Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рікСторінка5/11
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

Кафедри факультету міжнародних відносин уклали договори про співпрацю з Інститутом української археографії ім. М.С. Грушевського НАН України, Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України, Інститутом українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, Центральним державним архівом зарубіжної україніки, Інститутом історії України НАН України та ін. У рамках угод про співпрацю та тем науково-дослідницької роботи кафедр було організовано спільні наукові конференції.

Згідно з угодою, укладеною в 2011 р., продовжується співпраця Інституту досліджень української діаспори з Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України у таких сферах: науково-дослідна робота, навчально-методичне забезпечення, визначення спільних напрямків наукових досліджень, забезпечення їх реалізації у конкретних науково-дослідницьких проектах, а також про співпрацю в галузі координації, моніторингу та апробації результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів, інших спільних заходів. 1 березня 2013 р. Інститут досліджень української діаспори НаУОА уклав угоду про співпрацю з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. У 2013 р. Інститут співпрацював із відділом зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Державним меморіальним музеєм М. Грушевського у Львові, Інститутом історії України НАН України. Співпраця проводилась у рамках обміну науковими виданнями, участі співробітників у наукових конференціях, семінарах.


ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).
Економічний факультет НаУ «ОА» є членом Ради молодих економістів та Ради молодих кібернетиків, координацію діяльності яких здійснює постійна комісія з питань науки, освіти, культури і духовності Рівненської обласної ради. Протягом 2013 р. були проведені такі заходи:


 • VII відкритий економічний турнір – інтелектуальне командне змагання студентів ВНЗ Рівненської області – 29 березня 2013 р.

 • Податковий брейн-ринг 2013 – 24 квітня 2013 р.

 • Обласний конкурс дипломних робіт – 25 червня 2013 р.

"Економічний брейн-ринг-2013" – 06 листопада 2013 р. – У брейн-ринзі взяли участь 11 команд з п’яти ВНЗ Рівненської області загальною чисельністю 63 студенти: Національний університет "Острозька академія" представляли команди «ОА», «Рука Сміта» та «Детермінований хаос» загальною чисельністю 18 осіб.

У співпраці з Рівненською ОДА у 2013 році було проведено міжнародну конференцію «Місія України в сучасному світі», яка відбулася 16 травня 2013 року. На конференції обговорювалися питання іміджу України у світі, зовнішніх векторів України, внутрішньої політики об’єднання та ін. 21 листопада 2013 року відбувся 2-й етап конференції «Європейська місія України». Доповідачами на конференції були Фейда Умар (Китай), Брейдон Спейтон (Канада), радник Президента України В. Зубанов, почесний президент Фонду розвитку мистецтв України В. Толстоухов та ін.ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.
У Національному університеті «Острозька академія» існує розвинута система бібліотечно-інформаційного забезпечення, до якої належать Наукова бібліотека, ресурсні центри факультетів, інституту права ім. І.Малиновського, Інституту дослідження української діаспори та методичні кабінети при кафедрах. Вони здійснюють інформаційне забезпечення наукової діяльності, зокрема сприяють доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

У своїй діяльності Наукова бібліотека керується законодавчими та нормативними документами в галузі вищої освіти, бібліотечної справи: Конституцією України; Законами України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації»; «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», рекомендаціями Науково-методичної бібліотечної комісії та зонального методичного центру; регламентуючими документами НаУОА, Положенням про Наукову бібліотеку НаУОА тощо.

Бібліотечна система налічує 2 абонементи для видачі літератури, 2 читальні зали та обслуговує понад 5000 користувачів, зокрема: студенти, аспіранти, докторанти, професорсько-викладацький склад, навчально-допоміжний персонал та інші.

Основні бібліотечні процеси автоматизовані за допомогою системи УФД «Бібліотека». Зокрема, автоматизовано функції з комплектування та обліку фондів (АРМ «Комплектування»), функції з формування, поповнення та корекції баз даних (АРМ «Бібліографія»), формування замовлень та видача літератури (АРМ «Видача») та управління (АРМ «Адміністратор»).

У Науковій бібліотеці організовано комп’ютеризовані робочі місця, які надають можливість доступу до інтернету та локальної мережі бібліотеки та університету в цілому. Загалом в локальній мережі знаходиться 150 комп’ютерів, в тому числі 50 з них знаходиться в читальних залах бібліотеки. В межах бібліотеки читачі також можуть користуватися власними ПК з безкоштовною можливістю доступу до інтернет через бездротовий зв'язок (Wi-Fi).

Фонд бібліотеки універсальний за змістом та складається з книг (підручники, посібники, монографії, довідники), періодичних видань та навчально-методичної літератури. У 2013 році до фонду бібліотеки надійшло близько 3500 тис. книг та 500 електронних документів. Загальний бібліотечний фонд становить понад 0,5 млн. примірників, із яких близько 50 % - навчальна література, 42 % - наукові видання, 7 % - художня література, 1% - рідкісні й особливо цінні книги та документи.

У 2013 році до інформаційно-бібліотечних ресурсів університету було здійснено близько 290000 запитів (з них понад 46000 до електронної бібліотеки, що на 64% перевищує показник минулого року). Ця статистика свідчить про те, що сайт Наукової бібліотеки (www.lib.oa.edu.ua) значно полегшує роботу з бібліотечно-інформаційними ресурсами. На сайті розміщена повна інформація щодо режиму та правил роботи бібліотеки книжкових фондів та їх структури, також представлені нові надходження, інформація про приватні колекції, праці викладачів та новинки видавництва Острозької академії. На сайті наукової бібліотеки також здійснено підбірку статистичних даних, навчальних та наукових ресурсів у вільному доступі. Окрім того, через інтернет-сторінкуможна отримати доступ до передплачених ресурсів з тестовим доступом таких як EBSCOhost Research Databases, «Центр учбової літератури», the Economist, Foreign Affairs, інформаційно-аналітичні ресурси POLPRED та система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН.

Електронний каталог загалом налічує близько 100 тис. описів, містить інформацію про розподіл і місцезнаходження видання та забезпечує пошук за різноманітними фільтрами: автором, назвою, ключовими словами, шифром універсальної десятинної класифікації, видами документів, мовою, видавництвом, роком видання, дисциплінами тощо. Інформаційне забезпечення наукової роботи, окрім традиційних механізмів, передбачає повноцінне функціонування наукового блогу (www.naub.oa.edu.ua).

Додатково у 2013 році впроваджено он-лайн систему забезпечення літературою LitPro (http://litpro.oa.edu.ua/), яка дозволяє синхронізувати списки рекомендованої літератури з навчальних програм із замовленням літератури задля згладжування інформаційних розривів у навчальному процесі. У даній системі кафедри та факультети мають можливість відслідковувати рівень забезпеченості навчальних курсів, здійснювати запити щодо пердплачених періодичних видань, автоматично генерувати звіти по забезпеченості літературою. За допомогою LitPro користувачі бібліотеки (студенти, викладачі, науковці) отримують актуальну та динамічну інформацію щодо наявності базової, іншої рекомендованої літератури та її розміщення; мають можливість читати оцифровані копії навчальної та методичної літератури.

У 2013 році також запроваджена он-лайн версія каталогу CD/DVD (http://elib.oa.edu.ua/), в який внесено понад 1000 електронних документів (станом на 01 грудня 2013 року). Задля повноцінного інформаційного забезпечення курсу «Музичне мистецтво» у 2013 році розпочато роботу над каталогом світової класичної музики.

Інформація про наявність навчальної літератури з циклів дисциплін гуманітарної та соціально-економічної (ГСЕ), природничо-наукової (ПН) і професійної та практичної (ПП) підготовки

№ п/п

Шифр та найменування

галузі знаньКод та напрям підготовки, спеціальність

Цикли дисциплін

ГСЕ

ПН

ПП

1.

0201 Культура

6.020101 Культурологія

100%

100%

100%

6.020105 Документознавство та

інформаційна діяльність100%

100%

100%

2.

0203 Гуманітарні науки


6.020301 Філософія

100%

100%

100%

6.020302 Історія

100%

100%

100%

6.020303 Філологія. Українська

мова і література100%

100%

100%

6.020303 Філологія. Мова і

література (англійська)100%

100%

100%

3.

0301 Соціально-політичні науки

6.030102 Психологія

100%

100%

100%

6.030104 Політологія

100%

100%

100%

4.

0302 Міжнародні

відносини6.030201 Міжнародні відносини

100%

100%

100%

6.030205 Країнознавство

100%

100%

100%

5.

0303 Журналістика та інформація

6.030301 Журналістика

100%

100%

100%

6.

0304 Право

6.030401 Правознавство

100%

100%

100%

7.

0305 Економіка та підприємництво

6.030502 Економічна кібернетика

100%

100%

100%

6.030308 Фінанси і кредит

100%

100%

100%

6.030309 Облік і аудит

100%

100%

100%
100%

100%

100%

8.

0201 Культура

7.02010101 Культурологія

(за видами діяльності)100%

100%

100%

7.02010501 Документознавство та

інформаційна діяльність100%

100%

100%

9.

0203 Гуманітарні науки


7.02030302 Мова і література

(англійська)100%

100%

100%

10.

0304 Право

7.03040101 Правознавство

100%

100%

100%

11.

0305 Економіка та підприємництво

7.03050201 Економічна кібернетика

немає потреби

немає потреби

100%

7.03050801 Фінанси і кредит (за

спеціалізованими

програмами)


немає потреби

немає потреби

100%
100%

100%

100%

12.

0201 Культура


8.02010101 Культурологія

100%

100%

100%

8.02010501 Документознавство та

інформаційна діяльність100%

100%

100%

13.

0203 Гуманітарні науки


8.02030102 Релігієзнавство

100%

100%

100%

8.02030103 Богослов’я (теологія)

100%

100%

100%

8.02030201 Історія

100%

100%

100%

8.02030301 Українська мова і література

100%

100%

100%

8.02030302 Мова і література

(англійська)100%

100%

100%

14.

0301 Соціально-політичні науки

8.03010201 Психологія

100%

немає потреби

100%

8.03010401 Політологія (за сферами

політичної діяльності)100%

100%

100%

15.

0302 Міжнародні відносини

8.03020101 Міжнародні відносини

немає потреби

немає потреби

100%

8.03020501 Країнознавство

немає потреби

немає потреби

100%

16.

0304 Право

8.03040101 Правознавство

100%

100%

100%

17.

0305 Економіка та підприємництво

8.03050201 Економічна кібернетика

немає потреби

немає потреби

100%

8.03050801 Фінанси і кредит (за

спеціалізованими

програмами)


немає потреби

немає потреби

100%ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

Науково-дослідна робота в Національному університеті «Острозька академія» здійснюється переважно на кафедрах факультетів та спеціально створених наукових підрозділах (Інститутах, науково-дослідних центрах, студентських наукових гуртках та науковій бібліотеці) за рахунок робочого часу викладачів. Окрім чотирьох науково-дослідних робіт, які виконуються на базі НаУОА за рахунок коштів держбюджету, викладачі університету працюють над кафедральними та міжкафедральними темами.


Гуманітарний факультет
Гуманітарний факультет є першим факультетом, створеним в Національному університеті «Острозька академія». Неодноразово реорганізовувався, а на його базі утворювалися інші факультети. Востаннє був реорганізований 2 жовтня 2008 року. На даний час факультет здійснює освітню діяльність за такими спеціальностями: “релігієзнавство”, «культурологія», «українська мова», «літературна творчість», «журналістика», «богослов’я». Функціонує чотири кафедри: релігієзнавстваі теології, культурології і філософії, української мови і літератури, журналітики.

На теперішній час факультет активно співпрацює з багатьма університетами України, зокрема: Canada World Youth (Едмонтон, Канада), Коледж Grant Mac Ewan (Едмонтон, Канада), Університет Скрентон (Скрентон, США), Інститут Європейської інтеграції (Жешув,), Білостоцький університет (Білостоцьк, Польща), Жешувський університет (Жешув,Польща), Університет ім. Марі Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Вища школа гуманітарно-економічна ім. Яна Замойського (Замость, Польща), Вища школа бізнесу та підприємництва (м. Островєц, Польща), Вища гуманітарно-природнича школа (м. Сандомєж, Польща), Вища гуманітарна школа ім. Олександра Гейштора (м.Пултуськ, Польща), Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Український Католицький Університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний університет «Поділля» (м. Хмельницький). Задекларовано готовність до співпраці з Польським Товарством педагогів та аніматорів KLANZA у проекті «Близький міст – польсько-українська співпраця в освіті». Висловлена готовність Провінційної Ради Саскачевану Конгресу Українців брати активну участь у процесі відбору абітурієнтів з Канади та їх направленні до Національного університету «Острозька академія».

 Кафедра культурології та філософії

 Кафедра працює над темою «Проблеми культурної ідентичності в ситуації діалогу культур»(державний реєстраційний номер 0113U002432), керівник – доктор філософських наук, доцент Зайцев Микола Олександрович.

При кафедрі діють два гуртки:

1. «Дискурсивні ландшафти сучасності» під керівництвом к. філос. н. Шевчука Дмитра Михайловича. Метою гуртка є дослідження та обговорення актуальних проблем сучасної культури та концепцій її осмислення в рамках філософії. 

2. «Актуальні проблеми сучасної філософської антропології» під керівництвом док. філос. н. Зайцева Миколи Олександровича. Мета гуртка – дослідження та обговорення ключової проблематики філософської антропології.

Кафедра культурології налагоджує тісні зв'язки з кафедрою філософії і культурології НаУКМА, Ягелонським університетом, кафедрою культурології Рівненського державного гуманітарного університету, що уможливлює її ефективну педагогічну прикладну діяльність, а також науково-методичні дослідження. Результати досліджень знайшли вияв у таких публікаціях: Наукові збірники:

 1. Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 11. – 2013.

 2. Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 12. – 2013.

 3. Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 13. – 2013.

 4. Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 13. – 2013.

 5. Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 14. – 2013.

 6. Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року): Збірник матеріалів круглих столів. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – 112 с.

 7. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. 

Опубліковані статті:

 1. Зайцев М. О. Цивілізаційний вибір України як проблема культурної взаємодії // Наукові записки, Серія «Філдософія»: Видавництво Національного університету «Острозька академія» - Вип. 12. – 2013. – с. 166 – 175.

 2. Зайцев М.О. Культурологія і принцип доповнюваності // Наукові записки, Серія «Філдософія»: Видавництво Національного університету «Острозька академія» - Вип. 13. – 2013. – с. 177 – 181.

 3. Зайцев М. О. Криза антропоцентризму і проблема людської індивідуальності // Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного згнання // Зб. Наук. праць: Філософсько-антропологічні студії ’ 2013. –К.: Стилос, 2013. – 209 - 215

 4. Карповець М. В. Межовість людського буття у світі міста (Г. Тютюнник «День мій суботній») // «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки РДГУ» вип. 17. – C. 161-166.

 5. Карповець М. В. Текстура міста: антропологічна ревізія прочитання // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 12. – С. 320-331.

 6. Карповець М. В. Шум культури // Критика. – 2013. – Число 3-4 (185-186). – С. 46-47.

 7. Карповець М. В. Тіло, мода, ідентичність: постмодерні конфігурації // Наукові записки. – 2013. – Випуск 14. – С 156-161.

 8. Карповець М. В. Межі та перспективи методології філософії постмодерну // Матеріали всеукраїнської конференції «Філософія як культурна політика сучасності». – Острог, 2013. – С. 12-13.

 9. Карповець М. В. Антропологія геніальності: текст та його трансцендентний запас // Матеріали міжнародної наукової конференції "Традиція і культура. Платон. Актуальність філософської традиції" (Київ, 29-30 листопада 2013). Частина 1 - С. 25-27.

 10. Карповець М. В. Перспективи герменевтики кіно: випадок прочитання фільмів Бела Тарра // Наукові записки. Серія “Культурологія”. – 2013. – Випуск 13. – С. 30-40.

 11. Петрушкевич М. С. Тлумачення поняття «комунікація» у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття друга // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 12. – 2013. – С. 20 – 32.

 12. Петрушкевич М. С. Тлумачення поняття «комунікація» у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття третя // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 13. – 2013. – С. 24 – 29.

 13. Петрушкевич М. С. Гендерне питання у релігійно спрямованих ЗМК в Україні // Українознавчий альманах. Випуск 11. – К., 2013. – С. 152 – 155.

 14. Шевчук Д. М. Політизація життя в контексті біополітики: соціально-філософський аналіз // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. Вип. 13. – Острог: Вид. Національного університету «Острозька академія», 2013. – С.119-124.

 15. Шевчук Д. М. Надзвичайний стан і межі політичного: соціально-філософський аналіз // Філософська думка. – 2013. – № 2. – С. 82-92.

 16. Шевчук Д. М. До проблеми соціально-філософського аналізу феномену політичної самотності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць] / ред. рада В. П. Андрущенко. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – Вип. 29 (42). – С. 286-293.

 17. Шевчук Д. До проблеми ідентифікації «друга» у сфері політики // Наукові записки. Серія: «Культурологія». Матеріали VI міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог). Частина 2. – Острог: Вид. Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 12. – С. 341-344.

 18. Шевчук Д. Людина і політика в контексті функціонування «машини політичного» // Антропологічні виміри філософських досліджень : матеріали 2ої міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 р. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013. – C. 57-59.

 19. Шевчук Д. Сучасна політична філософія: рефлексії на тлі постполітики // Філософія як культурна політика сучасності. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – C. 9-10.

 20. Янковська Ж. О. Фольклоризм малої прози П. Куліша: гендерний аспект // Українознавчий альманах. Випуск 11. – К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 171-173.

 21. Янковська Ж. О. Символіка воріт як межової зони в українській культурній традиції // Наукові записки. Серія «Культурологія». Випуск 10. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 153-169.

 22. Янковська Ж. О. Використання інтердисциплінарних локусів при вивченні історичного роману П.Куліша «Чорна рада» // Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 березня 2013 року. – Чернігів, 2013. – С. 62-67.

Публікації за кордоном:

 1. Янковська Ж. О. Научно-методологические основы исследования фольклоризма в украинской прозе первой половины ХІХ века // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Volume I (ISSN 1338.9432). - № 3. – 2013. – S. 101-105.

 2. Петрушкевич М. С.Философско-антропологический анализ массовой культуры: идеи Макса Шелера // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Volume 1, No. 3/2013. – P. 55 – 58. (ISSN 1338 – 9432)

 3. Шевчук Д. М. Особенности феноменологического подхода в исследовании политических феноменов // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2013. – Volume 1. – No. 3. – S. 84-88.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

 1. Круглий стіл «Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури» (21 лютого 2013 р.)

 2. Всеукраїнська інтернет - конференція «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» (14 березня 2013р.)

 3. Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культуру» (12-13 квітня 2013 р.)

 4. Третя Всеукраїнська конференція «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти» (4-5 жовтня 2013 р. )

 5. Всеукраїнська конференція «Філософія як культурна політика сучасності» (25-26 жовтня 2013 р.)

 6. Круглий стіл «Філософія Поля Рікера» (21 листопада 2013 р.)

 7. Методологічні семінари (11 семінарів)

У рамках роти над темою виконуються наукові дослідження:

1. Шевчук Д. М. Докторська дисертація «Онтологічні виміри сучасного політичного світу (соціально-філософський аналіз)».

2. Янковська Ж. О. Докторська дисертація «Фольклоризм української літературної прози першої половини ХІХ століття: стильовий аспект».

3. Петрушкевич М. С. Докторська дисертація «Релігійні комунікації як об’єкт впливу масової культури: український контекст».

Викладачі кафедри взяли участь у 15 наукових конференціях як в Україні, так і за кордоном.Кафедра української мови і літератури
Кафедра працює над науковими темами: «Актуальні проблеми культури сучасної української мови та дидактичної лінгвістики», керівник – доктор педагогічних наук, професор Хом’як Іван Миколайович; «Українська індивідуально-авторська неографія», керівник – доктор філологічних наук, професор Вокальчук Галина Миколаївна, «Філософська проблематика в українській літературі», керівник – Криловець Анатолій Олександрович. Виконавці зазначених тем публікують посібники, словники, статті, беруть участь уконференціях.

Результативність роботи:Підготовлено до захисту кандидатські дисертації:

 1. Криловець Р. А. Кандидатська дисертація «Філософська поезія Василя Стуса».

 2. Столяр З. В. “Формування мовнокомунікативної компетентності у студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення синтаксису”;

 3. Максимчук В. В. “Новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ століття: семантика і лексикографічна репрезентація”.

Також працюють гуртки:

1. Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» (керівник - Вокальчук Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор). Робота ЛЛОН передбачає проведення наукових семінарів, круглих столів з актуальних проблем сучасної лексикографії, лексикології, неології, лінгвостилістики й ідіостилістики; опрацювання актуальних тем із проблем сучасної філології передбачає подальше поглиблене дослідження цих тем, зокрема «переростання» лексикологічно-неографічних студій у майбутні дисертаційні роботи випускників НаУОА;

2. Науково-дослідна студія дидактичної лінгвістики (керівник - Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України). Робота студії передбачає всебічний науковий аналіз методів і прийомів навчання української мови з метою опанування техніки володіння новітніми навчальними технологіями; втілення нових методичних ідей у практику застосування методики викладання української мови. Предметом дослідження студії є методи, прийоми і засоби підвищення мовної і мовленнєвої грамотності студентів і школярів в умовах сучасного мовленнєвого середовища.

Працюючи над темою «Актуальні проблеми культури сучасної української мови та дидактичної лінгвістики», завідувач кафедри, проф. Хом'як І. М. бере участь у роботі спеціалізованих учених рад із захисту дисертаційних досліджень із зазначеної теми, рецензує дисертаційні дослідження й автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів, виступає офіційними опонентами на захистах кандидатських і докторських робіт, бере участь у засіданнях Академії наук вищої школи України.

У процесі роботи над кафедральними темами викладачі кафедри виокремили індивідуальну тематику наукових досліджень: акад. Хом'як І. М. «Актуальні проблеми писемного мовлення», к. філол. н. Мініч Л.С. «Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи Вінграноського», викл. Столяр З. В. «Формування мовно-комунікативної компетенції студентів-філологів», викл. Максимчук В. В. «Словотворчість поетів Рівненщини середини ХХ — поч ХХІ ст.».

У процесі роботи над темою «Актуальні проблеми культури сучасної української мови та дидактичної лінгвістики» проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення».Результати досліджень знайшли вияв у публікаціях:

Монографії:

 1. Миненко Ю. В. «Зри сія знаменія княжате славного». Геральдична поезія в українському бароко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 160 с.

 2. Кірілкова Н.В. Словник волинських фразеологізмів. – Острог – Рівне, 2013. – 192 с.

Підручники:

 1. Шульжук Н. В. Стилістика сучасної української літературної мови // Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – 304 с. ( Гриф МОН, лист № 1/11-9801 від 6.06. 2013 р.).

Наукові збірники:

 1. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного  університету  “Острозька  академія”, 2013.  –  Вип.  40.  – 272 с.

Статті:

 1. Хом’як І. М. Лінгвістично-педагогічні задачі як засіб навчання студентів-філологів / І.М. Хом’як І.М // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С.38-41.

 2. Хом’як І. М. Узагальнений тип мовної особистості // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Острог – Рівне : Видавництво Національного університету «острозька академія», 2013. – Вип. 21 (3). – С. 159-163.

 3. Хом’як І. М. Аналіз виявів інтерференції у процесі оволодіння правописною компетенцією // Зб. наукових праць Бердянського державного педуніверситету (Педагогічні науки, № 12). – Бердянськ: БДПУ, 2013. – С.154-160.

 4. Хом’як І. М. Способи і характер навчання орфографії // Наукові записки. Серія «Філологічна». Вип. 40. – Остріг, 2013. – С.163-166.

 5. Мініч Л. С. Синестезійні вияви творах Миколи Вінграновського / Мініч Л.С. // Наук. записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 34. – С. 157–158. 

 6. Мініч Л. С. Синергетика мовної особистості письменника / Мініч Л.С. // Наук. записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 40. – С. 91–94.

 7. Миненко Ю.В. Проблема суспільної рівності в п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 32. – С. 130-138.

 8. Столяр З. В. Актуальні проблеми культури української мови і мовлення (про Всеукраїнську науково-практичну конференцію, що відбулася в м. Острог) / Українська мова і література в школі №1, 2013, С. 55-57.

 9. Столяр З. В. Комунікація як основний тип міжособистісної взаємодії / Столяр З.В. // Наук. записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Острог, 2013).

 10. Столяр З. В. Комуникативная компетентность в систстеме  форммирования личности будущого учителя словесника // Актуальныэ проблемы гуманитарных и естественных наук (Москва, 2013).

 11. Столяр З. В. Особливості формування мовної особистості майбутнього педагога-словесника / Столяр З. В. // «Методичні студії. Вип. 3».  (Донецьк, 2013).

 12. Максимчук В. В.Авторські лексичні новотвори з компонентами релігійно-християнської тематики (на матеріалі творчості поетів Рівненщини) // Синопсис: текст, контекст, медіа : [електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка]. – К., 2013. – №2. – Режим доступу : http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/41/33.

 13. Максимчук В. В. Семантичний параметр як важлива складова тлумачення словників неологізмів // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Острог – Рівне : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 21 (3). – С. 159-163.

 14. Максимчук В. В. Авторські лексичні новотвори із семою «диво» як експлікатори регіональної мовної картини світу поетів Рівненщини // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. – Вип. 40. – С. 74–78.

 15. Власова С. П. Деміфологізаційний текст збірки В. Стуса «Веселий цвинтар» / С. П. Власова // Наук. записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 32. – С. 208–217.

 16. Власова С. П. «Художня практика В. Стуса як існування на межі» (збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Література на пограниччі. Амбівалентність, гібридність, долання кордонів» (Львівський національний університет імені Івана Франка).

 17. Криловець Р.А. Збірки В. Стуса «Веселий цвинтар»: філософський аспект / Р. А. Криловець // Наук. записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 32. – С. 111–120.

 18. Шостюк З. В. Функційні особливості оказіональної лексики Дмитра Павличка // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. – Вип. 40. – С. 119–122.

 19. Федорич Х. М. Активізація розумової та пізнавальної діяльності студентів на заняттях із сучасної української літературної мови // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. – Вип. 40. – С. 119–122.

Публікації за кордоном:

 1. Максимчук В. В. Словотворчество поетов Ровенщины в последним десятилетии ХХ века // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : материалы ХХV международной заочной конференции (08 июля 2013 года). – Новосибирск : СибАК, 2013. – С. 54-61.

 2. Максимчук В. В. Мовотворчість поетів Рівіненщини початку ХХІ століття // Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy : sborníkvědeckýchpráci účastniků vědeckého projektu Lingvistická studia mladých vědců III. Olomouc – Rivne, 2013. – S. 17–20.

 3. Столяр З. В. Комуникативная компетентность в систстеме  форммирования личности будущого учителя словесника // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: журнал научных публикаций. – Москва, 2013. №04 (51). – С. 397-399.

 4. Krylovets Roman. Philosophical poetry of Vasyl Stus based on his collection of poems Winter trees // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Volume I, 3/2013. – UK TU Kosice. – P. 33-35.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

 1. 4-5 квітня 2013 — Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Василя Стуса»

 2. 24-25 жовтня 2013 року — Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення».


Кафедра релігієзнавства і теології
На кафедрі затверджена науково-дослідна тема «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (номер державної реєстрації 0112U003701). Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Жилюк Сергій Іванович.

Термін виконання: 06.2012 – 06.2015.

Відповідно до цієї теми на кафедрі проводяться щорічні Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій», за результатами яких виходять збірники Наукових записок: Серія «Історичне релігієзнавство». Над дисертаційними дослідженнями працюють: Якуніна К. І. «Християнські конфесії у Рівненскій та Волинській обл. у 1944 – 1953 рр.», Бондарчук В. О. «Міжконфесійна боротьба в Україні у кін. XVI – на поч. XVII ст. в «Апокрисисі» Христофора Філалета та «Антиризисі» Іпатія Потія», Даниленко М. П. «Ментальна специфіка релігійних поглядів Т. Шевченка».

Колектив кафедри співпрацює з відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, кафедрами релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Українським католицьким університетом у Львові, Мединським університетом (Саудівська Аравія), релігійно-інформаційною службою України (РІСУ), асоціацією журналістів, видавців і мовців «Новомедіа».Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

Монографії:

    1. Кралюк П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : [монографія] / П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Націоанального університету «Острозька академія»; Луцьк : Видавництво «Ключі», 2013. – 136 с.

    2. Кралюк П. М., Пасічник І. Д, Якубович М. М. Острозька академія в філософській культурі України : [монографія] / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 450 с.; іл.

    3. Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Драма Церкви (До історії скасування Греко-Уніатської Церкви в російській імперії та викорінення її духовно-культурних надбань): Монографія. – Рівне: ПП ДМ, 2013. – 320 с.

Навчальні посібники:

     1. Бойко Р. Історія світової релігієзнавчої думки : [навчальний посібник] / Р. Бойко. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія, 2013. – 347 с.


Наукові збірники

 1. Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 8. – 216 с.

 2. Бойко Р. Історія світової релігієзнавчої думки: Навчальний посібник. – Острог: Видавництво НаУОА, 2013. – 347 с.

Статті:

 1. Альошина О.А. Проблеми забезпечення діяльності релігійної організації в Україні // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26-26 жовтня 2013 року). – Запоріжжя, 2013.

 2. Альошина О.А. Релігійний туризм: сутність та перспективи» // Матеріали круглого столу (3 жовтня 2013 року). – Хмельницький, 2013.

 3. Альошина О.А. Соціальне вчення католицької церкви // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2013. – Випуск 8. – С.3-11.

 4. Бойко Р. Проблеми криптоуніатизму в Галичині у 1946 – на початку 1980-х рр. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство. – Випуск 8. – Острог, 2013. – С. 19.

 5. Жилюк С. І. Канонізація святих і грішних // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2013. – Випуск 8. – С. 75 – 89

 6. Якубович М. М. Шараф аль-­Крыми: Исламская философия в Украине периода Золотой Орды // Медина аль-Ислам. – 2013. – No. 138. – C. 4-5.

 7. Якубович М. М. Номан Челебиджихан: жизнь как подвиг // Медина аль-Ислам. Февраль 2013. – No. 137. – C. 8-9.

 8. Якубович М.М. Исламское образование в независимой Украине. – Альманах Ислам в СНГ. - № 1. – 2013.

 9. Якубович М. Исламская философия и наука в наследии крымского мыслителя Абу ль-Бака’ аль-Кафауви // Минарет ислама. Ежеквартальный евразийский журнал мусульманской общественной мысли. – 2013. – No. 1(34). – C. 40-48.

 10. Якубович М. «Татарский шейх» Ибрахим аль-Крыми и его труд «Подарки Всемилостивого» // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах. Вып. № 2 (11). — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2013. — С. 42-50.

 11. Якубович М. Філософські проблеми у «Книзі загальних понять» Абу ль-Бака' аль-Кафауві (1618 – 1682/1683 рр.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – 2013. – Вип.14. – С. 21-25.

Публікації за кордоном:

 1. YakubovychMykhaylo M. Muhammad al-Aqkirmani and his ‘Iqd al-La’ali: The Reception of Ibn Sina in Early Modern Ottoman Empire // Journal of Ottoman Studies. ­­– 2013. – No. 41. – p. 197-219.

 2. Yakubovych, Mykhaylo. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance // International Studies Journal. – Spring 2013. – Vol. 9. – No. 4. – P. 79-97.

 3. Якубович М. М. Ислам в странах Содружества Независимых Государств, Издательский дом «Медина» (Москва-Нижній Новгород, Росія) 2012-2014 підготовка наукових статей та експертних матеріалів.

 4. Якубович М. М. Translation of the Qur’an into Slavic Languages, King Fahd Complex for the Printing of the Glorious Qur’an (Медіна, Саудівська Аравія), 2012-2014. Підготовка монографічного дослідження про слов’янські переклади Корану.

 5. Yakubovych M. Post-Classical Islamic Philosophy in the Medieval Crimea: Sharaf al-Din al-Qirimi and Ahmad al-Qirimi // Studia Antyczne i Mediewistyczne. – 2013. – Vol. 11 [46]. – S. 207-221.

 6. Якубович М. М. Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period. A comparative perspective (Варшавський університет, Польща).

 7. Якубович М. М. Участь у написанні розділу колективної монографії Culturesin Motion: Studiesinthe Medieval and Early Modern Periods, eds. Adam Izdebski & Damian Jasiński, Krakow: Jagiellonian University Press, 2014.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

1. Аспірантсько-студентська науково-практична конференція «Постаті в історії релігії» (11березня 2013 р.).

2. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (24 травня 2013 р.).

При кафедрі діють такі наукові гуртки, школи та лабораторії:

1. Наукові школи: «Актуальні проблеми християнства», «Викладання християнської етики».

2. Лабораторія «Релігійна журналістика» (щоквартально виходить інформаційно-аналітичний журнал «Рівненщина релігійна»).

3.Гурток «Мудрість Сходу».

4.Гурток «Морешет» («Спадщина»).

5.Лабораторія перекладу сакральних текстів.


Кафедра журналістики

Кафедра працює над загальною кафедральною темою «Новітні соціальні медіа в мережі Інтернет».

У межах реалізації академічної теми, присвяченої проблемам острогіани, виконується дисертаційне дослідження Назарук В. М. «Формування барокового стилю у творчому доробку поетів острозького кола кінця ХVI першої половини ХVIІ століття».

Опубліковані статті викладачів кафедри: 1. Глотов О. Л. Высоцкий: партитура одной песни // Русский язык и лмтература в учебных заведениях. - 2013 - № 1; Двуликий Янус советской литературы // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2013. – № 2; Штаны Маяковского // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2013. – № 3-4;

 2. Глотов О. Л. В поисках своего язика // Studia methodologica. – 2013. – Вип.35;

 3. Глотов О. Л. Двуликий Янус советской литературы. – Русский переплет  - Режим доступа : http://www.pereplet.ru/text/glotov20feb13.html;

 4. Глотов О. Л. А что немцу здорово? – Русский переплет – Режим доступа : http://www.pereplet.ru/text/glotov20jan13.html;

 5. Глотов О. Л. Штаны Маяковского - Русский переплет - Режим доступа :

 http://www.pereplet.ru/text/glotov10sep13.html

 1. Голубєв В. Ю. Проблематика духовно-морального виховання у площині онлайнових ЗМІ Рівненщини // Збірник матеріалів україно-польського семінару «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія.

 2. Костюченко О. М. Психологічна безпека у професійній діяльності сучасного журналіста [Текст] / Олексій Костюченко // Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» / за ред. д-ра філол. наук, проф. О. О. Селіванової; ред. кол. : д-р психол. наук, проф. І. С. Булах, д-р психол. наук, проф. Г. О. Балл, д-р психол. наук, проф., член-кореспон. НАПН України С. І. Болтівець, д-р психол. наук, доц. О. Ф. Бондаренко. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М., 2013. – Вип. 12. – С. 92-97.

 3. Костюченко О. М. Телебачення у добу Інтернету: боротьба за аудиторію – подано до друку. Костюченко, О. М. Комінікативно-невербальна компетентність фахівців масових комунікацій [Текст] / О. М. Костюченко // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний блок «Актуальні проблеми когнітивної психології» / відп. ред.: д-р психол. наук І. Д. Пасічник. – Острог. : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 52-55.

 4. Криловець Н. В. Філософія любові в поезії Ліни Костенко // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог, 2013.

 5. Криловець Н. В. Тема творчества в философской поэзии Лины Костенко // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Košice, 2013. - № 3.

 6. Назарук В.М. Роль поэтов острожского круга 16-17 в.в. в формировании эстетики периода раннего барокко. Scientific letters of Academic society of Mychail Baludansky. Volume1, No 2 / 2013, с. 44-47.

 7. Назарук В. М. Міжнародна конференція в Острозі / Матеріали про Міжнародну наукову конференцію «Тренос» Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду». Слово і час, № 2, 2013. С. 112.

 8. Назарук В. М. Окремі зауваги щодо функціонування онлайнових ЗМІ. Слово упорядника збірника наукових доповідей «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія», виданого за підсумками україно-польського науково-практичного семінару, проведеного кафедрою журналістики НаУОА 6-7 лютого 2013 р, Острог: ІГСУ, Видавництво НаУОА, 2013. – С. 3-5.

На кафедрі протягом усього навчального року діяв науковий гурток «Актуальні питання та проблеми українського літературознавства».

З початку 2013 року діє науковий гурток: «Витоки української журналістики у полемічній прозі й епістолярії членів Острозького наукового гуртка та письменників, причетних до їхніх традицій»


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка