Історія кафедри управління таСторінка2/6
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6

Кафедра в серці моєму…

(Із спогадів Чешевої М.В.)Моє перше знайомство з кафедрою ОЕФ ФУП відбулося наприкінці 1986 р., коли я була студенткою п’ятого курсу і мріяла писати дипломну роботу. Допомогла мені доцент Філіпова Лариса Іванівна (мій перший наставник з кафедри фармакології, на той час співробітник наукового відділу ХФІ), яка познайомила мене з Валентином Михайловичем. Мені пощастило в тому, що він виявив до мене довіру, і я стала першим дипломником кафедри. На захист дипломної роботи мене прийшли підтримати доценти кафедри: Мнушко Зоя Миколаївна, Слободянюк Микола Миколайович, Омельченко Ніна Михайлівна. Для мене це було великою честю і відповідальністю. А потім було відкріплення з місця державного розподілення, вступ до аспірантури, і ось у січні 1988 р., я вже на кафедрі в якості старшого лаборанта і водночас, заочного аспіранта. З того часу кафедра стала моєю другою домівкою, в якій і по теперішній час панує творча і позитивна атмосфера. Усіма своїми досягненнями в науково-педагогічній діяльності я зобов’язана, в першу чергу, своєму вчителю професору Толочкові В.М. і всім кафедралам, з якими я працювала і продовжую працювати вже понад двадцять п’ять років.

Куратор циклів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації ДОЛЖНІКОВА Ольга Миколаївна кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ.

Закінчила ХФІ (1984), у якому на кафедрі УЕФ ІПКСФ працює з 1984 р.: старший лаборант кафедри (1984–1990); асистент (1990–1993); старший викладач (1993–1998); доцент (з 1998 р.). Виконує обов’язки куратора з 1998 р.

Ч
Доцент


Должнікова


Ольга Миколаївна
итає лекції та проводить заняття з дисципліни «Управління та економіка фармації», співавтор 3 підручників: «Основы гомеопатической фармации» (2002), «Управління фармацією» (2004), «Управління фармацією: інтерактивний підручник» (2009, 2012, 2013); навчальних посібників: «Словник-довідник для фахівців фармації з питань управління та економіки» (2001), «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації» (2002, 2006), «Основи підприємницької діяльності у фармації» (2009), «Основи підприємницької діяльності у фармації: інтерактивний навчальний посібник» (2010, 2012, 2013), «Збірка методичних рекомендацій для проведення семінарських і практичних занять: інтерактивний навчальний посібник» (2011, 2013); «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: електронний підручник» (2011, 2013), Збірка тестів з навчального курсу «Управління та економіка фармації» для самопідготовки спеціалістів фармації»: інтерактивний навчальний посібник (2011, 2013). Є співавтором «Збірки програм та навчальних планів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з питань управління та економіки фармації» (2002); навчальних планів та уніфікованих програм: передатестаційних циклів зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (2003, 2009), спеціалізації за фахом «Організація і управління фармацією» (2012), навчального плану та програми циклу дистанційного навчання «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів» (2013), понад 28 інших методичних рекомендацій та навчально-методичних матеріалів. Брала участь у роботі науково-практичних конференцій за профілем наукових досліджень, а також в організації та проведенні конференції «Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком» (2010).

Науковий напрямок − удосконалення організаційних форм і методів лікарського забезпечення населення на основі вивчення діючої системи управління фармацією в ринкових умовах, захистила кандидатську дисертацію на тему: «Совершенствование лекарственного обеспечения населения через гомеопатические аптеки» (1992). Є автором понад 70 наукових праць, серед них співавтор Наказу МОЗ УРСР № 165 від 03.08.1989 р. статті: «Про розвиток гомеопатичної медичної практики»; «Совершенствование организации обеспечения населения гомеопатическими лекарственными средствами»; «Изучение номенклатуры гомеопатических препаратов на фармацевтическом рынке»; «Особенности развития гомеопатии в Украине на современном этапе» та ін.

Є членом Вченої ради ІПКСФ.
Мрії все-таки збуваються

(Із спогадів Должнікової О.М.)У нашому житті просто так нічого не буває. Коли я була ще студенткою, мене залучали до роботи в деканаті і у відділі виробничої практики інституту, керівником якого на той час була Школьна Олександра Нестерівна. Спілкуючись зі мною, вона часто цікавилась, куди б я хотіла отримати призначення на роботу і я, розуміючи, що це практично неможливо, все ж таки відповідала: «В інститут». Після закінчення вузу, першого серпня 1984 р. я приступила до роботи в якості дефектара центральної районної аптеки № 28 м. Харкова. Одначе мені все-таки поталанило! У цьому ж році було створено ФУП, і Валентин Михайлович підшукував на кафедру старшого лаборанта, яким за протекцією Олександри Нестерівни, стала я. Мої здібності та старанність були помічені. Пізніше, під науковим керівництвом Валентина Михайловича я захистила кандидатську дисертацію, а в подальшому отримала атестат доцента. Колектив кафедри в усі часи своєї діяльності відповідає високим вимогам вищої школи завдяки унікальному вмінню співпрацювати один з одним. Я пишаюсь тим, що працюю на кафедрі практично з дня її заснування по теперішній час, із сподіваннями на подальшу співпрацю.

М
Доцент МіщенкоІнна Володимирівна
етодист кафедри МІЩЕНКО Інна Володимирівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ, практичний психолог, менеджер освіти, патентознавець.

Закінчила ХФІ з відзнакою (1980), Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів народного господарства в галузі патентної роботи (1983); Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (1999).

Працювала в Харківському науково-дослідному інституті ендокринології та хімії гормонів: старший лаборант (1980–1981), молодший науковий співробітник (1981–1983, 1986–1988). У ХФІ працює з 1983 р.: аспірант (1983–1986), старший викладач кафедри ОЕФ ФУП (1988–1993), доцент (1993). Виконує обов’язки методиста кафедри з 1993 р.

Читає курс лекції та проводить заняття з дисципліни «Управління та економіка фармації». Є співавтором видань – підручників «Управління фармацією» (1997, 2004), «Управління фармацією: інтерактивний підручник» (2009, 2012, 2013); навчальних посібників: «Организационные формы предпринимательской деятельности в современных условиях» (1993), «Організаційні форми підприємницької діяльності в сучасних умовах» (1998), «Словник-довідник для фахівців фармації з питань управління та економіки» (2001), «Збірки тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації» (2002, 2006), «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: електронний навчальний посібник» (2011, 2013), «Основи підприємницької діяльності у фармації» (2009), «Основи підприємницької діяльності у фармації: інтерактивний навчальний посібник» (2010, 2012, 2013), «Збірка тестів з навчального курсу «Управління та економіка фармації»: інтерактивний навчальний посібник» (2011, 2013), «Збірка методичних рекомендацій для проведення семінарських і практичних занять: інтерактивний навчальний посібник (2011, 2013), «Збірки програм та навчальних планів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з питань управління та економіки» (2002); 9 окремих видань навчальних планів та програм для слухачів системи післядипломного навчання спеціалістів фармації, зокрема навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (2003, 2009), навчального плану та програми спеціалізації за фахом «Організація і управління фармацією» (2012), циклу дистанційного навчання «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів» (2013).

Брала участь в організації та проведенні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком», (2010, м. Харків), трьох Всеросійських фестивалів з нейрон-лінгвістичного програмування (НЛП) (2008–2010), дев’яти Міжнародних фестивалів духовних та психологічних практик Тавале (м. Харків), п’яти Міжнародних науково-практичних конференцій «Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы» (м. Мінськ) та ін. Щорічно готує і проводить від 3 до 6 майстер-класів.

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Разработка состава, технологии и исследование комбинированного пенного препарата с ацемином». Нині основним напрямком наукових досліджень є вивчення психологічних аспектів фармацевтичної діяльності спеціалістів фармації. Наукові здобутки публікує у періодичних виданнях, список яких нараховує нині близько 160 друкованих праць, в тому числі 25 статей і 75 тез доповідей.

Постійно вдосконалює кваліфікацію через участь у конференціях та на курсах підвищення кваліфікації. Успішно виконала навчальну програму та випускну роботу курсу підвищення кваліфікації й отримала Сертифікат «Технології розроблення дистанційних курсів» (2012).

Неодноразово отримувала грамоти та відзнаки за плідну працю, відмінник охорони здоров’я СРСР (1982).

Є членом Вченої ради ІПКСФ.
Моя кафедра…

(Із спогадів доцента Міщенко І.В.)Уперше дізналася про кафедру, коли вона ще розміщувалась у будівлі курсу цивільної оборони на території корпусу на майдані Повстання, 17. Тоді я була аспіранткою ХФІ і комсоргом групи співробітників. За громадськими справами мені потрібно було поспілкуватись із старшим лаборантом кафедри Должніковою Ольгою Миколаївною − членом моєї комсомольської групи. Я зайшла у невеличкий коридорчик і через відчинені двері побачила повний клас солідних, серйозних і навіть посивілих чоловіків та жінок, які сиділи як школярі-першокласники. Мене вразило, як пильно вони слухали викладача. Захотілося дізнатися, хто вони і чим займаються.

Удруге я відвідала кафедру вже в новому місці − в окремій будівлі комплексу з ЦРА № 28 по вул. Челюскінців,3. Мені потрібно було отримати рецензію на свою дисертаційну роботу від доцента кафедри Мнушко З.М. Вже відразу, підіймаючись сходинками на другий поверх, звернула увагу на кімнатні рослини, які дбайливо були розташовані на шпалері, на оформлення коридорів. Проте, після спілкування з викладачами відзначила про себе, які доброзичливі й уважні співробітники − майстри своєї справи, висококваліфіковані фахівці системи післядипломної освіти. І це – найяскравіше враження, що залишилося після цих перших відвідин кафедри.

Пізніше, в один із днів, коли я була в корпусі по вул. Пушкінській, 53, зайшла в кімнату Спеціалізованої ради із захисту дисертаційних робіт поспілкуватися з моєю знайомою Марією Микитівною − технічним секретарем ради. І в цей момент туди зайшов зав. кафедрою − Толочко Валентин Михайлович. Марія Микитівна знала про стан моїх справ і жартома до нього звернулась: «Вам часом не потрібен, Валентине Михайловичу, на кафедру кандидат наук?» Виявилось, що потрібен. Після консультацій з тими, хто мене в інституті знав і міг охарактеризувати як спеціаліста, Валентин Михайлович запросив мене на кафедру як викладача.

Роки по тому, згадуючи цю історію, думаю, що це було визначальне для моєї долі рішення, яке найліпшим чином простимулювало мій творчий розвиток і вплинуло на вибір самостійного життєвого шляху, який я на кафедрі проходжу з великим задоволенням і сьогодні!

Відповідальна за дистанційну форму навчання, резерв на посаду завідувача кафедри ЗАРІЧКОВА Марія Володимирівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ, провізор першої категорії, магістр державного управління, фахівець з економіки підприємств.

З
Доцент Зарічкова

Марія Володимирівна
акінчила: УкрФА (1996); наукову магістратуру з відзнакою за спеціальністю «Організація та економіка фармації» УкрФА (1998); Українську Академію Державного управління при Президентові України (1997) за спеціальністю «Державне управління»; Харківській авіаційний інститут (2000) за спеціальністю «Економіка підприємств».

Працювала в практичній фармації Харківської області (1999–2003).

У ІПКСФ НФаУ на кафедрі УЕФ працює: з 1999 р. – погодинно, старший викладач (2003–2010), доцент (з 2010 р.).

Читає лекції та проводить заняття з дисципліни «Управління та економіка фармації», співавтор підручника «Управління фармацією: інтерактивний підручник» (2009, 2012, 2013); навчальних посібників: «Основи підприємницької діяльності у фармації» (2009), «Основи підприємницької діяльності у фармації: інтерактивний навчальний посібник» (2010, 2012, 2013), «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації» (2006), «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: електронний навчальний посібник» (2011, 2013), «Збірка тестів з навчального курсу «Управління та економіка фармації»: інтерактивний навчальний посібник» (2011, 2013), «Збірка методичних рекомендацій для проведення семінарських і практичних занять: інтерактивний навчальний посібник» (2011, 2013).

Брала участь в організації та проведенні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком» (2010). Постійно бере участь у науково-практичних конференціях вітчизняних та з міжнародною участю.

Співавтор навчальних планів і програм: передатестаційного циклу зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (2009), спеціалізації за фахом «Організація і управління фармацією» (2012), циклу дистанційного навчання «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів» (2013).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вдосконалення зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку» (2008). Працює над виконанням докторської дисертації «Теоретичні та методологічні засади соціального захисту спеціалістів фармації в сучасних умовах» (з 2011 р.).

Кількість друкованих наукових праць понад 96, серед них 33 статті у періодичних галузевих та фахових виданнях, у т.ч. у закордонних виданнях, 42 тези доповідей, методичних рекомендацій. Опрацьовані наукові пропозиції знаходять застосування в практичній діяльності фармацевтичних підприємств, використовуються у навчальному процесі ВНЗ.

Має Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 42637 від 05.02.2012 р. на методичні рекомендації «Прийняття рішень з вибору схеми фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів» (2011).

Успішно виконала навчальну програму та випускну роботу курсу підвищення кваліфікації й отримала Сертифікат «Технології розроблення дистанційних курсів» (2013).


«Если ты ценишь свою репутацию, связывай жизнь с добропорядочными людьми» ( Джордж Вашингтон)

(Із спогадів доцента Зарічкової М. В.)Я вважаю що мені надзвичайно поталанило мати можливість познайомитися з такими людьми, для яких добропорядність, щирість, відданість улюбленій справі та професіоналізм не пусті слова. Саме з ними доля дала мені можливість зустрітися на кафедрі, а потім і пов’язати свою професійну діяльність. Тепер вони мої колеги по роботі та наставники на нашій кафедрі.

Спочатку я познайомилася з Валентином Михайловичем Толочком. Я захищала дипломну роботу на навчальній кафедрі ОЕФ УкрФА. Тематика моєї дипломної роботи зацікавила Валентина Михайловича, він дуже дружньо подискутував зі мною, відмітив мою роботу, як одну з найцікавіших і запропонував продовжити наукову діяльність на кафедрі УЕФ ІПКСФ НФаУ.

За його порадою по закінченню УкрФА у 1996 р. я вступила до наукової магістратури за спеціальністю «Організація та економіка фармації» на базі кафедри УЕФ ІПКСФ. Два роки я накопичувала безцінний досвід викладацької та наукової діяльності на посаді магістранта. Результатом чого став захист на відмінно у 1998 р. магістерської роботи за темою: «Дослідження напрямків покращення забезпечення тарою й упаковкою фармацевтичних підприємств».

Після отримання кваліфікації магістра фармації виникло бажання на практиці втілити отримані знання, і я стала (1999) співробітником Державного оптово-роздрібного підприємства «Обласний аптечний склад» на посаді провізора-організатора сектора зовнішньоекономічної діяльності відділу маркетингу. На цій посаді сумлінно працювала 9 років, не втрачаючи зв’язок із кафедрою, що стала мені рідною. Саме завдяки мудрим порадам проф. Толочка В.М. та підтримці науковців кафедри доц. Міщенко І.В., Должнікової О.М., Чешевої М.В. я почала свій науковий шлях у якості дисертанта. З 2003 р., як здобувач кафедри я була зарахована на посаду викладача кафедри на умовах сумісництва. Наставником була Чешева Маргарита Вікторівна. Вона стала для мене не тільки порадником, а й добрим товаришем. Завдяки колективу кафедри я навчилась плануванню своєї діяльності та відчула жагу до дослідницької діяльності.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація зовнішньо-торгівельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку» за спеціальністю 15.00.01 − «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи».

Продовжуючи свій науковий шлях, я згодом отримала атестат доцента (2010). Сьогодні я вже лектор і викладач, за що я маю дякувати професорсько-викладацькому складу кафедри. Успішно виконую дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук.

Відповідальна за науково-дослідну роботу, резерв на посаду завідувача кафедри. МЕДВЕДЄВА Юлія Петрівна кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ.

Закінчила з відзнакою НФАУ (2000); наукову магістратуру (2001); аспірантуру за спеціальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» (2004).

У НФаУ працювала асистентом кафедри токсикологічної хімії (2004–2007); за сумісництвом (2000–2007) − у системі практичної фармації.

В
Доцент Медведєва

Юлія Петрівна
ІПКСФ НФаУ працює з 2007 р.: асистент кафедри фармацевтичної технології (2007); старший викладач кафедри УЕФ (2008–2010); доцент кафедри УЕФ (2010–2014).

Читає лекції та проводить заняття з дисципліни «Організація та управління фармації». Співавтор підручника «Управління фармацією: інтерактивний підручник» (2009, 2012, 2013); навчальних посібників: «Основи підприємницької діяльності в фармації» (2009), «Основи підприємницької діяльності у фармації: інтерактивний навчальний посібник» (2010, 2012, 2013), «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: електронний навчальний посібник» (2011, 2013), «Збірка тестів з навчального курсу «Управління та економіка фармації»: інтерактивний навчальний посібник» (2011, 2013), «Збірка методичних рекомендацій для проведення семінарських і практичних занять: інтерактивний навчальний посібник (2011, 2013).

Співавтор навчальних планів та програм передатестаційного циклу зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (2009), спеціалізації за фахом «Організація і управління фармацією» (2012), дистанційного циклу навчання «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів» (2013).

Брала участь в організації та проведенні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком» (2010). Постійно бере участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях.

Захистила кандидатську дисертацію «Хіміко-токсикологічне дослідження дилтіазему» (2005). Працює над виконанням докторської дисертації «Наукові та методичні основи фармацевтичного забезпечення населення через мережу Інтернет» (з 2011 р).

Кількість друкованих наукових праць − 77, серед них 30 статей у періодичних галузевих та фахових вітчизняних виданнях, в тому числі в зарубіжних, 30 тез доповідей, 6 методичних рекомендацій. Зазначені наукові пропозиції знаходять застосування в практичній діяльності фармацевтичних підприємств та використовуються в навчальному процесі вищих навчальних закладів.

Успішно виконала навчальну програму та випускну роботу курсу підвищення кваліфікації й отримала Сертифікат «Технології розроблення дистанційних курсів» (2013).
Із спогадів доцента Медведєвої Ю. П.

Обставини склалися так, що це для мене не перша кафедра в НФаУ, де мені довелося працювати. В аспірантурі навчалась на кафедрі токсикологічної хімії, там і розпочала працювати на посаді асистента кафедри, паралельно працюючи в практичній фармації. В 2007 р. доля закинула мене з цієї кафедри в ІПКСФ на кафедру фармацевтичної технології. Після навчальної кафедри все для мене тут було новим − дорослі досвідчені слухачі замість студентів, постійні відрядження, інша методика викладання навчальних матеріалів. До речі, адаптуватися для роботи в цій системі мені дуже допоміг практичний досвід роботи в аптеці та в фармацевтичних компаніях. Але деякі проблеми у внутрішньому середовищі кафедри змушували мене знов повернутися до практичної фармації, і я прийняла рішення про звільнення з університету. І фактично за крок від цього рішення мене зупинив директор ІПКСФ, професор Пімінов Олександр Фомич, запропонувавши можливість переходу на кафедру управління та економіки фармації. Саме йому, а також завідувачу кафедри УЕФ професору Толочкові Валентину Михайловичу, який погодився прийняти на кафедру, а також усім викладачам я зобов’язана тим, що після декількох років пошуків знайшла своє місце і можливість зростати як професіонал та як людина. Доброзичлива атмосфера, високий професіональний рівень, толерантність, креативний та дипломатичний підхід до вирішення всіх питань є візитною карткою цього чудового колективу, в якому я маю щастя працювати й сьогодні. Успішно виконую дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук, відповідаю за науково-дослідну діяльність кафедри, відчуваючи постійну підтримку викладачів кафедри.

Профорганізатор, секретар засідань кафедри МУЗИКА Тамара Федорівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ, провізор вищої категорії, магістр державного управління.

Закінчила ХФІ (1975), Харківський регіональний інститут державного управління при Президентові України (2002).

П
Доцент


Музика Тамара Федорівна

рацювала в системі практичної фармації Харківської області: аптека № 4, рецептар (1975–1977); аптека № 29, заступник завідувача (1977–1980); аптека № 26, завідувач (1980–2008).

В ІПКСФ НФаУ на кафедрі УЕФ працює з 2008 р.: асистент кафедри (2008–2013), старший викладач (2013), доцент (2014).

Читає лекції та проводить заняття з дисципліни «Управління та економіка фармації», співавтор підручника «Управління фармацією: інтерактивний підручник» (2009, 2012, 2013); навчальних посібників: «Основи підприємницької діяльності у фармації: інтерактивний навчальний посібник» (2012, 2013), «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: електронний навчальний посібник» (2011, 2013), «Збірка тестів з навчального курсу «Управління та економіка фармації»: інтерактивний навчальний посібник» (2011, 2013), «Збірка методичних рекомендацій для проведення семінарських і практичних занять: інтерактивний навчальний посібник» (2011, 2013). Є співавтором навчальних планів та програм спеціалізації за фахом «Організація і управління фармацією» (2012) та циклу дистанційного навчання «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів» (2013).

Основний напрямок наукових досліджень: фармацевтичне забезпечення лікувально-профілактичних закладів. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування напрямків з удосконалення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів» (2012).

Брала участь в організації та проведенні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком» (2010). Постійно бере участь у науково-практичних конференціях вітчизняних та з міжнародною участю.

Наукові здобутки: має 42 друковані праці, в тому числі в зарубіжних виданнях, серед них: 19 статей, 3 науково-методичних рекомендацій, 4 інформаційних листи, 16 тез доповідей.

Зазначені наукові пропозиції знаходять застосування в практичній діяльності фармацевтичних підприємств та використовуються у навчальному процесі вищих навчальних закладів.

Має Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 42637 від 05.02.2012 р. на методичні рекомендації «Прийняття рішень з вибору схеми фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів». Інформаційний лист «Послідовність дій з організації та здійснення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів» внесено до Реєстру галузевих нововведень України за 2012 р.

Займається громадською діяльністю, являється Головою правління Харківської асоціації фармацевтичних працівників.

Має нагороди: пам’ятний подарунок від Верховної Ради України, Почесні грамоти МОЗ України , обласної ради, міського голови, НФаУ.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка