Історія виникнення пресиСторінка3/22
Дата конвертації05.05.2017
Розмір2.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1: 1,4

для заочної форми навчання – 1: 15
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: розкриття особливостей зародження журналістики, умотивування потреби в інформації як головній рушійній силі комунікаційних процесів в історії та культурі.

Завданнями вивчення дисципліни “Історії виникнення преси” є: розгляд праобразів періодичних видань, встановлення загальних особливостей та національної специфіки розвитку публіцистики та журналістики різних країн у Давній період і в Нові часи; формування навичок наукової роботи, оскільки вивчення курсу базується на архівних дослідженнях, на самостійному аналізі публіцистичних текстів.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

вміти :

  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Пражурналістські явища. Становлення політичної публіцистики XVII ст.

Тема 1. Додруковий період. Перші періодичні видання в Європі.

Тема 2. Виникнення політичної публіцистики 17 ст. в Англії.

Змістовий модуль 2. Просвітницька журналістика 18 ст.

Тема 3. Публіцистика та журналістика Англії 18 ст.

Тема 4. Національні особливості просвітницької та політичної журналістики 18 ст.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

л

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Пражурналістські явища. Становлення політичної публіцистики XVII ст.

Тема 1. Додруковий період. Перші періодичні видання в Європі.

31

8

8

-

-

15

17

1

1

-

-

15

Тема 2. Виникнення політичної публіцистики 17 ст. в Англії.

31

8

8

-

-

15

17

1

1

-

-

15

Разом за змістовим модулем 1

62

16

1630

34

2

2

-

-

30

Змістовий модуль 2. Просвітницька журналістика.

Тема 3. Публіцистика та журналістика Англії 18 ст.

27

6

6

-

-

15

12

1

1

-

-

10

Тема 4. Національні особливості просвітницької та політичної журналістики 18 ст.

Контрольна модульна робота47

14


12

10

2


-

-

25

+

1222

1

1

-

-

10

+

10Разом за змістовим модулем

88

18

18

-

-

52

34

2

2

-

-

30

Усього годин


150

34

3482

68

4

460

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка