Історія кафедри управління таСторінка6/6
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6

РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ШКОЛИ ДОКТОРА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОРА, ЗАСЛУЖЕНОГО ПРОФЕСОРА НФАУ, ЗАСЛУЖЕНОГО
ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ ТОЛОЧКА В.М.За результатами науково-дослідної діяльності ПВС кафедри, разом із дисертантами, надруковано понад 800 науково-методичних праць, зокрема в наукових фахових виданнях 165 і за кордоном − 44, отримано свідоцтв про авторське право на твір − 6, нововведень занесених до реєстру України − 3, наказів − 10.
Н
Диплом ІІІ ступеня переможцеві конкурсу-виставки навчальних видань НФаУ

Диплом учасника міжнародної спеціалізованої виставки-конференції
ауково-методичні видання, підручники, навчальні посібники, словники, довідники, монографії та інші отримують визнання. Підручник «Управління фармацією» нагороджений дипломом на виставці-ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта Харківщини» (1998), а підручник «Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств» − дипломом ІІ ступеня на форумі «Освіта, наука, виробництво − шляхи інтеграції» (2002). Співробітники кафедри отримують також Почесні грамоти Фармацевтичної асоціації України, Почесні грамоти НФаУ, грошові премії тощо.

ЕПІЛОГ

День за днем, рік за роком − 30 років!

Таким чином колектив кафедри УЕФ ІПКСФ пройшов шлях у 30 років. Це багато, чи мало?! У порівнянні з історією розвитку університету, від ХФІ і до НФаУ, упродовж понад 200 років це небагато. Разом з тим кафедра має свою історію, яка співпадає із започаткуванням у складі ХФІ післядипломної підготовки спеціалістів фармації, від факультету вдосконалення провізорів і до Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Кафедра УЕФ ІПКСФ продовжує бути опорною і посідає провідне місце у післядипломній підготовці фахівців фармації в Україні.

За весь період діяльності на кафедрі проведено 356 циклів з підвищення кваліфікації 14,5 тис. спеціалістів фармації. Серед них, відповідно, відбулося 145 циклів на державне замовлення для 6,34 тис. спеціалістів і 211 циклів на позапланове замовлення для 8,15 тис. спеціалістів.

Одночасно проведена первинна спеціалізація (інтернатура) для випускників НФаУ і фармацевтичних факультетів медичних та інших університетів на 30 циклах. Загалом охоплено більше 12 тис. провізорів-інтернів.

Географія діяльності кафедр ІПКСФ досить широка і охоплює майже усі регіони України, в тому числі кафедра УЕФ.

У подальшому завдання перед ПВС кафедри УЕФ ІПКСФ залишаються досить напруженими, тому що потреба у підвищенні кваліфікації спеціалістів фармації зростає і вимагає впровадження сучасних форм і методів його проведення, в тому числі у вигляді дистанційного навчання.

Передбачається також розширення міжнародного співробітництва з громадськими і професійними об’єднаннями, асоціаціями університетів і фармацевтичних факультетів, навчально-методичними структурами і підрозділами наукової і практичної фармації.

Важливим залишається збереження історичного надбання і традицій кафедри, виховання на них нової генерації ПВС.


«Будемо вірними славі наших попередників, завжди пам’ятатимемо, що ми без них − ніхто, що вони для нас − усе! Шануймо та цінуймо нашу історію, бережемо сучасність…»

(с. 614 з Історії Національного фармацевтичного університету (За заг. ред. В.П. Черниха. − Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2005)ЛІТЕРАТУРА

1. Астахова В.І. Видатні педагоги вищої школи / В.І. Астахова, К.В. Астахова, А.О. Гайков та ін. − Харків: «Глобус», 1998. −736 с.

2. Богатирьова Р.В. Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Енітенко, В.П. Черних та ін. − Х.: Прапор, Вид-во УкрФА, 1999. − 799 с.

3. Борисюк Ю.П. У истории Харьковского фармацевтического института / Ю.П. Борисюк, В.А. Семинько, А.С. Казарковский // Труди Харьковского государственного фармацевтического института. − Х., 1957. − Вып. 1. − С. 8-14.

4. Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / за. ред. В.П. Черниха. − Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2005. − 624 с.

5. Національна фармацевтична академія України. Здобутки і плани: 1999/2000 − 2000/2001. − Х.: Вид-во НФАУ, 2000. − 60 с.

6. Національна фармацевтична академія України. Здобутки і плани: 2000/2001 − 2001/2002. − Х.: Вид-во НФАУ, 2001. − 131 с.

7. Національний фармацевтичних університет. Здобутки і плани: 2002/2003 − 2003/2004. − Х.: Вид-во НФаУ, 2003. − 282 с.

8. Національний фармацевтичних університет. Здобутки і плани: 2003/2004 − 2004/2005. − Х.: Вид-во НФаУ, 2004. − 277 с.

9. Національний фармацевтичних університет. Здобутки і плани: 2004/2005 − 2005/2006. − Х.: Вид-во НФаУ, 2005. − 304 с.

10. Національний фармацевтичних університет. Здобутки і плани: 2005/2006 − 2006/2007. − Х.: Вид-во НФаУ, 2006. − 200 с.

11. Національний фармацевтичних університет. Здобутки і плани: 2006/2007 − 2007/2008. − Х.: Вид-во НФаУ, 2007. − 208 с.

12. Національний фармацевтичних університет. Здобутки і плани: 2007/2008 − 2008/2009. − Х.: Вид-во НФаУ, 2008. − 208 с.

13. Національний фармацевтичних університет. Здобутки і плани: 2008/2009 − 2009/2010. − Х.: Вид-во НФаУ, 2009. − 210 с.

14. Національний фармацевтичних університет. Здобутки і плани: 2009/2010 − 2010/2011. − Х.: Вид-во НФаУ, 2010. − 240 с.

15. Національний фармацевтичних університет. Здобутки і плани: 2010/2011 − 2011/2012. − Х.: Вид-во НФаУ, 2011. − 210 с.

16. Національний фармацевтичних університет. Здобутки і плани: 2011/2012 − 2012/2013. − Х.: Вид-во НФаУ, 2012. − 264 с.

17. Національний фармацевтичних університет. Здобутки і плани: 2012/2013 − 2013/2014. − Х.: Вид-во НФаУ, 2013. − 136 с.

18. Національний фармацевтичний університет. Підсумки діяльності за 2004 − 2010 роки. − Х.: Вид-во НФаУ, Золоті сторінки, 2010. − 232 с.

19. Перцев. И.М. К 70-летию со дня рождения и 45-летию научно-педагогической и общественной деятельности: библиография. − Х.: Изд-во УкрФА, 1999. − 72 с.

20. Толочко В.М. До 50-річя з дня народження і 25-річя науково-педагогічної та суспільної діяльності: бібліографія − Х.: Вид-во УкрФА, 1999. − 68 с.

21. Толочко В.М. До 60-річчя з дня народження та 35-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності: бібліографічний покажчик. − Х.: Вид-во НФаУ, 2010. − 146 с.

22. Толочко В.М. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / В.М. Толочко, І.П. Банний, І.М. Перцев, В.О. Шаповалова; за ред. В.М. Толочко. − Х.: Вид-во НФаУ, 2001. − 16 с.

23. Удосконалення професійної підготовки випускників фармацевтичного вузу [тези доповідей / за ред. В.П. Черниха.] − Х.: Вид-во УкрФА, 1997. − 76 с.

24. Ученые Украины − фармации / [под ред. И.М. Перцева.] −Х., 1991. − 255 с.

25. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. − К.: «МОРІОН», 2005. − 848 с.

26. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. − [2-ге вид. перероб. і доповн.]. − ради та автор передмови В.П. Черних. − К.: «МОРІОН», 2010. − 1632 с.

27. Черних В.П. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації: крізь призму часу. 1983 − 2003 / В.П. Черних, В.М. Толочко, О.Ф. Пімінов та ін.; за. ред. В.П. Черниха. −Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2004. − 272 с.

28. Черних В.П. Часопис «Фармація України: від з’їзду до з’їзду» / В.П. Черних, А.С. Немченко, С.В. Хіменко та ін. − Х.: Фактор, 2005. − 344 с.

29. Черних В.П. 35 лет научной, педагогической и общественной деятельности: библиография. − Х.: Изд-во НФАУ, 2000. − 240 с.30. Шемчук Л.А. Полвека в фармации: В.П. Черних , Л.А. Шемчук, Т.В. Шпичак, З.Ф. Подстрелова и др. − Х.: Золотые страницы, 2009. − 544 с.

Толочко Валентин Михайлович

Чешева Маргарита Вікторівна

Міщенко Інна Володимирівна

Должнікова Ольга Миколаївна

Вакуленко Дар’я Валеріївна

Зарічкова Марія Володимирівна

Артюх Тетяна Олександрівна

Музика Тамара Федорівна

Великий Дмитро Львович

Подгайний Григорій Якович

Немченко Олеся Анатоліївна

Медведєва Юлія Петрівна

ІСТОРІЯ

КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ

ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

ІПКСФ
Монографія

Відповідальний за випуск:

Комп’ютерна верстка та дизайн:


Підписано до друку:

Видавництво:

Надруковано:

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка