII століття.

 67. Охарактеризуйте журнал "Татлер" ("Базіка")

 68. Значення “Хабеус корпус акт” для формування свободи слова у світовій журналістиці.

 69. “Ареопагітика” Мільтона (1644), вплив ідей трактату на формування уяви про незалежну пресу.

 70. Охарактеризуйте газети періоду Англійської буржуазної революції.

 71. Національна специфіка американської цензури в ХУШ ст.

 72. “Жіноче питання” на сторінках просвітницьких видань.

 73. Роялістська та революційна преса періоду Французької буржуазної революції.

 74. Усна і писемна комунікація у Середньовіччі.

 75. Навіщо Д.Дефо написав “Пояснення до “Найкоротшого засобу…”.
  1. КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до комплексної контрольної роботи з курсу"Історія виникнення преси"
Комплексна контрольна робота до курсу "Історія виникнення преси" передбачає перевірку сформованих знань щодо становлення та розвитку історико-журналістського процесу та контроль розуміння типології ЗМК з метою вдосконалення вмінь аналізу виникнення структури медіа-простору.

Завдання комплексної контрольної роботи з дисципліни "Історія виникнення преси" – перевірити теоретичні та практичні навички роботи з історико-журналістським матеріалом.

У результаті комплексної контрольної роботи студент повинен знати основні етапи розвитку пражурналістики, головні концепції преси та їх історичні виміри.

У результаті комплексної роботи до курсу "Історія виникнення преси" студент повинен уміти аналізувати тексти революційної, просвітницької публіцистики, чітко умотивовувати журнальні та газетні типології із конкретними фактами соціокультурного розвитку країн Європи та Америки.

Завдання комплексної контрольної роботи складається з 20 завдань практичного характеру, кожне з яких передбачає роботу з оригінальним англомовним матеріалом.

Всього завдань – 20.

Максимальна кількість балів за комплексну контрольну роботу – 40 (по 2 б. за кожне завдання).
1. 3. РЕЦЕНЗІЯ

на комплексну контрольну роботу з курсу"Історія виникнення преси"
(спеціальність "Журналістика")
Комплексна контрольна робота до курсу "Історія виникнення преси" передбачає перевірку сформованих знань щодо розуміння шляхів становлення інституту преси у Західній Європі та США, історії створення інституціональних ознак журналістики як особливої сфери життя суспільства, розвитку історико-журналістського процесу та контроль розуміння типології ЗМК з метою вдосконалення вмінь аналізу процесу виникнення структури медіа-простору.

Варіанти завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної журналістики" відповідають програмним вимогам, а саме: у результаті комплексної контрольної роботи студент повинен знати основні етапи виникнення преси, головні концепції преси та їх історичні виміри, принципи зародження та функціонування національних ринків масової та якісної преси, особливості становлення європейських, американських видань, головні типологічні ознаки загальнонаціональних, спеціалізованих газет і журналів.

Результати комплексної контрольної роботи до курсу "Історія зарубіжної журналістики", де студент демонструє вміння чітко умотивовувати журнальні та газетні типології із конкретними фактами соціокультурного розвитку країн Європи та Америки, аналізувати тексти публіцистики, узагальнювати національні особливості розвитку ринку друкованих видань країн Європи та США, орієнтуватися у питаннях становлення єдиного інформаційного світу можуть бути використанні для вивчення спеціально-орієнтованих дисциплін ("Сучасна зарубіжна журналістика", "Міжнародна журналістика", "Історія зарубіжної журналістики").

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка