Історія кафедри управління таСторінка3/6
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6

Із спогадів доцента Музики Т.Ф.

До трудової діяльності на посаді викладача НФаУ, я 28 років працювала завідувачем міжлікарняної аптеки, яка була розміщена в приміщенні Інституту терапії АМНУ ім. Л.Т. Малої. Аптека була базою практики НФаУ. Статус бази практики зобов’язував співробітників аптеки бути обізнаними в усіх напрямках розвитку фармації. Тому підґрунтям ефективного проходження практики студентів та слухачів була плідна співпраця з професорсько-викладацьким колективом НФаУ, зокрема з кафедрою УЕФ ІПКСФ, її керівником, професором Толочком В.М. Безумовно це сприяло успішній діяльності аптеки.

Особисто моя післядипломна освіта проходила за всіма місцями розташування кафедри УЕФ ФУП, пізніше ІПКСФ (вул. Челюскінців, пл. Повстання 17). Тобто, підвищення кваліфікації на кафедрі сприяло моєму професійному зростанню і викладачі кафедри були не осторонь від моєї трудової діяльності. Особливо плідно я співпрацювала, як слухач, в основному з куратором, доцентом Должніковою О.М.

Тому, коли в 2008 р. було ліквідовано аптеку, запрошення на роботу за основним місцем на кафедрі УЕФ ІПКСФ було для мене цікавим та почесним. Перехід на кафедру став новим етапом у професійній діяльності. Тепер фармацію я повинна була вивчати з науково-педагогічного підходу, а це для мене було новим. Але багатолітня праця, ще зі студентських років, з завідувачем кафедри, професором Толочком В.М. була суттєвою підтримкою в непростий період мого життя.

Перше знайомство з колективом кафедри залишило незабутнє враження. Відкритість стосунків, бажання працювати на кінцевий результат вразили мене. Колектив кафедри сприйняв мене доброзичливо, я відчула себе потрібною, а це було дуже важливо. Особисте шефство наді мною взяла доцент Зарічкова М.В., яка стала моїм рецензентом і порадником.

Творчий, діловий клімат кафедри дав наснагу для відтворення власного практичного досвіду на науковій основі, що завершилось захистом кандидатської дисертаційної роботи.

На цей час, аналізуючи свій професійний шлях, маючи досвід роботи у практичній фармації, як науковець і викладач я розумію, що нічого випадкового в житті немає. Навпаки, у мене тепер цікава сторінка життя, пов’язана з рідною кафедрою, за що я безмежно вдячна долі.

АРТЮХ Тетяна Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ.

Відповідальна за інформаційну підтримку сторінки кафедри УЕФ ІПКСФ на Інтернет-сайті НФаУ та власного Інтернет-сайту кафедри УЕФ

Після закінчення НФаУ (2006), працювала в системі практичної фармації Харківської області (2005–2007).

В
Асистент Артюх

Тетяна Олександрівна
ІПКСФ на кафедрі УЕФ працює з 2007 р.: аспірант (2007−2012), асистент (з 2012 р.).

Читає лекції та проводить заняття з дисципліни «Управління та економіка фармації», співавтор підручника «Управління фармацією: інтерактивний підручник» (2012, 2013), навчальних посібників: «Основи підприємницької діяльності у фармації: інтерактивний навчальний посібник» (2012, 2013), «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: електронний навчальний посібник»

(2013), «Збірка тестів з навчального курсу «Управління та економіка фармації»: інтерактивний навчальний посібник» (2013), «Збірка методичних рекомендацій для проведення семінарських і практичних занять: інтерактивний навчальний посібник» (2013).

Постійно бере участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях.

Співавтор навчального плану та програми циклу дистанційного навчання «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів» (2013).

Захистила кандидатську дисертацію «Оптимізація діяльності уповноваженої особи по забезпеченню якості лікарських засобів» (2012).

Кількість друкованих наукових праць − 46, серед них 15 статей у фахових та періодичних галузевих виданнях, у т.ч. у зарубіжних, 20 тез доповідей, 6 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Зазначені наукові пропозиції знаходять застосування в практичній діяльності та використовуються у навчальному процесі вищих навчальних закладів.

Має Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 42636 від 05.03.2012 р. на методичні рекомендації «Покращення професійної діяльності уповноваженої особи з контролю якості лікарських засобів фармацевтичних установ на засадах самоменеджменту» (2012).

Інформаційний лист «Методика розрахунку впливу професійної діяльності уповноважених осіб на економічні показники фармацевтичних установ» (2011) внесено до Реєстру галузевих нововведень України за 2012 р.

Успішно виконала навчальну програму та випускну роботу курсу підвищення кваліфікації й отримала Сертифікат «Технології розроблення дистанційних курсів» (2013).


«Кожній людині протягом дня надається не менше десяти можливостей змінити власне життя. Успіх приходить до того, хто вміє їх використовувати» (Андре Моруа)

(Із спогадів асистента Артюх Тетяни Олександрівни)У житті людини завжди є місце для щасливого випадку, який так чи інакше вплине на майбутнє. У мене одним із таких моментів була у 2005 р. зустріч студентів 4 та 5 курсів спеціальності «Фармація» з першим проректором НФаУ, завідувачем кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ Толочком В.М. з приводу проходження інтернатури і подальшого працевлаштування студентів у сфері практичної фармації та можливості наукової діяльності в рідній Alma mater. Надзвичайне враження на мене справила ділова, високопрофесійна, активна, але дружня дискусія між студентами та Валентином Михайловичем, яку він так уміло спрямовував. Це викликало в мене неабияку повагу до цієї людини. Проте на той час я і не мріяла, що життя надасть мені можливість працювати у НФаУ, та ще й під керівництвом Валентина Михайловича.

Після закінчення 4 курсу та вивчення базових фармацевтичних дисциплін, таких як фармакологія, біохімія, фармацевтична та аналітична хімія, я, як і багато інших студентів, для отримання досвіду влаштувалась працювати. Перший досвід я отримала на посаді фармацевта аптеки № 42 Державного оптово-роздрібного підприємства «Обласний аптечний склад». Працюючи на цій посаді, я не тільки змогла застосувати отримані у НФаУ знання, здобути нових навичок, уперше «доторкнутися» до надзвичайного світу «Фармації», а й звернути увагу на проблеми практичної фармації. Далі була робота у ТОВ «Аптека № 9» на посаді фармацевта (2005−2007), провізора (2007), яка надала надзвичайного досвіду роботи з екстемпоральною рецептурою, особливостями виготовлення ліків, їх контролю якості, а також із відвідувачами аптеки й колективом, під керівництвом завідувача аптеки Носкової Лариси Андріївни.

Наступним щасливим випадком стала у 2005 р. зустріч на сходинках адміністративного корпусу НФаУ з доцентом кафедри УЕФ ІПКСФ Галій Ларисою Віталіївною, яка так захоплено розповідала мені про свою роботу, що я задумалась про можливість ближче познайомитися з кафедрою. Тому наступним кроком було особисте знайомство з професором Толочком В.М., який запропонував мені, як студентці, що має (хай і невеликий) досвід роботи у практичній фармації, написати дипломну роботу за темою: «Дослідження професійної діяльності провізора аптеки з контролю якості ліків». Так я потрапила на цю кафедру. Пам’ятаю, свій страх та повагу перед такими досвідченими викладачами та науковцями, які впевнено читали лекції, проводили семінари та практичні заняття в багатолюдних аудиторіях поважним та досвідченим директорам, завідувачам аптек, аптечних складів та іншим слухачам.

Далі було навчання в аспірантурі (2007–2012) та захист у 2012 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук. За цей час я неодноразово відчувала значну підтримку та допомогу свого керівника і всього колективу, бачила щире хвилювання за мене у відповідальні моменти та під час підготовки дисертації і її захисту.

Сьогодні я співробітник цієї кафедри, здійснюю викладацьку та наукову діяльність, про яку я і не сподівалась колись мріяти.

ВЕЛИКИЙ Дмитро Львович – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри УЕФ, декан факультету підвищення кваліфікації ІПКСФ НФаУ.

Закінчив ХФІ з відзнакою (1987). Працював в Українському інституті вдосконалення лікарів (нині ХМАПО): старший лаборант (1987–1988), аспірант (1988–1991). За сумісництвом викладач Харківського медичного училища №1 (1988–1991).

У
Доцент ВеликийДмитро Львович
ХФІ працює з 1991 р.: асистент (1991–1992), старший викладач (1992–1993), доцент (з 1993 р.), заступник декана факультету вдосконалення провізорів (1992–1993), декан ІПКСФ НФаУ (з 1993 р.).

Читає лекції та проводить заняття з дисципліни «Управління та економіка фармації». Є співавтором 5 видань підручника «Управління фармацією» (1997, 2004, електронний підручник – 2009, 2012, 2013), 8 навчальних посібників: «Организационные формы предпринимательской деятельности в современных условиях» (1993), «Організаційні форми підприємницької діяльності у сучасних умовах» (1998), «Словник-довідник для фахівців фармації з питань управління та економіки (2001), 4 видань «Збірки тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації» (2002, 2006, електронний посібник – 2011, 2013), 4 видань «Основи підприємницької діяльності у фармації» (2009, електронний посібник – 2010, 2012, 2013), практичного посібника «Підготовка та оформлення розпорядчих документів щодо основного складу фармацевтичних підприємств» (2001), збірки нормативних документів «Позабюджетна діяльність Національної фармацевтичної академії України» у 3-х томах (2001), положень про Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації УкрФА (1998), про кафедру УкрФА (1998), збірки навчальних модулів і тестів з фармацевтичної технології і клінічної фармації. Є автором статей з питань післядипломної освіти Фармацевтичної енциклопедії, збірок тестів для самопідготовки провізорів-інтернів зі спеціальностей «Загальна фармація» і «Клінічна фармація» (2008).

З моменту введення механізму інтернатури для випускників вищих фармацевтичних навчальних закладів є співрозробником Типового навчального плану і програми спеціалізації (інтернатури) зі спеціальностей «Загальна фармація» (1992, 1993, 1998, 2005) та «Клінічна фармація» (2005), а також Типового навчального плану і програми підготовки магістрів фармації зі спеціальності «Фармація» (1999). У співавторстві виходили: навчальні плани і програми циклів спеціалізації (2001); «Збірка програм та навчальних планів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з питань управління та економіки» (2002); передатестаційних циклів (2003, 2009) за спеціальностями «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація», «Аналітично-контрольна фармація» та «Клінічна фармація». Був у складі робочої групи МОЗ України щодо розробки державних тестових атестаційних програм для атестації фахівців фармації.

У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исследование по совершенствованию лекарственного обеспечения больниц скорой медицинской помощи». Нині основним напрямком наукових досліджень є вдосконалення організаційних форм і методів безперервної післядипломної освіти фахівців фармацевтичної галузі. Наукові здобутки публікує у періодичних виданнях, збірках тез доповідей та у вигляді науково-методичних рекомендацій, список яких нараховує понад 100 друкованих праць.

Неодноразово отримував грамоти і відзнаки за плідну працю від Управління освіти Харківської облдержадміністрації та НФаУ, був делегатом V, VІ та VІІ з’їздів фармацевтів України.

Понад 15 років є членом територіальної атестаційної комісії з атестації фахівців фармації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій.

У нинішній час є членом Вченої ради НФаУ і заступником голови
Вченої ради ІПКСФ.

НЕМЧЕНКО Олеся Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ.

Закінчила НФаУ (2001) з відзнакою. В НФаУ працює з 2006 р.: старший лаборант (2006–2010), асистент (2010–2013) кафедри ОЕФ НФаУ. В ІПКСФ на кафедрі УЕФ з 2006 р.: здобувач (2006–2010); асистент (з 2013).

П


Асистент Немченко

Олеся Анатоліївна
рацює в системі практичної фармації Харківської області: АП «Аптека № 348» м. Харків – провізор (2001–2002); ТОВ аптека «Панацея», м. Харків – завідувач аптеки (з 2002 р.).

Читає лекції та проводить заняття з дисципліни «Управління та економіка фармації», співавтор монографій «Організація фармацевтичної допомоги населенню в умовах медичного страхування» (2009) та «Ціноутворення на лікарські засоби» (2012), навчальних посібників: «Системи обліку у фармації» (2011, електронний посібник), «Основи економіки фармації» (2013, електронний посібник), «Організація фармацевтичного забезпечення населення» (2013, електронний посібник); методичних вказівок «Організація та економіка фармації», модуль 2 «Системи обліку у фармації», модуль 3 «Основи економіки фармації» (2012, до аудиторних та позааудиторних занять для студентів фармацевтичного факультету), «Организация и экономика фармации», модуль 2 «Системы учета фармации», модуль 3 «Основы экономики фармации» (2012, к аудиторным занятиям и внеаудиторной работе иностранных студентов).

Постійно бере участь у науково-практичних конференціях вітчизняних та з міжнародною участю. Поєднання науково-дослідної роботи та практичної діяльності у фармації визначає основні наукові інтереси, а саме: дослідження проблем організації ефективних моделей фармацевтичного забезпечення хронічних хворих; державне регулювання фармацевтичного ринку тощо.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакоекономічні принципи лікарського забезпечення хворих на бронхіальну астму в умовах медичного страхування» (2011).

Кількість друкованих наукових праць − 28, з них 2 монографії, 7 статей у періодичних галузевих та фахових виданнях, у т.ч у зарубіжних виданнях, 16 тез доповідей, 3 методичних рекомендацій. Зазначені наукові пропозиції знаходять застосування в практичній діяльності фармацевтичних підприємств та використовуються в навчальному процесі вищих навчальних закладів.

ПОДГАЙНИЙ Григорій Якович − старший викладач кафедр УЕФ і загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ, провізор вищої категорії, підполковник медичної служби запасу.

Закінчив ХФІ (1978), у 1978–1980 рр. проходив строкову службу в Збройних силах України працював в практичній фармації СРСР (1980-1983), був на службі в Збройних силах України на посадах військового провізора-організатора (1983-2007).

У


Старший викладач, підполковник медичної служби запасу
Подгайний


Григорій Якович
НФаУ працює з 1999 р.: старший викладач − начальник предметно-методичної групи кафедри військової медицини та медицини катастроф (1999–2008), брав участь в організації діяльності цієї кафедри, а саме її матеріально-технічної і навчально-методичної бази. З 2008 р. – старший викладач зазначених вище кафедр ІПКСФ.

Читає лекції та проводить заняття курсу з військово-медичної підготовки та медицини катастроф, співавтор підручника «Медицина катастроф» (2002); навчальних посібників: «Організація забезпечення медичним майном» (2002), «Комплектно-табельне оснащення етапів медичної евакуації за умов надзвичайного стану мирного і воєнного часу» (2007); 4 методичних рекомендацій, навчального плану та програм спеціалізації за фахом «Організація і управління фармацією» (2012).

Проводить дослідження з наукового напрямку щодо забезпечення населення медичним майном за умов надзвичайного стану, актуальними проблемами розвитку медичної служби Збройних сил України. Є співавтором 8 друкованих робіт, у тому числі в зарубіжних виданнях. Постійно бере участь у науково-практичних конференціях.

Має нагороди Міністерства Збройних сил України – медалі: «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, «За бездоганну службу» І ступеня, 8 подяк від керівництва з занесенням в особову справу.


Із спогадів ст. викладача Подгайного Г.Я.

У 2007–2008 рр. у моїй трудовій діяльності сталися значні зміни. Річ у тому, що Постановою КМУ 2007 р. військову кафедру нашого університету було скорочено з терміном ліквідації до 2010 р. У тому ж 2007 р. мене було звільнено з лав Збройних сил України в запас. «Не було би щастя, та нещастя допомогло», − так оптимістично трактує народна мудрість складні випадки життя, тож і мені, завдяки директорові ІПКСФ професору Пімінову О.Ф. та завідувачу кафедри УЕФ професорові Толочку В.М., пощастило стати співробітником колективу ІПКСФ.

Високопрофесійна, творча, відповідальна, дружня, толерантна до слухачів атмосфера в роботі колективу мені завжди подобалась. Ще будучи співробітником військової кафедри, мені доводилося разом із колегою Мартиросяном Р.С. проводити заняття зі спеціальної підготовки для інтернів та слухачів, зокрема на кафедрі УЕФ. Мартиросян Раффі Симонович у 1985–1997 рр. працював на кафедрі УЕФ ІПКСФ і мені розповідав про цей період своєї викладацької діяльності. Багато теплих слів я почув про колектив кафедри та інституту. Так я заочно познайомився з колективом кафедри, з особливостями та умовами викладацької діяльності в системі післядипломної освіти.

Коли в 2008 р. постало питання про моє подальше працевлаштування, я не мав жодних сумнівів до кого звернутися. Керівництво інституту та кафедри УЕФ з розумінням поставилися до мого невизначеного становища й допомогли перейти в ІПКСФ, стати членом колективу кафедри УЕФ ІПКСФ.

ДАЦЕНКО Ольга Ігорівна – завідувач відділу АСУ, старший викладач кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ. Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут (1984).

П
Старший викладач
Даценко Ольга Ігорівна

рацювала у ВНДПІ Черметенергоочистка інженером-програмістом (1984–1989). У ХФІ працює з 1989 р.: інженер-програміст кафедри ОЕФ (1989–1993), інженер-програміст І кат. відділу АСУ ІПКСФ (1993–2000), зав. відділом АСУ ІПКСФ з 2000 р., асистент кафедри УЕФ (2005–2007), старший викладач кафедри УЕФ з 2007 р.

Читає лекції і проводить заняття з розділів «Основи інформатики. Фармацевтична інформатика», «Інформаційні і комп’ютерні технології у фармації», «Сучасні можливості використання комп’ютерної техніки в фармації». Є співавтором 2 видань підручника «Управління фармацією» (2004, електронний підручник – 2009), навчального посібника «Словник-довідник для фахівців фармації з питань управління та економіки» (2001), 3 видання «Збірки тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації» (2002, 2006, 2010 – електронний посібник), «Збірки програм та навчальних планів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з питань управління та економіки» (2002), «Збірки методичних рекомендацій для проведення семінарських і практичних занять з курсу «Управління та економіка фармації» (2011, 2013).

Постійно вдосконалює професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації: успішно виконала випускні роботи та отримала посвідчення на циклах «Удосконалення комп’ютерної підготовки професорсько-викладацького складу та адміністративно-управлінського персоналу фармацевтичних закладів» (2004), «Психологія професійної діяльності викладача вищої школи» (2012); отримала Сертифікат з курсу «Технології розроблення дистанційних курсів» (2012).

Брала участь у науково-практичній конференції «Система післядипломної освіти спеціалістів фармації в ХХІ столітті» (2003). Автор (співавтор) ряду науково-методичних видань.Член Вченої ради ІПКСФ НФаУ.
Старшими лаборантами на кафедрі працюють Вакуленко Дар’я Валеріївна (одночасно є здобувачем кафедри, виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук), Сердюк Віталія Ігорівна, Костенко Валерія Вікторівна, Подустов Олександр Сергійович.


У лаборантській кімнаті: ст. лаборанти Вакуленко Д.В. (у центрі),
Костенко В.В., Подустов О.С.

Після проведення зустрічі слухачів і ПВС кафедри з ректором і деканатом ФУП. (перший ряд зліва н право: професор Банний І.П., ст. викладач Ахмад О.В.,
зав. кафедрою, професор Толочко В.М., ректор ХФІ, професор Черних В.П.,
доцент Шевченко Л.І., декан ФУП , професор Перцев І.М.)


Професорсько-викладацький та допоміжний склад кафедри (1997).
(зліва направо перший ряд: доценти Должнікова О.М., Чешева М.В.,
Великий Д.Л., професор Толочко В.М., доцент Міщенко І.В., ст. викладач
Ахмад О.В.; другий ряд: ст. лаборанти Кудь О.Ю. і Гуцал Г.В.,
лаборант Водолазька В.Ю.)


Після наради у дирекції. ПВС кафедри
разом із працівниками дирекції і відділу АСУ


Після підведення підсумків діяльності кафедри за черговий період.
(зліва направо: зав. відділом АСУ, ст. викладач Даценко О.І.,
доценти Міщенко І.В., Должнікова О.М., Великий Д.Л., Чешева М.В., професор Толочко В.М., ст. викладачі Ахмад О.В. і Назаркіна В.М.)

Пам’ятне фото на згадку з випускниками чергового циклу:

(перший ряд зліва направо: ст. викладач Назаркіна В.М., доцент Великий Д.Л.,
професор Толочко В.М., доцент Чешева М.В.)


Святкування Нового року.

(зліва направо: ст. лаборант Вакуленко Д.В., доцент Музика Т.Ф.,
доценти Медведєва Ю.П. і Должнікова О.М., асистент Артюх Т.О.,
доцент Чешева М.В., професор Толочко В.М., доцент Міщенко І.В.,
ст. лаборант Сердюк В.І., ст. викладач Подгайний Г.Я., доцент Зарічкова М.В.)

Ст. лаборант
Сердюк В.І. відповідає на телефонні запити
Навчально-методичне засідання кафедри

(зліва направо: ст. лаборант, здобувач Вакуленко Д.В., доцент Музика Т.Ф., доцент Міщенко І.В., зав. кафедри, професор Толочко В.М., доценти
Чешева М.В. і Зарічкова М.В., асистент Артюх Т.О.)РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КАФЕДРИ

У 1984 р. кафедра, розпочинаючи свою діяльність, не мала своєї матеріально-технічної бази. Її необхідно було створити. Ректором ХФІ лише тимчасово було надано у використання окреме приміщення в корпусі по вул. Пушкінській, 53 на першому поверсі (близько 32м2), де знаходилася кімната історії ХФІ. При цьому необхідно було враховувати графік проведення загальноінститутських заходів у даному приміщенні. Додатково, на 4-у поверсі було дозволено для використання навчальних класів кафедри ОЕФ, коли вони були вільними за графіком навчання студентів денної підготовки. На таких же умовах передбачалось використання лекційної аудиторії в корпусі по вул. Пушкінській, 27.

Саме в таких умовах проводились заняття зі слухачами першого циклу з 28 лютого по 13 травня 1984 р. за планом МОЗ України. Одночасно продовжувався пошук, спільно з ректоратом ХФІ і деканатом ФУП, тимчасових варіантів забезпечення кафедри навчальними приміщеннями. Найближчим часом такий варіант виник завдяки перегляду програм вивчення студентами дисциплін із цивільного захисту населення. За новою програмою ці заняття були перенесені на старші курси і, тим самим, вони були вилучені з розкладу занять молодших курсів. Тобто, діючий курс цивільної оборони під керівництвом доцента Дем’яненка Віктора Григоровича, що знаходився в окремому будинку на території біля корпусу по пл. Повстання, 17, мав тимчасово вільні приміщення. У зв’язку з цим, ректоратом ХФІ приймається рішення про переведення кафедри тимчасово на ці вільні площі. Вказане рішення дозволило отримати навчальний клас (близько 30м2), у якому в дві зміни читались лекції й проводились лабораторні та семінарські заняття. Ще в одному приміщенні були обладнані робочі місця для завідувача кафедри і ПВС, а також накопичення навчально-методичної літератури й ведення діловодства. В окремому невеличкому приміщенні були робочі місця старшого лаборанта і лаборанта кафедри та приладдя для забезпечення навчального процесу. На цьому етапі становлення кафедри значний вклад вніс доцент Дем’яненко В.Г., який не тільки надав для нас приміщення, але й максимально забезпечив деяким обладнанням, технічними засобами навчання, наочними посібниками для проведення навчальних занять.

Однак треба було продовжувати пошук варіантів для постійного розміщення, бо в навчальних корпусах на той час таких можливостей не було.

У цей період (1984) розпочинається будівництво центральної районної аптеки № 28 Київського району м. Харкова по вул. Челюскінців, 3, як окремої будівлі за індивідуальним проектом.

Завдяки зверненню ректора ХФІ, професора Черних В.П. і підтримці начальника Харківського обласного аптечного управління Омельченко О.Г. вдається отримати рішення Харківського міськвиконкому про внесення змін до проекту аптеки з метою розміщення кафедри. У короткий термін такі зміни до проекту були внесені й розпочалось будівництво першого в м. Харкові та й Україні загалом комплексу «аптека-кафедра». Дана ідея виникла завдяки вивченню досвіду діяльності подібних комплексів у Москві, на базі яких розташовувались кафедри ФУП 1го Московського медичного університету ім. І.М. Сєчєнова. Завідувач кафедри, доцент Толочко В.М. навчався в аспірантурі при Всесоюзному науково-дослідному інституті МОЗ СРСР і брав участь у заняттях і наукових семінарах, які проходили на базі зазначених комплексів ФУП. Тобто, виникло чітке уявлення про можливості створення такого комплексу «аптека-кафедра» зокрема для кафедри УЕФ ФУП ХФІ.

У складі комплексу «аптека-кафедра» для розташування кафедри був передбачений відокремлений вхід на 2-й поверх будівлі та площа, загалом 500 м2. У складі приміщень кафедри були: лекційна зала 120 м2, 2 навчальні класи, комп’ютерний клас, 2 доцентські, кабінет завідувача, лаборантська, роздягальна, ще один навчальний клас і одночасно методичний кабінет, 2 склади − один на 2-у поверсі й один – на цокольному поверсі аптеки, 2 кімнати туалетні та особистої гігієни.

Будівництво комплексу проводилось активно, тому що аптечна мережа Київського району м. Харкова залишилась без приміщень для центральної районної аптеки. Міська і районна влада контролювала будівництво. Постійно проводились щотижневі наради спільно з будівельниками і замовниками. На таких нарадах завжди був присутнім завідувач кафедри. Пізніше, коли будівельні роботи розпочались на 2-у поверсі, майже щоденно кафедрали, разом із завідувачем кафедри, навідувались на будівництво, щоб безпосередньо з’ясовувати стан справ і мати можливість своєчасно реагувати на можливі проблемні питання.

У цей період і на майбутнє зародились ділові теплі стосунки із завідувачем аптеки № 28, провізором вищої категорії Кривошеєвим Віктором Денисовичем. Адже він був головним замовником будівництва комплексу «аптека-кафедра» та завдяки йому можна було оперативно вирішувати поточні проблемні питання будівництва. У подальшому, як зазначалось раніше, він залишався постійним викладачем кафедри на погодинних умовах, читаючи лекції з питань управління фармацевтичною діяльністю і проводячи практичні заняття на базі аптеки з питань екстемпорального виготовлення ліків, у тому числі ін’єкційних розчинів та ін.

КРИВОШЕЄВ Віктор Денисович − провізор вищої категорії, відмінник охорони здоров’я СРСР, член правління Харківської обласної асоціації фармацевтичних працівників.

Загальний стаж роботи 50 років, з них у системі фармації − 45. Закінчив ХФІ у 1970 р.

П


Обговорення перспектив діяльності комплексу «аптека-кафедра»

(зліва направо: зав. ЦРА №28, провізор вищої категорії Кривошеєв В.Д.
і зав. кафедри, професор Толочко В.М.)

рацював у системі практичної фармації: аптека № 27, м. Харків, нічний черговий (1968–1969); аптека № 7 м. Харків, нічний черговий (1969); ЦРА № 10, с. Долина Сумської обл., управляючий (1970–1972); аптека № 2, м. Харків, рецептар-контролер (1972); ЦРА № 28, м. Харків, управляючий, завідувач, директор (1972–2012).

Центральна районна аптека № 28, незмінним керівником якої Кривошеєв В.Д. був упродовж 40 років, стала базою для проходження практики студентів ХФІ і слухачів ФУП і була однією з показових аптек Харківського регіону та України в цілому. Керівництво аптеки на чолі з Кривошеєвим В.Д. завжди знаходилось в авангарді новітніх починань у фармацевтичній галузі, втілювало їх у життя, приділяло багато уваги створенню оптимальних умов праці та відпочинку працівників, науковому обґрунтуванню новацій тощо.

Кривошеєв В.Д. брав участь в організації та проведенні низки науково-практичних конференцій, в тому числі з міжнародною участю.

Враховуючи те, що будівництво виконувалось за індивідуальним (а не типовим) проектом, специфікація обладнання й оснащення кафедри не передбачалось. У той час це була велика проблема, тому що на придбання всього необхідного потрібно було мати виділені фінансові ліміти. Тож виникла потреба в подоланні цієї проблеми самотужки, спираючись на підтримку керівних структур практичної фармації і на спонсорську допомогу. Саме в цьому напрямку проводилась робота завідувача кафедри, професора Толочка В.М. спільно з керівниками практичної фармації. Необхідно висловити щиру подяку за підтримку і розуміння проблеми, за конкретну допомогу начальникові Головного аптечного управління МОЗ України Волоху Д.С. Завдячуючи йому, була отримана можливість розмістити замовлення на виготовлення меблів спеціально під потреби навчального процесу і специфіку контингенту слухачів на меблевому комбінаті союзного значення ім. XXII партійного з’їзду КПРС у м. Ужгороді. Безпосередню допомогу і підтримку на місці надавав начальник Закарпатського аптечного управління Сятиня Андрій Лука-Лукович. Замовлені меблі своєчасно були виготовлені й поставлені не тільки для оснащення нашої кафедри, але й інших кафедр ХФІ.

Існувало ще декілька проблем, про які доцільно згадати. Одна з них − майже відсутність оздоблювальних будівельних матеріалів для приміщень (лінолеуму, паркету, шпалерів, фарби, освітлювальних пристроїв, замків та ін.). Знову ж таки ця проблема була усунена завдяки підтримці начальника Миколаївського обласного аптечного управління Тарновського Аркадія Омеляновича і частково − начальника Одеського обласного аптечного управління Лук’янчука Івана Івановича. Велику і постійну допомогу з усіх цих питань надавав начальник Харківського обласного аптечного управління Омельченко Олександр Григорович. Завдяки його допомозі була ліквідована ще одна проблема, пов’язана з тимчасовим зберіганням і накопиченням усього необхідного оснащення для кафедри, до завершення будівництва комплексу «аптека-кафедра».

Для поточного прибирання будівельних площ залучались працівники кафедри. Спільно з працівниками аптеки постійно проводились суботники та недільники. З надання такої допомоги були ентузіасти і серед слухачів циклів. Така можливість для слухачів надавалась після занять під керівництвом когось із викладачів. Бо, незважаючи на будівництво, кафедра здійснювала навчальний процес відповідно до затвердженого навчально-виробничого плану МОЗ України і розкладу занять на тимчасовій базі, яка знаходилася в будинку курсу цивільного захисту на території корпусу пл. Повстання, 17.

З

Символічна медаль від слухачів циклу на честь відкриття кафедри в будівельному комплексі «аптека-кафедра» (1985)
цього приводу хотілося б особливо відзначити слухачів циклу тематичного вдосконалення №5 «Актуальні питання організації і економіки фармації», який проводився з 14.10.1985 р. по 30.12.1985 р. Завдяки слухачам цього циклу спромоглися прибрати приміщення кафедри й розпочати перші заняття з 25.12.1985 р. У цей день було урочисте відкриття приміщень кафедри, на якому були присутні представники ректорату, декан ФУП, професор Перцев. І.М., зав.-провізор ЦРА № 28 Кривошеєв В.Д., співробітники кафедри та ін. Делегація слухачів циклу вручила самотужки виготовлену ними символічну медаль з побажаннями успіхів. Ця медаль зберігається в історичному куточку кафедри і до сьогодні.

Детальніше про слухачів цього циклу, яким ми завжди залишаємось вдячними. Наказом по ХФІ на цикл було зараховано 43 слухача з Вінницької, Ворошиловградської (нині Луганської), Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Республіки Крим, Харківської, Чернігівської, Черкаської і Чернівецької областей. Старостою циклу було обрано Смеречинського Б.М. − зав.-провізора ЦРА №54 Кіровоградського аптечного управління, профгрупоргом − Іончикову Л.О., заступника зав. аптеки № 26 Харківського аптечного управління й агітатором − Коваля А.Д., заступника зав. аптеки № 184 Житомирського аптечного управління.

Комплекс «аптека-кафедра» увійшов до переліку об’єктів ХФІ, з діяльністю якого знайомились різні делегації, представники уряду, керівництва МОЗ України, управлінських структур аптечної мережі, інших ВНЗ не тільки з України, але й союзних республік, закордонних країн, що відвідували інститут і м. Харків. Одночасно комплекс «аптека-кафедра» став базою для проходження практики студентів ХФІ, починаючи з ознайомчої і до державної, заключної.


Список слухачів циклу ТУ 5 «Актуальні питання організації і економіки фармації»
(14.10.1985 р.-30.12.1985 р.)

Список слухачів циклу ТУ 5 «Актуальні питання організації і економіки фармації»
(14.10.1985 р.-30.12.1985 р.)


Продовження

Фотографія випускників циклу ТУ 5 (14.10.1985 р. – 30.12.1985 р.)

Постійно продовжується вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Так, уперше на кафедрі була встановлена електронно-обчислювальна техніка − ЕОМ «Іскра − 555» (1989). Маючи в штаті кафедри інженерів-програмістів, ЕОМ активно використовувались для проведення лабораторних і семінарських занять, тестового контролю знань слухачів, для виконання поточних завдань з обліку навчально-методичної роботи, при обробці наукових результатів тощо. Пізніше, у 1990 р., додатково були придбані більш сучасні ЕОМ «Іскра − 1030М». Наявність комп’ютерної техніки і фахівців з ЕОМ на кафедрі було винятковим явищем не тільки в системі післядипломної підготовки фахівців фармації, але й серед медичних і фармацевтичних ВНЗ України.

Пізніше була створена мережа з ЕОМ, на базі якої виник перший в ХФІ комп’ютерний клас. Саме він служив не тільки для початкового, поточного і заключного тестування знань слухачів кафедри, але й для провізорів-інтернів (з 1992 р.), які навчалися на ФУП, згодом ІПКСФ.

Паралельно лекційна аудиторія кафедри була обладнана сучасними технічними засобами навчання (ТЗН), до яких увійшли кабельне телебачення, відеосистема, центральний пульт управління затемненням залу, слайдопроекція, кіноапарат та ін. Вказане дозволяло проводити не тільки навчання слухачів, але й науково-практичні конференції та семінари, в тому числі з міжнародною участю. Наприклад, під час проведення V Національного з’їзду фармацевтів України (1999) на базі кафедри в лекційній залі проходило секційне засідання делегатів і учасників з питань організації і управління фармацевтичною галуззю.

У 2003 р. була завершена капітальна реконструкція і ремонт корпусу на пл. Повстання, 17 і ректором НФаУ приймається рішення про розміщення в ньому дирекції, деканату, навчальної частини і кафедр ІПКСФ. Тому кафедрі УЕФ також було запропоновано перебазуватись у цей корпус, де вона знаходиться й зараз. Розміщення підрозділів і кафедр ІПКСФ в одному корпусі дозволило більш оперативно керувати системою післядипломної освіти в НФаУ, а також ефективно використовувати робочий час ПВС кафедр при їх участі в заняттях на суміжних циклах інших кафедр, бо скорочувались витрати часу викладачів і слухачів на переміщення за розкладом занять тощо.
Зовнішній вигляд комплексу «аптека-кафедра»


Фото на згадку після проведеного суботника до травневих свят
(в центрі зліва ст. викладач Мартиросян Р.С., праворуч зав. кафедри,
проф. Толочко В.М.)

Слухачі біля входу до комплексу «аптека-кафедра»

Біля входу на кафедру. У слухачів перерва між заняттями
Біля входу в аптеку. Слухачі циклу після успішного проведення конференції із захисту реферативних робіт

Біля входу на кафедру. Заняття закінчились

На кафедрі на новому місці створюються всі умови для здійснення навчального процесу за сучасними вимогами до самопідготовки слухачів, проведення науково-інформаційних досліджень, проведення усіх видів комп’ютерного тестування. Матеріально-технічна база постійно розвивається і вдосконалюється. Нині загальна площа приміщень, які закріплені за кафедрою, складає близько 100 м2. До її складу входить навчальний клас, кабінет завідувача кафедри, доцентські, лаборантська. Важливо зауважити, що навчальний процес забезпечується завдяки навчальним приміщенням і лекційним залам так званого «загальноінститутського користування», а також потужного комп’ютерного класу при відділі АСУ.

Усі робочі місця ПВС і лаборантів, здобувачів, аспірантів, докторантів оснащені комп’ютерами, яких на кафедрі 15, а також 9 лінійно-інтерактивними джерелами безперебійного живлення. На кафедрі є 2 мультимедійних проектори, графопроектор, 2 ксерокси та ін. Лекційні зали оснащені сучасними інтерактивними дошками.

Матеріально-технічна база кафедри постійно розвивається і вдосконалюється у відповідності до завдань, які постають у системі післядипломної освіти спеціалістів фармації і за вимогами вищої освіти в Україні в цілому, з урахуванням просування держави до євроінтеграції. Найближчим часом передбачається оснащення необхідним обладнанням для активного проведення дистанційного навчання спеціалістів фармації.


Методичний кабінет

Куточок історії кафедри в лаборантській


Кабінет завідувача кафедри

Навчальний клас кафедри

Лекційна зала з інтерактивною дошкою


Робочі місця доцентів


(доцентська №2)


Робочі місця доцентів

(доцентська №1)

Навчально-методичний кабінет кафедри

Робочі місця завуча і куратора кафедри (доцентська №3)1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка