Історія розвитку фізіології у ХІХ століттіСкачати 192.02 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір192.02 Kb.

Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»


Методична вказівка

для самостійної позааудиторної роботи студентів №1
ТЕМА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФІЗІОЛОГІЇ У ХІХ СТОЛІТТІ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Тема розкриває основні етапи розвитку фізіології, знайомить досягненнями вітчизняної фізіологічної науки.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:


Знати історію розвитку фізіології, а також роль вітчизняних вчених в розробці нових пріоритетних напрямків і методів в фізіології.

Вміти використати знання матеріалу теми при вивченні окремих розділів предмету.

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


дисципліна

знати

вміти

хімія

фізика


біологія

анатомія людиниФундаментальні відкриття в природознавстві.

Використовувати одержані знання в інтерпретації механізмів фізіологічних функцій.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ


 1. Погляди на життєві процеси в організмі людини в давні часи і період середньовіччя.

 2. Виникнення експериментальної фізіології і її розвиток в XVII-XVIII ст.

 3. Розвиток фізіології в ХІХ ст.МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. ПИТАННЯ.


 1. Основні етапи становлення і розвитку фізіології.

 2. Погляди філософів і лікарів Давнього Китаю і Індії на будову і функції людського організму.

 3. Значення праць В.Гарвея, Л. Гальвані в вивченні кровообігу, відкритті біоелектричних явищ в живих тканинах.ЛІТЕРАТУРА:


ОСНОВНА

 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.16-23.

 2. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.14-16.ДОДАТКОВА:


 1. Нормальна фізіологія (під ред.В.І.Філімонова).- К.:”Здоров’я”.-1994.-С.3-4.

 2. Физиология человека (под ред.Г.И.Косицкого).-М.:Медицина,1985.-С.7-18.

 3. Физиология человека (под ред.В.М.Покровского).-1998.-М. «Медицина».-С.21-26.

 4. В.Ф. Ганонг. Фізіологія людини. Перев. з англ. під ред. М.Гжегоцького і ін. Львів: БАК, 2002.-784 с.Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.


Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»


Методична вказівка

для самостійної позааудиторної роботи студентів №2
ТЕМА: Внесок робіт І.М.Сєченова, І.П.Павлова, Ю.В.Чаговця, П.Г.Костюка в розвиток світової фізіології. Українська фізіологічна школа
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Тема розкриває основні етапи розвитку фізіології, знайомить досягненнями вітчизняної фізіологічної науки.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:


Знати історію розвитку фізіології, а також роль вітчизняних вчених в розробці нових пріоритетних напрямків і методів в фізіології.

Вміти використати знання матеріалу теми при вивченні окремих розділів предмету.

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


дисципліна

знати

вміти

хімія

фізика


біологія

анатомія людиниФундаментальні відкриття в природознавстві.

Використовувати одержані знання в інтерпретації механізмів фізіологічних функцій.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ


 1. Досягнення сучасної фізіологічної науки.

 2. Внесок робіт І.М. Сєченова, І.П. Павлова, Ю.В.Чаговця, П.Г. Костюка в розвиток світової фізіології.

 3. Роль вітчизняних вчених в вивченні функцій організму і їх регуляції, розробці нових напрямків і методів в фізіології.МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. ПИТАННЯ.


 1. Роль І.М.Сєченова і І.П.Павлова в дослідженні функцій мозку.

 2. Досягнення вітчизняної фізіології.


ЛІТЕРАТУРА:


ОСНОВНА

 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.16-23.

 2. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.14-16.

 3. Нормальна фізіологія (під ред.В.І.Філімонова).- К.:”Здоров’я”,1994.-С.3-4.

 4. Физиология человека (под ред.Г.И.Косицкого).-М.:Медицина,1985.-С.7-18.ДОДАТКОВА:


 1. Физиология человека (под ред.В.М.Покровского).-1998.-М.:«Медицина».-С.21-26.

 2. В.Ф. Ганонг. Фізіологія людини. Перев. з англ. під ред. М.Гжегоцького і ін. Львів: БАК, 2002.-784 с.Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.


Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»


Методична вказівка

для самостійної позааудиторної роботи студентів №3
ТЕМА: ІНТЕГРАТИВНІ ФУНКЦІЇ РЕТИКУЛЯРНОЇ ФОРМАЦІЇ, ЛІМБІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА БАЗАЛЬНИХ ЯДЕР.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Інтегративна функція ЦНС полягає в забезпеченні функціональних зв΄язків між різними структурами спинного і головного мозку, завдяки чому здійснюється їх узгоджена, злагоджена діяльність в процесах сприйняття і переробки інформації формування адекватних реакцій-відповідей. Знання функцій ретикулярної формації, лімбічної системи та базальних гангліїв необхідне для діагностики деяких неврологічних захворювань.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:


Знати функції ретикулярної формації і лімбічної системи і базальних ядер.

Вміти дати фізіологічне обгрунтування функціональних розладів, які виникають при пошкодженні структур ретикулярної формації, лімбічної системи і базальних гангліїв, схематично зобразити коло Пейнеза, цикли шкарлупи і хвостатого ядра.

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


дисципліна

знати

вміти

Анатомія людини, гістологія та ембріологія


Макро- і мікробудова головного мозку.

Показати на таблиці структури ретикулярної формації, лімбічної системи та базальних ядер.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ


 1. Інтегративна функція ЦНС.

 2. Морфофункціональні особливості ретикулярної формації. Поняття про активуючу систему мозку.

 3. Функції лімбічної системи мозку.

 4. Базальні ганглії, їх роль в формуванні системи реакцій організму.

 5. Клініко-фізіологічні аспекти ураження ретикулярної формації, лімбічних структур, базальних гангліїв.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. ПИТАННЯ.


 1. Інтегративна функція ЦНС.

 2. Морфофункціональні особливості ретикулярних нейронів.

 3. Функції ретикулярної формації стовбура мозку.

 4. Висхідний і нисхідний вплив ретиколярної формації.

 5. Структура лімбічної системи. Коло Пейнеза.

 6. Функції лімбічної системи.

 7. Роль гіпокампа та мигдалевидних ядер в інтегративній діяльності мозку,

 8. Базальні ганглії, їх класифікація.

 9. Цикл шкаралупи та її функції.

 10. Цикл хвостатого ядра.

 11. Функції блідої кулі.

 12. Прояви порушення функцій ретикулярної формації, структур лімбічної системи та базальних ядер.

ЛІТЕРАТУРА:

ОСНОВНА


 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.95-99, 106-108.

ДОДАТКОВА


 1. Нормальна фізіологія (під ред.В.І.Філімонова).- К.:”Здоров’я”.-1994.-C.69-72, 181-182, 157-159.

 2. Основы физиологии человека (под ред.Б.И.Ткаченко).-Санкт-Петербург.-1994.-т.1.-C.12-41.

 3. А.В.Коробков, С.А.Чеснокова. Атлас по нормальной физиологии.-М.”Высшая школа”.-1987.-C.261.

 4. В.Ф. Ганонг. Фізіологія людини. Перев. з англ. під ред. М.Гжегоцького і ін. Львів: БАК, 2002.-784 с.


Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.


Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»


Методична вказівка

для самостійної позааудиторної роботи студентів №4
ТЕМА: НЕЙРОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Діяльність людини, її вчинки, пов΄язані з певними потребами, бажаннями, інтересами. Знання ролі нейрохімічних речовин (медіаторів, пептидів, гормонів) в виникненні і формуванні мотивацій, емоцій, цілеспрямованої поведінки має не тільки діагностичне значення при нервових і психічних захворюваннях, але й розуміння повсякденної поведінки людини.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

Знати: Механізми виникнення мотиваційного збудження, роль емоцій в поведінці людини: участь медіаторних систем, пептидів, гормонів в цих процесах.

Вміти : Намалювати схеми формування мотиваційного збудження з переліком нейрохімічних речовин, які синтезуються в певних структурах головного мозку.

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


дисципліна

знати

вміти

Анатомія людини

ФізіологіяСтруктури головного мозку, які беруть участь в формуванні мотивацій, емоцій.
Нейрохімічні мотивації емоцій.

Схематично відобразити зв΄язки між цими структурами.

Пояснити можливі патофізіологічні порушення, пов΄язані з порушенням синтезу нейрохімічних речовин структурами головного мозку.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ


 1. Адренаргічні медіаторні системи головного мозку.

 2. Холінергічні медіаторні системи головного мозку.

 3. Серотонінергічні медіаторні системи головного мозку.

 4. Нейропептиди, ендогенні опіати.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. ПИТАННЯ.

 1. Роль біогенних амінів в формуванні поведінки людини.

 2. Роль нейропептидів в формуванні поведінки людини.

 3. Роль ендогенних опіатів в формуванні поведінки людини.

 4. Роль гормонів в формуванні поведінки людини.

 5. Особливості поведінкових реакцій при стоматологічних захворюваннях.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.229-257.

ДОДАТКОВА:

 1. Нормальна фізіологія (під ред. В.І.Філімонова).-К.,”Здоров´я”.- 1994.-C.566-581.

 2. Физиология человека (под ред. Г.И.Косицкого).-М.-“Медицина”.-1985.-C.530-532.

 3. В.Ф. Ганонг. Фізіологія людини. Перев. з англ. під ред. М.Гжегоцького і ін. Львів: БАК, 2002.-784 с.

 4. Основы физиологии человека (под ред.Б.И.Ткаченко).- Санкт-Петербург.-1994.-т.1.-C.363-372.

 5. Физиология человека (под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько).-Москва.-“Медицина”.-1988.-т.2.-C.313-318.

Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.


Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»


Методична вказівка

для самостійної позааудиторної роботи студентів №5
ТЕМА: ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ КРОВІ.
Актуальність теми: Знання показників внутрішнього середовища необхідні для розуміння різних патологічних станів організму у різні періоди життя людини, а також для адекватного застосування препаратів крові і кровозамінників.

Навчальні цілі:

Знати: Основні поняття про внутрішнє середовище. Склад, властивості і функції крові у різні періоди онтогенезу. Основні фізіологічні константи крові та механізми, що підтримують їх сталість.

Вміти: Аналізувати загальний аналіз крові, характеризувати особливості лейкоцитарної функції.

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


дисципліна

знати

вміти

Гістологія
Біологія
Анатомія


Клітини крові.
Склад та функції крові.
Будова органів кровотворення.

Вміти розрізняти форменні елементи крові.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ


  1. Ембріональний розвиток системи крові.

  2. Анатомо-фізіологічні особливості системи крові.

  3. Вікові особливості фізико-хімічних властивостей крові.

  4. Білковий склад плазми крові у різні періоди життя людини.

  5. Зміни крові в процесі старіння.

  6. Вікові особливості транспортної функції крові.

  7. Типи гемоглобіну, особливості фетального гемоглобіну для людей різних вікових категорій.

  8. Особливості захисних функцій крові.

  9. Вікові зміни системи згортання крові.

  10. Вікові зміни системи кровотворення.МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.


 1. Поняття про внутрішнє середовище організму. Гомеостаз та гомеокінез.

 2. Фізіологічні константи, їх види.

 3. Фізіологічні функції крові.

 4. Поняття про реакцію крові та буферні системи крові.

 5. Склад плазми крові, фізіологічне значення її компонентів.

 6. Роль білків плазми крові.

 7. Осмотичний та онкотичний тиск плазми, його значення.Література:

ОСНОВНА


 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.285-287.

 2. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.424-478.

 3. Тарасюк В.С. Титаренко Г.Г. Паламар І.В. Ріст і розвиток людини.-К: Медицина, 2008.- С.111-130.

ДОДАТКОВА


 1. Анатомія та фізіологія з патологією/ За ред. Я.І.Федонюка, Л.С.Білика, Н.Х.Микули.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.- С.

 2. Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова.-К.:”Здоров´я”.- 1994.-С.230-253.

 3. Физиология человека / Под ред. Г.И.Косицкого.-М:“Медицина”.-1985.-С.210-217.

 4. Посібник з нормальної фізіології / За ред.В.Г.Шевчука.-К.:“Здоров´я”.-1995.-С.106-110.

 5. Руководство к практическим занятиям по физиологии /Под ред.Г.И.Косицкого.- М.:-«Медицина».-1988.-С.125-128.

 6. Физиология человека /Под ред.Р.Шмидта и Г.Тевса.- М:“Мир”.-1985.- т.3.- С.5-15.

 7. Основы физиологии человека / Под ред.Б.И.Ткаченко.- Санкт-Петербург,1994.-т.1.- С.56-68.

 8. Конспект лекцій.

 9. В.Ф. Ганонг. Фізіологія людини. Перев. з англ. під ред. М.Гжегоцького і ін. Львів: БАК, 2002.-784 с.


Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.


Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»


Методична вказівка

для самостійної позааудиторної роботи студентів №6
ФАКУЛЬТЕТ: МЕДИЧНИЙ.

ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КРОВООБІГУ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Знання особливостей локального кровообігу в органах і механізмів їх регуляції відносно вимог організму важливе для розуміння порушень функцій при патологісних станах і раціонального їх лікування.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Вивчити особливості кровопостачання міокарду, гловного мозку, легень і нирок та механізми їх регуляції.


Знати: Місцеві і центральні механізми регуляції локальних кровообігів.

Вміти: Дати оцінку проявам порушення кровообігу в окремих органах при патологічних станах.

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


дисципліна

знати

вміти

Анатомія людини

Гістологія


Біофізика

Особливості кровопостачання окремих органів і їх інервацію.
Особливості структури капілярів.
Залежність зміни гемодинамічних показників від периферичного опору судин.

Малювати схеми.

Писати формули.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ

 1. Особливості коронарного кровообігу.


 2. Особливості кровопостачання головного мозку.

 3. Легеневий кровообіг.

 4. Нирковий кровообіг.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.


 1. Кровопостачання міокарду під час серцевого циклу.

 2. Особливості венозного віддоту від серця.

 3. Морфо-функціональні особливості гемодинаміки в малому колі кровообігу.

 4. Кровопостачання головного мозку; місцеві і центральні механізми регуляції.

 5. Кровопостачання нирок; місцеві і центральні механізми регуляції.

ЛІТЕРАТУРА:

ОСНОВНА:


 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.328-334.

 2. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.597-612.

ДОДАТКОВА:


 1. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини: Підручник/ Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М.Гжегоцький, В.Шевчук, О.Заячківська.- Львів: БаК, 2002.- С.784.

 2. Нормальна фізіологія (під ред.В.І.Філімонова).- К.:”Здоров’я”.- 1994.- С. 365-379.

 3. Физиология человека (под ред.Г.И.Косицкого).-Москва.-“Медицина”.-1985.-С.286-288.

 4. Основи физиологии человека (под ред.Б.И.Ткаченко).- Санкт-Петербург.- 1994.- т.1- С.285-317.

 5. Физиология человека (под ред.Г.И.Покровского, Г.Ф.Коротько).-Москва.-“медицина”.-1998.- т.1.-С.390-396.

Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»


Методична вказівка

для самостійної позааудиторної роботи студентів №7
ТЕМА: ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ.
Актуальність теми: Знання будови серця, роботи його клапанного апарату, фазової структури серцевого циклу необхідні для розуміння роботи серця як помпи. Знання основних показників гемодинаміки необхідні для розуміння функцій серцево-судинної системи в різні періоди життя людини, причини їх порушень при різноманітних патологічних станах.
Навчальні цілі:

Знати: Будову серця, фазову структуру серцевого циклу. Основні закономірності і показники гемодинаміки, фактори які на них впливають та основні механізми регуляції кровообігу.

Вміти: Аналізувати послідовність процесів (зміна тиску в камерах серця, стан клапанного апарату), відповідно до фаз серцевого циклу. Визначати кров´яний тиск, досліджувати артеріальний пульс.

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


дисципліна

знати

вміти

Анатомія людини

Гістологія

Біофізика


Будова великого і малого кола кровообігу.
Особливості структури капілярів.
Залежність зміни гемодинамічних показників від периферичного опору судин.

Малювати схеми.

Писати формули.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ


 1. Морфо-функціональні особливості кровообігу плода. Співвідношення в роботі правого та лівого шлуночків плода.

 2. Структурні зміни серцево-судинної системи та особливості провідної системи серця новонароджених.

 3. Особливості фізіології серцевого м'яза та нагнітальної функції в неонатальний період.

 4. Реакції серцевого м'яза на фізичне навантаження.

 5. Тривалість серцевого циклу новонароджених, тривалість систоли та тривалість діастоли.МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.


 1. Будова системи кровообігу (велике і мале коло кровообігу)

 2. Будова серця.

 3. Показники гемодинаміки.


Література:

ОСНОВНА:


 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.335-337.

 2. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.479-596.

 3. Тарасюк В.С. Титаренко Г.Г. Паламар І.В. Ріст і розвиток людини.-К: Медицина, 2008.- С.131-161.

ДОДАТКОВА:


 1. 1.Анатомія та фізіологія з патологією/ За ред. Я.І.Федонюка, Л.С.Білика, Н.Х.Микули.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.- С. 322-328.

 2. Нормальна фізіологія (під ред. В.І.Філімонова).-К.,”Здоров´я”.- 1994.-С.300-306.

 3. Физиология человека (под ред. Г.И.Косицкого).-М.-“Медицина”.-1985.-С.239-240.

 4. Посібник з нормальної фізіології (під ред.В.Г.Шевчука).-К.-“Здоров´я”.-1995.-С..250-253.

 5. Основы физиологии человека (под ред.Б.И.Ткаченко).- Санкт-Петербург.-1994.-т.1,С.256-258.

 6. В.Ф. Ганонг. Фізіологія людини. Перев. з англ. під ред. М.Гжегоцького і ін. Львів: БАК, 2002.-784 с.


Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»


Методична вказівка

для самостійної позааудиторної роботи студентів №8
ТЕМА: ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДИХАННЯ.
Актуальність теми: Зовнішнє дихання є першим етапом процесу дихання і являє собою обмін газів між навколишнім середовищем і легенями. Показники апарату зовнішнього дихання відображають функціональний стан системи дихання, тому їх дослідження проводять з метою визначення фізичного розвитку організму, діагностики легеневих захворювань і оцінки ефективності їх лікування.
Навчальні цілі:

Знати: Будову і функції системи дихання , їх роль в організмі. Статичні і динамічні показники легеневої вентиляції, їх величини, які відповідають фізіологічній нормі, методи дослідження.

Вміти: Інтерпретувати значення відємного міжплеврального тиску для процесів дихання і кровообігу. Провести спірометрію. Визначити в себе належні показники життєвої ємності легень. Підрахувати частоту дихання у людей різного віку, дати оцінку отриманим результатам

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


дисципліна

знати

вміти

Анатомія людини
Гістологія

Будова органів дихання.
Гістологічна структура альвеол.

Малювати схеми.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ


  1. Вікові особливості газообміну.

2. Особливості газообміну плода. Стійкість тканин плода до гіпоксії.

3. Механізм першого вдиху немовляти.

4. Структурні зміни дихальної системи у дітей.

5. Показники зовнішнього та внутрішнього дихання у дітей.

6. Особливості дихання в період старіння.

7. Функціональні зміни в системі дихання.МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.


 1. Сутність дихання, його основні етапи.Дихальний цикл. Біомеханіка вдиху і видиху.

 2. Типи дихання.

 3. Міжплевральний тиск, механізми його утвореня. Еластична тяга легень.

 4. Фізіологічна роль сурфактанту.

 5. Функціональні показники апарату зовнішнього дихання. Методи їх визначення.

 6. Газообмін в легенях, тканинах.

 7. Транспорт газів кров'ю.Література:

ОСНОВНА:


 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.356-357.

 2. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.479-521.

 3. Тарасюк В.С. Титаренко Г.Г. Паламар І.В. Ріст і розвиток людини.-К: Медицина, 2008.- С.162-181.

ДОДАТКОВА:


 1. Анатомія та фізіологія з патологією/ За ред. Я.І.Федонюка, Л.С.Білика, Н.Х.Микули.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.- С.382-391, 392-394.

 2. Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова.-К.:”Здоров´я”.- 1994.-С.383-405.

 3. Физиология человека / Под ред. Г.И.Косицкого.-М:“Медицина”.-1985.-С.292-303.

 4. Физиология человека /Под ред.Р.Шмидта и Г.Тевса.- М:“Мир”.-1985.- т.3.- С.15-25, 33-39.

 5. Основы физиологии человека / Под ред.Б.И.Ткаченко.- Санкт-Петербург,1994.-т.1.- С.340-362.

 6. Конспект лекцій.

 7. В.Ф. Ганонг. Фізіологія людини. Перев. з англ. під ред. М.Гжегоцького і ін. Львів: БАК, 2002.-784 с.Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.


Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»


Методична вказівка

для самостійної позааудиторної роботи студентів №9
ТЕМА: ЗАСТОСУВАННЯ ГАСТРОІНТЕСТІНАЛЬНИХ ГОРМОНІВ У КЛІНІЦІ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Знання гастроінтестінальних гормонів (їх фізіологічних ефектів, механізмів дії, джерел біосинтезу та шляхів обміну) необхідне для розуміння регуляції травлення, а також для фізіологічного обгрунтування вибору фармакологічних середників при лікуванні різних захворювань шлунково-кишкового тракту.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:


Знати основні фізіологічні ефекти гастроінтестінальних гормонів.

Вміти пояснити роль гастроінтестінальних гормонів у регуляції травних процесів.

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


дисципліна

знати

вміти

Анатомія людини

Гістологія та ембріологія


Нормальна фізіологіяАнатомічну будову шлун-ково-кишкового тракту.
Клітинні джерела біосинтезу гастроінтестінальних гормо-нів.
Механізми дії, властивості і шляхи обміну та виділення гстроінтестінальних гормонів.

На таблицях і муляжах показу

вати відділи шлунково-кишкового тракту.

Розрізняти на гістологічних препаратах клітинні джерела біосинтезу гастроінтестінальних гормонів.

Пояснити роль інтестінальних гормонів у регуляції травних процесів.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ.


 1. Загальні уявлення про гастроінтестінальні гормони.

 2. Основні ефекти гастроінтестінальних гормонів.

 3. Застосування гастроінтестінальних гормонів у клініці.

 4. Застосування препаратів гастроінтестінальних гормонів при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту.МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.


 1. Історія відкриття гастроінтестінальних гормонів.

 2. Клітинні джерела біосинтезу гастроінтестінальних гормонів.

 3. Шляхи обміну та виділення гастроінтестінальних гормонів.

 4. Методи визначення гастроінтестінальних гормонів.

 5. Назвати фізіологічні ефекти гастроінтестінальних гормонів.ЛІТЕРАТУРА:

ОСНОВНА


 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.376-397.

 2. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.661-685.

ДОДАТКОВА


 1. Фізіологія (під ред. В.Г.Шевчука). Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2005.- С.201-205.

 2. Нормальна фізіологія (під ред.В.І.Філімонова).- К.:”Здоров’я”.- 1994.- С.228-229.

 3. Физиология человека (под ред.Р.Шмидта и Г.Тевса).- М.:”Мир”.- 1985.- т.IV.- С.120-129.

 4. Основи физиологии человека (под ред.Б.И.Ткаченко).- Санкт-Петербург.- 1994.- т.1- С.387-392.

 5. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини: Підручник/ Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М.Гжегоцький, В.Шевчук, О.Заячківська.- Львів: БаК, 2002.- С.442-448.

Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка