Інноваційна лекція як засібСкачати 21.77 Kb.
Дата конвертації29.11.2016
Розмір21.77 Kb.
ІННОВАЦІЙНА ЛЕКЦІЯ ЯК ЗАСІБ

РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ


Доп. - Баранова А.С., студ. гр. ЕД-61

Проблема організації самостійної роботи студентів є однією з актуальних у сучасній педагогіці, оскільки у період навчання у ВНЗ формуються уміння самостійної професійної діяльності й основи самоосвіти, закладаються основи професіоналізму. Самостійна робота студентів виступає як один із засобів розвитку пізнавальної самостійності та професійної компетентності майбутніх фахівців.

Це можна зробити, зокрема за допомогою інноваційних лекцій. Вважають лекцію інноваційною, якщо активізується самостійна робота з метою розвитку пізнавальної самостійності студентів як у процесі підготовки до такої лекції, так і під час її проведення, й, окрім того, використовуються новітні інформаційні засоби навчання. В. Волкова зазначає, що “…інновація освіти — цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог” [2,с.403].

У процесі підготовки до лекції студент має опрацювати попередню лекцію за конспектом, опрацювати рекомендовану літературу.

Але у межах традиційного навчання більшість до лекцій взагалі не готуються. Змінити ситуацію можна в умовах кредитно-модульної системи, використовуючи бали для заохочення та штрафні бали.

Для кращого засвоєння матеріалу, як окремої лекції, так і систематизації всього курсу, студентам можна рекомендувати після лекції виготовити опорні сигнали й конспекти. Також можна пропонувати студентам написати власний варіант цілої лекції або її фрагмента, підготувати презентацію.

Навчання під час лекції припускає активну розумову діяльність, у ході якої студенти повинні сприймати інформацію; сортувати її, не втрачаючи логіки міркування; погоджувати її з раніше пройденим матеріалом; розуміти; запам'ятовувати; записувати під час пояснення формулювання, графіки, висновки.

Ефективність лекцій значно зростає за умови попередньої підготовки до неї студентів. Прикладом такої лекції є лекція-конференція, на якій окремі студенти розкривають по черзі пункти лекції.

В умовах інноваційної лекції процес підготовки до неї викладача теж відрізняється порівняно з традиційною. Лектор консультує студентів, відслідковує та аналізує результати їхнього тестування, переглядає питання, які надійшли від студентів. За результатами такої підготовчої роботи він коректує зміст наступної лекції, планує форму її проведення.

Отже, така форма навчання як інноваційна лекція не лише активізує роботу студентів, розвиває їх пізнавальну самостійність, а й стимулює особистісний ріст викладача як фахівця.


Перелік використаних джерел
1. Абасов З.А. Понятийно-терминологический аппара инновационной педагогической деятельности / З.А.Абасов //Философия образования. – 2006. – № 1 (15). – С. 56-62.

2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.П. Волкова. – К.: Видавничий центр «Академія»,2001. – 576 с.Наук. кер. - Колісник Л.О.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка