Інструктивно-методичні матеріали до виконання контрольної роботи з дисципліни “іноземна мова (англійська)”Скачати 445.4 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації15.11.2016
Розмір445.4 Kb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


Року англійської мови в Україні присвячується

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни “іноземна мова (англійська)”

(для студентів заочної форми навчання,


напрям підготовки 6.050102 Комп’ютерна інженерія,
2 рік навчання, 1 семестр
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

«Іноземних мов та

професійної комунікації»

Протокол № 3 від 7.04.2016 р.

Сєвєродонецьк 2016

УДК 811.112.2
Інструктивно-методичні матеріали до виконання контрольної роботи з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” (для студентів заочної форми навчання. 2 рік навчання. 1 семестр. Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”) /Укладач: Н.О. Барвіна. - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 38 с.

Запропоновані інструктивно-методичні матеріали спрямовані на забезпечення навчального процесу матеріалом, необхідним для комплексного вивчення тематики дисципліни «Іноземна мова (англійська)» студентами заочної форми навчання, а також на здійснення контролю рівня знань студентів. Надані матеріали є перевіреним на практиці контрольно-навчальним комплексом для студентів заочної форми навчання.


Укладач: Н.О. Барвіна, викл.

Відповідальний за випуск: О.Є.Крсек, зав. каф.,

доцент, к.п.н.

Рецензент: Г.А. Антонова, ст. викл.Зміст
Вступ. 4

Контрольна робота № 3. 5

Варіант 1. 5

Варіант 2. 7

Варіант 3. 10

Варіант 4. 12

Варіант 5. 14

Варіант 6. 16

Варіант 7. 18

Варіант 8. 20

Варіант 9. 23

Варіант 10. 25

Короткий граматичний довідник. 28

Дієприкметник (The Participle). 28

Незалежний дієприкметниковий комплекс

(The Absolute Participle Complex). 31

Герундій (The Gerund). 32

Комплекси с герундієм (Complexes with the gerund). 35

Список літератури. 37

Вступ.

Одна з особливостей вивчення іноземної мови у заочній системі навчання полягає в тому, що більша частина мовного матеріалу має бути опрацьована самостійно.

Для того, щоб досягти успіху у вивченні англійської мови, необхідно почати працювати з нею з перших днів занять у ВНЗ.

Вивчати мову треба регулярно, систематично, наполегливо, якщо є така можливість, щоденно. Навчальний матеріал слід засвоювати свідомо й оволодівати ним практично.

Особливу увагу необхідно приділяти правилам, вправам на вживання тих розділів граматики, лексики, які відсутні в рідній мові (артиклі, відмінні часові форми дієслова, безособові форми дієслова тощо).

Якомога більше читайте різноманітні тексти англійською мовою. Читання – доволі ефективна форма роботи. Воно сприятиме засвоєнню й збагаченню лексики, закріпленню граматики, розвитку мовної інтуїції.

Доцільно завчати напам’ять окремі частини текстів, вирази та словосполучення.

Рекомендується постійно слухати аудіо, дивитись відео, телепрограми та відвідувати Інтернет-сайти англійською мовою, час від часу робити аудіо записи своєї розмови (читання тексту, переказ розмовних тем, слова та вирази англійською мовою). Якщо трапляються нові слова та вирази, занотуйте їх на окремих невеличких картках. Рекомендуємо на такі картки заносити 7±2 слова та вирази (це кількість одиниць, які людина може легко запам’ятати). Звертайтеся до занотованих слів і виразів якомога частіше, доки не запам’ятаєте їх змісту.

Радимо також вести власний словничок, куди ввійдуть усі нові слова й вирази. Рекомендуємо записувати їх у зошит за такою формою:


Англійське слово

Транскрипція

Переклад

Намагайтеся запам’ятати ці слова. Необхідно тренувати свою пам’ять на засвоєння нових слів.

Пам’ятайте, щоб досягти успіху у вивченні іноземної мови, потрібна постійна праця. Навчити мові неможливо, можливо вивчити її.

Контрольна робота № 3

для студентів другого курсу заочної форми навчання за напрямом “Комп’ютерна інженерія” (3 семестр)
1. Для виконання контрольної роботи № 3 необхідно повторити такий граматичний матеріал:

1. Дієприкметник I (Active та Passive ), дієприкметник II, перфектні дієприкметники (Active та Passive ) та їх функції у реченні.

2. Незалежний дієприкметниковий зворот та особливості його перекладу.

3. Герундій, його форми та функції у реченні. Герундіальні звороти.2. Переклад тексту та усіх завдань подавати у паралельному варіанті.

Зразок:


They say the results of the experiment will be better this time.Кажуть, що цього разу результати експерименту будуть кращими.

Варіант 1

1. Повторіть граматичну тему «Дієприкметник I (Active та Passive), дієприкметник II, перфектні дієприкметники (Active та Passive ) та їх функції у реченні» і виконайте завдання:

a) Перекладіть українською мовою надані речення, звертаючи увагу на функції Participle I (Active):

1. When entering the Internet, I always find a lot of interesting information.

2. The student translating the article knows English very well.

3. Everybody listened to the lecturer delivering a very interesting lecture.

4. When planning our work we must consider all the details.

5. Using this new computer we can obtain good results.b) Перекладіть надані речення, звертаючи увагу на функції Participle I (Passive):

1. Information Technology being abbreviated as IT is defined as “The development, installation, and implementation of computer systems and applications”.

2. The experiment being carried out in our laboratory deals with the use of mainframes.

3. While being used the new laptop showed good characteristics.c) Знайдіть Participle II в наданих реченнях та визначте їхні функції; речення перекладіть:

1. When properly programmed computers don’t make computational errors.

2. The units used to measure time, space and mass are called fundamental units.

3. The article referred to gives all the necessary information.

4. Peripherals are the physical units attached to the computer.

d) Перекладіть надані речення з Perfect Participle, звертаючи увагу на стан (Active або Passive):

1. Having invented magnetic tapes the Germans used them as the secondary storage medium.

2. Having been erected thousands of years ago the marvelous buildings of the ancient world are very interesting from the engineering point of view nowadays.

3. Having been introduced in the early 1690s, magnetic disk storage has replaced magnetic tape storage.2. Повторіть граматичну тему « Незалежний дієприкметниковий зворот та особливості його перекладу» і виконайте завдання:

Перекладіть речення з незалежним дієприкметниковим зворотом.

1. The mouse being clicked, the option is chosen.

2. This complication appears in great numbers and variety of parameters, sometimes the one parameter change causing the nonlinear change of other parameters.

3. The tracks in DVD being very close together, there are more tracks in a DVD than in a CD disc.

4. Data being accessed randomly, semiconductor memories are called random access memory (RAM).

3. Повторіть граматичну тему «Герундій, його форми та функції у реченні. Герундіальный зворот» і виконайте завдання:

Перепишіть надані речення та перекладіть їх, вкажіть функцію герундія або герундіального звороту.

1. I suggest holding another meeting next week.

2. The student’s knowing English well helped him to get a good job abroad.

3. Before drawing conclusions one must carefully examine all the facts.

4. I know of his coming to the University every day.

4. Прочитайте текст, перекладіть його у письмовій формі та дайте відповіді на запитання.

COMPUTER LITERACY

Informed citizens of our information-dependent society should be com­puter-literate, which means that they should be able to use computers as everyday problem-solving devices. They should be aware of the computer potential to influence the quality of life. . There was a time when only privileged people had an opportunity to learn the basics, called the three Rs: reading, writing, and arithmetic. Now, as we are quickly becoming an information-dependent society, it is time to restate this right as the right to learn reading, writing, and computing. There is little doubt that computers and their many applications are among the most significant technical achievements of the century. They bring with them both economic and social changes. "Computing" is a concept that embraces not only the old third R, arithmetic, but also a new idea — computer literacy.

In an information society a person who is computer-literate need not to be an expert on the design of computers. He needn't even know much about how to prepare programs, which are the instructions that direct the operations of computers. All of us are already on the way to becoming computer-literate. Just think of your everyday life. If you receive a subscription magazine in the post office, it is probably addressed to you by a computer. If you buy something with a bank credit card or pay a bill by check, computers help you process the information. When you check out at the counter of your store, a computer assists the checkout clerk and the store manager. When you visit your doctor, your schedules and bills and special services, such as labora­tory tests, are prepared by computer. Many actions that you have taken or observed have much in common. Each relates to some aspect of a data pro­cessing system.

1. What does "a computer-literate person" mean?

2. Are you aware of the potential of computers to influence your life?

3. What do the peo­ple mean by "the basics"?

4. What is the role of computers in our society?

5. What is a program?

6. Why are we all on the way to become computer-literate?

Варіант 2

1. Повторіть граматичну тему « Дієприкметник I (Active та Passive ), дієприкметник II, перфектні дієприкметники (Active та Passive ) та їх функції у реченні» і виконайте завдання:

a) Перекладіть українською мовою надані речення, звертаючи увагу на функції Participle I (Active):

1. While operating on the basis of analogy, analog computers simulate physical systems.

2. The plant producing this up-to-date hardware has been built recently.

3. While dealing with discrete quantities, digital computers count rather than measure.

4. A computer is an electronic machine accepting data in a certain form, processing the data and giving the results in a specified format as information.

5. Being not visible software makes possible the effective operation of computer system.b) Перекладіть надані речення, звертаючи увагу на функції Participle I (Passive):

1. Being combined computer and communications technologies give as a result an information technology.

2. The experiment being made by the researcher deals with the up-to-date electronic system.

3. The method being employed gave a high degree of accuracy.c) Знайдіть Participle II в наданих реченнях та визначте їхні функції; речення перекладіть:

1. In the 1960s and 1970s, the term information technology (IT) was a little known phrase used by those who worked in places like banks and hospitals to describe the processes they employed to store information.

2. The personal computer (PC) defines a computer designed for general use by a single person.

3. The processes discussed above present the whole problem.

4. The question involved was very important.

d) Перекладіть надані речення з Perfect Participle, звертаючи увагу на стан (Active або Passive):

1. Having been given due attention the problem was successfully solved.

2. Having taken place in England the first industrial revolution quickly spread all over the world.

3. Having prepared everything for the experiment, they reviewed once more the theoretical background for its fulfillment.2. Повторіть граматичну тему « Незалежний дієприкметниковий зворот та особливості його перекладу» і виконайте завдання:

Перекладіть речення з незалежним дієприкметниковим зворотом.

1. The images seen by a scanner, it converts them into electronic codes.

2. New machines were brought to the plant, all of them being in good order.

3. A hard driver spinning at over 7, 200 rpm and storing data on a stack of metal rotating disks, you can store much more data and retrieve information much faster.

4. The information capacity of a single bit being limited to two alternatives, codes are based on a combination of bits.

3. Повторіть граматичну тему «Герундій, його форми та функції у реченні. Герундіальный зворот» і виконайте завдання:

Перепишіть надані речення та перекладіть їх, вкажіть функцію герундія або герундіального звороту.

1. Translating from one language to another has been accomplished by a computer.

2. There are various ways of finding idea in the text.

3. There is a possibility of his being sent to this conference.

4. It is often helpful to look for the main information by following the key words and concentrating on international words, familiar words and vocabulary

4. Прочитайте текст, перекладіть 1-2 параграфи у письмовій формі та дайте відповіді на запитання.
INFORMATION TECHNOLOGY

Information Technology is abbreviated as IT and is defined as “The development, installation, and implementation of computer systems and applications”. When computer and communications technologies are combined, the result is information technology, or “infotech”. Information technology is a general term that describes any technology that helps to produce, manipulate, store, communicate or disseminate information. Encompassing the computer and information systems industries, information technology is the capability to electronically input, process, store, output, transmit, and receive data and information, including text, graphics, sound, and video, as well as the ability to control machines of all kinds electronically.

Information technology is comprised of computers, networks, satellite communications, robotics, videotext, cable television, electronic mail (“e-mail”), electronic games, and automated office equipment. The information industry consists of all computers, communications, and electronics-related organizations, including hardware, software, and services. In the 1960s and 1970s, the term information technology (IT) was a little known phrase that was used by those who worked in places like banks and hospitals to describe the processes they used to store information. With the paradigm shift to computing technology and “paperless” workplaces, information technology has come to be a household phrase. It defines an industry that uses computers, networking, software programming, and other equipment and processes to store, process, retrieve, transmit, and protect information.

In the early days of computer development, there was no such thing as a college degree in IT. Software development and computer programming were best left to the computer scientists and mathematical engineers, due to their complicated nature. As time passed and technology advanced, such as with the advent of the personal computer in the 1980s and its everyday use in the home and the workplace, the world moved into the information age.

Great technological advances have been made since the days when computers were huge pieces of equipment that were stored in big, air conditioned rooms, getting their information from punch cards. The information technology industry has turned out to be a huge employer of people worldwide, as the focus shifts in some nations from manufacturing to service industries. It is a field where the barrier to entry is generally much lower than that of manufacturing, for example. In the current business environment, being proficient in computers is often a necessity for those who want to compete in the workplace.

In the 21st century, the term information has become very recognizable. IT professionals perform a variety of duties that range from installing applications to designing complex computer networks and information databases. A few of the duties that IT professionals perform may include data management, networking, engineering computer hardware, database and software design, as well as the management and administration of entire systems. Information technology is starting to spread farther than the conventional personal computer and network technology, and more into integrations of other technologies such as the use of cell phones, televisions, automobiles, and more, which is increasing the demand for such jobs.1. How can we define information technology?

2. What is information technology comprised of?

3. Who used the term information technology in the 1960s and 1970s?

4. What duties do IT professionals perform?

5. How have information and computer technology changed the way you study?

Варіант 3

1. Повторіть граматичну тему « Дієприкметник I (Active та Passive ), дієприкметник II, перфектні дієприкметники (Active та Passive ) та їх функції у реченні» і виконайте завдання:

a) Перекладіть українською мовою надані речення, звертаючи увагу на функції Participle I (Active):

1. The engineer carrying out the investigation works in our laboratory.

2. Studying mathematics the students develop logical thinking.

3. The control unit interpreting instructions is one of the important parts of any computer system.

4. Writing dictation the students must be attentive.

5. Hard disk drive use rotating platters to store data.b) Перекладіть надані речення, звертаючи увагу на функції Participle I (Passive):

1. The term mainframe being used particularly in large companies describes the huge machines processing millions of transactions every day.

2. The technique being employed gave reliable results.

3. While being used the device showed poor characteristics.c) Знайдіть Participle II в наданих реченнях та визначте їхні функції; речення перекладіть:

1. There are a lot of terms used to describe computers.

2. The task set was not an easy one.

3. The student so much spoken about is from our Institute.

4. Also called notebooks, laptops are portable computers integrating the display, keyboard, a pointing device or trackball, a processor etc.

d) Перекладіть надані речення з Perfect Participle, звертаючи увагу на стан (Active або Passive):

1. Having finished the research the scientist made the analysis of the data obtained.

2. Having been given due attention the problem was successfully solved.

3. Having discussed the functions of storage units we passed on to the consideration of control processing unit.2. Повторіть граматичну тему « Незалежний дієприкметниковий зворот та особливості його перекладу» і виконайте завдання:

Перекладіть речення з незалежним дієприкметниковим зворотом.

1. Digital photos being taken electronically, a digital camera convert them into digital data.

2. The data having been obtained, we discussed the results at the conference.

3. The new disk being formatted, the operating system organizes the disk surface into circular tracks and divides each track into sectors.

4. Primary storage having similarity to a function of the human brain, the storage is also called memory.

3. Повторіть граматичну тему « Герундій, його форми та функції у реченні. Герундіальный зворот» і виконайте завдання:

Перепишіть надані речення та перекладіть їх, вкажіть функцію герундія або герундіального звороту.

1. By applying the new method the scientist achieved better results.

2. I know of his experimenting last year.

3. There is no chance of their coming to our conference tomorrow.

4. IT professionals perform a variety of duties that range from installing applications to designing complex computer networks and information databases.

4. Прочитайте текст, перекладіть його 5-7 параграфи у письмовій формі та дайте відповіді на запитання.

SOFTWARE

A computer to complete a job requires more than just the actual equipment or hardware we see and touch. It requires software – programs for directing the operation of a computer or electronic data.

Software is the final computer system component. These computer programs instruct the hardware how to conduct processing. The computer is merely a general-purpose machine which requires specific software to perform a given task. Computers can input, calculate, compare, and output data as information. Software determines the order in which these operations are performed.

Programs usually fall in one of two categories: system software and applications software.

System software controls standard internal computer activities. An operating system, for example, is a collection of system programs that aid in the operation of a computer regardless of the application software being used. When a computer is first turned on, one of the system programmes is booted or loaded into the computer memory. This software contains information about memory capacity, the model of the processor, the disk drives to be used, and more. Once the system software is loaded, the applications software can be brought in.

System programmes are designed for the specific pieces of hardware. These programmes are called drivers and coordinate peripheral hardware and computer activities. User needs to install a specific driver in order to activate a peripheral device. For example, if you intend to buy a printer or a scanner you need to worry in advance about the driver programme which, though, commonly goes along with your device. By installing the driver you «teach» your mainboard to «understand» the newly attached part. However, in modern computer systems the drivers are usually installed in the operating system.

Applications software satisfies your specific need. The developers of application software rely mostly on marketing research strategies trying to do their best to attract more users (buyers) to their software. As the productivity of the hardware has increased greatly in recent years, the programmers nowadays tend to include as much as possible in one programme to make software interface look more attractive to the user. These class of programmes is the most numerous and perspective from the marketing point of view.

Data communication within and between computers systems is handled by system software. Communications software transfers data from one computer system to another. These programmes usually provide users with data security and error checking along with physically transferring data between the two computer's memories. During the past years the developing electronic network communication has stimulated more and more companies to produce communication software, such as Web-Browsers for the Internet.1. In what two basic groups software (programmes) could be divided?

2. What is an operating system - a system software or application software?

3. What is a «driver»?

4. What is application software used for?

5. What is the tendency in application software market in the recent years?

6. What is the application of the communication software?
Варіант 4

1. Повторіть граматичну тему « Дієприкметник I (Active та Passive ), дієприкметник II, перфектні дієприкметники (Active та Passive ) та їх функції у реченні» і виконайте завдання:

a) Перекладіть українською мовою надані речення, звертаючи увагу на функції Participle I (Active):

1. The term mainframe is used particularly in large companies to describe the huge machines processing millions of transactions every day.

2. While investigating this phenomenon, he carried out the experiments in the laboratory of our research institute.

3. These days you can back up your data via the Internet, making data storage on disks practically obsolete.

4. This is an input device consisting of a sensitive rectangular area in which one uses a finger to move a cursor on a display.

5. When comparing our experiments it is important to check if the conditions are the same.b) Перекладіть надані речення, звертаючи увагу на функції Participle I (Passive):

1. For the investigation being conducted at present the lack of such data is of no importance.

2. Being designed as a part of your car computers can assist you when you drive to work.

3. Being invited too late he could not go to the conference.c) Знайдіть Participle II в наданих реченнях та визначте їхні функції; речення перекладіть:

1. A computer optimized to provide services to other computers over a network is called a server.

2. The up-to-date computer designed by our engineers arrived just in time.

3. The device invented showed good performance.

4. The best known supercomputers built by Cray Supercomputers cost hundreds of thousands or even millions of dollars.

d) Перекладіть надані речення з Perfect Participle, звертаючи увагу на стан (Active або Passive):

1. Having limited the information capacity of a single bit to two alternatives the computer designers expressed data by a combination of bits.

2. Having been transmitted to the CPU the instruction made arithmetic-logical unit perform some computations.

3. Having been given due attention the problem was successfully solved.2. Повторіть граматичну тему « Незалежний дієприкметниковий зворот та особливості його перекладу» і виконайте завдання:

Перекладіть речення з незалежним дієприкметниковим зворотом.

1. LED displays being flexible, they can be bent and rolled up when they’re not being used.

2. He was carrying out the experiment, his friend helping him.

3. The operating system having created a directory, the directory can record the specific location on files.

4. An electron leaving the surface, the metal becomes positively charged.

3. Повторіть граматичну тему « Герундій, його форми та функції у реченні. Герундіальный зворот» і виконайте завдання:

Перепишіть надані речення та перекладіть їх, вкажіть функцію герундія або герундіального звороту.

1. The failure was due to the operator's having been careless during his work.

2. A workstation is simply a desktop computer having a more powerful processor, additional memory and enhanced capabilities for performing a special group of task, such as 3D Graphics or game development.

3. Optical storage is another technology strategy used in computer storage, and is particularly useful for sharing audio, video, and larger programs.

4. Nobody knew of their having left for the conference.

4. 4. Прочитайте текст, перекладіть його у письмовій формі та дайте відповіді на запитання.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Artificial intelligence introduces entire specific trend which includes mathematicians, linguists, psychologists, engineers and many other specialists. The essence of this trend is the intensification of person’s creative activities with the aid of computers.

Artificial intelligence (AI) is machine intelligence. It refers to applications of the computer which, in operation, resemble human intelligence. There are different categories of uses which all fall into the AI area. For example, robots or machines with sensory capabilities which detect and recognize sounds, pictures, etc., are one category. Another category is knowledge based systems, which contain a base of knowledge about a subject and can assist us in solving problems. Knowledge based systems being developed from the experience of human experts are called expert systems and can perform such tasks as medical diagnoses. AI will encompass many areas that have not been easily solved using traditional hardware and software.

AI will be incorporated into the 5th-generation computer systems. Then the average computer system should not require users to remember a lot of complex codes or commands. Rather, the user should ask: "Can you help me with this type of problem?" The master control program or operating system will be able to direct the user to the appropriate expert system through questions and answers.

The model of creative processes in computers gave birth to the term "artificial intelligence". But that doesn't mean that the computers possess it. The "intelligence" has been packaged in it by an expert who developed the programme for solving some practical creative problem. Man differs from the machine in that he does not simply fulfil the programs stored in his memory, but also develops them himself, depending on the goals facing him.

1. What specialists participate in creating Artificial Intelligence?

2. What does AI refer to?

3. Which categories of AI area using are mentioned in the text?

4. What kinds of systems are used to perform medical tasks?

5. Does computer itself possess AI? Why?

Варіант 5

1. Повторіть граматичну тему « Дієприкметник I (Active та Passive ), дієприкметник II, перфектні дієприкметники (Active та Passive ) та їх функції у реченні» і виконайте завдання:

a) Перекладіть українською мовою надані речення, звертаючи увагу на функції Participle I (Active):

1. Using this equipment we can obtain good results.

2. This is an input device consisting of a sensitive rectangular area in which one uses a finger to move a cursor on a display.

3. Wireless technology surrounds us helping to accomplish many things that were not possible before.

4. Windows Vista is an operating system developed by Microsoft for use on the

personal computers.

5. One common trend in the development of programming languages has been to add more ability to solve problems using a higher level of abstraction.

b) Перекладіть надані речення, звертаючи увагу на функції Participle I (Passive):

1. Being connected to the Internet you could communicate with anyone you choose no matter where you were.

2. Look at this turning movement being produced by an electric current and magnetic field.

3. Being used as another technology strategy optical storage is particularly useful for sharing audio, video, and larger programs.c) Знайдіть
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка