Інформаціяпро видані співробітникамиСкачати 90.98 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір90.98 Kb.
ІНФОРМАЦІЯ

про видані співробітниками


Українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки

підручники та навчальні посібники

з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

чи Міністерства аграрної політики та продовольства України

 1. Назва Теоретичні основи завадостійкого кодування. Частина 1

 2. Автори: Коваль Валерій Вікторович, Олексенко Павло Феофанович, Розорінов Георгій Миколайович, Сукач Георгій Олексійович

 3. Підручник, призначений, для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, ОКР "Бакалавр", напрям підготовки “Комп’ютерні науки”

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 17,0 у.д.а.

 6. Видавництво “Наукова думка” НАН України

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість грн.

 9. Контактні телефони автора: робочий 527-85-07, мобільний 091-114-68-41, адреса електронної скриньки: e-mail: valeriy_koval@gmail.com

Анотація


Розглянуто питання взаємозв’язку між теорією та практикою завадостійкого кодування. Центра­ль­не мі­с­це за­йма­ють ари­фме­ти­ка по­лів Га­луа, тео­рія лі­ній­них бло­ко­вих ко­дів і те­о­рія ци­к­лі­ч­них ко­дів, а та­кож прак­ти­ч­ні про­це­ду­ри не тіль­ки ви­яв­лен­ня по­ми­лок, а й ви­зна­чен­ня їх мі­с­це­зна­хо­джен­ня. Наве­де­но ос­но­в­ні прин­ци­пи за­ва­до­с­тій­ко­го ко­ду­ван­ня та по­бу­до­ви ко­ри­гу­ва­ль­них ко­дів Хе­м­мі­н­га, Бо­у­за–Чо­у­д­ху­рі–Хо­к­ві­н­ге­ма та ін­ших. Зна­ч­ну ува­гу при­ді­ле­но де­ко­де­рам й ал­го­ри­т­мам де­ко­ду­ван­ня.

Для студентів вищих навчальних закладів, що повинні вміти не тільки побудувати апаратуру кодування-декодування, а й включити цю апаратуру в інформаційно-ко­му­ні­ка­цій­ну систему.


* * *
1. Назва Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах

2. Автори: Дробик Олександр Васильович, Кідалов Валерій Віталійович, Коваль Валерій Вікторович, Костік Богдан Ярославович, Лазебний Володимир Семенович, Розорінов Георгій Миколайович, Сукач Георгій Олексійович 1. Навчальний посібник, призначений для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, ОКР "Бакалавр", напрям підготовки “ Комп’ютерні науки ”

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 1. Обсяг 15,6 у.д.а.

 2. Видавництво “ Наукова думка ” НАН України

 3. Рік видання 2011

 4. Вартість грн.

 5. Контактні телефони автора: робочий 527-85-07, мобільний 091-114-68-41, адреса електронної скриньки: e-mail: valeriy_koval@gmail.com

Анотація


У навчальному посібнику розглянуто прикладні питання цифрової обробки аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах. Викладено методи та принципи побудови пристроїв цифрової обробки сигналів, а також особливості їх функціонування. Значну увагу приділено сумісному використанню технічних і програмних засобів у процесі реалізації різних технологій цифрової обробки аудіо- та відеосигналів.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання напряму підготовки “Комп’ютерні науки".


* * *


 1. Назва Інформаційні технології

 2. Автори: Тарасенко Ростислав Олександрович, Гаріна Світлана Михайлівна , Рабоча Тетяна Павлівна

 3. Навчальний посібник, призначений для аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, ОКР "Бакалавр", "Магістр", напрями підготовки «Екологія», «Агрономія»

 4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України

 5. Обсяг 19,5 у.д.а.

 6. Видавництво “Алефа”, Київ

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість __ грн.

 9. Контактні телефони автора: робочий 527-81-99, мобільний 068-350-31-99, адреса електронної скриньки: e-mail: TRabocha@mail.ru

Анотація


Розглянуто питання взаємозв’язку між теорією та практикою завадостійкого кодування. Центра­ль­не мі­с­це за­йма­ють ари­ф­ме­ти­ка по­лів Га­луа, те­о­рія лі­ній­них бло­ко­вих ко­дів і те­о­рія ци­к­лі­ч­них ко­дів, а та­кож прак­ти­ч­ні про­це­ду­ри не тіль­ки ви­яв­лен­ня по­ми­лок, а й ви­зна­чен­ня їх мі­с­це­зна­хо­джен­ня. На­ве­де­но ос­но­в­ні прин­ци­пи за­ва­до­с­тій­ко­го ко­ду­ван­ня та по­бу­до­ви ко­ри­гу­ва­ль­них ко­дів Хе­м­мі­н­га, Бо­у­за–Чо­у­д­ху­рі–Хо­к­ві­н­ге­ма та ін­ших. Зна­ч­ну ува­гу при­ді­ле­но де­ко­де­рам й ал­го­ри­т­мам де­ко­ду­ван­ня.

Для студентів вищих навчальних закладів, що повинні вміти не тільки побудувати апаратуру кодування-декодування, а й включити цю апаратуру в інформаційно-ко­му­ні­ка­цій­ну систему.

Навчальний посібник вміщує сучасні інформаційні технології, що охоплюють широке поле задач, типових для фахівців, аграрного і екологічного спрямування, які реалізуються засобами комп’ютерної техніки. Посібник містить теоретичний матеріал з кожної теми, завдання для виконання на комп’ютері, питання для контролю рівня засвоєння знань, а також іншу допоміжну інформацію.
* * *


 1. Назва Інформатика та комп»ютерна техніка

 2. Автори: Швиденко Михайло Зіновійович, Ткаченко Олексій Миколайович, Глазунова Олена Григорівна, Мокрієв Максим Володимирович, Попов Олександр Євгенійович, Матус Юрій Володимирович

 3. Навчальний посібник, призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти та науки України № 1/11-8081.1 від 20.08.10 р.

 5. Обсяг 28,75 у.д.а.

 6. Видавництво ТОВ «КНТ»

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість (якщо відома)_____грн.

 9. Контактні телефони авторів: робочий 527-86-07, 527-83-51, адреса електронної скриньки: shvid@ukr.net

Анотація


Пропонований посібник “Інформатика та комп’ютерна техніка” надає студентам широкий спектр необхідних знань. Автори розглядають як фундаментальні положення інформатики, такі як поняття інформації, математичні основи інформатики та інше, так і прикладні рішення з використанням найсучаснішого програмного та апаратного забезпечення. Наприклад, в якості операційної системи описується MS Windows 7 та Open SUSE Linux 11.3, як інтегрований офісний комплекс – MS Office 2010.

В посібнику наведено принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, розглянуто організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах, програмне забезпечення ПК і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Також розглядаються найсучасніші підходи до спільної роботи в глобальних мережах та з використанням мобільного інтернету.

Посібник направлений на допомогу при вивченні таких дисциплін як “Економічна інформатика”, “Інформатика та комп’ютерна техніка”, які належать до нормативних дисциплін фундаментального циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з обліку та аудиту, фінансів, економічної кібернетики та забезпечує формування знань та навичок студентів в галузі обчислювальної техніки.
* * *


 1. Назва Інформаційні системи і технології у фінансах

 2. Автор: Сорока Петро Миколайович

 3. Навчальний посібник, призначений для студентів вищих навчальних закладів.

 4. Гриф надано Міністерством освіти та науки України (лист № 14/18.2-2917 від 19.12.2005р.)

 5. Обсяг 16,25 у.д.а.

 6. Видавництво «Аграр Медіа Груп»

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість (якщо відома)___грн.

 9. Контактні телефони автора: робочий 527-86-07, мобільний 066-172-53-97, адреса електронної скриньки: p_soroka@ukr.net

Анотація


У посібнику розглянуто інформаційні системи і технології, що застосовуються у фінансових установах, та системи передачі банківської інформації. Наведено загальні поняття щодо інформації, інформаційних систем та технологій. Описано специфіку інформаційних систем фінансових установ та міжбанківських електронних платежів Національного банку України, електронних грошей та національну систему масових електронних платежів України.
* * *


 1. Назва Інформаційні системи у менеджменті. Практикум

 2. Автори: Сорока Петро Миколайович, Харченко Володимир Віталійович

 3. Навчальний посібник, призначений для студентів вищих навчальних закладів з галузі знань «Менеджмент і адміністрування»

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-10786 від 24.11.2010 р.)

 5. Обсяг 22,4 у.д.а.

 6. Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп»

 7. Рік видання 2011

 8. Вартість (якщо відома)___грн.

 9. Контактні телефони авторів: робочий 527-86-07, мобільний 066-172-53-97, адреса електронної скриньки: p_soroka@ukr.net

Анотація


У запропонованому навчальному посібнику наведено лабораторні роботи з дисципліни «Інформаційні системи у менеджменті» для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Посібник також можна використовувати і для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи у маркетингу» студентами спеціальності «Маркетинг».

До посібника увійшли навчально-методичні вказівки для проведення таких лабораторних робіт: планування робіт; контроль за виконанням робіт; використання інструментів «Подбор параметра» і «Поиск решения» та дерева рішень для розв’язання управлінських задач, фінансовий аналіз інвестицій, прогнозування в управлінні, планування персональної діяльності менеджера, управління проектами, створення бізнес-плану. Наведено також задачі для самостійної роботи студентів з метою контролю їх практичних навичок та вмінь.


* * *


 1. Назва «Інформатика–10»

 2. Автори: Морзе Наталія Вікторівна, Кузьмінська Олена Геронтіївна, Вембер Вікторія Павлівна

 3. Підручник, призначений для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 4. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 28 у.д.а.

 6. Видавництво »Школяр», Київ

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість (якщо відома) ___ грн.

 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-87-24, адреса електронної скриньки: e-mail nmorze@ukr.net

Анотація


Підручник для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідає державній освітній програмі з інформатики. Зміст кожної теми підручника викладено у відповідях на запитання, з переліком яких можна ознайомитись на початку теми. У підручнику містяться практичні роботи, завдання яких слід виконувати на комп»ютері, а результати зберігати у спеціальній структурі папок.

Кожний урок складається з основного та додаткового матеріалу («Поглиблюємо знання»), що поділяється на теоретичну та практичну частини.


* * *


 1. Назва Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики (11 клас)

 2. Автори: Морзе Наталія Вікторівна, Кузьмінська Олена Геронтіївна, Вембер Вікторія Павлівна, Проценко Тетяна Григорівна, Войцехівський Микола Олексійович

 3. Навчальний посібник, призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 4. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 5 у.д.а.

 6. Видавництво »Генеза», Київ

 7. Рік видання 2011

 8. Вартість (якщо відома) ______ грн.

 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-87-24, адреса електронної скриньки: e-mail nmorze@ukr.net

Анотація


Збірник завдань для проведення в середніх навчальних закладах державної підсумкової атестації з інформатики для учнів 11 класів складається з 30 варіантів, кожний з яких містить тестові завдання та завдання для практичного виконання на комп»ютерах. Завдання відповідають чинній державній програмі з інформатики та мають компетентнісний зміст.
* * *


 1. Назва Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики (9 клас)

 2. Автори:_Морзе Наталія Вікторівна, Кузьмінська Олена Геронтіївна, Вембер Вікторія Павлівна, Проценко Тетяна Григорівна, Войцехівський Микола Олексійович

 3. Навчальний посібник, призначений для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 5 у.д.а.

 6. Видавництво »Генеза», Київ

 7. Рік видання 2011

 8. Вартість (якщо відома) ______ грн.

 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-87-24, адреса електронної скриньки: e-mail nmorze@ukr.net

Анотація


Збірник завдань для проведення в середніх навчальних закладах державної підсумкової атестації з інформатики для учнів 9 класів.

Складається з 30 варіантів, завдань, кожний з яких містить тестові завдання та завдання для практичного виконання на комп»ютерах. Завдання відповідають чинній державній програмі з інформатики та мають компетентнісний зміст

* * *


 1. Назва Інформатика – 11

 2. Автори: Морзе Наталія Вікторівна, Кузьмінська Олена Геронтіївна, Вембер Вікторія Павлівна, Барна Ольга Василівна

 3. Підручник, призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 4. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 28 у.д.а.

 6. Видавництво »Школяр», Київ

 7. Рік видання 2011

 8. Вартість (якщо відома) ______ грн.

 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-87-24, адреса електронної скриньки: e-mail nmorze@ukr.net

Анотація


Підручник для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідає державній освітній програмі з інформатики. Зміст кожної теми підручника викладено у відповідях на запитання, з переліком яких можна ознайомитися на початку теми. Кожний урок складається з основного та додаткового матеріалу, що поділяється на теоретичну та практичну частини.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка