Інструментальний аналіз біопрепаратів назва дисципліниСкачати 16.95 Kb.
Дата конвертації19.05.2017
Розмір16.95 Kb.

Інструментальний аналіз біопрепаратів

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова_______________ Семестр: 8 (9 – заочне)

(вибіркова, нормативна )Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин 108 (180-заочне)_ (кредитів ЄКТС - 3 (5-заочне));

аудиторні години – 40 (20-заочне) (лекції – 40 (20-заочне) , практичні - __ , семінарські - ___, лабораторні - ___ )

Лектор: _асист. Генега А.Б.___(ел.адреса anastasiyah2@gmail.com),

Результати навчання:

  • знати: основні фізико-хімічні методи експертизи.

  • вміти: застосовувати на практиці основні фізико-хімічні методи експертизи при різних видах контролю (екологічний, медичний, ветеринарний, біологічний, митний).

Анотація навчальної дисципліни: У курсі розглядаються наступні теми. Використання радіоактивних ізотопів. Хемілюмінесценція, фотолюмінесценція. Введення радіоактивної мітки. Радіоімунні методи визначення малих концентрацій біологічно-активних речовин. Імуноферментні методи визначення малих концентрацій біологічно-активних речовин. Флуориметрія (люмінесцентний аналіз). Теорія хроматографії. Класифікація та елементи теорії хроматографії. Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ, HPLC). Афінна хроматографія. Вступ до теорії спектральних методів аналізу. Спектрометрія в УФ та видимій областях. Полум’яна спектроскопія. Інфрачервона спектроскопія.

Рекомендована література: 

  1. Варфоломеев С.Д. Биокинетика. – М.: Наука. – 1999.

  2. Ланцон К. Практические методы прикладного анализа. – М., – 1961.

  3. Варфоломеев С.Д., Гуревич К.Г. Биокинетика: Практический курс. – М.: ФАИР–ПРЕСС. – 1999. – 720 с.

Форми та методи навчання: ________лекції, консультації, самостійна робота_______

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:________________залік_________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Спеціальність (спеціалізація): _______6.040102 - біологія________________________

_____________________________________________________________________________
Розглянуто на засіданні кафедри «_29»__серпня_ 2013_ р. Протокол №_1__
Завідувач кафедри ________________________ проф. Санагурський Д.І.

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Декан ________________________ доц. Хамар І.С.

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка