Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рікСторінка6/11
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Економічний факультет
Економічний факультет створений за наказом ректора НаУОА № 45 від 22 серпня 1995 р. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за напрямами 6.030508 «Фінанси та кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика» та 6.030509 «облік і аудит», а також за спеціальностями 7.03050801 та 8.03050801 «Фінанси та кредит», 7.03050201 та 8.03050201 «Економічна кібернетика». Основною метою факультету є підготовка конкурентоспроможних фахівців на ринку праці.

Підготовку фахівців забезпечують три кафедри: кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу; кафедра фінансів, обліку і аудиту; кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет водного господарства та природокористування, Львівський національний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний економічний університет, Європейський університет, Міжнародна академія управління персоналом, Луцький державний технічний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Національна академія ДПС України, Полтавський університет споживчої кооперації України, Національний технічний університет України «КПІ», Київський національний торговельно-економічний університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Приватний вищий навчальний заклад «МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука», Національний університет  «Львівська політехніка», Львівський державний аграрний університет, Поліський державний університет (м. Пінськ, Білорусія), Київська школа економіки.
Кафедра фінансів, обліку та аудиту
Наукова робота на кафедрі здійснюється за напрямком зареєстрованої комплексної науково-дослідної теми „Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U005190). Керівник – Козак Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові конференції:

На виконання затвердженої теми кафедрою 17-18 травня 2013 р. проведено ХІ всеукраїнську науково-практичну конференцію: «Фінансова система України: становлення та розвиток». Співорганізаторами виступили: Поліський державний університет (Республіка Білорусь), Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, Національний університет державної податкової служби України.Наукові видання:

1. Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 152 С.

2. За звітний період видано 3 збірники наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», які рекомендовані як фахове видання в галузі економічних наук (Постанова президії ВАК України №01-05/3 від 14.04.2010 р.), зокрема:

- Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 21. – 304 с. – 100 прим.

- Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 22. – 186 с. – 100 прим.

- Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 23. – 384 с. – 100 прим.Написання дисертацій:

1) Виконується дисертаційна роботана здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: Дем’янчук О. І. Докторська дисертація «Фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці у формуванні фінансових ресурсів місцевих бюджетів України: теорія, методологія, практика».

2) Виконуються три дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

- Харчук Ю. Ю. Кандидатська дисертація «Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності».

- Новоселецька А. О. Кандидатська дисертація «Страхове посередництво в Україні: стан та перспективи розвитку».

- Фоміних М. В. Кандидатська дисертація «Конкурентоспроможність комерційних банків на депозитному ринку України».Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

1. Мамонтова Н.А. Оцінка вартості нематеріальних активів корпорації (стаття) // Вісник КНУТД. - 2013. -  № 1. - С. 221-228.

2. Мамонтова Н.А.Формування та відтворення інтелектуального капіталу в системі вартісного управління (стаття) // Економічний вісник університету. - 2013. - № 20/4. - С. 24-29.

3. Мамонтова Н. А. Фінансове забезпечення науково-технічної діяльності корпорацій (стаття) // Вісник КНУТД. - 2013. -  № 2. - С. 162-170.

4. Мамонтова Н. А. Управління вартістю компанії в умовах економічної нестабільності (стаття) // Економічний вісник університету. - 2013. - № 20/2. - С. 481-486.

5. Мамонтова Н. А. Стратегічні орієнтири підвищення рівня капіталізації компаній з урахуванням глобальних викликів (стаття) // Фінансова система України : [збірник наукових праць]. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. – Випуск 21 – С. 241–245.

6. Мамонтова Н. А. Криза сучасної економічної парадигми у формуванні механізму інноваційного розвитку(стаття) // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць.– Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 23 – С. 74–77.

7. Мамонтова Н. А. Теоретико-методичні основи організації управління вартістю в сучасній корпорації(тези доповіді) // Проблеми науки. - 2013.- № 8.- С. 38-41.

8. Мамонтова Н.А. Управління вартістю сучасної корпорації(стаття) // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – Будапешт-Валенсія-Київ, 2013. – 424 с. – С. 334-336.

9. Мамонтова Н.А. Система управління інтелектуальним капіталом в контексті вартісного підходу(стаття) // Економіка та управління. – 2013. – № 2. – С.

10. Мамонтова Н.А. Методичні основи управління вартістю компанії(стаття) // Економіка та управління. - 2013. - № 1. - С. 105-109.

11. Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність (стаття) // Наукові записки. Серія «Економіка» : [збірник наукових праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 21. – С. 228 – 232.

12. Кривицька О. Р. Економіко-правовий аспект регулювання стійкості компаній зі страхування життя (тези доповіді) // Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : [збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18-20 квітня 2013 року)] – Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 197 – 199.

13. Кривицька О. Р. Кількісні показники розвитку страхування життя в Україні (тези доповіді) // Фінансова система України : становлення та розвиток : [матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 94-96.

14. Кривицька О. Р. Страхування в контексті реалізації пенсійної реформи в Україні (тези доповіді) // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : [сборник трудов VІІ межународной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 18 октября 2013 г.] / [Национальный банк Республики Беларусь и др.] : [редкол : К. К. Шебеко и др.] . – Пинск : ПолесГУ. 2013. – с. 222-224.

15. Дем’янчук О.І. Децентралізація фінансових ресурсів місцевими бюджетами України (стаття) // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 21. – С. 139-144

16. Дем’янчук О.І. Теоретичні основи фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці (стаття) // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 23. – С. 153-161

17. Шулик Ю. В., Дубіняк Л. В. Перспективи впровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування в Україні (стаття) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 22. – С. 97-100.

18. Шулик Ю. В. Причини та наслідки тінізації економіки прикордонного регіону (на прикладі Волинської та Рівненської областей) (тези доповіді) // Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 48-51.

19. Левицька С. О., Харчук Ю. Ю. Фінансування діяльності вітчизняних державних вищих навчальних закладів в умовах сталого національного розвитку (стаття) // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Рівне : Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2013. – Випуск № 1. (Ч. І) – С. 7–11.

20. Харчук Ю. Ю. Інтелектуальна модель оцінки фінансової стійкості ДВНЗ України за допомогою програмного забезпечення «FuzzyLogicToolbox» (тези доповіді) // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток», 17-18 травня 2013 року. – с. 118-123.

21. Харчук Ю. Ю. Оцінка фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності на основі апарату нечіткої логіки (стаття) // Схід: Аналітично-інформаційний журнал : Економіка. – Донецьк : ISSN 1728-9343 Видавництво ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – № 5 (125) вересень-жовтень 2013 р. – С. 107-112.

Публікації за кордоном:

1. Olha Kryvytska. Historical aspects of the development of life insurance // Wrazliwośc regionów na zmiany. Monografia – Ostrowiec świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsięfiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. − S. 187–194.

2. S. О. Levicka, Yu. Yu. Kharchuk. Application of Fuzzy Logic System for Estimation of Financial Stability of Higher Educational Institutions of State and Communal Forms of Ownership // Wrazliwośc regionów na zmiany. Monografia - Ostrowiec świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsięfiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. − S. 176–185.

Участь у конференціях:

1. Мамонтова Н.А. VI Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою», м. Переяслав-Хмельницький, 25-26 квітня 2013 р.

2. Мамонтова Н.А. ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток», м. Острог, 17-18 травня 2013 р.

3. Мамонтова Н. А. VI Міжнародна науково-практична конференція "Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою", м. Переяслав-Хмельницький, 25-26 квітня 2013 р.

4. Кривицька О. Р. XVIII наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» – Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, 20-21 березня 2013р.)

5. Кривицька О. Р. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» – Хмельницький університет управління та права (м. Хмельницький, 18-20 квітня 2013 р.)

6. Кривицька О. Р. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України : становлення та розвиток» – Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, 17-18 травня 2013р.)

7. Кривицька О. Р. VІІ межународная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» – УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь, г. Пинск, 18 октября 2013г.)

8. Дем’янчук О. І. Пятый украино-российский симпозиум «Теория и практика налоговых реформ». Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь, 5-7.07.2013 р.)

9. Шулик Ю. В. XVIII наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія», 20-21 березня 2013 р.

10. Шулик Ю.В. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України : становлення та розвиток» – Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, 17-18 травня 2013р.)

11. Шулик Ю. В. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті» Тернопільського національного економічного університету 22 листопада 2013 року

12. Харчук Ю. Ю. ХVІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, 20-21 березня 2013 року)

13. Харчук Ю. Ю. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток» (м. Острог, 17-18 травня 2013 року)Навчальні посібники:

1. Кривицька О. Р. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2013. – 296 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з галузі знань «Економіка та підприємництво». Лист №1/11-6798 від 09.04.2013 р.).

2. Дем’янчук О. І. Місцеві фінанси: навчальний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія» 2013. – 340 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напрямку підготовки «фінанси і кредит». Лист №1/11-6795 від 09.04.2013 р.).

Опонування дисертацій:

1. Мамонтова Н. А. – Витвицька О.М. «Економічна оцінка інформаційного капіталу нафтогазовидобувних підприємств», Спеціалізована вчена рада Д 20.052.06 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

2. Кривицька О. Р. – Роменська А. С. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Механізм ефективного управління ресурсами страхової компанії». Спеціалізована вчена рада Д.11.051.07 Донецького національного університету – 27.09.2013 р.

Відгуки на автореферати:

1. Мамонтова Н. А., Харчук Ю. Ю. Відгук на автореферат дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 − Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Коритник Лілії Петрівни «Інвентаризація активів промислових підприємств України». Спеціалізована вчена рада Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

2. Мамонтова Н. А., Харчук Ю. Ю. Відгук на автореферат дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 − Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Яцишин Наталії Зіновіївни «Складання, аналіз та аудит фінансової звітності підприємств». Спеціалізована вчена рада Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

3. Мамонтова Н. А. Відгук на автореферат Лойко В.В. «Науково-методологічні основи державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні». Спеціалізована вчена рада Д 26.102.05 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук Київського національного університету технологій та дизайну.

4. Мамонтова Н. А. Відгук на автореферат Зелінської Г.О. «Формування регіонального освітнього менеджменту в умовах розвитку економіки знань».Спеціалізована вчена рада Д44.052.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Полтавському національному технічному університеті ім. Ю.Кондратюка.

5. Мамонтова Н. А. Відгук на автореферат Потапюк І.П. «Стратегічне маркетингове управління підприємствами фізкультурно-спортивних послуг».

6. Мамонтова Н. А. Відгук на автореферат Гнатюк А.А. «Оцінка та облік необоротних матеріальних активів в аграрному бізнесі ». Спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету.

7. Мамонтова Н. А. Відгук на автореферат Кнейслер О.В. «Новітня парадигма формування ринку перестрахування України». Спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету.

8. Мамонтова Н. А. Відгук на автореферат. Ляхович О.О. «Формування інституціональної системи державно-приватного партнерства в інноваційній сфері».

9. Кривицька О. Р. Відгук на автореферат дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит Рендовича Петра Михайловича «Фінансове забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу». Спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету.

10. Кривицька О. Р. Відгук на автореферат дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит Назаренко Ірини Федорівни «Фінансові ресурси лікарняних установ». Спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету.

11. Кривицька О. Р. Відгук на автореферат дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит Булавинець Вікторії Михайлівни «Видатки місцевих бюджетів соціального призначення». Спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету.

12. Шулик Ю. В., Мамонтова Н.А. Відгук на автореферат дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Табенської Юлії Володимирівни «Державний фінансовий контроль центральних органів виконавчої влади».

13. Шулик Ю. В., Мамонтова Н. А. Відгук на автореферат дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Молохової Ярослави Олегівни «Фінансова система як складова соціально-економічного розвитку країни».

14. Шулик Ю. В., Мамонтова Н. А. Відгук на автореферат дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Жукевич Ольги Михайлівни «Непряме оподаткування у системі регулювання економіки».
Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу
Кафедра економічної теорії працює над темою наукового дослідження “Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах”(державний реєстраційний номер 0102U005190).

Наукові конференції:

12-13 квітня 2013 р. проведено ХІ всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та студентів: «Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку». Співорганізатором виступив Поліський державний університет (Республіка Білорусь).Наукові видання:

1. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку: матеріали науково-практичної конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 234 С.

2. Студентські наукові записки. Серія «Економіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 10. – 134 С.

Дисертаційні роботи:

1) Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: Козак Л. В. «Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світових ринках».

2) три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, зокрема:

- Іванчук Н. В. «Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки України».

- Недзведовська О.Є. «Економічний механізм забезпечення соціальних гарантій в Україні».

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

1. Козак Л. В. Ринкові позиції вітчизняних сільськогосподарських виробників у контексті членства України в СОТ // Економіка АПК, 2013. - №1. – С. 55-60.

2. Козак Л. В. Цінове позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світовому ринках зернової продукції // Економіка АПК, 2013. - №4. – С. 48-55.

3. Козак Л. В. Эффективность системы государственной поддержки аграрного сектора Украины // Экономика и предпринимательство, 2013. – №12 ч. 1 (41). – С. 121-126.

4. Козак Л. В. Оцінка ринкових позицій вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції у контексті вступу України в СОТ // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції м. Одеса, 15-16 лютого 2013 року – С. 105-107.

5. Козак Л. В. Ефективність цінового позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світовому ринках зернових // Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18-20 квітня 2013 року). – Хмельницький університет управління і права, 2013. – С. 173-176.

6. Козак Л. В. Технологічна ефективність як чинник формування цінових стратегій позиціювання аграрних підприємств на ринку яловичини //Маркетингове забезпечення ринку продовольства.МатеріалиV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23-24 квітня 2013 року). – Полтавська державна аграрна академія, 2013. – С. 35-37.

7. Козак Л. В. Аграрний протекціонізм в Україні // Фінансова система України: становлення та розвиток. МатеріалиХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Острог, 17-18 травня 2013 року). – Острог: Видавництво національно університету «Острозька академія», 2013. – С. 66-69.

8. Козак Л. В. Макроекономічні чинники ринкового позиціювання виробників зернової та м’ясної продукції в Україні // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2013 р. – Київ: КНЕУ, 2013. – С. 58-60.

9. Козак Л. В. Ефективність державної підтримки у забезпеченні конкурентної норми капіталовіддачі в аграрному секторі України // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VІІ международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 18 октября 2013 г. / Национальныйй банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. - Пинск: ПолесГУ. 2013. – С. 19-21.

10. Топішко І. І., Топішко Н.П. Удосконалення державного регулювання заробітної плати в контексті формування нової моделі соціально-економічного розвитку України (стаття) // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 23. – С.108-111.

11. Топішко І. І., Топішко Н. П. Перспективи і тенденції розвитку України в контексті глобальної економічної кризи (тези доповіді) // Збірник тез доповідей Другої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання» 28 березня 2013 р. Випуск 2, м. Дубно / Організатори: Управління освіти і науки Рівненської обласної держадміністрації, Дубенська міська рада, Відкритий міжнародний ун-т «Україна» Дубенська філія, за підтримки Академії економічних наук України. – К.: Університет «Україна», 2013. – С.40-44.

12. Топішко І. І., Топішко О.І. Критерії оцінки ефективності та успішності соціально-економічних реформ (тези доповіді) // «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы»: Сборник трудов УІІ международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, 18 октября 2013 г. Ч.І / Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет, Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, НУ «Острожская академия», Луцкий национальный технический университет. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – С.161-163.

13. Топішко І. І. До питання подолання кризових процесів в оплаті праці (тези доповіді) // «Фінансова система України: становлення та розвиток»: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково–практичної конференції, 17-18 травня 2013 р. / Організатори: НУ «Острозька академія», Поліський державний університет (Білорусь),КНЕУ ім. В.Гетьмана, Національний університет державної податкової служби України. – Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 2013.– С.36-38.

14. Топішко І. І. Економічна криза як наслідок кризи сучасного неолібералізму (тези доповіді) // «Сучасна економічна наука: теорія та практика»: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 7-8 листопада 2013 року, м. Полтава. / Організатори: Міністерство освіти і науки України, Полтавська обласна державна адміністрація, Полтавський національний технічний університет ім.. Юрія Кондратюка, Брестський державний технічний університет, Запорізький національний технічний університет, регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавський області. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 28-29.

15. Галецька Т.І. Оптимізація трансакційних витрат сільськогосподарських лізингоодержувачів (стаття) // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 21. – Острог: НУ “Острозька академія”, 2013.– С. 18-22.

16. Галецька Т. І. Інфраструктура лізингового ринку в Україні: сучасні реалії та напрями вдосконалення (тези доповіді) // Фінансова система України: становлення та розвиток : тези доповідей ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції. – Острог, 2013. – C. 83-85.

17. Галецька Т. І., Топішко Н. П. Концепція сталого розвитку як парадигма глобальної трансформації та її складова (тези доповіді) // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы седьмой международной научно-практической конференции. – Пинск, 2013. – С. 44-47.

18. Иванчук Н. Мировые тенденции налогообложения фонда оплаты труда  = Global trends in payroll taxation(стаття) // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky / Ed. Dr. h.c. M. Varchola. – Kosice (Slovakia). – Vol 1, No.3/2013. – 190 p. - P. 21-24. 

19. Карлін М. І., Іванчук Н. В. Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні(стаття) // ФінансиУкраїни. – 2012. – 12 (205). – С. 93-102.

20. Іванчук Н. В. Вплив оподаткування фонду оплати праці на фінансовий стан підприємства (тезидоповіді) // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень»: у 2 т. Т. 1. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-тім. ЛесіУкраїнки, 2013. − С. 14-15.

21. Іванчук Н. В. Фінансові проблеми підприємств хімічної промисловості Рівненської області (тези доповіді) // Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 63-65.

22. Іванчук Н. В. Роль підприємств у формуванні фонду оплати праці в Україні (тези доповіді) // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XVІІI Міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – С. 81-82.

23. Іванчук Н. В. Проблеми оподаткування фонду оплати праці в Україні (тези доповіді) // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VII международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 18 октября 2013 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К. К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2013. – С.75-77.

24. Недзведовська О. Є. Соціальні гарантії пенсіонерів в Україні (тези доповіді) // Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку: матеріали науково-практичної конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – с.156-159.

25. Недзведовська О. Є. Фінансове забезпечення соціальних гарантій пенсіонерів в Україні (стаття) // Фінансова система України: становлення та розвиток матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – с.20-22.

26. Топішко Н. П. Глобалізація та економічна теорія: до становлення нової парадигми (тези доповіді) // Сучасна економічна наука: теорія та практика: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Полтава, 2013. – С.80-82.

27. Топішко Н. П. Проблеми модернізації системи соціального захисту населення в контексті формування ефективного механізму управління соціальними процесами в Україні (стаття) // Сборник научных трудов SWorld, «Экономика». – Выпуск 3, Том 38. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – С.88-94.

28. Топішко Н. П. Неоліберальна концепція та сучасні соціально-економічні реалії (тези доповіді) // Міжнародна економіка у ХХІ столітті: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2013. – С.304-307.

29. Топішко Н. П. Проблеми підвищення стимулюючої ролі пенсійної системи в Україні (тези доповіді) // Фінансова система України: становлення та розвиток» : тези доповідей ХІ Всеукраїнської науково–практичної конференції. – Острог, 2013. – С.39-41.Участь у конференціях:

1. Козак Л. В. І міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 15-16 лютого 2013 року)

2. Козак Л. В. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» – Хмельницький університет управління та права (м. Хмельницький, 18-20 квітня 2013р.)

3. Козак Л. В. V Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове забезпечення ринку продовольства» (м. Полтава, 23-24 квітня 2013 року).

4. Козак Л. В. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України : становлення та розвиток» – Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, 17-18 травня 2013р.)

5. Козак Л. В. VІІ межународная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» – УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь, г. Пинск, 18 октября 2013г.)

6. Козак Л. В. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу» (м.Київ, 14-15 листопада 2013 р.)

7. Топішко І. І.VІІ межународная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» – УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь, г. Пинск, 18 октября 2013г.)

8. Галецька Т. І. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток» (м. Острог, 17-18 травня 2013р.)

9. Galetska T. I. Ostrowiec Swietokrzyski, Poland, Nowoczesna gospodarka komunalna w warunkach unii europejskiej.

10. Галецька Т. І. VІІ межународная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» – УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь, г. Пинск, 18 октября 2013 г.).

11. Іванчук Н. В. VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (м. Луцьк, 14-15 травня 2013 року)

12. Іванчук Н. В. VІІ межународная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» – УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь, г. Пинск, 18 октября 2013г.)

13. Топішко Н. П. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток», Острог 17-18 травня 2013 р.

14. Топішко Н. П., Топішко І. І. Друга регіональна міжвузівська науково-практична конференція, Дубно.

15. Топішко Н. П. Міжнародна науково-практична конференція, Тернопіль.

16. Топішко Н. П. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, Полтава.

17. Топішко Н. П.VІІ Международная молодежная научно-практическая конференция, УО «Полесский государственный университет», (г. Пинск, 10 апреля 2013 г.)

18. Топішко Н. П. VІІ межународная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» – УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь, г. Пинск, 18 октября 2013 г.)

Публікації за кордоном:

1. Galetska Т. І. in collaboration with: Ewaand Zbigniew Wierzbicki, Cezary Szydlowski, Jan Puchala, Michal Czuba, Lukasz Żabski, Ewelina Kancik, Pawel Dziekanski, Vojtech Jurcak // Wyzsha Szkola Biznesu I Przedsiebiorczosci, Ostrowiec Swietokrzyski, Poland // Improving the economic relations hipbetweens I desinagri culturel e aseagreement. – 285-291 рр. (Czynniki zmian zjawisk regionalnych). – Wyzsha Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci. – 2013. – 321p.

2. Иванчук Н. Мировые тенденции налогообложения фонда оплаты труда  = Global trends in payroll taxation Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky / Ed. Dr. h.c. M. Varchola. – Kosice (Slovakia). – Vol 1, No.3/2013. – 190 p. - P. 21-24.

3. Топишко Н. П. Социальные риски и проблема оценки уровня социальной защиты населения на основе теории нечетких множеств (стаття) // Scientific Letters of International Academic Society of Michal Baludansky, № 3. – Kosice: Academic Society of Michal Baludansky, 2013. – Р. 72-78.Опонування дисертацій:

1. Галецька Т. І. – Опанасюк Ю. І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління конкурентоспроможністю лізингової компанії» Спеціалізована вчена рада Київського національного торговельно-економічного університету – 24.12.2013р.Відгуки на автореферати:

1. Топішко І. І. Відгук на автореферат дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки Макар Оксани Павлівни «Макроекономіччний аналіз впливу державного боргу на економічне зростання в Україні». Львівський національний університет ім. І.Франка.

2. Топішко І. І. Відгук на автореферат дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки Поліщук Олени Юріївни «Заробітна плата в умовах ринкової трансформації економіки України”. Львівський національний університет ім..І.Франка.

3. Галецька Т. І., Топішко І.І. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Оліховської М. В. «Організаційно-економічне обґрунтування становлення та розвитку підприємств агробізнесу». Львівський національний аграрний університет, 25.01.2013р.

4. Галецька Т. І., Топішко І. І. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Добровольської С.Р. «Удосконалення галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах». Львівський національний аграрний університет, 30.08.2013р.
Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
Наукові дослідження на кафедрі здійснюються у рамках теми «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах» (номер державної реєстрації – 0102U005190) та «Удосконалення бюджетного механізму фінансового забезпечення системи соціального захисту та соціальних гарантій в Україні» (затверджено в  Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації  та наукових установ  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки).

Метою здійснення науково-дослідної роботи на кафедрі є виявлення основних тенденцій розвитку соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки на основі вивчення теоретичних та прикладних аспектів моделювання таких систем за допомогою економіко-математичних методів, моделей та інформаційних технологій.

При кафедрі функціонує науково-дослідницька лабораторія «Моделювання соціально-економічних систем». У рамках Всеукраїнської викладацької науково-практичної конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток» викладачі кафедри щорічно організовують засідання секції, присвяченої дослідженню інформаційних технологій в економіці. Їх  зусиллями здійснюється наукове редагування розділу «Математичні моделі та інформаційні технології у фінансах» в періодичному фаховому збірнику наукових праць «Фінансова система України».Дисертаційні дослідження:

1. Ковальчук В. М. Кандидатська дисертація «Моделювання впливу енергетичної складової на економічне зростання національної економіки».

2. Квашук О. В. Кандидатська дисертація «Інформаційні моделі дослідження теорії та практики податкової політики».

3. Клебан Ю. В. Кандидатська дисертація «Оцінка кредитоспорможності юридичних та фізичних осіб на основі експертно-аналітичної інформації»/

4. Кмитюк Т. Л. Кандидатська дисертація «Моделювання мотивації персоналу стосовно інноваційної діяльності».

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

1. Новоселецький О. М., Якубець О. В. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи-позичальника капіталу банку із застосуванням нечітко-множинного підходу (стаття). // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 23.

2. Коцюк Ю. А. Психологічне підґрунтя явища «плагіат» в науковій діяльності на теренах України (тези доповіді) // Тези XII наукової викладацько-студентської конференції «Дні науки. Секція «Сучасні дослідження когнітивної психології»» від 20-21 березня 2013 р.

3. Коцюк Ю. А. Психологічне підґрунтя явища «плагіат» в науковій діяльності на теренах України (стаття) // Подана до публікації: Додатковий том ІІ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. Секція Психологія ХХІ століття: здобутки та перспективи.

4. Коцюк Ю. А. Когнітивний дисонанс як інструмент зниження рівня плагіату (стаття) // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. — Вип. 24. — С. 56–61.

Участь у конференціях:

1. Ковальчук В. М. XVIII наукова викладацько-студентська конференція, Острог, 20-21 березня 2013 р.

2. Ковальчук В. М. Науково-практична конференція «Культура управління в системі розвитку економіки України», м. Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 5 березня 2013 р.

3. Коцюк Ю. А. XII наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки. Секція «Сучасні дослідження когнітивної психології»» від 20-21 березня 2013 р.

4. Коцюк Ю. А. Всеукраїнська конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (UCRACP – 2013), травень 15, 2013 р.

5. Коцюк Ю. А. Міжнародний тренінговий семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Освітні ініціативи викладачів». Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

6. Клебан Ю. В., Матвійчук А. В. Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та моделювання в економіці»

Навчальні посібники:

Вітлінський В. В., Новоселецький О.М., Скіцько В. І. Математичні моделі та методи ринкової економіки. Практикум. – К., КНЕУ, 2013. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-4352 від 26.02.2013 р.).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка