Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс. Харків, 2010. 73 сСторінка1/8
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8Кандиба Ю.І. Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2010. – 73 с.

Навчально-методичний комплекс розроблено до програми курсу «Історична географія з основами етнографії» як одного з важливих у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки фахівців у галузі соціально-економічної географії. Мета комплексу – надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Історична географія з основами етнографії».

Навчально-методичний комплекс розрахований на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економічна і соціальна географія».

Комплекс містить загальні відомості про курс з вимогами до знань та умінь студентів, навчальну програму, структуру курсу, рекомендовану літературу, тези лекцій, теми і плани практичних та семінарських занять, теми для самостійної роботи, питання для контрольних робіт, типові питання тестового контролю, питання для самоперевірки та самоконтролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.Схвалено методичною комісією

геолого-географічного факультету

Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна

(протокол № 4 від 25.11.2010 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою

геолого-географічного факультету

Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна

(протокол № 2 від 24.12.2010 р.)

З М І С Т


Загальні положення ...............................................................................................

2

Програма навчальної дисципліни ........................................................................

3

Структура навчальної дисципліни ……………………………………………...

5

Список рекомендованих джерел .....................................................…………….

6

Тези лекцій .............................................................................................................

8

Лекція 1. Теоретичні та методологічні основи історичної географії ……...

8

Лекція 2. Природно-географічні чинники антропогенезу, заселення Землі

людиною ……………………………………………………………………….


11


Лекція 3. Походження і географія людських рас ……………………………

15

Лекція 4. Взаємодія людини і природи на ранніх етапах розвитку

людського суспільства …….………………………………………………….


23


Лекція 5. Зародження стародавніх цивілізацій ……………………………...

31

Лекція 6. Поняття про етнос та етногенез …………………………………..

37

Лекція 7. Концепція етногенезу Л.М. Гумільова ……………………………

46

Лекція 8. Культурно-господарська адаптація етносів до природних умов ..

51

Лекція 9. Етнолінгвістичний склад населення світу ………………………..

57

Теми семінарських занять ....................................................................................

63

Теми практичних занять .......................................................................................

66

Теми для самостійної роботи …………………………………………………...

68

Питання для контрольних робіт ………………………………………………...

68

Типові питання тестового контролю …………………………………………...

69

Питання для самоперевірки та самоконтролю ...................................................

70

Оцінювання результатів навчальних досягнень студентів

на основі модульного контролю ...........................................................................


71

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка