Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рікСторінка8/11
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Конопка Н., Ковбасюк О. Роль Великобританії у врегулюванні криз арабської весни // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – С. 138-145.


 • Конопка Н. О., Шкерин В. А. Споры о «любви к истине» // Десятые Татищевские чтения: Всероссийская научно-практическая конференция. – Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2013. – С. 101–107.

 • Троян С.С. Германские планы «Mitteleuropa» и этнические проблемы Габсбургской монархии в международных отношениях периода войны // Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. Том II / Ответственные редакторы: Г. Д. Шкундин, М. Волос. – Москва, 2013. – С. 211 – 238 [Серия: Центральноевропейские исследования. Вып. 6]. – 3 др. арк.

 • Троян С. С. Немецкая Mitteleuropa: историческая ретроспектива (немецкие планы создания Серединной Европы конца XIX – начала XX века) / С.С.Троян, В.П.Фисанов. – Saarbrücken: LAPLAMBERTAcademicPublishing, 2013. – 96 c. – 6 др. арк.

 • Троян С.С. Німецька геополітика у форматі зовнішньополітичних і колоніальних програм // Історія України. Всесвітня історія. – 2012. – Вересень. – № 35 (771). – С. 3 – 7. – 0,5 др. арк.

 • Троян С. С. Арабська «весна народів» у комунікаційно-мережевному вимірі / С. С.Троян // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 березня 2013 р., Національний авіаційний університет / редколегія Тюрменко І. І. та ін. – К.: НАУ, 2013. – С. 129 – 131. – 0,5 др. арк.

 • Троян С. С. Сучасна система міжнародних відносин: особливості переструктурування / С.С.Троян // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: ІІ Міжнародна науково-практична конференція: Збірник тез доповідей (м. Київ, 18 квітня 2013 р.). – К.: ДАУ, 2013. – С. 140 – 141. – 0,1 др. арк.

 • Троян C.С. Компаративний аналіз сучасних політик пам’яті в Україні та Республіці Польща / С.С.Троян // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 230 – 238. – 0,6 др. арк.

 • Троян С.С. Арабські революції початку ХХІ ст. Причини, рушійні сили та значення / С. С.Троян // Історія України: Вкладка «Історія України, Всесвітня історія». – 2013. – Квітень, № 4 (28). – С. С. 1 – 7. – 0,75 др. арк.

 • Троян С.С. Сучасний стан і перспективи досліджень німецької колонізації Галичини / С.С.Троян // Німецькі поселенці на українських землях: історичні та актуальні проблеми і перспективи / ред. кол.: О.І.Кобзар, І.М.Петренко, В.В.Сарапин. – Полтава: Полтавський літератор, 2013. – С. 28 – 31. – 0,5 др. арк.

 • Троян Сергей. Немецтво versus славянство: австрийские концепции Миттельевропы накануне и во время Первой мировой войны // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2013. Вип. 23–24. До 20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака. – С. 187 – 193. – 0,6 др. арк.

 • Троян С.С. Глобалізація і цивілізаційно–культурний феномен України // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 70. – С. 615 – 622. – 0,6 др. арк.

 • Trojan Sergij. Facebook z twarzą Arabskiej Wiosny Ludów: Internet wobec zmian kultury politycznej w świecie arabskim / Ałła Kyrydon, Sergij Trojan // Kultura popularna na Bliskim Wschodzie pod redakcją Katarzyny Pachniak i Katarzyny Górak-Sosnowskiej, Difin, Warszawa 2013, S. 157 – 164. – 0,5 др. арк.

 • Troyan S. The Baltic territories in the German colonial discourse (from “Liviandische Chronik” E.Nyenstadta to “Das Deutsche Ordensland Preussen” H. von Tretschke) // Barbarians at the gates: Mare Integrans. Studies on the history of the shores of the Baltic Sea. – Toruń: Adam Marszałek, 2013. – S. 347 – 363. – 1 др. арк.

 • Trojan S. Globalizacja jako proces historyczny: etapy ewolucji i cechu nowoczesności [w:] Historia – Kultura – Globalizacja, vol. III, Wrocław, GAJT 2013, s. 181 – 183. – 0,3 др. арк.

 • Trojan S. „Dialog władzy” na nowoczesnej Ukrainie doby kryzysu politycznego: dysonans, kakofonia, połączenie? [w:] Historia – Kultura – Globalizacja, vol. III, Wrocław, GAJT 2013, s. 649 – 658. – 0,6 др. арк.

 • Trojan S. Globalne miasto: Materiały konferencji naukowej. – Wrocław, 2013. – S. 124 – 126. – 0,3 dr. ark.

 • Троян С.С. Особливості історичної пам’яті у країнах Центрально-Східної Європи / С.С.Троян // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К.: «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 127 – 135. – 0,5 др. арк.

 • Троян С. С. Кордони, історична пам'ять та ідентичність у сучасній Європі: динамічне поле взаємодії / С.С.Троян, А.М.Киридон // Міжнародні чинники національної пам’яті: Збірник наукових праць. – К.: «НВЦ Пріоритети», 2013. – С. 19 – 28. – 0,75 др. арк.

  Участь у конференціях:

  1. Атаманенко А. Є. Міжнародна наукова конференція, присвячена 90-річчю від дня народження Ореста Зілинського (21 березня 2013 р., Слов’янська бібліотека, Прага, Республіка Чехія). Доповідь на тему: "Орест Зілинський в спогадах сучасників".

  2. Атаманенко А. Є. IV Міжнародна науково-практична конференція «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті», Львів, 23-24 серпня 2013 року. Доповідь на тему: «Світовий Конґрес Українців – представник України в міжнародній спільноті».

  3. Атаманенко А. Є. Міжнародна наукова конференція “Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами” (проект в Україні). (23 травня 2013, Міжнародна організація міграції, представництво в Україні, Київ). Модератор дискусії «Потенціал української діаспори сприяти соціальному та економічному розвитку України».

  4. Атаманенко А. Є. VIII Міжнародний конгрес Міжнародної асоціації україністів, 21-24 жовтня 2013 р. Доп.: “Співпраця українських істориків в «Енциклопедії українознавства».

  5. Атаманенко А. Є. Круглий стіл з нагоди 140-ї річниці Наукового товариства ім. Шевченка. (29 жовтня 2013, Нетішинський краєзнавчий музей). Доповідь на тему: «Наукове товариство імені Шевченка за межами України».

  6. Волинчук І. О. Дні науки НаУОА Доповідь на тему.: Українсько-чеські та українсько-словацькі відносини у період становлення.

  7. Гонгало В. С. Дні науки НаУОА Доповідь на тему.: Мовленнєві акти як елементарні комунікативні одиниці та їх типологія.

  8. Конопка Н. О. VІ Міжнародна наукова конференція «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 р., Острог). Виступ із доповіддю на тему: «Світоглядні трансформації та їх вплив на ідентичність російських чиновників в Україні в першій половині ХІХ століття: на прикладі постаті М. Репніна».

  9. Корнійчук Л. В. Дні науки НаУОА Доповідь на тему.: Трансформація зовнішньополітичної концепції Російської Федерації (1991 – 2012 рр.).

  10. Корнійчук Л. В. Участь у IV міжнародній науково-практичнаій конференції «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті», 23-24 серпня 2013 року., м. Львів.

  11. Корнійчук Л. В. Участь у Всеукраїнській конференції « Українська історіографія XX -XXІ ст. : до 50-ліття журналу “Український історик”», 23-01 листопада 2013 року., м. Острог . Доповідь на тему.: “Публікації А. Жуковського у журналі «Український Історик».

  12. Плевако І. Г., Дні науки НаУОА Доповідь на тему.: Вплив енергетичного фактору на формування геополітичного проекту МЕРКОСУР.

  13. ПлевакоІ. Г. XII Spotkanie Stypendystów Programu Kirklanda (Lublin-Nałęczów 15-17.05.2013)Temat referatu: «Rola zasobów energetycznych w rozwoju handlu i stosunków gospodarczych między Europejskimi krajami Wspólnoty Nepodległych Państw а państwami MERCOSUR».

  14. Плевако І. Г. Seminar “Studium Europy Wschodniej”, Uniwersytet Warszawski (11.04.2013) Temat referatu: Rozwój handlu i stosunków gospodarczych między krajami Europejskimi WNP z państwami MERCOSUR (wzrost roli zasobów energetycznych)

  15. Плевако І.Г. Науково-практична конференція за міжнародної участі: Актуальні питання громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. Острог, 19 червня 2013. Доповідь на тему: «До питання розвитку громадянської освіти у країнах латиноамериканського регіону».

  16. Плевако І. Г. Россия и Иберо-Америка в глобализирующемся мире: история и современность, Международная конференция. Санкт-Петербург, 26-28 сентября 2013. Тема доклада: «Развитие латиноамериканского регионализма и его геополитические последствия».

  17. Рудько С. О. Дні науки НаУОА Доповідь на тему.: «Роль ФРН в інтеграційних процесах Європейського Союзу за канцлерства Г. Шрьодера».

  18. Сахнюк О. С. Міжнародна наукова конференція “Лінгвістична типологія: методи і напрями досліджень”, 5 – 7 квітня 2013р., м. Кам’янець-Подільський.

  19. Сахнюк О. С. «Метафоричні дієслова на позначення болю в англійській мові// «Мови і світ: дослідження та викладання» - Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (28-29 березня 2013 р.)

  20. Сахнюк О. С. Дні науки НаУОА Доповідь на тему.: «Прагматичні особливості англомовних повідомлень Інтернет-форумів про здоров’я».

  21. Сахнюк О. С. Участь у VІІ Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства», 7 – 9 червня 2013 року, м. Луцьк.

  22. Сахнюк О. С. Участь у XIII Міжнародній науковій конференції «Universum Humanum: Антропоцентризм як методологічна засада наукового дослідження», 20-24 травня 2013 р., м. Острог.

  23. Семенович А. С. «Вплив підготовки до членства в ЄС на регіоналізацію країн Вишеградської групи» // Міжнародна науково-практична конференція – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (1 березня 2013 р.).

  24. Семенович А. С. Дні науки НаУОА: «Транскордонне співробітництво як чинник розвитку регіонального врядування (на прикладі країн Вишеградської групи)».

  25. Семенович А.С. Участь у третій інтернет-конференції «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу», 15 травня, 2013 р.

  26. Тимейчук І. М. Канадські наукові читання // – Острог: НаУ «Острозька академія» (20 – 21 лютого 2013 р.) Виступ із доповіддю на тему: «Амбівалентність позиції ката і жертви у романах-дистопіях М. Етвуд «Орикс і Крейк» та «Рік Потопу».

  27. Тимейчук І. М. Літературознавчий семінар кафедри літератури зарубіжних країн Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів – 5 березня 2013. Виступ із доповіддю на тему: «Концепт «підпорядкованого» у романах-дистопіях М.Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу»)»

  28. Тимейчук І. М., Утопійні погляди Крейка у дистопійній „реальності” романів М. Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу») Міжнародна наукова конференція «Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності» – Київський національний лінгвістичний університет (21-22 березня 2013 року)

  29. Третяк Л. М. XVI Всеукраїнська наукова конференція «Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління», 12-13 квітня 2013 р.- Львів. - УКУ

  30. Третяк Л. М. Дні науки НаУОА. Доповідь на тему: Транскордонне співробітництво у налагодженні українсько-польського діалогу.

  31. Третяк Л. М. 23-24 травня 2013, Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny. Zamość (Polska).

  32. Янчук К. О. Дні науки НаУОА. «Лінгвістичний статус компаративної фразеологічної одиниці».

  Публікації за кордоном:

  1. Конопка Н. О., Шкерин В. А. Споры о «любви к истине» // Десятые Татищевские чтения: Всероссийская научно-практическая конференция. – Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2013. – С. 101–107.

  2. Semenovych A. S. Wzmocnienie regionalnych samorzadow paanstw grupy Wyszehradzkiej w kontekscie pomocy przedakcesyjnej UE // Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki. Zbior prac naukowych. - Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwoj: Ostrowiec Swietokrzyski 2013. - S. 52-66.

  3. Семенович А. С. Розбудова органів представницькоїх демократії як складова регіонального врядування. // Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji і integracji. - № 13. - 2013.- S. 405-416.

  4. Trojan S. Istota i przejawy konfliktów w spółczesności. Przypadek Arabskiej Wiosny Ludów / Sergij Trojan, Ałła Kyrydon // Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po roku 2010 / Redakcja Katarzyna Górak-Sosnowska, Katarzyna Pachniak. – Łódź: Ibidem, 2012. – S. 12 – 14. – 0,5 др. арк.

  5. Троян С. С. Германские планы «Mitteleuropa» и этнические проблемы Габсбургской монархии в международных отношениях периода войны // Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. Том II / Ответственные редакторы: Г. Д. Шкундин, М. Волос. – Москва, 2013. – С. 211 – 238 [Серия: Центральноевропейские исследования. Вып. 6]. – 3 др. арк.

  6. Trojan Sergij. Facebook z twarzą Arabskiej Wiosny Ludów: Internet wobec zmian kultury politycznej w świecie arabskim / Ałła Kyrydon, Sergij Trojan // Kultura popularna na Bliskim Wschodzie pod redakcją Katarzyny Pachniak i Katarzyny Górak-Sosnowskiej, Difin, Warszawa 2013, S. 157 – 164. – 0,5 др. арк.

  7. Troyan S. The Baltic territories in the German colonial discourse (from «Liviandische Chronik» E.Nyenstadta to «Das Deutsche Ordensland Preussen» H. von Tretschke) // Barbarians at the gates: Mare Integrans. Studies on the history of the shores of the Baltic Sea. – Toruń: Adam Marszałek, 2013. – S. 347 – 363. – 1 др. арк.

  8. Trojan S. Globalizacja jako proces historyczny: etapy ewolucji i cechu nowoczesności [w:] Historia – Kultura – Globalizacja, vol. III, Wrocław, GAJT 2013, s. 181 – 183. – 0,3 др. арк.

  9. Trojan S. «Dialog władzy» na nowoczesnej Ukrainie doby kryzysu politycznego: dysonans, kakofonia, połączenie? [w:] Historia – Kultura – Globalizacja, vol. III, Wrocław, GAJT 2013, s. 649 – 658. – 0,6 др. арк.

  10. Trojan S. Globalne miasto: Materiały konferencji naukowej. – Wrocław, 2013. – S. 124 – 126. – 0,3 dr. ark.


  Кафедра країнознавства
  Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній Європі XVI-XXI ст.» (державний реєстраційний номер 0110U002652), керівник – Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства Національного університету “Острозька академія”.

  У рамках наукової теми кафедри було захищено докторську дисертацію Сидорук Т. В. на тему: «Європейська політика сусідства у Східній Європі: концептуально-інституційні основи та реалізація» (спеціальність 23.00.04 — політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку) — березень 2013 р.  Відбувається підготовка кандидатських дисертацій:

  1. Янчук О. – «Становище української громади в Польській Народній Республіці (1980 – 1989 рр.)»

  2. Волинчук І. – «Чеська та Словацька Республіки в зовнішній політиці України».

  Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

   1. Кулаковський П. М. Звенигородський повіт у литовську добу // Україна і Велике князівство Литовське в ХІV – ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі. – К., 2013. – С. 45 – 49.

   2. Кулаковський П. М. Родина Єльців на Київщині у другій половині XV ст. // Генеалогія. Збірка наукових праць. К.: ВД «Простір», 2013. – Вип. 1. – С. 157–173.

   3. Кулаковський П. М. Роль князя Костянтина Острозького в організації оборони південних рубежів Великого князівства Литовського у першій половині XVII ст. // Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського. – К., 2013. – Т. ІІ. – С. 82–95.

   4. Кулаковський П. М. Політичні угрупування на сеймику Волинського воєводства в 1633 – 1648 рр. // Студії і матеріали з історії Волині. 2012. – Кременець, 2013. – С. 304 – 316.

   5. Подворна О. Г. Ізраїль та Іран в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2013. – Випуск 23 (3). – с. 43-52.

   6. Подворна О. Г. Проблема ПРО у взаємовідносинах США та Росії // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, 2013. – Випуск 15. – с. 135-142.

   7. Подворна О. Г. Complicated Road of Russia’s Transformation: Is There A Way Out Of the Vicious Circle? // International Interdisciplinary Conference «Challenges of Transition: The Post-Communist Experience(s)». Book of Abstracts. – Bucharest: Doctoral School of Political Science, University of Bucharest, 2013. – p. 72-74.

   8. Подворна О. Г. Twenty years of Russian transformation: From democracy to authoritarianism? // Warsaw East European Conference 2013. Across the Borders. Abstracts. – Warsaw: Studium Europy Wschodniej UW, 2013. – p. 30-31.

   9. Сидорук Т. В. Системні обмеження Східного партнерства // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Східне партнерство: цілі, досвід, виклики». - К., 2013.

   10. Шишкін І. Україна та українці в опрацюваннях польського підпілля в період “волинської трагедії” // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – С.

  Публікації за кордоном:

  1. Подворна О. Г. Complicated Road of Russia’s Transformation: Is There A Way Out Of the Vicious Circle? // International Interdisciplinary Conference «Challenges of Transition: The Post-Communist Experience(s). Book of Abstracts». – Bucharest: Doctoral School of Political Science, University of Bucharest, 2013. – p. 72-74.

  2. Подворна О. Г. Twenty years of Russian transformation: From democracy to authoritarianism? // Warsaw East European Conference 2013. Across the Borders. Abstracts. – Warsaw: Studium Europy Wschodniej UW, 2013. – p. 30-31.

  Участь у конференціях:

  1. Кулаковський П. М. 24-26 травня 2013 р. – Другі українські генеалогічні читання: доповідь «Урядники у київських і брацлавських володіннях князя Януша Острозького: походження, служба князю, подальша кар’єра».

  2. Кулаковський П. М. 12-13 вересня 2013 р. – Міжнародна конференція «Ранньомодерна людина: простір – влада – право XVI – XVIII ст.»; доповідь «Волинський сеймик (1633 – 1648): бачення зовнішньої політики Речі Посполитої».

  3. Кулаковський П. М. 26-27 вересня 2013 р. – Кременецькі читання з історії Волині; доповідь «Інструкція волинського сеймика послам на надзвичайний сейм 1635 р.».

  4. Кулаковський П. М. 27-28 вересня 2013 р. – Острозькі наукові читання; доповідь «Острозька ординація: ідея та початок її реалізації».

  5. Кулаковський П. М. XVIІІ наукова конференція «Дні науки–2013» (20–21 березня 2013 р., Острог). Тема доповіді: Трансформація системи міжнародних відносин у Східній Європі в сер. XVIII ст.

  6. Кулаковський П. М. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в ХІУ – ХУІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі» (16 – 19 жовтня 2013 р., Кам’янець-Подільський) – доповідь: «Звенигородський повіт у литовську добу».

  7. Павлюк В. В. XVIІІ наукова конференція «Дні науки–2013» (20–21 березня 2013 р., Острог). Тема доповіді: Балканська криза в контексті геополітичних змін кін. ХХ — поч. ХХІ ст.

  8. Павлюк В. В. ІV Міжнародний науковий семінар пам’яті В’ячеслава Липинського «Консерватизм і геополітичні стратегії у Центральній і Східній Європі», 22-23 листопада 2013 р., Київ–Житомир.

  9. Подворна О. Г. 15-18 липня 2013 р. – участь у 10-й Варшавській Східноєвропейській конференції «Через кордони». Варшавський університет, Варшава, Польща.

  10. Подворна О. Г. 15-26 липня 2013 р. – участь у Варшавській Євроатлантичній літній академії «Європейська інтеграція. Системна трансформація. Трансатлантичні відносини».

  11. Подворна О. Г. Жовтень-листопад 2013 р. – стажування в Університеті ім. Ф. Шиллера у Єні, Німеччина.

  12. Подворна О. Г. XVIІІ наукова конференція «Дні науки–2013» (20–21 березня 2013 р., Острог). Тема доповіді: Зовнішня політика Російської Федерації в регіоні Близького Сходу.

  13. Сидорук Т. В. XVIІІ наукова конференція «Дні науки–2013» (20–21 березня 2013 р., Острог): Угода про асоціацію між Україною та ЄС: проблеми і перспективи підписання та ратифікації.

  14. Сидорук Т. В. Міжнародна наукова конференція «Східне партнерство: цілі – досвід – виклики. Аналіз процесів імплементації в державах, охоплених програмою», 11 жовтня 2013 року, Київ.

  15. Сидорук Т. В. ІV Міжнародний науковий семінар пам’яті В’ячеслава Липинського «Консерватизм і геополітичні стратегії у Центральній і Східній Європі», 22-23 листопада 2013 р., Київ–Житомир.

  16. Шишкін І. Г. XVIІІ наукова конференція «Дні науки–2013» (20–21 березня 2013 р., Острог): Проблема кордонів і меншин в програмах польських політичних партій в роки Другої світової війни.

  Шишкін І. Г. Всеукраїнська наукова конференція «Українсько-польські відносини у ХХ столітті: від конфліктів до порозуміння і співпраці (до 70-річчя трагічних подій на Волині)». 2 червня 2013 р., м. Острог. Організатор конференції – кафедра історії ім. М.Ковальського. Тема доповіді: Українська проблема в програмах польських політичних партій 1939-1945 рр.
  Факультет політико-інформаційного менеджменту
  Факультет створено згідно з наказом ректора НаУОА від 8 квітня 2005 р. На факультеті здійснюється освітня підготовка за спеціальностями: «Політологія», «Психологія», «Документознавство та інформаційна діяльність».

  На факультеті діє ресурсний центр навчальної, методичної, наукової літератури, фахової періодики, бібліотека якого комплектується дарчими примірниками викладачів та студентів. У ресурсному центрі є можливість для перегляду фільмів із тематики курсів спеціальності.

  Факультет активно співпрацює з багатьма університетами України, зокрема з кафедрами психології Рівненського державного гуманітарного університету, Східноєвропейського державного університету імені Лесі Українки, Національного Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, кафедрою соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кафедра політології налагодила співпрацю з кафедрою політології Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки, Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, соціологічним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Академією управління при Президентові України (Львівська філія), Донецьким національним університетом. Укладено договір про співпрацю факультету з польським товариством педагогів та аніматорів «Клянза».  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

  Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури» (державний реєстраційний номер – 0109U001581), керівник – Штурхецький Сергій Володимирович, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету “Острозька академія”. Науково-дослідна тема затверджена у березні 2009 р. терміном на 5 років.

  Мета НДР:Проаналізувати теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури.

  Результативність роботи:  Захищено кандидатську дисертацію: Охріменко Г. В. «Висвітлення проблеми укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї у роботах викладачів і студентів Київської духовної академії».Внесок автора полягає у встановленні об'єктивних причин тенденційних поглядів викладачів та студентів Київської духовної академії щодо негативної ролі Берестейської унії, яка розглядалась виключно як інструмент для розширення сфери впливу католицизму. Захист дисертації відбувся 31 травня2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 48.125.01 у Національному університеті “Острозька академія” (м. Острог).

  Підготовлено до захисту кандидатську дисертацію: Прасюк О. В. “Електоральна громадська думка: проблеми поставання та виявлення”.  Монографії:

   1. Прасюк О. В. Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості [Текст]: монографія / О.В.Прасюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 180 с.

   2. Бондарчук Я. В. Шість днів творення світу (синтез релігійних та наукових концепцій) [Текст]: монографія / Я.В.Бондарчук. – Острог: Вид-во НаУОА, 2013. – 152 с.

   3. Бондарчук Я.В. Наука і релігія: наукові та релігійні теорії походження світу [Текст]: монографія / Я.В.Бондарчук. – Острог: Видавництво НаУОА, 2013. – 160 с.

   4. Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи: [Текст]: монографія / за заг. ред. О.М.Руденко, С.В.Штурхецького. – Острог, ІГСУ, Видавництво НаУ “Острозька академія”, 2013. - 344 с. – (Серія : “Громадянське суспільство”, Вип. 7).

   5. Шинкарук А.Л. Європейські публічні комунікації:культура, політика, технології [Текст]: колективна монографія / А.Л. Шинкарук, В.М. Парфенюк, Е.Я. Кац. - Рівне, 2013. - 288 с.

  Навчальні посібники:

    1. Система і стратегія HR-менеджменту для державного управління [Текст]: Навчальний посібник /Руденко О.М., Усаченко Л.М., Штурхецький С.В.- К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 133с.

    2. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні [Текст]: Навчальний посібник /Руденко О.М., Усаченко Л.М., Штурхецький С.В.- К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 122с.

    3. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні [Текст]: Навчальний посібник / Руденко О.М., Усаченко Л.М., Штурхецький С.В.- К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 122с.

    4. Європейська інтеграція України: сучасні наукові дослідження і розробки / В. Д. Бондаренко, Д. В. Вітер, Л. І. Загайнова, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький та ін.; за заг. ред. І. Д. Пасічника, О. М. Руденко. – Острог, ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 66 с. – Додатки: Диск «Європейська інтеграція України». (Серія «Громадянське суспільство», Випуск 4.).

  Видані наукові збірники:

  1. Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія: [Зб. наук. допов.] / Передм. та впорядк. В. М. Назарук. - Острог, ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 136 с. – Додатки: Диск «Матеріали україно-польського науково-практичного семінару 6-7 лютого 2013 р.». (Серія «Медіа-текст в системі культури». Випуск 2).

  2. Інституційні механізми розширення партнерських зв'язків України з країнами ЄС у соціогуманітарій сфері [зб. наук. пр. Інституту глобальних стратегій управління / за заг.ред. І.Д. Пасічника, О.М. Руденко]. - Острог, ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. - 156. (Серія «Громадянське суспільство», Випуск 6). - Додатки: Диск «Інституційні механізми розширення партнерських зв'язків України з країнами ЄС у соціогуманітарій сфері».

  Статті:

  1. Охріменко Г. В. Наукові пошуки професорів та студентів Київської духовної академії у сфері церковно-релігійної історії [Текст] / Г. В. Охріменко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 7. – С. 195-203.

  2. Охріменко Г. В. Берестейська унія 1596 року в роботах викладачів та студентів Київської духовної академії: причинно-наслідковий аспект [Текст] / Г. В. Охріменко // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 68. – С. 199-203.

  3. Охріменко Г. Інструментарій українських полемістів XVI-XVII ст. і сучасний дискурс онлайн-медіа / Г. Охріменко // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія: збірник наукових доповідей. – Острог, 2013. – С. 33-35.

  4. Охріменко Г. В. Планування директ-маркетингу у реалізації освітніх послуг вищими навчальними закладами України / Г. В. Охріменко // Психолингвистика. Психология. Языкознание. Социальные коммуникации: сб. науч. Трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2013. – С. 273-279.

  5. Охріменко Г. В. Комунікативний потенціал виставкової діяльності [Текст] / Г. В. Охріменко // Методологія науки сьогодення: матеріали міжнародної конференції (29 червня 2013 р.; Київ). – Ч. 1. Економічні науки, Юридичні науки, Педагогічні науки, Соціальні комунікації. – К.: Центр наукових публікацій, 2013. – С. 112-114. – (Соціальні науки).

  6. Охріменко Г. В. Основні методики визначення рівня лояльності споживача до бренду: комунікативний аспект [Текст] / Г. В. Охріменко // Наука в информационном обществе: материалы международной конференции (21 июля 2013 г.; Донецк). – Ч. 2. – Донецк: Научно-информационный центр «Знание». – С. 139-142. – (Социальные коммуникации).

  7. Охрименко А. Формирование стереотипов «прогрессивных» и «тенденциозных» полемистов в научных работах представителей Киевской духовной академии [Текст] = The formation of stereotypes of the progressive and tendentious polemist sinscientific works of the representatives of Kiev Theological Academy [Text] / А. Охрименко // Scientific letters of international academic society of Michal Baludansky / Ed. M. Varchola. – Kosice (Slovakia), 2013. – Vol. 1/ No.3. – P. 47-50.

  8. Прасюк О. В. Манипулирование избирательними законами как форма социальной инженерии / О.Прасюк // Scientific letters of international academic society of Michal Baludansky / Ed. M. Varchola. – Kosice (Slovakia), 2013. – Vol. 1/ No.3. – P. 59-63.

  9. Прасюк О.В. Вибіркові соціологічні опитування громадян як засіб впливу на процес формування електоральної громадської думки в онлайнових медіа [Текст] / О.В. Прасюк // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія: збірник наукових доповідей. – Острог, 2013. – С. 118-123.

  10. Прасюк О. В. Концептуалізація суб’єкта громадської думки в сучасному науковому дискурсі [Текст] / О. В. Прасюк // Sword: матеріали міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф. «Сучасні напрямки теоретичних та прикладних досліджень». – Одеса: Чорномор’я, 2013. – С. 86-88.

  11. Прасюк О. В. Роль та функції соціологічних опитувань виборців у режимі екзит-пол у виборчому процесі // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук. – К.: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2013. – С. 47-52.

  12. Бондар, В. Д. Основні мотиви діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] / В. Д. Бондар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Державне управління». – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – № 191. – С. 161–169.

  13. Вербець В.В. Організація соціально-педагогічного моніторингу у ВНЗ / В.В. Вербець // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. II Конгрес САУ: тези доповідей. (Харків, 17-19.10 2013 р.) – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 434-436.

  14. Маслова Ю. П. Формування й тиражування гендерних стереотипів у соціумі (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2013. – Вип. 40  – С. 78-85.

  15. Бондарчук В. О. «Отвът» (отпис) Іпатія Потія Клірику Острозькому як пам’ятка української полемічної літератури к. XVI ст. // Наук. записки Нац. ун-ту “Острозька академія” : Іст. науки. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2013. – Вип. 20. – С. 64-68.

  16. Батіщева О. С. До питання діяльності комітетів з питань етики законодавчих органів Сполучених Штатів Америки. – 2013. / http://archive. nbuv. gov. ua/portal / SOC_Gum / nvnau_du / 2013_189 / 13bos.pdf

  17. Батіщева О.С. Поведінкові аспекти та розбіжності у цінностях: аналіз стану громадянської свідомості української молоді // Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід: Матеріали Першої науково-практичної конференції (Острог, 21 травня 2013 р.) / Відп. Ред. О.С. Батіщева. – Острог: ГО “Центр демократичного лідерства, Національний університет “Острозька академія”, 2013. – C. 30 – 34.

  18. Батіщева О. С. Громадянська освіта як інструмент формування громадянського суспільства в Україні: проблеми та шляхи їх подолання// Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід: Матеріали Першої науково-практичної конференції (Острог, 21 травня 2013 р.) / Відп. Ред. О. С. Батіщева. – Острог: ГО “Центр демократичного лідерства, Національний університет “Острозька академія”, 2013. – C. 9 – 16.

  19. Штурхецький С. В. Використання моделі комунікативного потенціалу місцевого самоврядування для визначення екстремумів комунікації [Текст]: / С.В. Штурхецький //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Державне управління» / Редкол.: Л. М. Усаченко (відп. ред. серії) та ін. – К.: НУБіП України, 2013. Вип.189. – 278 с. – С. 167-175.

  20. Штурхецький С. В. Розвиток неформальної журналістської освіти на Рівненщині [Текст]: / С.В. Штурхецький // Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід: матеріали Першої науково­ практичної конференції (Острог, 19 червня 2013 р.) / відп. ред. О. С. Батіщева. – Острог: ГО «Центр демократичного лідерства, Національний університет «Острозька академія», 2013. – 234 с. – С.146-150.

  21. Штурхецький С. В. Транскордонне співробітництво як чинник розвитку регіонального врядування (на прикладі країн Вишеградської групи) [Текст] / С. В. Штурхецький // Європейська інтеграція України: сучасні наукові дослідження і розробки / В. Д. Бондаренко, Д. В. Вітер, Л. І. Загайнова, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький та ін..; за заг. ред. І. Д. Пасічника, О. М. Руденко. – Острог, ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 66 с. – Додатки: Диск «Європейська інтеграція України». (Серія «Громадянське суспільство», Випуск 4.). – С. 48-57.

  22. Штурхецький С. В. Модернізація державного управління в країнах ЄС через впровадження електронного врядування на регіональному рівні [Текст] / С. В. Штурхецький // Європейська інтеграція України: сучасні наукові дослідження і розробки / В. Д. Бондаренко, Д. В. Вітер, Л. І. Загайнова, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький та ін..; за заг. ред. І. Д. Пасічника, О. М. Руденко. – Острог, ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 66 с. – Додатки: Диск «Європейська інтеграція України». (Серія «Громадянське суспільство», Випуск 4.). – С. 58-63.

  23. Штурхецький С. В. Європейська практика регулювання журналістської етики в онлайн-медіа: проблеми імплементації в Україні [Текст] / С. В. Штурхецький // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія: [Зб. наук. допов.] / Передм. та впорядк. В. М. Назарук. - Острог, ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – 136 с. – Додатки: Диск «Матеріали україно-польського науково-практичного семінару 6-7 лютого 2013 р.». (Серія «Медіа-текст в системі культури». Випуск 2).- С. 129-132.

  24. Штурхецький С. В. Информационное сопровождение коммуникативного процесса: реалии украинского местного самоуправления [Текст]: / С. В. Штурхецький // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky / Ed. Dr. h.c. M. Varchola. – Kosice (Slovakia). – Vol 1, No.3/2013. – 190 p. - P.89-92.

  25. Яремчук В.П. Про феноменальність історичних поглядів Михайла Брайчевського [Текст] / О феноменальности исторических взглядов Михаила Брайчевского / В. П. Яремчук // Гілея: науковий вісник / Гилея: научный вестник / Gileya: scientificherald : Збірник наукових праць. - 2013. - Випуск 51 (№ 9). - С. 95-103. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2076-1554

  26. Shershnova, O.V. The Stakeholders Concept in International Social Cooperation Projects [Текст] / O.V. Shershnova, J. J. Klinkenberg // Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи: матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (3-5 жовтня 2013 р., м. Острог). — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.

  Конференції, семінари 2013 р.

   1. ІІ щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю “Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи”(3-5 жовтня 2013 р.)

  ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні».

   1. ІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-інформаційні процеси в державному управління та місцевому самоврядуванні».

  Україно-польський науково-практичний семінар на тему: «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія». (Острог, 6-7 лютого 2013 р.)

  Участь викладачів у конференціях:

  1. Охріменко Г. В. Науково-практичний семінар «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія» (Острог, 6-7 лютого 2013 року)

  2. Охріменко Г. В. XVIIІ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Острог, 20-21 березня 2013 року).

  3. Охріменко Г. В. Міжнародна конференція «Методологія науки сьогодення» (Київ, 29 червня 2013 року).

  4. Охріменко Г. В. Международная конференция «Наука в информационном обществе» (Донецк, 21 июля 2013 года).

  5. Охріменко Г. В. Науково-практична конференція за міжнародною участю «Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи» (Острог, 3-5 жовтня 2013 року).

  6. Прасюк О. В. Науково-практичний семінар «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія» (Острог, 6-7 лютого 2013 року).

  7. Прасюк О. В. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні напрямки теоретичних та прикладних досліджень» (Одеса, 5-6 березня, 2013 року).

  8. Прасюк О. В. Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук» (Київ, 15-16 березня 2013 року).

  9. Прасюк О. В. Науково-практична конференція за міжнародною участю «Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи» (Острог, 3-5 жовтня 2013 року).

  10. Бондар В. Д. Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні», м. Острог, 22 лютого 2013 р. Тема доповіді: «Основні недоліки сучасної системи мотивації в органах місцевого самоврядування».

  11. Бондар В. Д. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія», м. Острог, 20 березня 2013 р. Тема доповіді: «Мотиваційна компетентність керівників в органах місцевого самоврядування в Україні».

  12. Бондар В. Д. Друга науково-практична конференція за міжнародною участю «Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи», м. Острог, 3-5 жовтня 2013 р.

  13. Маслова Ю. П. Науково-практична конференція за міжнародною участю «Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи», Національний університет «Острозька академія», (Острог, 3-5 жовтня 2013 року);.

  14. Маслова Ю. П. Круглий стіл «Інноваційні напрями підготовки фахівців у сфері реклами”, Національний університет «Острозька академія», (м. Острог);

  15. Маслова Ю. П. ІІI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти» (2013 р., м. Острог);

  16. Маслова Ю. П. Науково-практичній конференції «Дні науки» (2013 р., м. Острог);

  17. Маслова Ю. П. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Неологічні назви осіб у слов’янських мовах» (2013 р., м. Рівне);

  18. Шершньова О. В. Науково-практична конференція за міжнародною участю «Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи» (Острог, 3-5 жовтня 2013 року);

  19. Шершньова О. В. «Як молодому науковцю побудувати свою кар’єру?», зокрема, відкрита лекція David Hagan, заступника декана в College of Optics and Photonics University of Central Florida на тему «A guide to publishing your work in peer-reviewed journals» (3 грудня 2013 року);

  20. Штурхецький С. В. Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід: Матеріали Першої науково-практичної конференції (Острог, 21 травня 2013 р.)

  21. Штурхецький С. В. Науково-практичний семінар «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія» (Острог, 6-7 лютого 2013 р.)

  22. Штурхецький С. В. XVIIІ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Острог, 20-21 березня 2013 р.).

  23. Штурхецький С. В. Науково-практична конференція за міжнародною участю “Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи”, Національний університет “Острозька академія”, (Острог, 3-5 жовтня 2013 р.);.

  24. Штурхецький С. В. Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні», (м. Острог, 22 лютого 2013 р.).

  25. Батіщева О. С. Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід: Матеріали Першої науково-практичної конференції (Острог, 21 травня 2013 р.).

  Участь викладачів у круглих столах, семінарах:

  1. 21 листопада ст. викладач Маслова Ю. П., ст. викладач Прасюк О. В., ст. викдадач Охріменко Г. В. брали участь у круглому столі «Інноваційні напрями підготовки фахівців у сфері сучасної реклами: зарубіжний та вітчизняний досвід «, Острог, 2013.

  2. 6.11.2013 р. ст. викладач Шершньова О.В. брала участь у круглому столі “Концепції інформації у сучасному науковому просторі”, м. Острог.

  3. 18.11-19.11 ст. викладач Шершньова О.В. брала участь у семінарі директорів та заступників директорів з наукової роботи державних музеїв та історико-культурних заповідників Хмельницької області «Реалії та перспективи оновлення діяльності музеїв у нових соціокультурних умовах: проектна діяльність».

  4. 21.11-22.11 ст. викладач Шершньова О.В. брала участь у семінарі-тренінгу для представників ВНЗ від проекту ЄС ПРООН “Місцевий розвиток орієнртований на громаду”. м. Київ, 2013 р.

  На кафедрі під керівництвом викладачів функціонують студентські наукові гуртки:

   1. Охріменко Г. В., Прасюк О. В.: керівництво науковою лабораторією «Студія стратегічних комунікацій».

   2. Шершньова О. В.: керівництво студентським науковим гуртком «Лабораторія дослідження соціально-інформаційних процесів».

   3. Бондар В.Д.: керівництво студентським науковим гуртком «DID».


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка